Byla eI-902-643/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų A. B., S. B., I. B., E. T., J. B. (J. B.), J. B. (J. B.), O. J. (O. J.), A. V. (A. V.), A. G., A. K., B. G., D. G. (D. G.), K. G., atstovaujamos įstatyminės atstovės B. G., K. G., atstovaujamos įstatyminės atstovės B. G., V. J. (V. J.), D. J., V. J., E. J., atstovaujamos įstatyminės atstovės V. J., uždarosios akcinės bendrovės ,,Menai renginiai“, I. J., D. P., S. D., I. D., J. N., B. N., A. N., M. R., R. R., A. Š., A. Š., P. Š., atstovaujamo įstatyminio atstovo A. Š., A. V. ir R. V. skundo atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinis turizmo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė ,,Freshtravel“, atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Valdsita“, dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjai A. B., S. B., I. B., E. T., J. B. (J. B.), J. B. (J. B.), O. J. (O. J.), A. V. (A. V.), A. G., A. K., B. G., D. G. (D. G.), K. G., atstovaujama įstatyminės atstovės B. G., K. G., atstovaujama įstatyminės atstovės B. G., V. J. (V. J.), D. J., V. J., E. J., atstovaujama įstatyminės atstovės V. J., uždaroji akcinė bendrovė ,,Menai renginiai“, I. J., D. P., S. D., I. D., J. N., B. N., A. N., M. R., R. R., A. Š., A. Š., P. Š., atstovaujamas įstatyminio atstovo A. Š., A. V. ir R. V. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą su skundu (1 t., b. l. 1–15), prašydami priteisti – 1) A. B., S. B., I. B. ir E. T., kiekvienam po 330,04 Eur; 2) J. B., J. B., O. J., A. V., kiekvienam po 328,65 Eur; 3) A. G., A. K., kiekvienam po 328,89 Eur; 4) B. G., D. G., V. J., D. J., V. J., E. J., atstovaujamai įstatyminės atstovės V. J., kiekvienam po 289,36 Eur; 5) K. G. ir K. G., atstovaujamoms įstatyminės atstovės B. G., kiekvienai po 260 Eur; 6) UAB „Menai renginiai“ – 1 223,35 Eur; 7) I. J., D. P., kiekvienam po 819,42 Eur; 8) S. D., I. D., J. N., B. N., A. N., kiekvienam po 301,37 Eur; 9) M. R., R. R., kiekvienam po 275,49 Eur; 10) A. Š., A. Š., P. Š., atstovaujamam įstatyminio atstovo A. Š., kiekvienam po 302,13 Eur; 11) A. V., R. V., kiekvienai po 376,22 Eur – iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovės atstovė, Ūkio ministerija), turtinę žalą, 5 proc. dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Skunde nurodė, kad pareiškėjai su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel” sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartis ir pagal jas kelionių organizatoriui sumokėjo už kelionę mokėtiną sumą. Tačiau dėl organizatoriaus nemokumo (bankroto) pareiškėjų įsigyta kelionė neįvyko. Pareiškėjai, siekdami, kad jiems būtų kompensuota pagal kelionės sutartį sumokėta pinigų suma, Valstybinio turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Turizmo departamentas) pateikė prašymus dėl kompensacijos už neįvykusią kelionę išmokėjimo. Tenkindamas pareiškėjų prašymą iš dalies, Turizmo departamentas (jo draudikas ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialas) pareiškėjams dėl UAB ,,Freshtravel“ bankroto nesuteiktas paslaugas kompensavo 4,96 proc. už kelionę sumokėtos vertės. Pareiškėjai su kompensuotos sumos dydžiu nesutinka. Kadangi už kelionę, kuri neįvyko, Turizmo departamentas pareiškėjams jau yra kompensavęs 4,96 proc. visos už kelionę sumokėtos sumos, pareiškėjai prašo likusią už kelionę sumokėtą sumą priteisti iš Lietuvos valstybės. Pareiškėjai atkreipė dėmesį, kad vadovaudamiesi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-04-05 priimta nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-581-171/2017, į prašomą priteisti žalą neįtraukė kelionės vizų mokesčių.

6Ūkio ministerija atsiliepime (1 t. b. l. 130–141) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad nei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ), nei Lietuvos Respublikos teismų įstatymas, nei jokie kiti nacionaliniai ar tarptautiniai teisės aktai nesuteikia teismui įgaliojimų spręsti ir vertinti, ar valstybė, kaip Europos Sąjungos narė, tinkamai įvykdė pareigas pagal Europos Sąjungos sutartis (įskaitant dėl Europos Sąjungos direktyvų vykdymo). Teismas negali kvestionuoti valstybės įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos teisę, be to, byloje nėra kompetentingų Europos Sąjungos institucijų sprendimų, kuriuose būtų konstatuota, kad valstybė būtų padariusi Europos Sąjungos teisės pažeidimų, kurių pagrindu valstybei galėtų kilti atsakomybė pareiškėjo atžvilgiu.

7Ūkio ministerijos manymu, kad šiuo atveju nėra pagrindo atlyginti turtinę žalą, kuri atsirado dėl BUAB „Freshtravel“ nemokumo. Nagrinėjamoje byloje neegzistuoja būtinoji deliktinės atsakomybės sąlyga, jog valstybė yra atlikusi neteisėtus veiksmus, t. y. neperkėlusi ar netinkamai perkėlusi į nacionalinę teisę Direktyvos nuostatas. Į bylą nėra pateikta įrodymų apie tai, kad Komisija ar Teisingumo Teismas būtų konstatavę, jog valstybė į nacionalinę teisę netinkamai perkėlė Direktyvos nuostatas. Byloje nesant tokių įrodymų nėra pagrindo išvadai, kad egzistuoja deliktinės atsakomybės sąlygos, atitinkamai taip pat nėra pagrindo pareiškėjams priteisti žalos atlyginimą.

8Pagal Turizmo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, kelionių organizatoriui buvo nustatyta pareiga turėti laidavimo draudimą, ar garantiją, kurie, esant tam tikrai situacijai, užtikrintų turisto grąžinimą į pradinę jo išvykimo vietą ir sumokėtos sumos grąžinimą. Atkreipė dėmesį į tai, kad į šio straipsnio teisės nuostatas pagal savo esmę ir prasmę yra perkeltas Direktyvos 7 straipsnis, todėl nėra pagrindo teigti, kad žala atsirado dėl Direktyvos 7 straipsnio neperkėlimo į nacionalinę teisę.

9Ūkio ministerijos teigimu, pareiškėjai nepateikė tinkamų įrodymų, patvirtinančių skundo reikalavimą priteisti turtinę žalą. Pateiktos sutartys (išskyrus pareiškėjų A. Š., A. Š. ir P. Š. pateiktą sutartį) nėra pasirašytos abiejų sutartyse nurodytų šalių, todėl negali būti laikoma, kad sutartys tarp pareiškėjų ir kelionių organizatoriaus UAB ,,Freshtravel“ apskritai buvo sudarytos. Be to, neaišku, kokiu pagrindu pinigai už kelionių organizatoriaus UAB ,,Freshtravel“ organizuotas keliones (išskyrus pareiškėjų A. Š., A. Š., P. Š., I. J. ir D. P. organizuotas keliones) buvo mokami į UAB ,,Cherry Media Lt“ banko sąskaitą. Pažymėjo, kad mokėjimus pagal sutartis pareiškėjai (išskyrus pareiškėjus A. G., A. Š., A. Š. ir A. V.) atliko anksčiau nei sutartyse nurodytos sutarčių sudarymo datos. Pareiškėjai S. B., I. B., E. T., J. B., J. B., A. K., D. G., K. G., K. G., V. J., D. J., V. J., E. J., D. P., S. D., I. D., B. N., A. N., R. R., P. Š. ir R. V. į bylą nepateikė jokių tinkamų įrodymų, kurie pagrįstų, kad šie pareiškėjai atliko kokius nors mokėjimus už kelionių organizatoriaus organizuotas keliones. Ūkio ministerijos įsitikinimu, skundas turėtų būti atmestas vien todėl, kad pareiškėjai neįgytų teisės reikalauti dvigubo žalos atlyginimo tiek iš UAB ,,Freshtravel“ bankroto byloje, tiek ir iš valstybės.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Turizmo departamentas atsiliepime (2 t., b. l. 36–47) nurodė, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Pažymėjo, kad Turizmo įstatyme nustatyta garantija, kurią kelionių organizatorius privalo suteikti vartotojams, dengtinos rizikos dydis nėra jokiu būdu ribojamas, priešingai, yra nustatomas tik minimalus tokios garantijos dydis, paliekant galimybę verslo subjektui pačiam atsakingai įvertinti savo veiklos riziką ir įsigyti pakankamą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kad nemokumo atveju būtų galima įvykdyti Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus įsipareigojimus turistams.

11Pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-02-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-478-653/2015 UAB ,,Freshtravel“ buvo iškelta bankroto byla, kurioje pareiškėjai turi teisę pareikšti reikalavimus dėl UAB ,,Freshtravel“ sukeltų nuostolių atlyginimo. Vilniaus apygardos teismas 2016-02-05 nutartimi patvirtino BUAB ,,Freshtravel“ kreditorinių reikalavimų sąrašą, į kurį įtraukti ir nukentėjusių turistų, tarp jų ir mokėjimą atlikusių pareiškėjų A. B., O. J., A. V., A. G., B. G., V. J., I. J., J. N., M. R., A. Š., A. Š. ir A. V. reikalavimai (nesumažinus reikalavimų draudimo išmoka, nes reikalavimų pateikimo dieną bankroto administratorius UAB ,,Valdsita“ neturėjo duomenų apie draudimo išmokų išmokėjimą).

12Turizmo departamentas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjų B. G. ir V. J. sumokėtos už kelionę sumos 1 677,32 Eur ir 578,66 Eur nurodytos Kreditorinių reikalavimų sąraše. Pareiškėjų patirtos turtinės žalos dydis turėtų būti apskaičiuojamas iš sumokėtos už kelionę sumos (2 255,98 Eur) atimant gautas draudimo išmokas 83,14 Eur ir 28,68 Eur už neįvykusią kelionę. Taigi, priteistina suma yra 2 144,16 Eur.

13Pareiškėjos I. J. sumokėta už kelionę sumą 1 638,67 Eur atitinka nurodytą Kreditorinių reikalavimų sąraše. Pareiškėjų patirtos turtinės žalos dydis turėtų būti apskaičiuojamas iš sumokėtos už kelionę sumos (1 638,67 Eur) atimant gautą draudimo išmoką 81,22 Eur už neįvykusią kelionę. Taigi, priteistina suma yra 1 557,45 Eur.

14Atkreipė dėmesį, kad pareiškėja UAB ,,Menai renginiai“ nėra tinkamas pareiškėjas dėl turtinės žalos atlyginimo, kadangi Direktyvoje, kuria remdamasi pareiškėja grindžia savo reikalavimus, nustatyta vartotojų teisių apsauga, nustatyta apsauga yra taikoma tik fiziniams asmenims.

15Pareiškėjų A. Š. ir A. Š. sumokėta už kelionę suma 3 437 Lt sutampa su nurodytomis Kreditorinių reikalavimų sąraše. Pareiškėjų patirtos turtinės žalos dydis turėtų būti apskaičiuojamas iš sumokėtos už kelionę sumos (995,42 Eur) atimant mokestį už tris vizas (69,51 Eur) ir už neįvykusią kelionę gautą 49,34 Eur draudimo išmoką. Priteistina suma yra 876,51 Eur.

16Pareiškėjų A. V. ir R. V. patirtos turtinės žalos dydis turėtų būti apskaičiuojamas iš prašomos priteisti sumos (752,43 Eur) atimant gautą draudimo išmoką 43,76 Eur už neįvykusią kelionę. Todėl priteistina suma yra 708,67 Eur.

17Turizmo departamento nuomone, patirtos žalos atlyginimo pirmiausia turi būti siekiama reiškiant kreditorinius reikalavimus bankroto byloje ir (ar) civilinius ieškinius dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo baudžiamojo proceso tvarka, o ne reikalaujant žalos atlyginimo iš valstybės, kadangi prašoma atlyginti žala atsirado dėl privataus juridinio asmens – UAB ,,Freshtravel“ – veiksmų.

18Teismas

konstatuoja:

19Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl turtinės žalos, atsiradusios dėl Lietuvos valstybės, tikėtina, netinkamo 1990-06-13 Tarybos direktyvos Nr. 90/314/EEB Dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (toliau – ir Direktyva) nuostatų, susijusių su turisto nuostolių, patirtų dėl kelionės organizatoriaus nemokumo, kompensavimo sąlygų, perkėlimo į nacionalinės teisės aktus, atlyginimo.

20Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad A. B. su kelionių organizatoriumi UAB ,,Freshtravel“ 2014-11-03 sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004113 dėl kelionės į Hurgadą, Egiptą (1 t., b. l. 20–22). Sutartyje nurodyti turistai: A. B., S. B., I. B. ir E. T.. Už kelionę pareiškėja A. B. UAB ,,Cherry Media Lt“ sumokėjo 4 796 Lt (1 389 Eur) (1 t., b. l. 19). Tačiau kelionė minėtiems pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. 2015-09-09 draudimo bendrovė ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjai A. B. grąžino 68,85 Eur (1 t., b. l. 29). Taigi pareiškėjams likusi negrąžinta suma yra 1 320,15 Eur.

21J. B. su kelionių organizatoriumi UAB ,,Freshtravel“ 2014-11-03 sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004111 dėl kelionės į Hurgadą, Egiptą (1 t., b. l. 33–35). Sutartyje nurodyti turistai: J. B., J. B., O. J. ir A. V.. Pareiškėjas O. J. 2014-10-31 mokėjimo nurodymu Nr. 121 už kelionę į UAB ,,Cherry Media Lt“ sąskaitą pervedė 2 198 Lt (636,58 Eur). Mokėjimo paskirtyje nurodyta: Grupinis.lt order # (525647338) (1 t., b. l. 36). Pareiškėjas A. V. 2014-10-31 mokėjimo nurodymu Nr. 93 į UAB ,,Cherry Media Lt“ sąskaitą pervedė 2 598 Lt (752,43 Eur). Mokėjimo paskirtyje nurodyta: Grupinis.lt order # (525647506) (1 t., b. l. 39). Iš viso už kelionę pareiškėjai sumokėjo 1 389,02 Eur (į šią sumą neįtrauktas mokestis už vizas, kadangi pareiškėjai jo neprašo priteisti). Tačiau kelionė minėtiems pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. 2015-09-07 draudimo bendrovė ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjui O. J. grąžino 73,44 Eur (1 t., b. l. 41). Taigi pareiškėjams likusi negrąžinta suma yra 1 315,58 Eur.

22A. G. su kelionių organizatoriumi UAB ,,Freshtravel“ 2014-10-30 sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004018 dėl kelionės į Hurgadą, Egiptą (1 t., b. l. 45–47). Sutartyje nurodyti turistai: A. K. ir A. G.. Pareiškėja A. G. 2014-10-30 mokėjimo nurodymu Nr. 189 už kelionę į UAB ,,Cherry Media Lt“ sąskaitą pervedė 1 199 Lt (347,25 Eur). Mokėjimo paskirtyje nurodyta: Grupinis.lt order # (525602930) (1 t., b. l. 43). Taip pat pareiškėja A. G. 2014-10-30 mokėjimo nurodymu Nr. 190 už kelionę į UAB ,,Cherry Media Lt“ sąskaitą pervedė 1 199 Lt (347,25 Eur). Mokėjimo paskirtyje nurodyta: Grupinis.lt order # (525602981) (1 t., b. l. 44). Iš viso pareiškėja už kelionę sumokėjo 694,50 Eur. Tačiau kelionė minėtiems pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. 2015-09-07 draudimo bendrovė ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjai A. G. grąžino 36,72 Eur (1 t., b. l. 48). Taigi pareiškėjams likusi negrąžinta suma yra 657,78 Eur.

23D. G. su kelionių organizatoriumi UAB ,,Freshtravel“ 2014-11-03 sudarė Turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004144 dėl kelionės į Antaliją (1 t., b. l. 53–55). Sutartyje nurodyti turistai: D. G., B. G., K. G. ir K. G.. V. J. su kelionių organizatoriumi UAB ,,Freshtravel“ 2014-11-03 sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004143 dėl kelionės į Antaliją. Sutartyje nurodyti turistai: V. J. ir D. J. (1 t., b. l. 59–61). Pareiškėja B. G. 2014-10-30 mokėjimo nurodymu Nr. 472 už kelionę į UAB ,,Cherry Media Lt“ sąskaitą pervedė 1 998 Lt (578,66 Eur). Mokėjimo paskirtyje nurodyta: Beta.lt order # (414783091) (1 t., b. l. 50). Taip pat pareiškėja B. G. 2014-10-30 mokėjimo nurodymu Nr. 473 į UAB ,,Cherry Media Lt“ sąskaitą pervedė 1 998 Lt (578,66 Eur). Mokėjimo paskirtyje nurodyta: Beta.lt order # (414783162) (1 t., b. l. 51). Pareiškėja B. G. 2014-11-03 mokėjimo nurodymu Nr. 474 į UAB ,,Freshtravel“ sąskaitą pervedė 1 795,46 Lt (520 Eur). Mokėjimo paskirtyje nurodyta: priemoka už vaikus K. G. ir K. G. (1 t., b. l. 52). Iš viso B. G. už kelionę sumokėjo 1 677,32 Eur. Turistinė kelionė minėtiems pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. Iš byloje esančio 2017-12-08 ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialo rašto nustatyta, kad pareiškėjai B. G. buvo išmokėta 83,14 Eur draudimo išmoka (2 t., b. l. 48). Taigi, likusi minėtiems pareiškėjams negrąžinta suma yra 1 594,18 Eur.

24V. J. su kelionių organizatoriumi UAB ,,Freshtravel“ 2014-11-03 sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004142 dėl kelionės į Antaliją (1 t., b. l. 56–58). Sutartyje nurodyti turistai: V. J. ir E. J.. Vilniaus apygardos teismo 2016-05-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2316-653/2016 patvirtintas pareiškėjos V. J. kreditorinis reikalavimas 578,66 Eur sumai. Turistinė kelionė minėtiems pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. Iš byloje esančio 2017-12-08 ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialo rašto nustatyta, kad pareiškėjai V. J. buvo išmokėta 28,68 Eur draudimo išmoka (2 t., b. l. 48). Taigi, likusi minėtiems pareiškėjams negrąžinta suma yra 549,98 Eur.

25E. P. su kelionių organizatoriumi UAB ,,Freshtravel“ 2014-11-14 sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004581 dėl kelionės į Fuerteventūrą (1 t., b. l. 68–72). Sutartyje nurodytas turistas: E. P.. 2014-11-14 UAB „Menai renginiai“ mokėjimo nurodymu Nr. 38 už kelionę į UAB „Freshtravel“ sąskaitą pervedė 4 224 Lt (1 223,35 Eur) (1 t., b. l. 66). Turistinė kelionė suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. Draudimo išmoka UAB „Menai renginiai“ išmokėta nebuvo.

26I. J. su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ 2014-11-14 sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004385 dėl kelionės į Fuerteventūrą (1 t., b. l 73–77). Sutartyje nurodyti turistai: I. J. ir D. P.. Vilniaus apygardos teismo 2016-05-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2316-653/2016 patvirtintas pareiškėjos I. J. kreditorinis reikalavimas 1 638,67 Eur sumai. Iš byloje esančio 2017-12-08 ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialo rašto nustatyta, kad I. J. buvo išmokėta 81,22 Eur draudimo išmoka (2 t., b. l. 48). Taigi, likusi minėtiems pareiškėjams negrąžinta suma yra 1 557,45 Eur.

27J. N. su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ 2014-10-23 sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT003746 dėl kelionės į Šarm El Šeichą (1 t., b. l. 82–84). Sutartyje nurodyti turistai: S. D., I. D., J. N., B. N., A. N.. Pareiškėja J. N. 2014-10-22 mokėjimo nurodymu Nr. 387 už kelionę į UAB ,,Cherry Media Lt“ sąskaitą pervedė 3 297 Lt. Mokėjimo paskirtyje nurodyta: Beta.lt order # (414299087) (1 t., b. l. 88). Pareiškėja J. N. 2014-10-23 mokėjimo nurodymu Nr. 388 už kelionę į UAB ,,Cherry Media Lt“ sąskaitą pervedė 2 198 Lt. Mokėjimo paskirtyje nurodyta: Beta.lt order # (414331333) (1 t., b. l. 87). Iš viso pareiškėja už kelionę sumokėjo 5 495 Lt (1 591,46 Eur). Turistinė kelionė minėtiems pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. 2015-09-09 draudimo bendrovė ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjai J. N. grąžino 84,63 Eur (1 t., b. l. 89). Taigi pareiškėjams likusi negrąžinta suma yra 1 506,83 Eur.

28M. R. su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ 2014-11-13 sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004628 dėl kelionės į Antaliją (1 t., b. l. 91–94). Sutartyje nurodyti turistai: R. R. ir M. R.. Pareiškėja M. R. 2014-11-09 mokėjimo nurodymu Nr. 27 už kelionę į UAB ,,Cherry Media Lt“ sąskaitą pervedė 1 998 Lt (578,66 Eur). Mokėjimo paskirtyje nurodyta: Beta.lt order # (415462945) (1 t., b. l. 95). Turistinė kelionė minėtiems pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus 2015-09-14 draudimo bendrovė ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialas už neįvykusią kelionę pareiškėjai M. R. grąžino 28,68 Eur (1 t., b. l. 96). Taigi, pareiškėjams likusi negrąžinta suma yra 549,98 Eur.

29A. Š. su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ 2014-10-30 sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT004002 dėl kelionės į Šarm El Šeichą (1 t. b. l. 98–100). Sutartyje nurodyti turistai: A. Š., A. Š. ir P. Š.. Pareiškėjas A. Š. 2014-10-30 mokėjimo nurodymu Nr. 25 UAB „Freshtravel“ už kelionę pervedė 2 100 Lt (1 t., b. l. 105). Pareiškėja A. Š. 2014-10-30 mokėjimo nurodymu Nr. 119 UAB „Freshtravel“ už kelionę pervedė 1 200 Lt. Pareiškėja A. Š. 2014-10-31 mokėjimo nurodymu Nr. 120 UAB „Freshtravel“ už kelionę pervedė 137 Lt. Iš viso pareiškėjai už kelionę sumokėjo 3 437 Lt (995,42 Eur). Turistinė kelionė minėtiems pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos už neįvykusią kelionę pareiškėjai A. Š. grąžino 49,34 Eur (1 t., b. l. 115). Taigi, pareiškėjams likusi negrąžinta suma yra 946,08 Eur.

30A. V. su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ 2014-10-24 sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį Nr. PT003823 dėl kelionės į Šarm El Šeichą (1 t., b. l. 119–121). Sutartyje nurodyti turistai: A. V. ir R. V.. Pareiškėja A. V. 2014-10-24 mokėjimo nurodymu Nr. 619 už kelionę į UAB ,,Cherry Media Lt“ sąskaitą pervedė 2 598 Lt (752,43 Eur) (1 t., b. l. 122). Turistinė kelionė minėtiems pareiškėjams suorganizuota nebuvo, nes kelionių organizatorius UAB „Freshtravel“ tapo nemokus. Iš byloje esančio 2017-12-08 ,,Ergo Insurance SE“ Lietuvos filialo rašto nustatyta, kad A. V. buvo išmokėta 43,76 Eur draudimo išmoka (2 t., b. l. 48). Taigi, pareiškėjoms likusi negrąžinta suma yra 708,67 Eur

31Turizmo departamentas 2014-11-14 įsakymu Nr. V-256 „Dėl kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo“ sustabdė pažymėjimo Nr. 13769, patvirtinančio, kad UAB „Freshtravel“ atitinka kelionių organizatoriui keliamus reikalavimus ir gali teikti atitinkamas kelionių organizatoriaus paslaugas, galiojimą (2 t., b. l. 6).

32Turizmo departamentas 2014-11-14 raštu Nr. SD-1600 kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl galimai neteisėtai vykdomos UAB „Freshtravel“ veiklos (2 t., b. l. 8–9).

332014-11-28 įsakymu Nr. V-274 Turizmo departamentas panaikino pažymėjimo Nr. 13769, patvirtinančio, kad UAB „Freshtravel“ atitinka kelionių organizatoriui keliamus reikalavimus ir gali teikti atitinkamas kelionių organizatoriaus paslaugas, galiojimą nuo 2014-11-29 (2 t., b. l. 7).

34Pareiškėjai prašo priteisti turtinę žalą konkrečioms pareiškėjų grupėms lygiomis dalimis.

35Teismui sprendžiant pareiškėjų skundo pagrįstumo klausimą kyla pareiga išsiaiškinti, ar atsakovė yra tinkamas subjektas atlyginti pareiškėjų nurodytą žalą, ir jeigu taip, tai kokio dydžio žala turi būti atlyginta pareiškėjams.

36Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnio 1 dalį, žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Tai reiškia, kad CK 6.271 straipsnyje nustatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Neteisėtu aktu CK 6.271 straipsnio 3 dalies prasme laikomas ir neteisėtas veiksmas, ir neveikimas, kurie tiesiogiai daro įtaką asmenų teisėms, laisvėms ar interesams.

37Žala, kaip viena iš būtinų sąlygų deliktinei atsakomybei kilti, CK apibrėžiama kaip asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiais nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

38Pareiškėjai, teigia žalą patyrę dėl to, kad Lietuvos valstybė į nacionalinės teisės aktus netinkamai perkėlė Direktyvos nuostatas, susijusias su vartotojo nuostolių, patirtų dėl kelionių organizatoriaus nemokumo, kompensavimo sąlygomis

39Direktyvos 7 straipsnyje yra įtvirtinta nuostata, kad kelionių organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, kuris yra sutarties šalis, turi pateikti pakankamas garantijas, kad įmokėti pinigai bus grąžinti arba vartotojas nemokumo atveju bus repatrijuotas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir ESTT) yra konstatavęs, kad Direktyvos 7 straipsnis aiškintinas taip, kad juo draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose įtvirtinta tvarka negalima pasiekti to, kad vartotojui realiai būtų užtikrinta, kad kelionių organizatoriaus nemokumo atveju visi jo sumokėti pinigai bus grąžinti ir jis bus repatrijuotas (2014-01-16 ESTT nutarties I. B. ir kt. prieš QBE Insurance (Europe) L. M. Fióktelepe ir Magyar ?llam, C-430/13, EU:C:2014:32, 39–41 p.).

40Direktyva, kartu su kitais Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo paslaugų teikimą, Lietuvos Respublikoje įgyvendinta Turizmo įstatyme. Nagrinėjamu atveju taikytina Turizmo įstatymo 8 straipsnio redakcija, galiojusi nuo 2014-11-01, nes 2014-11-14 UAB „Freshtravel“ veikla buvo sustabdyta.

41Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad kelionių organizatoriai, siūlantys parduoti organizuotas turistines keliones, privalo turėti galiojantį draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimą arba finansų įstaigos laidavimą ar garantiją kurie kelionės organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti už organizuotą turistinę kelionę turisto sumokėtų pinigų grąžinimą turistui, jei dar neprasidėjus organizuotai turistinei kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės pradėti vykdyti turizmo paslaugų teikimo sutarties. Pagal Turizmo įstatymo 8 straipsnio 2 dalį Lietuvos Respublikoje nuolat veikiančio kelionių organizatoriaus šio straipsnio 1 dalyje nurodytų prievolių įvykdymas užtikrinamas galiojančiu draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimu arba finansų įstaigos laidavimu ar garantija. Kelionių organizatoriaus prievolių, atsirandančių Turizmo įstatymo straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, įvykdymo užtikrinimo suma yra: 1) ne mažiau kaip 50 tūkstančių litų, kai verčiamasi tik vietiniu turizmu; 2) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius, buvusius prieš ketvirtį, kai įsigalioja naujas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas) įplaukų už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis, bet ne mažiau kaip 150 tūkstančių litų, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais; 3) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius, buvusius prieš ketvirtį, kai įsigalioja naujas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas) įplaukų už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis, bet ne mažiau kaip 350 tūkstančių litų, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais; 4) kai kelionių organizatorius vykdo vietinio ir išvykstamojo turizmo veiklą, prievolių įvykdymo užtikrinimo suma skaičiuojama vadovaujantis šio straipsnio 3 dalies 2 arba 3 punktu (Turizmo įstatymo 8 straipsnio 3 dalis).

42Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-12 nutarimu Nr. 756 patvirtinto Laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) (redakcija, galiojusi nuo 2011-12-01 iki 2015-03-10) 33 punkte buvo nustatyta, kad tuo atveju, jeigu bendra turistų pareikštų reikalavimų suma yra didesnė už laidavimo draudimo sutartyje nustatytą laidavimo draudimo sumą ar jos likutį, laidavimo draudimo išmoka pirmiausia mokama už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų esančio ir neturinčio galimybės savarankiškai grįžti į Lietuvos Respubliką turisto organizuoto grąžinimo į išvykimo vietą Lietuvos Respublikoje išlaidas ir su tuo susijusias kitas pagrįstas išlaidas, o likusi suma paskirstoma proporcingai turistų pareikštų reikalavimų dydžiui (Aprašo 29.2–29.4 ir 29.1 papunkčiuose nurodytais atvejais – negautų paslaugų vertei atlyginti).

43Pažymėtina, kad nei Turizmo įstatyme, nei Apraše nėra reglamentuotas turistų patirtų nuostolių dalies, likusios po Aprašo 33 punkte nustatyto kompensavimo, atlyginimas, nors, kaip jau buvo minėta, Direktyvos 7 straipsnis draudžia nacionalinės teisės aktus, kuriuose įtvirtinta tvarka negalima pasiekti to, kad vartotojui realiai būtų užtikrinta, jog kelionių organizatoriaus nemokumo atveju visi jo sumokėti pinigai bus grąžinti ir jis bus repatrijuotas.

44Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eA-990-502/2017 išnagrinėjo iš esmės analogišką ginčą ir 2017-05-08 nutartyje padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju susidarė situacija, kad kelionių organizatoriui tapus nemokiam, jo organizuota kelionė neįvyko, o pareiškėjas gavo tik dalį už kelionę sumokėtų pinigų, kadangi Turizmo įstatymo 8 straipsnio nustatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės buvo nepakankamos. Kitaip tariant, nacionaliniais teisės aktais nustatytas teisinis reguliavimas aptariamu atveju neužtikrino Direktyvos 7 straipsnyje įtvirtinto visiško turisto patirtų nuostolių atlyginimo kelionių organizatoriui tapus nemokiam, t. y. neužtikrino turisto (šiuo atveju pareiškėjo) teisių apsaugos. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatavo, kad Lietuvos valstybė šiuo atveju netinkamai perkėlė ir įgyvendino Direktyvos 7 straipsnį. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, minėtoje administracinėje byloje taip pat konstatavo, kad nacionaliniais teisės aktais šiuo atveju nebuvo užtikrintas Direktyvos garantuojamas turisto teisių į visišką pinigų, sumokėtų už kelionę, grąžinimas kelionės organizatoriaus nemokumo atveju, dėl to pareiškėjai patyrė turtinę žalą – tiesioginius nuostolius, kuriuos valstybė turi atlyginti (taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017-10-05 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2094-502/2017).

45Taigi, netinkamas 1990-06-13 Europos Tarybos Direktyvos 90/314 7 straipsnio perkėlimas į nacionalinę teisę (Turizmo įstatymo 8 straipsnį) yra konstatuotas nacionalinio teismo. Nacionaliniais teisės aktais akivaizdžiai nebuvo užtikrinta Direktyvos garantuojama turisto teisių į visišką pinigų, sumokėtų už kelionę, grąžinimą kelionės organizatoriaus nemokumo atveju, apsauga, dėl to pareiškėjai patyrė nuostolių, kuriuos atsakovei Lietuvos valstybei kyla pareiga atlyginti.

46Direktyvos 2 straipsnio 4 punktas nustato, kad vartotojas tai asmuo, kuris perka ar sutinka pirkti paketą (pagrindinis sutartį pasirašęs asmuo) arba bet kuris kitas asmuo, kurio vardu sutartį pasirašęs asmuo sutinka pirkti paketą (kiti naudos gavėjai) arba bet kuris asmuo, kuriam pagrindinis sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perduoda paketą (kelionių paketą perimantis asmuo). Pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 19 punktą vartotojas yra fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis. Iš pateikto reguliavimo matyti, kad vartotojo sąvoka apima tik fizinius asmenis, taigi Direktyvoje nustatyta vartotojų teisių apsauga taikoma tik fiziniams asmenims. Nagrinėjamu atveju UAB „Menai renginiai“ patirta žala, vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, negali būti priteista, todėl šio pareiškėjo reikalavimas atmetamas.

47Ūkio ministerijos nuomone, pareiškėjai nepateikė tinkamų įrodymų, patvirtinančių skundo reikalavimą priteisti turtinę žalą. Atsakovės atstovės įsitikinimu, be kita ko, esant nepasirašytoms turizmo paslaugų sutartims (išskyrus pareiškėjų A. Š., A. Š. ir P. Š. pateiktą sutartį), neegzistuoja ir pagrindas pareiškėjų skundą patenkinti.

48Teismas su šiais atsakovės atstovės argumentais nesutinka. Turizmo įstatymo 2 straipsnio 35 punktas turizmo paslaugų sutartį apibūdina kaip rašytinį susitarimą, kuriuo viena šalis – kelionių organizatorius įsipareigoja už atlyginimą kitai šaliai – turistui užtikrinti organizuotą turistinę kelionę, o turistas įsipareigoja kelionių organizatoriui sumokėti už suteiktas paslaugas. Teismo vertinimu, įstatymo ir nusistovėjusios teismų praktikos prasme, toks turizmo paslaugų teikimo sutarties apibrėžimas savaime nereiškia, jog rašytinės formos nesilaikymas tokio pobūdžio sutartį daro negaliojančią. CK 6.192 straipsnyje įtvirtinta, jog sutarties formai taikomos CK 1.71–1.77 straipsnių taisyklės, reglamentuojančios sandorių formą. CK 1.73 straipsnyje išvardyti atvejai, kada sandoriai turi būti sudaryti paprasta rašytine forma. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog šis sąrašas nėra baigtinis, nes kitos CK normos ir įstatymai gali nustatyti privalomą rašytinę formą ir kitiems sandoriams (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus 2009-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2009). Vienu iš tokių atvejų yra laikytina turizmo paslaugų teikimo sutartis, kurios formą reglamentuoja jau minėtas Turizmo įstatymo 2 straipsnio 35 punktas. Tačiau, įstatymo reikalaujamos formos nesilaikymas daro sandorį negaliojantį tik tuo atveju, kai toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatyme (CK 1.93 straipsnio 1 dalis). Turizmo įstatyme tokio imperatyvaus nurodymo nėra, tai reiškia, jog nesant tokio imperatyvaus nurodymo, sandorio formos nesilaikymas reikštų tik tai, jog sudarytas sandoris lieka galioti, tačiau, kilus ginčui dėl sandorio sudarymo, įstatymas riboja įrodymų leistinumą – sandorio šalis neturi teisės tokio sandorio sudarymo įrodinėti liudytojų parodymais (CK 1.93 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjimu atveju minėta įstatymo norma nėra aktuali ginčui, todėl teismas daro išvadą, jog sandorio sudarymo faktą pareiškėjai įrodė kitais leistinais rašytiniais įrodymais (t. y. mokėjimais pagal sutartis), kurie patvirtina, jog sutartis buvo sudaryta ir tarp šalių susiklostė paslaugų teisiniai santykiai.

49Dėl Ūkio ministerijos teiginių, kad pareiškėjai S. B., I. B., E. T., J. B., J. B., A. K., D. G., K. G., K. G., V. J., D. J., V. J., E. J., D. P., S. D., I. D., B. N., A. N., R. R., P. Š. ir R. V. nepateikė jokių tinkamų įrodymų, kurie pagrįstų, kad šie pareiškėjai atliko kokius nors mokėjimus už kelionių organizatoriaus organizuotas keliones. Pažymėtina, kad byloje yra pateikti duomenys, kad pareiškėjai į keliones turėjo vykti grupėmis arba šeimomis, todėl su kelionių organizatoriumi UAB ,,Freshtravel“ sudarytoje turizmo paslaugų teikimo sutartyje buvo nurodyti kaip turistai. Taigi, nors ir neatliko mokėjimų, tačiau visi turistai buvo galutiniai naudos gavėjai, kurie nusipirko kelionių organizatoriaus paslaugas. Tai, kad prievolė sumokėti už perkamą kelionę buvo įvykdyta vieno asmens, minėto vertinimo nekeičia. Taigi laikytina, kad pareiškėjai, sudarę sutartį dėl turizmo paslaugų teikimo, patyrė žalą kelionių organizatoriui tapus nemokiam ir negrąžinus didžiosios dalies patirtų išlaidų dėl kelionės paketo įsigijimo. Analogiškos pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (žr. 2017-10-05 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2094-502/2017).

50Turizmo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje turizmo paslaugų teikimo sutartys dėl organizuotų turistinių kelionių tarp kelionių organizatoriaus, veikiančio tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentus, ir turisto sudaromos vadovaujantis standartinėmis turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygomis. Taigi, pagal įstatymą, Turizmo paslaugų sutartis galėjo būti sudaroma ne tik tiesiogiai su UAB „Freshtravel“, bet ir per kelionių pardavimo agentą, atitinkamai ir mokėjimai už pareiškėjo turistinę kelionę galėjo būti atliekami ne tiesiogiai UAB „Freshtravel“, bet ir kelionių pardavimo agentui (šiuo atveju UAB „Cherry Media Lt“), kuris, nebūdamas sutarties šalimi, veikė UAB „Freshtravel“ naudai.

51Remiantis bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad nors už keliones pinigus mokėjo vienas asmuo (išskyrus pareiškėjus O. J., A. V., A. Š. ir A. Š.), tačiau realiai kelionės buvo perkamos dviem ar daugiau asmenų, kurie kelionės sutartyse buvo įvardyti kaip sutarties šalys (turistai) arba vykstantys asmenys. Pareiškėjų pateiktos kelionių sutartys, apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, patvirtina pareiškėjų kelionės įsigijimo išlaidas. Taip pat nustatyta, kad Turizmo departamento nurodymu, dalį pareiškėjų dėl neįvykusių kelionių patirtų nuostolių kompensavo draudimo bendrovės. Įvertinus sumų, sumokėtų už keliones, ir išmokėtų kompensacijų dydžius, akivaizdu, kad pareiškėjams nebuvo grąžinta didžioji dalis patirtų išlaidų dėl kelionės paketo įsigijimo.

52Byloje nustatyta, kad liko negrąžinta 330,04 Eur A. B., 330,04 Eur S. B., 330,04 Eur I. B. ir 330,04 Eur E. T.; 328,89 Eur A. G. ir 328,89 Eur A. K.; 274,99 Eur V. J. ir 274,99 Eur E. J.; 778,73 Eur I. J. ir 778,73 Eur D. P.; 301,37 Eur J. N., 301,37 Eur S. D., 301,37 Eur I. D., 301,37 Eur B. N. ir 301,37 Eur A. N.; 274,99 Eur M. R. ir 274,99 Eur R. R.; 354,34 Eur A. V. ir 354,34 Eur R. V.; 265,69 Eur B. G., 265,69 Eur D. G., 265,69 Eur K. G., 265,69 Eur K. G., 265,69 Eur V. J. ir 265,69 Eur D. J.. Nurodytos sumos yra priteistinos pareiškėjams.

53Taip pat nustatyta, kad J. B., J. B., O. J. ir A. V. liko negrąžinta po 328,89 Eur, tačiau pareiškėjai prašo priteisti kiekvienam po 328,65 Eur. Todėl teismas, neperžengdamas skundo ribų, kiekvienam pareiškėjui priteisia po 328,65 Eur.

54Teismas pažymi, kad A. Š., A. Š. ir P. Š. likusi negrąžinta suma sudaro 946,08 Eur. Į minėtą sumą įtrauktas mokestis už vizas (69,51 Eur). Teismas pažymi, jog mokestis už vizas yra pareiškėjų įgytos papildomos paslaugos, kurių neapima kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo apsauga, todėl jos nepatenka į valstybės atlygintiną turtinę žalą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų prašomas priteisti turtinės žalos dydis 876,57 Eur (946,08 Eur – 69,51 Eur), t. y. 292,19 Eur A. Š., 292,19 Eur A. Š. ir 292,19 Eur P. Š..

55Pareiškėjai taip pat prašo priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 5 procentus metinių palūkanų jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

56Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad ,,procesinės palūkanos skaičiuojamos tik esant pareiškėjo, reikalaujančio atlyginti žalą, prašymui jas skaičiuoti ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško prievolės įvykdymo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-73/2009, 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-2195/2010). Toks aiškinimas iš esmės atitinka ir Lietuvos A. T. formuojamą bendrosios kompetencijos teismų praktiką taikant procesines palūkanas reglamentuojančias CK nuostatas (Lietuvos A. T. 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007)“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-872-556/2017). Bylose dėl žalos, padarytos valdžios institucijų neteisėtais veiksmais, atlyginimo, priteisiamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3550/2011, 2012 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1673/2012), todėl, vadovaujantis CK 6.2 straipsnyje, 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis nuostatomis bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pareiškėjams iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Bylos iškėlimo teisme diena yra skundo priėmimo teisme diena. Nagrinėjamu atveju skundas priimtas 2017-11-16, todėl nuo šios dienos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą.

57Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 ir 5 punktais, 132–133 straipsniais,

Nutarė

58pareiškėjų A. B., S. B., I. B., E. T., J. B. (J. B.), J. B. (J. B.), O. J. (O. J.), A. V. (A. V.), A. G., A. K., B. G., D. G. (D. G.), K. G., atstovaujamos įstatyminės atstovės B. G., K. G., atstovaujamos įstatyminės atstovės B. G., V. J. (V. J.), D. J., V. J., E. J., atstovaujamos įstatyminės atstovės V. J., uždarosios akcinės bendrovės ,,Menai renginiai“, I. J., D. P., S. D., I. D., J. N., B. N., A. N., M. R., R. R., A. Š., A. Š., P. Š., atstovaujamo įstatyminio atstovo A. Š., A. V. ir R. V. skundą patenkinti iš dalies.

59Priteisti pareiškėjai A. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 330,04 Eur (trijų šimtų trisdešimties eurų 4 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (330,04 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

60Priteisti pareiškėjui S. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 330,04 Eur (trijų šimtų trisdešimties eurų 4 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (330,04 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

61Priteisti pareiškėjui I. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 330,04 Eur (trijų šimtų trisdešimties eurų 4 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (330,04 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

62Priteisti pareiškėjai E. T. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 330,04 Eur (trijų šimtų trisdešimties eurų 4 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (330,04 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

63Priteisti pareiškėjui J. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 328,65 Eur (trijų šimtų dvidešimt aštuonių eurų 65 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (328,65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

64Priteisti pareiškėjui J. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 328,65 Eur (trijų šimtų dvidešimt aštuonių eurų 65 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (328,65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

65Priteisti pareiškėjui O. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 328,65 Eur (trijų šimtų dvidešimt aštuonių eurų 65 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (328,65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

66Priteisti pareiškėjui A. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 328,65 Eur (trijų šimtų dvidešimt aštuonių eurų 65 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (328,65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

67Priteisti pareiškėjai A. G. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 328,89 Eur (trijų šimtų dvidešimt aštuonių eurų 89 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (328,89 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

68Priteisti pareiškėjui A. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 328,89 Eur (trijų šimtų dvidešimt aštuonių eurų 89 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (328,89 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

69Priteisti pareiškėjai B. G. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 265,69 Eur (dviejų šimtų šešiasdešimt penkių eurų 69 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (265,69 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

70Priteisti pareiškėjui D. G. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 265,69 Eur (dviejų šimtų šešiasdešimt penkių eurų 69 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (265,69 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

71Priteisti pareiškėjai K. G., atstovaujamai įstatyminės atstovės B. G., iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 265,69 Eur (dviejų šimtų šešiasdešimt penkių eurų 69 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (265,69 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

72Priteisti pareiškėjai K. G., atstovaujamai įstatyminės atstovės B. G., Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 265,69 Eur (dviejų šimtų šešiasdešimt penkių eurų 69 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (265,69 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

73Priteisti pareiškėjui V. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 265,69 Eur (dviejų šimtų šešiasdešimt penkių eurų 69 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (265,69 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

74Priteisti pareiškėjai D. J. Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 265,69 Eur (dviejų šimtų šešiasdešimt penkių eurų 69 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (265,69 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

75Priteisti pareiškėjai V. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 274,99 Eur (dviejų šimtų septyniasdešimt keturių eurų 99 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (274,99 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

76Priteisti pareiškėjai E. J., atstovaujamai įstatyminės atstovės V. J., iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 274,99 Eur (dviejų šimtų septyniasdešimt keturių eurų 99 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (274,99 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

77Priteisti pareiškėjai I. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 778,73 Eur (septynių šimtų septyniasdešimt aštuonių eurų, 73 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (778,73 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

78Priteisti pareiškėjui D. P. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 778,73 Eur (septynių šimtų septyniasdešimt aštuonių eurų, 73 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (778,73 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

79Priteisti pareiškėjai J. N. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 301,37 Eur (trijų šimtų vieno euro 37 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (301,37 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

80Priteisti pareiškėjui S. D. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 301,37 Eur (trijų šimtų vieno euro 37 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (301,37 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

81Priteisti pareiškėjai I. D. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 301,37 Eur (trijų šimtų vieno euro 37 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (301,37 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

82Priteisti pareiškėjai B. N. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 301,37 Eur (trijų šimtų vieno euro 37 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (301,37 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

83Priteisti pareiškėjai A. N. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 301,37 Eur (trijų šimtų vieno euro 37 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (301,37 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

84Priteisti pareiškėjai M. R. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 274,99 Eur (dviejų šimtų septyniasdešimt keturių eurų 99 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (274,99 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

85Priteisti pareiškėjui R. R. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 274,99 Eur (dviejų šimtų septyniasdešimt keturių eurų 99 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (274,99 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

86Priteisti pareiškėjai A. Š. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 292,19 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt dviejų eurų 19 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (292,19 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

87Priteisti pareiškėjui A. Š. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 292,19 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt dviejų eurų 19 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (292,19 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

88Priteisti pareiškėjui P. Š., atstovaujamam įstatyminio atstovo A. Š., iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 292,19 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt dviejų eurų 19 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (292,19 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

89Priteisti pareiškėjai A. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 354,34 Eur (trijų šimtų penkiasdešimt keturių eurų 34 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (354,34 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

90Priteisti pareiškėjai R. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, 354,34 Eur (trijų šimtų penkiasdešimt keturių eurų 34 ct) turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (354,34 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 16 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

91Kitoje dalyje pareiškėjų skundą atmesti.

92Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėjai A. B., S. B., I. B., E. T., J. B. (J. B.), J. B. (J. B.), O. J.... 5. Skunde nurodė, kad pareiškėjai su kelionių organizatoriumi UAB... 6. Ūkio ministerija atsiliepime (1 t. b. l. 130–141) su skundu nesutinka,... 7. Ūkio ministerijos manymu, kad šiuo atveju nėra pagrindo atlyginti turtinę... 8. Pagal Turizmo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, kelionių organizatoriui buvo... 9. Ūkio ministerijos teigimu, pareiškėjai nepateikė tinkamų įrodymų,... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Turizmo departamentas atsiliepime (2 t., b. l.... 11. Pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-02-03 nutartimi civilinėje... 12. Turizmo departamentas taip pat pažymėjo, kad pareiškėjų B. G. ir V. J.... 13. Pareiškėjos I. J. sumokėta už kelionę sumą 1 638,67 Eur atitinka... 14. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėja UAB ,,Menai renginiai“ nėra tinkamas... 15. Pareiškėjų A. Š. ir A. Š. sumokėta už kelionę suma 3 437 Lt sutampa su... 16. Pareiškėjų A. V. ir R. V. patirtos turtinės žalos dydis turėtų būti... 17. Turizmo departamento nuomone, patirtos žalos atlyginimo pirmiausia turi būti... 18. Teismas... 19. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl turtinės žalos, atsiradusios dėl... 20. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad A. B. su kelionių organizatoriumi... 21. J. B. su kelionių organizatoriumi UAB ,,Freshtravel“ 2014-11-03 sudarė... 22. A. G. su kelionių organizatoriumi UAB ,,Freshtravel“ 2014-10-30 sudarė... 23. D. G. su kelionių organizatoriumi UAB ,,Freshtravel“ 2014-11-03 sudarė... 24. V. J. su kelionių organizatoriumi UAB ,,Freshtravel“ 2014-11-03 sudarė... 25. E. P. su kelionių organizatoriumi UAB ,,Freshtravel“ 2014-11-14 sudarė... 26. I. J. su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ 2014-11-14 sudarė... 27. J. N. su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ 2014-10-23 sudarė... 28. M. R. su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ 2014-11-13 sudarė... 29. A. Š. su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ 2014-10-30 sudarė... 30. A. V. su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ 2014-10-24 sudarė... 31. Turizmo departamentas 2014-11-14 įsakymu Nr. V-256 „Dėl kelionių... 32. Turizmo departamentas 2014-11-14 raštu Nr. SD-1600 kreipėsi į Lietuvos... 33. 2014-11-28 įsakymu Nr. V-274 Turizmo departamentas panaikino pažymėjimo Nr.... 34. Pareiškėjai prašo priteisti turtinę žalą konkrečioms pareiškėjų... 35. Teismui sprendžiant pareiškėjų skundo pagrįstumo klausimą kyla pareiga... 36. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271... 37. Žala, kaip viena iš būtinų sąlygų deliktinei atsakomybei kilti, CK... 38. Pareiškėjai, teigia žalą patyrę dėl to, kad Lietuvos valstybė į... 39. Direktyvos 7 straipsnyje yra įtvirtinta nuostata, kad kelionių organizatorius... 40. Direktyva, kartu su kitais Europos Sąjungos teisės aktais,... 41. Turizmo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad kelionių... 42. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-12 nutarimu Nr. 756 patvirtinto... 43. Pažymėtina, kad nei Turizmo įstatyme, nei Apraše nėra reglamentuotas... 44. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.... 45. Taigi, netinkamas 1990-06-13 Europos Tarybos Direktyvos 90/314 7 straipsnio... 46. Direktyvos 2 straipsnio 4 punktas nustato, kad vartotojas tai asmuo, kuris... 47. Ūkio ministerijos nuomone, pareiškėjai nepateikė tinkamų įrodymų,... 48. Teismas su šiais atsakovės atstovės argumentais nesutinka. Turizmo įstatymo... 49. Dėl Ūkio ministerijos teiginių, kad pareiškėjai S. B., I. B., E. T., J.... 50. Turizmo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje... 51. Remiantis bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad nors už keliones... 52. Byloje nustatyta, kad liko negrąžinta 330,04 Eur A. B., 330,04 Eur S. B.,... 53. Taip pat nustatyta, kad J. B., J. B., O. J. ir A. V. liko negrąžinta po... 54. Teismas pažymi, kad A. Š., A. Š. ir P. Š. likusi negrąžinta suma sudaro... 55. Pareiškėjai taip pat prašo priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės,... 56. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 57. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 58. pareiškėjų A. B., S. B., I. B., E. T., J. B. (J. B.), J. B. (J. B.), O. J.... 59. Priteisti pareiškėjai A. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 60. Priteisti pareiškėjui S. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 61. Priteisti pareiškėjui I. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 62. Priteisti pareiškėjai E. T. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 63. Priteisti pareiškėjui J. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 64. Priteisti pareiškėjui J. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 65. Priteisti pareiškėjui O. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 66. Priteisti pareiškėjui A. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 67. Priteisti pareiškėjai A. G. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 68. Priteisti pareiškėjui A. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 69. Priteisti pareiškėjai B. G. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 70. Priteisti pareiškėjui D. G. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 71. Priteisti pareiškėjai K. G., atstovaujamai įstatyminės atstovės B. G., iš... 72. Priteisti pareiškėjai K. G., atstovaujamai įstatyminės atstovės B. G.,... 73. Priteisti pareiškėjui V. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 74. Priteisti pareiškėjai D. J. Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 75. Priteisti pareiškėjai V. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 76. Priteisti pareiškėjai E. J., atstovaujamai įstatyminės atstovės V. J., iš... 77. Priteisti pareiškėjai I. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 78. Priteisti pareiškėjui D. P. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 79. Priteisti pareiškėjai J. N. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 80. Priteisti pareiškėjui S. D. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 81. Priteisti pareiškėjai I. D. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 82. Priteisti pareiškėjai B. N. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 83. Priteisti pareiškėjai A. N. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 84. Priteisti pareiškėjai M. R. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 85. Priteisti pareiškėjui R. R. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 86. Priteisti pareiškėjai A. Š. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 87. Priteisti pareiškėjui A. Š. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 88. Priteisti pareiškėjui P. Š., atstovaujamam įstatyminio atstovo A. Š., iš... 89. Priteisti pareiškėjai A. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 90. Priteisti pareiškėjai R. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 91. Kitoje dalyje pareiškėjų skundą atmesti.... 92. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...