Byla 2-1617/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Europa group“ (civilinės bylos Nr. B2-5343-553/2010)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kleta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Europa group“ (civilinės bylos Nr. B2-5343-553/2010).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Kleta“ ieškinio pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Europa group“ ir jos bankroto administratoriumi paskirti UAB Projektų vertinimo biurą. Ieškinio pareiškime nurodyta, kad atsakovas nuomoja viešbučio patalpas, esančias Žvejų g. 21, Klaipėdoje. Pagal 2010 m. sausio 22 d. pažymą Nr. 2010/136 jis skolingas ieškovui 338 096,18 Lt. Ieškovas įspėjo atsakovą, kad jeigu šis negrąžins skolos, bus kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovas nepadengė įsiskolinimo. Vėliau ieškovas pateikė patikslintus paaiškinimus, kuriuose nurodyta, jog UAB „Europa group“ skola siekia 652 999,42 Lt.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 10 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „Europa group“. Teismas nurodė, kad UAB „Europa group” apskaitomo turto vertė pagal 2009 m. gruodžio 31 d. balansą yra 33 847 523 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 3 851 234 Lt. Pagal teismui pateiktą pradelstų mokėjimų kreditoriams sąrašą, bendra kreditoriams pradelstų įsipareigojimų suma siekia 851 663,35 Lt, debitorinės skolos - 3 141 150,42 Lt. 2010 m. kovo 31 d. preliminaraus balanso duomenimis UAB „Europa group“ finansinį turtą sudarė 34 088 647 Lt. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis bylos nagrinėjimo dieną, be šios bankroto bylos, Lietuvos Respublikos teismuose nėra kitų kreditorių inicijuotų civilinių bylų, kuriose UAB „Europa group“ būtų atsakovas (skolininkas). Nors UAB „Kleta“ tvirtina, kad nėra surinkta įrodymų apie atsakovo ilgalaikio turto realumą ir jo vertės pagrįstumą, nes net 29 728 912 Lt ilgalaikio turto sudaro paskolos dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms, tačiau teismas pažymėjo, kad net eliminavus šią sumą iš bendros turto vertės, įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams nesiekia pusės į balansą įrašyto turto vertės. Byloje nėra duomenų, kurie leistų teigti, jog įmonė būtų sustabdžiusi ar nutraukusi savo veiklą. Teismas nusprendė, kad įmonė yra moki.

5Nutartyje pažymėta, kad ieškovas neprašo iškelti bankroto bylą atsakovui kitais ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje numatytais pagrindais. UAB „Kleta“ skolą kildina iš nuomos teisinių santykių. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalį ieškovas pateikė teismui 2009 m. liepos 10 d. pranešimą, adresuotą atsakovui, informuojantį apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Europa group“, jeigu ši nesumokės 195 015,07 Lt skolos. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų matyti, kad kaip tik tuo metu Klaipėdos apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-1505-159/2009 buvo sprendžiamas šios skolos pagrįstumo klausimas. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gruodžio 4 d. sprendimu patenkinus UAB „Europa group“ ieškinį buvo sumažinta negyvenamųjų patalpų nuomos kaina (...), o iš dalies patenkinus UAB „Kleta“ priešieškinį iš UAB „Europa group“ priteista 15,07 Lt nesumokėtų nuompinigių (...). Nors šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, o ieškovas didina savo reikalavimus, kildinamus iš nuomos teisinių santykių, bylos medžiaga ir išdėstytų aplinkybių visuma leidžia teismui manyti, jog tikėtina, kad ieškovas piktnaudžiauja jam suteiktomis procesinėmis teisėmis. Šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, o ne ginčas dėl skolos ir/ar jos dydžio.

6UAB „Kleta“ manymu, byla turėjo būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka dėl jos sudėtingumo. Bankroto bylų iškėlimo procedūrą reglamentuojančios teisės normos imperatyviai nenumato, kad bankroto bylos iškėlimo klausimas privalomai būtų svarstomas teismo posėdyje, dalyvaujant šalims ir kitiems teisinį suinteresuotumą šiuo klausimu turintiems asmenims. Nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo teisėjas gali priimti ir rašytinio proceso tvarka. Teismas nustatė, kad objektyvių pagrindų ieškinį nagrinėti žodinio proceso tvarka nėra. Teismas neabejojo atsakovo pateiktų finansinių ataskaitų duomenimis, tarp jų ir UAB „Europa group“ nuosavybės teisėmis valdomo turto verte.

7Ieškovas UAB „Kleta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Europa group“ nagrinėti iš naujo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Siekiant tinkamai nustatyti bylos aplinkybes, pasisakyti dėl atsakovo teikiamų į bylą duomenų, ieškovas prašė skirti byloje žodinį teismo procesą. Bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka liko neįvertinti ieškovo pateikti argumentai, susiję su atsakovo galimu nemokumu.
  2. Atsakovo skola ieškovui auga. Pagal į bylą pateiktą 2010 m. birželio 22 d. pažymą skola sudaro 652 999,42 Lt. Atsakovas teikia melagingus ir nepagrįstus argumentus, neva yra atliktas skolų įskaitymas, todėl jis neprivaląs mokėti skolos ieškovui. Kitų pagrįstų argumentų, dėl kokių priežasčių nėra atsiskaitoma su ieškovu, atsakovas nepateikė. Tai leidžia daryti išvadą apie galimą jo nemokumą ir nesugebėjimą atsiskaityti su ieškovu. Atsakovas neturi nekilnojamojo turto, visas jo kilnojamasis turtas įkeistas hipotekiniams kreditoriams. Atsakovas patyrė 835 224 Lt nuostolį. Tokios aplinkybės liko neįvertintos. Teismas nesiėmė aktyvių veiksmų, kad būtų surinkti visi išsamūs duomenys, reikalingi konstatuoti atsakovo nemokumo būseną, o vertino tik įmonės finansinės atskaitomybės duomenis už 2010 m. kovo 31 d. laikotarpį. Beveik visą atsakovo turtą sudaro 29 740 736 Lt finansinis turtas, t. y. paskolos dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms. Ši aplinkybė liko neišaiškinta. Vien atsakovo pateiktų duomenų nepakanka jo pradelstų įsipareigojimų dydžiui bei įmonės mokumui nustatyti. Teismas, atsisakydamas iškelti bankroto bylą UAB „Europa group“, neįvertino visų įmonės mokumui nustatyti reikšmingų duomenų. Kylant ginčui dėl aplinkybių, kurioms nustatyti reikalingos specialios žinios, svarstytinas klausimas dėl finansinės-ekonominės ekspertizės skyrimo byloje.
  3. Teismas visapusiškai neišsiaiškino visų aplinkybių, susijusių su UAB „Europa group“ mokumu, t. y. neatskleidė bylos esmės, o pagal byloje pateiktus įrodymus jos negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme.

8Atsakovo UAB „Europa group“ atstovas atsiliepime į ieškovo UAB „Kleta“ atskirąjį skundą prašo ieškovo skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti galioti. Atsiliepime pažymima, kad atsakovo prievolė mokėti pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras yra pasibaigusi įskaitymu. Teismas teisingai nustatė, kad bankroto byloje yra sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, o ne ginčas dėl skolos ar jos dydžio.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartis, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą UAB „Europa group“, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas analizuojamas vadovaujantis ieškovo (apelianto) atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

11Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas - Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ). Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus.

12Šiuo atveju UAB „Kleta“ pareikštu ieškinio pareiškimu siekė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Europa group“, ieškinį grįsdama atsakovo nemokumu (t. 1, b. l. 1-2, 195-197). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Iš UAB „Europa group“ 2009 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. balanso duomenų (t. 2, b. l. 21-23) matyti, kad visas įmonės turtas siekė 33 847 523 Lt (iš jų ilgalaikis turtas – 30 100 253 Lt, kurio didžiąją dalį – 29 728 912 Lt sudarė paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms). Nurodytu laikotarpiu įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 3 851 234 Lt. Iš UAB „Europa group“ 2010 m. kovo 31 d. balanso matyti, kad įmonės visas turtas sudarė 34 088 647 Lt (iš jų ilgalaikis turtas – 30 075 915 Lt, kurio didžiąją dalį – 29 728 912 Lt sudarė paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms), o įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 4 136 902 Lt (t. 1, b. l. 163). UAB „Europa group“ iki 2010 m. gegužės 6 d. buvo atsiskaičiusi su valstybe, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais (t. 1, b. l. 191), ji taip pat nebuvo skolinga VSDF biudžetui (t. 1, b. l. 192). UAB „Kleta“ teigimu, UAB „Europa group“ skolinga jai 652 999,42 Lt (t. 1, b. l. 198-207). Pagal UAB „Europa group“ pateiktus duomenis, jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 851 063,35 Lt (t. 2, b. l. 40-67), o jai jos klientai (debitoriai) yra skolingi 3 141 150,42 Lt (t. 2, b. l. 68-75). Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga bei skundžiamos teismo nutarties turiniu, negali sutikti su atskirojo skundo motyvais, jog teismas visapusiškai neišsiaiškino visų aplinkybių, susijusių su UAB „Europa group“ (ne)mokumu, jog nebuvo atskleista bylos esmė. Įmonės (ne)mokumas vertinamas pagal tai, ar pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Šioje byloje dabartinėje jos nagrinėjimo stadijoje buvo sprendžiamas klausimas, ar apskritai yra įstatyminis pagrindas UAB „Europa group“ iškelti bankroto bylą. Vertinant į bankroto bylą pateiktus UAB „Europa group“ balanso duomenis, teigtina, jog pagal juos nėra teisinio pagrindo iškelti UAB „Europa group“ bankroto bylą. Gi UAB „Kleta“ nepateikė objektyvių duomenų apie tai, kad būtų pakankamas pagrindas abejoti UAB „Europa group“ pateiktais balansinės apskaitos duomenimis, informacija apie jos kreditorius bei debitorius.

13Teisėjų kolegija taip pat negali sutikti su skundo argumentais, jog netekinus ieškovo prašymo bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o jį sprendus rašytinio proceso tvarka, liko neįvertinti ieškovo pateikti argumentai, susiję su UAB „Europa group“ galimu (ne)mokumu. UAB „Europa group“ 2010 m. kovo 31 d. balanso duomenys, t.y. vėliausi atsakovo finansines galimybes patvirtinantys apskaitos duomenys, į bylą buvo pateikti dar 2010 m. birželio 23 d., todėl ieškovas turėjo galimybę su jais susipažinti. 2010 m. liepos 7 d. UAB „Europa group“ pateikė papildomus duomenis apie savo kreditorius ir debitorius. ĮBĮ numato teismui teisę bankroto bylos iškėlimo klausimą išspręsti rašytinio proceso tvarka (ĮBĮ 10 str. 1, 13 d., CPK 1 str. 1 d.). Teismo posėdžio formą reglamentuojančio CPK 153 straipsnio 2 dalis numato, kad rašytinio proceso atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Apie rašytinį procesą dalyvaujantys byloje asmenys yra informuojami pranešimais, išskyrus atvejus, kai CPK nenumato, kad būtų informuojama apie procesinių veiksmų atlikimą (CPK 133 str. 3 d., 153 str. 2 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartis byloje Nr. 2-742/2009, 2009 m. liepos 30 d. nutartis byloje Nr. 2-964/2010). Skundžiama nutartis dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą buvo priimta rašytinio proceso tvarka. Rašytinis bankroto bylų iškėlimo procesas būdingas Lietuvos teismų praktikai. Tik atskirais atvejais, kai byla yra sudėtinga, teismas turėtų bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą bankroto bylos UAB ,,Europa group“ iškėlimo klausimą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo būdu sprendęs klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas tinkamai įvertino visus argumentus, susijusius su galimu UAB ,,Europa group“ (ne)mokumu.

14Kaip jau pažymėta, UAB „Kleta“ teigimu, UAB „Europa group“ skolinga jai 652 999,42 Lt (t. 1, b. l. 198-207). Pasak paties atsakovo, jis yra atlikęs UAB „Kleta“ įsiskolinimo įskaitymą ir nėra jai skolingas (t. 1, b. l. 180). Teisėjų kolegija pažymi, kad šiame bankroto bylos iškėlimo proceso etape nėra sprendžiama dėl konkretaus kiekvieno kreditoriaus pradelstų įsipareigojimų dydžio. Pirmiausia svarbu nustatyti, ar apskritai atsakovo skoliniai įsipareigojimai yra pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta byloje Nr. 2-823/2008). Konkretus kiekvieno iš kreditorių reikalavimų dydis sprendžiamas vėliau, teismui tvirtinant kreditorinius reikalavimus.

15Aplinkybės, kad atsakovas neturi nekilnojamojo turto, kad jo kilnojamasis turtas įkeistas hipotekos kreditoriams, kad įmonė pagal balanso duomenis veikė nuostolingai, savaime nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog ji yra nemoki ir jai būtina kelti bankroto bylą. Įmonės (ne)mokumas vertintinas ĮBĮ nustatytų kriterijų pagrindu. Nors UAB ,,Europa group“ turto didžiąją dalį sudaro jos paskolos dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms, tačiau į bylą nepateikta duomenų apie tai, jog šie balanso duomenys yra neteisingi (neatitinka tikrovės), ar esąs objektyvus pagrindas manyti, jog nurodytos turtinės teisės (reikalavimas dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms grąžinti paskolas) negalėtų būti realiai įgyvendintos, jog UAB ,,Europa group“ savo teisių į šį turtą negalėtų realizuoti. Be to, pagal UAB „Europa group“ pateiktus kreditorių sąrašus ir UAB „Kleta“ nurodytą reikalavimo dydį, lyginant tai su kitu atsakovo UAB „Europa group“ turimu turtu, jo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams nesiekia pusės į balansą įrašyto turto vertės.

16Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek ir ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka teismo iniciatyva gautais duomenimis bei atsižvelgia į įmonės finansinės būklės pasikeitimus per laikotarpį nuo pareiškimo gavimo iki teisminio posėdžio, kuriame sprendžiamas bankroto bylos iškėlimo klausimas. Viešo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti įrodymus, kurių reikia norint nustatyti atsakovo finansinę būklę, bet tai nepaneigia dalyvaujančių byloje asmenų pareigos įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžiami reikalavimai ar atsikirtimai į juos. Teisėjų kolegija pažymi, kad daugelis ieškovo skunde išdėstytų argumentų grindžiami tik prielaidomis, deklaratyvaus turinio teiginiais, nepateikiant objektyvių juos patvirtinančių įrodymų. Į bylą pateikti duomenys apie UAB ,,Europa group“ finansines galimybes leido teismui nustatyti į balansą įrašyto turto bei pradelstų įsipareigojimų dydžio santykį šios įmonės mokumo ar nemokumo faktui konstatuoti.

17Išdėstytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartis, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą UAB „Europa group“, yra nepagrįsta ir neteisėta. Apelianto skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Kleta“ ieškinio pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 10 d. nutartimi atsisakė iškelti... 5. Nutartyje pažymėta, kad ieškovas neprašo iškelti bankroto bylą atsakovui... 6. UAB „Kleta“ manymu, byla turėjo būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka... 7. Ieškovas UAB „Kleta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m.... 8. Atsakovo UAB „Europa group“ atstovas atsiliepime į ieškovo UAB... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo 2010... 11. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 12. Šiuo atveju UAB „Kleta“ pareikštu ieškinio pareiškimu siekė iškelti... 13. Teisėjų kolegija taip pat negali sutikti su skundo argumentais, jog netekinus... 14. Kaip jau pažymėta, UAB „Kleta“ teigimu, UAB „Europa group“ skolinga... 15. Aplinkybės, kad atsakovas neturi nekilnojamojo turto, kad jo kilnojamasis... 16. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas vadovaujasi tiek... 17. Išdėstytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad pirmosios instancijos... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą....