Byla 2S-219-56/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Petro Jaržemskio

2kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės Danutės Kutrienės

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lindorff Oy, veikinčio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutarties kuria ieškovo ieškinys atsakovui G. T. dėl skolos priteisimo buvo paliktas nenagrinėtu.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Ieškovas Lindorff Oy, veikintis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė iš atsakovo G. T. 2176,39 Lt skolos, 794,38 Lt delspinigių; 89 Lt žyminio mokesčio; 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos.

7Nurodė, kad atsakovas 1999-06-30 su pirminiu kreditoriumi UAB ,,Bitė Lietuva“ sudarė abonentines sutartis Nr.(duomenys nesklebtini) ir ( - ), pagal kurias ieškovas įsipareigojo teikti mobiliojo ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už teikiamas paslaugas sutartyje numatyta tvarka. 1999-09-30 atsakovui pateikta išrašyta sąskaita už suteiktas paslaugas 2176,39 Lt sumai, kurios atsakovas nesumokėjo, todėl prašė skolą priteisti. Vadovaudamasis Civilinio kodekso 1964 metų redakcija, nurodė, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo nurodymus ir vienašališkai keisti sutarties salygas draudžiama (CK 176 str. 1 d., 177 str. 1 d., 1964 metų CK redakcija). Pradinis kreditorius 2006-09-25 sutartimi įsiskolinimo sutartį perleido naujam kreditoriui, ieškovui. Apie atliktą veiksmą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu, siųstu paprastu laišku, tačiau įsiskolinimas liko nesumokėtas. Dėl užtrukusio atsiskaitymo susidarė 794,38 Lt delspinigių suma, kurią prašė teismo priteisti, taip pat vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi, bei 6.210 straipsnio 1 dalimi prašė priteisti 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009-09-02 raštu pareikalavo ieškovo patikslinti atsakovo gyvenamąją vietą, nes ieškinyje nurodytu adresu jie grįžo neįteikti ir prašė pranešti teismui ar yra pagrindas skirti kuratorių ir pasisakyti dėl procesinių dokumentų įteikimo atsakovui viešo paskelbimo būdu.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 21 d, nutartimi ieškovo Lindorff Oy ieškinys atsakovui G. T. dėl skolos priteisimo paliktas nenagrinėtu. Ieškovui gražintas sumokėtas 89 Lt žyminis mokestis.

10Teismas konstatavo, kad ieškovas buvo įpareigotas teismo iki 2009 09 17 pašalinti ieškininio pareiškimo trūkumus: patikslinti duomenis apie atsakovo gyvenamąją vietą bei informuoti teismą apie procesinių dokumentų įteikimo atsakovui būdą, tačiau teismo įpareigojimas įvykdytas nebuvo, todėl teismas sprendė, kad ieškovui nepašalinus nurodytų trukūmų ir nepateikus teismui jokių prašymų ieškinys paliekamas nenagrinėtu. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

11Ieškovas Lindorff Oy, veikintis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

12Nurodo, kad teismas priimdamas skundžiamą nutartį netinkamai taikė procesinės teisės normas reglamentuojančias procesinių dokumentų įteikimą (CPK 123 str 2 d.). Teismo procesinis dokumentas, kuriame nurodyti ieškinio trūkumai ieškovui įteiktas nebuvo, todėl ieškovas negalėjo ištaisyti teismo nustatytų trūkumų. Be to, visi procesiniai dokumentai ieškovui turėjo būti įteikiami ieškinyje nurodytu adresu, tačiau ieškovas procesinių dokumentų negavo nei registruotu laišku, nei per kurjerį, nei kitais būdais (CPK 122 str 2 d.). Kadangi skundžiama nutartis priimta pažeidžiant Civilinio proceso kodekso 122 straipsnio 2 dalį, 123 straipsnio 3,4,5 dalis, todėl yra pagrindas teismo nutartį panaikinti.

13Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka nepateiktas.

14Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas palikdamas ieškovo ieškinį nenagrinėtu pažeidė Civilinio proceso kodekso normas reglamentuojančias procesinių dokumentų įteikimą ieškovui, todėl nutartis negali būti pripažinta teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str.).

16Procesinių dokumentų įteikimo svarbą lemia tai, kad tik tada, kai dalyvaujantiems byloje asmenims įstatymo nustatyta tvarka įteikti procesiniai dokumentai, šie asmenys turi galimybę ginti pažeistas teises, įgyvendinti teisminės gynybos prieinamumo, lygiateisiškumo, rungimosi, teisės būti išklausytam ir kitus principus. Teismas, būdamas atsakingas už procesinių dokumentų įteikimą, turi diskrecijos teisę, įvertinęs konkrečią situaciją, spręsti, kokiu būdu tikslingiausia įteikti procesinius dokumentus, taip, be kita ko, užtikrindamas proceso operatyvumą (CPK 117 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Penki kontinentai“ v. UAB „Kriptonika“, bylos Nr. 3K-3-183/2007).

17Kaip matyti iš bylos duomenų ieškovas Lindorff Oy, veikintis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą su ieškiniu dėl skolos priteisimo kreipėsi į teismą. 2009-07-10 atsakovui buvo išsiųstas teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pateiktą ieškinį pateikimo adresu (duomenys nesklebtini) Vilniuje, dokumentai grįžo neįteikti. Iš byloje esančio teismo pranešimo nuorašo matyti, kad atsakovas iš kitos gyvenamosios vietos adresu (duomenys nesklebtini) Trakų Vokė, persikraustė, todėl teismo pranešimas gražintas teismui (b.l. 1-13). Iš byloje esančio Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-09-02 rašto (b.l. 14), matyti, kad ieškovas buvo įpareigotas patikslinti atsakovo gyvenamąją vietą, pranešti teismui dėl kuratoriaus skyrimo byloje ar pasisakyti dėl procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu.

18Civilinio proceso kodekso 117 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas procesinius dokumentus įteikia registruotu paštu, per antstolius, kurjerius, kitais Civilinio proceso kodekse nurodytais būdais, o įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Procesinius dokumentus įteikti per telekomunikacijų galinius įrenginius galima dalyvaujančio byloje asmens sutikimu. Civilinio proceso kodekso 122 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus kai juridinis asmuo nurodo kitą adresą. Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, valdymo organams arba raštinės darbuotojui.

19Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje yra teismo 2009-09-02 raštas su įpareigojimais ieškovui, patikslinti atsakovo gyvenamąją vietą, pasisakyti dėl kuratoriaus skyrimo byloje bei pateikti nuomonę dėl viešo procesinių dokumentų įteikimo atsakovui, o duomenų apie jų įteikimą ieškovui įstatyme nustatyta tvarka nėra. Dėl nurodytos aplinkybės teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog ieškovas negavęs teismo rašto bei nežinodamas apie teismo įpareigojimus negalėjo pareikšti savo nuomonės dėl teismo įpareigojimų keltų 2009-09-02 rašte (CPK 17 str., 42 str.). Be to, Civilinio proceso kodekso 290 straipsnis įpareigoja teismą, atskirais klausimais, kuriais byla neišprendžiama iš esmės, priimti nutartis rašytinio proceso tvarka (CPK 290 str. 4 d.), o procesinio klausimo sprendimas, parengiant byloje dalyvaujančiam asmeniui kanceliarinį –administracinio pobūdžio dokumentą, raštą, įstatyme nenumatytas.

20Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismo argumentai, kuriais ieškinys paliktas nenagrinėtu, buvo grindžiami ne tik formaliais, bet ir neatitinkančiais įstatymo nuostatų reikalavimais, taip užkertant kelią realiai įgyvendinti teisę į teisminę gynybą, todėl skundžiama pirmos instancijos teismo nutartis naikintina, o klausimas dėl procesinių dokumentų įteikimo ieškovui gražintinas iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-12463-535/2009 panaikinti ir procesinių dokumentų įteikimo ieškovui klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės Danutės Kutrienės... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Ieškovas Lindorff Oy, veikintis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy... 7. Nurodė, kad atsakovas 1999-06-30 su pirminiu kreditoriumi UAB ,,Bitė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009-09-02 raštu pareikalavo ieškovo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė Vilniaus miesto 2... 10. Teismas konstatavo, kad ieškovas buvo įpareigotas teismo iki 2009 09 17... 11. Ieškovas Lindorff Oy, veikintis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy... 12. Nurodo, kad teismas priimdamas skundžiamą nutartį netinkamai taikė... 13. Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka nepateiktas.... 14. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 15. Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo... 16. Procesinių dokumentų įteikimo svarbą lemia tai, kad tik tada, kai... 17. Kaip matyti iš bylos duomenų ieškovas Lindorff Oy, veikintis per savo... 18. Civilinio proceso kodekso 117 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas... 19. Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje yra teismo 2009-09-02 raštas su... 20. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismo argumentai,... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija... 22. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartį civilinėje...