Byla e2A-535-241/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovų bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto narių uždarosios akcinės bendrovės „Prospekto investicijos“, uždarosios akcinės bendrovės „Vilbaiva“, uždarosios akcinės bendrovės „Alvora“, uždarosios akcinės bendrovės „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. patikslintą ieškinį atsakovams bankrutavusios Bondario individualios firmos „Boresta“ bankroto administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Valeksa“, uždarajai akcinei bendrovei „Green Wood Homes“ dėl bankroto administratorės veiksmų pripažinimo neteisėtais ir turto pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl 2015-03-02 transporto priemonių ir statybinės technikos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. BS-1, sudarytos be varžytynių tarp bankrutavusios Bondario individualios firmos „Boresta“ ir UAB „Green Wood Homes“, pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, tuo pagrindu, jog bankroto administratorė, parduodama bankrutavusios įmonės turtą, nesilaikė kreditorių komiteto nustatytos turto pardavimo tvarkos, viršydama jai suteiktus įgaliojimus turtą pardavė už mažesnę kainą bei ne tokia tvarka, kokia buvo nustatyta kreditorių komiteto. Ieškovai nurodė, kad 2014-12-19 Bondario individualios firmos „Boresta“ kreditorių komitetas 2 darbotvarkės klausimu dėl transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo kainų ir turto pardavimo tvarkos patvirtinimo priėmė nutarimą patvirtinti transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo kainas, kuri už visas transporto priemones sudarė 16 870,35 Eur. Kreditorių komitetas nutarė nustatyti tokią transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo tvarką: 1) apie parduodamą turtą ir turto pardavimo sąlygas (įskaitant turto kainą) skelbti internete. Pirmas skelbimas turi būti pateiktas ne vėliau nei per 3 darbo dienas po šio kreditorių komiteto sprendimo patvirtinimo dienos; 2) 1 punkte nustatytomis pradinėmis turto kainomis turtą pardavinėti, kaip vieną vienetą (komplektą) 1 (vieną) mėnesį po šio kreditorių komiteto sprendimo patvirtinimo dienos; 3) suderinus su kreditorių komiteto pirmininku didžiausias kainas pasiūliusiems pirkėjams parduoti jų pageidaujamą turtą (turto vienetą), jeigu jų siūloma kaina yra ne mažesnė nei šiuo kreditorių susirinkimu nustatyta minimali turto pardavimo kaina pasiūlymo pateikimo metu; 4) jeigu per 1 (vieną mėnesį) nuo šio kreditorių komiteto sprendimo patvirtinimo dienos turtas neparduodamas, šaukiamas kreditorių komiteto posėdis dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo. Bondario individualios firmos „Boresta“ bankroto administratorė apskundė visus kreditorių komiteto priimtus nutarimus teismui, tačiau 2015-03-02 pateikė teismui prašymą dėl skundo atsisakymo. Tą pačią dieną bankroto administratorė gavo UAB „Arituva“ pasiūlymą įsigyti visą parduodamą turtą už 17 100,00 Eur, t. y. 229,65 Eur daugiau, nei buvo pradinė kreditorių komiteto nustatyta kaina. Bankroto administratorė atmetė šį pasiūlymą bei nurodė, jog turtas jau yra parduotas kitai pirkėjai – UAB „Green Wood Homes“ už 16 870 Eur kainą. Ieškovų teigimu, turto pardavimas UAB „Green Wood Homes“ pažeidžia kreditorių teises, kadangi turtas parduotas už mažesnę kainą ir nesilaikant kreditorių komiteto nutarimu patvirtintos turto pardavimo tvarkos. Be to, bankroto administratorė pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) imperatyvias normas bei viršijo jai suteiktus įgaliojimus, todėl sudarytas sandoris turi būti pripažintas negaliojančiu CK 1.80 ir 1.92 straipsniuose nustatytais pagrindais. Ieškovų teigimu, turto pardavimas vyko neskaidriai, sprendimas jį parduoti atsakovei UAB „Green Wood Homes“ buvo priimtas iš anksto susitarus su atsakove. Bankroto administratorius neturėjo teisės kreditorių komiteto nutarimu nustatytą 16 870,35 Eur turto pardavimo kainą suapvalinti iki 16 870 Eur.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė – priteisė iš ieškovų bankroto administratorei UAB „Valeksa“ po 225,06 Eur, o atsakovei UAB „Green Wood Homes“ po 158,00 Eur atstovavimo išlaidų. Teismas, įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visumą bei šalių pateiktus argumentus, pripažino, kad administratorė formaliai nukrypo nuo 2014-12-19 kreditorių komiteto nutarimu Nr. 2 nustatytos transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo tvarkos, tačiau vertino, kad šios aplinkybės nesudaro pakankamo pagrindo konstatuoti, jog padaryti pažeidimai lemia 2015-03-02 pirkimo – pardavimo sandorio negaliojimą. Aplinkybė, jog formaliai turtas parduotas 0,37 Eur mažesne kaina, nei buvo nutaręs kreditorių komitetas, neleidžia daryti išvados, kad ginčo turtas buvo parduotas už mažesnę nei kreditorių nustatytą kainą. Teismo vertinimu, ieškovai nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad dėl ginčijamo sandorio bankrutavusi įmonė patyrė realios žalos arba negavo pajamų, kurias būtų gavusi, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Pažymėjo, jog ieškovų pateikti kitų asmenų komerciniai pasiūlymai neįrodo, kad turtas neabejotinai būtų parduotas už pasiūlymuose nurodytą kainą, be to, pasiūlymai buvo pateikti pasibaigus viešoje erdvėje nurodytam pasiūlymų teikimo terminui. Tarp šalių kilus ginčui, atsakovė UAB „Green Wood Homes“ į bankrutavusios įmonės sąskaitą pervedė 0,37 Eur, todėl negalima teigti, kad dėl ginčijamo sandorio ieškovams buvo padaryta žalos. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad bankroto administratorė ėmė organizuoti bankrutavusiai įmonei priklausančių transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimą vėliau nei buvo numatyta 2014-12-19 kreditorių komiteto nutarime, leidžia daryti išvadą, kad administratorė iš dalies netinkamai vykdė nutarimą, tačiau nesuteikia pagrindo išvadai, kad administratorė iš esmės turtą pardavinėjo kitokia nei kreditorių komiteto nustatyta tvarka. Teismas konstatavo, kad bankroto administratorės padaryti formalūs pažeidimai, vykdant kreditorių komiteto nutarimą, realios žalos nei įmonei, nei jos kreditoriams nesukėlė. Ieškovai pripažino, kad bankroto administratorei nustatytas įpareigojimas gautus pasiūlymus derinti su kreditorių komiteto pirmininku buvo tik informacinio pobūdžio ir, kad bankroto administratorei nereikėjo gauti leidimo parduoti turtą, todėl teismas sprendė, jog nėra objektyvaus pagrindo išvadai, kad bankroto administratorė, nepateikusi kreditorių komiteto pirmininko žiniai gauto UAB „Green Wood Homes“ pasiūlymo, pažeidė ĮBĮ 23 straipsnio 5 dalies nuostatas. Kadangi nei kreditorių susirinkimas, nei susirinkimo pirmininkas neturi teisės riboti administratorės veiklos labiau nei nustato įstatymas, sudarydama ginčo sandorį bankroto administratorė neviršijo jai suteiktų įgaliojimų. Atsižvelgdamas į tai, kad ginčo sandorio neskaidrumą ieškovai įrodinėjo tik liudytojo paaiškinimais, tačiau bankroto administratorės paaiškinimai bei pateikti rašytiniai įrodymai paneigė ieškovų teiginius, teismas darė išvadą, kad ieškovai neįrodė, jog ginčo sandoris vyko neskaidriai.

7Įvertinęs išdėstytus argumentus bei byloje nustatytų aplinkybių visumą, teismas padarė išvadą, jog vykdydama ginčo sandorį bankroto administratorė padarė formalius pažeidimus – suapvalino turto pardavimo kainą, sumažindama ją 0,37 Eur, bei turtą pradėjo pardavinėti vėliau nei buvo nustatęs kreditorių komitetas, tačiau padaryti pažeidimai nesuteikia pagrindo ginčijamą sutartį ex officio pripažinti niekine pagal CK 1.80 straipsnį, nes šis sandoris nelaikytinas akivaizdžiai niekiniu bei pažeidžiančiu bankrutavusios įmonės bei jos kreditorių teises. Ieškovai neįrodė, kad ginčo sandoris buvo sudarytas viršijant bankroto administratorei suteiktus įgaliojimus. Be to, nėra pagrindo vertinti, kad šio sandorio pripažinimas negaliojančiu reikštų kreditorių teisių apgynimą, kadangi ieškovai nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog jiems ar bankrutuojančiai įmonei ginčijamu sandoriu buvo padaryta reali žala. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas ieškinį atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Ieškovai UAB „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Nors bankroto administratorė gynėsi, jog 0,37 Eur skirtumas susidarė dėl kainų konvertavimo, tačiau bylos nagrinėjimo metu pateikusi įrodymus, jog UAB “Greem Wood Homes“ primokėjo susidariusį kainų skirtumą, patvirtino, jog buvo pažeista kreditorių komiteto nustatyta turto pardavimo tvarka ir turtas parduotas už mažesnę kainą.

112. Nesutiktina su teismo išvada, jog bankroto administratorės pažeidimai laikytini procedūriniais. Pažeidimus būtų galima laikyti procedūriniais, jei jie nesukeltų jokių kitų teisinių pasekmių tolimesniam turto pardavimui, tačiau byloje esantys įrodymai leidžia daryti išvadą, jog turtas būtų buvęs parduotas brangiau.

123. Atmestina teismo išvada, jog byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad turtas būtų parduotas už didesnę sumą. Pirkėjų pasiūlymai dėl turto pirkimo pasirašyti jų vadovų, užantspauduoti, todėl yra pakankami spręsti, jog turtas tikrai būtų parduotas už didesnę kainą.

134. Teismas nevertino kreditorių komiteto pateiktų įrodymų dėl galimo turto pardavimo net nepatvirtinus jo pardavimo tvarkos ir nepaskelbus viešai apie pardavimą. Nebuvo patikrinta, kas ir kokiu tikslu iš teritorijos išgabeno tris transporto priemones, kai jų pardavimo tvarka ir kainos dar nebuvo patvirtintos. Teismas nepagrįstai netenkino prašymo atlikti UAB „Green Wood Homes“ vadovo atpažinimą pagal liudytojo parodymus, motyvuodamas tuo, jog tai gali užvilkinti bylos nagrinėjimą. Proceso ekonomiškumas ir operatyvumas neturi būti pagrindas byloje nesiaiškinti objektyvios tiesos.

145. Aplinkybė, kad UAB „Green Wood Homes“ vadovas bijo būti atpažintas ir nedalyvavo teismo posėdžiuose, leidžia daryti išvadą, kad dalis turto UAB „Green Wood Homes“ buvo parduota neskaidriai iki turto pardavimo tvarkos nustatymo ir viešo paskelbimo apie jo pardavimą. Teismas sprendė, jog ieškovai tinkamai neįrodė šio fakto, kadangi rėmėsi tik liudytojo parodymais, tačiau kreditorių komiteto nariai prašė teismo išreikalauti jų teiginius patvirtinančius įrodymus, o teismas tokį ieškovų prašymą atmetė.

156. Bankroto administratorė, nesilaikydama kreditorių komiteto nutarimu patvirtintos turto pardavimo kainos bei tvarkos ir savavališkai parduodama įmonės turtą, pažeidė ĮBĮ ir CK numatytus reikalavimus, todėl ginčo sandoris teismo ex officio turėjo būti pripažintinas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento.

16Ieškovai UAB „Prospekto investicijos“, UAB „Vilbaiva“ ir UAB „Alvora“ pateikė atsiliepimą į ieškovų apeliacinį skundą ir teismo prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsiliepime ieškovai teigia, kad prisideda prie apeliacinio skundo, palaiko jame išdėstytus motyvus, taip pat pateikia tuos pačius kaip ir apeliaciniame skunde nurodyti argumentus, dėl kurių pirmosios instancijos teismo sprendimas turi būti panaikintas.

17Atsakovės bankrutavusios Bondario individualios firmos „Boresta“ bankroto administratorė UAB „Valeksa“ prašo netenkinti ieškovų apeliacinio skundo ir palikti teismo sprendimą nepakeistą, priteisti iš apeliantų apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi šie argumentai:

181. Apeliaciniame skunde dėstomi teiginiai, motyvuojami iš bendro konteksto paimtais atskirais skundžiamo teismo sprendimo sakiniais ar jų dalimis. Pirmosios instancijos teismas nėra konstatavęs, kad ginčo turtas ginčijamu sandoriu buvo parduotas už mažesnę kainą, nei buvo nustatęs įmonės kreditorių komitetas. Priešingai, teismas pripažino, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog ginčo turtas buvo parduotas už mažesnę nei kreditorių nustatyta kainą, nors ir nebuvo objektyvaus pagrindo ginčo turto pardavimo kainą suapvalinti iki sveikųjų skaičių.

192. Bylos nagrinėjimo metu ginčo turto pirkėja UAB „Green Wood Homes“ sutiko kompensuoti 0,37 Eur kainos skirtumo sumą, todėl apeliantų argumentai dėl turto pardavimo už per mažą kainą akivaizdžiai yra formalūs ir nesudaro pagrindo nei panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, nei pripažinti negaliojančia ginčijamą pirkimo – pardavimo sutartį.

203. Nors pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime ir nurodė, kad formaliai buvo pažeista kreditorių komiteto nutarimu nustatyta turto pardavimo tvarka, tačiau pagrįstai sprendė, kad tai nesudaro pagrindo išvadai, jog administratorė iš esmės turtą pardavinėjo kitokia, nei kreditorių komiteto nustatyta tvarka.

214. Atmestini, kaip nepagrįsti, apeliacinio skundo argumentai, kad teismui pripažinus administratorės veiksmus neteisėtais, ieškinys turėjo būti tenkinamas iš dalies. Priešingai nei teigia apeliantai, byloje nenustatyti jokie nesąžiningi ar neteisėti bankroto administratorės veiksmai, kuriais būtų padaryta žala bankrutuojančiai įmonei ar jos kreditoriams.

225. Apeliantų teiginiai, kad bankroto administratorė iš anksto buvo susitarusi su UAB „Green Wood Homes“ dėl ginčo turto pardavimo ir turto pardavimas vyko neskaidriai, yra niekuo nepagrįsti. Apie ginčo turto pardavimą buvo skelbiama viešai keliuose interneto skelbimų portaluose. Ieškovei UAB „Alvora“ pageidavus nutraukti dalies ginčo turto nuomos sutartis, dalis šio turto buvo perkelta į kitą vietą, todėl nepagrįsti ieškovų teiginiai, kad jiems nebuvo žinoma apie ginčo turto išvežimą iš įmonės teritorijos.

236. Skundžiamame sprendime pagrįstai konstatuota, jog ginčo turtas parduotas iš esmės nepažeidus kreditorių komiteto nutarimu nustatytos turto pardavimo tvarkos, todėl atmestini apeliantų teiginiai dėl imperatyvių ĮBĮ nuostatų pažeidimų.

24Atsakovė UAB „Green Wood Homes“ prašo netenkinti ieškovų apeliacinio skundo. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi šie argumentai:

251.Ieškovai neprašė ginčo sandorį pripažinti negaliojančiu ĮBĮ 14 straipsnio 2 dalyje numatytu pagrindu, be to, jie buvo atstovaujami profesionalaus teisininko, todėl šiuo pagrindu paremti apeliacinio skundo argumentai negali būti vertinami. Be to, tam, kad būtų galima konstatuoti, jog sudarytas sandoris pažeidė ĮBĮ 14 straipsnio 1 dalies nuostatas reikia, kad bankrutuojančios įmonės turtas būtų perimtas pažeidžiant ĮBĮ nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kad kreditorių komitetas patvirtino turto pardavimo kainą ir nustatė pardavimo tvarką, nėra pagrindo konstatuoti, jog buvo pažeistas ĮBĮ nustatytas reglamentavimas.

262.Kreditorių susirinkimo pirmininko teisės bankroto procese neapima pirkėjų pasiūlytų kainų derinimo. Nei kreditorių susirinkimas, nei susirinkimo pirmininkas neturi teisės riboti administratorės veiklos labiau nei nustato įstatymas, juo labiau negali vykdyti administratorei įstatymo priskirtų funkcijų. Kreditorių kompetencija yra spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, o bankroto administratorės teisė yra valdyti, naudoti ir disponuoti bankrutuojančios bendrovės turtu. Tai reiškia, kad kreditorių komiteto nurodymas, jog bankroto administratorė turi pirkėjų pasiūlytas turto įsigijimo kainas derinti su kreditorių komiteto pirmininku, peržengia kreditorių komiteto kompetencijos ribas.

273.Ieškovai proceso pirmosios instancijos teisme metu ne kartą pažeidė pareigą naudotis procesinėmis teisėmis sąžiningai. Liudytojo patikimumas yra kvestionuotinas, kadangi jis buvo ir yra susijęs su ieškovais.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

30Atsakovė UAB „Green Wood Homes“ pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Tokį prašymą motyvuoja tuo, kad nagrinėjamas ginčas yra sudėtingas, jame gausu faktinių aplinkybių. Pagal bylos duomenis, šalys yra atstovaujamos profesionalių teisininkų, paaiškinimus žodžiu ir išsamius procesinius dokumentus pateikė pirmosios instancijos teisme. Atsakovė nepagrindė, o teisėjų kolegija nenustatė, kaip žodinis bylos nagrinėjimas apeliaciniame teisme padės geriau atskleisti šios bylos esmę. Atsižvelgdama į tai, kolegija sprendžia, kad poreikio nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nėra. Todėl byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d., 322 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

31Dėl bylos esmės

32Byloje nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 19 d. bankrutavusios Bondario individualios firmos „Boresta“ kreditorių komiteto posėdyje svarstytu 2 darbotvarkės klausimu „Transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo kainų ir turto pardavimo tvarkos patvirtinimas“ buvo nuspręsta:

33„1. Patvirtinti transporto priemonių ir statybinės technikos (toliau Turtas) pardavimo kainas pagal priedą Nr. 1 (priedas pridedamas).

342. Nustatyti tokią transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo tvarką:

352.1. apie parduodamą turtą ir turto pardavimo sąlygas (įskaitant turto kainą) skelbti internete. Pirmas skelbimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 3 d. d. po šio kreditorių komiteto sprendimo patvirtinimo dienos.

362.2.1. punkte nustatytomis pradinėmis turto kainomis turtą pardavinėti, kaip vieną vienetą (komplektą) 1 (vieną) mėnesį po šio kreditorių komiteto sprendimo patvirtinimo dienos.

372.3. suderinus su kreditorių komiteto pirmininku didžiausias kainas pasiūliusiems pirkėjams parduoti jų pageidaujamą turtą (turto vienetą), jeigu jų siūloma kaina yra ne mažesnė nei šiuo kreditorių susirinkimu nustatyta minimali turto pardavimo kaina pasiūlymo pateikimo metu;

382.4. jeigu per 1 (vieną mėnesį) nuo šio kreditorių komiteto sprendimo patvirtinimo dienos Turtas neparduodamas, šaukiamas kreditorių komiteto posėdis dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“. Pagal priedą Nr. 1 patvirtinta turto pardavimo kaina iš viso sudarė 58 250 Lt, t. y. 16 870,37 Eur.

392015 m. sausio 2 d. Bondario individualios firmos „Boresta“ bankroto administratorė apskundė visus minėto kreditorių komiteto priimtus nutarimus, tačiau 2015 m. kovo 2 d. pateikė teismui pareiškimą dėl atskirojo skundo atsisakymo ir tą pačią dieną už 16 870 Eur pardavė nurodytą turtą atsakovei UAB „Green Wood Homes“.

40Kreditorių komiteto nariai ieškiniu ginčijo bankrutavusios įmonės administratorės veiksmų, atliktų parduodant įmonės turtą, teisėtumą, o turto pardavimo sandorį prašė pripažinti negaliojančiu CK 1.80 straipsnio, ĮBĮ 14 straipsnio 2 dalies pagrindais, motyvuodami tuo, kad administratorė pažeidė ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktą, 33 straipsnio 1 dalies 3 punktą, nes turtą pardavė už mažesnę nei kreditorių komiteto nustatyta kainą, nesilaikė kreditorinių komiteto nustatytos turto pardavimo tvarkos, nederino turto pardavimo kainos su kreditorių komiteto pirmininku, viršijo jai suteiktus įgaliojimus, turto pardavimas vyko neskaidriai, buvo suplanuotas iki kreditorių komiteto nutarimo priėmimo. Pirmosios instancijos teismas nenustatė esminių kreditorių komiteto nutarimu nustatytos turto pardavimo tvarkos pažeidimų, nepripažino, kad turtas buvo parduotas už mažesnę nei nustatė kreditoriai kainą, nekonstatavo ĮBĮ nustatytų imperatyvų pažeidimo ir ginčo sandorio negaliojimo, todėl ieškinį atmetė. Ieškovai apeliuoja į netinkamą bankroto administratorės veiksmų vertinimą ir pagrindo teismui ex officio pripažinti ginčo sandorį negaliojančiu pagal ĮBĮ 14 straipsnio 2 dalį bei CK 1.80 straipsnį egzistavimu. Šiais esminiais apeliacinio skundo ir prisidėjimo prie jo argumentais kolegija ir pasisako.

41ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė, bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla, įmonės likvidavimas, parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas, turto pardavimo kainos tvirtinimas (ĮBĮ 23 str.). Bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainos nustatymas – tai išimtinai įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtinas klausimas (ĮBĮ 23 str. 5 p.). Kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirta nustatyti ir tokio kaip nagrinėjamo ginčo atveju turto pardavimo tvarką (ĮBĮ 33 str. 1 d. 3 p.). Kreditorių susirinkimo pozicija (balsų dauguma) rodo daugumos kreditorių nuomonę, kad jų nustatytu būdu ir už patvirtintą kainą parduodant turtą, kreditorių interesai nebus pažeisti.

42Kaip minėta, kreditorių komiteto posėdyje buvo nuspręsta bankrutavusios Bondario individualios įmonės „Boresta“ turtą parduoti už 16 870,37 Eur. Byloje nustatyta ir ginčo dėl to nėra, kad ginčijamu sandoriu turtas parduotas už 16 870 Eur, t. y. 0,37 Eur mažesne nei nustatė kreditoriai kaina, be to, nesilaikant jo pardavimo tvarkos, t. y. pardavimas organizuotas vėliau nei numatyta kreditorių komiteto nutarime.

43Byloje nustatyta, kad turto pardavimo kainos skirtumas susidarė dėl netinkamo valiutos konvertavimo iš litų į eurus, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino kainų skirtumą mažareikšmiu, iš esmės nepažeidusiu kreditorių interesų. Apeliantai neįrodė, kad dėl ginčijamo sandorio bankrutavusi įmonė patyrė realios žalos arba negavo pajamų, kurias būtų gavusi.

44Apeliantų deklaruojamą kreditorių interesų pažeidimą paneigia ir ta aplinkybė, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė UAB „Green Wood Homes“ kompensavo susidariusį kainų skirtumą ir 0,37 Eur pervedė į bankrutuojančios įmonės sąskaitą. Apeliantų argumentas, kad tokie veiksmai tik patvirtina kreditorių nustatytos turto pardavimo kainos pažeidimo faktą, nepaneigia teismo išvadų, kad toks menkavertis kainų skirtumas, kuris vėliau buvo kompensuotas, laikytinas mažareikšmiu, nesudarančiu pagrindo konstatuoti ginčijamo sandorio negaliojimą dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms.

45Atmestini, kaip nepagrįsti, apeliantų argumentai, kad ginčo turtas galėjo būti parduotas už didesnę kainą pasiūlymus pateikusioms UAB „Arituva“ arba UAB „Boroma“. Teismas įvertino šių pasiūlymų realumą ir jų pateikimo aplinkybes. Argumentų dėl tokio vertinimo nepagrįstumo neteikiama. Pažymėtina, kad vien pasiūlymo pateikimo faktas neįrodo, kad jį pateikę asmenys nurodytą turtą neginčijamai būtų įsigiję už komerciniuose pasiūlymuose nurodytą kainą. Teikiant ir priimant komercinius pasiūlymus, sudarant turto pirkimo – pardavimo sutartis verslo praktikoje įprastos derybos ir kainų derinimas tarp sutarties šalių, o pirminė pasiūlymo kaina ne retais atvejais tokių derybų metu kinta. Spartus turto realizavimas naudingesnis kreditoriams, nei ilgos turto realizavimo procedūros, kurių sėkmė nėra garantuota. Todėl nepagrįsti apeliantų argumentai, jog ginčo turtas galėjo būti parduotas už neabejotinai didesnę kainą.

46Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bankroto administratorė turto pardavimą ėmė organizuoti vėliau, negu buvo numatyta kreditorių komiteto nutarime, ir tokiu būdu iš dalies netinkamai vykdė minėtą nutarimą. Šis faktas neteikia pagrindo išvadai, kad bankroto administratorė turtą pardavinėjo iš esmės pažeisdama kreditorių komiteto nustatytą tvarką. Pirmosios instancijos teismas įvertino aplinkybes, lėmusias vėlesnę turto pardavimo pradžią. Apeliantai teigia, kad turto pardavimas galėjo būti organizuojamas tik iki 2015 m. sausio 19 d., kadangi sistemiškai aiškinant kreditorių komiteto nutarimo 2.4 dalį, kitas kreditorių komiteto posėdis dėl tolimesnio turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo turėjo būti šaukiamas tik tuo atveju, jeigu turto nepavyktų parduoti 2014 m. gruodžio 19 d. kreditorių komiteto posėdyje nustatyta kaina ir tvarka. Formaliai vertinant įmonės bankroto administratorė turto pardavimo procedūrą pradėjo organizuoti vėliau, negu buvo nuspręsta kreditorių komiteto, nors atskirojo skundo dėl 2014 m. gruodžio 19 d. priimtų kreditorių komiteto nutarimų neteisėtumo padavimas teismui nesustabdė šių nutarimų vykdymo. Tačiau vėlesnė kreditorių komiteto nutarimo vykdymo pradžia neleidžia teigti, jog bankroto administratorė iš esmės turtą pardavinėjo kitokia, nei kreditorių komiteto nustatyta tvarka. Byloje esantys įrodymai tvirtina, jog bankroto administratorė laikėsi kreditorių komiteto nutarime nustatytos turto pardavimo tvarkos, t. y. paskelbė apie turto pardavimą internete, vieną mėnesį rinko pirkėjų pasiūlymus, transporto priemonės ir statybinė technika buvo parduotos komplekte.

47Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad turto pardavimo organizavimo pradėjimas vėliau, nei buvo numatyta kreditorių komiteto nutarime, laikytinas procedūriniu pažeidimu, kuris konkrečios žalos nesukėlė nei bankrutavusiai įmonei, nei jos kreditoriams. Byloje nustatyta, kad bankroto administratorė apie turto pardavimą paskelbė viešai interneto svetainėse, pasiūlymų pateikimams nustatė vieno mėnesio terminą. Šių teismo nustatytų ir įvertintų aplinkybių apeliantai neginčija. Vėlesnis turto pardavimo procedūrų organizavimas pagrįstai įvertintas kaip formalus pažeidimas, nesudarantis pagrindo konstatuoti administratorės veiksmų neteisėtumą, sukėlusį neigiamus padarinius bankrutuojančiai įmonei ar jos kreditoriams. Argumentų, paneigiančių šių teismo išvadų teisingumą, apeliaciniame skunde nenurodyta.

48Dėl nurodytų priežasčių nėra pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, neteisingai nustatė bylai reikšmingas aplinkybes ir padarė nepagrįstas išvadas, lėmusias ieškinio atmetimą (CPK 185 str.). Bankroto administratorės veiksmai iš esmės nepažeidė kreditorių komiteto nustatytos turto pardavimo tvarkos. Bankroto administratorė savavališkai nenustatė nei turto pardavimo kainos, nei jo pardavimo tvarkos. Išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkte bei 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte reglamentuotų imperatyvų pažeidimo ir pripažinti turto pirkimo – pardavimo sutartį negaliojančia.

49Sutiktina su atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovės UAB „Green Wood Homes“ nurodytais argumentais, kad nei kreditorių susirinkimas, nei susirinkimo pirmininkas neturi teisės riboti administratorės veiklos labiau nei nustato įstatymas, juo labiau negali vykdyti administratorei priskirtų funkcijų. Minėta, kad kreditorių kompetencija yra spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, o bankroto administratorės teisė yra valdyti, naudoti ir disponuoti bankrutuojančios įmonės turtu (ĮBĮ 14 str. 1 d. 1 p.), todėl bankroto administratorė neturėjo pareigos gauto atsakovės UAB „Green Wood Homes“ pasiūlymo derinti su kreditorių komiteto pirmininku ir neviršijo jai suteiktų įgaliojimų. Šie argumentai paneigia apeliantų poziciją, kad atsakovės UAB „Green Wood Homes“ pasiūlymą administratorė privalėjo derinti su kreditorių komiteto pirmininku, o to nepadariusi ir sudariusi ginčo sandorį viršijo jai suteiktus įgaliojimus. Pirmosios instancijos teismas šias aplinkybes išsamiai ištyrė ir tinkamai įvertino bei pagrįstai konstatavo pagrindo ginčo sandorį pripažinti negaliojančiu pagal CK 1.92 straipsnį nebuvimą. Argumentų, paneigiančių tokio vertinimo pagrįstumą, nepateikta.

50Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas nevertino kreditorių komiteto pateiktų įrodymų dėl galimo neskaidraus ginčo turto pardavimo, dar nepatvirtinus jo pardavimo tvarkos ir nepaskelbus viešai apie pardavimą. Šie apeliantų teiginiai yra niekuo nepagrįsti. Priešingai, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į bankroto bylose vyraujantį viešąjį interesą, vertino visas objektyviam ir visapusiškam bylos išnagrinėjimui reikšmingas aplinkybes, pasisakė dėl ieškovų argumentų, susijusių su neskaidriu ginčo turto pardavimu. Vien ta aplinkybė, kad apeliantų netenkina teismo išvada, jog ieškovai tinkamai nepagrindė nurodytų aplinkybių dėl sandorio neskaidrumo bei šalių nesąžiningumo, ir argumentus dėl ginčo sandorio neskaidrumo laikė neįrodytais, apeliacinės instancijos teismui nesudaro pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, neatskleisdamas bylos esmės ar netinkamai motyvuodamas procesinį sprendimą (CPK 178 str.).

51Pasak apeliantų, teismas privalėjo ex officio konstatuoti ginčijamo turto pirkimo-pardavimo sandorio negaliojimą ĮBĮ 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu pagrindu. Tokia apeliantų pozicija yra visiškai nepagrįsta. ĮBĮ 14 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta šio įstatymo. Asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems bankrutuojančios įmonės turtą, draudžiama dėl šio turto sudaryti sandorius su trečiaisiais asmenimis. Pagal šio straipsnio 2 dalį, visi sandoriai, sudaryti pažeidžiant šio straipsnio 1 dalies nuostatas, yra negaliojantys nuo jų sudarymo momento. Nagrinėjamu atveju nebuvo nei faktinio, nei teisinio pagrindo ginčo sandorio teisėtumą vertinti minėtų ĮBĮ nuostatų kontekste. Pirma, ĮBĮ 14 straipsnio 2 dalyje reglamentuotas sandorio negaliojimo pagrindas taikomas tiems sandoriams, kurie sudaromi dėl bankrutuojančios įmonės turto perleidimo ir kuriuos sudaro asmenys, neturintys teisės valdyti, naudoti ir disponuoti bankrutuojančios įmonės turtu arba tie asmenys, kurie tą turtą valdo nuomos, paskolos, pasaugos ar kitais pagrindais. Antra, ieškovų ginčijamą sandorį dėl bankrutavusios įmonės turto pardavimo sudarė bankroto administratorė, vykdžiusi šio turto pardavimą kreditorių komiteto nustatyta tvarka.

52Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neturi įtakos nagrinėjamos bylos procesiniam rezultatui.

53Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištyrė visas bylai reikšmingas faktines aplinkybes, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir jų pagrindu padarė teisingas ir motyvuotas išvadas, tinkamai aiškino ir taikė nagrinėjamam ginčui taikytinas materialiosios teisės normas, todėl atmesdamas ieškinį priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo ir prisidėjimo prie apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Tokiu atveju apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

54Dėl bylinėjimosi išlaidų

55Atsakovė bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratorė UAB „Valeksa“ prašo priteisti iš apeliantų 484 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Atsakovės prašomų priteisti išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą dydis neviršija Lietuvos advokatūros 2015 m. kovo 16 d. raštu Nr. 141 ir Lietuvos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, todėl atsakovei iš apeliantų lygiomis dalimis priteistini 484 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

56Atsakovė UAB „Green Wood Homes“ atsiliepime į atskirąjį skundą teismo prašė priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau kartu su prašymu iki bylos išnagrinėjimo iš esmės apeliacinės instancijos teisme pabaigos nenurodė šių išlaidų dydžio, nepateikė patirtas išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl tokios išlaidos negali būti priteisiamos (CPK 98 str.).

57Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

59Priteisti atsakovei bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Valeksa“, j. a. k. 123703158, iš ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Grohmann Attollo logistika“, j. a. k. 111794997, ir R. R., a. k. ( - ) po 242 Eur (du šimtus keturiasdešimt du eurus) apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl 2015-03-02 transporto priemonių ir statybinės... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškinį... 7. Įvertinęs išdėstytus argumentus bei byloje nustatytų aplinkybių visumą,... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Ieškovai UAB „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. prašo panaikinti... 10. 1. Nors bankroto administratorė gynėsi, jog 0,37 Eur skirtumas susidarė dėl... 11. 2. Nesutiktina su teismo išvada, jog bankroto administratorės pažeidimai... 12. 3. Atmestina teismo išvada, jog byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad... 13. 4. Teismas nevertino kreditorių komiteto pateiktų įrodymų dėl galimo turto... 14. 5. Aplinkybė, kad UAB „Green Wood Homes“ vadovas bijo būti atpažintas ir... 15. 6. Bankroto administratorė, nesilaikydama kreditorių komiteto nutarimu... 16. Ieškovai UAB „Prospekto investicijos“, UAB „Vilbaiva“ ir UAB... 17. Atsakovės bankrutavusios Bondario individualios firmos „Boresta“ bankroto... 18. 1. Apeliaciniame skunde dėstomi teiginiai, motyvuojami iš bendro konteksto... 19. 2. Bylos nagrinėjimo metu ginčo turto pirkėja UAB „Green Wood Homes“... 20. 3. Nors pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime ir nurodė, kad... 21. 4. Atmestini, kaip nepagrįsti, apeliacinio skundo argumentai, kad teismui... 22. 5. Apeliantų teiginiai, kad bankroto administratorė iš anksto buvo... 23. 6. Skundžiamame sprendime pagrįstai konstatuota, jog ginčo turtas parduotas... 24. Atsakovė UAB „Green Wood Homes“ prašo netenkinti ieškovų apeliacinio... 25. 1.Ieškovai neprašė ginčo sandorį pripažinti negaliojančiu ĮBĮ 14... 26. 2.Kreditorių susirinkimo pirmininko teisės bankroto procese neapima pirkėjų... 27. 3.Ieškovai proceso pirmosios instancijos teisme metu ne kartą pažeidė... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 30. Atsakovė UAB „Green Wood Homes“ pateikė teismui prašymą bylą... 31. Dėl bylos esmės... 32. Byloje nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 19 d. bankrutavusios Bondario... 33. „1. Patvirtinti transporto priemonių ir statybinės technikos (toliau... 34. 2. Nustatyti tokią transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo... 35. 2.1. apie parduodamą turtą ir turto pardavimo sąlygas (įskaitant turto... 36. 2.2.1. punkte nustatytomis pradinėmis turto kainomis turtą pardavinėti, kaip... 37. 2.3. suderinus su kreditorių komiteto pirmininku didžiausias kainas... 38. 2.4. jeigu per 1 (vieną mėnesį) nuo šio kreditorių komiteto sprendimo... 39. 2015 m. sausio 2 d. Bondario individualios firmos „Boresta“ bankroto... 40. Kreditorių komiteto nariai ieškiniu ginčijo bankrutavusios įmonės... 41. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su... 42. Kaip minėta, kreditorių komiteto posėdyje buvo nuspręsta bankrutavusios... 43. Byloje nustatyta, kad turto pardavimo kainos skirtumas susidarė dėl netinkamo... 44. Apeliantų deklaruojamą kreditorių interesų pažeidimą paneigia ir ta... 45. Atmestini, kaip nepagrįsti, apeliantų argumentai, kad ginčo turtas galėjo... 46. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bankroto administratorė turto... 47. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad turto pardavimo... 48. Dėl nurodytų priežasčių nėra pagrindo konstatuoti, kad pirmosios... 49. Sutiktina su atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovės UAB „Green Wood... 50. Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas nevertino kreditorių... 51. Pasak apeliantų, teismas privalėjo ex officio konstatuoti ginčijamo turto... 52. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų apeliacinės... 53. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 55. Atsakovė bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ bankroto... 56. Atsakovė UAB „Green Wood Homes“ atsiliepime į atskirąjį skundą teismo... 57. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 58. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti... 59. Priteisti atsakovei bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“...