Byla 2-342/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo (skolininko) uždarosios akcinės bendrovės „Edana“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. kovo 27 d. nutarties, kuria prašymas dėl išduoto vykdomojo rašto panaikinimo ir vykdomosios bylos nutraukimo paliktas nenagrinėtas, civilinėje byloje Nr. 2-264-524/2005 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamykla“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Edana“ dėl nuostolių ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas AB „Vakarų laivų gamykla“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su 2004 m. lapkričio 16 d. ieškiniu atsakovui UAB „Edana“ dėl nuostolių ir delspinigių priteisimo.

4Klaipėdos apygardos teismas 2004 m. lapkričio 29 d. preliminariu sprendimu ieškovo AB „Vakarų laivų gamykla“ ieškinį patenkino – priteisė iš atsakovo UAB „Edana“ 338 735 Lt nuostolių ir 0,2 procentų dydžio delspinigius už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 3 693,68 Lt žyminio mokesčio ieškovui AB „Vakarų laivų gamykla“. Tas pats teismas 2005 m. sausio 26 d. nutartimi panaikino 2004 m. lapkričio 29 d. preliminarų sprendimą, patvirtino taikos sutartį, sudarytą tarp AB „Vakarų laivų gamykla“ ir UAB „Edana“, o civilinę bylą nutraukė.

5Išieškotojas (ieškovas) AB „Vakarų laivų gamykla“ 2005 m. balandžio 18 d. prašymu prašė išduoti vykdomąjį raštą byloje. Išieškotojas nurodė, kad skolininkas prievoles pagal taikos sutartį turėjo įvykdyti nuo 2005 m. vasario 20 d. iki 2005 m. balandžio 21 d., tačiau skolininkas taikos sutarties sąlygų neįvykdys, nes prievoles vykdo netinkamai ir įvykdė tik apie 10 procentų taikos sutarties. Teismas 2005 m. balandžio 21 d. išdavė vykdomąjį raštą.

6Išieškotojas (ieškovas) AB „Vakarų laivų gamykla“ pateikė 2008 m. sausio 18 d. prašymą išduoti patikslintą vykdomąjį raštą. Išieškotojas pažymėjo, kad skolininkas liko skolingas išieškotojui pagal taikos sutarties 2.1 punktą 82 966,97 Lt ir 0,2 procentų dydžio delspinigius už 338 735 Lt dydžio ieškinio sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki 2005 m. rugsėjo 1 d., todėl prašo šioms sumoms išduoti vykdomąjį raštą pagal teismo 2005 m. sausio 26 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties 5, 4.6, 2.1 punktus. Teismas išdavė 2008 m. sausio 24 d. vykdomąjį raštą.

7Skolininkas (atsakovas) UAB „Edana“ 2008 m. kovo 15 d. prašymu prašė: 1) panaikinti 2008 m. sausio 24 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-264-524/2005 dėl 82 966,97 Lt skolos išieškojimo; 2) nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0010/08/00787; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Skolininkas nurodė, kad teismas išdavė 2008 m. sausio 24 d. vykdomąjį raštą dėl 82 966,97 Lt skolos išieškojimo, tačiau byloje vykdomasis raštas jau buvo išduotas 2005 m. balandžio 21 d. (CPK 647 str. 1 d). Prašymas dėl papildomo vykdomojo rašto išdavimo pareikštas nesąžiningai, nes taikos sutartis buvo įvykdyta, o vykdomoji byla nutraukta. Tą patvirtina ir Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 31 d. nutartis. Antstolis iš esmės atnaujino jau nutrauktą vykdomąją bylą, nors tai draudžia CPK 629 straipsnio 3 dalis.

9Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. kovo 27 d. nutartimi (skundžiama nutartis) paliko nenagrinėtą skolininko UAB „Edana“ prašymą dėl vykdomojo rašto panaikinimo ir vykdomosios bylos nutraukimo bei išaiškino, jog skolininkas turi kreiptis į antstolį dėl vykdomosios bylos užbaigimo.

10Nutartyje rašoma, kad išieškotojo prašymu vykdomasis raštas išduodamas įsiteisėjus vykdytinai teismo nutarčiai, kuria buvo patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis (CPK 646 str.). Vadovaujantis bendra taisykle, pagal kiekvieną procesinį sprendimą išduodamas vienas vykdomasis raštas, tačiau jeigu teismo procesinis sprendimas buvo priimtas dėl keleto savarankiškų reikalavimų, kurių kiekvienas gali būti vykdomas savarankiškai, tai remiantis išieškotojo prašymu vienoje byloje gali būti išduodami keli vykdomieji raštai. Pagrindas išduoti vykdomąjį raštą yra išieškotojo prašymas, nes tik jam yra žinoma, ar teismo procesinį sprendimą skolininkas įvykdė geruoju. CPK 613 straipsnis nurodo, kad vykdymo proceso metu kylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotais patvarkymais, kurie CPK 510 straipsnio nustatyta tvarka gali būti skundžiami antstolio veiklos teritorijos apylinkės teismui.

11Teismas pažymėjo, kad prašyme nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog dėl vykdomosios bylos nutraukimo ar vykdomosios bylos užbaigimo pareiškėjas turi kreiptis į antstolį, nes tik jis kompetentingas spręsti, ar vykdomasis dokumentas įvykdytas ar ne. CPK 630 straipsnyje nurodyta, kad vykdomąją bylą nutraukia antstolis savo patvarkymu, išskyrus atvejus, kai vykdomoji byla nutraukiama dėl taikos sutarties vykdymo procese sudarymo ir tokio patvarkymo nuorašą antstolis išsiunčia vykdymo proceso šalims. Teismas tik nagrinėja skundus dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti. Be to, teismas nurodė, kad tik išanalizavus antstolio veiksmų teisėtumą ir pagrįstumą nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų, galima konstatuoti, ar jis pažeidė CPK normas, todėl šioje stadijoje nėra teisinio pagrindo priimti atskirosios nutarties.

12Skolininkas UAB „Edana“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. kovo 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: 1) panaikinti 2008 m. sausio 24 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-264-524/2005 dėl 82 966,97 Lt skolos išieškojimo; 2) nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0010/08/00787; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skolininkas taip pat prašo taikyti išieškotojui AB „Vakarų laivų gamykla“ CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatytą sankciją bei dėl antstolio padarytų pažeidimų priimti atskirąją nutartį ir nusiųsti ją Antstolių rūmams. Skunde rašoma:

  1. Prašymas dėl papildomo vykdomojo rašto išdavimo pareikštas nesąžiningai, nes išieškotojas žinojo, kad taikos sutartis buvo įvykdyta, o vykdomoji byla nutraukta. Pagal kiekvieną sprendimą išduodamas vienas vykdomasis raštas (CPK 647 str.), o sąlygų išduoti kelis vykdomuosius raštus nėra. Teismas neatsižvelgė į CK 6.983 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad taikos sutarties pagrindu atsiradusi šalių prievolė jos dalyko atžvilgiu pripažįstama nedalia, todėl nepagrįstas argumentas, jog teismo nutartis buvo priimta dėl keleto savarankiškų reikalavimų, kurių kiekvienas gali būti vykdomas savarankiškai ir todėl vienoje byloje gali būti išduodami keli vykdomieji raštai.
  2. Antstolis iš esmės atnaujino nutrauktą vykdomąją bylą, nors tai draudžia įstatymas (CPK 629 str. 3 d.). Antstolis žinojo, kad vykdomoji byla nutraukta, o taikos sutartis įvykdyta, todėl turėjo atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą (CPK 651 str. 2 d. 7 p.). Teismas nepagrįstai išdavė 2008 m. sausio 24 d. antrinį vykdomąjį raštą dėl 82 966,97 Lt skolos išieškojimo. Antstolio veiksmai šiuo atveju yra tik išvestiniai, nes išieškotojui grąžinus vykdomąjį raštą, jam liktų galimybė pateikti jį vykdymui ir kitiems antstoliams. Pats antstolis neturi teisės spręsti vykdomojo rašto teisėtumo klausimo.
  3. Antstolis, gavęs vykdomąjį dokumentą, privalėjo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Nustatęs kliūtis vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis patvarkymu turėjo atsisakyti priimti jį vykdyti ir grąžinti jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Antstolis privalo patikrinti, ar nėra kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (CPK 651 str. 2 d.), tačiau šios pareigos neįvykdė, nors gerai žinojo bylos aplinkybes.

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Civilinio proceso tikslai yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti arba ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus teismui nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus bei juos vykdant, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, aiškinti bei plėtoti teisę (CPK 2 str.). Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Vykdant teismo bei kitų institucijų procesinius sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės procesinių sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai.

15Iš bylos medžiagos matyti, jog skolininkas UAB „Edana“ 2008 m. kovo 15 d. pareiškimu (prašymu) prašė tiek panaikinti 2008 m. sausio 24 d. išduotą vykdomąjį raštą, tiek nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0010/08/00787 (b. l. 176-177). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi skolininko UAB „Edana“ prašymą palikdamas nenagrinėtą pasisakė tik dėl skolininko UAB „Edana“ reikalavimo dėl vykdomosios bylos nutraukimo, skolininkui išaiškindamas, jog skolininkas dėl vykdomosios bylos nutraukimo turi kreiptis į antstolį (b. l. 187). Tačiau teismas skundžiama nutartimi nesprendė reikalavimo panaikinti 2008 m. sausio 24 d. išduotą vykdomąjį raštą ir dėl šio reikalavimo nepasisakė. Įstatymas suteikia skolininkui teisę reikšti prašymus (CPK 643 str.), tarp jų ir dėl išduoto vykdomojo rašto panaikinimo. Tokį skolininko reikalavimą (dėl išduoto vykdomojo rašto panaikinimo) turi spręsti vykdomąjį raštą išdavęs teismas, nes įstatymu kitiems subjektams (pvz. antstoliui) tokie įgaliojimai nėra suteikti (CPK 593 str.). Be to, vertinant skolininko pareikštus reikalavimus pažymėtina, jog teismas visų pirma turi išspręsti reikalavimą dėl vykdomojo rašto panaikinimo, nes šio reikalavimo išsprendimas iš esmės nulemia kito skolininko reikalavimo nutraukti vykdomąją bylą nagrinėjimo pagrindą. Reikalavimas nutraukti vykdomąją bylą laikytinas išvestiniu reikalavimu, nes jį sąlygoja pirmojo reikalavimo išsprendimo rezultatas. Įstatymas numato, kad vykdomoji byla nutraukiama jeigu panaikinami vykdomieji dokumentai, kurie buvo vykdymo pagrindas (vykdomųjų dokumentų sąrašas nustatytas CPK 587 straipsnio 1 dalyje (pvz. vykdomasis raštas) (CPK 629 str. 1 d. 5 p., 630 str.).

16CPK 646 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad, vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą. Vykdomasis raštas išduodamas tik pagal vykdytinus teismo sprendimus (CPK 584, 587 str.). Teismas, spręsdamas klausimą dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal rašytinį išieškotojo prašymą, turi vadovautis ne tik šiuo prašymu, bet ir bylos medžiaga bei patikrinti, ar yra teisinis pagrindas išduoti išieškotojo prašomą vykdomąjį raštą. Vykdymo procesas galimas tik esant vykdomajam dokumentui, tai yra oficialiam teismo ar kitos institucijos arba pareigūno išduotam dokumentui, kuriuo remiantis atliekami vykdymo veiksmai (CPK 586 str.). Vykdomasis raštas yra pagrindinė vykdomųjų dokumentų rūšis ir yra išduodamas remiantis teismų sprendimais, nuosprendžiais, nutartimis, nutarimais, teismo patvirtintomis taikos sutartimis, arbitražų sprendimais, užsienio teismų sprendimais, kitais vykdytinais dokumentais (CPK 584, 587 str.). Vykdymo veiksmų pagrindas yra vykdomasis raštas, tačiau vykdymo teisinis pagrindas visada yra teismo procesinis sprendimas, o ne vykdomasis raštas. Pagal kiekvieną sprendimą išduodamas vienas vykdomasis raštas. Jeigu sprendimas turi būti vykdomas skirtingose vietose, taip pat jeigu sprendimas priimtas kelių ieškovų naudai ar keliems atsakovams arba jeigu nuspręsta išieškoti iš solidarių atsakovų, teismas gali išduoti kelis vykdomuosius raštus, tiksliai nurodydamas vykdymo vietą arba sprendimo dalį, kuri turi būti vykdoma pagal tą vykdomąjį raštą. Remdamasis nuosprendžiu ar sprendimu išieškoti iš solidarių atsakovų, teismas išduoda tiek vykdomųjų raštų, kiek yra solidarių atsakovų (CPK 647 str. 1 ir 2 d.). Teisėjų kolegija, vertindama įstatymo normas (taip pat CK 6.983 str. 2 d. nuostatas), negali sutikti su teismo išvada, jog jeigu teismo nutartis buvo priimta dėl keleto savarankiškų reikalavimų, kurių kiekvienas gali būti vykdomas savarankiškai, tai pagal išieškotojo prašymą vienoje byloje gali būti išduoti keli vykdomieji raštai, nes įstatyme nėra nustatytas toks teisinis reguliavimas. CPK 648 straipsnio 1 dalyje nustatytas vykdomojo rašto turinys, o minėto straipsnio 4 dalis numato, jog jeigu tam pačiam sprendimui vykdyti išduodami keli vykdomieji raštai, tai pažymima vykdomajame rašte nurodant, kuris vykdomasis raštas pagrindinis, o kuris antrinis, tretinis ir t. t.

17Kadangi pirmosios instancijos teismas nesprendė (nepasisakė ir nenagrinėjo) skolininko UAB „Edana“ reikalavimo dėl 2008 m. sausio 24 d. išduoto vykdomojo rašto panaikinimo, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir skolininko UAB „Edana“ 2008 m. kovo 15 d. pareiškimas (prašymas) dėl vykdomojo rašto panaikinimo bei vykdomosios bylos nutraukimo grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.). Klausimo dėl vykdomojo rašto panaikinimo išsprendimas atitinkamai gali lemti ir kito skolininko 2008 m. kovo 15 d. pareiškimo (prašymo) reikalavimo dėl vykdomosios bylos nutraukimo sprendimą.

18Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog iš naujo sprendžiant skolininko UAB „Edana“ 2008 m. kovo 15 d. pareiškimą (prašymą) dėl vykdomojo rašto panaikinimo ir vykdomosios bylos nutraukimo, apie skolininko pareiškimo (prašymo) nagrinėjimą turi būti informuojami išieškotojas AB „Vakarų laivų gamykla“ (CPK 639 str. 7, 9 p.), o atsižvelgiant į skolininko pareiškime išdėstytų reikalavimų turinį – ir vykdymo veiksmus pagal skolininko nurodytą vykdomąją bylą atliekantis antstolis, sudarant šiems suinteresuotiems asmenims galimybę išdėstyti savo nuomonę dėl nagrinėjamų klausimų, nes priimtas teismo procesinis sprendimas gali atitinkamai lemti ir tam tikrų išieškotojo teisių ar pareigų pasikeitimą, pasibaigimą ar atsiradimą, taip pat pareigos antstoliui atlikti tam tikrus procesinius veiksmus atsiradimą ar pasibaigimą (CPK 593, 613, 629, 630 str.).

19Kadangi skolininko UAB „Edana“ 2008 m. kovo 15 d. pareiškimas (prašymas) dėl vykdomojo rašto panaikinimo ir vykdomosios bylos nutraukimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, teisėjų kolegija nesvarsto kitų skolininko prašymų (dėl CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatytų priemonių taikymo išieškotojui AB „Vakarų laivų gamykla“, dėl atskirosios nutarties priėmimo, dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo). Šie reikalavimai gali būti sprendžiami tik išnagrinėjus iš esmės ir įvertinus skolininko UAB „Edana“ 2008 m. kovo 15 d. pareiškimą (prašymą) dėl atliktų veiksmų vykdymo procese.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

21Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. kovo 27 d. nutartį panaikinti. Skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Edana“ 2008 m. kovo 15 d. pareiškimą (prašymą) dėl vykdomojo rašto panaikinimo ir vykdomosios bylos nutraukimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas AB „Vakarų laivų gamykla“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2004 m. lapkričio 29 d. preliminariu sprendimu... 5. Išieškotojas (ieškovas) AB „Vakarų laivų gamykla“ 2005 m. balandžio... 6. Išieškotojas (ieškovas) AB „Vakarų laivų gamykla“ pateikė 2008 m.... 7. Skolininkas (atsakovas) UAB „Edana“ 2008 m. kovo 15 d. prašymu prašė: 1)... 8. Skolininkas nurodė, kad teismas išdavė 2008 m. sausio 24 d. vykdomąjį... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. kovo 27 d. nutartimi (skundžiama... 10. Nutartyje rašoma, kad išieškotojo prašymu vykdomasis raštas išduodamas... 11. Teismas pažymėjo, kad prašyme nurodytos aplinkybės leidžia daryti... 12. Skolininkas UAB „Edana“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Civilinio proceso tikslai yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės... 15. Iš bylos medžiagos matyti, jog skolininkas UAB „Edana“ 2008 m. kovo 15 d.... 16. CPK 646 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad, vykdytinam sprendimui... 17. Kadangi pirmosios instancijos teismas nesprendė (nepasisakė ir nenagrinėjo)... 18. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog iš naujo sprendžiant skolininko UAB... 19. Kadangi skolininko UAB „Edana“ 2008 m. kovo 15 d. pareiškimas (prašymas)... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. kovo 27 d. nutartį panaikinti. Skolininko...