Byla 2-1347/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo E. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. nutarties, kuria atmestas jo prašymas dėl vykdomojo rašto panaikinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1240-565/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Macro Investment“ ieškinį atsakovui E. V. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Macro Investment“ (buvę pavadinimai UAB „Megrame“, UAB „Megrame Investment“) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui E. V. , prašydamas priteisti 99 766,57 Lt skolos, 3672 Lt delspinigių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 23 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino ir priteisė ieškovui UAB „Megrame“ iš atsakovo E. V. 99 766,57 Lt už pagamintus gaminius ir atliktus darbus, 3672 Lt delspinigių, iš viso 103 438,57 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2008 m. rugsėjo 26 d. iki teismo sprendimo įvykdymo, taip pat 3069 Lt bylinėjimosi išlaidas.

7Teismo sprendimo už akių pagrindu Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 5 d. išdavė ieškovui vykdomąjį raštą.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 23 d. sprendimą už akių ir atnaujino civilinės bylos Nr. 2-1240-565/2009 nagrinėjimą.

9Atsakovas E. V. 2009 m. rugpjūčio 18 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. vykdomojo rašto Nr. 2-1240-565/2009 panaikinimo. Nurodė, kad antstolė V. M. , vykdydama 2009 m. gegužės 5 d. vykdomąjį raštą, iš jo sąskaitos į antstolio depozitinę sąskaitą nurašė 35 1558,18 EUR (121 383,80 Lt). Tačiau, panaikinus 2009 m. kovo 23 d. sprendimą už akių, išnyko vykdymo teisinis pagrindas.

10Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartimi atmetė atsakovo prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. vykdomojo rašto panaikinimo. Teismas nurodė, kad CPK nenumato vykdomojo rašto panaikinimo, kai panaikinamas teismo sprendimas, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas. Panaikinto sprendimo pagrindu iš atsakovo išieškoto turto grąžinimas sprendžiamas pagal sprendimų įvykdymo atgręžimo taisykles. Sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimas išsprendžiamas iš naujo išnagrinėjus bylą (CPK 760 straipsnio 1 dalis). Kadangi byla pagal UAB „Megrame“ ieškinį atsakovui E. V. dėl skolos ir delspinigių priteisimo nėra iš naujo išnagrinėta, nėra pagrindo spręsti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimo.

11Atsakovas E. V. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-1240-565/2009. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismo nutartis prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-342/2008, pareiktam išaiškinimui, kuriuo skolininkui suteikiama teisė kreiptis dėl vykdomojo rašto panaikinimo.

132. Tai, kad CPK iš viso nereglamentuoja vykdomųjų raštų panaikinimo klausimų, nesuteikia teisės teismui atsisakyti tenkinti atsakovo prašymą. Tokiu atveju teismas, vadovaujantis CPK 3 straipsnio 6 dalimi, turėtų taikyti įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius (įstatymo analogija), o nesant tokio įstatymo – bendruosius teisės principus.

143. Teismo sprendimų įvykdymo atgręžimo institutas taikomas esant CPK 760 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoms sąlygoms: 1) panaikinamas jau įvykdytas teismo sprendimas ir 2) iš naujo priimamas sprendimas nutraukti bylą ar palikti ieškinį nenagrinėtą. Sprendimų įvykdymo atgręžimo institutas negali būti tapatinamas su teismo vykdomojo rašto panaikinimu, nes egzistuoja situacijos, kai sprendimai panaikinami ne tik priimant naują sprendimą ir išsprendžiant bylą iš esmės.

154. Vykdomasis raštas turi būti panaikintas, kadangi susidariusi situacija, kai atsakovui priklausančio piniginės lėšos be jokio teisinio pagrindo laikomos antstolio depozitinėje sąskaitoje, pažeidžia atsakovo nuosavybės teises ir LR Konstitucijos 23 straipsnio nuostatas.

165. Kadangi sprendimas už akių panaikintas nustačius, jog pateikti įrodymai turi įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, tokie patys motyvai lemia būtinybę panaikinti ir vykdomąjį raštą. Priešingu atveju, būtų pažeisti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principai.

17Ieškovas UAB „Macro Investment“ (buvę pavadinimai UBA „Megrame“, UAB „Megrame Investment“) atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Nagrinėjamoje civilinėje byloje yra kilęs vykdomo rašto pripažinimo negaliojančiu klausimas tuo atveju, kai yra panaikintas teismo sprendimas, kurio pagrindu jis buvo išduotas.

20Atsakovas E. V. kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-1240-565/2009, kadangi Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi buvo panaikintas Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 23 d. sprendimas už akių, kurio pagrindu buvo išduotas ginčijamas vykdomasis raštas. Nurodė, jog antstolė V. M. , atlikdama vykdymo veiksmus pagal Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-1240-565/2009, iš jo sąskaitų bankuose į antstolio depozitinę sąskaitą nurašė 35 155,18 EUR dydžio piniginių lėšų sumą.

21Vilniaus apygardos teismas skundžiama 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartimi atmetė atsakovo E. V. prašymą, konstatavęs, kad CPK nenumato vykdomojo rašto panaikinimo, o panaikinto sprendimo pagrindu iš atsakovo išieškoto turto grąžinimas sprendžiamas pagal sprendimų įvykdymo atgręžimo taisykles. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu procesinės teisės normų aiškinimu.

22Vadovaujantis CPK 760 straipsnio 1 dalimi, išskirtinos dvi būtinos sprendimo įvykdymo atgręžimo instituto taikymo sąlygos. Visų pirma, panaikinamas sprendimas turi būti įvykdytas. Antra, iš naujo išnagrinėjus bylą priimamas sprendimas atmesti ieškinį arba priimama nutartis nutraukti bylą ar palikti ieškinį nenagrinėtą. Teismo sprendimo įvykdymas – įsiteisėjusiu teismo sprendimu patvirtintų išieškotojo reikalavimų patenkinimas vykdymo procese. Tuo atveju, kai įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, kaip kad nagrinėjamu atveju teismo sprendimu už akių, priteisiama konkreti pinigų suma, tam, kad būtų galima konstatuoti, jog toks teismo sprendimas yra įvykdytas, neužtenka, kad išieškoma pinigų sumą būtų pervesta į antstolio depozitinę sąskaitą. Išieškoma pinigų suma turi būti pervesta išieškotojui, kuris tokiu atveju tampa tų piniginių lėšų savininkas ir įgyja teisę jomis disponuoti.

23Tol, kol neįvykdytas panaikintas teismo sprendimas, kurio pagrindu buvo išduotas priimtas vykdyti vykdomasis raštas, vykdomoji byla gali būti nutraukta, jeigu panaikintas vykdomasis dokumentas, kuris buvo vykdymo pagrindas (CPK 629 str. 1 d. 5 p., 587 str. 1 p.). Šios teisinės pasekmės, esant panaikintam teismo sprendimui, turi būti taikomos sistemiškai aiškinant teismo sprendimų vykdymą (CPK 587 str. 1 p., 588 str.), vykdymo bylos nutraukimą (CPK 629 str. 1 d. 5 p.), sprendimų įvykdymo atgręžimą (CPK 760 str.) reglamentuojančias teisės normas, atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus (CPK 2 str. 6 d.). Priešingu atveju, atsakovui priklausančių piniginių lėšų buvimas antstolio depozitinėje sąskaitoje arba vykdymo veiksmų atlikimas vykdant panaikintą teismo sprendimą pažeistų konstitucinį asmens nuosavybės neliečiamumo principą (LR Konstitucijos 23 str.).

24Nors CPK nereglamentuoja vykdomųjų dokumentų panaikinimo, ši procedūra gali būti taikoma tais atvejais, kai vykdytinas dokumentas kartu yra ir vykdomasis dokumentas, pavyzdžiui, teismo įsakymas, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pan. Tuo tarpu tuo atveju, kai vykdymo veiksmų atlikimo pagrindu yra vykdomasis raštas, išduotas teismo sprendimų, nuosprendžių ar nutarčių pagrindu, ir jie yra panaikinami, kartu netenka galios ir jų vykdymo tikslu išduoti vykdomieji raštai, t.y. vykdomųjų raštų panaikinimui netaikoma jokia speciali jų panaikinimo procedūra. Tokiu atveju antstolis privalo nutraukti vykdomąją bylą ir taikyti CPK 629 straipsnio 2 dalyje numatytas teisines pasekmes – panaikinti visas vykdymo priemones.

25Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog, nesant duomenų apie Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 23 d. sprendimo už akių įvykdymą, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas jo pagrindu išduoto vykdomo rašto galiojimo klausimą, netinkamai taikė procesinės teisės normas, ir jį išsprendė neteisingai. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės. Kadangi ginčijamas vykdomasis raštas, panaikinus Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 23 d. sprendimą už akių, nebegalioja netaikant specialios jo panaikinimo procedūros, o iš E. V. prašymo dėl vykdomojo rašto panaikinimo matyti, jog jis siekia CPK 629 straipsnio 2 dalyje numatytų vykdomosios bylos nutraukimo pasekmių, t.y. vykdymo priemonių panaikinimo, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į atsakovo E. V. prašyme nurodytas aplinkybes dėl jo atžvilgiu atliktų vykdymo veiksmų, pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas įpareigoti antstolį grąžinti atsakovui jam priklausančią pinigų sumą, kuri buvo nuskaityta vykdant Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-1240-565/2009.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – įpareigoti antstolį grąžinti E. V. (asmens kodas ( - ) priklausančią pinigų sumą, kuri buvo nuskaityta vykdant Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-1240-565/2009.

2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo E.... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 5. Ieškovas UAB „Macro Investment“ (buvę pavadinimai UAB „Megrame“, UAB... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 23 d. sprendimu už akių ieškinį... 7. Teismo sprendimo už akių pagrindu Vilniaus apygardos teismas 2009 m.... 8. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi panaikino... 9. Atsakovas E. V. 2009 m. rugpjūčio 18 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl... 10. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartimi atmetė atsakovo... 11. Atsakovas E. V. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismas 2009 m.... 12. 1. Teismo nutartis prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės... 13. 2. Tai, kad CPK iš viso nereglamentuoja vykdomųjų raštų panaikinimo... 14. 3. Teismo sprendimų įvykdymo atgręžimo institutas taikomas esant CPK 760... 15. 4. Vykdomasis raštas turi būti panaikintas, kadangi susidariusi situacija,... 16. 5. Kadangi sprendimas už akių panaikintas nustačius, jog pateikti įrodymai... 17. Ieškovas UAB „Macro Investment“ (buvę pavadinimai UBA „Megrame“, UAB... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Nagrinėjamoje civilinėje byloje yra kilęs vykdomo rašto pripažinimo... 20. Atsakovas E. V. kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti Vilniaus apygardos... 21. Vilniaus apygardos teismas skundžiama 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartimi atmetė... 22. Vadovaujantis CPK 760 straipsnio 1 dalimi, išskirtinos dvi būtinos sprendimo... 23. Tol, kol neįvykdytas panaikintas teismo sprendimas, kurio pagrindu buvo... 24. Nors CPK nereglamentuoja vykdomųjų dokumentų panaikinimo, ši procedūra... 25. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog, nesant duomenų... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 27. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartį panaikinti ir...