Byla 2-18-374/2015
Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant S. B., dalyvaujant ieškovei A. D., jos atstovui advokatui R. B., atsakovui K. D., jo atstovei advokato padėjėjai S. R.-S., išvadą teikiančios institucijos Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei R. V., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. D. ieškinį atsakovui K. D., išvadą teikiančiai institucijai Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, ir

Nustatė

2Ieškovė A. D. teismo prašo pakeisti 2013 m. balandžio Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1275-91/2013 dalyje, kuria atsakovas nepilnamečių vaikų - sūnaus D. D., a/k ( - ) bei dukters A. D., a/k ( - ) išlaikymui moka po 200 litų iki vaikų pilnametystės kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, pakeičiant ją taip, kad iš atsakovo priteistina mokėti po 156,39 Eur (540 litų) periodinėmis išmokomis iki nepilnamečių vaikų – sūnaus D. D., a/k ( - ) bei dukters A. D., a/k ( - ) pilnametystės nuo ieškinio padavimo dienos, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nustatant Ieškovei A. D. uzufrukto teises į šias lėšas.

3Atsakovas K. D. su ieškiniu sutinka dalinai, nurodo, kad jis galėtų vaikams mokėti po 86,75 Eur (300 litų) kiekvienam kas mėnesį.

4Išvadą teikianti institucija Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius su ieškiniu sutinka, išlaikymo dydžio klausimą palieka spręsti teismui.

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Nustatyta, kad 2013 metų balandžio 11 Marijampolės rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1275-91/2013, kuriuo nusprendė patvirtinti ieškovės A. D. ir atsakovo K. D. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria, be kita ko, nutraukė santuoką, priteisė iš atsakovo nepilnamečių vaikų - sūnaus D. D., a/k ( - ) bei dukters A. D., a/k ( - ) išlaikymui po 200 litų iki vaikų pilnametystės (b.l. 6-8). Ieškovės nuomone, nuo šio teismo sprendimo priėmimo pasikeitė faktinės aplinkybės, dėl ko turi būti M. M. rajono apylinkės teismo sprendimu priteistas išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydis.

7Ieškovė nurodo, kad nuo to laiko, kai buvo priteistas išlaikymas, praėjo daugiau nei metai, priteisiant išlaikymą vaikams, jie lankė Jankų pagrindinę mokyklą, esančią Jankų kaime, o šiuo metu pakeitė mokymo įstaigą ir toliau išsilavinimo siekia Kazlų Rūdoje. Skiriami 57,92 Eur (200 litai) vieno vaiko išlaikymui neužtikrina galimybės patenkinti bent minimalius jo poreikius, nežiūrint to, kad vaikams reikalingos ir specialios išlaidos, skirtos sveikatos priežiūrai-akių ligų gydymui. Ieškovė viena nėra pajėgi skirti didesnės dalies išlaikymui reikalingų pinigų. Ieškovės gaunamos mėnesinės pajamos apie 289,62 Eur (1000 litų), todėl jai vienai sunku išlaikyti paauglius vaikus.

8Atsakovas pareigos išlaikyti nepilnamečius vaikus neneigia, tačiau nurodo, kad jo pajamos taip pat nėra didelės – apie 434,43 – 463,39 Eur (1500-1600 litų), jis moka kreditą, gyvybės draudimą, vienas gyvena tėvų name, daug išleidžia kurui pirkti. Atsakovo teigimu, nors jis ir dirba kas ketvirta para, tačiau susirasti papildomo darbo nepavyksta, nes darbdaviai nori, kad jis dirbtų kiekvieną dieną. Jo nuomone, ir pati ieškovė dirba tokiu pat grafiku, turi specialybę ir gali taip pat labiau pasistengti gauti didesnes pajamas. Atsakovas teigia, kad ieškinyje tik išdėstytos išlaidos, jų apimtys, tačiau ieškovė nepateikia esminio dalyko, kuriuo remiantis išlaikymas gali būti padidinamas. Tai yra ieškovė nenurodo, kas iš esmės pasikeitė, dėl ko išlaikymas turi būti didinamas, ar padidėjo vaikų išlaidos, jeigu taip - dėl ko, ar sumažėjo jos pačios darbo užmokestis, ar atsakovo turtinė padėtis ženkliai pagerėjo. Viena iš išlaikymo padidėjimo priežasčių yra ligos, kitos svarbios priežastys, tačiau tokių įrodymų, kurie patvirtintų dėl ligos padidėjusias išlaidas, ieškovė taip pat nepateikia. Tai yra esminė aplinkybė, atsakovo nuomone, dėl ko išlaikymo dydis gali būti keičiamas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovė to nepateikia bei neįrodo, jos ieškinys negali būti tenkinamas, visa apimtimi. Atsakovas pažymėjo, kad jis moka šiek tiek daugiau nei priteista teismo, t.y. po 72,40 Eur (250 litų) kiekvienam vaikui kas mėnesį.

9Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.). Įstatymas numato, kad išlaikymą savo vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Tai reiškia, kad tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai priimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Nustatant išlaikymo dydį, atsižvelgiama į vaiko poreikius, į kitus socialiai priimtinus kriterijus. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus iki jų pilnametystės yra absoliuti ir šios turtinės asmeninės prievolės jie negali atsisakyti vykdyti ar perkelti vykdymą kitiems asmenims, taip pat vienam iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena. Motinos ir tėvo pareiga rūpintis vaikų auklėjimu ir jų išlaikymu kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jie sulauks pilnametystės.

10Pagal CK 3.192 straipsnio 2 dalį išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Šios teisės normos paskirtis yra užtikrinti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymą, nepažeidžiant jį teikiančių vaiko tėvų teisėtų interesų, proporcingumo principo, reikalaujančio nustatyti vaikų ir tėvų turtinių interesų pusiausvyrą.

11Ieškovė neneigia, kad atsakovas vaikus išlaikyti padeda, tačiau vaikai jau paaugo, jų poreikiai taip pat išaugo, todėl prašo priteisti iš jo periodinėmis išmokomis po 156,39 Eur (540 Lt) per mėnesį. Ieškovė nurodo, kad vieno vaiko išlaikymui išleidžia apie 1080 Lt per mėnesį, prašoma priteisti suma yra minimali.

12Sutinkamai su LR CK 3.53 str., iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno iš buvusių sutuoktinių liga, nedarbingumas ir kt.), kiekvienas iš buvusių sutuoktinių gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties pakeitimo.

13Teismas sutinka su ieškove, kad vaikai paaugo, jau šiuo metu jiems 11 ir 14 metų ir atsakovo mokama 72,40 Eur (250 Lt) vienam vaikui išlaikymo suma yra akivaizdžiai per maža. Neabejotinai ir tai patvirtinama ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais, vaikų išlaikymo išlaidos padidėjo. Vaikai šiuo metu lanko Kazlų Rūdos pagrindinę mokyklą, į kurią turi važinėti iš savo gyvenamosios vietos (b.l. 79). Vaikai turi sveikatos problemų – abu nešioja akinius, berniukui taikomas gydymas ligoninėje ir sanatorijose, dėl ko ieškovė patiria išlaidas (b.l.93-95), ieškovė apdraudusi vaikus nuo nelaimingų atsitikimų (b.l. 96). Kaip teigia ieškovė, vaikai šiuo metu negauna nemokamo maitinimo mokykloje, todėl tenka jiems kasdien skirti pinigų pavalgymui mokykloje.

14Atsakovo pajamos yra didesnės (b.l. 55), jis moka kreditą bankui, savo gyvybės draudimą, turi kitų išlaidų: mokesčiai komunalines paslaugas, reguliariai moka išlaikymą vaikams (b.l. 56-77, 85-91). Atsakovas pripažino, kad jo skiriama suma vaikų išlaikymui yra nepakankama, tačiau prašo atsižvelgti ir į jo nurodytas aplinkybes ir sąlygas, dėl kurių jis negali mokėti ieškovės prašo išlaikymo dydžio, nes tuomet ženkliai sumažės jo pačio išsilaikymui skiriamos lėšos.

15Teismo nuomone, ne vien tėvas, gaunantis didesnes pajamas turi dėti pastangas gauti geresnes pajamas, kad galėtų prisidėti didesne suma prie vaikų išlaikymo. Ir ieškovė, ir atsakovas dirba tokiu pačiu grafiku – kas ketvirta para, abu turi ir specialybes: ieškovė – siuvėjos, atsakovas – staliaus. Tačiau nei vienas nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie jų pastangas ieškoti papildomo ar geriau apmokamo darbo. Todėl, atsižvelgiant į aukščiau nurodytus motyvus bei posėdžio metu nustatytas aplinkybes, spręstina, kad ieškinys tenkintinas dalinai. Teismas, atsižvelgdamas į šalių aiškinimą ir pateiktus rašytinius įrodymus, vaiko poreikius, byloje surinktų įrodymų viseto pagrindu, daro išvadą, kad iš atsakovo priteistinas 115,84 (400 Lt) dydžio išlaikymas kiekvienam vaikui kas mėnesį (CK 3.3 str., 3.192 str. 2 dalis, 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.200 str., 3.201 str., 3. 208 str.).

16Kiti šalių teismo posėdžio metu nurodyti motyvai nenagrinėtini kaip neturintys esminės reikšmės bylai.

17Ieškinį patenkinus dalinai, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos advokato atstovavimo išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 300 Eur (CPK 98 str.). Iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis ir teismo pašto išlaidos valstybei (CPK 93, 96 str.).

18Vadovaujantis LR CPK 42, 178, 270 str.,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti dalinai.

20Pakeisti 2013 m. balandžio 11 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1275-91/2013 dalyje, ir priteisti iš atsakovo K. D., a/k ( - ) periodinėmis išmokomis po 115,84 Eur (vieną šimtą penkiolika eurų 84 euro ct) kiekvienam vaikui kas mėnesį iki nepilnamečių vaikų – sūnaus D. D., a/k ( - ) bei dukters A. D., a/k ( - ) pilnametystės nuo ieškinio padavimo dienos – 2014-06-09, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nustatant ieškovei A. D., a/k ( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas.

21Priteisti iš atsakovo K. D., a/k ( - ) gyv. ( - )., ieškovės A. D., a/k ( - ) gyv. ( - )., naudai 300 Eur (tris šimtus eurų) už advokato pagalbą.

22Priteisti iš atsakovo K. D., a/k ( - ) gyv. ( - )., 20,85 Eur (dvidešimt eurų 85 euro ct) žyminio mokesčio ir 4,99 Eur (keturis eurus 99 euro ct) teismo pašto išlaidų valstybei.

23Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė,... 2. Ieškovė A. D. teismo prašo pakeisti 2013 m. balandžio Marijampolės rajono... 3. Atsakovas K. D. su ieškiniu sutinka dalinai, nurodo, kad jis galėtų vaikams... 4. Išvadą teikianti institucija Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos... 5. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 6. Nustatyta, kad 2013 metų balandžio 11 Marijampolės rajono apylinkės teismas... 7. Ieškovė nurodo, kad nuo to laiko, kai buvo priteistas išlaikymas, praėjo... 8. Atsakovas pareigos išlaikyti nepilnamečius vaikus neneigia, tačiau nurodo,... 9. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192... 10. Pagal CK 3.192 straipsnio 2 dalį išlaikymo dydis turi būti proporcingas... 11. Ieškovė neneigia, kad atsakovas vaikus išlaikyti padeda, tačiau vaikai jau... 12. Sutinkamai su LR CK 3.53 str., iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno iš... 13. Teismas sutinka su ieškove, kad vaikai paaugo, jau šiuo metu jiems 11 ir 14... 14. Atsakovo pajamos yra didesnės (b.l. 55), jis moka kreditą bankui, savo... 15. Teismo nuomone, ne vien tėvas, gaunantis didesnes pajamas turi dėti pastangas... 16. Kiti šalių teismo posėdžio metu nurodyti motyvai nenagrinėtini kaip... 17. Ieškinį patenkinus dalinai, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos... 18. Vadovaujantis LR CPK 42, 178, 270 str.,... 19. Ieškinį tenkinti dalinai.... 20. Pakeisti 2013 m. balandžio 11 Marijampolės rajono apylinkės teismo... 21. Priteisti iš atsakovo K. D., a/k ( - ) gyv. ( - )., ieškovės A. D., a/k ( -... 22. Priteisti iš atsakovo K. D., a/k ( - ) gyv. ( - )., 20,85 Eur (dvidešimt... 23. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos...