Byla 2-63-786/2013
Dėl nuomos sutarties atnaujinimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ atstovei Sigitai Kausteklytei – Tunkevičienei, atsakovo Anykščių rajono savivaldybės atstovei Astai Apanavičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atsakovui Anykščių rajono savivaldybei dėl nuomos sutarties atnaujinimo, ir

Nustatė

2Ieškovo atstovė nurodė, jog pagal 2007 m. spalio 25 d. sudarytą Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį UAB „Gintarinė vaistinė“ perėmė iš Anykščių rajono savivaldybės ir nuomos teise farmacinei veiklai naudoja 31,26 kv. m patalpas, esančias V. Kudirkos g. 1, Anykščiuose. Sutartis tarp UAB „Gintarinė vaistinė“ ir Anykščių rajono savivaldybės buvo sudaryta remiantis viešo konkurso, įvykusio 2007-10-16, komisijos sprendimu. Nuomos sutartis registruota VĮ Registrų Centre. Kitą patalpų dalį – 29,86 kv. m, esančių tuo pačiu adresu V. Kudirkos g. 1, Anykščių m., UAB „Gintarinė vaistinė“ subnuomoja iš UAB „Anykščių vaistinė“ pagal 2008-05-14 subnuomos sutartį. UAB „Anykščių vaistinė“ minėtas patalpas nuomoja iš Anykščių rajono savivaldybės, remiantis viešo konkurso, įvykusio 2003-08-08, komisijos sprendimu, pagal 2003-08-18 sudarytą savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 12n, pagal kurią Anykščių rajono savivaldybės taryba perdavė UAB „Anykščių vaistinė“ 35,51 kv. m ploto patalpas naudoti farmacinei veiklai. Sutarties terminas buvo nustatytas 2003-08-18 iki 2013-08-17. Tokiu būdu nuo 2008-05-14 61,12 kv. m patalpose, esančiose V. Kudirkos g. 1, Anykščių m., veikia „Gintarinė vaistinė“. Nuomos terminas nustatytas nuo 2007-10-25 iki 2012-10-25, bet esant nuomotojo reikalavimui, ne ilgiau kaip iki išnuomoto turto įtraukimo į privatizavimo programą. Sutartyje numatyta galimybė atnaujinti sutartį pasibaigus jos terminui LR CK nustatyta tvarka.

32012-09-26 UAB „Gintarinė vaistinė“ pateikė Anykščių rajono savivaldybei prašymą dėl 2007-10-25 nuomos sutarties atnaujinimo. Anykščių rajono savivaldybės administracija 2012-10-26 raštu ieškovą informavo apie tai, kad Anykščių rajono savivaldybės taryba 2012-10-25 posėdyje nusprendė neatnaujinti 2007-10-25 savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties ir nurodė UAB „Gintarinei vaistinei“ per 7 dienas patuštinti nuomojamas patalpas, esančias V. Kudirkos g. 1, Anykščių m.

4Pagrindinis reikalavimas, kuris keliamas nuomininkui, siekiančiam atnaujinti nuomos sutartį yra toks – nuomininkas turi pirmenybės teisę prieš kitus asmenis atnaujinti sutartį tik tuo atveju, jei jis tinkamai ir laiku vykdė savo pareigas, nustatytas sutartyje. UAB „Gintarinė vaistinė“ visą nuomos laikotarpį sutartį vykdė tinkamai. Todėl remiantis LR CK 6.482 str. 1 d. nuostatomis ieškovas pagrįstai turi pirmenybės teisę atnaujinti sutartį. Ieškovas ir raštu ir žodžiu kreipėsi į atsakovą išreikšdamas pageidavimą pratęsti nuomos sutartį.

5UAB „Gintarinė vaistinė“ nėra žinomi Anykščių rajono savivaldybės motyvai neatnaujinti nuomos sutarties. Anykščių rajono savivaldybė nėra pateikusi jokių pasiūlymų nei dėl nuomos mokesčio didinimo, nei dėl kitų nuomos sutarties sąlygų keitimo. UAB „Gintarinė vaistinė“ nesutinka su tokiu Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Mano, kad Anykščių rajono savivaldybė pažeidė Nuomos sutarties, LR Vyriausybės nutarimo dėl Valstybės materialiojo turto nuomos ir LR Civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias nuomos sutarties atnaujinimo sąlygas bei aplinkybes ir nesilaikė bendradarbiavimo ir lygiateisiškumo principų. Tokiu būdu UAB „Gintarinė vaistinė“ yra priversta uždaryti vaistinę, kadangi pagal LR Sveikatos apsaugos ministro „Dėl reikalavimų vaistinėms patvirtinimo“ vaistinės bendras patalpų plotas turi būti ne mažesnis kaip 60 kv. m.

6Prašo įpareigoti atsakovą Anykščių rajono savivaldybę tomis pačiomis sąlygomis iki 2017 m. spalio 25 d. atnaujinti su ieškovu UAB „Gintarinė vaistinė“ 2007-10-25 sudarytą savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį dėl 31,26 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, skirtų farmacinei veiklai, esančių V. Kudirkos g. 1, Anykščiuose nuomos ir įpareigoti atsakovą atnaujintą nuomos sutartį pasirašyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.

7Atsakovo Anykščių rajono savivaldybės atstovė su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog pagal 2007 m. spalio 25 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį 31,26 kv. m patalpos, esančios pastate V. Kudirkos g. 1, Anykščių m. iki 2012 m. spalio 25 d. viešo konkurso būdu buvo išnuomotos ieškovui UAB „Gintarinė vaistinė“ farmacinei veiklai vykdyti. Likus daugiau nei vienam mėnesiui iki nuomos sutarties termino pabaigos, 2012 m. rugsėjo 19 d. raštu UAB „Gintarinei vaistinei“ buvo priminta, kad šios sutarties galiojimo terminas baigėsi ir paprašyta iki nurodytos datos patuštinti patalpas. 2012 m. spalio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl nuomos sutarties su UAB „Gintarinė vaistinė“ atnaujinimo. Anykščių rajono savivaldybės taryba vieningai, 21 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių dauguma, nuomos sutarties su UAB „Gintarinė vaistinė“ termino nepratęsė. Apie tai 2012-10-26 raštu buvo informuotas ieškovas ir nurodyta per 7 dienas patuštinti nuomojamas patalpas. 2012 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. SD-2973 Anykščių rajono savivaldybės administracija ieškovui priminė, kad nuomos sutarties terminas yra pasibaigęs ir pakartotinai prašė patuštinti nuomojamas patalpas, nes šias patalpas numatoma naudoti Anykščių rajono savivaldybės reikmėms. Ieškovas, nekreipdamas į tai dėmesio, pateikė teismui ieškinį reikalaudamas priverstinai atnaujinti nuomos sutartį, nepagrįstai teigdamas, kad jam nėra žinomos priežastys, kodėl nuomos sutartis neatnaujinama. Nors ieškovas nurodo, kad sutarties sąlygas vykdė tinkamai ir turi pirmumo teisę pasibaigus nuomos sutarties terminui, atnaujinti sutartį, tačiau ieškovo nurodyti teisės aktai nustato tik galimybę, o ne pareigą nuomotojui atnaujinti nuomos sutartį. Ši galimybė ir pirmenybės teisė atnaujinti nuomos sutartį atsiranda ir realizuojama tik nuomotojui nusprendus toliau nuomoti patalpas. Jokie teisės aktai neįpareigoja nuomotojo priverstinai atnaujinti nuomos sutartį, jeigu jis nusprendžia pasibaigus nuomos sutarties terminui, naudoti nuosavybės teise priklausantį daiktą savo poreikiams tenkinti. Anykščių rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į savivaldybės įsteigtos Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro 2012-11-19 raštą Nr. S-1733-5.16, 2012-11-29 priėmė sprendimą Nr. TS-392 patalpas panaudoti viešųjų poreikių tenkinimui, todėl turtas 5 metų laikotarpiui bus perduotas Viešajai įstaigai Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui, savarankiškos savivaldybių funkcijos – pirminės asmens ir sveikatos priežiūros paslaugų tiekimo – įgyvendinimui. Nuomos sutartis su ieškovu yra pasibaigusi ir savininkė turi teisę disponuoti savo turtu bei perduoti savo turtą savo įstaigai. Atsakovas, pasibaigus nuomos sutarties terminui, priėmė sprendimą naudoti patalpas savo funkcijoms vykdyti ir viešiems poreikiams tenkinti, todėl nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti nuomos sutartį įrodinėjimas neturi jokios teisinės reikšmės. Be to, ieškovas teigia, kad kitą patalpų dalį – 29.86 kv. m, esančius tame pačiame pastate jis subnuomoja iš UAB „Anykščių vaistinė“ pagal 2008-07-14 sudarytą subnuomos sutartį Nr. SUB 20080514/01. UAB „Anykščių vaistinė“ šias patalpas nuomoja iš atsakovo – Anykščių rajono savivaldybės pagal 2003-08-18 sudarytą savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 12n. Šios sutarties 10.1 punkte numatyta, kad UAB „Anykščių vaistinė“ draudžiama be nuomotojo išankstinio raštiško sutikimo subnuomoti numojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2008-03-27 sprendimu Nr. TS-94 UAB „Anykščių vaistinė“ buvo leista subnuomoti patalpas UAB „Gintarinė vaistinė“ 1 metų laikui. Tačiau UAB „Anykščių vaistinė pagal 2008-07-14 sudarytą subnuomos sutartį savavališkai nustatė subnuomos terminą ne 1 metų, o 5 metų laikotarpiui – iki 2013-08-17. Vadinasi, nuo 2009-05-17 šias patalpas UAB „Gintarinė vaistinė“ neteisėtai, be savininko leidimo, subnuomoja iš UAB „Anykščių vaistinė“. Prašo ieškovo ieškinį atmesti ir panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

8Ieškinys atmestinas.

9Bylos medžiaga, šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2007 m. spalio 25 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytą Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis, pagal kurią ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“ perėmė iš atsakovo Anykščių rajono savivaldybės ir nuomos teise farmacinei veiklai naudoja 31,26 kv. m patalpas, esančias V. Kudirkos g. 1, Anykščiuose (b. l. 12-15, 47-50). Sutartis tarp UAB „Gintarinė vaistinė“ ir Anykščių rajono savivaldybės buvo sudaryta remiantis viešo konkurso, įvykusio 2007-10-16, komisijos sprendimu. Nuomos sutartis registruota VĮ Registrų Centre. Kitą patalpų dalį – 29,86 kv. m, esančių tuo pačiu adresu V. Kudirkos g. 1, Anykščių m., UAB „Gintarinė vaistinė“ subnuomoja iš UAB „Anykščių vaistinė“ pagal 2008-05-14 subnuomos sutartį (b. l. 16-21, 51-56). UAB „Anykščių vaistinė“ minėtas patalpas nuomoja iš Anykščių rajono savivaldybės, remiantis viešo konkurso, įvykusio 2003-08-08, komisijos sprendimu, pagal 2003-08-18 sudarytą savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 12n, pagal kurią Anykščių rajono savivaldybės taryba perdavė UAB „Anykščių vaistinė“ 35,51 kv. m ploto patalpas naudoti farmacinei veiklai (b. l. 116-119). Šios sutarties 10.1 punkte numatyta, kad UAB „Anykščių vaistinė“ draudžiama be nuomotojo išankstinio raštiško sutikimo subnuomoti numojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2008-03-27 sprendimu Nr. TS-94 UAB „Anykščių vaistinė“ buvo leista subnuomoti patalpas UAB „Gintarinė vaistinė“ 1 metų laikui (b. l. 120). Tačiau UAB „Anykščių vaistinė pagal 2008-05-14 sudarytą subnuomos sutartį savavališkai nustatė subnuomos terminą ne 1 metų, o 5 metų laikotarpiui – iki 2013-08-17 (b. l. 51). Vadinasi, nuo 2009-05-17 šias patalpas UAB „Gintarinė vaistinė“ iš UAB „Anykščių vaistinė“ subnuomoja neteisėtai, be savininko leidimo. Tokiu būdu nuo 2008-05-14 61,12 kv. m patalpose, esančiose V. Kudirkos g. 1, Anykščių m., veikia „Gintarinė vaistinė“.

102012-09-26 UAB „Gintarinė vaistinė“ pateikė Anykščių rajono savivaldybei prašymą dėl 2007-10-25 nuomos sutarties atnaujinimo (b. l. 9). 2012 m. spalio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl nuomos sutarties su UAB „Gintarinė vaistinė“ atnaujinimo (b. l. 81-82). Anykščių rajono savivaldybės taryba vieningai, 21 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių dauguma, nuomos sutarties su UAB „Gintarinė vaistinė“ termino nepratęsė (b. l. 81-82). Anykščių rajono savivaldybės administracija 2012-10-26 raštu ieškovą informavo apie tai, kad Anykščių rajono savivaldybės taryba 2012-10-25 posėdyje nusprendė neatnaujinti 2007-10-25 savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties ir nurodė UAB „Gintarinei vaistinei“ per 7 dienas patuštinti nuomojamas patalpas, esančias V. Kudirkos g. 1, Anykščių m. (b. l. 10). UAB „Gintarinė vaistinė“ nesutinka su tokiu Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

112012 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. SD-2973 Anykščių rajono savivaldybės administracija ieškovui priminė, kad nuomos sutarties terminas yra pasibaigęs ir pakartotinai prašė patuštinti nuomojamas patalpas, nes šias patalpas numatoma naudoti Anykščių rajono savivaldybės reikmėms (b. l. 99). Ieškovas, nekreipdamas į tai dėmesio, pateikė teismui ieškinį dėl nuomos sutarties atnaujinimo (b. l. 38-41). Anykščių rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į savivaldybės įsteigtos Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro 2012-11-19 raštą Nr. S-1733-5.16, 2012-11-29 priėmė sprendimą Nr. TS-392 patalpas panaudoti viešųjų poreikių tenkinimui, todėl turtas bus perduotas Viešajai įstaigai Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui, savarankiškos savivaldybių funkcijos – pirminės asmens ir sveikatos priežiūros paslaugų tiekimo – įgyvendinimui (b. l. 100, 101-102).

12Svarbu nagrinėjamojoje byloje pažymėti, jog Nuomos sutarties dalykas - valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas. Valstybės turtas, kaip viešosios nuosavybės teisės objektas, turi būti naudojamas tik siekiant patenkinti tam tikrus viešuosius interesus. Tokiu būdu nagrinėjamojoje byloje civilinės teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant tiek į teisinio santykio subjekto (valstybės), tiek ir į objekto (valstybės turto) specifiką. Bylos duomenimis, t.y. atsakovo atstovo paaiškinimais nustatyta, kad ieškovui išnuomotos patalpos yra reikalingos Viešajai įstaigai Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui ir bus panaudotos pirminės asmens ir sveikatos priežiūros paslaugų tiekimui.

13Anykščių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-392 patalpas panaudoti viešųjų poreikių tenkinimui, todėl turtas 5 metų laikotarpiui bus perduotas Viešajai įstaigai Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui, savarankiškos savivaldybių funkcijos – pirminės asmens ir sveikatos priežiūros paslaugų tiekimo – įgyvendinimui. Nuomos sutartis su ieškovu yra pasibaigusi ir savininkė turi teisę disponuoti savo turtu bei perduoti savo turtą savo įstaigai. Atsakovas, pasibaigus nuomos sutarties terminui, priėmė sprendimą naudoti patalpas savo funkcijoms vykdyti ir viešiems poreikiams tenkinti, todėl nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti nuomos sutartį įrodinėjimas neturi jokios teisinės reikšmės.

14Šalys, sudarydamos sutartį, laisva valia nusistato tarpusavio teises ir pareigas. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Turto nuomos sutartimi viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja perduoti už užmokestį kitai šaliai (nuomininkui) sutartyje nurodytą turtą laikinai valdyti ir naudotis pagal sutartyje nustatytą paskirtį ir naudojimo sąlygas, o nuomininkas įsipareigoja mokėti sutartyje nustatytą turto nuomos mokestį (CK 6.477 str. 1 d.). Pažymėtina, kad sutarties sudarymo laisvės principas ir sutarties sąlygų turinys, priklausantis nuo sutarties šalių susitarimo, kuris yra jų bendrai suderintos valios išraiška, leidžia šalims ne tik sukurti ir pakeisti, bet ir nutraukti civilinius santykius (CK 6.154, 6.156 straipsniai). Bendrosios sutarčių pabaigą reglamentuojančios civilinės teisės normos leidžia sutartį nutraukti tik įstatymuose ar sutartyje nustatytais atvejais, jeigu realiai atsiranda sutarties nutraukimo pagrindą sudarančios aplinkybės. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog šalys sudarė terminuotą Nuomos sutartį, t. y. numatė, jog nuomos terminas nustatomas nuo 2007 m. spalio 25 d. iki 2012 m. spalio 25 d. (b. l. 47-50).

15Pažymėtina, jog savo nesutikimą dėl tolesnio nuomininko turto naudojimo pasibaigus nuomos sutarčiai nuomotojas išreiškė ieškovui adresuotame 2012-09-19 rašte „Dėl nuomos sutarties“, kuriuo informavo ieškovą, jog 2012 m. spalio 25 d. baigiasi 2007-10-25 Nuomos sutarties Nr. 875 galiojimo terminas ir prašė iki sutarties pabaigos patuštinti patalpas (b.l. 97). Nurodytas raštas ieškovui buvo įteiktas, tai teismo posėdyje pripažino ieškovo atstovė. Tai patvirtina, jog ieškovui iš anksto, dar nepasibaigus sutarties terminui, buvo žinoma, jog atsakovas neketina pratęsti patalpų nuomos sutarties.

16Ieškovas pateikė teismui ieškinį reikalaudamas atnaujinti nuomos sutartį, teigdamas, kad jam nėra žinomos priežastys, kodėl nuomos sutartis neatnaujinama. Nors ieškovas nurodo, kad sutarties sąlygas vykdė tinkamai ir turi pirmumo teisę pasibaigus nuomos sutarties terminui, atnaujinti sutartį, tačiau ieškovo nurodyti teisės aktai – LR CK 6.482 str. 1 d., 2 d., LR Vyriausybės 2011-12-14 Nutarimas Nr. 1524 Dėl Valstybės materialiojo turto nuomos – nustato tik galimybę, o ne pareigą nuomotojui atnaujinti nuomos sutartį. Ši galimybė ir pirmenybės teisė atnaujinti nuomos sutartį atsiranda ir realizuojama tik nuomotojui nusprendus toliau nuomoti patalpas. Jokie teisės aktai neįpareigoja nuomotojo priverstinai atnaujinti nuomos sutartį, jeigu jis nusprendžia pasibaigus nuomos sutarties terminui, naudoti nuosavybės teise priklausantį daiktą savo poreikiams tenkinti.

17Nurodytų dokumentų visuma rodo nuoseklią atsakovo poziciją, kad pasibaigus nuomos sutarties terminui nebus pratęstos nuomos sutartys su ieškovu. Kaip paaiškino ieškovo atstovė, ieškovui buvo žinoma atsakovo nuostata dėl sutarties nepratęsimo pasibaigus jos terminui.

18Taip pat ieškovas ieškinį grindė aplinkybe, jog atliko pakankamai dideles investicijas į patalpas. Šalys 2007-10-25 Nuomos sutarties 4 p. sulygo, jog nuomininkui pagerinus išnuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama, o Sutarties 9.2 p. – savo lėšomis parengti turtą pasikeičiantiems metų sezonams ir kas 3 metai atlikti nuomojamo turto einamąjį remontą. Taigi, atsižvelgiant į šias Sutarties nuostatas, ieškovas savo valia prisiėmė įsipareigojimus ir savo rizika atliko investicijas į nuomojamą turtą. Nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, jog Sutarties galiojimas turėjo būti pratęstas dar 5 metams.

19Be to, atsakovo atstovė nurodė, jog pratęsus Nuomos patalpų sutartį su ieškovu pažeistų galiojančių teisės aktų reikalavimus, nes vaistinės plotas turi būti nemažesnis kaip 60 kv.metrų ir turėti atskirą įėjimą (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.V-7 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintų reikalavimų vaistinėms 5.1 ir 11.1 punktai). Atsakovo atstovė nurodė, jog pasibaigus Nuomos sutarties terminui nebus pratęstas sutarties terminas ir su UAB „Anykščių vaistinė“ dėl 35,51 kv.m. patalpų nuomos, kurias UAB „Anykščių vaistinė“ subnuomavo ieškovui, kadangi valstybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui (LR Vyriausybės 2001 12 14 nutarimas Nr. 1524 (su vėlesniais pakeitimais) Dėl valstybės materialiojo turto nuomos). Dėl nurodytų priežasčių UAB „Anykščių vaistinė“ negalės subnuomoti patalpų ieškovui

20Pažymėtina, kad teismas nenustatė, jog šalys kategoriškai buvo sulygę dėl ilgesnio sutarties termino, taip pat nenustatė ir atsakovo absoliučių ketinimų tęsti nuomos santykius iki 2017 m. spalio 25 d. Šalys Sutarties 16p. aptarė tik galimybę, t.y. teisę, o ne pareigą tęsti nuomos teisinius santykius.

21Įsiteisėjus teismo sprendimui, naikintinos Anykščių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 2 d.).

22Kadangi ieškinys atmestinas, iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistinos teismo turėtos pašto išlaidos (CPK 88 str.1d.3p, 93str.1d.)

23Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93, 142, 185, 259, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

24ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį Anykščių rajono savivaldybei dėl Nuomos sutarties atnaujinimo atmesti.

25Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemonės .

26Išieškoti iš ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ į valstybės biudžetą 11,30Lt (vienuolika litų 30 ct) pašto išlaidų

27Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Ignalinos rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 2. Ieškovo atstovė nurodė, jog pagal 2007 m. spalio 25 d. sudarytą... 3. 2012-09-26 UAB „Gintarinė vaistinė“ pateikė Anykščių rajono... 4. Pagrindinis reikalavimas, kuris keliamas nuomininkui, siekiančiam atnaujinti... 5. UAB „Gintarinė vaistinė“ nėra žinomi Anykščių rajono savivaldybės... 6. Prašo įpareigoti atsakovą Anykščių rajono savivaldybę tomis pačiomis... 7. Atsakovo Anykščių rajono savivaldybės atstovė su ieškiniu nesutiko ir... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Bylos medžiaga, šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2007 m. spalio 25 d.... 10. 2012-09-26 UAB „Gintarinė vaistinė“ pateikė Anykščių rajono... 11. 2012 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. SD-2973 Anykščių rajono savivaldybės... 12. Svarbu nagrinėjamojoje byloje pažymėti, jog Nuomos sutarties dalykas -... 13. Anykščių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-392 patalpas... 14. Šalys, sudarydamos sutartį, laisva valia nusistato tarpusavio teises ir... 15. Pažymėtina, jog savo nesutikimą dėl tolesnio nuomininko turto naudojimo... 16. Ieškovas pateikė teismui ieškinį reikalaudamas atnaujinti nuomos sutartį,... 17. Nurodytų dokumentų visuma rodo nuoseklią atsakovo poziciją, kad pasibaigus... 18. Taip pat ieškovas ieškinį grindė aplinkybe, jog atliko pakankamai dideles... 19. Be to, atsakovo atstovė nurodė, jog pratęsus Nuomos patalpų sutartį su... 20. Pažymėtina, kad teismas nenustatė, jog šalys kategoriškai buvo sulygę... 21. Įsiteisėjus teismo sprendimui, naikintinos Anykščių rajono apylinkės... 22. Kadangi ieškinys atmestinas, iš ieškovo į valstybės biudžetą... 23. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93,... 24. ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį Anykščių rajono... 25. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Anykščių rajono apylinkės... 26. Išieškoti iš ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ į valstybės... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka...