Byla 2S-1171-464/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Petro Jaržemskio, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. Z. IĮ „Visaza“ atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. Z. IĮ „Visaza“ ieškinį atsakovui Taikos pr. 24 DNSB dėl įpareigojimų atlikti veiksmus, dalies įmokų užskaitymo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas A. Z. IĮ „Visaza“ kreipėsi į Visagino miesto apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui Taikos pr. 24 DNSB, kurį patikslinęs (t.1, b.l.1-3,43,124,138, t.2, b.l.2-4, 51-53, 69) prašė įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus ir užskaityti dalį įmokų. Teismui pateiktame dublike (t. 1, b.l.85-87) ieškovas savo reikalavimus palaikė.

4Atsakovas Taikos pr. 24 DNSB Visagine atsiliepimu į ieškinį (t. 1, b.l. 47-49, 80-82, t.2, b.l. 24-25) bei tripliku (t. 1, b.l. 90-91, t. 2, b.l.40) su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

5Visagino m. apylinkės teismas 2010-04-08 nutartimi (t.2, b.l.71-73) ieškovo A. Z. IĮ „Visaza“ ieškinį, į teismo posėdį neatvykus ieškovo atstovui, paliko nenagrinėtą. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovui apie teismo posėdi pranešta tinkamai, šis prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, be pateisinamos priežasties į teismo posėdį atstovas neatvyko, o atsakovas prašo palikti ieškinį nenagrinėtą.

6Ieškovas A. Z. IĮ „Visaza“ atskiruoju skundu (t. 2, b.l. 75-77) prašo: 1) Visagino m. apylinkės teismo 2010-04-08 nutartį panaikinti, 2) išnagrinėti ieškinį ir priimti sprendimą – įpareigoti Taikos pr. 24 DNSB įrašyti į sutartį su paslaugų (darbų) tiekėjais įrašą: „Išrašyti A. Z. IĮ „Vazasa“ atskiras sąskaitas- faktūras už suteiktas paslaugas (išskyrus paslauga – „kietų buitinių atliekų išvežimas“), atliktus darbus, proporcingai A. Z. IĮ „Visaza“ daliai bendroje namo nuosavybėje, skaičiuojant, kad ieškovo biuro, esančio taikos per. 24-1 Visagine plotas – 48,97 kv.m.; 3) įpareigoti iš Taikos pr.. 32 NSB Visagine perduotą ieškovo įmonei priklausančią santaupų dalį – 50,93 Lt įskaityti į namo Taikos pr.24-1, Visaginas sukauptas lėšas. Nurodo, jog teismo posėdyje negalėjo dalyvauti dėl to, kad likus dešimčiai minučių iki teismo posėdžio jam staiga pakilo kraujo spaudimas. Mano, jog teismas turėjo atidėti teismo posėdį, tačiau teismas formaliai pritaikė CPK 246 str. 1d., 296 str. 1 d. 5 p. nuostatas vien dėl jo principinės pozicijos valstybės apmokamo vertėjo dalyvavimo teismo posėdyje klausimu. 2009-05-18 teismo posėdis neįvyko, o į 2009-06-08 vykusį teismo posėdį teismas pareikalavo atvykti su vertėju ar advokatu. Teismas atsisakė tenkinti jo prašymą dėl valstybės apmokamo vertėjo skyrimo, tuo pažeisdamas LR Konstitucijos ir įstatymų garantuojamas teises. Dėl to jis buvo priverstas pateikti peticiją LR Konstituciniam teismui ir kreiptis į LR Prezidentę. 2009-08-25 vykusiame teismo posėdyje vertėja dalyvavo, tačiau iš jo imta reikalauti begalės ieškinio reikalavimų patikslinimų, o viename iš posėdžių jis net turėjo pasirašyti dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingus parodymus.

7Atsakovas Taikos pr. 24 DNSB atsiliepimu į atskirąjį skundą (t.2, b.l. 153-154) prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti bei priteisti iš ieškovo 150 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pažymi, kad, viena vertus, iki teismo posėdžio likus dešimčiai minučių, rūpestingas teismo posėdžio dalyvis jau turi būti prie teismo posėdžio salės, kita vertus, jokių įrodymų, patvirtinančių ieškovo tvirtinimus apie staigų kraujospūdžio padidėjimą, teismui nepateikta.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino ieškovo atstovo neatvykimą į teismo posėdį kaip nebuvimą jame be pateisinamos priežasties, tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias ieškinio palikimą nenagrinėtą tuo atveju, jeigu ieškovas be pateinamos priežasties neatvyksta į teismo posėdį, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių (CPK 246 str.1 d., 296 str. 1 d. 5 p.).

10Įstatymų leidėjo valia bendrosios pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis bei nevilkinti proceso (CPK 7 str., 42 str. 5 d.) nevykdymas gali sukelti ieškovui įstatyme numatytas neigimas pasekmes. Tuo atveju, jeigu į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ar jo atstovas, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, teismas gali priimti vieną iš šių procesinių sprendimų – arba atidėti bylos nagrinėjimą (CPK 155 str. 1 d., 156 str. 1 d.), arba palikti ieškinį nenagrinėtą, jei nebuvo ieškovo prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, arba, jei to prašo atsakovas, priimti sprendimą už akių (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.).

11Pagal CPK 246 str. 1 ir 2 dalių nuostatas ieškovo, atsakovo ar jų atstovų prašymu teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą tik tuomet, kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis ar jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis. Pažymėtina, jog neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis. Toks teisinis reglamentavimas, be kita ko, turėtų skatinti šalis, kitus byloje dalyvaujančius asmenis rūpintis proceso eiga, veikti už greitesnį bylos išnagrinėjimą, nevilkinti proceso.

12Kasacinės instancijos teismo praktikoje yra išaiškinta CPK 246 str. 1 d įtvirtintos nuostatos dėl jame išvardintų priežasčių paprastai nelaikymo svarbiomis reikšmė, jog įvertinti nurodytas priežastis kitaip, t. y. pripažinti jas svarbiomis, teismas gali tik nustatęs tam tikras konkrečiu atveju išskirtines aplinkybes. Be to, teismas turi įvertinti, ar patenkinus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą nebus pažeisti proceso operatyvumo ir koncentruotumo, draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-03-08 nutartį c.b. Nr. 3K-3-173/2004; 2006-01-18 nutartį c.b. Nr. 3K-3-50/2006; 2007-04-17 nutartį c b. Nr. 3K-3-151/2007, 2009-06-08 nutartį c.b. 3K-3-109/2009 ir kt.).

13Taigi pagrindinis principas, leidžiantis šaliai išvengti neigiamų procesinių teisinių padarinių jai neatvykus į teismo posėdį, yra pareiga laiku informuoti teismą apie nedalyvavimą jame, o IĮ savininko neatvykimo atveju privalu nurodyti ir jokio kito atstovo negalėjimą dalyvauti ir atstovauti įmonės interesų teisme. Be to, asmuo, pageidaujantis atidėti bylos nagrinėjimą, privalo ne vien nurodyti savo neatvykimo priežastį, bet ir įrodyti, kad ši priežastis svarbi.

14Nagrinėjamu atveju ši dviejų pagal įstatymą privalomų teisiškai reikšmingų aplinkybių sutaptis – teismo informavimas raštu bei rašytiniame dokumente nurodytų neatvykimo priežasčių svarbumas, pavirtinamas įrodymais - nenustatyta. Todėl ieškovo A. Z. IĮ „Visaza“ įmonės atstovui – jos savininkui A. Z. neatvykus į 2010-04-08 13.30 val. įvykusį teismo posėdį, apie kurio vietą ir laiką ieškovo atstovas, dalyvavęs prieš tai vykusiame teismo posėdyje, buvo informuotas pasirašytinai (t. 2, b.l. 48-49, 50, 70), ir iki teismo posėdžio pradžios jam nepateikus motyvuoto prašymo atidėti bylos nagrinėjimą bei nesant atsakovo prašymo priimti sprendimą už akių, pirmosios instancijos teismas, palikdamas ieškinį nenagrinėtą (CPK 246 str.1 d., 296 str. 1 d. 5 p.), įstatymų nustatytų reikalavimų šiam institutui taikyti nepažeidė. Tuo tarpu apelianto atskirajame skunde nurodomos aplinkybės, jog dešimt minučių iki teismo posėdžio pradžios jam pakilo kraujo spaudimas, apeliantui nepateikus jokių tai pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 str.), priešingai vertinti susidariusios situacijos prielaidų nesudaro.

15Pažymėtina, jog įrodinėjimo pareigos paskirstomos vadovaujantis CPK 12 ir 178 straipsnių nuostatomis, pagal kurias šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Todėl vien deklaruoti ūmų sveikatos būklės pablogėjimą, nepateikiant jokių šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų (nedarbingumo pažymėjimo, išduoto teismo posėdžio dieną, gydytojo pažymos, išvados ar kito 2010-04-08 jo sveikatos būklę patvirtinančio dokumento), šios aplinkybės pripažinimui svarbia nepakanka. Apelianto atstovo amžius, kuriuo remiamasi atskirajame skunde, nėra teisiškai reikšminga aplinkybė, kuri leistų konstatuoti hipertonijos priepuolio teismo posėdžio dieną buvimą ar nebuvimą, juo labiau, kad šiuo atvejus apeliantas, kaip asmeninės bylinėjimosi patirties turintis asmuo, apie ką liudija teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenys, privalėjo žinoti, jog privalo informuoti teismą apie ūmiai sutrikusią sveikatą.

16Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas neįvykdė CPK 246 str. 1 d. nustatytų sąlygų, t.y. iki teismo posėdžio neinformavo teismo apie ūmiai pablogėjusią sveikatą, nei pirmosios instancijos teismui, nei kartu su atskiruoju skundu nepateikė savo neatvykimą į teismo posėdį pateisinančių dokumentų, todėl apelianto argumentas, jog teismas formaliai pritaikė CPK 246 str. 1d., 296 str. 1 d. 5 p., atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas.

17Civilinio proceso įstatymas orientuoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau priimtų teisingą materialiuoju atžvilgiu sprendimą. Nagrinėjamu atveju visos išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad apeliantas netinkamai naudojosi procesinėmis teisėmis bei netinkamai vykdė procesines pareigas, kas, kolegijos įsitikinimu, ir sudarė pirmosios instancijos teismui teisinį pagrindą pritaikyti dėl to įstatymų leidėjo numatytas poveikio priemones – palikti ieškinį nenagrinėtą. Pastebėtina, kad tokia bylos baigtis iš esmės nevaržo apelianto galimybės įgyvendinti teisę į teisminę gynybą (CPK 5 str. 1 d.), kadangi neužkerta kelio jam pakartotinai kreiptis į teismą su tapačiu reikalavimu (CPK 297 str. 2 d.).

18Atskirajame skunde suformuluotas apelianto prašymas išnagrinėti ieškinį ir priimti šioje byloje sprendimą nenagrinėtinas. Tik teismo posėdyje ištyrus į bylą pateiktus bylos įrodymus, t.y. išnagrinėjus ieškinio reikalavimus iš esmės, galima padaryti vienokias ar kitokias išvadas dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo ar nepagrįstumo. Tuo tarpu teismų instancinė sistema lemia, kad kiekvienos pakopos teismas atlieka jam priskirtas funkcijas. Atlikti įvardintus veiksmus – išnagrinėti bylą iš esmės ir priimti sprendimą – yra pirmosios instancijos, o ne apeliacinės instancijos teismo prerogatyva.

19Nurodytais motyvais teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

20Atsakovo naudai iš apelianto priteistinos turėtos bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme, t.y. atstovavimo išlaidos (CPK 93 str.1 d., 98 str.). Vadovaujantis Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytais kriterijais, atsakovo pašomos priteisti iš ieškovo 150 Lt atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymo išlaidos (t. 2, b.l. 152) jam kompensuotinos pilnai.

21Pripažinus atskirąjį skundą nepagrįstu, iš apelianto valstybės naudai taip pat priteistina 7,05 Lt (t.2, b.l. 159) procesinių dokumentų apeliacinės instancijos teisme siuntimo (pašto) išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

22Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

23Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Priteisti iš A. Z. IĮ „Visaza“ 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) litų teisinės pagalbos išlaidų Taikos pr. 24 namo butų savininkų bendrijos naudai.

25Priteisti iš A. Z. IĮ „Visaza“ 7 (septynis) litus 05 centus pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas A. Z. IĮ „Visaza“ kreipėsi į Visagino miesto apylinkės... 4. Atsakovas Taikos pr. 24 DNSB Visagine atsiliepimu į ieškinį (t. 1, b.l.... 5. Visagino m. apylinkės teismas 2010-04-08 nutartimi (t.2, b.l.71-73) ieškovo... 6. Ieškovas A. Z. IĮ „Visaza“ atskiruoju skundu (t. 2, b.l. 75-77) prašo:... 7. Atsakovas Taikos pr. 24 DNSB atsiliepimu į atskirąjį skundą (t.2, b.l.... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 10. Įstatymų leidėjo valia bendrosios pareigos sąžiningai naudotis... 11. Pagal CPK 246 str. 1 ir 2 dalių nuostatas ieškovo, atsakovo ar jų atstovų... 12. Kasacinės instancijos teismo praktikoje yra išaiškinta CPK 246 str. 1 d... 13. Taigi pagrindinis principas, leidžiantis šaliai išvengti neigiamų... 14. Nagrinėjamu atveju ši dviejų pagal įstatymą privalomų teisiškai... 15. Pažymėtina, jog įrodinėjimo pareigos paskirstomos vadovaujantis CPK 12 ir... 16. Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas... 17. Civilinio proceso įstatymas orientuoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis... 18. Atskirajame skunde suformuluotas apelianto prašymas išnagrinėti ieškinį ir... 19. Nurodytais motyvais teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis... 20. Atsakovo naudai iš apelianto priteistinos turėtos bylinėjimosi apeliacinės... 21. Pripažinus atskirąjį skundą nepagrįstu, iš apelianto valstybės naudai... 22. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija... 23. Visagino miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartį palikti... 24. Priteisti iš A. Z. IĮ „Visaza“ 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) litų... 25. Priteisti iš A. Z. IĮ „Visaza“ 7 (septynis) litus 05 centus pašto...