Byla 2T-24/2012
Dėl žalos priteisimo bei bylinėjimosi, prekybos atstovo paslaugų ir arbitro paskyrimo išlaidų priteisimo, suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Nuntia“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo ribotos atsakomybės bendrovės „Thegra Poland“ prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje FOSFA International arbitražo teismo, esančio Jungtinėje Karalystėje, 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą dėl žalos priteisimo bei bylinėjimosi, prekybos atstovo paslaugų ir arbitro paskyrimo išlaidų priteisimo, suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Nuntia“.

2Teismas, išnagrinėjęs prašymą,

Nustatė

3FOSFA International arbitražo teismas, esantis Jungtinėje Karalystėje, 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu nusprendė išieškoti iš UAB „Nuntia“ RAB „Thegra Poland“ naudai 90 000 eurų žalos atlyginimo, kartu su priskaičiuotomis palūkanomis, siekiančiomis 5 proc. per metus, skaičiuojant trijų mėnesių laikotarpiais, pradedant nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki apmokėjimo pagal minėtą sprendimą dienos. Taip pat teismas nusprendė išieškoti iš suinteresuoto asmens pareiškėjo naudai su priimtu sprendimu susijusius mokesčius – 7 270 svarų sterlingų, 1 592, 50 svarų sterlingų už pareiškėjo patirtas išlaidas prekybos atstovo paslaugoms apmokėti bei 250 svarų sterlingų arbitro paskyrimo išlaidų.

4Pareiškėjas RAB „Thegra Poland“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą su prašymu pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje FOSFA International arbitražo teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą.

5Suinteresuotas asmuo UAB „Nuntia“ atsiliepimu į pareiškėjo RAB „Thegra Poland“ prašymą prašo atmesti pareiškėjo prašymą dėl arbitražo teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

61) 2010 m. rugsėjo 10 d. pareiškėjas su suinteresuotu asmeniu sudarė sutartį dėl 1 500 metrinių tonų Ukrainos kilmės rapsų sėklų pardavimo, 362 eurų už metrinę toną. Suinteresuotas asmuo pristatė 389,9 metrinių tonų rapsų sėklų ir informavo pareiškėją, jog turi sunkumų įvykdyti sutartį. Suinteresuotas asmuo pagal sudarytą sutartį su UAB „Mestila“ šiai įmonei taip pat tiekė rapsų sėklas, už kurias UAB „Mestila“ neatsiskaitė ir liko skolinga suinteresuotam asmeniui 116 045,05 eurų (400 355,42 Lt). Suinteresuotas asmuo, negavęs 400 355,42 Lt sumos, neįstengė nupirkti ir pareiškėjui pristatyti rapsų sėklų pagal 2010 m. rugsėjo 10 d. sandorį.

72) Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-3399-391/2011 taikė laikinąsias apsaugos priemones pagal UAB „Mestila“ prašymą UAB „Nuntia“ atžvilgiu ir areštavo suinteresuoto asmens turtą 552 515,23 Lt sumai. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės visiškai paralyžiavo suinteresuoto asmens veiklą, užkirto galimybę suinteresuotam asmeniui ginti savo interesus FOSFA arbitraže, sumokėti arbitražinį mokestį reiškiant byloje atsikirtimus, neturėjo galimybės išversti teismui skiriamų dokumentų, pasisamdyti advokatą. Suinteresuotas asmuo neturi aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčių darbuotojų, todėl arbitražo teismui nepateikė atsiliepimo į pareiškėjo ieškinį, neturėjo galimybių paskirti ir susimokėti už arbitrą. Pažymėtina, kad teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki šiol.

83) Areštavus visą suinteresuoto asmens turtą bei lėšas, nei viena bendrovė nesudarė sandorių su suinteresuotu asmeniu, todėl jokių pajamų nebuvo gauta. Suinteresuotas asmuo nebeturi lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams.

94) Nors suinteresuotam asmeniui buvo tinkamai pranešta apie arbitro paskyrimą ir apie arbitražinio teismo nagrinėjimą, tačiau jis negalėjo pateikti savo paaiškinimų. Taigi FOSFA International arbitražo teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą turėtų būti atsisakyta pripažinti ir leisti vykdyti remiantis Niujorko konvencijos V straipsnio 1 dalies b punktu ir Komercinio arbitražo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kuriuose nustatyta, kad arbitražo sprendimą gali būti atsisakyta pripažinti ir leisti vykdyti jeigu pusė, prieš kurią jis priimtas, negalėjo pateikti savo pasiaiškinimų.

104) Skundžiamą sprendimą priėmė du teisėjai, tačiau visuotinai, įskaitant Komercinio arbitražo įstatymo 13 straipsnio 3 dalį, numatyta, jog visais atvejais arbitrų skaičius turi būti nelyginis. Iš dviejų sprendimą priėmusių teisėjų vienas buvo skirtas pareiškėjo, kitas buvo paskirtas suinteresuotam asmeniui dėl objektyvių priežasčių nepareiškus nuomonės dėl arbitro skyrimo. Todėl akivaizdu, kad teisingumas buvo įvykdytas šalies, kuri galėjo susimokėti už arbitro paskyrimą, naudai.

115) FOSFA International arbitražo teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu įteisintas lupikavimas. Šis sprendimas prieštarauja viešajai tvarkai, nes juo yra priteista visiškai nepagrįsta žala, kurios dydis neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Pareiškėjas susidūrė su sunkumais pagrindžiant Ukrainos rapsų sėklų rinkos vertę prievolių nevykdymo metu, nes tuo metu dėl šios prekės nebuvo sudaryta sandorių. Tuo metu paklausos Ukrainos rapsams iš viso nebuvo, taigi pareiškėjas nuostolių iš viso nepatyrė. Be to, žalos dydis buvo apskaičiuotas vertinant ne Ukrainos rapsų, o Kazachstano kilmės rapsų kainą, buvo vertinamas rapsų sėklų pristatymas į kitą valstybę.

12Prašymas tenkinamas.

13Arbitražo teismo sprendimas, priimtas bet kurioje valstybėje – Niujorko 1958 metų konvencijos „Dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo“ (toliau – Niujorko konvencija) dalyvėje, Lietuvos Respublikoje yra pripažįstamas ir vykdomas pagal Niujorko konvencijos V straipsnio bei Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – Komercinio arbitražo įstatymas) 39 ir 40 straipsnių nuostatas. Lietuvos Respublika yra Niujorko konvencijos dalyvė, todėl FOSFA International arbitražo teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo pripažinimui ir vykdymui Lietuvos Respublikoje taikytinos Niujorko konvencijos bei Komercinio arbitražo įstatymo 39 ir 40 straipsnių nuostatos.

14Pagal Niujorko konvencijos IV straipsnio nuostatą, arbitražo sprendimo pripažinimui ir vykdymui gauti prašančioji pusė, paduodama dėl to prašymą, pateikia: a) reikiamai paliudytą arbitražo sprendimo originalą arba reikiamai paliudytą jo nuorašą; b) II straipsnyje nurodyto susitarimo originalą arba reikiamai paliudytą jo nuorašą.

15Pareiškėjas pateikė FOSFA International arbitražo teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo tinkamai patvirtintą kopiją ir jos vertimą į lietuvių kalbą.

16Niujorko konvencijos II straipsnyje nurodyta, kad kiekviena susitariančioji valstybė pripažįsta rašytinį susitarimą, pagal kurį pusės pasižada perduoti arbitražui visus ar tam tikrus ginčus, kilusius arba galinčius kilti tarp jų dėl kurių nors konkrečių sutartinių ar kitokių teisinių santykių, galinčių būti arbitražo nagrinėjimo dalyku. Komercinio arbitražo įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šalis, prašanti pripažinti ir vykdyti užsienio arbitražinio teismo sprendimą, turi pateikti Lietuvos apeliaciniam teismui autentišką arbitražinį susitarimą arba tinkamai patvirtintą jo nuorašą. Jeigu arbitražinis susitarimas surašytas ne oficialia valstybės kalba, tai besikreipiančioji šalis turi pateikti tinkamai patvirtintą dokumento vertimą į lietuvių kalbą.

17Pareiškėjas pateikė teismui RAB „Thegra Poland“ ir UAB „Nuntia“ sudarytą rapsų sėklų pirkimo – pardavimo sutarties kopiją bei šios sutarties kopijos tinkamai patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą. Šioje sutartyje yra įrašyta nuostata dėl arbitražinio susitarimo: „Kontraktas: Londono miesto arbitražas pagal kontrakto metu galiojančias FOSFA arbitražo ir apeliacijos taisykles, apie kurias abi šalys yra laikomos informuotomis. Taikoma Anglijos teisė“. Taigi Niujorko konvencijos II straipsnyje nurodytas susitarimas perduoti iš šalių sutarties kylančius ginčus nagrinėti arbitraže yra inkorporuotas į sutarties nuostatas.

18Niujorko konvencijos V straipsnio 1 dalis (Komercinio arbitražo įstatymo 40 str. 1 d.) nustato, kad arbitražo sprendimą pripažinti ar leisti vykdyti gali būti atsisakyta kai prašo ta pusė, prieš kurią jis nukreiptas, tik tada, jei ši pusė pateikia tos vietos, kur prašoma pripažinti ir leisti vykdyti, kompetentingoms valdžios institucijoms įrodymą, kad: a) arbitražinio susitarimo pusės pagal joms taikomą įstatymą buvo kuriuo nors mastu neveiksnios arba šis susitarimas negalioja pagal įstatymą, kuriam pusės tą susitarimą subordinavo, o nesant tokio nurodymo - pagal tos šalies, kur buvo padarytas sprendimas, įstatymą; arba b) pusei, prieš kurią padarytas sprendimas, nebuvo reikiamai pranešta apie arbitro paskyrimą ar apie arbitražo nagrinėjimą arba dėl kitų priežasčių ši pusė negalėjo pateikti savo pasiaiškinimų; arba c) nurodytasis sprendimas buvo padarytas dėl ginčo, kurio nenumato arbitražinis susitarimas arba neapima arbitražinio susitarimo ar arbitražinės išlygos sutartyje sąlygos, arba tame sprendime yra nuostatų tokiais klausimais, kurių neapima arbitražinis susitarimas ar arbitražinė išlyga sutartyje; tačiau jeigu nuostatai tais klausimais, kuriuos apima arbitražinis susitarimas ar išlyga, gali būti atskirti nuo tų, kurių neapima šis susitarimas ar išlyga, tai ta arbitražo sprendimo dalis, kurioje yra nuostatai arbitražinio susitarimo ar arbitražinės išlygos sutartyje apimamais klausimais, gali būti pripažįstama ir vykdoma; arba d) arbitražo institucijos sudėtis ar arbitražo procesas neatitiko pusių susitarimo arba, nesant tokio susitarimo, neatitiko tos šalies, kurioje vyko arbitražas, įstatymų, arba e) sprendimas pusėms dar nebuvo galutinis arba jo vykdymą panaikino ar sustabdė tos šalies, kurioje jis buvo padarytas, arba tos šalies, kurios įstatymai taikomi, kompetentinga valdžios institucija. Pagal Niujorko konvencijos ir Komercinio arbitražo įstatymo taikymo praktiką aukščiau nurodytų pagrindų buvimą teismas tikrina tik ginčo šalies, prieš kurią arbitražo sprendimas yra nukreiptas, reikalavimu.

19Suinteresuotas asmuo UAB „Nuntia“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo RAB „Thegra Poland“ prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje FOSFA International arbitražo teismo, esančio Jungtinėje Karalystėje, 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą, kuriame nurodė, kad minėtas arbitražo teismo sprendimas neturi būti pripažintas ir leistas vykdyti Lietuvos Respublikoje, nes suinteresuotas asmuo neturėjo galimybės pateikti savo pasiaiškinimų, bylą išnagrinėjo netinkamos sudėties arbitražo teismas bei kad minėtas sprendimas prieštarauja viešajai tvarkai, nes juo įteisintas lupikavimas.

20Pareiškėjas su suinteresuotu asmeniu, įgyvendinami autonomijos principą privatinėje teisėje, susitarė dėl ginčo priskirtinumo nagrinėti arbitražo tvarka, kad jų santykiams bus taikoma ne konkrečios valstybės teisė, o lex mercatoria, kuri iš prigimties nėra nacionalinė teisė, o yra įvairių prekybos papročių ir teisės principų rinkinys, šiuo atveju – FOSFA International arbitražo teismo arbitražo ir apeliacijos taisyklės (toliau – FOSFA taisyklės). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šalys susitarė, jog šalių ginčas bus sprendžiamas FOSFA International arbitražo teisme pagal minėto teismo arbitražo ir apeliacijos taisykles, taikant Anglijos teisę, sprendžia, kad FOSFA taisyklės turi būti taikomos ir arbitražo teismo sudėčiai. FOSFA taisyklių 1 straipsnio a punkte nurodyta, kad kiekviena šalis turi paskirti arbitrą. Šių taisyklių 1 straipsnio b punkte nurodyta, kad jeigu buvo paskirti du arbitrai, jie turi paskirti kitą arbitrą, jeigu tarp arbitrų kyla nesutarimų. FOSFA taisyklių 1 straipsnio d punkte nurodyta, kad jeigu šalis, kuriai buvo tinkamai pranešta apie arbitro skyrimą, nepaskiria savo arbitro, ir šalis, kuri paskyrė savo arbitrą, nepasiūlo kito arbitro, tada teismas gali paskirti arbitrą, kuris veiktų šalies, nepaskyrusios arbitro, vardu. Taigi FOSFA taisyklės įtvirtina galimybę dviem arbitrams nagrinėti bylą. Be to, ši nuostata neprieštarauja Jungtinės Karalystės 1996 m. arbitražo aktui, kurio 16 straipsnyje numatyta galimybė dviem arbitrams nagrinėti bylą. Kadangi aplinkybė, kad du arbitrai nagrinėja bylą, neprieštarauja nei FOSFA taisyklėms, nei subsidiariai taikomam Jungtinės Karalystės 1996 m. arbitražo aktui, teismas sprendžia, kad nepagrįsti suinteresuoto asmens argumentai, jog visais atvejais arbitrų skaičius turi būti nelyginis, nes tai yra visuotinai priimta. Sprendžiant klausimą dėl užsienio arbitražo teismo sprendimo pripažinimo, nėra pagrindo taikyti Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo nuostatų dėl arbitrų skaičiaus, kuriomis remiasi suinteresuotas asmuo, nes tai pažeistų šalių sutarties laisvės, arbitražinio susitarimo autonomijos principus. Ginčo šalys susitarė, kad ginčas bus sprendžiamas FOSFA International arbitražo teisme pagal minėto teismo arbitražo ir apeliacijos taisykles, taikant Anglijos teisę, todėl suinteresuotojo asmens nuoroda į Lietuvos teisę yra teisiškai nereikšminga. Niujorko konvencija nenustato imperatyvių normų, kurios įpareigotų arbitražines bylas nagrinėti tik nelyginiam teisėjų skaičiui. Be to, pažymėtina, kad arbitražo teismo sprendimas arbitrų buvo priimtas vienbalsiai, dėl ko arbitrai nepasinaudojo FOSFA taisyklėse numatyta galimybe paskirti trečią arbitrą.

21Suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodo, kad jam buvo pranešta apie arbitro paskyrimą ir apie bylos nagrinėjimą, bet dėl sunkios finansinės padėties negalėjo arbitražo teismui pateikti atsiliepimo į pareiškėjo ieškinį, neturėjo galimybių paskirti ir susimokėti už arbitro paskyrimą, todėl FOSFA International arbitražo teismo, esančio Jungtinėje Karalystėje, 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą turi būti atsisakyta pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje, nes šalis, prieš kurią jis priimtas, negalėjo pateikti savo pasiaiškinimų (Niujorko konvencijos V str. 1 d. b p. ir Komercinio arbitražo įstatymo 40 str.1 d. 2 p.). Bylos šalys yra juridiniai asmenys, jiems taikomi didesni rūpestingumo reikalavimai. Todėl aplinkybė, kad dėl blogos suinteresuoto asmens finansinės padėties jis negalėjo pateikti savo paaiškinimų, negali būti laikoma esmine, užkirtusia kelią suinteresuotam asmeniui pateikti savo paaiškinimų ir leidžiančia išvengti prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

22Niujorko konvencijos V straipsnio 2 dalyje bei Komercinio arbitražo įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje taip pat nurodyta, kad arbitražo sprendimą galima atsisakyti pripažinti ir vykdyti jei: a) ginčo objektas pagal šios šalies įstatymus negali būti arbitražo nagrinėjimo dalykas; b) to sprendimo pripažinimas ir vykdymas prieštarauja šios šalies viešajai tvarkai. Šių arbitražo sprendimo nepripažinimo pagrindų buvimo ar nebuvimo klausimą teismas tikrina ex officio. (Niujorko konvencijos V straipsnio 2 dalies a ir b punktai).

23Ginčai, kylantys iš derliaus pirkimo – pardavimo sutarčių, nėra priskiriami išimtinei Lietuvos Respublikos teismų kompetencijai, todėl gali būti nagrinėjami arbitraže (Komercinio arbitražo įstatymo 11 str.).

24Teismas taip pat neturi pagrindo manyti, jog FOSFA International arbitražo teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas arbitražo byloje pagal RAB „Thegra Poland“ ieškinį atsakovui UAB „Nuntia“ dėl žalos, kilusios neįvykdžius sutarties dėl 2010 m. derliaus rapsų sėklų pirkimo ir pardavimo iš Ukrainos, prieštarautų viešajai tvarkai. Teismas kaip nepagrįstą atmeta suinteresuoto asmens UAB „Nuntia“ atsiliepimo į prašymą argumentą, kad FOSFA International arbitražo teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu įteisintas lupikavimas. Įrodinėjimo pareiga procese priklauso proceso šalims, o ne teismui (CPK 12, 178 str.). Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu. Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo atsiliepime į prašymą nurodė tik bendro pobūdžio teiginį apie tai, kad arbitražo teismas netinkamai taikė materialiąją teisę, tačiau nedetalizavo kuo pasireiškia tariamas pažeidimas, ar yra priteistos baudinės netesybos, itin didelės palūkanos ir pan. Pažymėtina, jog neprotingai dideli delspinigiai gali būti vertinami kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jeigu jie reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-179/2006). Suinteresuotas asmuo pripažįsta, kad nepateikė pareiškėjui didesnės dalies sėklų ir nurodė priežastis, nesusijusias su pareiškėjo netinkamu prievolės vykdymu. Priešingai, suinteresuotasis asmuo prievolės netinkamą vykdymą sieja tik su trečiojo asmens kaltais veiksmais, dėl ko neturėjo lėšų sėklos likučiui nupirkti. Arbitrai nustatė, jog suinteresuotas asmuo sutartu laiku nepristatė pareiškėjui krovinio (rapsų sėklų), ir dėl to jam kyla civilinė atsakomybė. Iš FOSFA International arbitražo teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo motyvuojamosios dalies matyti, jog arbitražo teismas ištyrė ir įvertino su bylos esme susijusias aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavo. Arbitražo teismo sprendime nurodyta, jog šalys po derybų iš esmės buvo sutarusios dėl 90 000 EUR dydžio žalos atlyginimo, tačiau galiausiai suinteresuotas asmuo atsisakė pasirašyti skolos suderinimo aktą. Duomenų apie priteistas baudines netesybas iš suinteresuoto asmens ar akivaizdžiai neteisingą žalos apskaičiavimą byloje nėra. Tirti ir vertinti su arbitražo teismo priteistu nuostolių dydžiu susijusių aplinkybių pagal bylos duomenis nagrinėjamu atveju nėra pagrindo, nes tai reikštų su ginčo esme susijusių aplinkybių, kurias nustatė arbitražo teismas, patikrą. Tuo tarpu, sprendžiant užsienio arbitražo sprendimo pripažinimo klausimą, šalių ginčas nenagrinėjamas iš esmės ir netikrinama, ar arbitražo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Pripažinimo procedūra reiškia tik nepripažinimo pagrindų, nustatytų 1958 m. Niujorko konvencijos V straipsnyje, buvimo ar nebuvimo patikrinimą. Tarp šalių susiklosčiusių materialiųjų teisinių santykių klausimą pagal kompetenciją svarstė šalių ginčą nagrinėjęs arbitražas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-179/2006). Arbitražo teismas iš suinteresuoto asmens pareiškėjui taip pat priteisė penkių procentų dydžio metines palūkanas. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, naudojasi kreditoriaus lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Tokia nuostata įtvirtinta ir Lietuvos civilinėje teisėje (CK 6.210, 6.261 straipsniai). Palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004; 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatytos šešių procentų dydžio palūkanos tarp verslininkų, kurias turi mokėti piniginės prievolės neįvykdęs asmuo (įstatyminės palūkanos). Palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2011). Nagrinėjamu atveju arbitražo teismas priteisė mažesnes už įstatymines palūkanas, t. y. penkių procentų metines palūkanas, skaičiuojant trijų mėnesių laikotarpiais, pradedant nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki apmokėjimo pagal sprendimą dienos (b. l. 15-20).

25Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pagrindų, numatytų 1958 metų Niujorko konvencijos dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo V straipsnyje, o taip pat Komercinio arbitražo įstatymo 40 straipsnyje, dėl kurių gali būti atsisakyta pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje pareiškėjo prašyme nurodytą FOSFA International arbitražo teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą, nėra.

26Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 810, 812, 813, 814 straipsniais,

Nutarė

27Pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje FOSFA International arbitražo teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą, kuriuo pareiškėjo RAB „Thegra Poland“ naudai iš UAB „Nuntia“ priteista 90 000 eurų (devyniasdešimt tūkstančių eurų) žalos atlyginimo, kartu su priskaičiuotomis palūkanomis, siekiančiomis 5 proc. per metus, skaičiuojant trijų mėnesių laikotarpiais, pradedant nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki apmokėjimo pagal minėtą sprendimą dienos, taip pat 7 270 svarų sterlingų (septyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt svarų sterlingų) su priimtu sprendimu susijusių mokesčių, 1 592,50 (tūkstantis penki šimtai devyniasdešimti du svarai sterligai ir 50 pensų) svarų sterlingų patirtų išlaidų prekybos atstovo paslaugoms apmokėti bei 250 svarų sterlingų arbitro paskyrimo išlaidų.

28Ši nutartis per 3 mėnesius nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama kasaciniu skundu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs prašymą,... 3. FOSFA International arbitražo teismas, esantis Jungtinėje Karalystėje, 2011... 4. Pareiškėjas RAB „Thegra Poland“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Nuntia“ atsiliepimu į pareiškėjo RAB „Thegra... 6. 1) 2010 m. rugsėjo 10 d. pareiškėjas su suinteresuotu asmeniu sudarė... 7. 2) Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-3399-391/2011... 8. 3) Areštavus visą suinteresuoto asmens turtą bei lėšas, nei viena... 9. 4) Nors suinteresuotam asmeniui buvo tinkamai pranešta apie arbitro paskyrimą... 10. 4) Skundžiamą sprendimą priėmė du teisėjai, tačiau visuotinai,... 11. 5) FOSFA International arbitražo teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu... 12. Prašymas tenkinamas.... 13. Arbitražo teismo sprendimas, priimtas bet kurioje valstybėje – Niujorko... 14. Pagal Niujorko konvencijos IV straipsnio nuostatą, arbitražo sprendimo... 15. Pareiškėjas pateikė FOSFA International arbitražo teismo 2011 m.... 16. Niujorko konvencijos II straipsnyje nurodyta, kad kiekviena susitariančioji... 17. Pareiškėjas pateikė teismui RAB „Thegra Poland“ ir UAB „Nuntia“... 18. Niujorko konvencijos V straipsnio 1 dalis (Komercinio arbitražo įstatymo 40... 19. Suinteresuotas asmuo UAB „Nuntia“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo RAB... 20. Pareiškėjas su suinteresuotu asmeniu, įgyvendinami autonomijos principą... 21. Suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodo, kad jam buvo pranešta apie arbitro... 22. Niujorko konvencijos V straipsnio 2 dalyje bei Komercinio arbitražo įstatymo... 23. Ginčai, kylantys iš derliaus pirkimo – pardavimo sutarčių, nėra... 24. Teismas taip pat neturi pagrindo manyti, jog FOSFA International arbitražo... 25. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas daro... 26. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 810, 812,... 27. Pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje FOSFA International... 28. Ši nutartis per 3 mėnesius nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...