Byla e2A-665-302/2018
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Shiva International“, notarė J. K. ir AIG Europe Limited

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės R. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo E. S. ieškinį atsakovams R. S., V. S. ir I. S. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Shiva International“, notarė J. K. ir AIG Europe Limited.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas E. S. ieškiniu prašė panaikinti 2015 m. birželio 4 d. atsakovei išduotą, 2015 m. rugsėjo 2 d. Kampure, notaro L. R. N., reg. Nr. 66(72)09, patvirtintą įgaliojimą (toliau – Įgaliojimas); panaikinti 2015 m. lapkričio 12 d. Vilniaus m. 45-ojo notaro biure (notarinio registro Nr. JK-7467) tarp atsakovės, veikiančios savo ir ieškovo vardu, bei I. S. ir V. S. sudarytą negyvenamųjų patalpų – administracinių patalpų, kurių unikalus Nr.: ( - ), esančių ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis); taikyti restituciją natūra - grąžinti ieškovo nuosavybėn negyvenamąsias patalpas – administracines patalpas, kurių unikalus Nr.: ( - ), esančias ( - ); priteisti bylinėjimosi išlaidas. Patikslintu ieškiniu ieškovas nurodė, kad nebereiškia reikalavimo dėl atsakovei Indijos Respublikoje išduoto įgaliojimo pripažinimo negaliojančiu.

82.

9Ieškovas nurodė, kad atsitiktinai sužinojo, jog jo sutuoktinė atsakovė R. S., pasinaudodama 2015 m. birželio 4 d. ieškovo neva Indijos Respublikoje išduotu įgaliojimu ir už 185 373,32 Eur pardavė ieškovui asmeninės nuosavybės teise priklausiusias, viešajame registre ieškovo vardu buvusias įregistruotas negyvenamąsias patalpas – administracines patalpas, kurių unikalus Nr.: ( - ), esančias ( - ), melagingai teigdama, kad patalpos priklauso sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Patalpos be ieškovo žinios ir valios buvo perleistos Vilniaus m. 45-ojo notaro biuro notarės J. K. 2015 m. lapkričio 12 d. patvirtintos pirkimo–pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. JK-7467 (toliau - Sutartis), pagrindu, atsakovams I. S. ir V. S., o vėliau ilgalaikės nuomos teise perleistos uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Shiva International“, kurios direktorius A. D. galimai padėjo atsakovei organizuoti patalpų pardavimo procesą Lietuvoje, ir, ieškovo žiniomis, turi ketinimų įgyti patalpas nuosavybės teise. Ieškovo teigimu, minėtų patalpų jis neketino parduoti ir pinigų už parduotą turtą negavo. Ieškovas tvirtino, kad Įgaliojimas, kurio pagrindu veikė jo sutuoktinė, buvo suklastotas, be to, minėtas įgaliojimas nebuvo legalizuotas Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu priėmė ieškovo atsisakymą nuo reikalavimo pripažinti 2015 m. birželio 4 d. įgaliojimą negaliojančiu ir šioje dalyje bylą nutraukė; ieškinį tenkino – pripažino negaliojančia 2015 m. lapkričio 12 d. Vilniaus m. 45-ojo notaro biure patvirtintą (notarinio registro Nr. JK-7467) tarp R. S., veikiančios savo ir E. S. vardu, bei V. S. sudarytą negyvenamųjų patalpų – administracinių patalpų, kurių unikalus Nr.: ( - ), esančių ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį; taikė restituciją natūra – grąžino ieškovui negyvenamąsias patalpas – administracines patalpas, kurių unikalus Nr.: ( - ), esančias ( - ); paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

144.

15Teismas nustatė, kad notarei J. K. pateiktas Įgaliojimas, kuriame yra Utar Pradešo valstijos Indijos Respublikoje vyriausybės paskirto notaro L. R. N. antspaudas, spaudas, parašas ir nurodoma tvirtinimo data 2015 m. rugsėjo 2 d. ties notaro parašu, neturėjo tvirtinimo pažymos Apostille ir nebuvo legalizuotas Lietuvos Respublikoje. Taip pat teismas įvertino ir tai, kad ieškovas į bylą pateikė Apostille patvirtintą pažymą, kuria Valstijos vyriausybės paskirtas notaru advokatas L. R. N. tvirtina, jog 2015 m. rugsėjo 2 d. E. S. įforminto įgaliojimo R. S. vardu, patvirtinto 100 rupijų vertės antspaudu, jis nepasirašė, įgaliojimas nėra įregistruotas registre, todėl laikytina, kad notaro parašas ir antspaudas buvo padirbti.

165.

17Kadangi atsakovei ieškovo išduotas Įgaliojimas nebuvo patvirtintas bei legalizuotas teisės aktuose nustatyta tvarka, teismas sprendė, kad notarė J. K. negalėjo šiuo Įgaliojimu remtis, tvirtindama ginčo Sutartį. Ydingas įgaliojimas vertintinas kaip niekinis, todėl jis negali sukurti teisių ir pareigų, o pagal tokį įgaliojimą sudarytas sandoris neatitinka įstatymo reikalavimų, todėl toks sandoris yra negaliojantis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.80 straipsnis).

186.

19Nustatęs, kad patalpų pirkėjai V. S. ir I. S. (buvusi pavardė V.) iki šiol už ginčo patalpas yra neatsiskaitę su pardavėjais ir patalpos nėra perleistos jokiems tretiesiems asmenims, teismas taikė vienašalę restituciją – ginčo patalpas grąžino ieškovui.

20III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

217.

22Atsakovė R. S. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

237.1

24Skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas pažeidžiant procesinės teisės normas, kadangi teismas peržengė ieškinio ribas – teismas rėmėsi ne ieškovo nurodytu faktiniu ieškinio pagrindu (ieškovas nurodė, kad neva neišdavė atsakovei 2015 m. birželio 4 d. įgaliojimo), netyrė bei neanalizavo atsakovės į tokį ieškovo suformuluotą ieškinio faktinį pagrindą pateiktų atsikirtimų ir rašytinių įrodymų, neatsižvelgė į tai, kad vėliau į bylą buvo pateiktas Įgaliojimas su Apostille, o rėmėsi aplinkybėmis, kurios net nebuvo šioje byloje nagrinėtos (Įgaliojimas nebuvo patvirtintas Apostille, o ydingas įgaliojimas negali sukurti teisių ir pareigų). Teismas peržengė ieškinio ribas, remdamasis kitu ieškinio pagrindu nei buvo nurodęs ieškovas, todėl buvo suvaržyta apeliantės ir kitų proceso dalyvių teisė teikti argumentus ir įrodymus.

257.2

26Pirmosios instancijos teismas pažeidė ir materialinės teisės normas. Teismas tik deklaratyviai konstatavo, kad Įgaliojimas yra ydingas (nebuvo patvirtintas Apostille), dėl ko pagal tokį Įgaliojimą patvirtinta Sutartis yra negaliojanti. Teismas nustatė tik Įgaliojimo formos ydingumą, bet ne Įgaliojimo turinio ydingumą ir prieštaravimą imperatyvioms įstatymo normoms, todėl darytina išvada, kad teismas be pagrindo taikė CK 1.80 straipsnį, kai dėl sandorio formos ydingumo turėjo būti taikomas CK 1.93 straipsnis. CK 1.93 straipsnis, reglamentuojantis sandorio negaliojimą dėl įstatymų reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo, aiškiai nustato, jog įstatymų reikalaujamos formos nesilaikymas sandorį daro negaliojančiu tik tuo atveju, kai toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatymuose. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 54 straipsnyje nustatyta, jog užsienyje sudarytus ir (ar) išduotus oficialius dokumentus Lietuvos Respublikos notarai priima, jei tokie dokumentai yra patvirtinti pažyma (Apostille) ar legalizuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitaip. Iš šios nuostatos matyti, kad nėra įsakmiai nurodytas sandorio negaliojimas, kai toks sandoros nėra patvirtintas Apostille ar legalizuotas, todėl Įgaliojimas negalėjo būti vertintas kaip niekinis pats savaime ir nesukeliantis jokių pasekmių. Įgaliojimas tik Sutarties sudarymo metu nebuvo patvirtintas Apostille, tačiau 2016 m. gegužės 13 d. Įgaliojimas buvo patvirtintas, o tai patvirtina Įgaliojimo galiojimą apskritai.

277.3

28Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra itin formalus ir deklaratyvus, priimtas vertinant tik įgaliojimo formą, bet ne tikruosius ieškovo ir apeliantės ketinimus. Remdamasis tuo, kad CK nėra sureguliuoti santykiai, kai sandoris sudaromas remiantis dokumentu, kuris nėra patvirtintas Apostille, o tokia privaloma sandorio forma yra įtvirtinta įstatyme, vadovaujantis CK 1.8 straipsnio nuostatomis, įvertinus tai, kad ieškovas iki pat šiol nėra išduoto Įgaliojimo, bei atsižvelgiant į tai, kad galiausiai buvo pateiktas 2016 m. gegužės 13 d. Apostille patvirtintas Įgaliojimas, teismas, remdamasis CK 1.93 straipsnyje įtvirtinta taisykle, turėjo pripažinti Sutartį galiojančia ir ieškinį atmesti.

298.

30Ieškovas E. S. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

318.1

32Ieškovas tiksliai ir suprantamai buvo suformulavęs ieškinio dalyką. Tik viena iš ieškovo nurodytų faktinių aplinkybių buvo ta, kad jis neišdavė ir negalėjo išduoti apeliantei Įgaliojimo, tačiau, be šio argumento, ieškinio reikalavimus ieškovas grindė ir tuo, kad įgaliojimas, kuriuo pasinaudojo apeliantė, neatitiko formos ir turinio reikalavimų, kas taip pat sudarė pagrindą Sutartį pripažinti negaliojančia CK 1.80 straipsnio pagrindu. Vien tai, kad, įvertinęs byloje esančius įrodymus, pirmosios instancijos teismas padarė kitokias išvadas nei tikėjosi apeliantė, nesuponuoja to, jog skundžiamas sprendimas yra neteisėtas ar nepagrįstas.

338.2

34Pirkimo–pardavimo sutartis buvo pripažinta negaliojančia dėl jos prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms. Sandorių formų sąrašas baigtinis ir reikalavimas legalizuoti sandoriui pateikiamus dokumentus nėra tapatus sandorio formos reikalavimui, todėl pirmosios instancijos teismui nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo taikyti CK 1.93 straipsnį. Byloje esant įrodymams, patvirtinantiems tai, kad Sutarties sudarymo metu 2015 m. birželio 4 d. įgaliojimas nebuvo legalizuotas (šios aplinkybės neginčija ir pati apeliantė), teismas visiškai pagrįstai tokį įgaliojimą vertino kaip niekinį.

358.3

36Apeliantė niekaip nepaneigė ieškovo teiginio, kad jis neišreiškė valios sudaryti ginčo Sutartį. Priešingai, byloje liudijęs A. D., kuris yra abiejų šalių šeimos draugas, patvirtino, kad ieškovas niekada nebuvo išreiškęs noro parduoti ginčo patalpas. Atsakovas V. S. teismo posėdžio metu patvirtino, kad Sutarties sąlygų su ieškovu jis nederino, bendravo tik su A. D.. Galiausiai, patalpos, už jas neatsiskaičius, ilgalaikės nuomos pagrindu buvo perleistos to paties A. D. vadovaujamai UAB „Shiva International“, o ieškovas iš ginčo Sutarties jokios naudos negavo. Apeliantė tikruosius šalių ketinimus nepagrįstai aiškina savo naudai. Faktinės bylos aplinkybės, sandorio šalių elgesys iki Sutarties sudarymo ir po jos sudarymo patvirtina, kad tikrieji ieškovo ketinimai nebuvo ir negalėjo būti įgaliojimo parduoti jam nuosavybės teise priklausančias patalpas suteikimas atsakovei. Nors apeliantė tvirtina, kad iki šiol 2015 m. birželio 4 d. įgaliojimas nėra atšauktas, tačiau nenurodo Indijos teisės normos, kurios pagrindu toks įgaliojimo atšaukimas apskritai būtų įmanomas.

379.

38Trečiasis asmuo AIG Europe Limited atsiliepime į atsakovės R. S. apeliacinį skundą prašo skundą nagrinėti teismo nuožiūra ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Pažymi, kad teismas Sutartį pripažino negaliojančia ne vien dėl to, jog notarei pateiktas įgaliojimas neturėjo patvirtinimo žymos (Apostille) ir nebuvo legalizuotas Lietuvos Respublikoje, bet ir dėl to, jog ieškovas buvo pateikęs į bylą įrodymus, patvirtinančius, kad ieškovas ginčo įgaliojimo atsakovei apskritai niekada nebuvo išdavęs.

3910.

40Trečiasis asmuo UAB „Shiva International“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą tenkinti, nurodo iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir atsakovė R. S. apeliaciniame skunde.

41Teisėjų kolegija

konstatuoja:

42IV.

43Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4411.

45Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (( - ) str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (( - ) str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (( - ) str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

46Dėl esminių faktinių bylos aplinkybių

4712.

48Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. lapkričio 12 d. Vilniaus m. 45-ojo notaro biuro notarė J. K. patvirtino negyvenamųjų patalpų – administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), 90,97 kv. m. bendro ploto, esančių ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro numeris JK-7467. Patalpas, įgytas ieškovo ir atsakovės santuokos metu, pardavė atsakovė R. S., kuri notarei pateikto Įgaliojimo pagrindu atstovavo ir savo sutuoktinį E. S.. Patalpas minėtos Sutarties pagrindu įsigijo tretieji asmenys – sutuoktiniai V. S. ir I. S.. Vėliau ginčo patalpos ilgalaikės nuomos teise buvo perleistos trečiajam asmeniui UAB „Shiva International“.

4913.

50Ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašė panaikinti 2015 m. lapkričio 12 d. tarp atsakovės, veikiančios savo ir ieškovo vardu, bei I. S. ir V. S. sudarytą negyvenamųjų patalpų – administracinių patalpų, kurių unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis); taikyti restituciją natūra - grąžinti ieškovo nuosavybėn negyvenamąsias patalpas – administracines patalpas, kurių unikalus Nr.: ( - ), esančias ( - ). Ieškovas Sutartį ginčijo tuo pagrindu, kad jis, kaip patalpų savininkas, neišreiškė valios parduoti jam priklausantį turtą, įgaliojimas tokius veiksmus atlikti atsakovei nebuvo išduotas, o notarė Sutartį patvirtino neturėdama tinkamai patvirtinto užsienio valstybėje įgaliojimo.

5114.

52Nustatęs, ieškovo išduotas įgaliojimas nebuvo patvirtintas bei legalizuotas teisės aktuose nustatyta tvarka, teismas sprendė, kad notarė J. K. negalėjo šiuo įgaliojimu remtis, tvirtindama ginčo Sutartį, todėl skundžiamu 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu pripažino negaliojančia Sutartį ir taikė restituciją natūra – grąžino ieškovui negyvenamąsias patalpas – administracines patalpas, kurių unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ). Atsakovė R. S. nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais: pirma, teismas peržengė ieškinio ribas; antra, teismas pažeidė materialinės teisės normas - be pagrindo taikė CK 1.80 straipsnį, kai dėl sandorio formos ydingumo turėjo būti taikomas CK 1.93 straipsnis; bylos duomenys patvirtina ieškovo ketinimus išduoti atsakovei įgaliojimą parduoti ginčo patalpas, todėl teismas nepagrįstai Sutartį pripažino negaliojančia.

53Dėl ieškinio ribų

5415.

55Ieškovas teismui pateikiamame ieškinyje privalo nurodyti ieškinio turinį sudarančias dvi sudedamąsias ieškinio dalis – ieškinio dalyką ir pagrindą. Ieškinio dalykas – tai ieškovo atsakovui teisme pareikštas materialusis teisinis reikalavimas (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Ieškinio pagrindas – faktinės aplinkybės, pagrindžiančios ieškovo reiškiamą materialųjį teisinį reikalavimą (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Reiškiant ieškinį teisme, būtina derinti teisminės gynybos prieinamumo ir proceso dispozityvumo principus, t. y. privalu nurodyti ne tik ieškinio faktinį pagrindą, bet ir suformuluoti teismui aiškų ir konkretų prašymą, kaip turėtų būti apgintos besikreipiančio suinteresuoto asmens supratimu ir požiūriu jo pažeistos teisės.

5616.

57Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad suinteresuotas asmuo, pareikšdamas ieškinyje reikalavimą (nurodydamas ieškinio dalyką), kartu pasirenka savo pažeistos teisės gynimo būdą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2012; 2013 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2013; 2014 m. kovo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-81/2014 ir kt.). Teismas negali keisti ieškinyje nurodytų gynimo būdų, nes privalo užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą (CPK 17 straipsnis), išskyrus atvejus, kai yra siekiama apginti viešąjį interesą (CPK 49, 320, 353 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2012).

5817.

59Atsakovė apeliaciniame skunde tvirtina, kad nagrinėjamu atveju, priimdamas skundžiamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas rėmėsi ne ieškovo nurodytu faktiniu ieškinio pagrindu, netyrė bei neanalizavo atsakovės į tokį ieškovo suformuluotą ieškinio faktinį pagrindą pateiktų atsikirtimų ir rašytinių įrodymų, neatsižvelgė į tai, kad vėliau į bylą buvo pateiktas 2015 m. birželio 4 d. įgaliojimas su Apostille, o rėmėsi aplinkybėmis, kurios net nebuvo šioje byloje nagrinėtos - 2015 m. birželio 4 d. įgaliojimas nebuvo patvirtintas Apostille.

6018.

61Kaip matyti iš ieškinio turinio, priešingai nei tvirtina apeliantė, ieškinys buvo grindžiamas dviem pagrindais: pirma, ginčo Patalpos buvo perleistos be ieškovo žinios ir jo valios; antra, atsakovės pateiktas įgaliojimas, kurio pagrindu buvo sudaryta ginčo Sutartis, Lietuvoje nebuvo legalizuotas įstatymo nustatyta tvarka. Pirmosios instancijos teismo sprendimo turinys patvirtina, kad teismas išsamiai pasisakė dėl antrojo ieškinio pagrindo ir sprendė, jog atsakovei išduotas ieškovo Įgaliojimas nebuvo patvirtintas bei legalizuotas norminiais aktais nustatyta tvarka, todėl notarė negalėjo šio įgaliojimo priimti ir remiantis juo tvirtinti Sutartį. Konstatavęs minėtą Sutarties negaliojimo pagrindą, pirmosios instancijos teismas dėl kitų ieškinio argumentų, kaip neturinčių lemiamos reikšmės ginčo išnagrinėjimui, nepasisakė.

6219.

63Šiame kontekste pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra ne kartą nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Tokia teismo procesinio sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Kartu pastebėtina ir tai, kad teismo procesiniame sprendime neturi būti pasisakoma dėl absoliučiai kiekvieno byloje esančio rašytinio įrodymo, o glausta forma nurodomi ir teisiškai įvertinami tie, kuriais grindžiamas teismo priimamas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2012).

6420.

65Taigi argumentai, įpareigojantys teismą motyvuotai atsakyti, gali būti pripažįstami ne bet kokie teiginiai, o tik tie argumentai, kurie yra teisiškai reikšmingi nagrinėjamam ginčui. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui konstatavus, jog ginčo Sutarčiai pripažinti negaliojančia pakanka to, kad Įgaliojimas nebuvo legalizuotas įstatymo nustatyta tvarka, tai, jog teismas nepasisakė dėl kito ieškinyje nurodyto pagrindo – ieškovo valios sudaryti ginčijamą Sutartį nebuvimo, negali būti vertinamas kaip procesinės teisės normų pažeidimas, sudarantis pagrindą panaikinti skundžiamą sprendimą.

66Dėl materialinės teisės normų taikymo

6721.

68Atsakovė apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad teismas be pagrindo taikė CK 1.80 straipsnį, kai dėl sandorio formos ydingumo turėjo būti taikomas CK 1.93 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neįžvelgia teisinio pagrindo sutikti ir su šiuo apeliacinio skundo argumentu.

6922.

70Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą sandorio negaliojimas yra siejamas su jo prieštaravimu imperatyvioms teisės normoms, t. y. su vienareikšmiškai įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, kuriomis siekiama apsaugoti visos visuomenės interesus, viešąją tvarką. Imperatyvi įstatymo nuostata reiškia, kad teisės subjektas pats negali pasirinkti kitokio elgesio varianto (skirtingai nei esant dispozityviai teisės normai), o privalo elgtis taip, kaip yra nustatyta imperatyvioje teisės normoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2009). Imperatyvios teisės normos yra privalomos ir jų savo valia sandorio subjektai negali keisti, todėl sandoriai, pažeidžiantys tokias normas, yra niekiniai. Pripažįstant sandorius negaliojančiais pagal komentuojamą straipsnį, būtina nurodyti ir konkrečią imperatyvią normą, kuriai sandoris prieštarauja.

7123.

72Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2015 m. gruodžio 1 d., t. y. ginčijamo sandorio sudarymo metu) 54 straipsnio 1 dalyje imperatyviai įtvirtinta, kad dokumentus, sudarytus užsienyje, dalyvaujant užsienio valstybės valdžiai, Lietuvos Respublikos notarai priima, jei juos legalizuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos įstaiga. Nelegalizuotus dokumentus Lietuvos Respublikos notarai priima, jei tai nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų, kuriuose dalyvauja Lietuvos Respublika.

7324.

74Dokumentų legalizavimo taisykles ir mechanizmą nustato 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintas Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašas.

7525.

761961 m. Hagos konvencija dėl dokumentų legalizavimo panaikinimo buvo pasirašyta siekiant panaikinti užsienio valstybėse išduotų dokumentų diplomatinį ir konsulinį legalizavimą tam, kad būtų supaprastintas dokumentų, išduotų vienoje valstybėje, autentiškumo patvirtinimas kitoje valstybėje, kurioje tas dokumentas turės būti naudojamas. Valstybėse – 1961 m. Hagos konvencijos dėl dokumentų legalizavimo panaikinimo narėse, dokumento autentiškumo nustatymas yra supaprastintas iki vienos procedūros – pažymos Apostille gavimo; šias pažymas išduoda įgaliotos kiekvienos valstybės institucijos.

7726.

781961 m. Hagos konvencijos dėl dokumentų panaikinimo 1 straipsnyje nustatyta, kokie dokumentai gali būti tvirtinami Apostille pažyma: a) valstybės jurisdikcijai priklausančių valstybinių institucijų arba pareigūnų išduodami dokumentai, įskaitant ir tuos, kuriuos išduoda prokuroras, teismo pareigūnas arba teismo vykdytojas („huissier de justice“); b) administraciniai dokumentai; c) notariniai aktai ir d) fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai: dokumentų registracijos arba jų buvimo tam tikrą dieną patvirtinimai; parašų oficialūs ir notariniai paliudijimai.

7927.

80Taigi Apostille patvirtina dokumento kilmę; ji patvirtina asmens parašo ar įstaigos antspaudo arba ženklo tapatumą, taip pat pasirašiusio asmens pareigas.

8128.

82Ginčo Sutartį tvirtinusi notarė nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsakovė pateikė savo paso kopiją, taip pat kitus sandorio tvirtinimui būtinus dokumentus: patalpų įsigijimo sutartį, energetinio naudingumo sertifikatą, Vilniaus miesto savivaldybės kultūros paveldo apsaugos skyriaus aktą bei įgaliojimą, iš kurio turinio buvo matyti, kad atsakovė (pardavėja) atstovauja ir savo sutuoktinį E. S.. Tiek iš pateiktųjų dokumentų, tiek iš notarės paaiškinimų nustatyta, kad notarei pateiktas Įgaliojimas, kuriame yra Utar Pradešo valstijos Indijos Respublikoje vyriausybės paskirto notaro L. R. N. antspaudas, spaudas, parašas ir nurodoma tvirtinimo 2015 m. rugsėjo 2 d. data ties notaro parašu, neturėjo tvirtinimo pažymos (Apostille) ir nebuvo legalizuotas Lietuvos Respublikoje. Pastebėtina, kad tos aplinkybės, kad ginčo Sutarties tvirtinimo metu notarei pateiktas 2015 m. birželio 4 d. įgaliojimas nebuvo patvirtintas Apostille pažyma, apeliaciniame skunde neginčija ir pati atsakovė.

8329.

84Teisėjų kolegijos nuomone, legalizavimo reikalavimų įgaliojimui nesilaikymas nesuteikia teisės sudarinėti sandorius atstovaujamojo vardu. Nors dėl to paties įgaliojimo pripažinti negaliojančiu ir nėra pagrindo, tačiau tai reiškia, jog įgaliojimas nėra tinkamas naudoti ir kad sandoris, patvirtintas, vadovaujantis tokiu įgaliojimu, turi būti vertinamas kaip sudarytas neturint įgaliojimo.

8530.

86Pagal CK 3.92 straipsnio 4 dalį sandorius, susijusius su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe esančio nekilnojamojo daikto ar daiktinių teisių į jį disponavimu ar jų suvaržymu, taip pat sandorius dėl bendros įmonės perleidimo ar teisių į ją suvaržymo bei vertybinių popierių, kurie yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, perleidimo ar teisių į juos suvaržymo gali sudaryti tik abu sutuoktiniai, išskyrus tuos atvejus, kai vienas iš sutuoktinių turi kito sutuoktinio išduotą įgaliojimą tokį sandorį sudaryti.

8731.

88CK 3.96 straipsnis skirtas sandorio nesudariusio sutuoktinio teisių apsaugai. Minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sandoriai, kuriems sudaryti buvo būtinas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas arba kurie galėjo būti sudaryti tik abiejų sutuoktinių (šio kodekso 3.92 straipsnio 4 dalis), gali būti pripažinti negaliojančiais, nesvarbu, ar kita sandorio šalis yra sąžininga ar nesąžininga, išskyrus atvejus, kai vienas arba abu sutuoktiniai sudarydami sandorį panaudojo apgaulę arba kai jie valstybės registrus tvarkančioms ar kitoms institucijoms ar pareigūnams suteikė neteisingų duomenų. Tokiais atvejais sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu tik tada, jei kita sandorio šalis yra nesąžininga.

