Byla 2-355/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo L. Z. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui, civilinėje byloje Nr. B2-8055-178/2009 pagal ieškovo L. Z. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Akieda“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovė L. Z. kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą ir prašė teismo UAB „Akieda“ iškelti restruktūrizavimo bylą, administratoriumi paskirti UAB „Bankrovita“.

4Ieškinyje nurodė, kad įmonė yra sudariusi ilgalaikes paslaugų teikimo sutartis su valstybinėmis organizacijomis: VŠĮ „Antakalnio universitetinė ligoninė“, Valstybine mokesčių inspekcija, Muitinės kriminaline tarnyba, AB „Lietuvos geležinkeliai“. UAB „Akieda“ turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau, atsižvelgiant į sudarytas sutartis, įmonė per 4 metus gaus pastovias pajamas, sugebės atsiskaityti su kreditoriais bei uždirbti pelną. Nurodė, kad yra pagrindas atsakovui iškelti restruktūrizavimo bylą (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 3 str., 4 str. 5 d., 5 str.).

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 18 d. nutartimi atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Akieda“.

6Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovės pateiktas kreditorių sąrašas nėra išsamus. Iš ieškovės pateikto UAB „Akieda“ civilinių bylų sąrašo matyti, kad be kitų bylų UAB „Akieda“ yra atsakovas bylose su UAB „Dangų centras“, UAB „Literna“ ir UAB Kekopolis“. Į kreditorių sąrašą UAB „Dangų centras“ nėra įtraukta, o UAB „Literna“ ir UAB „Kekopolis“ kreditoriniai reikalavimai yra nurodyti mažesni, negu šių asmenų reikalavimai minėtose civilinėse bylose. Iš teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. L2-11597-734/2009 ieškovo UAB „Dangų centras“ reikalavimas atsakovui UAB „Akieda“ yra virš 7 000 Lt; to paties teismo civilinėje byloje Nr. L2-14052-803/2009 ieškovo UAB „Literna“ reikalavimas atsakovui yra virš 36 000 Lt, o Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-3075-431/2009 ieškovo UAB „Kekopolis“ reikalavimas atsakovui UAB „Akieda“ viršija netgi visus ieškovo nurodomus bendrovės įsiskolinimus ir yra 218 567,86 Lt. Pagrindiniu kreditoriumi yra pripažįstamas kreditorius, kurio reikalavimo suma viršija 1/5 visų kreditorių bendros reikalavimų sumos. Pagal ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punktą, į kreditorių sąrašą įrašomi ir tie kreditoriai, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai civilinėse bylose dar nepriimti arba jie nėra įsiteisėję. Nors minėtas straipsnis reglamentuoja restruktūrizavimo proceso eigą jau po restruktūrizavimo bylos iškėlimo, minėta nuostata, apibrėžianti, kokie asmenys laikomi įmonės kreditoriais, pasak teismo, turėtų būti taikoma ir pradiniame etape, t.y. sprendžiant, ar restruktūrizuoti įmonę. Priešingu atveju būtų nelogiška, kad kreditoriai, nors jų reikalavimus atsakovas ir ginčija visus ar iš dalies, gali dalyvauti vėlesniuose restruktūrizavimo etapuose, bet neturi teisės balsuoti dėl pradinio restruktūrizavimo etapo - paties restruktūrizavimo pradėjimo. Teismas padarė išvadą, kad minėti kreditoriai turėjo būti laikomi UAB „Akieda“ kreditoriais ir įtraukti į kreditorių sąrašą, o UAB „Kekopolis“ netgi turėjo būti laikomas pagrindiniu UAB „Akieda“ kreditoriumi, nes jo reikalavimas (218 567,86 Lt) yra dvigubai didesnis negu pačios ieškovės (ĮRĮ 13 str. 1 d. 9 p.). UAB „Kekopolis“ turėjo būti informuotas apie UAB „Akieda“ kreditorių susirinkimą (kuris būtų laikomas pirmuoju), kuriame buvo sprendžiama, ar restruktūrizuoti įmonę, bei turėjo teisę jame dalyvauti. Ieškovės, kurios kreditorinis reikalavimas yra daugiau negu dvigubai mažesnis už UAB „Kekopolis“ reikalavimą, vienasmenis 2009 m. gruodžio 8 d. nutarimas „Didžiausio įmonės kreditoriaus nutartis“, kuria nutarta kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, negali būti laikomas teisėtu pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimu, o minėti pažeidimai galėjo turėti lemiamos įtakos restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimo sprendimui. Pateiktame nutarime nėra priimtas nutarimas dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo plano metmenims. ĮRĮ 4 straipsnio 5 dalis negali būti taikoma, nes pagal turimus duomenis pagrindinių kreditorių yra tik du - L. Z. ir UAB „Kekopolis“, t.y. pagrindinių kreditorių nėra daug ir nėra duomenų, kad būtų sunkumų juos surinkti. Konstatavus, kad pateiktas pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimas nėra teisėtas, restruktūrizavimo byla UAB „Akieda“ negali būti keliama (ĮRĮ 7 str. 1 d., 5 str. 2 d. 2 p.).

7Atskiruoju skundu ieškovė L. Z. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas nepagrįstai, nesant išnagrinėtos civ. b. Nr. 2-3075-431/209, nustatė, kad UAB „Kekopolis“ yra didžiausias UAB „Akieda“ kreditorius. Minėtoje byloje yra pareikštas priešieškinis dėl šioje byloje ieškovo nekokybiškai atliktų darbų 182 528,46 Lt sumai. UAB „Kekopolis“ yra tinkamai įteikti debetiniai dokumentai, todėl UAB „Akieda“ įsiskolinimas yra 31 864 Lt.

102. UAB „Dangų centras“ per klaidą nėra įtrauktas į kreditorių sąrašą. Teismas turėtų ištaisyti šią klaidą.

113. Ieškovė yra didžiausia kreditorė. Restruktūrizavimo bylą reikia iškelti nedelsiant.

124. Teismas neatsižvelgė į tai, kad bendrovė išskirtinai teikia paslaugas valstybės institucijoms. Įmonė veikla yra susijusi viešuoju interesu.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Remiantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) ketvirtojo straipsnio ketvirtąja dalimi, pirmojo kreditorių susirinkimo ar jam prilyginto pagrindinių kreditorių susirinkimo nutarimas restruktūrizuoti įmonę priimamas balsų dauguma ir laikomas priimtu, kai už jį balsavo ne mažiau kaip pusė susirinkime dalyvavusių pagrindinių kreditorių.

15ĮRĮ antrojo straipsnio penktojoje dalyje yra nustatyta, kad įmonės kreditoriai (toliau – kreditoriai) – fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus. Vadovaujantis ĮRĮ antrojo straipsnio devintąja dalimi, pagrindinis kreditorius – kreditorius, kurio reikalavimų vykdymas yra užtikrintas įkeitimu ir (ar) hipoteka, garantija ir (ar) laidavimu, arba kreditorius, kurio reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 1/5 visų kreditorių bendros reikalavimų sumos.

16Pagal ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punktą, į kreditorių sąrašą įrašomi ir tie kreditoriai, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai civilinėse bylose dar nepriimti arba jie nėra įsiteisėję.

17Taigi, ĮRĮ antrojo straipsnio penktojoje dalyje pateikiama kreditoriaus sąvoka siejama su teisės reikšti turtinius reikalavimus restruktūrizuojamai įmonei turėjimu, o ne su tokių reikalavimų patvirtinimu teismine tvarka. Tačiau tai nereiškia, kad asmuo, pareiškęs reikalavimą įmonei, iš karto tampa kreditoriumi ir įgyja visas kreditoriaus teises. Kreditoriaus teisinį statusą ir galimybę disponuoti visomis ĮRĮ įtvirtintomis kreditoriaus teisėmis toks asmuo įgyja tik teismine tvarka patvirtinus jo pareikštą reikalavimą.

18Taigi, vien ta aplinkybė, kad kreditoriaus reikalavimas dar nėra išspręstas teisme ir dėl jo nėra priimtas ir įsiteisėjęs galutinis teismo sprendimas, negali apriboti tokio kreditoriaus teisės ĮRĮ nustatyta tvarka dalyvauti sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo bendrovei, kurios kreditorius jis yra. Priešingu atveju, tokio teisme ieškinį pareiškusio kreditoriaus interesai ir teisėti lūkesčiai, lyginant su kreditorių, kurie į teismą dėl tokio reikalavimo priteisimo ir jo priverstinio vykdymo nesikreipė, būtų pažeisti.

19Be to, teisme pareikšti priešieškiniai negali turėti įtakos, sprendžiant klausimą dėl kreditoriaus reikalavimo dydžio. Priešingu atveju, galėtų susidaryti situacija, kad pagrindiniai kreditoriai bus eliminuoti iš restruktūrizavimo bylos inicijavimo.

20Iš į bylą pateikto UAB „Akieda“ 2009 m. lapkričio 30 d. kreditorių sąrašo (b.l. 17) matyti, kad bendrovė nurodė turinti 9 kreditorius, o bendrovės įsiskolinimo suma jiems sudarė 198 309 Lt. Remiantis šio kreditorių sąrašo duomenimis, UAB „Akieda“ įsiskolinimas L. Z. sudarė 105 000 Lt, UAB „Kekopolis“ – 31 864 Lt, UAB „Pastatas“ – 30 000 Lt, UAB „Literna“ – 10 397 Lt ir kt.

21Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad ji yra didžiausia kreditorė, kad teismas nepagrįstai nustatė, jog UAB „Kekopolis“ yra didžiausias UAB „Akieda“ kreditorius, jog civilinėje byloje bendrovė yra pareiškusi priešieškinį.

22Byloje esantis 2009 m. gruodžio 8 d. civilinių bylų sąrašas (b.l. 16, 88) nustato, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2106-431/2010 tarp UAB „Kekopolis“ ir UAB „Akieda“. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenys patvirtina, kad UAB „Kekopolis“ yra pareiškęs atsakovui UAB „Akieda“ ieškinį dėl 218 567,86 Lt skolos priteisimo, kad UAB „Akieda“ toje pačioje civilinėje byloje yra pareiškęs priešieškinį 168 809,68 Lt sumai. Tačiau, kolegijos nuomone, vien ta aplinkybė, kad minėtoje civilinėje byloje yra pareikštas UAB „Akieda“ priešieškinis, nepaneigia fakto, kad UAB „Kekopolis“ yra UAB „Akieda“ kreditorius ir jo reikalavimo suma, nors ir teismo nepatvirtinta, yra 218 567,86 Lt.

23Be to, pagal teismų informacinės sistemos Liteko duomenis, kreditorius UAB „Literna“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu dėl 29 270,63 Lt skolos, 7 125,83 Lt delspinigių, 6 proc. palūkanų priteisimo (civilinė byla Nr. 2S-1014-492/2009), o UAB „Dangų centras“ Vilniaus apygardos teisme pareiškė ieškinį dėl 6 685,85 Lt skolos, 421,21 Lt delspinigių priteisimo (civilinė byla Nr. 2-11597-734-2009).

24Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, UAB „Dangų centras“ nepagrįstai nebuvo įtrauktas į atsakovo kreditorių sąrašą, o kreditorių sąraše UAB „Kekopolis“ ir UAB „Literna“ nurodyti kreditorinio reikalavimo dydžiai neatitinka teisme pareikšto reikalavimo dydžio.

25Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad UAB „Akieda“ kreditorinių reikalavimų suma yra žymiai didesnė, nei nurodyta 2009 m. lapkričio 30 d. kreditorių sąraše, o bendrovėje yra ne vienas kreditorius, turintis ne mažiau kaip 1/5 visų kreditorių bendros reikalavimų sumos ir ĮRĮ nustatyta tvarka turėjęs teisę dalyvauti pagrindinių kreditorių susirinkime ir priimti nutarimą restruktūrizuoti įmonę. Dėl šios priežasties teismui pateiktas 2009 m. gruodžio 8 d. sprendimas iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą negali būti laikomas teisėtu pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimu, tad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atsakovui iškelti restruktūrizavimo bylą.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Akieda“ iškėlimo klausimui svarbias šios bylos aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą dėl pagrindo iškelti restruktūrizavimo bylą. Pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

28Palikti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovė L. Z. kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą ir prašė... 4. Ieškinyje nurodė, kad įmonė yra sudariusi ilgalaikes paslaugų teikimo... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 18 d. nutartimi atsisakė iškelti... 6. Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovės pateiktas kreditorių sąrašas nėra... 7. Atskiruoju skundu ieškovė L. Z. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 8. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 9. 1. Teismas nepagrįstai, nesant išnagrinėtos civ. b. Nr. 2-3075-431/209,... 10. 2. UAB „Dangų centras“ per klaidą nėra įtrauktas į kreditorių... 11. 3. Ieškovė yra didžiausia kreditorė. Restruktūrizavimo bylą reikia... 12. 4. Teismas neatsižvelgė į tai, kad bendrovė išskirtinai teikia paslaugas... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Remiantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) ketvirtojo... 15. ĮRĮ antrojo straipsnio penktojoje dalyje yra nustatyta, kad įmonės... 16. Pagal ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punktą, į kreditorių sąrašą... 17. Taigi, ĮRĮ antrojo straipsnio penktojoje dalyje pateikiama kreditoriaus... 18. Taigi, vien ta aplinkybė, kad kreditoriaus reikalavimas dar nėra išspręstas... 19. Be to, teisme pareikšti priešieškiniai negali turėti įtakos, sprendžiant... 20. Iš į bylą pateikto UAB „Akieda“ 2009 m. lapkričio 30 d. kreditorių... 21. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad ji yra didžiausia kreditorė, kad... 22. Byloje esantis 2009 m. gruodžio 8 d. civilinių bylų sąrašas (b.l. 16, 88)... 23. Be to, pagal teismų informacinės sistemos Liteko duomenis, kreditorius UAB... 24. Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, UAB „Dangų... 25. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad UAB „Akieda“... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 28. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartį nepakeistą....