Byla e2-1543-464/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovių Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 24 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. e2-1397-265/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės būstas“ ieškinį atsakovėms Tauragės rajono savivaldybės administracijai ir Tauragės rajono savivaldybės tarybai dėl akcijų privatizavimo aukciono sąlygų pripažinimo neteisėtomis, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Civinity“,

Nustatė

31.

4Ieškovė UAB „Šilutės būstas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė: 1) pripažinti neteisėtomis Tauragės rajono savivaldybės organizuojamo viešo UAB „Tauragės butų ūkis“ akcijų privatizavimo aukciono procedūras (sąlygas); 2) panaikinti Tauragės rajono savivaldybės organizuojamo viešo UAB „Tauragės butų ūkis“ akcijų privatizavimo aukciono sąlygas, kuriose yra nustatytas aukciono dokumentų rinkinio pardavimo terminas; potencialių pirkėjų vokų su paraiškomis dalyvauti aukcione registravimo ir atplėšimo terminai; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki galutinio teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdyti Tauragės rajono savivaldybės organizuojamo viešo UAB „Tauragės butų ūkis“ akcijų privatizavimo aukciono procedūras.

52.

6Klaipėdos apygardos teismas 2018-07-24 nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino ir iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė Tauragės rajono savivaldybės organizuojamo viešo UAB „Tauragės butų ūkis“ akcijų privatizavimo aukciono procedūras.

73.

8Dėl šios nutarties atsakovės padavė atskirąjį skundą, prašydama nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą atmesti.

94.

10Iki atskirojo skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios atsakovės pareiškė atsisakančios nuo skundo, nes šalys 2018-09-11 sudarė taikos sutartį, kurią Klaipėdos apygardos teismas patvirtino 2018-09-14 nutartimi.

115.

12Apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijuojančių asmenų procesinių teisių, kurios įgyvendinimas yra dispozityvumo principo išraiška, t. y. apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva (CPK 308 str.). Teismas, spręsdamas tokį klausimą, turi įsitikinti, kad byloje dalyvaujantiems asmenims yra žinomi atsisakymo nuo skundo teisiniai padariniai. Teismas nepriima atsisakymo nuo skundo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 42 str. 2 d., 308 str. 1 d., 338 str.).

136.

14Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pripažinti, kad apeliančių atsisakymas nuo atskirojo skundo prieštarauja įstatymams ar pažeidžia šalių ir (ar) kitų asmenų teises bei teisėtus interesus. Apeliantės 2018-10-10 pareiškime dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo patvirtino, kad teisiniai tokio veiksmo padariniai joms yra žinomi (CPK 111 str. 3 d.), t. y. kad asmuo, atsisakęs atskirojo skundo, jį paduoti pakartotinai neturi teisės (CPK 308 str. 3 d.).

157.

16Kita vertus, kaip matyti iš teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančių duomenų, Klaipėdos apygardos teismas, 2018-09-14 nutartimi patvirtinęs šalių sudarytą taikos sutartį, panaikino ir skundžiama nutartimi apeliančių atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, ši teismo nutartis 2018-09-25 įsiteisėjo. Todėl dar ir dėl šios priežasties apeliacinis procesas tapo nebetikslingas, nes neliko atskirojo skundo objekto. Taigi atsisakymas nuo atskirojo skundo priimamas ir apeliacinis procesas nutraukiamas.

178.

18Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 ir 5 dalimis, kai atsisakoma nuo atskirojo skundo iki jo nagrinėjimo iš esmės pradžios, yra grąžinama 100 proc. sumokėto žyminio mokesčio. Šis mokestis turi būti grąžinamas jo mokėtojui, kuriuo gali būti ir proceso šalies atstovas (advokatas, advokato padėjėjas ar kitas asmuo, atstovaujantis proceso šalies interesams), t. y. tam subjektui, kuris mokėjimo nurodyme įvardijamas kaip mokėtojas (Žyminio mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, įskaitymo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-10-27 nutarimu Nr. 1240, 7 ir 10 punktai).

199.

20Šiuo konkrečiu atveju grąžintinas 38 Eur mokestis, sumokėtas 2018-08-02 mokėjimo nurodymu Nr. 139835, o pagal šio mokėjimo nurodymo duomenis už apeliantę žyminį mokestį sumokėjo Advokatų kontorai Sorainen ir partneriai, kontoros registracijos numeris 9400025. Tačiau pagal Advokatūros įstatymo 27 ir 28 straipsnių nuostatas partnerystės pagrindais veikiančių, neįkūrusių profesinės bendrijos advokatų kontora nėra juridinis asmuo, todėl savo vardu negali įgyti ir turėti teisių bei pareigų (CK 2.33 str.); tokios partnerystės pagrindais veikiantys, neįkūrę profesinės bendrijos advokatų kontoros nariai patys yra teisinių santykių dalyviai – fiziniai asmenys (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-12-08 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-503-469/2016 23 punktą). Todėl advokatų kontoros sumokėtas žyminis mokestis šiuo konkrečiu atveju grąžintinas atskirąjį skundą apeliančių vardu pasirašiusiam ir jį į bylą per EPP sistemą pateikusiam, o vėliau pateikusiam ir pareiškimą dėl atsisakymo nuo šio atskirojo skundo advokatui L. L., kuris yra vienas iš galimų kelių atstovų pagal 2018-07-25 pasirašytą atstovavimo sutartį.

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 straipsnio 2 dalimi bei 338 straipsniu,

Nutarė

22apeliančių Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos atsisakymą nuo atskirojo skundo priimti.

23Apeliacinį procesą, pradėtą pagal apeliančių Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 24 d. nutarties, nutraukti.

24Grąžinti Advokatų kontoros Sorainen ir partneriai advokatui L. L. 38 Eur (trisdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio, sumokėto 2018 m. rugpjūčio 2 d. mokėjimo nurodymu (dokumento Nr. 139835), išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šia nutartimi.

Proceso dalyviai
Ryšiai