Byla 2S-375-275/2013
Dėl išieškotojo UAB „Auksinis varnas“ pakeitimo vykdymo procese

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Apicius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Apicius“ prašymą dėl išieškotojo UAB „Auksinis varnas“ pakeitimo vykdymo procese,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašė pakeisti vykdymo procese išieškotoją UAB „Auksinis varnas“ į UAB „Apicius“, nurodydamas, kad 2011-04-01 reikalavimo teisių sutartimi UAB“Auksinis varnas“ perleido pareiškėjui UAB „Apicius“ reikalavimo teisę į skolininkės skolas, priteistas civilinėje byloje Nr. L2-20252-790/2010.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 16 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Apicius“ prašymą dėl išieškotojo UAB „Auksinis varnas“ pakeitimo vykdymo procese atmetė. Teismas nurodė, kad LR CK 6.109 str. 1 d. nustato, jog reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Konstatavo, kad M. Z. ir UAB „Auksinis varnas“ 2011-04-01 d. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu UAB „Auksinis varnas“ perleido UAB „Apicius“ reikalavimo teisę į skolininkę S. G. (b.l.4-7), bet skolininkė apie 2011-04-01 d. sudarytą Reikalavimo perleidimo sutartį ir reikalavimo perleidimą bei kreditoriaus pasikeitimą nebuvo informuota įstatymų nustatyta tvarka (b.l.1-8).

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Pareiškėja UAB „Apicius“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartį ir pareiškėjo prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

81. Pareiškėjas nesutinka, kad išieškotojo pakeitimas vykdymo procese laikomas reikalavimo perleidimo fakto panaudojimu prieš skolininkę. Pareiškėjas siekė realizuoti Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu įgytą teisę į skolą.

92. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad Reikalavimo perleidimo sutartyje numatyta, kad pradinis kreditorius, t.y. UAB „Auksinis varnas“ įsipareigoja raštu informuoti skolininką apie reikalavimo teisės perleidimą (Reikalavimo perleidimo sutarties 4.1 p.). Pareiga informuoti skolininkę pagal reikalavimo perleidimo sutartį numatyta pradiniam kreditoriui, o ne pareiškėjui.

103. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nenustatė termino trūkumams pašalinti ir apribojo pareiškėjo galimybę pačiam informuoti skolininkę, todėl pareiškėjas kartu su atskirtuoju skundu teikia įrodymus, patvirtinančius skolininkės informavimą apie kreditoriaus pasikeitimą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

14Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmos instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjos UAB „Apicius“ prašymo dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepakeitė išieškotojo vykdymo procese. Atskirojo skundo argumentai sudaro pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

15Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-09-17 priėmė teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-20252-790/2010 pagal kreditoriaus UAB „Auksinis varnas“ pareiškimą dėl 757,63 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 7,94 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 313 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš S. G., kuris yra įsiteisėjęs. UAB „Apicius“ ir UAB „Auksinis varnas“ 2011-04-01 d. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu UAB „Auksinis varnas“ perleido UAB „Apicius“ reikalavimo teisę į skolininkę S. G. pagal 2010-09-17 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo įsakymą.

16Pagal CPK 48 straipsnio 1 dalį procesinis teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Tai reiškia, kad jis gali įvykti tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme, kasaciniame procese, atnaujinant procesą ar vykdymo procese. Procesinį teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja CPK 596 straipsnis. CPK 596 str. 1 d., reglamentuojanti teisių perėmimą vykdymo procese, numato, jog pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

17Pakeisti išieškotoją vykdymo procese yra pagrindas tik tuo atveju, jeigu teismas įvertinęs pareiškėjo pateiktus įrodymus, kuriais grindžiamas jo prašymas, nustato, jog kitam asmeniui iš tikrųjų perėjo išieškotojo materialinės subjektinės teisės, nes būtent subjektinių teisių perėmimas materialinėje teisėje yra pagrindas perimti ir procesines teises. Šią aplinkybę teismas nustato, atlikęs formalų pareiškėjo pateiktų įrodymų vertinimą. Darytina išvada, kad prašymo pakeisti išieškotoją vykdymo procese, nagrinėjimo dalyką sudaro formalus pateiktų duomenų vertinimas ir nustatymas, ar perėjo išieškotojo materialinės subjektinės teisės naujajam kreditoriui, kitokio pobūdžio aplinkybės nėra tiriamos ir dėl jų nėra aiškinamasi. Atkreiptinas dėmesys, kad formuodamas teismų praktiką, sprendžiant klausimus dėl bylos šalies pakeitimo, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad šalies pakeitimui vykdomajame procese, kaip ir bet kurioje kitoje proceso stadijoje, nepakanka pateikti teismui prašymą, įvardijant jame šalies teisių ir pareigų perėmėją, būtina vadovautis bendrosiomis procesinio teisių perėmimo taisyklėmis ir pagrįsti, kad šis perėmė tam tikras pirmtako teises ar pareigas. Kokios aplinkybės turi būti įrodytos, kad būtų galima daryti išvadą, jog tam tikros subjektinės teisės ar pareigos buvo perimtos, lemia anksčiau procese dalyvavusių šalių materialusis teisinis santykis, kuriuo atitinkamos teisės ar pareigos buvo nustatytos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-18/2012 pagal pareiškėjos antstolės G. A. prašymą pakeisti skolininką vykdymo procese; suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublika, atstovaujama Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, V. R.).

18Šiuo atveju iš pateiktų duomenų nustatyta, kad reikalavimo perleidimo sutartis realiai buvo sudaryta. Kreditoriaus teisę perleisti reikalavimą reglamentuoja LR CK 6.101 str. 1 d., nustatanti, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymui ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Šiuo konkrečiu atveju buvo perleistas reikalavimas pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-20252-790/2010. Šis reikalavimas nėra susijęs su kreditoriaus asmeniu, tai neprieštarauja įstatymams, todėl skolininko sutikimas nebuvo reikalingas. Darytina išvada, kad pagrindas atmesti prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese yra tik tuomet, kai nustatoma, kad naujajam kreditoriui neperėjo materialinės ir subjektinės teisės. Nagrinėjamu atveju 2011-04-01 Reikalavimo perleidimo sutartis nėra nuginčyta teismine tvarka, todėl sukelia teises ir pareigas ją pasirašiusioms šalims, ir yra tinkamas pagrindas išieškotojo vykdymo procese pakeitimui pagal CPK 596 str. Darytina išvada, jog pareiškėjos prašymas dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese yra pagrįstas ir tenkintinas (CPK 177 str., 596 str. 1 d.).

19CK 6.109 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Iš tiesų, byloje nebuvo duomenų apie tai, kad S. G., kaip skolininkė, sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Pareiškėjas apeliacinės instancijos teismui pateikė 2011-11-29 pranešimą, kuriuo informavo skolininkę, kad yra perleistas reikalavimas, ir pašto siuntų, siuntinių perdavimo – priėmimo lydraštį (b.l. 23), patvirtinantį, kad pranešimas buvo išsiųstas. Duomenų, patvirtinančių, jog raštą skolininkas gavo, nėra, tačiau tai nelaikytina pagrindu atsisakyti pakeisti išieškotoją vykdymo procese. Reikalavimo perleidimui skolininko sutikimas nėra būtinas (CK 6.101 str. 1 d.). Išieškotojo pakeitimas vykdymo procese negali būti tapatinamas su reikalavimo perleidimo fakto panaudojimu prieš skolininką. Tokio fakto panaudojimu gali būti vertinami tik prieš skolininką atliekami vykdomieji veiksmai. Taigi, tuo atveju, jeigu skolininkas nėra gavęs reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopijos arba kitokio reikalavimo perleidimo fakto įrodymo, pagal minėtą CK 6.109 straipsnio 1 dalies nuostatą, prieš pradedant vykdomuosius veiksmus, skolininkui turėtų būti įteikiama reikalavimo perleidimo sutarties kopija arba kitoks reikalavimo perleidimo fakto įrodymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-756/2009).

20Esant byloje nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas esant visoms CPK 596 str. 1 d. numatytoms sąlygoms, nepagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, todėl yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės tenkinant UAB „Apicius“ prašymą.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

22Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspęsti iš esmės.

23Pareiškėjos UAB „Apicius“ prašymą dėl UAB „Auksinis varnas“ pakeitimo vykdymo procese patenkinti.

24Pradinį išieškotoją vykdymo procese (UAB „Auksinis varnas“) pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymą, išduotą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. L2-20252-790/2010, pakeisti naujuoju išieškotoju - UAB „Apicius“, į.k. 300084026, buv. Lygumų g. 394, Pikeliškių kaimas, Didžioji Riešė, Vilniaus raj.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje... 2. I.Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašė pakeisti vykdymo procese... 4. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 16 d. nutartimi... 6. III. Atskirojo skundo argumentai... 7. Pareiškėja UAB „Apicius“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 8. 1. Pareiškėjas nesutinka, kad išieškotojo pakeitimas vykdymo procese... 9. 2. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad... 10. 3. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nenustatė termino trūkumams... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 14. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmos instancijos teismas pagrįstai netenkino... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas... 16. Pagal CPK 48 straipsnio 1 dalį procesinis teisių perėmimas galimas bet... 17. Pakeisti išieškotoją vykdymo procese yra pagrindas tik tuo atveju, jeigu... 18. Šiuo atveju iš pateiktų duomenų nustatyta, kad reikalavimo perleidimo... 19. CK 6.109 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad reikalavimo perleidimo faktas... 20. Esant byloje nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartį... 23. Pareiškėjos UAB „Apicius“ prašymą dėl UAB „Auksinis varnas“... 24. Pradinį išieškotoją vykdymo procese (UAB „Auksinis varnas“) pagal...