Byla 3K-3-151/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Prano Žeimio (kolegijos pirmininkas), Egidijaus Laužiko ir Zigmo Levickio (pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Arteta“ kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutarties ir Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. gegužės 30 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovų S. R. ir M. N. ieškinį atsakovui UAB ,,Arteta“ dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Pareiškimo esmė

5Ieškovai prašė priteisti iš atsakovo: ieškovei – 4020 Lt negautų pajamų, ieškovui – 3600 Lt negautų pajamų, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovai nurodė, kad nuo 2003 m. rugsėjo 20 d. iki 2003 m. gruodžio 13 d. per televizijos kanalą TV4 (dabar – Baltijos televizija) buvo rodomas atsakovo organizuotas projektas – realybės šou ,,Reaktorius“. Ieškovai tapo šio šou nugalėtojais. Realybės šou nugalėtojams atsakovas įsipareigojo suteikti pagrindinius vaidmenis TV4 seriale ,,Nuomininkai“. Atsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų ieškovams, todėl privalo atlyginti jų patirtus nuostolius – negautas pajamas.

7Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2006 m. kovo 27 d. priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį tenkino ir priteisė ieškovei iš atsakovo 4020 Lt nuostolių atlyginimo, 120,60 Lt žyminio mokesčio, o ieškovui – 3600 Lt nuostolių atlyginimo ir 108 Lt žyminio mokesčio.

8Atsakovas UAB ,,Arteta“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, prašydamas panaikinti šį sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Atsakovas nurodė, kad atsakovo atstovas – advokatas – 2006 m. kovo 27 d. teismo posėdyje nedalyvavo dėl pateisinamos priežasties – dukters ligos, pateikė šį faktą patvirtinančią medicininę pažymą. Dėl šios netikėtos priežasties atsakovo atstovas negalėjo tinkamai informuoti teismo apie savo neatvykimo priežastį, todėl atsakovas negalėjo būti tinkamai atstovaujamas. Be to, teismas, priimdamas sprendimą už akių, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Šalių sudarytose sutartyse nurodyta, kad realybės šou dalyvis sutinka dalyvauti programoje be kokio nors atlygio, taigi ieškovai negali reikalauti atlygio iš atsakovo už dalyvavimą realybės šou ,,Reaktorius“. Sutartyse nustatyta ir tai, kad realybės šou dalyviai prodiuserio nurodymu privalo dalyvauti kitose su realybės šou susijusiose programose neatlygintinai, nebent būtų atskiras dalyvio ir prodiuserio susitarimas, tačiau jokių papildomų susitarimų nebuvo. Atsakovas teigė, kad pusės metų kontraktas laimėtojams filmuotis seriale ,,Nuomininkai“ taip pat yra neatlygintinas.

9II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

10Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2006 m. gegužės 30 d. nutartimi netenkino atsakovo pareiškimo peržiūrėti sprendimą už akių.

11Teismas nurodė, kad sprendimas už akių yra naikinamas ir bylos nagrinėjimas iš esmės atnaujinamas, jeigu nustatomos dvi aplinkybės: jeigu teismas konstatuoja, kad šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ir jei pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 288 straipsnio 4 dalis). Atsakovo atstovo nurodytos nedalyvavimo teismo posėdyje priežasties – dukters ligos nuo 2006 m. kovo 27 d. iki 2006 m. balandžio 4 d. – teismas nelaikė svarbia, nes pagal CPK 246 straipsnį neatvykimas į teismo posėdį dėl ligos paprastai nelaikomas svarbia priežastimi. Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal CPK 55 straipsnį, teismo posėdyje negalint dalyvauti advokatui, galėjo dalyvauti pats juridinis asmuo. Atsakovo atstovas iki teismo posėdžio pradžios neinformavo teismo apie savo neatvykimą, nors privalėjo imtis visų veiksmų ir nepiktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis ir užtikrinti tinkamą ir visapusišką savo kliento atstovavimą.

12Teismas, išanalizavęs pareiškimo turinį ir pateiktą medžiagą, atsakovo argumentus dėl priimto sprendimo už akių teisėtumo ir pagrįstumo laikė nepagrįstais. Teismas konstatavo, kad naujų aplinkybių ar rašytinių įrodymų atsakovo atstovas teismui su pareiškimu nepateikė.

13Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo atskirąjį skundą, 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą.

14Teisėjų kolegija konstatavo, kad ypatingos aplinkybės, kurios galėtų sudaryti pagrindą advokato neatvykimo į teismą priežastį pripažinti svarbia, neįrodytos, todėl teismas pagrįstai taikė CPK įtvirtintą taisyklę, jog paprastai liga nelaikoma svarbia neatvykimo į teismą priežastimi, ir konstatavo, kad nėra pagrindo peržiūrėti sprendimą už akių. Teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad atsakovas nenurodė jokių naujų įrodymų ar argumentų, kuriais būtų grindžiamas sprendimo už akių neteisėtumas ir nepagrįstumas.

15III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

16Kasaciniu skundu atsakovas prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir pirmosios instancijos teismo nutartį ir sprendimą už akių, atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Kasaciniame skunde nurodyti šie argumentai:

171. Teismo sprendimas už akių neatitinka CPK 285 straipsnio 2 dalyje tokiam sprendimui keliamo formalaus byloje pateiktų įrodymų vertinimo reikalavimo. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, neatliko net formalaus atsakovo atsiliepime į ieškinį pateiktų įrodymų vertinimo ir vertino tik ieškovo pateiktus įrodymus. Teismas neanalizavo sutarčių nuostatų, prigimties, iš jų kylančių teisių ir pareigų atsakovui ir ieškovui. Buvo pažeisti šalių rungimosi, procesinio lygiateisiškumo principai (CPK 12, 17 straipsniai), neužtikrinta proceso šalių teisė į teisingą ir tinkamą teismo procesą (CPK 6 straipsnis).

182. Teismai netinkamai taikė ir aiškino CPK 288 straipsnio 4 dalies nuostatas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime konstatavo, kad net ir tuo atveju, kai yra visos CPK nurodytos sąlygos sprendimui už akių priimti, teismas, vadovaudamasis inter alia teisingumo, protingumo principais, turi įgaliojimus nuspręsti, priimti sprendimą už akių ar tokio nepriimti; kad CPK 288 straipsnio 4 dalis ta apimtimi, kuria teismui neleidžiama už akių priimtų sprendimų peržiūrėti ir tokiais atvejais, kai jam yra pateikiami tokie įrodymai, kurie patvirtina, kas tas sprendimas buvo akivaizdžiai neteisingas, kad juo buvo akivaizdžiai pažeistos asmens teisės, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams.

193. Teismas netinkamai aiškino CK 6.160 straipsnio 1 dalį. Teismas neįvertino to, kad ginčo šalių sudaryta sutartis yra neatlygintinė.

204. Teismai neteisingai vertino atsakovo atstovo neatvykimo į teismą priežastis. Tai, kad atsakovo atstovas dėl dukters ligos tapo nedarbingas, ir tai, kad medicinos įstaiga tai patvirtino, įrodo, kad konkretus asmuo dėl konkrečių priežasčių negali atlikti darbo funkcijų. Atsakovo atstovo nebuvimą teismo posėdyje pateisina oficialūs dokumentai, todėl jis negalėjo tikėtis, kad pateiktų dokumentų nepakaks nustatyti, jog jo nedalyvavimo priežastis yra svarbi. Teismai, matydami, kad jiems trūksta įrodymų ar yra abejonių dėl neatvykimo priežasties, privalėjo remtis CPK 179 straipsnio 1 dalimi ir pasiūlyti pateikti papildomus įrodymus.

21IV. Atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

22Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovė S. S. (R.) prašė ginčijamus teismų nutartis ir sprendimą už akių palikti nepakeistus; priteisti ieškovei iš atsakovo išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Atsiliepime nurodyti šie argumentai:

231. Esant neprivalomam procesiniam bendrininkavimui, apskaičiuojant tiek ieškinio sumą, tiek ginčijamą sumą, procesinių bendrininkų reikalavimai negali būti sumuojami. Ieškovei priteista suma neviršija 5000 Lt, todėl pagal CPK 341 straipsnio 2 punktą kasacinis skundas dėl ieškovei priteistos sumos negali būti paduodamas.

242. 2006 m. gruodžio 12 d. atstovavimo sutartis Nr. 227/06 su advokatu A. Marapolsku yra sudaryta neįgalioto kasatoriaus atstovo ir dėl to yra negaliojanti. Kasatorius nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad UAB ,,Arteta“ direktoriaus pavaduotojas turėjo teisę veikti kasatoriaus vardu ir jo vardu pasirašyti nurodytą sutartį. Be to, kasatoriaus kasacinis skundas yra surašytas ir pasirašytas advokato 2006 m. gruodžio 7 d., o atstovavimo sutartis buvo sudaryta tik 2006 m. gruodžio 12 d.

253. CPK 285 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad neatvykusi šalis, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka. Kasatorius prašo panaikinti ir sprendimą už akių. Be to, šis teismo sprendimas už akių net neperžiūrėtas apeliacine tvarka.

264. Kasatorius netinkamai aiškina viešos ofertos sąvoką, nepagrįstai susiaurindamas jos taikymo ribas. Sprendžiant, yra pasiūlymas oferta ar ne, neatsižvelgiama į tai, kokiomis priemonėmis ji yra pateikiama. Tuo atveju, kai elektroninėmis ryšio priemonėmis paskelbiamas pakankamai apibūdintas pasiūlymas būti sutarties saistomam ir įsipareigojančiam akcepto atveju, yra laikomas oferta.

275. Kasatoriaus argumentai, kad buvo pažeisti CPK 285 straipsnio 2 dalyje nustatyti įrodymų vertinimo reikalavimai, yra nepagrįsti.

286. Kasatoriaus argumentai, kad teismai netinkamai aiškino ir taikė CPK 288 straipsnio 4 dalies nuostatas, yra nepagrįsti ir atmestini. Teismai išnagrinėjo visas aplinkybes, nustatytas CPK 288 straipsnio 4 dalyje, kurioms esant, sprendimas už akių gali būti peržiūrėtas, ir nustatė, kad nė vienos iš šių aplinkybių kasatorius neįrodė.

297. Teismai visapusiškai išnagrinėjo kasatoriaus atstovo pateiktus įrodymus, kuriais buvo siekiama pagrįsti savo neatvykimą į teismo procesą, ir pagrįstai nustatė, kad kasatoriaus nurodytos aplinkybės nelaikytinos svarbiomis.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31Sprendimo už akių priėmimas – tai specifinis ginčų civilinėje byloje sprendimo būdas, kai vienai iš proceso šalių nusišalinus nuo dalyvavimo nagrinėjant civilinę bylą (pvz., atsakovui arba ieškovui neatvykus į teismo, kuriame turi būti nagrinėjama civilinė byla, posėdį, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį) ši byla yra nagrinėjama ir sprendimas yra priimamas nedalyvaujant tai šaliai.

32Pagal CPK ne kiekvienas procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui, priimtam ne už akių, panaikinti. Vienu atveju jis yra pagrindas panaikinti sprendimą tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 straipsnio 1 dalis). Kitu atveju sprendimas besąlygiškai naikinamas, jeigu yra absoliutus jo negaliojimo pagrindas, nustatytas įstatyme (CPK 329 straipsnio 2 dalis). Dar kitu atveju sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas procesinės teisės normos pažeidimas, jeigu tuo pažeidimu grindžiamas apeliacinis skundas, arba kai teismas jį pripažįsta absoliučiu (CPK 329 straipsnio 3 dalis). Į šiuos pažeidimus turi būti atsižvelgta, kai sprendžiama dėl teismo sprendimo ne už akių teisėtumo ir pagrįstumo.

33Tuo tarpu, aiškinant sprendimo už akių panaikinimo ir bylos atnaujinimo pagrindo aplinkybes, būtina atsižvelgti į tai, kad sprendimo priėmimas už akių, palyginti su kitų sprendimų priėmimu civilinėje byloje, turi tam tikrų svarbių ypatumų. Šie ypatumai yra susiję su inter alia tokio sprendimo priėmimo sąlygomis, turiniu, byloje pateiktų įrodymų vertinimu, šio sprendimo peržiūrėjimu ir apskundimu.

341. Sprendimo už akių panaikinimo sąlygos yra nustatytos CPK 288 straipsnio 4 dalyje: „Išnagrinėjęs pareiškimą, teismas naikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą iš esmės, jeigu konstatuoja, kad šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ir jos pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui“. Pagal šią įstatymo normą teismas naikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą iš esmės, kai yra abi joje nurodytos sąlygos. Pirma sąlyga yra ta, kad šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui. Antra sąlyga yra ta, kad pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Tik esant šioms abiem sąlygoms turi būti naikinamas sprendimas už akių. Jeigu yra konstatuojama tik viena jų, tai teismo sprendimas už akių negali būti naikinamas ir negali būti atnaujinamas bylos nagrinėjimas iš esmės.

35CPK 156 straipsnio nuostatą dėl teismo teisės atidėti bylos nagrinėjimą dėl svarbių priežasčių detalizuoja CPK 246 straipsnis. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas atsakovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis).

36Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovo atstovas nurodė, kad į teismo posėdį jis negalėjo atvykti dėl vaiko (šeimos nario) netikėtos ligos. Taigi atsakovo atstovas remiasi tuo, kad negalėjo dalyvauti teismo posėdyje dėl savo nedarbingumo (turėjo slaugyti susirgusį vaiką) ir tai laiko svarbia priežastimi. Teisėjų kolegija išaiškina, kad CPK 246 straipsnio 2 dalies formuluotė, jog atsakovo atstovo neatvykimas į teismo posėdį dėl ligos paprastai nelaikytinas svarbia priežastimi, taip pat apima ir atvejį, kai atsakovo atstovas neatvyksta į teismo posėdį dėl šeimos nario slaugymo. Neatvykimą į teismo posėdį dėl šeimos nario slaugymo (priklausomai nuo aplinkybių) teismas gali pripažinti svarbiu. Ar tai svarbi priežastis, sprendžia bylą nagrinėjantis teismas.

37Pagal CPK 246 straipsnio 2 dalį atsakovo atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis (nepriklausomai nuo jos svarbos) nėra pagrindas atidėti bylos nagrinėjimą, jeigu apie neatvykimo priežastis nepranešta teismui ik teismo posėdžio pradžios. Be to, iki teismo posėdžio pradžios turi būti pateiktas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, taip pat pateikti dokumentai, pateisinantys atsakovo atstovo neatvykimo priežastis. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad teismo posėdis turėjo įvykti 2006 m. kovo 26 d. 13 val. Atsakovo atstovas apie neatvykimo priežastis turėjo galimybę pranešti, tačiau to nepadarė. Ne teismo pareiga aiškintis, kodėl neatvyko atsakovo atstovas, bet šis proceso dalyvis privalo informuoti teismą apie negalėjimą atvykti į teismo posėdį ir priežastis, dėl kurių į jį negali atvykti. Atsakovo atstovas šios įstatymo nustatytos pareigos nevykdė. Taigi teismas nežinojo atsakovo atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežasčių ir negalėjo įvertinti jų svarbos, todėl pagal CPK 285 straipsnio 1 dalį turėjo teisę priimti sprendimą už akių.

38Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai, spręsdami dėl atsakovo atstovo nurodytų neatvykimo į teismo posėdį priežasčių, jas vertino ir pripažino nesvarbiomis. Kasacinis teismas sprendžia tik teisės klausimus ir nesprendžia fakto klausimų (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Taigi kasacinis teismas negali vertinti kitaip atsakovo atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežasties svarbos, nes jos vertinimas yra fakto, o ne teisės klausimas.

392. Sprendimo už akių priėmimui, kaip specifiniam civilinio proceso teisės institutui, yra būdingi ir tam tikri byloje pateiktų įrodymų vertinimo ypatumai, taip pat ypatumai, susiję su tokio sprendimo turiniu, t. y. su CPK 288 straipsnio 4 dalį būtina antra sąlyga – pareiškime turi būti nurodyti įrodymai, kurie gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Taigi pareiškime turi būti nurodyti tokie įrodymai, kurie keltų abejonių dėl sprendimo, priimto remiantis CPK 285 straipsnio 2 dalyje nustatytu formaliu byloje pateiktų įrodymų vertinimu, teisėtumu ir pagrįstumu. Pareiškime turi būti nurodyti ne bet kokie įrodymai, o tokie, kurie galėtų būti pagrindas kitokiam sprendimui priimti.

40Šalių santykiai grindžiami sutartimis. Jos buvo pateiktos pirmosios instancijos teismui. Remdamasis sutartimis, teismas padarė atitinkamas išvadas. Taigi teismas atliko įstatymo reikalaujamą formalų įrodymų vertinimą ir, kaip nustatyta CPK 286 straipsnio 1 dalyje, pateikė sutrumpintus motyvus. Apeliacinės instancijos teismas taip pat svarstė atsakovo argumentus dėl ieškovų pareikšto reikalavimo esmės. Šis teismas nustatė, kad atsakovas apeliacinės instancijos teismui naujų argumentų, kurie nebuvo žinomi pirmosios instancijos teismui, nepateikė. Taigi apeliacinės instancijos teisme buvo patikrinti atsakovo argumentai dėl reikalavimo esmės. Šių instancijų teismams bylos aplinkybės teismui buvo žinomos. Taigi, net laikant, kad atsakovų atstovas neatvyko į teismo posėdį dėl svarbios priežasties, pateisinančios neatvykimą, nėra kitos CPK 288 straipsnio 4 dalyje nustatytos būtinos aplinkybės – įrodymų, kurie gali turėti įtakos priimto sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Kasacinio skundo motyvai, kad teismas formaliai neįvertino byloje esančių įrodymų, nepagrįstas, nes minėta, jog teismas atliko byloje esančių aplinkybių vertinimą.

413. Remdamasis išdėstytais motyvais kasacinis teismas konstatuoja, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai procesines teisės normas išaiškino ir taikė tinkamai, todėl šių teismų nutartys paliktinos galioti.

42Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį ir Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. gegužės 30 d. nutartį palikti nepakeistas.

44Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Pareiškimo esmė... 5. Ieškovai prašė priteisti iš atsakovo: ieškovei – 4020 Lt negautų... 6. Ieškovai nurodė, kad nuo 2003 m. rugsėjo 20 d. iki 2003 m. gruodžio 13 d.... 7. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2006 m. kovo 27 d. priėmė... 8. Atsakovas UAB ,,Arteta“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl sprendimo... 9. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 10. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2006 m. gegužės 30 d. nutartimi... 11. Teismas nurodė, kad sprendimas už akių yra naikinamas ir bylos nagrinėjimas... 12. Teismas, išanalizavęs pareiškimo turinį ir pateiktą medžiagą, atsakovo... 13. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 14. Teisėjų kolegija konstatavo, kad ypatingos aplinkybės, kurios galėtų... 15. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 16. Kasaciniu skundu atsakovas prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo... 17. 1. Teismo sprendimas už akių neatitinka CPK 285 straipsnio 2 dalyje tokiam... 18. 2. Teismai netinkamai taikė ir aiškino CPK 288 straipsnio 4 dalies nuostatas.... 19. 3. Teismas netinkamai aiškino CK 6.160 straipsnio 1 dalį. Teismas neįvertino... 20. 4. Teismai neteisingai vertino atsakovo atstovo neatvykimo į teismą... 21. IV. Atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 22. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovė S. S. (R.) prašė ginčijamus... 23. 1. Esant neprivalomam procesiniam bendrininkavimui, apskaičiuojant tiek... 24. 2. 2006 m. gruodžio 12 d. atstovavimo sutartis Nr. 227/06 su advokatu A.... 25. 3. CPK 285 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad neatvykusi šalis, dėl kurios... 26. 4. Kasatorius netinkamai aiškina viešos ofertos sąvoką, nepagrįstai... 27. 5. Kasatoriaus argumentai, kad buvo pažeisti CPK 285 straipsnio 2 dalyje... 28. 6. Kasatoriaus argumentai, kad teismai netinkamai aiškino ir taikė CPK 288... 29. 7. Teismai visapusiškai išnagrinėjo kasatoriaus atstovo pateiktus įrodymus,... 30. Teisėjų kolegija... 31. Sprendimo už akių priėmimas – tai specifinis ginčų civilinėje byloje... 32. Pagal CPK ne kiekvienas procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas... 33. Tuo tarpu, aiškinant sprendimo už akių panaikinimo ir bylos atnaujinimo... 34. 1. Sprendimo už akių panaikinimo sąlygos yra nustatytos CPK 288 straipsnio 4... 35. CPK 156 straipsnio nuostatą dėl teismo teisės atidėti bylos nagrinėjimą... 36. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovo atstovas nurodė,... 37. Pagal CPK 246 straipsnio 2 dalį atsakovo atstovo neatvykimo į teismo posėdį... 38. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai, spręsdami dėl atsakovo atstovo... 39. 2. Sprendimo už akių priėmimui, kaip specifiniam civilinio proceso teisės... 40. Šalių santykiai grindžiami sutartimis. Jos buvo pateiktos pirmosios... 41. 3. Remdamasis išdėstytais motyvais kasacinis teismas konstatuoja, kad... 42. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 43. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m.... 44. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...