Byla AS-442-150-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuotojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio rezidencija“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovams Palangos miesto savivaldybės tarybai ir Palangos miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio rezidencija“, akcinei bendrovei SEB bankui, uždarajai akcinei bendrovei „Vitalda“, uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus architektūros studija“, Vyriausybei, Finansų ministerijai, dėl administracinių aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas prašymu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 8 d. sprendimą Nr.T2-28 „Dėl žemės sklypo S.Daukanto g.8,10/A.Mickevičiaus g.1, Palangoje detaliojo plano patvirtinimo“; 2) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos patvirtintą ir išduotą 2006 m. liepos 1 d. projektavimo sąlygų sąvadą Nr.234 esamo poilsio pastato rekonstrukcijai, poilsio apartamentų centro, vandens pramogų ir sporto komplekso pastatų S.Daukanto g.8,10/A.Mickevičiaus g.1, Palangoje statybai; 3) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2007 m. sausio 9 d. išduotą statybos leidimą Nr.7, 2007 m. gegužės 16 d. išduotą statybos leidimą Nr.88, 2008 m. vasario 6 d. išduotą statybos leidimą Nr.24, 2008 m. rugpjūčio 8 d. išduotą statybos leidimą Nr.281 esamo poilsio pastato rekonstrukcijai, poilsio apartamentų centro, vandens pramogų ir sporto komplekso pastatų S.Daukanto g.8,10/A.Mickevičiaus g.1, Palangoje statybai.

5Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamu sprendimu dėl detaliojo plano patvirtinimo patvirtinto detaliojo plano sprendiniai prieštarauja Vyriausybės 1991 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr.523 patvirtintam Palangos kurorto generaliniam planui bei Palangos miesto savivaldybės tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimu Nr.134 patvirtintam Palangos miesto centrinės dalies specialiajam paminklosauginiam planui. Ginčijamo detaliojo plano sprendiniais yra numatoma naujų pastatų statyba bei užstatymo intensyvumo ir tankumo didinimas ginčo teritorijoje, tačiau tokie veiksmai minėtais aukštesnės galios aktais ginčo teritorijoje yra draudžiami. Todėl ginčijamas sprendimas dėl detaliojo plano patvirtinimo turi būti panaikintas. Pareiškėjas nurodė, kad, panaikinus sprendimą dėl detaliojo plano patvirtinimo, turi būti panaikinti ir jo pagrindu išduoti projektavimo sąlygų sąvadas bei statybos leidimai.

6II.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 6 d. nutartimi administracinę bylą sustabdė, kol įsiteisės procesinis sprendimas byloje Nr.I-46-513/2009.

8Teismas nurodė, kad pareiškėjas savo prašymą grindžia ir argumentais dėl ginčijamo detaliojo plano sprendinių prieštaravimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimu Nr.134 patvirtintam Palangos miesto centrinės dalies specialiajam paminklosauginiam planui. Tuo tarpu Klaipėdos apygardos administracinio teismo žinioje yra administracinė byla Nr.I-46-513/2009, kurioje bus tiriamas Palangos miesto savivaldybės tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimu Nr.134 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies specialiojo paminklosauginio plano teisėtumas. Kol nebus išnagrinėta byla dėl minėto specialiojo plano teisėtumo, negalima teisingai išnagrinėti šios bylos, kurioje turės būti vertinamas ginčijamo detaliojo plano atitikimas minėtam specialiajam planui. Todėl ši byla stabdytina Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

9III.

10Atskiruoju skundu trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Pajūrio rezidencija“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 6 d. nutartį.

11Apeliantas nurodo, kad jis sutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, jog Palangos miesto savivaldybės tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimu Nr.134 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies specialiojo paminklosauginio plano teisėtumo klausimo išsprendimas turės reikšmės šiai bylai, tačiau šiuo atveju vis tik nebuvo pagrindo sustabdyti bylą. Ši byla yra sudėtinga, didelės apimties, joje būtina atlikti daug įvairių papildomų procesinių veiksmų (įrodymų išreikalavimas, skundo padavimo termino klausimo išsprendimas, naujų asmenų įtraukimo į bylą klausimo išsprendimas ir kt.), todėl bylos nagrinėjimas gali užsitęsti, net ir jos nestabdant. Nagrinėjamu atveju būtų galima bylos nestabdyti ir atlikinėti minėtus papildomus procesinius veiksmus. Sustabdžius bylą, nepagrįstai pailgėtų jos išnagrinėjimo laikas, o tai lemtų didelius nuostolius pareiškėjui, kuris yra investavęs nemažai lėšų į ginčo statinių statybą ir atitinkamo savo verslo projekto įgyvendinimą.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodyti argumentai dėl kitos administracinės bylos prejudicinės reikšmės šiai administracinei bylai sudaro pagrindą sustabdyti šią administracinę bylą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai bylą sustabdė (Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Apeliantas atskirajame skunde taip pat iš esmės pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismo nurodyta kita byla turi prejudicinę reikšmę šiai administracinei bylai ir jog yra pagrindas sustabdyti šią administracinę bylą.

16Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnį, nagrinėjant bylą nustačius, jog yra pagrindas ją sustabdyti, byla turi būti sustabdoma. Nagrinėjamu atveju yra pagrindas bylos sustabdymui, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo bylą sustabdyti. Pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas bylą, įvykdė procesinio įstatymo nustatytą pareigą teismui. Atskirajame skunde pateikiami hipotetinio pobūdžio samprotavimai apie galimą papildomą bylos išnagrinėjimo laiko pailgėjimą nėra pagrindas panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

17Dėl išdėstytų argumentų atskirasis skundas atmetamas.

18Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Atskirąjį skundą atmesti.

20Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai