Byla e2-1397-265/2018
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės butų ūkis“ akcijų privatizavimo aukciono sąlygų pripažinimo neteisėtomis, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Civinity“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės būstas“ ieškiniu atsakovėms Tauragės rajono savivaldybės administracijai ir Tauragės rajono savivaldybės tarybai dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės butų ūkis“ akcijų privatizavimo aukciono sąlygų pripažinimo neteisėtomis, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Civinity“,

Nustatė

3

 1. Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti neteisėtomis Tauragės rajono savivaldybės organizuojamo viešo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Tauragės butų ūkis“ akcijų privatizavimo aukciono procedūras (sąlygas) ir panaikinti Tauragės rajono savivaldybės organizuojamo viešo UAB „Tauragės butų ūkis“ akcijų privatizavimo aukciono sąlygas, kuriose yra nustatytas: 1) aukciono dokumentų rinkinio pardavimo terminas; 2) potencialių pirkėjų vokų su paraiškomis dalyvauti aukcione registravimo ir atplėšimo terminai. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. 2018 m. rugsėjo13 d. gautas prašymas patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį bei civilinę bylą Nr. e2-1397-265/2018 nutraukti. Šalys nurodė, jog ginčą išsprendė taikiai, joms žinomos taikos sutarties patvirtinimo teisinės pasekmės. Prašo panaikinti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir leisti šią nutarties dalį vykdyti skubiai.

4Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.

 1. Ieškovė UAB „Šilutės būstas“ ir atsakovės Tauragės rajono savivaldybės administracija bei Tauragės rajono savivaldybės taryba pateikė prašymą patvirtinti 2018 m. rugsėjo 11 d. sudarytą taikos sutartį.
 2. Šalys bet kurioje proceso stadijoje gali bylą baigti taikos sutartimi (LR CPK 140 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad pateiktoji taikos sutartis atitinka šalių interesus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl tvirtintina, civilinė byla nutrauktina. Šalys nurodo, kad joms yra žinoma, jog patvirtinus taikos sutartį vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 straipsnio 2 dalis). Esant nurodytų aplinkybių visetui tarp šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina.
 3. Šalims sudarius taikos sutartį ieškovei grąžintinas 75 proc., t. y. 84,38 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 2 dalis).
 4. Panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi, patikslintos ištaisant rašymo apsirikimą Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 25 d. nutartimi (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į šalių prašymą leistina šią nutarties dalį vykdyti skubiai.

5Vadovaudamasis LR CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 dalimi, 294-295 straipsniais, teismas

Nutarė

6patvirtinti taikos sutartį, sudarytą 2018 m. rugsėjo 11 d. tarp ieškovės UAB „Šilutės būstas“ (Ieškovas) ir atsakovių Tauragės rajono savivaldybės administracijos (Atsakovas 1) bei Tauragės rajono savivaldybės tarybos (Atsakovas 2), tokiomis sąlygomis:

 1. Šalys susitarė netęsti bylinėjimosi byloje bei prašyti Klaipėdos apygardos teismo nutraukti bylą, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taip pat išspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo bei kitus klausimus žemiau nurodomomis sąlygomis.
 2. Šalys susitaria ir patvirtina, kad:
  1. Šalims pasirašius Taikos sutartį ir Klaipėdos apygardos teismui ją patvirtinus šioje byloje (įsiteisėjus nutarčiai), Atsakovas 1 nustato naują paraiškų pateikimo terminą Aukcione dėl UAB „Tauragės butų ūkis“ akcijų privatizavimo (informacijos apie privatizavimo objektą paskelbimas vyksta Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka). Atsakovas 1 nustatyto naują terminą paraiškoms ginčo Aukcione pateikti laikantis Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo 11 str. 3 d. nuostatų dėl terminų, tačiau bet kuriuo atveju paraiškų pateikimo terminas Aukcione negali baigtis anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo nutarties, kuria patvirtinta Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.
  2. Tuo atveju, jeigu senojo Aukciono nebepavyksta tęsti dėl Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo jstatymo reikalavimų bei Atsakovui 1 reikia skelbti naują aukcioną, tuomet Atsakovas 1 skelbiama naują aukcioną, išlaikant tą patį Taikos sutartyje aptartą susitarimą dėl paraiškų pateikimo termino bei kitų Taikos sutartyje numatytų sąlygų.
  3. Šalims pasirašius šią Taikos sutartį ir Klaipėdos apygardos teismui ją patvirtinus, Atsakovas 1 pateikia patikslintą aukciono informaciją (ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo dienos, kai teismas patvirtina šią Taikos sutartį) visiems potencialiems aukciono dalyviams, kurioje nurodo:
   1. teisminius ginčus, kuriuose dalyvauja UAB „Tauragės būtų ūkis“ (nurodomi teisminių bylų Nr. ir ginčo dalykai bei objektų (prižiūrimų namų), dėl kurių vyksta teisminiai ginčai, adresai bei plotai, jeigu ginčas vyksta dėl prižiūrimų namų); ir
   2. teisminius ginčus, kuriuose dalyvauja Atsakovas 1, kiek tai susiję su UAB „Tauragės butų ūkis“ klausimais (nurodomi teisminių bylų Nr. ir ginčo dalykai bei objektų (prižiūrimų namų), dėl kurių vyksta teisminiai ginčai, adresai bei plotai, jeigu ginčas vyksta dėl prižiūrimų namų); ir
   3. informaciją apie UAB „Tauragės būtų ūkis“ administruojamų statinių skaičių informacijos teikimo dieną (nurodomas administruojamų statinių skaičius, adresus ir plotus), taip pat informaciją apie administruojamus namus (adresas, plotas), kuriose vyksta procedūros dėl UAB „Tauragės butų ūkis“, kaip administratoriaus, galimo pakeitimo.
  4. Atsakovas 1 taip pat pateikia patikslintą informaciją potencialiems aukciono dalyviams, kad „ Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kurių pagrindu buvo pratęsti UAB „Tauragės butų ūkis“ prižiūrimų daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo pagrindai, buvo priimti be administratoriaus atrankos procedūros (laikantis Civilinio kodekso 4.84 str. 4 d. numatytos tvarkos)“.
  5. Kiekviena Šalis yra atsakinga už jos patirtas bylinėjimosi išlaidas ir neprašo Klaipėdos apygardos teismo paskirstyti bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjamoje Byloje, išskyrus žyminio mokesčio grąžinimą Ieškovui. Ieškovas prašo Klaipėdos apygardos teismo grąžinti Ieškovui 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio ir Atsakovas su šiuo prašymu sutinka.

72.6. Šalys atsisako visų reikalavimų ir pretenzijų bet kaip susijusių su byla, įskaitant dėl bet kokių nuostolių (tiesioginių ar netiesioginių), procesinių palūkanų ar kt.

82.7. Šalys atsisako visų reikalavimų ir Lietuvos apeliaciniame teisme, kuriam šiuo metu yra pateiktas Atsakovų atskirasis skundas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 24 d. pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Šalys neprašys atlyginti patirtų bylinėjimosi išlaidų dėl šio apeliacinio proceso.

92.8. Jeigu byloje būtų pareikštas prašymas dėl trečiųjų asmenų bylinėjimosi išlaidų ar kitų išlaidų, Šalys įsipareigoja jas atlyginti lygiomis dalimis.

102.9. Šalys, vadovaujantis CPK 140 str. 4 d., prašo Klaipėdos apygardos teismo patvirtinti šią Taikos sutartį, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones (leidžiant nutartį vykdyti skubiai) ir bylą nutraukti.

113. Šalys papildomai patvirtina, kad:

123.1. Taikos sutarties sudarymas ir jos pasirašymas nepažeidžia Šalių teisių bei teisėtų interesų, Šalių kreditorių ir kitų trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Šalims yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su Taikos sutarties sudarymu ir (ar) nulėmę šios Taikos sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos Taikos sutartyje;

133.2. Šalys susitarė dėl visų sąlygų, kurios buvo būtinos tam, kad ši Taikos sutartis kiekvienos iš Šalių būtų laikoma sudaryta. Šalys nėra pasilikę sąlygų, susijusių su šios Taikos sutarties vykdymu, kurios turėtų būti nustatomos išreiškiant Šalių valią tolesnių derybų (tarp Šalių dėl šios Taikos sutarties) metu ir (ar) kurios yra pavestos nustatyti tretiesiems asmenims;

143.3. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo Klaipėdos apygardos teisme pasekmės (CK 6.985 str. ir CPK 293 str. 5 p., 582 str. 7 d. bei 584 str.).

154. Šalys taip pat susitaria be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo jokiu būdu viešai neskelbti informacijos apie Byloje Ieškovo pareikštus reikalavimus, Šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas faktines aplinkybes ir argumentus, Bylos aplinkybes ir bet kokios kitos informacijos, susijusios su Byla ir (ar) Aukcionu. Šalys aiškiai susitaria, kad vienintelis pareiškimas, kurį viena Šalis gali viešai paskelbti be atskiro išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo yra tai, kad Ieškovas ir Atsakovai išsprendė ginčą dėl Aukciono, byloje sudarydamos Taikos sutartį ir viena kitai neturi jokių pretenzijų, susijusių su Aukcionu, tačiau kartu neskelbiant jokių papildomų komentarų apie viena kitą, ginčo turinį ar aplinkybes.

165. Taikos sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo teisme momento. Taikos sutartis buvo sudaryta 4 (keturiais), vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba. Vienas egzempliorius - Ieškovui, vienas - Atsakovui 1, kitas Atsakovui 2, o likęs - Klaipėdos apygardos teismui. Šalių susitarimu, Taikos sutartį Klaipėdos apygardos teismui pateiks tvirtinti Ieškovas.

17Civilinę bylą Nr. e2-1397-265/2018 nutraukti.

18Išaiškinti šalims, kad patvirtinus taikos sutartį vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

19Gražinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės būstas“, įm. k. 177000697, 84,38 Eur žyminį mokestį, sumokėtą 2018-07-20 Luminor Bank, AB mokėjimo pavedimu Nr. 11030 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM.

20Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 24 d. nutartimi.

21Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti vykdyti skubiai.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės... 3.
 1. Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti... 4. Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.
   5. Vadovaudamasis LR CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 dalimi, 294-295... 6. patvirtinti taikos sutartį, sudarytą 2018 m. rugsėjo 11 d. tarp ieškovės... 7. 2.6. Šalys atsisako visų reikalavimų ir pretenzijų bet kaip susijusių su... 8. 2.7. Šalys atsisako visų reikalavimų ir Lietuvos apeliaciniame teisme,... 9. 2.8. Jeigu byloje būtų pareikštas prašymas dėl trečiųjų asmenų... 10. 2.9. Šalys, vadovaujantis CPK 140 str. 4 d., prašo Klaipėdos apygardos... 11. 3. Šalys papildomai patvirtina, kad:... 12. 3.1. Taikos sutarties sudarymas ir jos pasirašymas nepažeidžia Šalių... 13. 3.2. Šalys susitarė dėl visų sąlygų, kurios buvo būtinos tam, kad ši... 14. 3.3. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir... 15. 4. Šalys taip pat susitaria be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo... 16. 5. Taikos sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo teisme momento. Taikos... 17. Civilinę bylą Nr. e2-1397-265/2018 nutraukti.... 18. Išaiškinti šalims, kad patvirtinus taikos sutartį vėl kreiptis į teismą... 19. Gražinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės būstas“, įm.... 20. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones taikytas Klaipėdos apygardos teismo... 21. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti vykdyti... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...