Byla 2-83-370/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo akcinės bendrovės „Invalda INVL“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutarties, kuria pareiškėjo prašymas dėl 2015 m. kovo 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, netenkintas, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-473-160/2016 pagal akcinės bendrovės „Invalda INVL“ skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Sago“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo (suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „IREC Baltic“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, viešoji įstaiga „Turto bankas“, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „INTF investicija“, akcinė bendrovė „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, uždaroji akcinė bendrovė „Legisperitus“).

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2014-05-05 nutartimi UAB „Sago“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Valeksa“.

3BUAB „Sago“ 2015-03-17 įvykęs kreditorių susirinkimas 6 darbotvarkės klausimu apsvarstė įmonės komercinės veiklos pratęsimo ir bendrovės likvidavimo klausimą ir priėmė nutarimą įpareigoti administratorių kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą su siūlymu dėl UAB „Sago“ pripažinimo likviduojama; nepratęsti įmonės ūkinės komercinės veiklos bankroto proceso metu, išskyrus turto nuomą. Įpareigoti administratorių kreiptis į teismą su prašymu vykdyti turto nuomą.

4Kreditorius AB „Invalda INVL“ skundu prašė panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą darbotvarkės 6 klausimu ir grąžinti klausimą dėl bendrovės ūkinės komercinės veiklos pratęsimo ir bendrovės likvidavimo BUAB „Sago“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

5Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi netenkino BUAB „Sago“ kreditoriaus AB „Invalda INVL“ skundo dėl BUAB „Sago“ 2015-03-17 kreditorių susirinkimo nutarimo 6-ju darbotvarkės klausimu (dėl įmonės komercinės veiklos pratęsimo ir likvidavimo) panaikinimo.

6Kreditorius (apeliantas) pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė stabdyti civilinę bylą Nr. B2-4509-160/2015, iki kol bus išspręsta civilinė byla pagal AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ 2015 m. liepos 24 d. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 12 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-296-160/2015; panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti BUAB „Sago“ 2015-03-17 kreditorių susirinkimo nutarimą 6-uoju darbotvarkės klausimu ir perduoti jį kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo; priteisti iš kreditorių UAB „IREC Baltic“ ir VĮ „Turto bankas“ visas apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Bylos nagrinėjimas Lietuvos apeliaciniame teisme buvo paskirtas 2016 m. sausio 14 d. 9 val. rašytinio proceso tvarka.

82016 m. sausio 8 d. gautas suinteresuoto asmens UAB „IREC Baltic“ prašymas atidėti bylos nagrinėjimą ir paskirti kitą teismo posėdžio datą ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių. Nurodė, kad 2015-12-31 reikalavimo teisių perleidimo sutarčių pagrindu BUAB „Sago“ kreditoriai (1. UAB „INTF investicija“; 2. AB „Invalda INVL“; 3. AB „INVL Baltic Real Estate“; 4. UAB „Legisperitus“; 5. UAB „Inservis“) perleido savo teismo patvirtintus finansinius reikalavimus naujajam kreditoriui UAB „Geruda“. Taip pat savo finansinį reikalavimą perleido ir pareiškėjas. 2015-12-28 vykusiame UAB „Sago“ kreditorių susirinkime buvo nuspręsta iš bankroto proceso metu sukauptų BUAB „Sago“ lėšų atsiskaityti su antrosios eilės kreditoriais, todėl bankroto administratorius išmokėjo VSDFV - 1000,70 EUR; Vilniaus m. sav. - 22 943,60 EUR. VĮ Turto bankui - 16 057,17 EUR. Atsižvelgiant į šiuos esminius kreditorių reikalavimų pasikeitimus, bankroto administratorius 2016-01-05 prašymu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydamas patvirtinti naujus simbolinius antrosios eilės kreditorių reikalavimus (VSDFV - 0,13 EUR; VĮ Turto bankas - 30,50 EUR), taip pat iš trečiosios eilės kreditorių išbraukti jau minėtas savo finansinius reikalavimus perleidusias įmones ir vietoje jų į trečiosios eilės kreditorių sąrašą įtraukti UAB „Geruda“. Suinteresuotas asmuo taip pat nurodė, kad didieji UAB „Sago“ kreditoriai UAB „IREC Baltic“ ir UAB „Geruda“ susitarė dėl taikos sutarties bankroto byloje sudarymo ir dėl šios priežasties 2016-01-13 bus šaukiamas UAB „Sago“ kreditorių susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl taikos sutarties sudarymo bankroto byloje.

92016 m. sausio 14 d. teisme buvo gautas suinteresuoto asmens UAB „IREC Baltic“ prašymas prijungti prie bylos įrodymus, t. y. 2016 m. sausio 13 d. vykusio kreditorių susirinkimo UAB „IREC Baltic“ balsavimo raštu biuletenį ir atidėti bylos nagrinėjimą. Nurodė, kad 2016 m. sausio 13 d. vykusiame kreditorių susirinkime ir suinteresuotas asmuo UAB „IREC Baltic“ pritarė taikos sutarties sudarymui.

10Atsakovo BUAB „Sago“ administratorius 2016 m. sausio 14 d. pateikė pranešimą, kad atsižvelgiant į 2016 m. sausio 13 d. įvykusį kreditorių susirinkimą ir tai, kad kreditoriai įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl taikos sutarties BUAB „Sago“ bankroto byloje, pareiškėjo AB „Invalda INVL“ atskirojo skundo nagrinėjimas šioje byloje pasidarė netikslingas.

11Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 14 d. nutartimi atidėjo civilinės bylos nagrinėjimą ir paskyrė kitą teismo posėdžio datą 2016 m. vasario 3 d.

122016 m. vasario 1 d. teisme gautas BUAB „Sago“ administratoriaus pranešimas apie sudarytą taikos sutartį BUAB „Sago“ bankroto byloje. Nurodo, kad 2016 m. sausio 20 d. skolininkas BUAB „Sago“ ir kreditoriai UAB „IREC Baltic“, VSDFV Vilniaus skyrius, VĮ Turto bankas ir UAB „Geruda“ pasirašė taikos sutartį civilinėje byloje Nr. B2-473-160/2016. BUAB „Sago“ ir kreditorių pasirašyta taikos sutartis patvirtinta Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 21 d. nutartimi ir yra įsiteisėjusi.

132016 m. vasario 2 d. teisme gautas suinteresuoto asmens UAB „IREC Baltic“ prašymas nutraukti civilinę bylą pagal pareiškėjo AB „Invalda INVL“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutarties panaikinimo.

14Apeliacinis procesas nutrauktinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

16Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutarties, kuria buvo netenkintas pareiškėjo skundas dėl 2015 m. kovo 17 d. BUAB „Sago“ kreditorių susirinkimo priimto nutarimo 6-uoju klausimu „Dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos pratęsimo ir bendrovės likvidavimo“, teisėtumo ir pagrįstumo.

17Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu iš byloje dalyvaujančių asmenų gautų pranešimų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 31 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarčių pagrindu BUAB „Sago“ kreditoriai: UAB „INTF investicija“, AB „Invalda INVL“, AB „INVL Baltic Real Estate“, UAB „Legisperitus“ ir UAB „Inservis“ perleido savo teismo patvirtintus kreditorinius reikalavimus naujajam kreditoriui UAB „Geruda“. Atitinkamai ir apeliantas AB „Invalda INVL“ savo teises perleido UAB „Geruda“. Įvykus reikalavimo teisių perleidimui, minėti kreditoriai buvo išbraukti iš BUAB „Sago“ kreditorių sąrašo, o jų vietoje patvirtintas kreditorius UAB „Geruda“ su 1 172 465,93 Eur finansiniu reikalavimu (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-473-160/2016).

18Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2016 m. sausio 13 d. vykusiame kreditorių susirinkime buvo nuspręsta panaikinti 2015 m. kovo 17 d. kreditorių susirinkimo 6-uoju klausimu priimtą nutarimą „Dėl įmonės ūkinės veiklos pratęsimo ir bendrovės likvidavimo dalį, kuria buvo nuspręsta įpareigoti administratorių kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą su siūlymu dėl UAB „Sago“ pripažinimo likviduojama (ĮBĮ 23 str. 15 p.). Kadangi 2016 m. sausio 13 d. vykusio kreditorių susirinkimo niekas neapskundė, todėl šie nutarimai yra galiojantys, o tai reiškia, jog 2016 m. sausio 13 d. nutarimu buvo panaikintas 2015 m. kovo 17 d. nutarimas 6-uoju klausimu, dėl kurio šioje byloje ir yra pateiktas atskirasis skundas. Be to, nagrinėjamoje byloje 2016 m. sausio 21 nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis BUAB „Sago“ bankroto byloje, nutartis yra įsiteisėjusi, o bankroto byla yra nutraukta. Taigi, nagrinėjamu atveju tarp šalių nelikus materialinio ginčo, išnyko ir klausimo dėl 2015 m. kovo 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimo nagrinėjimo tikslingumas. Susidarius tokiai situacijai, teisiškai nereikšmingas tapo apelianto atskirojo skundo nagrinėjimas.

19Atsižvelgiant į tai, kad neliko faktinio pagrindo svarstyti klausimo dėl nutarties, kuria buvo netenkintas pareiškėjo skundas dėl 2015 m. kovo 17 d. BUAB „Sago“ kreditorių susirinkimo priimto nutarimo 6-uoju klausimu „Dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos pratęsimo ir bendrovės likvidavimo“, pagrįstumo bei teisėtumo, nes civilinė byla, kurioje turi būti sprendžiamas šis klausimas, yra nutraukta, įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria buvo patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis. Todėl nelikus apeliacijos dalyko, apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 302 str., 315 str. 2 d. 3 p., 5 d.).

20Teismas, vadovaudamasi civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi bei 338 straipsniu,

Nutarė

21apeliacinį procesą pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Invalda INVL“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Vilniaus apygardos teismo 2014-05-05 nutartimi UAB „Sago“ iškelta bankroto... 3. BUAB „Sago“ 2015-03-17 įvykęs kreditorių susirinkimas 6 darbotvarkės... 4. Kreditorius AB „Invalda INVL“ skundu prašė panaikinti kreditorių... 5. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi netenkino BUAB... 6. Kreditorius (apeliantas) pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė stabdyti... 7. Bylos nagrinėjimas Lietuvos apeliaciniame teisme buvo paskirtas 2016 m. sausio... 8. 2016 m. sausio 8 d. gautas suinteresuoto asmens UAB „IREC Baltic“ prašymas... 9. 2016 m. sausio 14 d. teisme buvo gautas suinteresuoto asmens UAB „IREC... 10. Atsakovo BUAB „Sago“ administratorius 2016 m. sausio 14 d. pateikė... 11. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 14 d. nutartimi atidėjo civilinės... 12. 2016 m. vasario 1 d. teisme gautas BUAB „Sago“ administratoriaus... 13. 2016 m. vasario 2 d. teisme gautas suinteresuoto asmens UAB „IREC Baltic“... 14. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu iš byloje... 18. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2016 m. sausio 13 d. vykusiame kreditorių... 19. Atsižvelgiant į tai, kad neliko faktinio pagrindo svarstyti klausimo dėl... 20. Teismas, vadovaudamasi civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3... 21. apeliacinį procesą pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Invalda INVL“...