Byla e2-4838-984/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Asta Katinienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ,,Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui G. P. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 593,58 eurų negrąžintą paskolą, 185,43 eurų palūkanas, 47,84 eurų administravimo mokestį, 22,31 eurų mokėjimo palūkanas, 8,69 eurų delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, asmeniškai, tačiau atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų, todėl sprendimas už akių yra priimamas (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

6Ieškinys tenkintinas iš dalies

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Byloje nustatyta, kad atsakovas 2016 m. kovo 5 d. ieškovo administruojamame portale www.gosavy.com elektroniniu būdu pateikė vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. ( - ) dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo 800 eurų sumai. Po atsakovo pateiktos vartojimo kredito paraiškos (ofertos) įvyko asmenų, norinčių skolinti pinigus aukcionas, kurio pagrindu buvo sudaryta sutartis bei suformuotas vartojimo kredito mokėjimo grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintojų sąskaitų į atsakovo sąskaitą, tai yra buvo sudaryta tarp atsakovo ir skolintojų vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ). Šios sutarties pagrindu atsakovas privalėjo skolintojams grąžinti paskolą vartojimo kredito mokėjimų grafike numatyta tvarka. Vartojimo kredito grąžinimo terminas – 36 mėnesiai; vartojimo kredito metinės palūkanos – 28 proc. Bylos duomenimis, atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, ieškovui laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas 2018 m. vasario 6 d. pateikė atsakovui pranešimą „Dėl 2016 m. kovo 5 d. paskolos sutarties ( - ) sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.101 straipsnio 1, 2 dalis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės. Pagal CK 6.881 straipsnį, kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovui) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Nagrinėjamu atveju, byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 593,58 eurų skola (negrąžinta paskola), 185,43 eurų palūkanos ir 47,84 eurų administravimo mokestis.

10Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (CK 6.71 straipsnis). Šioje byloje ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 22,31 eurų mokėjimo palūkanas ir 8,69 eurų delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Iš ieškovo pateiktos mokesčių paskaičiavimo lentelės matyti, jog palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už tą patį laikotarpį. Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Nagrinėjamu atveju, ieškovo prašomos priteisti mokėjimo palūkanos yra didesnės, todėl į jų dydį įskaitytini prašomi priteisti delspinigiai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistinos 22,31 eurų mokėjimo palūkanos, o reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas ieškovui taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, t. y. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovui iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (849,16 eurų), nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 19 eurų žyminis mokestis bei 314,60 eurų išlaidų už advokato teisinę pagalbą, t. y. iš viso 333,60 eurų bylinėjimosi išlaidų. Ieškinys patenkintas iš dalies, t. y. patenkinta 98,99 proc. ieškinio reikalavimų, todėl proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo priteistinos ir ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 330,23 eurų bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis).

13Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės, negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290, nustatyta minimali 3 eurų suma, todėl valstybei jos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „Bendras finansavimas“ (į. k. 303259527) iš atsakovo G. P. (a. k. ( - ) 593,58 eurų skolą, 185,43 eurų palūkanas, 47,84 eurų administravimo mokestį, 22,31 eurų mokėjimo palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas, už priteistą sumą (849,16 eurų), nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2018 m. kovo 22 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 330,23 eurų bylinėjimosi išlaidas.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai