Byla 2-606/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pramogų era“, ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Ulpas“, akcinės bendrovės ,,Alytaus gelžbetonis“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Murena“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei ,,Pramogų era“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-771-260/2008 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Ulpas“, akcinės bendrovės ,,Alytaus gelžbetonis“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Murena“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Pramogų era“ (tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Ventelektra“, uždaroji akcinė bendrovė „Elektrotinklas“, uždaroji akcinė bendrovė „Betonsta“, uždaroji akcinė bendrovė „Stogusta“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Hronas“, uždaroji akcinė bendrovė „Bildunga“ ir A. M. komanditinė ūkinė bendrija „Kaliforma“) dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Murena“ teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą skolininkui UAB „Pramogų era“. Pareiškime nurodė, kad jis su skolininku UAB „Pramogų era“ 2007 m. liepos 20 d. sudarė statybos rangos sutartį, kuria UAB „Murena“ įsipareigojo iki 2007 m. gruodžio 1 d. pastatyti pramogų centrą su kavine, esančius adresu: Alytus, Kalnėnų g. 1. Rangovas UAB „Murena“, remdamasis šalių patvirtintais darbų atlikimo aktais, pateikė skolininkui apmokėti PVM sąskaitas faktūras, kurias UAB „Pramogų era“ apmokėjo tik iš dalies, liko skolinga 1 670 020 Lt. Reikalaujant, kad skolininkas atsiskaitytų už darbus, jo vadovas pradėjo vengti bendradarbiavimo, nepriimdavo siunčiamos jam korespondencijos ar bandomų įteikti pranešimų. Skolininkas yra praleidęs atsiskaitymų terminus, nenurodo, kada ir kokiu būdu atsiskaitys su kreditoriumi, todėl, pastarojo nuomone, yra pagrindas vertinti, kad UAB „Pramogų era“ yra nemoki bendrovė, kuriai ir prašo iškelti bankroto bylą.

4Kreditorius AB „Alytaus gelžbetonis“ 2008 m. vasario 28 d. pateiktu teismui pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą skolininkui UAB „Pramogų era“. Nurodė, kad AB „Alytaus gelžbetonis“ 2007 m. rugsėjo 19 d. su UAB „Pramogų era“ sudarė rangos sutartį, pagal kurią įsipareigojo atlikti pramogų centro su kavine, esančių adresu: Alytus, Kalnėnų g. 1, gerbūvio tvarkymo atskirus darbus. Darbai buvo atlikti, skolininkui pateiktos apmokėjimui 297 364,59 Lt sąskaitos, tačiau jis apmokėjo tik 20 000 Lt. Skolininkas, nepareiškęs pretenzijų dėl darbų kokybės, liko skolingas 277 364,59 Lt, vengia bendrauti ir atsiskaityti.

5Kreditorius UAB „Ulpas“ 2008m. vasario 28 d. pateiktu teismui pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą skolininkui UAB „Pramogų era“. Nurodė, kad UAB „Ulpas“ 2007 m. rugsėjo 25 d. su UAB „Pramogų era“ sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią įsipareigojo atlikti pramogų centro su kavine, esančių adresu: Alytus, Kalnėnų g. 1, lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbus. Darbai buvo atlikti, skolininkui pateiktos apmokėjimui sąskaitos, kurias jis apmokėjo tik iš dalies, liko skolingas 271 390,19 Lt. Skolininkas, nepareiškęs pretenzijų dėl darbų kokybės, vengia atsiskaityti ir netgi bendrauti su kreditoriumi.

6Ieškovas UAB ,,Murena“, kiti ieškovai bei dalis trečiųjų asmenų prašė administratoriumi paskirti K. S. , turintį Bankrutuojančių įmonių administratoriaus kvalifikacinį pažymėjimą Nr. 688a.

7Trečiasis asmuo UAB „Ventelektra“ siūlė administratoriumi paskirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, turintį Leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 14a.

8Byloje 2008 m. balandžio 3 d. gautas UAB „Elmeda“ sutikimas, kad ši įmonė, turinti Leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 123, būtų paskirta bankrutuojančios UAB „Pramogų era“ administratoriumi.

9Kauno apygardos teismas 2008 m. birželio 9 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Pramogų era“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, išsprendė kitus su bankroto bylos iškėlimu susijusius klausimus.

10Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, padarė išvadą, kad UAB „Pramogų era“ yra nemoki įmonė, todėl jai iškėlė bankroto bylą. Teismas nurodė, kad iš teismui pateikto 2008 m. vasario 29 d. balanso matyti, jog įmonės turtas sudaro 6 472 006 Lt, o įsiskolinimai – 5 985 753 Lt, iš kurių 4 105 648,04 Lt yra pradelsti įsipareigojimai vien tik šios bylos ieškovams ir tretiesiems asmenims. Pradelsti UAB ,,Pramogų arena“ įsipareigojimai yra didesni nei pusė į balansą įrašyto turto vertės, įmonė daugiau kaip trys mėnesiai neatsiskaito pagal sutartis su šioje byloje ieškinius pareiškusiais bei ieškovų prašymus palaikančiais kreditoriais.

11Teismas nurodė, kad ieškovas UAB ,,Murena“, kaip atsakovo UAB „Pramogų era“ kreditorius, ne kartą kreipėsi į skolininką (atsakovą), kad šis apmokėtų už atliktus darbus. Tai matyti iš 2007 m. lapkričio 13 d., 2007 m. lapkričio 22 d., 2007 m. gruodžio 6 d., 2007 m. gruodžio 10 d. ir 2007 m. gruodžio 18 d. raštų, siųstų atsakovui. 2007 m. gruodžio 10 d. raštu kreditorius UAB „Murena“ įspėjo skolininką UAB „Pramogų era“, kad per 30 dienų neatsiskaičius kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Neįteikus siunčiamos korespondencijos atsakovo buveinės adresu, ieškovas UAB „Murena“ 2008 m. vasario 20 d. įspėjimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo stengėsi įteikti per antstolį, tačiau UAB „Pramogų era“ administracijos vadovas atsisakė priimti įteikiamus dokumentus. Tai matyti iš antstolio informacijos. Teismas nurodė, kad neturi pagrindo netikėti antstolio pateikiama informacija, nes kaip matyti iš pažymos, atsakovo direktorius A. B. atsisakė priimti ir trečiojo asmens UAB „Ventelektra“ raginimą sumokėti skolą su įspėjimu apie galimą kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas pripažino pagrįstais ieškovo UAB „Murena“ teiginius, kad atsakovui buvo neįmanoma įteikti siunčiamų dokumentų dėl to, kad atsakovas vengė bendradarbiauti ir bendrauti. Teismas tokią išvadą padarė įvertinęs ir nevienkartinį atsakovo darbuotojų atsisakymą priimti teismo siunčiamą oficialiu įmonės buveinės adresu korespondenciją su procesiniais dokumentais, todėl teismas pripažino, kad atsisakymas priimti antstolio įteikiamus 2008 m. sausio 21 d. UAB „Ventelektra“ ir 2008 m. vasario 20 d. UAB „Murena“ įspėjimus apie kreditorių ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo prilyginamas tokių įspėjimų įteikimui.

12Teismas, skirdamas administratorių, vadovavosi ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 ,,Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose“ 12 punkte pateiktais išaiškinimais. Remiantis jais, administratoriumi teismas gali paskirti, suderinęs kandidatūrą su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, asmenį, atitinkantį bankrutuojančios įmonės administratoriui keliamus reikalavimus ir sutinkantį teikti bankrutuojančios įmonės administratoriaus paslaugas. Iš tokių aukščiau paminėtų asmenų UAB ,,Pramogų era“ administratoriumi teismas paskyrė UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Taip teismas nusprendė, nes pripažino, kad ši bendrovė tikrai tinkamai ir geriausiai galės atlikti administratoriaus pareigas, kadangi turi didelę reikiamą patirtį šioje srityje ir yra pasirengusi pagal pateiktą byloje informaciją sudaryti savo darbuotojų grupę administratoriaus pareigoms atlikti.

13Atsakovas UAB ,,Pramogų era“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovų UAB ,,Murena“, AB ,,Alytaus gelžbetonis“ ir UAB ,,Ulpas“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Pramogų era“ atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas bylą išsprendė vienpusiškai, ignoravo atsakovo argumentus ir pateiktus įrodymus, juos atmetė, detaliai išdėstė tik ieškovų ir trečiųjų asmenų argumentus.
  2. Teismas nutartį grindė faktinėmis aplinkybėmis, kurios neatitinka byloje esančių įrodymų. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad atsakovui niekuomet nebuvo įteiktas ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatytas pranešimas apie būsimą bankroto bylos inicijavimą.

14Atsakovas UAB ,,Pramogų era“ pateikė prašymą dėl bankroto bylos sustabdymo, kuriame nurodė, kad atsakovas kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovams UAB ,,Murena“, UAB ,,Ulpas“, AB ,,Alytaus Gelžbetonis“, UAB ,,Hronas“, UAB ,,Ventelektra“, UAB ,,Elektrotinklas“, UAB ,,Betonsta“, UAB ,,Stogusta“, UAB ,,Bildunga“, tretiesiems asmenims A. M. KŪB ,,Kaliforma“, UAB ,,Statybų valdymas ir techninė kontrolė“ dėl netinkamai ir nesavalaikiai atliktų darbų. Prie prašymo ieškovas pateikė ieškinį, 2008 m. rugpjūčio 13 d. pateiktą Kauno apygardos teismui.

15Ieškovai UAB ,,Murena“ ir UAB ,,Ulpas“ bei AB ,,Alytaus gelžbetonis“ atskiraisiais skundais prašo Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius, pakeisti, UAB ,,Pramogų arena“ bankroto administratoriumi paskirti K. S. . Nurodo, kad teismas, priimdamas nutartį, pažeidė CPK 291 straipsnį, nes ignoravo absoliučios daugumos byloje dalyvaujančių kreditorių prašymus, nenurodęs jokių motyvų, kodėl nepaskirtas jų ir UAB ,,Murena“ siūlytas bankrutuojančios įmonės administratorius. Dėl labai didelio UAB ,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ darbo krūvio administruojant bankrutuojančias įmones, nėra pagrindo tikėtis, kad teismo paskirtas administratorius geriausiai atliks administratoriaus pareigas, užtikrins maksimaliai skaidrų, sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą. Teismas neatsižvelgė į tai, kad beveik visi kreditoriai, prašiusieji bankroto administratoriumi paskirti K. S. , yra Alytaus miesto įmonės, todėl jį paskyrus, būtų žymiai paprasčiau sutariama dėl visų bankroto procedūrų atlikimo, kurioms būtinas kreditorių sprendimas, žymiai paprasčiau ir sparčiau būtų sprendžiami svarbūs klausimai: bankrutuojančios įmonės turto fizinės apsaugos, objekto statybos darbų kokybės trūkumų (jei tokie bus) šalinimo ir kt.

16Atsakovas UAB ,,Pramogų arena“ atsiliepimu į ieškovų atskiruosius skundus prašo ieškovų atskiruosius skundus atmesti. Nurodo, kad atsakovas ginčija visą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria jam iškelta bankroto byla, todėl atskirieji skundai dėl administratoriaus pakeitimo taip pat yra netenkintini.

17Ieškovai UAB ,,Ulpas“ ir AB ,,Alytaus gelžbetonis“ atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o ieškovų atskiruosius skundus patenkinti. Nurodo, kad atsakovas nepateikė nei vieno svaraus argumento, kodėl pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta.

18Ieškovas UAB ,,Murena“ atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o ieškovo UAB ,,Murena“ atskirąjį skundą patenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas yra nemokus, yra pagrįsta.

19Trečiasis asmuo UAB ,,Ventelektra“ atsiliepimais į ieškovų UAB ,,Ulpas“ ir AB ,,Alytaus gelžbetonis“ atskirąjį skundą bei atsakovo atskirąjį skundą prašo juos atmesti, Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, paskirtas bankroto administratorius turi didelę administravimo patirtį, yra aukštos kvalifikacijos, turi didelį specialistų skaičių ir tinkamai galės administruoti bankrutuojančią įmonę.

20Tretieji asmenys UAB ,,Elektrotinklas“, UAB ,,Betonsta“, UAB ,,Stogusta“, UAB ,,Bildunga“, A. M. KŪB ,,Kaliforma“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, ieškovų atskiruosius skundus patenkinti.

21Atsakovo atskirasis skundas atmestinas, ieškovų atskirieji skundai tenkintini.

22Vienas iš bankroto bylos iškėlimo pagrindų – įmonės nemokumas (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės finansinė būsena, kai ji neatsiskaito su kreditoriumi (-iais) praėjus trims mėnesiams po termino, nustatyto teisės aktų ar tarpusavio susitarimų, arba praėjus terminui kreditoriaus reikalavimui įvykdyti, jei sutartyje nebuvo numatytos prievolės įvykdymo terminas, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę jos į balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Spręsdamas dėl įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykio, ir siekdamas išsiaiškinti, ar yra įstatyme nustatyti pagrindai iškelti įmonei bankroto bylą, teismas privalo būti aktyvus, gali pats rinkti įrodymus. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi vadovautis tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ir ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis.

23Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą konstatuoti, jog UAB ,,Pramogų era“ yra nemoki įmonė.

24Bylos duomenimis, bendrovės ,,Pramogų era“ pagrindinė skola be delspinigių UAB ,,Murena“ sudaro 1 670 020 Lt (b. l. 37-63, t. 1), AB ,,Alytaus gelžbetonis“ – 277 364,59 Lt (b. l. 21-35, prijungta civ. byla Nr. B2-780-260/2008), UAB ,,Ulpas“ – 271 390,19 Lt (b. l. 26-33, prijungta civ. byla Nr. B2-781-260/2008), UAB ,,Ventelektra“ – 689 397,33 Lt (b. l. 52-81, t. 2), UAB ,,Elektrotinklas“ – 204 847,71 Lt (b. l. 8-33, t. 3), UAB ,,Betonsta“ – 56 240,29 Lt (b. l. 51, t. 3), A. M. KŪB ,,Kaliforma“ – 20 000 Lt (b. l. 93-100, t. 3), UAB ,,Stogusta“ – 212 799 Lt (b. l. 108-120, t. 3), UAB ,,Hronas“ – 483 319,09 Lt (b. l. 168-171, t. 3), UAB ,,Bildunga“ 160 525,46 Lt (b. l. 88, t. 4). Iš viso UAB ,,Pramogų era“ pagrindinė skola byloje pareiškusiems reikalavimus kreditoriams sudaro 4 045 903,20 Lt. Pagal rangos sutarčių sąlygas ir pagal darbų priėmimo aktus matyti, kad darbai yra atlikti, priimti ir atsakovas yra pradelsęs atsiskaityti. Todėl vertinant 2008 m. gegužės 25 d. balanse (b. l. 4, t. 5) įrašytus duomenis, pagal kuriuos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 356 729 Lt, reikia atsižvelgti į tai, kad į šią sumą UAB ,,Pramogų era“ neįskaitė ieškovams ir tretiesiems asmenims byloje pradelstų įsipareigojimų sumokėti už atliktus ir priimtus statybos darbus. UAB ,,Pramogų era“ įsipareigojimai ieškovams ir tretiesiems asmenims, neskaičiuojant net delspinigių, sudaro 4 045 903,20 Lt, ir tai yra daugiau nei pusė į UAB ,,Pramogų era“ turto vertės pagal šios pačios bendrovės pateiktus balanso duomenis. UAB ,,Pramogų era“ prie 2008 m. gegužės 25 d. balanso yra pridėjusi lentelę (b. l. 6, t.5), kurioje nurodytos skolos tiekėjams, bet ne pradelsti įsipareigojimai šios bendrovės kreditoriams. Atsakovo pateiktame 2008 m. vasario 29 d. balanse nurodyta, kad įmonės turtas yra 6 472 006 Lt (b. l. 108, t. 1), 2008 m. gegužės 25 d. balanse nurodyta, kad įmonės turtas sudaro 3 975 760 Lt (b. l. 4, t. 5). Vertinant įmonės nemokumą ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintos įmonės nemokumo sampratos požiūriu, ir laikant, kad įmonės turtas sudaro 6 472 006 Lt (pagal 2008 m. vasario 29 d. balansą), ir laikant, kad įmonės turtas sudaro 3 975 760 Lt (pagal 2008 m. gegužės 25 d. balansą), konstatuotinas įmonės nemokumas, kadangi vien UAB ,,Pramogų arena“ pradelsti įsipareigojimai šioje byloje reikalavimus pareiškusiems kreditoriams sudaro daugiau negu pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės ir tai sudaro pagrindą iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 2 str. 8 d., 4 str. 2 p.).

25Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad ĮBĮ nenumatytas reikalavimas, jog įmonės pradelsti įsipareigojimai turi būti neginčijami, todėl, svarstant įmonės nemokumo klausimą, reikšmės turi visi pradelsti įmonės įsipareigojimai, nesvarbu, ginčija juos įmonė, ar ne. Teismas gali iškelti bankroto bylą tuo atveju, jeigu yra pagrindas teigti, jog įmonė yra nemoki (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje AB ,,Kauno energija“ v. ,,UAB ,,Kauno dinamo“, bylos Nr. 3K-3-1002/2000). Taigi, įstatyme nereikalaujama, kad bankroto bylos iškėlimo momentu teismas iš esmės išspręstų įmonės mokumo ar nemokumo klausimą. Tikrąją įmonės finansinę padėtį galima išsiaiškinti tik bankroto bylos metu išnagrinėjus kreditorių reikalavimų pagrįstumą, patikrinus bankrutuojančios įmonės sandorių teisėtumą, nustačius tikslią įmonės turto vertę. Bankroto bylos iškėlimo stadijoje išsiaiškinti visus nurodytus klausimus teismas neturi galimybės ir neprivalo, nes tai galima padaryti tik teisminio bylos nagrinėjimo metu įrodinėjimo procese – surinkus, ištyrus ir įvertinus visus byloje surinktus įrodymus. Teismas gali iškelti bankroto bylą, jei tam yra tam tikros teisinės prielaidos, t. y. jei pagal ieškovo (ieškovų) pateiktus ar teismo išreikalautus dokumentus preliminariai yra pakankamas pagrindas manyti, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Penki kontinentai“ ir UAB ,,Šiaulių titanas“ v. UAB ,,Kriptonika“, bylos Nr. 3K-7-564/2006). Kadangi šiuo atveju visi atsakovo ir jo kreditorių sandoriai, kurie yra pagrindas bankroto bylai iškelti, nėra nuginčyti, t. y. nėra jokio teismo ar arbitražo sprendimo, kuriuo būtų konstatuotas šių sandorių negaliojimas ir jie laikytini teisėtai sudarytais, galiojančiais bei sandorių (sutarčių) šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.).

26Atsakovas savo atskirajame skunde nurodo, kad jo teisės buvo pažeistos, nes jam nebuvo pranešta apie tai, jog ketinama iškelti bankroto bylą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, ieškovas UAB ,,Murena“ 2007 m. gruodžio 11 d. perdavė privataus pašto paslaugas teikiančiai bendrovei ,,Bijusta“ (b. l. 70, t. 1). Tačiau pranešimas nebuvo įteiktas. Iš antstolio S. V. 2008 m. vasario 20 d. atsakymo UAB ,,Murena“ (b. l. 81-83, t. 1) matyti, kad UAB ,,Pramogų arena“ atsisakė priimti įspėjimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Iš antstolio R. S. Dokumento gavimo pažymos (b. l. 33, t. 2) matyti, kad UAB ,,Pramogų era“ atsisakė priimti UAB ,,Ventelektra“ raginimą sumokėti įsiskolinimą. Pagal CPK 124 straipsnio 2 dalį, atsisakymas priimti procesinį dokumentą, prilyginamas jo įteikimui. Žymą apie atsisakymą priimti procesinį dokumentą padaro įteikiantis asmuo. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad atsisakymas priimti antstolio įteikiamus 2008 m. vasario 21 d. UAB ,,Ventelektra“ ir 2008 m. vasario 20 d. UAB ,,Murena“ įspėjimus apie kreditorių ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo prilyginamas tokių įspėjimų įteikimui. Be to, UAB ,,Pramogų era“ veiksmus: atsisakymą priimti kreditorių prašymus atsiskaityti už atliktus darbus, atsisakymą priimti iš antstolių įspėjimus dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (b. l. 71, 74, 77, 82-83, t. 1; b. l. 33, t. 2), apeliacinės instancijos teismas vertina kaip nesąžiningus.

27Ieškovai UAB ,,Murena“, UAB ,,Ulpas“ ir AB ,,Alytaus gelžbetonis“ atskiraisiais skundais prašo Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius, pakeisti, UAB ,,Pramogų arena“ bankroto administratoriumi paskirti K. S. . Nurodo, kad dėl labai didelio UAB ,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ darbo krūvio administruojant bankrutuojančias įmones, nėra pagrindo tikėtis, kad teismo paskirtas administratorius geriausiai atliks administratoriaus pareigas, užtikrins maksimaliai skaidrų, sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą.

28Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Jis valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą bei bankuose esančias įmonės lėšas ir jais disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Taigi administratorius turi plačius ĮBĮ apibrėžtus įgaliojimus bankroto procese, nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas bei skaidrumas. Teismas, spręsdamas administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimą, privalo įvertinti daugelį aplinkybių, turinčių įtakos tinkamam šio klausimo išsprendimui. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, gali pasiūlyti teismui administratoriaus kandidatūrą. Remiantis aukščiau nurodytomis bankroto procedūras reglamentuojančių aktų nuostatomis, teismas, spręsdamas klausimą dėl administratorius paskyrimo, turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, todėl turi atsižvelgti į visų kreditorių pareikštą nuomonę bei į visas aplinkybes, kurios svarbios, skiriant administratorių, kad jo administruojamoje įmonėje bankroto procedūros būtų vykdomos sklandžiai.

29Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į ieškovų argumentus, tenkina ieškovų prašymą skirti UAB ,,Pramogų era“ administratoriumi K. S. . Šį asmenį skirti administratoriumi prašė ieškovai, pateikdami teismui pareiškimus dėl bankroto bylos UAB ,,Pramogų era“ iškėlimo, taip pat tokius prašymus pareiškė ir kiti kreditoriai, kurie byloje pripažinti trečiaisiais asmenimis.

30Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į daugumos kreditorių prašymus paskirti K. S. ir paskyrė administratoriumi asmenį, kurio kandidatūrą pasiūlė tik vienas kreditorius. Iš byloje esančios pateiktos informacijos matyti, kad UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ administruoja 54 bankroto bylas (b. l. 87, t. 1), iš kurių bendrovės direktorius A. V. asmeniškai teikia administravimo paslaugas 20 bankrutuojančių įmonių (http//www.bankrotodep.lt informacija). Tuo tarpu daugumos kreditorių siūlomas K. S. administruoja žymiai mažesnį kiekį bankroto bylų (3 įmonės, b. l. 7, t. 1), todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi aplinkybę, kad dauguma kreditorių pasirinko administratoriumi K. S. , ir pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatas jie turi teisę siūlyti administratorių, ir į tą aplinkybę, kad paskirto administratoriumi UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ darbo krūvis yra labai didelis, sprendžia, kad tikslingiau yra UAB ,,Pramogų era“ administratoriumi paskirti K. S. . Byloje yra gautas K. S. sutikimas teikti administravimo paslaugas (b. l. 7, t. 1), kvalifikacinis pažymėjimas Nr. 688a (b. l. 8, t. 1), Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2008 m. kovo 14 d. raštas (b. l. 99, t. 1), kad K. S. , pretenduojantis administruoti UAB ,,Pramogų era“, atitinka teisės aktų reikalavimus.

31Apeliacinės instancijos teismas netenkina atsakovo prašymo dėl bankroto bylos nagrinėjimo sustabdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. spalio 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-564/2006, yra pažymėjęs, kad ieškinių kitose bylose nagrinėjimas nėra kliūtis išspręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą, jeigu tai neatima galimybės teismui patikrinti ĮBĮ nustatytus bankroto bylos iškėlimo pagrindus. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo stabdyti bankroto bylos nagrinėjimą, kadangi atsakovas Kauno apygardos teismui yra pateikęs tik pareiškimą, kuris teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, yra nepriimtas, be to ieškinys reiškiamas tik dėl delspinigių, o ne dėl kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumo.

32Remdamasis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. nutarties dalis, kuria UAB ,,Pramogų era“ iškelta bankroto byla, paliktina nepakeista, o nutarties dalis, kuria paskirtas bankroto administratorius – pakeistina, paskiriant UAB ,,Pramogų era“ bankroto administratoriumi K. S. .

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 ir 4 punktais,

Nutarė

34Netenkinti uždarosios akcinės bendrovės ,,Pramogų era“ prašymo sustabdyti bankroto bylą.

35Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 nutarties dalį, kuria uždarajai akcinei bendrovei ,,Pramogų era“ iškelta bankroto byla, palikti nepakeistą, o nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, pakeisti. Vietoje Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartimi paskirto uždarosios akcinės bendrovės ,,Pramogų era“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ uždarosios akcinės bendrovės ,,Pramogų era“ administratoriumi paskirti K. S. (asmens kodas ( - ), buveinė: Laisvės pr. 77-307, Vilnius, kvalifikacinis pažymėjimas Nr. 688a).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Murena“ teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašė... 4. Kreditorius AB „Alytaus gelžbetonis“ 2008 m. vasario 28 d. pateiktu... 5. Kreditorius UAB „Ulpas“ 2008m. vasario 28 d. pateiktu teismui pareiškimu... 6. Ieškovas UAB ,,Murena“, kiti ieškovai bei dalis trečiųjų asmenų prašė... 7. Trečiasis asmuo UAB „Ventelektra“ siūlė administratoriumi paskirti UAB... 8. Byloje 2008 m. balandžio 3 d. gautas UAB „Elmeda“ sutikimas, kad ši... 9. Kauno apygardos teismas 2008 m. birželio 9 d. nutartimi iškėlė UAB... 10. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, padarė išvadą, kad UAB... 11. Teismas nurodė, kad ieškovas UAB ,,Murena“, kaip atsakovo UAB „Pramogų... 12. Teismas, skirdamas administratorių, vadovavosi ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies... 13. Atsakovas UAB ,,Pramogų era“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 14. Atsakovas UAB ,,Pramogų era“ pateikė prašymą dėl bankroto bylos... 15. Ieškovai UAB ,,Murena“ ir UAB ,,Ulpas“ bei AB ,,Alytaus gelžbetonis“... 16. Atsakovas UAB ,,Pramogų arena“ atsiliepimu į ieškovų atskiruosius skundus... 17. Ieškovai UAB ,,Ulpas“ ir AB ,,Alytaus gelžbetonis“ atsiliepimu į... 18. Ieškovas UAB ,,Murena“ atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo... 19. Trečiasis asmuo UAB ,,Ventelektra“ atsiliepimais į ieškovų UAB ,,Ulpas“... 20. Tretieji asmenys UAB ,,Elektrotinklas“, UAB ,,Betonsta“, UAB ,,Stogusta“,... 21. Atsakovo atskirasis skundas atmestinas, ieškovų atskirieji skundai... 22. Vienas iš bankroto bylos iškėlimo pagrindų – įmonės nemokumas (ĮBĮ 9... 23. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 24. Bylos duomenimis, bendrovės ,,Pramogų era“ pagrindinė skola be... 25. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad ĮBĮ... 26. Atsakovas savo atskirajame skunde nurodo, kad jo teisės buvo pažeistos, nes... 27. Ieškovai UAB ,,Murena“, UAB ,,Ulpas“ ir AB ,,Alytaus gelžbetonis“... 28. Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar... 29. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į ieškovų argumentus,... 30. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į daugumos kreditorių prašymus... 31. Apeliacinės instancijos teismas netenkina atsakovo prašymo dėl bankroto... 32. Remdamasis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Netenkinti uždarosios akcinės bendrovės ,,Pramogų era“ prašymo... 35. Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 nutarties dalį, kuria uždarajai...