Byla e2A-1106-555/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalės Burdulienės, Egidijaus Tamašausko (kolegijos pirmininkas, pranešėjas) ir Arvydo Žibo,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Stamena“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-578-848/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Paradis liftai“ ieškinį atsakovei uždarai akcinei bendrovei „Stamena“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Paradis liftai“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Stamena“ 3 432,00 Eur skolą pagal 2018 m. kovo 7 d. įrenginių tiekimo-montavimo sutartį Nr. LSP-2018-032, 50,79 Eur delspinigius, 8 procentus dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 39,00 Eur žyminį mokestį ir 484,00 Eur bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą.

82.

9Kauno apylinkės teismas 2018 m. spalio 19 d. preliminariu sprendimu ieškovės reikalavimus patenkino visiškai.

103.

11Atsakovė UAB „Stamena“ pateikė teismui prieštaravimus ir nurodė, kad tarp šalių kilo ginčas dėl 2018 m. kovo 7 d. įrenginių tiekimo-montavimo sutarties Nr. ( - ) tarpusavio teisių ir pareigų (ne)įvykdymo. Ieškovė neįvykdė savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų: darbus atliko ženkliai vėluodama ir iki šiol neištaisė darbų trūkumų, neperdavė privalomosios dokumentacijos bei nepagrįstai atsisakė mokėti delspinigius už pavėluotai atliktus darbus. Pagal sutarties 3.2.3 punktą, užsakovas likusius 20 procentus sutarties kainos sumoka po įrenginių sumontavimo, baigiamojo tikrinimo sertifikato gavimo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo per trisdešimt kalendorinių dienų nuo rangovo mokėjimo sąskaitos pasirašymo (suma 3 742, 00 Eur). Iki tol, kol ieškovė (rangovė) nepateikė baigiamojo tikrinimo sertifikato ir nepasirašė priėmimo-perdavimo akto, ji išvis neturėjo teisės pateikti atsakovei PVM sąskaitos faktūros. PVM sąskaita faktūra ir ją lydintys priedai yra ab initio negaliojantys ir niekiniai. Tikrasis ir vienintelis priėmimo-perdavimo aktas ieškovės buvo surašytas ir pasirašytas tik 2018 m. rugpjūčio mėn. (pačiame akte data net nenurodyta), t. y. ženkliai vėluojant (beveik dviem mėnesiais) nuo sutarties 4.3 punkte imperatyviai nustatytos galutinės sutarties visiško įvykdymo dienos (sutartyje nustatyta galutinė baigtinė įvykdymo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo data yra 2018 m. birželio 15 d.). Be to, atsakovė tikrojo ir vienintelio, sutarties nuostatas atitinkančio priėmimo-perdavimo akto antrajame egzemplioriuje nurodė akivaizdžius įrangos (lifto) įrengimo trūkumus, kuriuos ieškovė iki šiol nėra pašalinusi, nors akte nurodytus defektus pripažino. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 30 d. pateikė ieškovei pretenziją Nr. 18/08 30-1 „Dėl netinkamai įvykdytos sutarties“, kartu su ja pateikė ir 2018 m. rugpjūčio 29 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija STA Nr. 0371 2 260,00 Eur delspinigių sumai už nepagrįstą ir neteisėtą vėlavimą vykdyti ieškovės prisiimtus sutartinius įsipareigojimus (sutarties 7.3 punktas). Ieškovė neapmokėjo atsakovės pagrįstai išrašytos PVM sąskaitos faktūros ir iki šiol neištaisė jos pačios pripažintų defektų bei neatlygino dėl to patirtų atsakovės nuostolių, taip pat neperdavė privalomos dokumentacijos. Šiai dienai ne atsakovė yra skolinga ieškovei, tačiau ieškovė yra skolinga atsakovei už netinkamą, nesavalaikį sutarties vykdymą, privalomos dokumentacijos neperdavimą ir neteisėtą vengimą taisyti nustatytus ir pripažintus defektus.

124.

13Ieškovė UAB „Paradis liftai“ nurodė, kad ji pagal ginčo sutartį sumontavo atsakovei Orona liftą, atliko jo paleidimo-derinimo darbus ir pridavė jį akredituotai potencialiai pavojingų įrengimų priežiūros tarnybai (gavo baigiamojo tikrinimo sertifikatą). Atlikti darbai atsakovei yra perduoti pagal atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą. Tiek ieškovė, tiek atsakovė 2018 m. birželio 20 d. yra pasirašiusios atliktų darbų aktą Nr. 1 ir 2018 m. birželio 20 d. pažymą Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę. Ieškovė šiai dienai perdavimo-priėmimo akte nurodytą trūkumą, kuris lifto veikimui įtakos absoliučiai neturi, yra pašalinusi, o perdavimo-priėmimo metu liftas buvo sumontuotas ir paleistas tinkamai. Atsakovė nėra pateikusi jokių dokumentų, kurie patvirtintų tai, kad atsakovei perduotas liftas yra su trūkumais ir ji šiuo metu negali juo naudotis. Būtent atsakovės veiksmai, susiję su netinkamu iš sutarties kylančių įsipareigojimų vykdymu, tiesiogiai nulėmė situaciją, kuomet sutartyje nurodytų darbų atlikimas neatitiko sutartyje nustatytų terminų: atsakovė pavėluotai perdavė darbų frontą, todėl ieškovė negalėjo pradėti lifto montavimo darbų. Atsakovė pagal sutartyje numatytus terminus vėlavo atlikti ir apmokėjimus. Ieškovė teigė, kad atsakovės veiksmai, vengiant vykdyti bet kokius iš sutarties kylančius įsipareigojimus, neabejotinai patvirtina tai, kad ir pati atsakovė sutartyje esančiu darbų vykdymo grafiku nesivadovavo, o sutartyje nurodyti terminai buvo nustatyti tik pagal preliminarius darbų eigos skaičiavimus, t. y. neįvertinus aplinkybių, jog, sudarius sutartį, atsakovė neatliks visos eilės sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kurių neįvykdymas itin ženkliai atitolino planuojamų lifto montavimo darbų pagal sutartį pradžią bei pabaigą. Galutiniu priėmimo-perdavimo aktu, kuris buvo sudarytas 2018 m. rugpjūčio 6 d., t. y. jau suėjus atsakovės akcentuotam terminui (2018 m. birželio 15 d.), atsakovė ne tik patvirtinto šių darbų atitikimą sutarties sąlygomis, bet ir neprieštaravo, kad priėmimo-perdavimo aktas yra pasirašomas nesilaikant sutarties sąlygose nurodyto termino. Būtent dėl pačios atsakovės neveikimo (neparuošto darbų fronto), ieškovė negalėjo laiku atlikti montavimo darbų. Atsakovė atliktus darbus yra priėmusi sutartyje nustatyta tvarka, o priėmimo-perdavimo aktas yra pasirašytas abiejų šalių, liftas buvo tinkamai paruoštas eksploatacijai.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Kauno apylinkės teismas 2019 m. kovo 12 d. galutiniu sprendimu Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 19 d. preliminarų sprendimą pakeitė: priteisė iš atsakovės UAB „Stamena“, ieškovės UAB „Paradis liftai“ naudai 3 432,00 Eur skolą, 39,12 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (nuo 3 471,12 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. spalio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 39,00 Eur žyminio mokesčio ir 1 482,25 Eur bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą.

186.

19Teismas nustatė, kad 2018 m. kovo 7 d. tarp šalių buvo sudaryta įrenginių tiekimo-montavimo sutartis Nr. ( - ), kuria šalys susitarė, kad rangovas objekte, esančiame ( - ), patieks, sumontuos ir atliks paleidimo-derinimo darbus, priduos akredituotai potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros tarnybai – gauti baigiamojo tikrinimo sertifikatą, atitinkantį sutarties priede Nr.1 „Įrenginių specifikaciją“. Užsakovė įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už atliktus darbus sumokėti sutartyje nurodyta tvarka, t. y. tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai. Šalys 2018 m. birželio 20 d. pasirašė pažymą Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę 18 400,00 Eur sumai (be PVM) ir tą pačią dieną ieškovė atsakovei nurodytai sumai pateikė PVM sąskaitą faktūrą PLF Nr. ( - ). Atsakovė nurodytą sąskaitą faktūrą gavo bei ant jos pasirašė. Atliktų darbų vertė pažymoje buvo nustatyta 18 400,00 Eur, o atsakovė ieškovei jau buvo per du kartus apmokėjusi 14 968,00 Eur, atsakovė ieškovei už atliktus darbus liko skolinga 3 432,00 Eur. 2018 m. birželio 20 d. tarp šalių buvo pasirašytas ir atliktų darbų aktas Nr. 1. 2018 m. rugpjūčio 6 d. tarp šalių buvo pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas. Aktą atsakovė pasirašė su išlygomis, nurodydama, jog yra nebaigti taisyti defektai – angokraštis.

207.

21Teismas nurodė, kad byloje tarp šalių kilo ginčas dėl paskutinio 20 procentų sutarties kainos mokėjimo (3 432,00 Eur), skirtingai aiškinant sutarties sąlygų turinį, šalims nesutariant dėl atliktų darbų ir jų atlikimo terminų.

228.

23Teismas pažymėjo, kad sutarties 3.2.3. punktu šalys sutarė, jog paskutinis 20 procentų sutarties kainos mokėjimas bus atliktas po įrenginių sumontavimo, baigiamojo tikrinimo sertifikato gavimo, priėmimo-perdavimo akto pasirašymo per trisdešimt kalendorinių dienų nuo rangovo mokėjimo sąskaitos pasirašymo, t. y. šalys sutarė, jog apmokėjimas bus atliktas įvykdžius nurodytas tris sąlygas. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, kad visos šios sutartimi numatytos trys sąlygos atlikti paskutiniam 20 procentų mokėjimui buvo įvykdytos. Ieškovei nurodžius, kad atsakovės pažymėtas defektas šiuo metu yra ištaisytas, tačiau apmokėjimas už darbus nėra gautas, o atsakovei priešingas aplinkybes pagrindžiančių įrodymų nepateikus, t. y., kad defektas vis dar egzistuoja, teismas, įvertinęs, jog atsakovei neteikiant įrodymų apie ieškovės atliktus darbus su tokiais trūkumais, dėl kurių negalima naudoti darbų rezultato pagal numatytą paskirtį, bei šių trūkumų negalėjimo pašalinti, padarė išvadą, jog atsakovė neturėjo teisės atsisakyti apmokėti už atliktus darbus pagal pasirašytą aktą.

249.

25Teismas taip pat nurodė, kad atsakovė bylos nagrinėjimo metu nepareiškė savarankiško reikalavimo sumažinti darbų kainą arba atlyginti nuostolius, susijusius su darbų trūkumų šalinimu, byloje tiesiog neigia savo pareigą atsiskaityti, nors įstatymas tokios teisės jai nesuteikia. Teismas atmetė atsakovės argumentus, jog, vadovaujantis sutarties 7.3 punktu, ieškovei netinkamai vykdant sutarties sąlygas, atsakovė patyrė 2 260,00 Eur nuostolių ir dėl to pagrįstai neatsiskaito su ieškove. Teismas vertino, kad atsakovė neįrodė, jog sutartyje numatyti darbų atlikimo terminai buvo pažeisti dėl ieškovės kaltės, tuo tarpu šiuo metu darbai yra priimti, yra pasirašyti atliktų darbų bei priėmimo-perdavimo aktai, PVM sąskaita faktūra, o duomenų, jog priimtais darbais naudotis negalima, nėra (vienintelis defektas, neturintis įtakos įrenginio naudojimui, yra ištaisytas). Teismas išaiškino, kad atsakovė dėl patirtų nuostolių gali pareikšti ieškinį atskirtoje civilinėje byloje.

2610.

27Teismas, įvertinęs darbų atlikimo akto teisinę reikšmę, šiuo atveju preziumavo, kad atsakovė, pasirašydama 2018 m. birželio 20 d. atliktų darbų aktą, 2018 m. rugpjūčio 6 d. priėmimo-perdavimo aktą ir nurodydama, kad sumontuotas įrenginys atitinka saugos reikalavimus, specifikaciją bei sutarties sąlygas, įvertino kokie darbai atlikti, ar jie atitinka sutarties sąlygas, atliktų darbų apimtis, jų vertę, todėl, pasirašius nurodytą aktą bei akceptavus PVM sąskaitą faktūrą, prisiėmė pareigą už atliktus darbus apmokėti.

2811.

29Dėl delspinigių. Teismas nurodė, kad atsakovei kyla pareiga pagal tarp šalių sudarytos sutarties 7.1. punktą ieškovei mokėti 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną kalendorinę pavėlavimo dieną. Byloje nustačius, jog paskutinė iš sutartimi numatytų sąlygų atlygio mokėjimui buvo įvykdyta 2018 m. rugpjūčio 6 d., pasirašant priėmimo-perdavimo aktą, teismas vertino, jog pareiga atsakovei atsiskaityti su ieškove atsirado 2018 m. rugpjūčio 7 d. Teismas sprendė, kad su ieškove atsiskaityti buvo pradelsta 57 kalendorines dienas, todėl delspinigiai – 39,12 Eur (3 432,00x0,02x57).

30III.

31Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3212.

33Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Stamena“ prašo Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. galutinį sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

341.1.

35Pagal sutartį, ieškovė (rangovas) privalėjo atlikti kompleksinius darbus: patiekti įrenginius (liftą); sumontuoti įrenginius; atlikti paleidimo-derinimo darbus; priduoti įrenginius akredituotai potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros tarnybai ir gauti baigiamojo tikrinimo sertifikatą. Tik atlikusi paskutinį užbaigiamąjį veiksmą (gavusi ir pateikusi baigiamojo tikrinimo sertifikatą) ir pašalinusi nustatytus esminius trūkumus, ieškovė (rangovas) įgytų teisę į atliktų darbų apmokėjimą.

361.2.

37Pagal civilinės bylos medžiagą, ieškovė išvis neįrodė teisės gauti apmokėjimą pagal ginčo sutartį – byloje net nėra baigiamojo tikrinimo sertifikato. Nei į bylą pateikta PVM sąskaita faktūra, nei ją lydintys dokumentai, juo labiau pažyma apie atliktų darbų vertę (dėl darbų vertės (kainos), jeigu darbai būtų atlikti tinkamai ir laiku, ginčo nėra), nėra sutarties užbaigimo ir įrenginių perdavimo-priėmimo dokumentai ir nesudaro pagrindo reikalauti apmokėjimo pagal ginčo sutartį.

381.3.

39Tol, kol ieškovė (rangovas) nepateikė baigiamojo tikrinimo sertifikato ir nepasirašė priėmimo-perdavimo akto, ieškovė išvis neturėjo teisės pateikti atsakovei PVM sąskaitos faktūros. PVM sąskaita faktūra ir ją lydintys priedai yra ab inicio negaliojantys ir niekiniai. Ieškovė nepateikė kitų įrodymų, patvirtinančių prekių perdavimą atsakovei ir atsakovės įsipareigojimą sumokėti už šias prekes nustatytą pinigų sumą.

401.4.

41Ieškovė elgiasi nesąžiningai ir sąmoningai nepateikė civilinės bylos teisingam išnagrinėjimui būtinųjų dokumentų, kurie jai yra išskirtinai nepalankūs, t. y. ieškovės parengtas, pasirašytas ir pateiktas atsakovei priėmimo-perdavimo aktas, kuris yra tikrasis ir vienintelis priėmimo-perdavimo aktas, kuris pasirašytas tik 2018 m. rugpjūčio mėn. – ženkliai vėluojant nuo sutarties 4.3 punkte imperatyviai nustatytos galutinės sutarties visiško įvykdymo dienos (2018 m. birželio 15 d.). Be to, atsakovė tikrojo ir vienintelio, sutarties nuostatas atitinkančio priėmimo-perdavimo akto antrajame egzemplioriuje (kuris yra pas ieškovę) nurodė akivaizdžius įrangos (lifto) įrengimo trūkumus, kurių ieškovė iki šiol nėra pašalinusi.

421.5.

43Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 30 d. pateikė ieškovei pretenziją dėl netinkamai įvykdytos sutarties, kurioje yra nurodyta apie ženkliai vėluojamus vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus ir priėmimo-perdavimo akte nurodytų ir ieškovės pripažintų defektų (įrangos įrengimo trūkumų) nesutvarkymo. Kartu buvo pateikta ir PVM sąskaita faktūra dėl 2 260,00 Eur delspinigių sumokėjimo už nepagrįstą vėlavimą įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal sutarties 7.3 punktą. Ieškovė neginčijo atsakovės išrašytos sąskaitos faktūros ir iki šiol neištaisė pripažintų defektų bei neatlyginio dėl to patirtų atsakovės nuostolių, neperdavė privalomos dokumentacijos, todėl ne atsakovė yra skolinga ieškovei, o ieškovė atsakovei.

441.6.

45Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas, kad ieškovė sutarties nuostatas įvykdė ženkliai praleisdama sutarties įvykdymo terminus (paskutinė iš sutartimi numatytų sąlygų atlygio mokėjimui buvo įvykdyta 2018 m. rugpjūčio 6 d.), pats konstatavo reikšmingiausią bylos aplinkybę, jog ieškovė pažeidė sutarties nuostatas ir 2018 m. birželio 20 d. neturėjo jokio pagrindo PVM sąskaitos faktūros išrašymui, todėl akivaizdu, jog atsakovė neturėjo ir neturi prievolės atlikti mokėjimo pagal 2018 m. birželio 20 d. PVM sąskaitą faktūrą.

4613.

47Ieškovė UAB „Paradis liftai“ pateikė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą, kuriuo prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

482.1.

49Atsakovė yra pasirašiusi visus ieškovės pateiktus dokumentus ir yra priėmusi visus ieškovės atliktus darbus. Atsakovė yra pasirašiusi ir pačią 2018 m. birželio 20 d. PVM sąskaitą faktūrą, kurią ji yra įtraukusi į savo buhalterinę apskaitą, kas patvirtina, jog yra pripažinusi ją kaip teisėtą ir galiojantį dokumentą, todėl turi pareigą ją apmokėti.

502.2.

51Kartu su priėmimo-perdavimo aktu atsakovei buvo perduota visa jame nurodyta dokumentacija: PVM sąskaita faktūra, atliktų darbų aktai F2 ir F3, techninis pasas XLI65742PV, el. matavimų protokolas Nr. VM 1849, lifto baigiamojo tikrinimo sertifikatas Nr. LT/18/040. Atsakovė yra priėmusi visus nurodytus priėmimo-perdavimo akte nurodytus dokumentus, savo parašu patvirtinusi, kad priima atliktus darbus bei perduodamus dokumentus. Priėmimo-perdavimo akte atsakovė nėra atlikusi jokios žymos apie tai, kad jai nėra pateikiama dokumentacija ar dalis jos. Baigiamojo tikrinimo sertifikatą į bylą yra pateikusi pati atsakovė.

522.3.

53Priėmimo-perdavimo akte atsakovė yra nurodžiusi tik vieną trūkumą „Nebaigti taisyti defektai (angokraštis)“. Perdavimo-priėmimo metu liftas buvo tinkamai paleistas ir sumontuotas, jis buvo tvarkingas, lifto apdailos darbai atlikti, jokių defektų nebuvo. Tuo tarpu atsakovės nurodytas defektas pašalintas – prispaustas angokraščio viršutinis kampas, ir šiai dienai tiek pats liftas, tiek angokraštis yra tvarkingi ir defektų nėra.

542.4.

55Atsakovė bylos nagrinėjimo metu neįrodinėjo savo patirtų nuostolių dėl lifto trūkumų (angokraščio) ir priešieškinio dėl to nereiškė, todėl pirmosios instancijos teismas apie atsakovės nurodytas aplinkybes, susijusias su jos patirtais nuostoliais, pagrįstai nepasisakė. Priešingai nei nurodo atsakovė, būtent jos veiksmai, susiję su netinkamu iš sutarties kylančių įsipareigojimų vykdymu (neparuošimas darbų fronto, lifto mantavimui reikalingų kabelių neatvežimas ir kt.), tiesiogiai nulėmė situaciją, kuomet sutartyje nurodytų darbų atlikimas neatitiko sutartyje nustatytų terminų.

562.5.

57Pats priėmimo-perdavimo akto pasirašymo faktas patvirtina atsakovės poziciją, jog šio akto pasirašymo metu, toks darbų perdavimas pagal sutartį nustatytu terminu, t. y. vėliau nei 2018 m. birželio 15 d., iš atsakovės pusės nebuvo vertinamas kaip sutarties pažeidimas. Net ir pripažinus, jog ieškovė yra praleidusi sutartyje nustatytą terminą joje nurodytų darbų atlikimui (su kuo ieškovė nesutinka), ši aplinkybė išvis negali būti vertinama kaip objektyvus pagrindas atsakovei atsisakyti apmokėti už atliktus ir tinkamai perduotus darbus.

582.6.

59Ieškovė atsakovei yra perdavusi visus darbus, o atsakovė juos yra priėmusi, tuo tarpu atsakovės teiktos pretenzijos ir apeliaciniame skunde nurodyti teiginiai yra nepagrįsti. Priešingai nei teigia atsakovė, ieškovė niekada nesutiko su jos teikiamomis pretenzijomis ir su išrašyta PVM sąskaita faktūra dėl neva patirtų nuostolių.

60Teisėjų kolegija

konstatuoja:

61IV.

62Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6314.

64Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, nenustatė absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų bei nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

6515.

66Byloje nustatyta, kad 2018 m. kovo 7 d. tarp ieškovės UAB „Paradis liftai“ ir atsakovės UAB „Stamena buvo sudaryta įrenginių tiekimo-montavimo sutartis Nr. ( - ), kuria sutarties šalys susitarė, kad ieškovė objekte, esančiame ( - ), patieks, sumontuos, atliks paleidimo-derinimo darbus, priduos akredituotai potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros tarnybai – gauti baigiamojo tikrinimo sertifikatą Orona liftą, atitinkantį sutarties priede Nr.1 „Įrenginių specifikaciją“, o atsakovė įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už atliktus darbus sumokėti sutartyje nurodyta tvarka.

6716.

68Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovės pareigos atsiskaityti už ieškovės atliktus darbus. Ieškovei, pareiškus reikalavimą dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu konstatavo, kad atsakovė, pasirašydama 2018 m. birželio 20 d. atliktų darbų aktą bei 2018 m. rugpjūčio 6 d. priėmimo-perdavimo aktą ir nurodydama, kad sumontuotas įrenginys atitinka saugos reikalavimus, specifikaciją bei sutarties sąlygas, įvertino kokie darbai atlikti, kad jie atitinka sutarties sąlygas, įvertino atliktų darbų apimtis, jų vertę, todėl pasirašius nurodytą aktą bei akceptavus PVM sąskaitą-faktūrą, teismas sprendė, kad atsakovė prisiėmė pareigą už atliktus darbus apmokėti.

6917.

70Apeliantė (atsakovė), nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniame skunde nurodo, jog priimdamas sprendimą, teismas neįvertino tos aplinkybės, kad ieškovė neįrodė teisės gauti apmokėjimą pagal ginčo sutartį, kadangi byloje nėra baigiamojo tikrinimo sertifikato, o byloje pateikta PVM sąskaita faktūra, ją lydintys dokumentai, pažyma apie atliktų darbų vertę, apeliantės vertinimu, nesudaro pagrindo reikalauti apmokėjimo pagal ginčo sutartį.

7118.

72Nagrinėjamojoje byloje tarp šalių ginčas dėl sudarytos sutarties kvalifikavimo nekyla, šalys vienodai aiškina sutarties dalyką – ieškovė įsipareigojo pateikti, sumontuoti, atlikti paleidimo-derinimo darbus bei priduoti pavojingų įrenginių priežiūros tarnybai Orona liftą. Rangos sutartimi rangovas įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal užsakovo užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). CK reglamentuota rangos darbų priėmimo tvarka taikytina sprendžiant šalių ginčą šioje byloje, kadangi nėra duomenų, kad rangos sutarties šalys kitokią rangos darbų priėmimo tvarką buvo nustačiusios sutartimi. CK 6.662 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka, dalyvaujant rangovui, apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus.

7319.

74Pagrindas rangovui reikalauti, jog užsakovas vykdytų jo priešpriešinę pareigą – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo-priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas. Byloje nustatyta, kad šalims 2018 m. birželio 20 d. pasirašius pažymą Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę 18 400,00 Eur sumai, tą pačią dieną, t. y. 2018 m. birželio 20 d., tarp šalių buvo pasirašytas ir atliktų darbų aktas Nr. 1, taip pat ieškovė atsakovei nurodytai sumai pateikė ir PVM sąskaitą faktūrą PLF Nr. ( - ). 2018 m. rugpjūčio 6 d. tarp šalių buvo pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas, kuriuo ieškovė perdavė, o atsakovė, nurodydama, jog yra nebaigti taisyti defektai – angokraštis, priėmė įrenginį (liftą) Orona bei jo dokumentaciją.

7520.

76Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu, kuriuo remiantis nustatyta, kad faktiškai 2018 m. kovo 7 d. įrenginių tiekimo-montavimo sutarties Nr. ( - ) 1 punkte nurodyti darbai yra atlikti. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad užsakovas (apeliantė) priėmė ieškovės atliktus darbus, bet to pateikti ir duomenys, kad įrengtas įrenginys-liftas Orona atitinka Techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ (Direktyvos 2014/33/ES) I priedo ir standarto LST EN 81-20:2014 nuostatas (el. b. l. 90). Taigi, ieškovės atliko darbo rezultatas atitinka teisės akto, reglamentuojančio liftų tinkamumo saugiai naudoti reikalavimus, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantės argumentais, kad ieškovė neperdavė darbų rezultato bei, kad nepateikė ir baigiamojo tikrinimo sertifikato.

7721.

78Apeliaciniame skunde taip pat teikiami argumentai, kad rangovas (ieškovė) neteko teisės į atlyginimą, kadangi darbus atlikto praleidęs sutartyje nustatytus terminus. Minėta, kad pirmosios instancijos teismas pripažinęs, jog atsakovė turi teisę pasirinkti vieną iš CK 6.665 straipsnio normoje įtvirtintų savo teisių gynimo būdų, sprendė, jog ji neturi teisės apskritai atsisakyti vykdyti savo prievolių.

7922.

80Pažymėtina, kad rangovas yra atsakingas už darbų pradžios ar pabaigos terminų pažeidimą, tačiau net ir tuo atveju, kai pavėluotai atlikti darbai praranda prasmę užsakovui, šis turėdamas teisę reikalauti iš rangovo nuostolių atlyginimo, kurie teismo gali būti įskaitomi į mokėtinas sumas už darbus rangovui, neturi teisės apskritai atsisakyti sumokėti rangovui už šio atliktus ir perduotus darbus. CK 6.652 straipsnio 4 dalis nustato teisę į nuostolių atlyginimą, t. y. galimas nuostolių įskaitymas į mokėtiną atlyginimą rangovui, kai tokį įskaitymą atlikus ir padengus nuostolius sumažinama mokėtina suma už darbą rangovui. Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį ir 6.131 straipsnio 1 dalį, prievolės šalis gali savo valia įskaityti priešpriešinį vienarūšį reikalavimą, kurio terminas suėjęs arba, kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Pagal CK 6.130 straipsnio nuostatas, įskaitymas – vienašalis sandoris, kuriam sudaryti pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą.

8123.

82Nagrinėjamojoje byloje apeliantė, neigdama prievolę atsiskaityti už ieškovės atliktus darbus, į bylą pateikė 2018 m. rugpjūčio 29 d. PVM sąskaitą faktūrą STA Nr. 0371 2260 Eur sumai (el. b. l. 43), kurioje nurodoma, kad jos išrašymo pagrindas 2018 m. rugpjūčio 30 d. pretenzija Nr. 18/08/30-1. Teisėjų kolegija, įvertinusi 2018 m. rugpjūčio 30 d. pretenzijos Nr. 18/08/30-1 (el. b. l. 42) turinį, neturi pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais, kad PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma yra pagrindas sumažinti ieškovės reikalaujamą atlyginimą už atliktus darbus. Pateiktoje pretenzijoje nors ir yra keliamas ieškovės atsakomybės klausimas už sutarties terminų pažeidimą, tačiau atsakovė nepateikė įrodymų, kad skaičiavo delspinigius už kiekvieną pavėluotą atlikti darbus dieną, kaip tai nustatyta ginčo sutarties 7.3 punkte. Pažymėtina, kad ieškovei buvo reiškiama pretenzija ir už patalpų neperdavimą laiku ir negalėjimą dėl šios priežasties šalinti avarijos padarinius, tačiau CK 6.131 straipsnio 1 dalyje reikalaujamo pareiškimo apie prievolės šalies valią padaryti įskaitymą CK 6.130 straipsnio prasme nėra.

8324.

84Teisėjų kolegija nustačiusi, kad tiek pretenzijoje, tiek ir PVM sąskaitoje faktūroje nebuvo išreikšta atsakovės (apeliantės) valia apie įskaitymą, taip pat, kad atsakovė neteikė įrodinėjimo priemonių, kad tinkamai pranešė apie įskaitymą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo spręsti, kad atsakovės pateikta pretenzija ir PVM sąskaita faktūra sukėlė CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytus padarinius – prievolės pabaigą.

8525.

86Nustačius, kad apeliantė kartu su prieštaravimais dėl pareikšto ieškinio ir teismo priimto preliminaraus sprendimo priešieškinio dėl nuostolių, susidariusių dėl ieškovės pagal rangos sutartį atliktų darbų termino praleidimo, atlyginimo nepateikė, sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad apeliantei neužkertamas kelias įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą su ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo atskiroje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-7-165/2012).

8726.

88Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus argumentus, konstatuoja, kad, ieškovei atlikus visus ginčo sutartyje sutartus darbus, o atsakovei nagrinėjamojoje byloje neįrodinėjus ir nepareiškus savarankiško reikalavimo, jog dėl termino praleidimo ši patyrė nuostolių, neskaičiavus sutartimi sulygtų delspinigių, nėra pagrindo pripažinti, jog atsakovė pagrįstai atsisako apmokėti už ieškovės atliktą darbą. Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje ištyrė ir įvertino įrodymus nepažeisdamas įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, reglamentuojančių teisės normų, sprendžia, jog naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, remiantis apeliacinio skundo argumentais, nėra pagrindo. Atsižvelgus į išdėstytą, apeliantės apeliacinis skundas atmetamas, o Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. galutinis sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

89Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

9027.

91Atmetus apeliantės UAB „Stamena“ apeliacinį skundą, jai apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, tuo tarpu ieškovė UAB „Paradis liftas“ įgijo teisę į apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė pateikė į bylą įrodymus, kad ji apeliacinės instancijos teisme turėjo 968,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas (el. b. l. 138-140).

9228.

93CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R–77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.11 punktu, sprendžia, kad ieškovės prašomos priteisti išlaidos neviršija nustatytų maksimalių dydžių, todėl yra priteistinos iš atsakovės (CPK 98 straipsnio 1 dalis, 3 dalis).

9429.

95Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3,00 Eur sumą, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290, CPK 92 straipsnio ir CPK 96 straipsnio nuostatomis, šios išlaidos valstybės naudai nepriteistinos.

96Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

97Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

98Iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Stamena“, juridinio asmens kodas ( - ), ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Paradis liftai“, juridinio asmens kodas ( - ), naudai priteisti 968,00 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

99Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Paradis liftai“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į... 8. 2.... 9. Kauno apylinkės teismas 2018 m. spalio 19 d. preliminariu sprendimu ieškovės... 10. 3.... 11. Atsakovė UAB „Stamena“ pateikė teismui prieštaravimus ir nurodė, kad... 12. 4.... 13. Ieškovė UAB „Paradis liftai“ nurodė, kad ji pagal ginčo sutartį... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Kauno apylinkės teismas 2019 m. kovo 12 d. galutiniu sprendimu Kauno... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, kad 2018 m. kovo 7 d. tarp šalių buvo sudaryta įrenginių... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad byloje tarp šalių kilo ginčas dėl paskutinio 20... 22. 8.... 23. Teismas pažymėjo, kad sutarties 3.2.3. punktu šalys sutarė, jog paskutinis... 24. 9.... 25. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovė bylos nagrinėjimo metu nepareiškė... 26. 10.... 27. Teismas, įvertinęs darbų atlikimo akto teisinę reikšmę, šiuo atveju... 28. 11.... 29. Dėl delspinigių. Teismas nurodė, kad atsakovei kyla pareiga pagal tarp... 30. III.... 31. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 32. 12.... 33. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Stamena“ prašo Kauno apylinkės teismo... 34. 1.1.... 35. Pagal sutartį, ieškovė (rangovas) privalėjo atlikti kompleksinius darbus:... 36. 1.2.... 37. Pagal civilinės bylos medžiagą, ieškovė išvis neįrodė teisės gauti... 38. 1.3.... 39. Tol, kol ieškovė (rangovas) nepateikė baigiamojo tikrinimo sertifikato ir... 40. 1.4.... 41. Ieškovė elgiasi nesąžiningai ir sąmoningai nepateikė civilinės bylos... 42. 1.5.... 43. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 30 d. pateikė ieškovei pretenziją dėl... 44. 1.6.... 45. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas, kad ieškovė sutarties nuostatas... 46. 13.... 47. Ieškovė UAB „Paradis liftai“ pateikė atsiliepimą į atsakovės... 48. 2.1.... 49. Atsakovė yra pasirašiusi visus ieškovės pateiktus dokumentus ir yra... 50. 2.2.... 51. Kartu su priėmimo-perdavimo aktu atsakovei buvo perduota visa jame nurodyta... 52. 2.3.... 53. Priėmimo-perdavimo akte atsakovė yra nurodžiusi tik vieną trūkumą... 54. 2.4.... 55. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu neįrodinėjo savo patirtų nuostolių dėl... 56. 2.5.... 57. Pats priėmimo-perdavimo akto pasirašymo faktas patvirtina atsakovės... 58. 2.6.... 59. Ieškovė atsakovei yra perdavusi visus darbus, o atsakovė juos yra priėmusi,... 60. Teisėjų kolegija... 61. IV.... 62. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 63. 14.... 64. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 65. 15.... 66. Byloje nustatyta, kad 2018 m. kovo 7 d. tarp ieškovės UAB „Paradis... 67. 16.... 68. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovės pareigos... 69. 17.... 70. Apeliantė (atsakovė), nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu,... 71. 18.... 72. Nagrinėjamojoje byloje tarp šalių ginčas dėl sudarytos sutarties... 73. 19.... 74. Pagrindas rangovui reikalauti, jog užsakovas vykdytų jo priešpriešinę... 75. 20.... 76. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo... 77. 21.... 78. Apeliaciniame skunde taip pat teikiami argumentai, kad rangovas (ieškovė)... 79. 22.... 80. Pažymėtina, kad rangovas yra atsakingas už darbų pradžios ar pabaigos... 81. 23.... 82. Nagrinėjamojoje byloje apeliantė, neigdama prievolę atsiskaityti už... 83. 24.... 84. Teisėjų kolegija nustačiusi, kad tiek pretenzijoje, tiek ir PVM sąskaitoje... 85. 25.... 86. Nustačius, kad apeliantė kartu su prieštaravimais dėl pareikšto ieškinio... 87. 26.... 88. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus argumentus,... 89. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 90. 27.... 91. Atmetus apeliantės UAB „Stamena“ apeliacinį skundą, jai apeliacinės... 92. 28.... 93. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 94. 29.... 95. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 96. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 97. Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. galutinį sprendimą palikti... 98. Iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Stamena“, juridinio asmens... 99. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....