Byla eB2-2411-259/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei mažajai bendrijai SND Sprendimai

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei mažajai bendrijai SND Sprendimai,

Nustatė

3Ieškovas pateikė teismui pareiškimą, kuriame prašoma iškelti bankroto bylą finansinių įsipareigojimų nevykdančiai atsakovei MB SND Sprendimai. Nurodė, kad atsakovės įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pareiškimo pateikimo teismui dienai sudarė 3 366,82 Eur. Siekdamas išsiieškoti skolą, ieškovas atsakovės įmonei taikė priverstinio poveikio priemones, tačiau įsiskolinimas nebuvo padengtas.

42017 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2017 m. rugpjūčio 25 d. 10.30 val., apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 str. 3 d.). Prieštaravimų negauta.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

6LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

7Teismas 2017 m. liepos 3 d. nutartimi įpareigojo atsakovės MB SND Sprendimai administracijos vadovą per 5 dienas nuo šios nutarties kopijos gavimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Procesinius dokumentus du kartus išsiuntus Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės buveinės adresu – ( - ), jų įteikti nepavyko, teismui grąžinti pašto įstaigos darbuotojų neįteikti su nuoroda, jog adresatas korespondencijos neatsiėmė. Minėta nutartis buvo išsiųsta ir 2017 m. liepos 5 d. įteikta atsakovės vadovo D. K. deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau per teismo nustatytą terminą reikalaujami dokumentai pateikti nebuvo. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo MB SND Sprendimai spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje ieškovės pateiktais ir teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

8Iš paskutinių Juridinių asmenų registrui pateiktų MB SND Sprendimai finansinės atskaitomybės duomenų matyti, kad ši įmonė 2013 m. gruodžio 31 d. turėjo 3 434,60 Eur vertės turtą, kurį sudarė 51,55 Eur vertės ilgalaikis materialus turtas ir 3 383,05 Eur vertės trumpalaikis turtas. Didžiąją dalį trumpalaikio turto sudarė piniginės lėšos (3 243,45 Eur). Atsakovės įsipareigojimai kreditoriams aptariamuoju laikotarpiu sudarė 142,20 Eur. Nors formaliai vertinant 2013 metų balanso duomenis matyti, kad jame apskaityti bendrovės turto ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams rodikliai nesudaro pagrindo konstatuoti įmonės nemokumo (ĮBĮ 2 straipsnio 8 punktas), tačiau teisinę reikšmę sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą turi šių rodiklių realumas. Pažymėtina, kad paskutiniuosius finansinės atskaitomybės duomenis Juridinių asmenų registrui atsakovės įmonė pateikė tik už 2013 metus, kas vertintina sąmoningu įmonės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimu, todėl šiuo metu minėtame balanse nurodomo trumpalaikio turto, sudarančio didžiąją dalį viso įmonės turto, struktūra gali būti pakitusi, šis gali būti nuvertėjęs, realiai balanse nurodomų piniginių lėšų nėra, o atsakovės įsipareigojimai kreditoriams padidėję bei jų terminai pasibaigę. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės bendrovė neturi nuosavybės teise registruotino nekilnojamojo turto, taip pat transporto priemonių. Pagal Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teismui pateiktą informaciją, atsakovė 2017 m. liepos 10 d. turėjo 74,72 Eur mokestinę nepriemoką valstybės savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams. VSDFV informacinės sistemos duomenimis, 2017 m. rugpjūčio 16 d. atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudarė 3 682,60 Eur, valstybiniu socialiniu draudimu apdraustų asmenų įmonėje nėra, taigi spręstina, jog bendrovė nebevykdo realios ūkinės veiklos, o jos turto vertė nėra didesnė nei pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad šiuo metu nėra iškeltų civilinių bylų, kuriose atsakovei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai.

9Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, LR įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, į tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius ir turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, įstatymais nustatytus privalomuosius mokėjimus, vadovaudamasis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas MB SND Sprendimai skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti ieškovo pareiškimą ir iškelti MB SND Sprendimai bankroto bylą (ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalis, 9 straipsnio 7 dalis).

10Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius D. J., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

11Iškėlus MB SND Sprendimai bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

12Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

13Iškelti MB SND Sprendimai (juridinio asmens kodas 302967886, registracijos adresas ( - )) bankroto bylą.

14Paskirti MB SND Sprendimai administratoriumi D. J. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA194, darbovietės adresas ( - )).

15Uždėti MB SND Sprendimai (juridinio asmens kodas 302967886) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad MB SND Sprendimai valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti VĮ Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

19Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.

20Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio... 3. Ieškovas pateikė teismui pareiškimą, kuriame prašoma iškelti bankroto... 4. 2017 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma,... 7. Teismas 2017 m. liepos 3 d. nutartimi įpareigojo atsakovės MB SND Sprendimai... 8. Iš paskutinių Juridinių asmenų registrui pateiktų MB SND Sprendimai... 9. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, LR įmonių bankroto įstatyme... 10. Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto... 11. Iškėlus MB SND Sprendimai bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 12. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 13. Iškelti MB SND Sprendimai (juridinio asmens kodas 302967886, registracijos... 14. Paskirti MB SND Sprendimai administratoriumi D. J. (įmonių bankroto... 15. Uždėti MB SND Sprendimai (juridinio asmens kodas 302967886) nekilnojamajam ir... 16. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 17. Nustatyti, kad MB SND Sprendimai valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti VĮ Registrų centras,... 19. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...