Byla 2-2337-188/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna Šidlauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei D. Z. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ ieškiniu (b. l. 1-3) prašo priteisti iš atsakovės D. Z. 501,73 Lt skolą, 945,76 Lt delspinigius, 126,44 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškinio kopija kartu su priedais ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo atsakovei įteikti asmeniškai 2013-08-29, CPK 123 str. 1 d. numatyta tvarka (b. l. 42), atsakovė per nustatytą 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, pratęsti nustatyto termino neprašė todėl, esant ieškovo prašymui (b. l. 1-3), priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2002-10-04 UAB „Tele2“ ir atsakovė sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. V.11.1A67413761B657 (toliau - Sutartis), pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovei suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas (b.l. 20-21). Atsakovė savo pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas nevykdė, todėl susidarė 501,73 Lt skola (b.l. 22-40). 2009-03-31 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu (b.l. 8, 11-14). 2009-05-04 ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus (b.l. 15). Pagal CK 6.716 str. 1 d., klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovui iš atsakovės priteistina 501,73 Lt skola. Ieškovo reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

6Remiantis CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Nagrinėjamu atveju tarp UAB „Tele2“ ir atsakovės sudarytos Sutarties 7.5 p., atsakovė, laiku neapmokėjusi sąskaitos, įsipareigojo mokėti 0,1 dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t.y. už 1885 dienų, ieškovas paskaičiavo atsakovei 945,76 Lt delspinigių (b.l. 10).

7Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (945,76 Lt) viršija skolos sumą (501,73 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 1885 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 250,00 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Vadovaujantis išdėstytu ir CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., sutarties 7.5 p., ieškovui iš atsakovės priteistina 250,00 Lt delspinigių.

8Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 126,44 Lt, kurias ieškovas prašo priteisti iš atsakovės (b.l. 9), yra įskaičiuojamos į nuostolius, todėl turi būti tiesiogiai susijusios su skolininko (atsakovo) civilinę atsakomybę nulėmusia veika (CK 6.247 str.). Ieškovo nurodomos išlaidos už pranešimų siuntimą bei užklausas Gyventojų registro tarnybai ir nekilnojamojo turto registrui pripažintinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, tačiau turi būti pagrįstos CPK 177 str. numatytais įrodymais. Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Ieškovo prašomos priteisti išlaidos, t.y. darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), administracija, darbo užmokestis darbuotojui, yra išimtinai susijusios tik su paties ieškovo vykdoma tiesiogine veikla ir negali būti priskiriamos prie CK 6.249 str. 4 d. 3 p. numatytų protingų išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka. Be to, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos yra įskaitomos į nuostolius (CK 6.249 str. 4 d. 3 p.). Pareiškus reikalavimą atlyginti nuostolius, netesybos (šiuo atveju – delspinigiai) įskaitomi į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 str. 1 d.). Esant minėtoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

9Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-08-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Šioje byloje ieškovas patyrė 72,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis) (b. l. 4). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali būti mažesnis kaip 50,00 Lt, o įvertinus Lietuvos Respublikos CPK 82 str. numatytą indeksavimą, žyminio mokesčio dydis negali būti mažesnis nei 72,00 Lt. Kadangi pagal patenkintų reikalavimų sumą (iš viso 751,73 Lt) turėtų būti mokamas 72,00 Lt žyminis mokestis (tokio dydžio žyminį mokestį ieškovas būtų privalėjęs mokėti net ir tuo atveju, jeigu būtų sumažinęs reikalaujamų delspinigių dydį bei kitus ieškinio reikalavimus), ieškovui iš atsakovės priteistina 72,00 Lt žyminio mokesčio.

11Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios 10,00 Lt sumos, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

12Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės D. Z., a. k. ( - ) 501,73 Lt (penkių šimtų vieno lito 73 ct) skolą, 250,00 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimt litų 00 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-08-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt dviejų litų) žyminį mokestį ieškovui UAB „Gelvora“, į. k. 125164834.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovė D. Z. negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas UAB „Gelvora“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai