Byla 2A-486-198/2013
Dėl nuomos sutarties atnaujinimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Birutės Jonaitienės,

2kolegijos teisėjų: Nijolės Danguolės Smetonienės ir Laimanto Misiūno

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ apeliacinį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-63-786/2013 pagal ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atsakovui Anykščių rajono savivaldybei dėl nuomos sutarties atnaujinimo, ir

Nustatė

4Ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“ prašė įpareigoti atsakovą Anykščių rajono savivaldybę tomis pačiomis sąlygomis iki 2017 m. spalio 25 d. atnaujinti su ieškovu UAB „Gintarinė vaistinė“ 2007-10-25 sudarytą savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį dėl 31,26 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, skirtų farmacinei veiklai, esančių ( - ) nuomos ir įpareigoti atsakovą atnaujintą nuomos sutartį pasirašyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Nurodė, kad 2012-09-26 UAB „Gintarinė vaistinė“ pateikė Anykščių rajono savivaldybei prašymą dėl 2007-10-25 nuomos sutarties atnaujinimo. Anykščių rajono savivaldybės administracija 2012-10-26 raštu ieškovą informavo apie tai, kad Anykščių rajono savivaldybės taryba 2012-10-25 posėdyje nusprendė neatnaujinti 2007-10-25 savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties ir nurodė UAB „Gintarinei vaistinei“ per 7 dienas patuštinti nuomojamas patalpas, esančias ( - ). Nurodė, kad UAB „Gintarinė vaistinė“ visą nuomos laikotarpį sutartį vykdė tinkamai. Todėl remiantis LR CK 6.482 str. 1 d. nuostatomis ieškovas mano, jog turi pirmenybės teisę atnaujinti sutartį. Ieškovas ir raštu ir žodžiu kreipėsi į atsakovą išreikšdamas pageidavimą pratęsti nuomos sutartį. UAB „Gintarinė vaistinė“ nėra žinomi Anykščių rajono savivaldybės motyvai neatnaujinti nuomos sutarties. Anykščių rajono savivaldybė nėra pateikusi jokių pasiūlymų nei dėl nuomos mokesčio didinimo, nei dėl kitų nuomos sutarties sąlygų keitimo. UAB „Gintarinė vaistinė“ nesutinka su tokiu Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Mano, kad Anykščių rajono savivaldybė pažeidė Nuomos sutarties, LR Vyriausybės nutarimo dėl Valstybės materialiojo turto nuomos ir LR Civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias nuomos sutarties atnaujinimo sąlygas bei aplinkybes ir nesilaikė bendradarbiavimo ir lygiateisiškumo principų. Tokiu būdu UAB „Gintarinė vaistinė“ yra priversta uždaryti vaistinę, kadangi pagal LR Sveikatos apsaugos ministro „Dėl reikalavimų vaistinėms patvirtinimo“ vaistinės bendras patalpų plotas turi būti ne mažesnis kaip 60 kv. m.

5Anykščių rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 2 d. sprendimu ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atmetė. Nusprendė įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemonės; priteisė iš ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ į valstybės biudžetą 11,30 Lt pašto išlaidų. Teismas konstatavo, kad atsakovas, pasibaigus nuomos sutarties terminui, priėmė sprendimą naudoti patalpas savo funkcijoms vykdyti ir viešiems poreikiams tenkinti, todėl nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti nuomos sutartį įrodinėjimas neturi jokios teisinės reikšmės. Teismas pažymėjo, kad savo nesutikimą dėl tolesnio nuomininko turto naudojimo pasibaigus nuomos sutarčiai nuomotojas išreiškė ieškovui adresuotame 2012-09-19 rašte „Dėl nuomos sutarties“, kuriuo informavo ieškovą, jog 2012 m. spalio 25 d. baigiasi 2007-10-25 Nuomos sutarties Nr. 875 galiojimo terminas ir prašė iki sutarties pabaigos patuštinti patalpas. Nurodytas raštas ieškovui buvo įteiktas, tai teismo posėdyje pripažino ieškovo atstovė. Tai patvirtina, jog ieškovui iš anksto, dar nepasibaigus sutarties terminui, buvo žinoma, jog atsakovas neketina pratęsti patalpų nuomos sutarties. Teismas nurodė, kad jokie teisės aktai neįpareigoja nuomotojo priverstinai atnaujinti nuomos sutartį, jeigu jis nusprendžia pasibaigus nuomos sutarties terminui, naudoti nuosavybės teise priklausantį daiktą savo poreikiams tenkinti. Teismas pažymėjo, kad nurodytų dokumentų visuma rodo nuoseklią atsakovo poziciją, kad pasibaigus nuomos sutarties terminui nebus pratęstos nuomos sutartys su ieškovu ir jam buvo žinoma atsakovo nuostata dėl sutarties nepratęsimo pasibaigus jos terminui. Teismas nustatė, kad ieškovas savo valia prisiėmė įsipareigojimus ir savo rizika atliko investicijas į nuomojamą turtą ir šios aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, jog Sutarties galiojimas turėjo būti pratęstas dar 5 metams. Pasibaigus Nuomos sutarties terminui nebus pratęstas sutarties terminas ir su UAB „Anykščių vaistinė“ dėl 35,51 kv.m. patalpų nuomos, kurias UAB „Anykščių vaistinė“ subnuomavo ieškovui, kadangi valstybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas ne ilgesniam kaip 10 metų. Dėl nurodytų priežasčių UAB „Anykščių vaistinė“ negalės subnuomoti patalpų ieškovui. Teismas nenustatė, jog šalys buvo susitarusios dėl ilgesnio sutarties termino, taip pat nenustatė ir atsakovo absoliučių ketinimų tęsti nuomos santykius iki 2017 m. spalio 25 d. Šalys Sutarties 16 p. aptarė tik galimybę, t.y. teisę, o ne pareigą tęsti nuomos teisinius santykius.

6UAB „Gintarinė vaistinė“ apeliaciniu skundu prašo Anykščių rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; prašo apeliacinės instancijos teismo posėdyje bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Mano, kad sprendimas yra priimtas pažeidžiant materialines ir procesines teisės normas, todėl naikintinas dėl žemiau išvardintų priežasčių:

71.Dėl ginčo esmės ir teismo motyvų. Patalpos nebus naudojamos Anykščių rajono savivaldybės reikmėms. Atsakovas ketina skelbti atvirą patalpų nuomos konkursą. Nuomos sutarties atnaujinimo klausimo svarstymas Anykščių rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu įrodo tai, kad Anykščių rajono savivaldybė siunčiant 2012-09-19 raštą dėl nuomos sutarties pabaigos bei išsikraustymo dar nebuvo tvirtai apsisprendusi dėl tolimesnio Nuomos sutarties tęstinumo. Teismas neįvertino Apelianto įrodymų, kurie patvirtina atsakovo ketinimus išnuomoti patalpas viešo konkurso būdu, neatsižvelgiant į nuomininkės UAB ‚Gintarinė vaistinė“ teisės atnaujinti nuomos sutartį. Atsakovo motyvas nepratęsti Nuomos sutarties remiantis tik netinkamu nuomos mokesčio dydžiu yra nepagrįstas, neprotingas ir priimtas nesusipažinus su LR teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis Nuomos sutarties atnaujinimą. Atsakovas siūlo UAB „Anykščių vaistinė“ direktoriui nutraukti 2003-08-18 savivaldybės materialiojo turto numos sutartį ir skelbti atvirą konkursą bendram nuomojamų patalpų plotui.

82. Dėl sprendimo naudoti patalpas savivaldybės poreikiams tenkinti. Anykščių rajono savivaldybės Taryba tik 2012-11-29 priėmė sprendimą Nr. TS-392 perduoti VĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui tuo pat metu, kai jau buvo pateiktas ieškinys teisme ir dėl tų pačių patalpų teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nevertino VĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo prašymo turinio – jame tiesiog prašoma perduoti patalpas. Patalpų Pirminės sveikatos centras dar neturi ir ši įstaiga nereiškia atsakovui jokių pretenzijų dėl to, kad savivaldybė vėluoja įgyvendinti priimtus sprendimus. Mano, kad pasibaigus ginčui tarp apelianto ir atsakovo, VĮ Anykščių rajono savivaldybės PSPC vadovas galimai pareikš kad patalpos nebereikalingos ir atsakovas priims sprendimą dėl viešo patalpų nuomos konkurso.

93. Dėl neteisėto naudojimosi 29,86 kv. m. ploto patalpomis subnuomojant jas iš UAB „Anykščių vaistinė“. Subnuomos santykiai nėra šio ginčo dalykas. Atsakovas dėl patalpų subnuomos pretenziją turėtų reikšti UAB „Anykščių vaistinei“, nes nuomos sutartis šioje skundo dalyje minimų patalpų yra sudaryta tarp atsakovo ir UAB „Anykščių vaistinei“.

10Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantė dar prieš jai paduodant ieškinį žinojo, kad ginčo patalpos bus naudojamos savivaldybės reikmėms, apie tai ji buvo raštu informuota 2012-11-13. Nurodo, kad pasibaigus nuomos sutarčiai, atsirado galimybė susigrąžinti laboratorijai ankščiau turėtas patalpas. Apeliantė negali vienašališkai spręsti ar būtina patalpas perduoti laboratorijos išplėtimui. 2012-11-29 Anykščiu rajono savivaldybės tarybos sprendime Nr. TS-392 nėra nurodyta patalpų perdavimo termino, todėl nepagrįstai apeliantė teigia, kad patalpos turėjo būti perduotos VĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui iki 2012-12-05 dienos. 2009-06-25 raštu Nr. SD-1318 buvo kreiptasi į UAB „Gintarinė vaistinė“ , kad išsikeltų iš UAB „Anykščių vaistinė“ nuomojamų patalpų, 2009-07-03 atsakovas apsilankė UAB „Anykščių vaistinė“ nuomojamose patalpose ir nustatė, kad patalpos neteisėtai be savininko leidimo yra užimtos UAB „Gintarinė vaistinė“, todėl apeliantės teiginys, kad tokia situacija tenkina atsakovą yra niekuo nepagrįsta. Pretenzijas dėl patalpų subnuomos galimos abiem bendrą veiklą vykdančioms bendrovėms, kadangi bendrovių pagrindiniai akcininkai yra tie patys asmenys. Nurodo, kad nebuvo šalių valios atnaujinti sutarties. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, apeliantė nekreipė dėmesio į raginimus išsikraustyti iš patalpų, nuo 2012-10-25 savavališkai naudojasi visomis 61,12 kv.m. dydžio patalpomis. Apeliantė bet kokiu atveju turės nutraukti veiklą ginčo patalpose, kadangi pagal galiojančius teisės aktus, šios patalpos yra per mažos tokiai veiklai vykdyti ir neturi atskiro įėjimo.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d.). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų skundžiamo sprendimo dalyje.

13Bylos medžiaga, šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2007 m. spalio 25 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytą Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis, pagal kurią ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“ perėmė iš atsakovo Anykščių rajono savivaldybės ir nuomos teise farmacinei veiklai naudoja 31,26 kv. m patalpas, esančias V. K. g. 1, Anykščiuose (b. l. 12-15, 47-50, t-1 ). Sutartis tarp UAB „Gintarinė vaistinė“ ir Anykščių rajono savivaldybės buvo sudaryta remiantis viešo konkurso, įvykusio 2007-10-16, komisijos sprendimu. Nuomos sutartis registruota VĮ Registrų Centre. Kitą patalpų dalį – 29,86 kv. m, esančių tuo pačiu adresu ( - ), UAB „Gintarinė vaistinė“ subnuomoja iš UAB „Anykščių vaistinė“ pagal 2008-05-14 subnuomos sutartį (b. l. 16-21, 51-56, t-1). UAB „Anykščių vaistinė“ minėtas patalpas nuomoja iš Anykščių rajono savivaldybės, remiantis viešo konkurso, įvykusio 2003-08-08, komisijos sprendimu, pagal 2003-08-18 sudarytą savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 12n, pagal kurią Anykščių rajono savivaldybės taryba perdavė UAB „Anykščių vaistinė“ 35,51 kv. m ploto patalpas naudoti farmacinei veiklai (b. l. 116-119). Šios sutarties 10.1 punkte numatyta, kad UAB „Anykščių vaistinė“ draudžiama be nuomotojo išankstinio raštiško sutikimo subnuomoti numojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2008-03-27 sprendimu Nr. TS-94 UAB „Anykščių vaistinė“ buvo leista subnuomoti patalpas UAB „Gintarinė vaistinė“ 1 metų laikui (b. l. 120). Tačiau UAB „Anykščių vaistinė pagal 2008-05-14 sudarytą subnuomos sutartį savavališkai nustatė subnuomos terminą ne 1 metų, o 5 metų laikotarpiui – iki 2013-08-17 (b. l. 51, t-1). Darytina išvada, kad nuo 2009-05-17 šias patalpas UAB „Gintarinė vaistinė“ iš UAB „Anykščių vaistinė“ subnuomoja neteisėtai, be savininko leidimo. Tokiu būdu nuo 2008-05-14 61,12 kv. m patalpose, esančiose V. K. g. 1, Anykščių m., veikia „Gintarinė vaistinė“.

14LR CK 6.482 str. 1 d., kuriuo grindžiamas ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinys, nustato, jog nuomininkas, tvarkingai vykdęs pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, pasibaigus sutarties terminui turi pirmenybės teisę palyginti su kitais asmenimis atnaujinti sutartį. Taigi, įstatymas nuomininko pirmumo teisės atnaujinti sutartį atsiradimą sieja su tvarkingu pareigų, kylančių iš nuomos sutarties, vykdymu. Todėl nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, ar ieškovas, būdamas atsakovo Anykščių rajono savivaldybė ginčo patalpų nuomininku, tvarkingai vykdė pareigas, prisiimtas šalių 2007-10-25 nuomos sutartimi (b.l. 12-15, 47-50, t.1). Tvarkingas pareigų vykdymas gali būti suprantamas vienareikšmiškai – tai pagal nuomos sutartį prisiimtų pareigų vykdymas atitinkantis prievolių vykdymo principus (CK 6.38 str.). Pasak ieškovo, jis savo įsipareigojimus pagal 2007-10-25 Sutartį vykdė tinkamai, todėl tikėjosi, jog nuoma bus pratęsta, nes CK 6.482 str. nuostatos įtvirtina nuomininko pirmenybės teisę pratęsti nuomos santykius.

15Nustatyta, kad likus daugiau nei vienam mėnesiui iki nuomos sutarties termino pabaigos 2012 m. rugsėjo 19 raštu Nr. SD-2487 UAB „Gintarinė vaistinė“ buvo priminta, kad šios sutarties galiojimo terminas baigiasi ir buvo paprašyta patuštinti patalpas (b.l 97, t. 1) Ieškovas pateikė duomenis, kad pats dar 2012-09-26 (b.l.9, t.1) kreipėsi pas atsakovą raštu Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo, nurodydamas, kad visą numos laikotarpį sutartį vykdė tinkamai ir išreiškė pageidavimą pratęsti Patalpų nuomos sutartį penkeriems metams. Nagrinėjamu atveju ieškovas savo poziciją yra akivaizdžiai išreiškęs rašte atsakovui: 2012-09-26 užklausdamas apie ketinimą pratęsti nuomos sutartį. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų vedęs derybas su ieškovu dėl sutarties atnaujinimo, kuriame ieškovas aiškiai išreiškė savo valią sutartį atnaujinti. 2012 m. spalio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl nuomos sutarties su UAB „Gintarinė vaistinė“ atnaujinimo (b. l. 81-82, t 1). Anykščių rajono savivaldybės taryba vieningai, 21 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių dauguma, nuomos sutarties su UAB „Gintarinė vaistinė“ termino nepratęsė (b. l. 81-82, t 1). Anykščių rajono savivaldybės administracija 2012-10-26 raštu ieškovą informavo apie tai, kad Anykščių rajono savivaldybės taryba 2012-10-25 posėdyje nusprendė neatnaujinti 2007-10-25 savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties ir nurodė UAB „Gintarinei vaistinei“ per 7 dienas patuštinti nuomojamas patalpas, esančias ( - ). (b. l. 10, t 1). Šių įrodymu pagrindu Teisėjų kolegija vertina, kad tarp šalių nevyko derybos dėl nuomos sutarties atnaujinimo ir sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad aukščiau išvardintų dokumentų visuma rodo nuoseklią atsakovo poziciją, kad pasibaigus nuomos sutarties terminui nebus pratęsta nuomos sutartis su ieškovu.

16Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Civilinio kodekso 6.482 str. 1d., 2007-10-25 savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties 16 punktas įtvirtina tik pirmenybės teisę, o ne pareigą, palyginti su kitais asmenimis atnaujinti nuomos sutartį. Kaip matyti iš 2012-11-29 Sprendimo dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui, atsakovas Anykščių rajono savivaldybė nusprendė perduoti, o ne nuomoti Viešajai įstaigai Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui ginčo patalpas pagal panaudos sutartį 5 metų laikotarpiui. Byloje nenustatyta, kad atsakovas būtų vedęs derybas dėl ginčo patalpų nuomos, jų išnuomoti net neketino ir tai patvirtina 2012-11-13 Anykščių rajono savivaldybės administracijos raštas SD-2973 ( b.l. 99, 1 t), jog ginčo patalpas atsakovas numato naudoti Anykščių rajono savivaldybės reikmėms. Esant šioms aplinkybėms ieškovas net nebūtų galėjęs pasinaudoti nuomininko pirmenybes teise, nes atsakovas nusprendė nebenuomoti ginčo patalpų.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad esant šioms aplinkybėms pirmos instancijos teismo padarytos išvados teisingos ir atsakovo sprendimas ginčo patalpas naudoti savo reikmėms perleidžiant jas pagal panaudos sutartį Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centru nelaikytinas pažeidžiantis ieškovo pirmenybės teisę atnaujinti nuomos sutartį.

18Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų ieškovo apeliaciniame skunde išsakytų argumentų, kaip neturinčių esminės reikšmės.

19Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė nagrinėjamam klausimui aktualias teisės normas, teisingai nustatė faktines aplinkybes, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad atsakovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti arba panaikinti.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Anykščių rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų: Nijolės Danguolės Smetonienės ir Laimanto Misiūno... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“ prašė įpareigoti atsakovą... 5. Anykščių rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 2 d. sprendimu... 6. UAB „Gintarinė vaistinė“ apeliaciniu skundu prašo Anykščių rajono... 7. 1.Dėl ginčo esmės ir teismo motyvų. Patalpos nebus naudojamos Anykščių... 8. 2. Dėl sprendimo naudoti patalpas savivaldybės poreikiams tenkinti.... 9. 3. Dėl neteisėto naudojimosi 29,86 kv. m. ploto patalpomis subnuomojant jas... 10. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Bylos medžiaga, šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2007 m. spalio 25 d.... 14. LR CK 6.482 str. 1 d., kuriuo grindžiamas ieškovo UAB „Gintarinė... 15. Nustatyta, kad likus daugiau nei vienam mėnesiui iki nuomos sutarties termino... 16. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Civilinio kodekso 6.482 str. 1d.,... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad esant šioms aplinkybėms pirmos instancijos... 18. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų ieškovo apeliaciniame skunde... 19. Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 21. Anykščių rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 2 d. sprendimą palikti...