Byla 2S-1407-611/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

3kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Algirdo Auruškevičiaus,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį atsakovui Romučiui Lukoševičiui dėl skolos priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti jam iš atsakovo Romučio Lukoševičiaus 26 550, 19 Lt skolos ir 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtiną, priteisė iš ieškovo atsakovui 2500 Lt už advokato pagalbą teisme bei 766,21 Lt už ekspertizės atlikimą. Teismas nustatė, kad apie bylos nagrinėjimą ieškovui buvo pranešta tinkamai, atsakovas neprašė priimti sprendimo už akių, todėl teismas paliko ieškinį nenagrinėtą.

8Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutartį ir bylą išnagrinėti iš esmės. Nurodė, jog tą pačią dieną ieškovo atsakovas dalyvavo kitame teismo posėdyje Vilniaus apygardos teisme. Užtrukus pastarajam posėdžiui ieškovo atstovas nespėjo laiku atvykti į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą. Iki teismo posėdžio pradžios ieškovo atstovas neturėjo galimybės informuoti teismą apie vėlavimą. Mano, jog turi būti atsižvelgta į tai, kad ieškovo atstovas tinkamai vykdė teismo nurodymus iki posėdžio, netrikdė proceso, stengėsi atvykti į posėdį, paskambino į teismą ir informavo apie neatvykimo priežastis, taip pat viešąjį interesą, bylos nagrinėjimo trukmę, atliktų procesinių veiksmų gausą, padarinius, kurie atsirastų įsiteisėjus teismo nutarčiai ieškinį palikti nenagrinėtą. Teismas, priimdamas nutartį, neįvertino visapusiškai situacijos, neatsižvelgė į viešąjį interesą ir neigiamus padarinius, kurie kiltų palikus ieškinį nenagrinėtiną. Tokia nutartimi buvo pažeista ieškovo teisė į teisminę gynybą bei kitos teisės, taip pat bus pažeistas proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principas.

9Atsakovas Romutis Lukoševičius atsiliepimu prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą. Nurodo, jog ieškovo atstovo dalyvavimas negali būti siejamas su konkretaus asmens dalyvavimu, kadangi ieškovas turi pakankamą darbuotojų skaičių ir galimybes realizuoti savo procesines teises. Nesutinka su apelianto argumentu, jog ši byla turi viešąjį interesą.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

12Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytus argumentus, pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, jog atskirajame skunde nurodomos aplinkybės nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo priimtą nutartį.

13Civiliniame procese numatyto ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto taikymas reiškia, kad iškelta civilinė byla baigiama nepriėmus teismo sprendimo. LR CPK nustatyta, kad civilinė byla nagrinėjama teismo posėdyje būtinai pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims. Dalyvaujantiems byloje asmenims apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešama atitinkamai šaukimais, pranešimais arba paskelbiant spaudoje (LR CPK 117 str., 123 str., 130 str.). Taigi, tik tinkamai įstatymo nustatyta tvarka pranešus byloje dalyvaujantiems asmenims apie teismo posėdį, galima pripažinti, kad bylos procesas vyksta tinkamai, laikantis įstatymų reikalavimų ir tokiame procese galima priimti atitinkamus procesinius sprendimus. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovui apie teismo posėdį, kuris turėjo vykti Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme 2010 m. gegužės 26 d. 11:00 val., buvo pranešta tinkamai, šaukimas atvykti į teismo posėdį ieškovui buvo įteiktas 2010-04-26 (b.l. 94). Tačiau nei ieškovo atstovas, nei pats ieškovas į teismo posėdį, vykusį 2010 m. gegužės 26 d., neatvyko.

14Pagal LR CPK 246 str. 1 d. tuo atveju, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas ir jiems apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai bei iki teismo posėdžio jie nepateikia savo neatvykimą pateisinančių dokumentų ir prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, o atsakovas neprašo priimti sprendimą už akių, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą. LR CPK 296 str. 1 d. 5 p. nurodyta, kad teismas ieškinį palieka nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių LR CPK 246 str. 1 d. nurodytu atveju. Šios nuostatos paaiškinamos proceso koncentracijos, operatyvumo ir draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principais, taip pat šalių pareiga rūpintis proceso eiga.

15Nagrinėjamu atveju apie teismo posėdį ieškovas buvo informuotas teismo šaukimu tinkamai (LR CPK 123 str.). Į teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko, teismo posėdžio metu atsakovas neprašė priimti sprendimo už akių, todėl pirmos instancijos teismas ieškinį paliko nenagrinėtą. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant klausimą, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog yra pagrindas ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtą, būtina vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei įvertinti visas konkrečias bylos aplinkybes.

16Įvertinusi byloje esančius duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas bei jo atstovas – Andrej Žindul (profesionalus teisininkas) turi pareigą aktyviai dalyvauti byloje, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, pranešti teismui apie aplinkybes, dėl kurių negali dalyvauti teismo posėdyje (LR CPK 7, 8 str.). Nagrinėjamu atveju ieškovas ir ieškovo atstovas, neatvykęs į teismo posėdį, neinformavo teismo apie nedalyvavimą teismo posėdyje ir atidėti neprašė, nepateikė neatvykimą į teismo posėdį pateisinčių priežasčių, nors šaukimas ieškovui įteiktas likus mėnesiui iki teismo posėdžio, t.y. likus pakankamai ilgam laiko tarpui. Atskirajame skunde nurodyta aplinkybė dėl ieškovo atstovo nedalyvavimo byloje dėl to, jog dalyvavo kitos bylos nagrinėjime, negali būti laikoma svarbia ir pateisinama priežastimi neatvykti į teismo posėdį. Ieškovas yra juridinis asmuo ir turėjo pasirūpinti kito atstovo dalyvavimu teismo posėdyje. Teisėjų kolegija pažymi, kad apelianto išdėstyti teiginiai, kad siekiant išspręsti tarp šalių kilusį ginčą išnaudota daug teismo bei šalių resursų ir laiko, nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

17Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu pažeidžia koncentracijos ir ekonomiškumo principus, nes, kaip jau nurodyta, šalis, inicijavusi civilinę bylą, turi siekti, kad jos inicijuotas teisminis procesas atitiktų aukščiau minėtus pricipus. Tačiau nagrinėjamu atveju pats ieškovas, neįgaliojęs kito atstovo dalyvauti teismo posėdyje ir tinkamai nepranešęs apie neatvykimą, nepateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, pažeidė minėtus principus.

18Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog byloje yra nagrinėjamas viešo intereso klausimas. Byla buvo nagrinėjama dėl ieškovui, kuris yra juridinis asmuo, žalos atlyginimo, ginčas kylas iš privatinių teisinių santykių, siejančių tik ieškovą ir atsakovą, todėl viešojo intereso šioje byloje nėra.

19Įvertinusi nustatytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialines ir procesines teisės normas, teisingai įvertino byloje pateiktus duomenis ir padarė pagrįstas išvadas, tinkamai jas motyvavo ir pagrįstai ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą. Keisti ar naikinti šios nutarties atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Dėl nurodytų priežasčių ieškovo atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

20Teisėjų kolegija atkreipia apelianto dėmesį, kad jo ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta ieškovui galimybės pateikti teismui naują tokį patį ieškinį.

21Atmetus atskirąjį skundą, iš atsakovo priteistinos 8,40 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

23Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Priteisti iš ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 8,40 Lt (aštuonis litus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,... 3. kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Algirdo Auruškevičiaus,... 4. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ kreipėsi į teismą su... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškovo... 8. Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atskiruoju skundu prašo... 9. Atsakovas Romutis Lukoševičius atsiliepimu prašo atmesti apelianto... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas... 12. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame... 13. Civiliniame procese numatyto ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto taikymas... 14. Pagal LR CPK 246 str. 1 d. tuo atveju, kai į teismo posėdį neatvyksta... 15. Nagrinėjamu atveju apie teismo posėdį ieškovas buvo informuotas teismo... 16. Įvertinusi byloje esančius duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad... 17. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu... 18. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog byloje yra... 19. Įvertinusi nustatytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 20. Teisėjų kolegija atkreipia apelianto dėmesį, kad jo ieškinio palikimas... 21. Atmetus atskirąjį skundą, iš atsakovo priteistinos 8,40 Lt išlaidos,... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 23. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartį palikti... 24. Priteisti iš ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 8,40 Lt (aštuonis...