8932.

90Taigi, nustačius, jog turtas priklauso sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise ir jo perleidimo sandoris yra sudarytas nedalyvaujant kitam sutuoktiniui ar be jo įgaliojimo, toks sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu vadovaujantis CK 3.96 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

9133.

92Nustačius, kad 2015 m. birželio 4 d. įgaliojimas nebuvo patvirtintas Apostille pažyma, minėto teisinio reglamentavimo kontekste darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, nors to ir nedetalizavo, tačiau pagrįstai sprendė dėl 2015 m. lapkričio 12 d. sutarties, kaip prieštaraujančios imperatyvioms teisės normoms, negaliojimo.

9334.

94Pažymėtina, kad situacijos teisinio vertinimo nekeičia ir tai, kad bylos 2017 m. gruodžio 6 d. bylos nagrinėjimo metu, teismui buvo pateiktas 2015 m. birželio 4 d. įgaliojimas su 2016 m. gegužės 13 d. Apostille pažyma, kadangi vertinamo yra tos aplinkybės, kurios egzistavo ginčo Sutarties sudarymo metu.

9535.

96CK 1.93 straipsnis, reglamentuojantis sandorio negaliojimą dėl įstatymų reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo, kuriuo remiasi apeliantė, nagrinėjamu atveju, kai Sutartis ginčijama ne dėl jos formos ydingumo, o dėl prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms, negali būti taikomas ginčo santykiams.

9736.

98Nors apeliantė akcentuoja, kad į bylą pateiktas 2015 m. birželio 4 d. įgaliojimas su 2016 m. gegužės 13 d. Apostille pažyma ir tai, kad ieškovas nėra atšaukęs išduoto įgaliojimo, patvirtina ieškovo valią sudaryti ginčo Sutartį, tačiau tokie atsakovės argumentai nagrinėjamo ginčo kontekste negali būti vertinami kaip teisiškai reikšmingi. Atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad ta aplinkybė, jog galiausiai buvo pateiktas Įgaliojimas su Apostille pažyma, nereiškia šio dokumentų turinio tikrumo, realumo ar teisėtumo. Kaip savo praktikoje yra išaiškinęs kasacinis teismas, Apostille patvirtina dokumento kilmę; ji patvirtina asmens parašo ar įstaigos antspaudo arba ženklo tapatumą, taip pat pasirašiusio asmens pareigas, tačiau Apostille pažyma nėra tvirtinamas dokumento turinys ar jame nurodytos informacijos tikrumas bei patikimumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2013). Atkreiptinas dėmesys ir tą aplinkybe, kad įgaliojimas Apostille pažyma buvo pažymėtas jau po to, kai ieškovas buvo pateikęs teismui ieškinį dėl išduoto įgaliojimo panaikinimo (pradinis ieškinys), tai yra ieškovui tvirtinant, kad jis neišdavė įgaliojimo ir patalpų, kurios priklausė šalims jungtinės nuosavybės teise net neketino parduoti.

99Dėl bylos procesinės baigties

10037.

101Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai ieškinį tenkino, o atsakovės apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti skundžiamo sprendimo neteisėtumo ar nepagrįstumo, todėl, nenustačius CPK 329 ir 330 straipsniuose nurodytų procesinės teisės normų ir materialinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių ginčas galėjo būti išspręstas neteisingai, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o atsakovės apeliacinis skundas atmestinas

102Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

10338.

104CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

10539.

106Atsižvelgiant į procesinę bylos baigtį, tiek apeliantės, tiek trečiojo asmens UAB „Shiva International“, palaikiusio atsakovės poziciją ir prašiusio apeliacinį skundą tenkinti, tiek trečiojo asmens AIG Europe Limited bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, neatlygintinos. Duomenų apie ieškovo galbūt patirtas bylinėjimosi išlaidas į bylą pateikta nebuvo.

107Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

108Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas E. S. ieškiniu prašė panaikinti 2015 m. birželio 4 d. atsakovei... 8. 2.... 9. Ieškovas nurodė, kad atsitiktinai sužinojo, jog jo sutuoktinė atsakovė R.... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu priėmė ieškovo... 14. 4.... 15. Teismas nustatė, kad notarei J. K. pateiktas Įgaliojimas, kuriame yra Utar... 16. 5.... 17. Kadangi atsakovei ieškovo išduotas Įgaliojimas nebuvo patvirtintas bei... 18. 6.... 19. Nustatęs, kad patalpų pirkėjai V. S. ir I. S. (buvusi pavardė V.) iki šiol... 20. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 7.... 22. Atsakovė R. S. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 23. 7.1... 24. Skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas pažeidžiant... 25. 7.2... 26. Pirmosios instancijos teismas pažeidė ir materialinės teisės normas.... 27. 7.3... 28. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra itin formalus ir deklaratyvus,... 29. 8.... 30. Ieškovas E. S. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos... 31. 8.1... 32. Ieškovas tiksliai ir suprantamai buvo suformulavęs ieškinio dalyką. Tik... 33. 8.2... 34. Pirkimo–pardavimo sutartis buvo pripažinta negaliojančia dėl jos... 35. 8.3... 36. Apeliantė niekaip nepaneigė ieškovo teiginio, kad jis neišreiškė valios... 37. 9.... 38. Trečiasis asmuo AIG Europe Limited atsiliepime į atsakovės R. S. apeliacinį... 39. 10.... 40. Trečiasis asmuo UAB „Shiva International“ atsiliepime į apeliacinį... 41. Teisėjų kolegija... 42. IV.... 43. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 44. 11.... 45. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 46. Dėl esminių faktinių bylos aplinkybių... 47. 12.... 48. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. lapkričio 12 d. Vilniaus m. 45-ojo... 49. 13.... 50. Ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašė panaikinti 2015 m.... 51. 14.... 52. Nustatęs, ieškovo išduotas įgaliojimas nebuvo patvirtintas bei legalizuotas... 53. Dėl ieškinio ribų... 54. 15.... 55. Ieškovas teismui pateikiamame ieškinyje privalo nurodyti ieškinio turinį... 56. 16.... 57. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad suinteresuotas asmuo,... 58. 17.... 59. Atsakovė apeliaciniame skunde tvirtina, kad nagrinėjamu atveju, priimdamas... 60. 18.... 61. Kaip matyti iš ieškinio turinio, priešingai nei tvirtina apeliantė,... 62. 19.... 63. Šiame kontekste pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra ne kartą... 64. 20.... 65. Taigi argumentai, įpareigojantys teismą motyvuotai atsakyti, gali būti... 66. Dėl materialinės teisės normų taikymo... 67. 21.... 68. Atsakovė apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad teismas be pagrindo taikė... 69. 22.... 70. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą sandorio... 71. 23.... 72. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2015 m. kovo... 73. 24.... 74. Dokumentų legalizavimo taisykles ir mechanizmą nustato 1961 m. spalio 5 d.... 75. 25.... 76. 1961 m. Hagos konvencija dėl dokumentų legalizavimo panaikinimo buvo... 77. 26.... 78. 1961 m. Hagos konvencijos dėl dokumentų panaikinimo 1 straipsnyje nustatyta,... 79. 27.... 80. Taigi Apostille patvirtina dokumento kilmę; ji patvirtina asmens parašo ar... 81. 28.... 82. Ginčo Sutartį tvirtinusi notarė nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsakovė... 83. 29.... 84. Teisėjų kolegijos nuomone, legalizavimo reikalavimų įgaliojimui... 85. 30.... 86. Pagal CK 3.92 straipsnio 4 dalį sandorius, susijusius su bendrąja jungtine... 87. 31.... 88. CK 3.96 straipsnis skirtas sandorio nesudariusio sutuoktinio teisių apsaugai.... 89. 32.... 90. Taigi, nustačius, jog turtas priklauso sutuoktiniams bendrosios jungtinės... 91. 33.... 92. Nustačius, kad 2015 m. birželio 4 d. įgaliojimas nebuvo patvirtintas... 93. 34.... 94. Pažymėtina, kad situacijos teisinio vertinimo nekeičia ir tai, kad bylos... 95. 35.... 96. CK 1.93 straipsnis, reglamentuojantis sandorio negaliojimą dėl įstatymų... 97. 36.... 98. Nors apeliantė akcentuoja, kad į bylą pateiktas 2015 m. birželio 4 d.... 99. Dėl bylos procesinės baigties... 100. 37.... 101. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos... 102. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme... 103. 38.... 104. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 105. 39.... 106. Atsižvelgiant į procesinę bylos baigtį, tiek apeliantės, tiek trečiojo... 107. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 108. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti...