Byla 2S-828-460/2014

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (apeliantė) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-469-769/2014 pagal ieškovės Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams Neringos savivaldybės administracijai, Neringos savivaldybei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, UAB „Cowi Lietuva“, tretiesiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai, dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu (t. 1, b. l. 2–9), juo prašė įpareigoti atsakovę VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Neringos savivaldybės administracijos, Neringos savivaldybės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, UAB „Vakarų projektai“ lėšomis nugriauti žemės sklype, unikalus Nr. 2301-0004-0110, esančiame Gintaro įlankos g. 1, Juodkrantės gyv., Neringoje, pastatytą garažą su kelių priežiūros medžiagų sandėliu, užfiksuotą 2013-04-10 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr. FAK-456 (16.31), sutvarkyti statybvietę; teismo sprendime nurodyti, jog atsakovei VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ neįvykdžius teismo sprendimo per teismo sprendime nurodytą terminą, ieškovė turi teisę pati nugriauti pastatytą garažą su kelių priežiūros medžiagų sandėliu ir sutvarkyti statybvietę, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovų. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007-12-28 priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. 1-22-162/2007, kuriuo patenkino Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro prašymą ir panaikino Neringos savivaldybės tarybos 2000-11-10 sprendimą Nr. 109 „Dėl teritorijos prie Gintaro įlankos (šiaurinė dalis), Juodkrantės gyv., Neringa, detaliojo plano patvirtinimo“, Neringos savivaldybės administracijos 2004-04-30 išduotą VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 24 gamybinių-buitinių patalpų rekonstrukcijai, garažo su kelio priežiūros medžiagų sandėlio naujai statybai adresu Gintaro įlankos g. l, Juodkrantės gyv., Neringoje, Neringos savivaldybės administracijos 2004-08-19 VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ išduotą statybos leidimą Nr. 51 gamybinių-buitinių patalpų rekonstrukcijai, garažo su sandėliu statybai, adresu Gintaro įlankos g. l, Juodkrantės gyv., Neringa. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-10-30 nutartimi administracinėje byloje Nr. A822-1701/2008 išnagrinėjęs toje byloje atsakovais buvusių Neringos savivaldybės tarybos ir Neringos savivaldybės administracijos bei trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos apeliacinius skundus, juos atmetė ir Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007-12-28 sprendimą paliko nepakeistą. Teismui panaikinus neteisėtus administracinius aktus, turėtų būti sprendžiamas šių aktų pagrindu vykdytos statybos padarinių (pradėto statyti garažo su kelių priežiūros medžiagų sandėliu) šalinimo klausimas, todėl Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2009-05-15 priėmė sprendimą Nr. 2-1538-(2.20) „Dėl reikalavimo pašalinti neteisėtų statybų Kuršių nerijoje padarinius“, kuriuo pareikalavo iš statytojo VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ nugriauti pagal 2004-08-19 Neringos savivaldybės administracijos statybos leidimą Nr. 51 pastatytus statinius per 4 mėn. nuo šio reikalavimo gavimo, tačiau VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ garažo su kelių priežiūros medžiagų sandėliu nenugriovė iki šiol, ką patvirtina Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2013-04-10 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-456 (16.31). Šiuo metu galiojantis naujas Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijos naudojimo kryptis ir reglamentus nustatantis teritorijų planavimo dokumentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-06-12 nutarimu Nr. 702 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ (toliau – Tvarkymo planas), numato, kad nagrinėjamoje teritorijoje esančio garažo su kelių priežiūros medžiagų sandėliu („druskų sandėlis“) statyba nėra galima ir šis statinys toje vietoje negali būti įteisintas. Vadovaujantis Saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2012-07-05 raštu Nr. (5)-V3-1724(2.8) pateikta pozicija, Tvarkymo plano nuostata dėl druskų sandėlio iškėlimo gali būti įgyvendinta dviem būdais: „į numatytą vietą galima perkelti esamą pastatą, t. y. tuo pačiu metu vienoje vietoje galima vykdyti statybos, kitoje – esamo pastato likvidavimo darbus“ arba galėtų būti parengtas detalusis planas ir naujo druskų statinio projektas, t. y. naujoje vietoje (NFu kraštovaizdžio tvarkymo zonoje) galėtų būti statomas naujas pastatas, o jį pastačius, senasis (esamas) druskų sandėlis nugriautas.

4Atsakovės Neringos savivaldybė ir Neringos savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį (t. 1, b. l. 66–68) nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti, nurodė, kad atsakove byloje turėtų būti patraukta ir ieškovė, o ne Neringos savivaldybė, ne Neringos savivaldybės administracija jokių statinių, adresu Gintaro įlankos g. l, Neringa, neturi, žemės sklypas unikalus Nr. 2301-0004-0110 joms nuosavybės teise nepriklauso, todėl jokie reikalavimai Neringos savivaldybei ir Neringos savivaldybės administracijai šioje civilinėje byloje negali būti reiškiami. Teigia, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-06-06 nutarimu Nr. 702 patvirtintus Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą (toliau – Tvarkymo planas), Neringos savivaldybės taryba 2012-09-21 sprendimu Nr. Tl-164 patvirtino Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrąjį planą. Pagal Tvarkymo plano 9.2.3.6. p. sandėlis teisės aktų nustatyta tvarka nugriaunamas tik po to, kai druskos sandėlis bus pastatytas naujojoje vietoje. Šiuo metu naujasis druskos sandėlis nėra pastatytas ar pradėtas statyti, todėl sandėlio nugriovimas prieštarautų Tvarkymo plano 9.2.3.6. p. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašė ieškinį atmesti, šiuo metu druskos sandėlis negali būti nugriautas, nes nėra numatyta jam kita vieta, be to, ieškovas yra netinkamas šioje byloje.

5Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime į ieškinį (t. 1, b. l. 46–47) nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos po apskričių reformos tapo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos teisių ir pareigų perėmėja, todėl vadovaujantis CPK 45 straipsnio l dalimi Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turėtų būti pripažinta netinkama ieškove ir pakeista tinkama šalimi. Taip pat nurodė, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas negali būti įtrauktas į šią civilinę bylą atsakovu, kadangi nėra garažo su kelių priežiūros medžiagų sandėliu, Gintaro įlankos g. l, Juodkrantės gyv., Neringa, savininkas, naudotojas ar valdytojas. Mano, kad svarstytinas ieškinio senaties termino klausimas ir teismui nustačius, kad ieškovė praleido šį terminą, vadovaujantis CK 1.126 straipsnio 2 dalimi teismas turėtų taikyti ieškinio senatį.

6Atsakovė VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ atsiliepime į ieškinį (t. 1, b. l. 53–58) nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, ieškovės reikalavimas pažeidžia atsakovės teises, prieštarauja teisingumo, teisinės valstybės principams; vykdant Kelių įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-12-07 nutarimu Nr. 1540 patvirtintas Kelių priežiūros taisykles, įgaliotos valstybės institucijos atsakovei VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ išdavė Sąvadą bei Statybos leidimą, kurių gavimui atsakovė jokių teisės aktų nustatytų reikalavimų nepažeidė. Valstybės įgaliotai institucijai išdavus Sąvadą bei Statybos leidimą, atsakovė VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ pradėjo vykdyti statybos darbus, pagrįstai tikėdamasis atlikti pastato rekonstrukciją ir druskų sandėlio statybas pagal parengtą projektą bei tokiu būdu užtikrinti tinkamą VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ valstybės jai deleguotų funkcijų įgyvendinimą. Įsiteisėjus Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007-12-28 sprendimui, kuriuo buvo panaikintas Sąvadas ir Statybos leidimas, atsakovė nebegalėjo baigti pastato rekonstrukcijos ir druskų sandėlio statybos darbų. Manė, jog dėl valstybės institucijų veiksmų buvo pažeistos atsakovės VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ teisės ir teisėti lūkesčiai, todėl ieškovės reikalavimas nugriauti atliktus druskų sandėlio statybos darbus, kurie yra nebaigti ne dėl atsakovės VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, o dėl valstybės institucijų veiksmų, ne tik pažeidžia atsakovės VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ teises, bet ir neatitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų reikalavimų, yra neproporcinga, prieštaraujanti teisingumo, teisinės valstybės principams priemonė, nes dėl tokios priemonės įgyvendinimo ne tik atsakovė VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, bet ir pati valstybė, iš kurios biudžeto lėšų reiktų šalinti pastatytus statinius, patirtų labai didelius nuostolius.

7Atsakovė UAB „Vakarų projektai“ 2013-09-24 teismo nutartimi pakeista į atsakovę UAB „Cowi Lietuva“. Atsakovė UAB „Cowi Lietuva“ atsiliepimo per nustatytą terminą nepateikė. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nepagrįstas ieškovės reikalavimas dėl sandėlio nugriovimo atsakovės UAB „Cowi Lietuva“ lėšomis, nes jokių neteisėtų veiksmų atsakovė nėra atlikusi, todėl nėra ir civilinės atsakomybės taikymo sąlygų. Teigė, kad ieškovė, kaip Klaipėdos apskrities viršininko administracijos teisių ir pareigų perėmėja, yra pati atsakinga už neteisėtai atliktus veiksmus, už teigiamos išvados pateikimą, nes nesant teigiamos išvados savivaldybė negali priimti ir tvirtinti detaliojo plano. Teritorijų planavimo priežiūrą vykdė apskrities viršininko administracija, tas funkcijas iš jos perėmė ieškovė, Statybos inspekcija, dabar ji nori savo kaltę suversti nekaltam asmeniui..

8Trečiasis asmuo Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos su ieškiniu sutiko (t. 1, b. l. 49–51), nurodė, kad Klaipėdos apygardos administraciniam teismui 2007-12-28 panaikinus neteisėtus administracinius aktus, turėtų būti sprendžiamas šių aktų pagrindu vykdytos statybos padarinių (pradėto statyti garažo su kelių priežiūros medžiagų sandėliu) šalinimo klausimas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-06-12 nutarimu Nr. 702 patvirtintame Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano 9.2.3.6 p. nurodyta, kad: „Tvarkymo plane numatyta galimybė iškelti druskų sandėlį – kelių aptarnavimo infrastruktūros objektą – iš Gintaro įlankos Juodkrantėje į NFu kraštovaizdžio tvarkymo zoną (Nidos – Smiltynės pi. 12, Neringa), kurioje yra stambiagabaritinių atliekų priėmimo ir kompostavimo aikštelė. Jei, įvertinus naujo druskų sandėlio teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos kaštus, parinkta vieta pasirodytų netinkama, būtų nagrinėjamos kitos alternatyvos; druskos sandėlį pastačius naujoje vietoje, esamas druskų sandėlio pastatas šiaurinėje Gintaro įlankos dalyje, Juodkrantėje, teisės aktų nustatyta tvarka nugriaunamas, teritorija rekultivuojama. Šie statybos griovimo darbai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka, t. y., Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendiniai nenumato galimybės palikti (įteisinti) statinį esamoje vietoje.

9Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime į ieškinį (t. 1, b. l. 72–74) prašė teismo dėl ieškinio reikalavimų tenkinimo spręsti savo nuožiūra, departamento atstovui nedalyvaujant. Nurodė, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką tais atvejais, kai neteisėtų administracinių aktų pagrindu yra pastatyti statiniai, jeigu jų statyba pažeidė viešąjį interesą, viešojo intereso apgynimas reikštų neteisėtos statybos teisinių pasekmių pašalinimą, o ne vien administracinių aktų, kurie sąlygojo šias statybas, panaikinimą.

10Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime (t. 1, b. l. 63–64) nurodė, jog ieškinio reikalavimus palieka spręsti teismo nuožiūra, bylos nagrinėjime nedalyvaus.

11Trečiasis asmuo Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija su pateiktu ieškiniu sutiko (t. 1, b. l. 111–112), nurodė, kad Klaipėdos apygardos administraciniam teismui 2007-12-28 panaikinus neteisėtus administracinius aktus, turėtų būti sprendžiamas šių aktų pagrindu vykdytos statybos padarinių (pradėto statyti garažo su kelių priežiūros medžiagų sandėliu) šalinimo klausimas, nes Neringos savivaldybės tarybos 2000-11-10 sprendimu Nr. 109 patvirtinti detaliojo plano sprendiniai neatitiko nei galiojusios Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos, nei šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-06-12 nutarimu Nr. 702 patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano.

12Trečiasis asmuo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašė atmesti, nurodė, kad ieškovės reikalavimai valstybinei įmonei yra nepagrįsti, nes visi jos atlikti veiksmai buvo pagal galiojančius leidimus.

13Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-02-24 nutartimi civilinę bylą Nr.2-469-769/2014 nutraukė. Nutarė priteisti valstybei iš ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, atsakovų Neringos savivaldybės administracijos, Neringos savivaldybės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, UAB „Cowi Lietuva“, po 23,79 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Nustatė, kad ieškovė kartu su kitais atsakovais turėtų prisiimti atsakomybę už neteisėtus veiksmus, nustatytus įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007-12-28 sprendimu, pažymėjo, kad ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė ir ne tam asmeniui, kuris turėtų pagal ieškinį atsakyti, padarė išvada, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos procesinės padėties pakeitimas iš ieškovės į atsakovės byloje, kurios iškėlimą inicijavo pati ieškovė, būtų neteisėtas ir nesąžiningas. Atsižvelgęs į tai apylinkės teismas byla nutraukė, apie priimtą sprendimą informuodamas Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą.

14Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-02-24 nutartį ir ieškinį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, jog Statybos įstatymas ir kiti teisės aktai suteikia teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos kreiptis š teismą dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo. Teigia, kad prokuratūra gina viešąjį interesą tada, kai dėl teisės aktų pažeidimo to nedaro atsakingos institucijos. Pažymi, kad įsiteisėjusio teismo sprendimo apimtis yra kita, nei tą daro ieškovė (t. 2, b. l. 37–39).

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Cowi Lietuva“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-02-24 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog atsakomybė dėl neteisėtos statybos tenka ir ieškovei. Tikina, kad ieškovė neįrodė, kad jos teisės pažeistos. Teigia, kad pati ieškovė savo neteisėtais veikslais pažeidė viešąjį interesą, todėl negali būti ieškove. Pažymi, kad apylinkės teismas pagrįstai nutraukė bylą (t. 2, b. l. 44–47).

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos prašo atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo

172014-02-24 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog tinkamas ieškovas šioje byloje būtų prokuroras (t. 2, b. l. 49).

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą Neringos savivaldybės administracija prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-02-24 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog susidarė situacija, kuomet pažeistą viešąjį interesą gina asmuo, kaltas ir atsakingas dėl ginamo viešojo intereso pažeidimo. Teigia, kad apylinkės teismas teisingai įvertino, jog atsakove turėtų būti ir pati ieškovė. Tikina, kad apeliantas nepagrįstai vadovaujasi civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2013 suformuotomis taisyklėmis.

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

21Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos miesto apylinkės teismo

222014-02-24 nutartis, kuria dėl netinkamo ieškovo nutraukta civilinė byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

23Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007-12-28 sprendimu patenkino Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro prašymą ir panaikino Neringos savivaldybės tarybos 2000-11-10 sprendimą Nr. 109 „Dėl teritorijos prie Gintaro įlankos (šiaurinė dalis), Juodkrantės gyv., Neringa, detaliojo plano patvirtinimo“, panaikino Neringos savivaldybės administracijos 2004-04-30 išduotą VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 24 gamybinių – buitinių patalpų rekonstrukcijai, garažo su kelio priežiūros medžiagų sandėlio naujai statybai adresu Gintaro įlankos g. 1, Juodkrantės gyv., Neringoje; panaikino Neringos savivaldybės administracijos 2004-08-19 VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ išduotą statybos leidimą Nr. 51 gamybinių- buitinių patalpų rekonstrukcijai, garažo su sandėliu statybai adresu Gintaro įlankos g. 1, Juodkrantės gyv., Neringoje; sprendime nurodė, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracija, atlikdama teritorijų planavimo priežiūrą, patikrino teritorijos prie Gintaro įlankos Juodkrantėje ( šiaurinėje dalyje) detalųjį planą, parengtą UAB „Vakarų projektai“ Neringos savivaldybės užsakymu ir pateikė išvadą, kad parengtą detalųjį planą galima tvirtinti nustatytąja tvarka, tačiau ginčijamo detaliojo plano sprendiniai prieštarauja Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatų 4, 6.6 bei 11 punktams, detalusis planas neteisėtas, nes prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams; Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-10-30 sprendimą paliko nepakeistą (prijungta civilinė byla Nr. I-22-162/2007); Klaipėdos apskrities viršininko administracija 2009-05-15 sprendimu Nr. 2-1538-(2.20) įpareigojo VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ pašalinti neteisėtos statybos padarinius ir atstatyti pagal 2004-08-19 statybos leidimą Nr. 51 rekonstruotus statinius į iki rekonstrukcijos buvusią padėtį, o naujai statomus nugriauti per 4 mėnesius nuo šio reikalavimo gavimo (t. 1, b. l. 20). 2012-06-01 Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-815-125/2012 yra nurodęs, jog panaikinus išduotą statybos leidimą reikalavimas pašalinti neteisėtos statybos padarinius yra teisėtas (prijungta civilinė byla Nr. 2-6-730/2011); ieškovė 2013-04-10 atliko patikrinimą adresu Gintaro įlankos g. 1, Juodkrantės gyv., Neringoje, ir surašė 2013-04-10 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-456 (16.31) (t. 1, b. l. 12-15). Žemės sklypas, unikalus Nr. 2301-0004-0110, esantis Gintaro įlankos g. 1, Juodkrantės gyv., Neringoje, nuo 2004-03-19 nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikos valstybei (t. 1, b. l. 16–17). Administracinis pastatas, unikalus Nr. 2395-4000-4014, esantis Gintaro įlankos g. 1, Juodkrantės gyv., Neringoje, nuo 1997-03-13 nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikos valstybei, jis patikėjimo teise nuo 1997-03-13 perduotas VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ (t. 1, b. l. 18–19). Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2012-07-05 rašte Nr. (5)-V3-1724(2.8) nurodyta, kaip turėtų būti pašalinti neteisėtų statybų padariniai (dėl druskų sandėlio), kad jie atitiktų Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendinius ir teisės aktų reikalavimus (t. 1, b. l. 21–23).

24Apeliacinės instancijos teismas pirmiausiai atkreipia dėmesį į tai, jog Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-815-125/2012 pagal ieškovės VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ ieškinį atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje Neringos miesto savivaldybė, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, dėl reikalavimo panaikinimo yra konstatavęs, jog panaikinus išduotą statybos leidimą, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2009-05-15 reikalavimas Nr. 2-1538-(2.20) „Dėl reikalavimo pašalinti neteisėtų statybų Kuršių Nerijoje padarinius“ yra teisėtas. Tai reiškia, kad ieškovės, šiuo atveju Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos procesinis statusas yra aiškiai ir nedviprasmiškai išspręstas įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo

252012-06-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-815-125/2012. Minėtoje byloje jokių abejonių dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos keliamo reikalavimo teisėtumo neiškilo. Akcentuotina, kad teismas konstatavo, jog „atsakovė (šioje byloje ieškovė) turėjo teisinį pagrindą priimti ginčijamą reikalavimą”. Minėtas Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-01 procesinis sprendimas turi prejudicinę galią (CPK 182 straipsnio 2 punktas), kadangi šios bylos reikalavimas įpareigoti atsakovę VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Neringos savivaldybės administracijos, Neringos savivaldybės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, UAB „Vakarų projektai“ lėšomis nugriauti žemės sklype, unikalus Nr. 2301-0004-0110, esančiame Gintaro įlankos g. 1, Juodkrantės gyv., Neringoje, pastatytą garažą su kelių priežiūros medžiagų sandėliu, vadovaujantis 2013-04-10 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu Nr. FAK-456 (16.31),yra išvestinis reikalavimas iš Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2009-05-15 reikalavimo Nr. 2-1538-(2.20) „Dėl reikalavimo pašalinti neteisėtų statybų Kuršių Nerijoje padarinius“. Apibendrinus teisinį reguliavimą apeliacinės instancijos teismas mano, jog apylinkės teismas neturėjo jokio teisinio pagrindo kelti klausimo dėl ieškovės – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos – atitikimo ieškovės procesinei padėčiai. Pabrėžtina, kad tokia apylinkės teismo pozicija nėra pozityvi proceso koncentruotumo ir kuo greitesnės taikos tarp ginčo šalių atkūrimo kontekste.

26Antra, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos laikytina tinkama ieškove nagrinėjamoje byloje. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas vykdomas įstatymo pagrindu (Statybos įstatymo 281 straipsnis). Būtent Inspekcijai suteikta teisė kreiptis į teismą dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo (Statybos įstatymo 281 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Su statybos pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus padarinių šalinimu susijusių procedūrų atlikimo tvarką nustato Aplinkos ministerija (Statybos įstatymo 281 straipsnio 8 dalis). Toks reglamentavimas pagrįstas minėtų procedūrų atlikimo tvarka, nustatyta statybos techniniame reglamente STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymu Nr. Dl-827. Būtent šio reglamento 411 punkto nuostatos numato, jog kai statybą leidžiantis dokumentas (statybos leidimas, išduotas iki 2010 m. spalio 1 d.) teismo sprendimu pripažintas negaliojančiu ir teismas nepriėmė sprendimo dėl statybos padarinių šalinimo, kai statyba yra pradėta ar pabaigta, Inspekcija, jei ji arba prokuratūra buvo pareiškėja bylose dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo, kreipiasi į bendrosios kompetencijos teismą dėl įpareigojimo pašalinti statybos padarinius, prašydama teismo priimti vieną iš sprendimų nurodytų Statybos įstatymo 281 straipsnio 2 dalyje. Nurodytas teisinis reguliavimas nustato tiesioginę pareigą Inspekcijai kreiptis į teismą dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo, tais atvejais kai statybą leidžiantis dokumentas (statybos leidimas, išduotas iki 2010 m. spalio 1 d.) teismo sprendimu pripažintas negaliojančiu ir teismas nepriėmė sprendimo dėl statybos padarinių šalinimo, kai Inspekcija arba prokuratūra buvo pareiškėja byloje dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo. Nagrinėjamu atveju sutiktina su apeliante, jog buvo visos sąlygos anksčiau nurodytos pareigos vykdymui, nes Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. rugpjūčio 19 d. VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ išduotas statybos leidimas Nr. 51 buvo panaikintas Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-22-162/2007; teismas panaikinęs statybos leidimą nepriėmė sprendimo dėl statybos padarinių šalinimo; statybos leidimas buvo išduotas iki 2010 m. spalio 1 d.; pareiškėja administracinėje byloje dėl statybos leidimo panaikinimo buvo Klaipėdos apygardos prokuratūra; neteisėtos statybos padariniai nebuvo pašalinti.

27Trečia, kaip minėta anksčiau, šios konkrečios bylos atveju ieškovės reikalavimo teisė kyla ir iš Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2009 m. gegužės 15 d. priimto sprendimo Nr. 2-1538-(2.20) „Dėl reikalavimo pašalinti neteisėtų statybų Kuršių Nerijoje padarinius“, juo iš statytojo VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ buvo pareikalauta nugriauti pagal Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. rugpjūčio 19 d. statybos leidimą Nr. 51 pastatytus statinius per 4 mėnesius nuo šio reikalavimo gavimo. Pastarasis reikalavimas bylos duomenimis iki šiol nėra įvykdytas, todėl ieškovė, kaip Klaipėdos apskrities viršininko administracijos funkcijų teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros srityje perėmėja, pagrįstai turėjo teisę kreiptis į teismą dėl jo neįvykdymo pasekmių taikymo ir siekti, kad neteisėtai pastatytas ginčo statinys būtų nugriautas.

28Ketvirta, apylinkės teismas konstatavo, kad ieškovu byloje turėjo būti prokuratūra. Šiuo aspektu svarbu tai, jog vadovaujantis Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi prokurorai gina viešąjį interesą kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar savivaldybių institucijos, kurių veiklos srityse buvo padarytas teisės aktų pažeidimas, nesiėmė priemonių jam pašalinti, arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra. Šiuo atveju įstatymo leidėjas tiesiogiai ieškovei nustatė pareigą kreiptis į teismą dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo. Ieškovė pateikusi ieškinį Klaipėdos miesto apylinkės teismui ėmėsi ginti viešąjį interesą statybų srityje ir taip vykdo jai nustatytą pareigą, todėl nėra vienos iš dviejų privalomų sąlygų, numatytų Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje, kad prokuroras šioje byloje pakeistų ieškovą.

29Išanalizavęs ir įvertinęs bylos duomenis, atsižvelgęs į anksčiau aptartą teisinį reguliavimą bei bylai reikšmingas faktines aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas mano, kad apylinkės teismas nepagrįstai laikė Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos esant netinkama ieškove byloje. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir civilinė byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, CPK 339 straipsnis). Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

30Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį panaikinti ir civilinę bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu (t. 1, b. l. 2–9), juo prašė... 4. Atsakovės Neringos savivaldybė ir Neringos savivaldybės administracija... 5. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono... 6. Atsakovė VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ atsiliepime į ieškinį (t. 1,... 7. Atsakovė UAB „Vakarų projektai“ 2013-09-24 teismo nutartimi pakeista į... 8. Trečiasis asmuo Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos... 9. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 10. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 11. Trečiasis asmuo Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija su pateiktu... 12. Trečiasis asmuo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo... 13. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-02-24 nutartimi civilinę bylą... 14. Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Cowi Lietuva“ prašo atskirąjį... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Kultūros paveldo departamentas prie... 17. 2014-02-24 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog tinkamas ieškovas šioje... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Neringos savivaldybės administracija prašo... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 21. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos miesto apylinkės... 22. 2014-02-24 nutartis, kuria dėl netinkamo ieškovo nutraukta civilinė byla,... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas... 24. Apeliacinės instancijos teismas pirmiausiai atkreipia dėmesį į tai, jog... 25. 2012-06-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-815-125/2012. Minėtoje byloje... 26. Antra, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, Valstybinė teritorijų... 27. Trečia, kaip minėta anksčiau, šios konkrečios bylos atveju ieškovės... 28. Ketvirta, apylinkės teismas konstatavo, kad ieškovu byloje turėjo būti... 29. Išanalizavęs ir įvertinęs bylos duomenis, atsižvelgęs į anksčiau... 30. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį panaikinti...