Byla 2-499-273/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Antaninai Antonenko, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TeleSATpressa“ direktorei V. K., atstovėms advokatei R. G., advokatės padėjėjai R. S., atsakovui ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kosto leidyba“ atstovui K. K. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TeleSATpressa“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovams K. K. ir uždarajai akcinei bendrovei „Kosto leidyba“, tretieji asmenys Ž. K., V. K. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „TeleSATpressa“ pateikė teismui ieškinį ir patikslintą ieškinį, kuriuose prašė priteisti solidariai iš atsakovų K. K. ir UAB „Kosto leidyba“ 788 587 Lt žalos atlyginimą ir penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o iš atsakovo K. K. 509 422 Lt žalos atlyginimą bei penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 3-9, t. 2, b. l. 145-150). 2016 m. birželio 2 d. ieškovė pateikė pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų sumažinimo, kuriame pirmą ieškinio reikalavimą sumažino nuo 788 587 Lt (228 390,58 Eur) iki 482 549,88 Lt (139 756,10 Eur).

3Ieškovė nurodė, kad atsakovas K. K., būdamas ieškovės valdytoju laikotarpiu nuo 1991 m. gegužės 14 d. iki 2013 m. gruodžio 20 d. atliko eilę nepagrįstų ir neteisėtų veiksmų, dėl kurių ieškovė patyrė žalą, pasireiškusią tiek tiesioginiais, tiek ir netiesioginiais nuostoliais, t. y. negautu pelnu. Atsakovų padarytą 788 587 Lt žalą patvirtina UAB „Jungtinė auditorių kontora“ veiklos tyrimo ataskaita. Tiek ieškovė, tiek atsakovė UAB „Kosto leidyba“, kuri buvo įsteigta atsakovo K. K. ir iki jos pertvarkymo 2011 m. sausio 4 d. į bendrovę veikė kaip K. K. leidybos įmonė, veikė kaip susijusių ūkio subjektų grupė ir iš esmės vykdė tą pačią veiklą, tose pačiose ieškovės patalpose bei naudojosi tais pačiais įrengimais. Atsakovui K. K. supainiojus savo asmeninius ir ieškovės interesus, atsakovas K. K. tarp įmonių sudarė neatlygintinus sandorius dėl ieškovei priklausančių įrenginių ir patalpų naudojimo. Tarp ieškovės ir atsakovo K. K. atstovaujamos UAB „Kosto leidyba“ (buvusios K. K. leidybos įmonės) 2003 m. balandžio 30 d. panaudos sutartimi, kuri buvo pratęsta 2008 m. balandžio 30 d., ieškovė perdavė neatlygintinai K. K. leidybos įmonei naudoti 57,68 kv. m ploto tarnybines patalpas, esančias ( - ), iki 2013 m. gegužės 2 d., kuriomis naudojosi iki 2014 m. sausio 31 d. 2007 m. sausio 31 d. panaudos sutartimi ieškovė perdavė neatlygintinai K. K. leidybos įmonei naudotis laikraščių spausdinimo mašiną POG-60 penkeriems metams bei leido panaudos pagrindais naudotis ofsetinių plokštelių ryškinimo įranga ir patalpomis, reikalingomis laikraščių spausdinimui bei ekspedicijai. 2007 m. gegužės 10 d. perdavimo aktu K. K. leidybos įmonė suteikė teisę ieškovei nemokamai naudotis numeravimo mašina, popieriaus pjaustymo mašina. 2008 m. rugpjūčio 31 d. perdavimo aktu K. K. leidybos įmonė perdavė ieškovei nemokamai naudotis poligrafinius įrenginius -lankstiklį ir 5 rotacinius numeratorius, kurie ieškovei nebuvo reikalingi jos veiklai, nes ieškovė turėjo jam reikalingus įrengimus. K. K. savo asmeninės įmonės naudai perimdavo ieškovės užsakymus ir juos vykdė. Šias aplinkybes patvirtina 2007 m. sausio 31 d. panaudos sutartis. Atsakovas K. K. be akcininkų susirinkimo pritarimo išsimokėjo sau nepagrįstus honorarus, dėl ko ieškovė patyrė 495 848 Lt žalą. Atsakovui K. K. laikotarpiu nuo 2004 – 2009 m. buvo išmokėti honorarai: 2004 m.- 107 200 Lt; 2005 m. – 104 770 Lt; 2006 m. – 122 030 Lt; 2007 m. – 113 790 Lt; 2008 m. – 39 758 Lt; 2009 m. – 8 300 Lt – iš viso 495848 Lt. Atsakovas K. K. leido darbuotojams dirbti nesudarius darbo sutarčių, dėl ko ieškovei buvo paskirtos baudos ir delspinigiai. Ieškovė patyrė 13 574 Lt žalą. Ieškovo nuomone yra visos būtinos atsakovų atsakomybei kilti deliktinės civilinės atsakomybės sąlygos. Atsakovo neteisėtus veiksmus ir sudarytus neteisėtus sandorius patvirtina byloje pateikti įrodymai. Atsakovas K. K. ieškovės valdytojo pareigas atliko nesąžiningai, veikė ieškovės atžvilgiu nelojaliai, veikė savo įsteigtos įmonės interesais. Dėl netinkamo ieškovės veiklos organizavimo, nesąžiningų valdytojo veiksmų mažėjo ieškovės turtas ir pelningumas. Tarp atsakovo veiksmų ir patirtos žalos yra priežastinis ryšys.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas K. K. (t. 2, b.l. 39-41) prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad ieškinys yra grindžiamas 2011 m. rugpjūčio 8 d. veiklos tyrimo ataskaita, kurios išvados atsakovo nuomone yra abejotinos, kadangi peržengia užduotus auditoriui klausimus. Priešingai, nei teigia ieškovė, būtent ieškovė naudojosi nemokamai gamybos priemonėmis, kurias nupirko UAB „Kosto leidyba“. Panaudos sutarčių pagalba ieškovė galėjo įveikti ekonominę krizę ir išvengti bankroto. Veiklos tyrimo ataskaitoje nurodyta beveik pustrečio milijono suma yra dviejų įmonių pelningumo palyginimas, o ne patirti nuostoliai. Nurodo, kad atsakovui honorarus už kūrybinę veiklą nustatė VMI ir tai nėra padidintas valdytojo atlyginimas. Atsakovas nurodė, kad baudos ieškovei už nelegalų darbą nebuvo skirtos, o ieškinyje nurodyta 13 574 Lt bauda ir delspinigiai buvo nurašyti nuo asmeninės atsakovo sąskaitos.

5Atsiliepime į ieškinį atsakovė UAB „Kosto leidyba“ (t. 2, b.l. 30-31) prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškinys grindžiamas iš dalies tikrovės neatitinkančiais, iš dalies tendencingai parinktais faktais. Ieškovė ir atsakovė UAB „Kosto leidyba“ nėra įsteigtos ar veikiančios tose pačiose patalpose, jos vykdė skirtingą veiklą. Ieškovė vykdo laikraščio „Savaitė“ leidybą, o UAB „Kosto leidyba“ leido kitus leidinius, teikė spalvoto kopijavimo paslaugas. Iš tikrųjų atvirkščiai ieškinyje nurodytus įrenginius ieškovei perdavė UAB „Kosto leidyba“ ir tai buvo ne neatlygintinis sandoris, o mainų sandoriai., kurie buvo abipusiai naudingi. Žalos dydis apskaičiuotas ne iš nurodytų sandorių, o dėl netinkamo vadovavimo per nurodytą laikotarpį, kuris pasireiškė nuosavo kapitalo sumažėjimu. UAB „Kosto leidyba“ niekaip neįtakojo vadovavimo ieškovei, todėl jos atžvilgiu solidari atsakomybė negali būti taikoma. Ieškovė praleido sutrumpintą 3 metų ieškinio senaties terminą. Ieškinys grindžiamas niekine S. B. pasirašyta Veiklos tyrimo ataskaita. S. B. yra praradęs auditoriaus teises, todėl jo išvadomis negalima remtis. Ataskaitoje nepateikiama duomenų apie tai, ar ieškovės ilgalaikio turto sumažėjimas nuo 888 413 Lt iki 64 616 Lt yra nulemtas veiklos nuostolių. Auditorius neanalizavo UAB „Kosto leidybos“ veiklos ir nevertino mainais iš jos neatlygintinai gauto turto įtakos ieškovės veiklos rezultatams. Ataskaitoje remiamasi Pelno mokesčio įstatymu, kad ieškovės sudaryti sandoriai neatitinka rinkos kainų. Išvada, kad neįmanoma nustatyti ieškovės tikrosios turto ir įsipareigojimų vertės yra abejotina, ji neatitinka buhalterinės apskaitos principų: bendrovės buhalterinė apskaita turi atitikti faktinę būklę. Galima sutikti, kad apskaičiuojant pelno mokestį, kai faktinė sandorio vertė neatitinka rinkos kainos, reikia taikyti rinkos, o ne sandorio kainą, tačiau buhalterinėje apskaitoje privalu nurodyti tikrąją sumą, kuri gauta pagal sandorį, o ne tą, kuri galėjo būti gauta, jei sandoris būtų sudarytas rinkos kainomis. Ataskaitoje buvo panaudoti turto vertintojo pateikti duomenys apie ginčytinų sandorių rinkos kainas, tačiau į savo išvadas šie duomenų neįtraukta. Neįmanoma nustatyti kaip apskaičiuotas ieškovės patirtas nuostolis/negautos pajamos. Ieškovė nenurodė jokių duomenų apie tai, kaip pasireiškė UAB „Kosto leidyba“ neteisėti veiksmai ir kaip jie susiję su patirta žala. Atsakovės nuomone, ieškinys jos atžvilgiu turi būti tikslinamas, arba atmestas kaip neįrodytas.

6Atsiliepime į ieškinį tretieji asmenys V. K. ir Ž. K. prašė ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti jų naudai bylinėjimosi išlaidas iš atsakovų. Tretieji asmenys iš esmės pritarė ieškinyje nurodytiems argumentams.

7Teismo posėdyje ieškovės UAB „TeleSATpressa“ direktorė V. K., atstovės advokatė R. G., advokatės padėjėja R. S. prašė solidariai priteisti iš atsakovų K. K. ir UAB „Kosto leidyba“ ieškovės UAB „TeleSATpressa“ naudai 139 756,10 Eur žalos atlyginimo bei 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašė priteisti iš K. K. ieškovės UAB „TeleSATpressa“ naudai 147 538,71 Eur žalos atlyginimo bei 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Atsakovas K. K. ir kaip UAB „Kosto leidyba“ atstovas prašė ieškinio pareiškimą tenkinti.

9Trečiasis asmuo Ž. K. teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie bylą pranešta pranešimu.

10Ieškinio pareiškimas tenkintinas iš dalies.

11Pagal CK 2.87 straipsnį juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu privalo veikti sąžiningai ir protingai. AB įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotas išaiškinimas, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Panevėžio spaustuvė“ v. R. Š. ir kt., bylos Nr.3K-3-19/2012). Remiantis teismų praktikoje pripažįstama verslo sprendimų priėmimo taisykle, preziumuojamas vadovų veikimas geriausiais bendrovės, kuriai jie vadovauja, interesais. Ši prezumpcija skirta apsaugoti bendrovės vadovus nuo asmeninės atsakomybės už sąžiningai priimtus verslo sprendimus, atitinkančius rūpestingumo pareigos standartus. Dėl to žalos atlyginimo siekiančiam asmeniui nepakanka įrodyti padarytos žalos faktą, tačiau būtina įrodyti ir įmonės valdymo organų narių fiduciarinių pareigų (lojalumo, sąžiningumo, protingumo ir kt.) pažeidimą, akivaizdų protingos ūkinės komercinės rizikos peržengimą, aiškų aplaidumą arba jiems suteiktų įgaliojimų viršijimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Mitnija“ v. V. G. ir kt., bylos Nr. 3K-7-124/2014).

13Norint taikyti vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 str.). Taip pat ieškovas turi įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas, o paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t.y. bendrovės vadovas.

14Ieškovė nurodo, kad K. K., būdamas ieškovo UAB „TeleSATpressa“ valdytoju laikotarpiu nuo 1991 m. gegužės 14 d. iki 2013 m. gruodžio 20 d. atliko eilę nepagrįstų, neteisėtų veiksmų, dėl kurių ieškovė UAB „TeleSATpressa“ patyrė žalą, pasireiškusią tiek tiesioginiais tiek netiesioginiais nuostoliais. UAB „TeleSATpressa“ sudarė neatlygintinius sandorius su pačiam atsakovui K. K. priklausančia UAB „Kosto leidyba“ (buvusi K. K. leidybos įmonė): 1) 2003-04-30 panaudos sutartimi, kuri buvo pratęsta 2008 m. balandžio 30 d., UAB „TeleSATpressa“ perdavė neatlygintinai K. K. leidybos įmonei naudoti 57,68 kv.m. ploto tarnybines patalpas, esančias ( - ); 2) 2007-01-31 panaudos sutartimi UAB „TeleSATpressa“ perleido neatlygintinai Kosto leidybos įmonei naudotis laikraščių spausdinimo mašina POG-60; 3) 2007-01-31 panaudos sutartimi UAB „TeleSATpressa“ leido panaudos pagrindais naudotis ofsetinių plokštelių ryškinimo įranga ir patalpomis, reikalingomis laikraščių spausdinimui bei ekspedicijai. Sudarydamas šiuos sandorius K. K. supainiojo įmonių: ieškovo UAB „TeleSATpressa“ ir atsakovės UAB „Kosto leidyba“ interesus, veikė UAB „Kosto leidyba“ naudai, dėl ko, kaip nurodoma pirminiame ieškinio pareiškime, padarė ieškovei žalą, kurią ieškovė įvertino 788 587 Lt. Šiam ieškinio reikalavimui pagrįsti ieškovė pateikė į bylą UAB Jungtinės auditorių kontoros 2011-08-08 veiklos tyrimo ataskaitą Nr. 110808/1, kuri buvo paskirta atlikti Kauno apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje dėl UAB „TeleSATpressa“ juridinio asmens veiklos tyrimo ( c. b. Nr. 2-1283-259/2012). Šioje nagrinėjamojoje byloje 2015 m. kovo 25 d. nutartimi buvo paskirta buhalterinė UAB „TeleSATpressa“ ir atsakovės UAB „Kosto leidyba“ buhalterinių dokumentų ekspertizė žalos dydžiui nustatyti. Teismo ekspertas pateikė 2016 m. kovo 15 d. ekspertizės aktą (t. 3, b. l. 127-157), kurio išvadoje nurodoma, kad dėl ilgalaikio materialaus turto perdavimo UAB „TeleSATpressa“ negautos pajamos per 2007-2010 metus sudarė 139 756,10 Eur (482 549,88 Lt). Šalys byloje nepateikė jokių įrodymų dėl ekspertizės akto nepagrįstumo ar ydingumo. Remiantis ekspertizės aktu ieškovė šioje ieškinio dalyje reikalavimą sumažino ir prašė priteisti 139 756,10 Eur žalos atlyginimo. Teismas sprendžia, kad ekspertizės akte nurodytas 139 756,10 žalos dydis yra įrodytas.

15Ieškovė nurodė, kad atsakovo K. K. neteisėti veiksmai pasireiškė ir tuo, kad jis eidamas UAB „TeleSATpressa“ valdytojo pareigas, nepaisydamas akcininkų susirinkimo sprendimų, be akcininkų susirinkimo pritarimo išsimokėjo sau nepagrįstus honorarus. Tokiu būdu, ieškovės nuomone, laikotarpiu 2004-2009 metų laikotarpiu atsakovui buvo neteisėtai išmokėta 495 848 Lt honorarų ir tuo buvo padaryta bendrovei 495 848 Lt žala. 2016 m. kovo 15 d. teismo ekspertizės akte nurodoma, kad ekspertui nebuvo pateikti su autorinio atlyginimo (honoraro) išmokėjimu susiję dokumentai – autorinio užsakymo sutartys dėl straipsnių parašymo, autorinių kūrinių priėmimo perdavimo aktai, kuriuose nurodytas autorius, laikraščio numeris ir parašyto straipsnio pavadinimas, kiti susiję dokumentai, todėl išvadoje nurodoma, kad nėra galimybės nustatyti kokiais pagrindais K. K. buvo išmokėtas autorinis atlyginimas (honoraras). Ekspertizės išvadoje nurodoma, kad UAB „TeleSATpressa“ išmokėtas autorinis atlyginimas (honoraras) K. K. per 2004-2009 metus sudarė 121 857,56 Eur (420 749,80 Lt), todėl teismas sutikdamas su ekspertizės išvadomis sprendžia, kad dėl nepagrįstų honorarų išmokėjimo K. K. ieškovei padaryta 121 857,56 Eur žala.

16Be to, ieškovė nurodo, kad K. K., eidamas ieškovės UAB „TeleSATpressa“ valdytojo pareigas, nepaisydamas LR galiojančių darbo sutarties ir mokesčių mokėjimo įstatymų leido dirbti darbuotojams bendrovėje nesudarius darbo sutarčių, dėl ko ieškovui buvo paskirtos baudos ir delspinigiai ir dėl to ieškovas patyrė 13 574 Lt žalą. Šį žalos padarymo faktą ir padarytos žalos dydį ieškovė įrodinėja Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2012 m. rugpjūčio 14 d. Sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (04.7.2)-K3-218. Šiame sprendime nurodyta, kad buvo atliktas UAB „TeleSATpressa“ pelno, valstybinio socialinio draudimo, gyventojų pajamų mokesčių ir įmokų į Garantinį fondą apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo patikrinimas už laikotarpį nuo 2006-01-01 iki 2010-12-31. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad UAB „TeleSATpressa“ formaliai sudarė autorines sutartis su kompiuterininkų pareigose dirbančiais K. M., E. S., D. I., siekdama mokestinės naudos, išvengiant GPM, VSD įmokų ir įmokų į GF mokėjimo į biudžetą nuo su darbo santykiais susijusių pajamų. Už tai UAB „TeleSATpressa“ buvo priskaičiuota ir paskirta valstybinio socialinio draudimo įmokų bauda 8595 Lt, gyventojų pajamų mokesčių bauda 574 Lt, įmokų į Garantinį fondą bauda 10 Lt bei priskaičiuoti delspinigiai: gyventojų pajamų mokesčio 4337 Lt ir delspinigiai į Garantinį fondą – 58 Lt. Vilniau apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 23 d. sprendimu UAB „TeleSATpressa“ skundą dėl Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimų panaikinimo atmetė. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. lapkričio 28 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 23 d. sprendimą paliko nepakeistą (t. 1, b. l. 66). Darytina išvada, kad dėl UAB „TeleSATpressa“ valdytojo K. K. neteisėtų veiksmų bendrovei buvo padaryta 3931,30 Eur žala (13 574 Lt ).

17Aukščiau aptartų duomenų pagrindu teismas sprendžia, kad K. K. eidamas UAB „TeleSATpressa“ valdytojo pareigas sudarydamas aukščiau nurodytus ekonomiškai nenaudingus ir nuostolingus sandorius ir kitus neteisėtus veiksmus, neįsitikino tokių sandorių naudingumu bendrovei, neįvertino jų žalos bendrovei, tokiu būdu atliko neteisėtus veiksmus, teikiančius pagrindą civilinei atsakomybei atsirasti. Žalos dydį sudaro: 139 756,10 Eur negautos pajamos dėl ilgalaikio materialaus turto perdavimo, 121 857,56 Eur dėl neteisėtai išmokėtų honorarų ir 3931,30 Eur dėl bendrovei paskirtų baudų ir delspinigių.

18CK 2.87 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Atsižvelgiant į tai, kad 139 756,10 Eur žalą atsakovai padarė ieškovei veikdami bendrai, todėl yra pagrindas šią žalą priteisti iš atsakovų solidariai. Likusią padarytą žalą privalo atlyginti atsakovas K. K..

19UAB „Kosto leidyba“ atsiliepime į ieškinio pareiškimą nurodė, kad vadovaujantis CK 1.125 straipsnio 8 dalimi reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas. Ieškovė šį terminą praleido. Suinteresuoti asmenys UAB „TeleSATpressa“ akcininkai apie ginčytinus turto panaudos sandorius žinojo teikdami ieškinį Kauno apygardos teismui dėl veikos tyrimo. Veiklos tyrimo ataskaitoje taip pat nėra jokios medžiagos ar duomenų, kurių ieškovė UAB „TeleSATpressa“ nežinojo ar negalėjo žinoti.

20Iš prijungtos Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-1283-259/2012 matosi, kad V. K., kaip UAB „TeleSATpressa“ akcininkė 2009 m. gruodžio 23 d. kreipėsi su pareiškimu atlikti juridinio asmens – UAB „TeleSATpressa“ juridinio asmens veiklos tyrimą, taip pat prašė pašalinti K. K. iš UAB „TeleSATpressa“ valdytojo pareigų. Šiame pareiškime nurodoma, kad UAB „TeleSATpressa“ valdytojas K. K. veikia priešingai bendrovės ir akcininkų interesams, nes pažeidžia įstatymus bei sukelia interesų konfliktą. Nurodoma, kad K. K. leidybos įmonė veikia UAB „TeleSATpressa“ patalpose bei naudojasi įranga, vykdo tą pačią veiklą, perima užsakymus ir juos vykdo, yra sudaromi neteisėti sandoriai. Tai pat nurodoma, kad 2007 m. sausio 31 d. tarp UAB „TeleSATpressa“ valdytojo K. K. ir K. K. leidybos įmonės buvo sudaryta panaudos sutartis, pagal kurią laikraščių spausdinimo mašina POG, priklausanti UAB „TeleSATpressa“ buvo perduota K. K. leidybos įmonei panaudos pagrindais penkerių metų laikotarpiui, pažeidžiant ABĮ 34 str. 4 d. 3 punkto reikalavimus, nes turtas buvo perduotas nesant akcininkų visuotinio susirinkimo nutarimo. Šiais veiksmai K. K. padarė didelę žalą bendrovei. 2007 m. sausio 31 d. panaudos sutarties pagrindu didelė dalis bendrovės UAB „TeleSATpressa“ turto buvo neatlygintinai perleista K. K. leidybos įmonei. Pareiškėja nurodo, kad toks sandoris yra neteisėtas, ekonomiškai nenaudingas ir nuostolingas UAB TeleSATpressa“, o UAB „TeleSATpressa“ valdytojas K. K. sudarydamas sandorį veikė siekdamas naudos savo – K. K. leidybos įmonei, kas yra akivaizdus interesų konfliktas. Taip pat nurodoma, kad K. K. neturėjo teisės priimti šių sprendimų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ir yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, yra akivaizdžiai nuostolingi ir ekonomiškai nenaudingi.

21Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1283-259/2012 K. K. buvo pašalintas iš UAB „TeleSATpressa“ valdytojo pareigų. Taip pat buvo nutarta Bendrovės UAB „TeleSATpressa“ akcininko K. K. balsavimo 4000 vnt. paprastosiomis akcijomis teisę laikinai šešių mėnesių laikotarpiui nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės akcininkei V. K.. Pareiškėjos prašymą panaikinti juridinio asmens UAB „TeleSATpressa“ valdytojo K. K. sprendimus dėl sudarytų tarp K. K. leidybos įmonės ir UAB „TeleSATpressa“ 2003-04-30, 2008-04-30, 2003-04-30 ir 2007-01-31 panaudos sutarčių paliko nenagrinėtu.

22Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartimi buvo pakeistas Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimas, panaikinant jo dalį, kuria K. K. pašalintas iš uždarosios akcinės bendrovės „TeleSATpressa“ valdytojų pareigų. Kita sprendimo dalis palikta nepakeista. Juridinių asmenų registro duomenimis V. K. UAB „TeleSATpressa“ direktore paskirta 2013-12-20, iki ieškovės valdytojo pareigas ėjo atsakovas K. K.. Todėl kaip nurodė V. K., ieškovė UAB „TeleSATpressa“ apie atsakovo Kosto neteisėtus veiksmus bei padarytą žalą sužinojo tik priėmus Kauno apygardos teismo 2012 m kovo 19 sprendimą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo ir jam įsiteisėjus. Kadangi dėl žalos atlyginimo ieškovė su ieškiniu kreipėsi į teismą 2014-07-04, todėl laikytina, kad ieškinio senaties terminas nėra praleistas.

23Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu teismas sprendžia, kad ieškinio pareiškimas tenkintinas iš dalies: iš atsakovo K. K. ir UAB „Kosto leidyba“ yra pagrindas solidariai priteisti 139 756,10 Eur žalai atlyginti, nes ši žala padaryta bendrais atsakovų veiksmais, o iš K. K. yra pagrindas priteisti 125 788,86 Eur žalos atlyginimo. Kitoje reikalavimų dalyje ieškinio pareiškimas netenkinamas.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).

26Ieškovė ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų K. K. ir UAB „Kosto leidyba“ 228 390,58 Eur (788 587 Lt) žalos atlyginimą, prašė priteisti 147 538,81 Eur (509 422 Lt) žalos atlyginimą iš atsakovo K. K., iš viso 375 929,39 Eur (1 298 009 Lt). Pradinis ieškinys turi būti apmokėtas 4 917 Eur žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 10 p.). Ieškovė sumažino pirmąjį ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovų nuo 228 390,58 Eur (788 587 Lt) iki 139 756,10 Eur (482 549,88 Lt) (t. 4, b. l. 16). Patikslinto ieškinio suma yra 287 294,91 Eur (991 971,88 Lt). Už patikslintą ieškinį mokėtinas 4 031 Eur žyminis mokestis. Už pradinį ieškinį ieškovė sumokėjo iš viso 1 879, 63 Eur (6 490 Lt (1000+490+5000)) žyminio mokesčio dalį (t. 1, b. l. 108, 117, 128), nuo kitos dalies žyminio mokesčio sumokėjimo ieškovė atleista (t. 1, b. l. 110). Ieškovė yra atleista nuo 2 151,37 Eur (4031-1879,63) žyminio mokesčio dalies už patikslintą ieškinį sumokėjimo. Patenkinta 92 % (265544,96/287294,91x100%) patikslinto ieškinio reikalavimų, o atmesta 8 % ieškinio reikalavimų. Ieškovė sumokėjo 2 172,15 Eur advokato išlaidoms atlyginti (t. 4, b. l. 19-24) ir 4 719 Eur ekspertizės išlaidoms padengti (t. 3, b. l. 88 ). Byloje yra patirta 59,15 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (t. 1, b. l. 2, t. 2, b. l. 2, t.3, b. l. 2,t. 4, b. l. 2). Įvertinus ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus, laikytina, kad jos patirtos bylinėjimosi išlaidos yra įrodytos ir pagrįstos, išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nustatytų maksimalių dydžių. Nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes ir nustatytas proporcijas (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovei iš atsakovų K. K. ir UAB „Kosto leidyba“ lygiomis dalimis po 4 034,56 Eur ((1879,63+2172,15+4719)x92%/2) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. Valstybei iš atsakovų K. K. ir UAB „Kosto leidyba“ priteistina po 1 016,84 Eur ((2151,37+59,15)x92%/2) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 2 d., 96 str. 1 d.). Iš ieškovės priteistina valstybei 4,73 Eur (59,15x8%) išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais teismas

Nutarė

28Priteisti solidariai iš atsakovų K. K. a. k. ( - ) ir UAB „Kosto leidyba“ į.k. 185599645 ieškovei UAB „TeleSATpressa“ į. k. 165634875 139 756,10 Eur ( vieną šimtą trisdešimt devynis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt šešis eurus 10 euro centų) žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-08-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

29Priteisti iš atsakovo K. K. a. k. ( - ) ieškovei UAB „TeleSATpressa“ į. k. 1656374875 125788,86 Eur (vieną šimtą dvidešimt penkis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 86 euro centus) žalai atlyginti, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-08-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Kitoje reikalavimų dalyje ieškinio netenkinti.

31Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei TeleSATpressa“ (į. k. 165634875) iš atsakovo K. K. (a. k. ( - )) ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kosto leidyba“ (į. k. 185599645) po 4 034,56 Eur (keturis tūkstančius trisdešimt keturis eurus 56 euro centus) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

32Priteisti valstybei iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės TeleSATpressa“ (į. k. 165634875) 4,73 Eur (keturis eurus 73 euro centus) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

33Priteisti valstybei iš atsakovų K. K. (a. k. ( - )) ir uždarosios akcinės bendrovės „Kosto leidyba“ (į. k. 185599645) po 1 016,84 Eur (vieną tūkstantį šešiolika eurų 84 euro centus) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

34Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. Ieškovė UAB „TeleSATpressa“ pateikė teismui ieškinį ir patikslintą... 3. Ieškovė nurodė, kad atsakovas K. K., būdamas ieškovės valdytoju... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovas K. K. (t. 2, b.l. 39-41) prašė ieškinį... 5. Atsiliepime į ieškinį atsakovė UAB „Kosto leidyba“ (t. 2, b.l. 30-31)... 6. Atsiliepime į ieškinį tretieji asmenys V. K. ir Ž. K. prašė ieškinį... 7. Teismo posėdyje ieškovės UAB „TeleSATpressa“ direktorė V. K., atstovės... 8. Atsakovas K. K. ir kaip UAB „Kosto leidyba“ atstovas prašė ieškinio... 9. Trečiasis asmuo Ž. K. teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie bylą pranešta... 10. Ieškinio pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 11. Pagal CK 2.87 straipsnį juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotas išaiškinimas, kad... 13. Norint taikyti vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti visas jos... 14. Ieškovė nurodo, kad K. K., būdamas ieškovo UAB „TeleSATpressa“... 15. Ieškovė nurodė, kad atsakovo K. K. neteisėti veiksmai pasireiškė ir tuo,... 16. Be to, ieškovė nurodo, kad K. K., eidamas ieškovės UAB „TeleSATpressa“... 17. Aukščiau aptartų duomenų pagrindu teismas sprendžia, kad K. K. eidamas UAB... 18. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad juridinio asmens valdymo organo... 19. UAB „Kosto leidyba“ atsiliepime į ieškinio pareiškimą nurodė, kad... 20. Iš prijungtos Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-1283-259/2012... 21. Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.... 22. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartimi buvo pakeistas Kauno... 23. Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu teismas sprendžia, kad ieškinio... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos... 26. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų K. K. ir UAB... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 28. Priteisti solidariai iš atsakovų K. K. a. k. ( - ) ir UAB „Kosto leidyba“... 29. Priteisti iš atsakovo K. K. a. k. ( - ) ieškovei UAB „TeleSATpressa“ į.... 30. Kitoje reikalavimų dalyje ieškinio netenkinti.... 31. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei TeleSATpressa“ (į. k.... 32. Priteisti valstybei iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 33. Priteisti valstybei iš atsakovų K. K. (a. k. ( - )) ir uždarosios akcinės... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...