Byla 2-1563-450/2019
Dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta patvirtinti pareiškėjos kreditorinį reikalavimą visa apimtimi, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Oro parametrai“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Kazio Kailiūno ir Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Axis Industries“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta patvirtinti pareiškėjos kreditorinį reikalavimą visa apimtimi, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Oro parametrai“ bankroto byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – BUAB) „Oro parametrai“ iškelta bankroto byla. Ieškovė akcinė bendrovė (toliau – AB) „Axis Industries“ 2018 m. birželio 27 d. pateikė ieškinį atsakovei BUAB „Oro parametrai“ dėl delspinigių priteisimo už netinkamą 2017 m. vasario 10 d. subrangos darbų sutarties Nr. 1999-160272G12 vykdymą, šią civilinę bylą Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi prijungė prie BUAB „Oro parametrai“ bankroto bylos.

72.

8Ieškovė AB „Axis Industries“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydama priteisti iš atsakovės BUAB „Oro parametrai“ 180 164,95 Eur dydžio delspinigius, 6 proc. dydžio procesines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, patirtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat byloje pateikė 2019 m. sausio 16 d., 2019 m. kovo 6 d. ir 2019 m. rugpjūčio 28 d. prašymus (reg. Nr. DOK-1657, DOK-7159 ir DOK-24848) patvirtinti jos 180 164,95 Eur dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Oro parametrai“ bankroto byloje.

93.

10Prašymą patvirtinti 180 164,95 Eur dydžio finansinį reikalavimą, ieškovė grindė 2017 m. vasario 10 d. subrangos darbų sutartimi Nr. 11999-160272G12 bei papildomais susitarimais, sudarytais 2017 m. lapkričio 10 d. Nr. 1 ir 2018 m. kovo 15 d. Nr. 2 prie 2017 m. vasario 10 d. subrangos darbų sutarties, nustatytų statybos darbų atlikimo terminų pažeidimu. Ieškovė apskaičiavo atsakovei 315 782,88 Eur dydžio delspinigius už atsakovės pavėluotus atlikti darbus: 1) už cokoliniame aukšte nepatiektą ir nesumontuotą oro vėdinimo iš 035 patalpos įrenginį (įrenginio sumontavimo pabaiga buvo nustatyta 2018 m. vasario 9 d., darbų etapas faktiškai baigtas 2018 m. kovo 12 d.), už pavėlavimą 31 dieną apskaičiavo 186 086,34 Eur delspinigių; 2) už darbų etapo – oro srauto vožtuvų sureguliavimas, valdymas (etapo pabaiga 2018 m. vasario 10 d., faktiškai baigtas 2018 m. kovo 5 d.), už pavėlavimą 23 dienas apskaičiavo 125 937,22 Eur delspinigių; 3) už darbų etapo – šilumos atgavimo įrenginio paruošimas paleidimui-derinimui (etapo pabaiga 2018 m. kovo 21 d., faktiškai baigtas 2018 m. kovo 23 d.), už vėlavimą 2 dienas apskaičiavo 3 759,32 Eur delspinigių. Todėl ieškovė 2018 m. gegužės 30 d. raštu Nr. 10.1-SD18-239 priskaičiavo atsakovei iš viso 315 782,88 Eur dydžio delspinigių ir pateikė 2018 m. gegužės 30 d. sąskaitą Nr. 10.1-SD18-239 delspinigiams apmokėti, tačiau per Sutartyje nustatytą 10 kalendorinių dienų terminą nuo pareikalavimo ši suma nebuvo apmokėta. Ieškovė 2018 m. birželio 13 d. raštu Nr. 10.1-SD18-239 įskaitė šalių priešpriešinius vienarūšius reikalavimus 135 617,93 Eur suma, sumažindama atsakovės prievolę sumokėti 315 782,88 Eur dydžio delspinigius iki 180 164,95 Eur.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi ieškovės AB „Axis Industries“ prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą tenkino iš dalies, patvirtindamas AB „Axis Industries“ 93 043 Eur dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Oro parametrai“ bankroto byloje.

145.

15Teismas nustatė, kad atsakovei UAB „Oro parametrai“ pretenzijos dėl atskirų darbų vykdymo vėluojant, atsiliekant nuo grafiko, buvo reiškiamos jau gamybinių pasitarimų metu pareiškėjos raštuose 2017 m. gegužės 31 d. rašte Nr. 10.1-SD-17-795, 2017 m. birželio 9 d. rašte Nr. 10.1-SD-17-827, 2017 m. gruodžio 29 d. rašte Nr. 10.1-SD-17-1599, 2017 m. spalio 10 ir 24 d., 2017 m. lapkričio 21 ir 28 d., 2018 m. vasario 13 d. Ieškovė 2018 m. kovo 7 d. rašte Nr. 10.1-SD-18-120 pareikalavo, kad visi rašte nurodyti paleidimo derinimo darbai būtų užbaigti iki 2018 m. kovo 14 d. 2017 m. lapkričio 10 d. ir 2018 m. kovo 15 d. papildomais susitarimais Nr. 1 ir Nr. 2 prie 2017 m. vasario 10 d. subrangos darbų sutarties šalys susitarė dėl papildomų darbų atlikimo, darbų grafiko keitimo.

166.

17Teismas pažymėjo, kad pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 17.2 punktą numatytos netesybos turėjo būti skaičiuojamos iš karto atsakovei pavėlavus įvykdyti darbų etapą, o, kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovė nenutraukė šalių sudarytos sutarties, šalių papildomais susitarimais Nr. 1 ir Nr. 2 pratęsė darbų etapų grafikuose nustatytus terminus – atitinkamai iki 2018 m. vasario 9 d. bei iki 2018 m. kovo 21 d. Ieškovė tik 2018 m. gegužės 30 d. el. paštu išsiuntė atsakovei pretenziją dėl vėlavimo atlikti darbus ir priskaičiavo delspinigius bei pateikė sąskaitą Nr.10.SD18-239 dėl 315 782, 88 Eur delspinigių sumokėjimo. Ieškovė nustatė rangovės atliktų darbų trūkumus, kuriuos pareikalavo ištaisyti iki 2018 m. birželio 30 d. (2018 m. gegužės 23 d. pretenzija Nr. 10.-1-SD18-238), byloje nėra duomenų, kad atsakovė pretenzijoje nurodytus defektus šalino bei likusius neužbaigtus darbus pabaigė pati ieškovė. Įvertinęs nustatytų aplinkybių visumą, teismas sprendė, kad darbų atlikimo pagal atskirus jų etapus termino šalys nevertino kaip esminės sutarties sąlygos, nes darbų atlikimo terminas šalių sutartyje bei papildomais susitarimais nustatytomis sąlygomis buvo faktiškai pratęstas iki 2018 m. kovo 21 d.

187.

19Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos atsakovei apskaičiuoti 315 782,88 Eur dydžio delspinigiai tik iš dalies pagrįsti, nes pareiškėja įrodė tik darbų etapo – 035 patalpos vėdinimo sistemos, vėlavimo nuo 2018 m. vasario 9 d. iki 2018 m. kovo 12 d. faktą, dėl ko pareiškėja priskaičiavo už pavėluotą 31 dieną 186 086,34 Eur delspinigių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178, 185 straipsniai).

208.

21Teismas, įvertinęs objekto pridavimo laiką (2018 m. gegužės 21 d. statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-18/0511-00135) ir kitus į bylą pateiktus įrodymus, pažymėjo, kad darbų vertė ir jų apimtis, kurių atžvilgiu pareiškėja bendrai priskaičiavo 315 782,88 Eur delspinigių, delspinigius skaičiuojant nuo visos Sutarties kainos (2 264 530,99 Eur), sudaro beveik 14 proc. visos Sutarties kainos, kai tuo tarpu ginčytini darbai, kurių BUAB „Oro parametrai“ neatliko laiku, sudaro tik 0,10 proc. visų įmonės atliktinų statybos rangos darbų sumos. Todėl sprendė, kad netesybų santykis su netinkamai įvykdyta prievole dėl 035 patalpos vėdinimo sistemos darbų vėlavimo nuo 2018 m. vasario 9 d. iki 2018 m. kovo 12 d. sudaro 0,10 proc. atlyginimo už jos laiku atliktus darbų etapus. Šiame kontekste netesybos apskaičiuotos nuo bendros sutarties kainos – nuo 2 264 530,99 Eur pagal sutartyje nurodytas delspinigių normas, bendra delspinigių suma už etapą 186 086,34 Eur yra labai didelė, atsižvelgiant į tinkamai įvykdytos prievolės mąstą, akivaizdžiai neproporcingas netinkamai įvykdytai pagal sutartį prievolės daliai. Todėl teismas 50 proc. sumažino apskaičiuotų delspinigių dydį iki 93 043 Eur ir patvirtino šį finansinį reikalavimą UAB „Oro parametrai“ bankroto byloje, kitoje dalyje ieškovės reikalavimo netenkino.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

239.

24Apeliantė AB „Axis Industries“ atskirajame skunde prašo: 1) panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarties dalį (nors apeliantė mini 2019 m. rugpjūčio 24 d. nutartį, akivaizdu, kad tai yra rašymo apsirikimas ir ji nesutinka su pirmosios instancijos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarties dalimi) ir klausimą išspręsti iš esmės – jį tenkinti visa apimtimi, patvirtinant AB „Axis Industries“ 180 164,95 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Oro parametrai“ bankroto byloje ir 2) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

259.1.

26Pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 17.2 punkto ir specialiųjų sąlygų 3 dalies nuostatas už kiekvieną daugiau nei 1 d. atlikti darbus ar jų etapą skaičiuojami 0,1 proc. dydžio delspinigiai nuo Sutarties kainos, už daugiau nei 5 d. – 0,2 proc. nuo Sutarties kainos bei už daugiau nei 10 d. – 0,4 proc. nuo Sutarties kainos. Pažymėtina, kad papildomu susitarimu Nr. 2 Sutarties kaina buvo padidinta iki 1 879 660,22 Eur (be PVM), t. y. apeliantė ir atsakovė susitarė sutartyje dėl konkrečių netesybų ir jų dydžio. Atkreipia dėmesį į tai, kad sutarties laisvės principas netesybų atveju reiškia, kad šalys laisvai savo nuožiūra gali numatyti netesybas už bet kokį sutarties pažeidimą ir susitarti dėl abiem šalims priimtino jų dydžio, jei tai neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156–6.157 straipsniai) ir teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CPK 6.189 straipsnio 1 dalis). Todėl, ieškovės teigimu, nėra pagrindo savaip interpretuoti Sutarties nuostatas, reglamentuojančias netesybų taikymą (apskaičiavimą).

279.2.

28Pabrėžia, kad BUAB „Oro parametrai“ nėra tinkamai įvykdžiusi Sutarties ir jos vykdymo metu nuolatos pažeidinėjo Sutartimi prisiimtas pareigas. Nors Sutartyje numatyti darbai turėjo būti užbaigti ir perduoti apeliantei 2018 m. kovo 21 d., tačiau dar 2018 m. gegužės 30 d. pretenzijos Nr. 10.1-SD18-239 pateikimo metu, subrangovas nebuvo užbaigęs ir perdavęs visų, Sutartyje numatytų darbų. Be to, atsakovė nėra pateikusi pareiškėjai galutinio darbų perdavimo – priėmimo akto, patvirtinančio darbų atlikimą, kaip tai yra numatyta Sutarties 12.1.6 punkte, todėl delspinigiai skaičiuoti nuo tos dienos, kai atsakovė pažeidė Sutartimi nustatytą darbų grafiką iki šie darbai buvo ištaisyti (nors ir pačios apeliantės pastangomis bei lėšomis). Sutartinės netesybos nėra įrodinėtinos ir laikomas minimaliais nuostoliais, kuriuos privalo sumokėti Sutartį pažeidusi šalis (Sutarties bendrųjų sąlygų 17.3 punktas).

299.3.

30Atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovė neteikė jokių prieštaravimų apeliantei dėl priskaičiuotų netesybų ir / ar priešpriešinių reikalavimų įskaitymo, taip pat atsakovė neginčijo apeliantės ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pateikto defektų sąrašo, kuriame nurodyti defektai buvo konstatuoti kaip atlikti atsakovės darbų apimtyje.

319.4.

32Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėja dėl vėluojamų atlikti darbų negalėjo gauti pastato statybos užbaigimo akto, šio objekto atidarymo terminas turėjo būti atidėtas ar kiti subrangovai dėl tokių BUAB „Oro parametrai“ vėlavimų neturėjo galimybės vykdyti savo Sutartimi sulygtus statybos rangos darbus, taip pat neturėjo pagrįstos teisės sumažinti apeliantei priklausančių netesybų dydžio.

3310.

34Atsakovė BUAB „Oro parametrai“ pateikė atsiliepimą į AB „Axis Industries“ atskirąjį skundą ir prašė jį atmesti, o Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3510.1.

36Pabrėžia, jog dalis apeliantės atskirojo skundo argumentų nesusiję su ginčo dalyku, kadangi atskirajame skunde dėstomi argumentai nebuvo pateikti kaip apeliantės reikalavimai pirmosios instancijos teismui ir nebuvo nagrinėjami skundžiama nutartimi, be to, apeliantė vykusių posėdžių metu patvirtino, kad reikalavimų dėl defektų (jei tokie būtų) nereiškia, taip pat nebuvo nagrinėjamas apeliantės atlikto įskaitymo teisėtumas ir pagrįstumas (įskaitymas buvo ginčijamas civilinėje byloje Nr. e2-1505-480/2019, kuri šiuo metu persiųsta Lietuvos apeliaciniam teismui). Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo netesybų už pavėluotai atliktus darbus pagrįstumo ir dydžio klausimą.

3710.2.

38Atkreipia dėmesį į tai, kad vadovaujantis teisės nuostatomis, mažinamos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) netesybos arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Apeliantė neįrodė, jog visi jos nurodyti darbai iš tikrųjų buvo priduoti pradelstai. Užsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir rangovo AB „Axis Industries“ jungtinėje veikloje su UAB „Deglas“ susitarimu darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2019 m. kovo 31 d. ir užsakovas nebuvo pareiškęs pretenzijų rangovui dėl darbų atlikimo terminų, atitinkamai, neskaičiavo jokių delspinigių. Rangovo užbaigtų darbų perdavimo statytojui aktas buvo pasirašytas 2018 m. balandžio mėnesį, statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-180511-00135 buvo pasirašytas 2018 m. gegužės 11 d., objektas šiuo metu yra veikiantis.

3910.3.

40Sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantės ir atsakovės sudarytoje sutartyje nustatyti neproporcingi delspinigiai ir jų skaičiavimas nuo bendros tarp šalių sudarytos sutarties kainos neatitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų, dėl ko delspinigių dydis yra labai didelis, atsižvelgiant į tinkamai įvykdytos prievolės mastą, akivaizdžiai neproporcingas netinkamai įvykdytai pagal sutartį prievolės daliai.

41Teisėjų kolegija

konstatuoja:

42IV.

43Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4411.

45Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 338 straipsnis). Šio kodekso 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

4612.

47Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria patvirtintas AB „Axis Industries“ 93 043 Eur dydžio finansinis reikalavimas BUAB „Oro parametrai“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4813.

49Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė 2017 m. vasario 10 d. sudarė subrangos darbų sutartį Nr. 11999_160272G12 su BUAB „Oro parametrai“, kuri veikdama kaip rangovė nustatytais terminais įsipareigojo atlikti šildymo, vėdinimo, vėsinimo, vandentiekio, nuotekų darbus objekte Klaipėdos miesto baseine (50 m) su sveikatingumo centru adresu: ( - ). Rangovė BUAB „Oro parametrai“ visus Sutarties priede Nr. 3 nurodytus darbus įsipareigojo pradėti, vykdyti, užbaigti bei perduoti užsakovei AB „Axis Industries“ griežtai pagal šalių suderintą grafiką (Sutarties bendrųjų sąlygų 6.1 punktas) ir visais be išimties atvejais, kai atsiranda būtinybė pratęsti darbų atlikimo terminus, turi būti raštu įformintas papildomas šalių susitarimas (Sutarties bendrųjų sąlygų 6.9 punktas). Vėliau šalys sudarė papildomus susitarimus dėl papildomų darbų atlikimo: 2017 m. lapkričio 10 d. susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas Nr. 1) ir 2018 m. kovo 15 d. susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas Nr. 2) prie 2017 m. vasario 10 d. subrangos darbų sutarties Nr. 11999_160272G12, susitardamos dėl papildomų darbų atlikimo ir darbų grafiko keitimo. Atitinkamai Susitarimu Nr. 1 rangovas įsipareigojo visus papildomus darbus, taip pat ir 035 patalpos vėdinimo sistemos darbus ir oro srauto vožtuvų sureguliavimo, valdymo darbus atlikti iki 2018 m. vasario 9 d., o Susitarimu Nr. 2 rangovas įsipareigojo visus papildomus darbus, taip pat ir šilumos atgavimo įrenginio paruošimo paleidimui-derinimui darbus atlikti ne vėliau nei iki 2018 m. kovo 21 d., sutarties kaina padidinta iki 1 879 660,22 Eur (be PVM).

5014.

51Apeliantė teigia, kad rangovė vėlavo atlikti sulygtus darbus pagal nustatytą darbų atlikimo grafiką, todėl priskaičiavo delspinigius, kuriuos, jos manymu, teismas turėjo patvirtinti, t. y.:

5214.1.

53už darbų etapo – oro vėdinimo įrenginio sumontavimas 035 patalpoje, kurio darbų pabaiga numatyta 2018 m. vasario 9 d., darbai faktiškai baigti 2018 m. kovo 12 d., todėl apeliantė priskaičiavo už bendrą 31 d. vėlavimą pagal šalių sutartimi sulygtas delspinigių normas didėjimo tvarka bendrą 186 086,34 Eur sumą;

5414.2.

55už darbų etapo – oro srauto vožtuvų sureguliavimas, valdymas, kurio darbų pabaiga numatyta 2018 m. vasario 10 d., darbai faktiškai baigti 2018 m. kovo 5 d., todėl apeliantė priskaičiavo už bendrą 23 d. vėlavimą pagal šalių sutartimi sulygtas delspinigių normas didėjimo tvarka bendrą 125 937,22 Eur sumą;

5614.3.

57už darbų etapo – šilumos atgavimo įrenginio paruošimas paleidimui-derinimui, kurio darbų pabaiga numatyta 2018 m. kovo 21 d., darbai faktiškai baigti 2018 m. kovo 23 d., todėl apeliantė priskaičiavo už 2 d. vėlavimą 3 759,32 Eur delspinigių sumą.

5815.

59Atsakovui nesilaikant sutartyje nustatytų terminų, apeliantė 2018 m. gegužės 30 d. raštu Nr. 10.1-SD18-239 priskaičiavo atsakovei BUAB „Oro parametrai“ 315 782,88 Eur bendrą delspinigių sumą ir pateikė sąskaitą. Pagal Sutartį BUAB „Oro parametrai“ turėjo 135 617,93 Eur dydžio reikalavimo teisę, todėl apeliantė, 2018 m. birželio 13 d. raštu Nr. 10.1-SD18-239 atlikusi šalių tarpusavio priešpriešinių reikalavimų minėtai 135 617,93 Eur dydžio sumai įskaitymą, pirmosios instancijos teismo prašė iš atsakovės priteisti 180 164,95 Eur dydžio delspinigius. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad šioje nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl apeliantės atlikto įskaitymo (toks reikalavimas sprendžiamas kitoje civilinėje byloje Nr. e2A-1227/2019, nagrinėjamoje apeliacine tvarka), taip pat dėl atliktų defektų ir jų masto (tokie reikalavimai nebuvo keliami pirmosios instancijos teisme), todėl tai nėra šios bylos dalykas. Ginčas byloje kilo dėl netesybų už pavėluotai atliktus darbus pagrįstumo bei jų dydžio. Dėl ginčo darbų perdavimo

6016.

61Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, rangovas, atlikęs sutartus darbus, praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę; kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami; kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.652, 6.662, 6.694 straipsniai). Apeliantės AB „Axis Industries“ ir atsakovės BUAB „Oro parametrai“ 2017 m. vasario 10 d. sudarytos subrangos darbų sutarties Nr. 11999_160272G12 12.1.5 punkte įtvirtinta, kad atliktų darbų aktai yra tiktai juose nurodytų darbų atlikimo faktą patvirtinantys dokumentai, o visų rangovo darbų (kaip vientiso, technologiškai neatskiriamo / susijusio statybos darbų proceso) tinkamas įvykdymas (visų darbų kokybė) yra patvirtinamas tik galutiniu atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktu.

6217.

63Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė atsakovei BUAB „Oro parametrai“ pretenzijas dėl atskirų darbų vykdymo vėlavimo ir atsilikimo nuo grafiko reiškė jau 2017 m. gegužės 31 d. rašte Nr. 10.1-SD-17-795, 2017 m. birželio 9 d. rašte Nr. 10.1-SD-17-827, 2017 m. gruodžio 29 d. rašte Nr. 10.1-SD-17-1599, taip pat 2017 m. spalio 10, 24 d., lapkričio 21, 28 d. bei 2018 m. vasario 13 d. vykusių gamybinių pasitarimų metu, o 2018 m. kovo 7 d. rašte Nr. 10.1-SD-18-120 pareikalavo, kad visi rašte nurodyti paleidimo derinimo darbai būtų užbaigti iki kovo 14 d. Be to, apeliantė 2018 m. gegužės 23 d. pretenzijoje Nr. 10.1-SD18-236 dėl darbų defektų nustatė rangovės atliktų darbų trūkumus ir pareikalavo juos ištaisyti iki 2018 m. birželio 30 d., tačiau į bylą nėra pateikta duomenų apie nurodytus defektų šalinimo bei likusius neužbaigtus darbus atlikusius asmenis.

6418.

65Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu, kuriuo remiantis nustatyta, kad atsakovė BUAB „Oro parametrai“ atliktų darbų priėmimo aktuose (2018 m. sausio 23 d. Nr. 2018/01-05, 2018 m. vasario 23 d. Nr. 2018/02-11, 2018 m. kovo 26 d. Nr. 2018/03-14) nurodytus vėdinimo sistemos montavimo darbus perdavė vėliau nei buvo nustatyta pagal sutarties sąlygas, joje buvo numatyti darbų etapai, detalizuoti sutarties priede Nr. 2 (darbų atlikimo grafikas), bei papildomais susitarimais, papildomo susitarimo Nr. 1 priede Nr. 4 (darbų vykdymo grafikas). Papildomu susitarimu Nr. 2 buvo susitarta dėl papildomų darbų atlikimo, pagal šį susitarimą darbai turėjo būti atlikti ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 21 d. Priede Nr. 4 prie 2017 m. lapkričio 10 d. Papildomo susitarimo Nr. 1; Priede Nr. 2 prie 2017 m. vasario 10 d. Rangos darbų sutarties Nr. 11999_160272G12 sudaryto ir pasirašyto 2017 m. spalio 11d. Darbų vykdymo grafike numatyta, kad Vėdinimo sistemos 035 patalpoje montavimo pradžia 2017 m. lapkričio 10 d., pabaiga 2018 m. vasario 9 d. Byloje pareiškėjas pripažįsta 035 patalpos vėdinimo sistemos darbų etapo atlikimą 2018 m. kovo 12 d., byloje pateiktas 2018 m. kovo 26 d. Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 2018/03-14 patvirtina šių darbų priėmimo faktą. Kadangi minėti darbai buvo vykdomi dalimis, todėl iš esmės įrodytas darbų vėlavimo faktas nuo 2018 m. vasario 9 d. iki 2018 m. kovo 12 d., dėl ko apeliantė priskaičiavo už pavėluotą 31 dieną 186 086,34 Eur dydžio delspinigius. Tačiau byloje nėra pateikta galutinio atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto, o pateiktuose atliktų darbų aktuose nėra duomenų apie oro srauto vožtuvų sureguliavimo, valdymo darbų etapo vėlavimą nuo 2018 m. vasario 10 d. iki 2018 m. kovo 5 d., dėl ko apeliantė už pavėluotas 23 dienas paskaičiavo 125 937,22 Eur delspinigių bei šilumos atgavimo įrenginio paruošimo paleidimui-derinimui darbų etapo pridavimą ne 2018 m. kovo 21 d., o 2018 m. kovo 23 d., dėl kurių apeliantė priskaičiavo už pavėluotas 2 dienas 3 759,32 Eur delspinigių, t. y. nėra objektyvių galimybių identifikuoti, kada ir kokie BUAB „Oro parametrai“ ginčo rangos darbai (išskyrus 035 patalpos vėdinimo sistemos darbus) faktiškai atlikti ir priimti. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantė neįrodė, jog oro srauto vožtuvų sureguliavimo, valdymo darbų etapo ir šilumos atgavimo įrenginio paruošimo paleidimui-derinimui darbų etapo darbai buvo baigti atitinkamai 2018 m. kovo 5 d. ir 2018 m. kovo 23 d. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šioje dalyje laikė neįrodytu darbų vėlavimo faktą ir nepatvirtino apeliantės AB „Axis Industries“ finansinio reikalavimo BUAB „Oro parametrai“ bankroto byloje. Dėl delspinigių dydžio

6619.

672017 m. vasario 10 d. subrangos darbų sutarties Nr. 11999_160272G12 bendrųjų sąlygų 17.2 punktu apeliantė su rangove BUAB „Oro parametrai“ susitarė, kad rangovas bendru sutarimu už netinkamą prievolių vykdymą arba jų nevykdymą moka netesybas, kurias užsakovas turi teisę išskaityti iš rangovui mokėtinų sumų: 1) už kiekvieną daugiau nei 1 (vieną) kalendorinę dieną darbus ar atskirus jų etapus pagal pagrindinį grafiką arba patikslintą mėnesinį progreso grafiką atlikti bei perduoti užsakovui pavėluotą dieną moka specialiųjų sąlygų dalyje nustatyto dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Sutarties kainos; 2) už kiekvieną daugiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas darbus ar atskirus jų etapus pagal pagrindinį grafiką arba patikslintą mėnesinį progreso grafiką atlikti bei perduoti užsakovui pavėluotą dieną moka specialiųjų sąlygų dalyje nustatyto dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Sutarties kainos; 3) už kiekvieną daugiau nei 10 kalendorinių dienų darbus ar atskirus jų etapus pagal pagrindinį grafiką arba patikslintą mėnesinį progreso grafiką atlikti bei perduoti užsakovui pavėluotą dieną moka specialiųjų sąlygų dalyje nustatyto dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Sutarties kainos. Atitinkamai, Sutarties specialiųjų sąlygų 3 dalyje nustatytos atsakovei taikomos delspinigių normos už vėlavimą atlikti Sutartimi sutartus darbus, t. y.: 1) už vėlavimą pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 17.2. – 0,1 proc. nuo Sutarties kainos; 2) už vėlavimą pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 17.2. – 0,2 proc. nuo Sutarties kainos; 3) už vėlavimą pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 17.2. – 0,4 proc. nuo Sutarties kainos. Aptartose Sutarties nuostatose šalys susitarė dėl progresinių delspinigių dydžio, kuris didėja priklausomai nuo vėluojamų atlikti darbus dienų skaičiaus ir apskaičiuojamas nuo visos Sutarties kainos.

6820.

69Taigi, šalių sutartyje sulygtos netesybos yra suderinta AB „Axis Industries“ ir BUAB „Oro parametrai“ valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 ir kt.).

7021.

71Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009 ir kt.).

7222.

73Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos, kai jos aiškiai per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Minėta, nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, motyvuotai gali būti atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis: į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, ar šalys yra vartotojai, į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, skolininko elgesį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, kt. Kita vertus, netesybų mažinimas neturi pažeisti nuostolių patyrusios šalies interesų. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013).

7423.

75Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad netesybų santykis su netinkamai įvykdyta prievole dėl 035 patalpos vėdinimo sistemos darbų etapo vėlavimą nuo 2018 m. vasario 9 d. iki 2018 m. kovo 12 d. sudaro tik 0,10 procentų atlyginimo už jos laiku atliktus darbų etapus, įvertinęs, kad darbų atlikimo terminas pradelstas nežymiai, neturėjo įtakos galutiniam rezultatui, objektas veikiantis, pagrįstai sprendė, kad prašomi priteisti delspinigiai, skaičiuojant juos nuo visos Sutarties kainos (2 264 530,99 Eur) pagal Sutartyje nurodytas delspinigių normas yra aiškiai per dideli, neproporcingi netinkamai įvykdytai prievolės daliai, todėl juos mažino 50 procentų nuo bendros delspinigių sumos už etapą, t. y. iki 93 043 Eur dydžio ir patvirtino šį finansinį reikalavimą BUAB „Oro parametrai“ bankroto byloje, kitoje dalyje reikalavimo netenkino kaip neįrodyto. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas priteistinų delspinigių dydį, atsižvelgė į padaryto pažeidimo aplinkybes ir reikšmę, bei nenustatė, kad priteistas delspinigių dydis būtų neproporcingas ir neteisingas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad delspinigių AB „Axis Industries“ paprašė iš BUAB „Oro parametrai“ tik pateikdama 2018 m. gegužės 30 d. raštą Nr. 10.1-SD18-239 ir sąskaitą Nr. 10.1-SD18-239 delspinigiams apmokėti, t. y. po to, kai 2018 m. balandžio mėnesį buvo pasirašytas Rangovo užbaigtų darbų perdavimo statytojui aktas ir 2018 m. gegužės 11 d. pasirašytas statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-180511-00135, liudijantys, kad darbai pagal Sutartį yra atlikti tinkamai, bei atitinkamai Sutarties pabaigą. Dėl procesinės bylos baigties

7624.

77Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl nėra pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria patvirtintas AB „Axis Industries“ 93 043 Eur dydžio finansinis reikalavimas BUAB „Oro parametrai“ bankroto byloje – skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

78Dėl bylinėjimosi išlaidų

7925.

80Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 ir 302 straipsniai).

8126.

82Netenkinus atskirojo skundo, apeliantės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 straipsnis).

8327.

84Atsakovė BUAB „Oro parametrai“ pateikė prašymą priteisti iš apeliantės AB „Axis Industries“ 605 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme. Netenkinus atskirojo skundo, atsakovė BUAB „Oro parametrai“ įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnis). Teismui pateikti duomenys (2019 m. spalio 8 d. PVM sąskaita faktūra Serija PV Nr. 191008-01 už teisines paslaugas, tos pačios dienos mokėjimo nurodymas) įrodo, kad atsakovė BUAB „Oro parametrai“ apeliacinės instancijos teisme patyrė 605 Eur išlaidų už atsiliepimo į apeliantės atskirąjį skundą paruošimą. Šios išlaidos yra artimos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ (2015 m. kovo 19 d. rekomendacijų redakcija) nustatytam maksimaliam šios teisinės paslaugos dydžiui (rekomenduojamas maksimalus užmokesčio dydis už kitą dokumentą, kuriame pareikšti atsikirtimai ar paaiškinimai (8.15 punktas) yra 515,60 Eur), todėl atsakovei BUAB „Oro parametrai“ iš apeliantės priteistina bylos sudėtingumą, taip pat teisingumo, protingumo, sąžiningumo, realumo bei būtinumo kriterijus atitinkanti 605 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, suma.

85Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

86Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

87Priteisti atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Oro parametrai“ iš pareiškėjos (apeliantės) akcinės bendrovės „Axis Industries“ 605 Eur (šešis šimtus penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. nutartimi uždarajai akcinei... 7. 2.... 8. Ieškovė AB „Axis Industries“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą,... 9. 3.... 10. Prašymą patvirtinti 180 164,95 Eur dydžio finansinį reikalavimą, ieškovė... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi ieškovės AB „Axis... 14. 5.... 15. Teismas nustatė, kad atsakovei UAB „Oro parametrai“ pretenzijos dėl... 16. 6.... 17. Teismas pažymėjo, kad pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 17.2 punktą... 18. 7.... 19. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos atsakovei apskaičiuoti 315 782,88... 20. 8.... 21. Teismas, įvertinęs objekto pridavimo laiką (2018 m. gegužės 21 d. statybos... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 23. 9.... 24. Apeliantė AB „Axis Industries“ atskirajame skunde prašo: 1) panaikinti... 25. 9.1.... 26. Pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 17.2 punkto ir specialiųjų sąlygų 3... 27. 9.2.... 28. Pabrėžia, kad BUAB „Oro parametrai“ nėra tinkamai įvykdžiusi Sutarties... 29. 9.3.... 30. Atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovė neteikė jokių prieštaravimų... 31. 9.4.... 32. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, kad byloje nėra duomenų,... 33. 10.... 34. Atsakovė BUAB „Oro parametrai“ pateikė atsiliepimą į AB „Axis... 35. 10.1.... 36. Pabrėžia, jog dalis apeliantės atskirojo skundo argumentų nesusiję su... 37. 10.2.... 38. Atkreipia dėmesį į tai, kad vadovaujantis teisės nuostatomis, mažinamos... 39. 10.3.... 40. Sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantės ir atsakovės... 41. Teisėjų kolegija... 42. IV.... 43. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 44. 11.... 45. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 46. 12.... 47. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 48. 13.... 49. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė 2017 m. vasario 10 d. sudarė... 50. 14.... 51. Apeliantė teigia, kad rangovė vėlavo atlikti sulygtus darbus pagal... 52. 14.1.... 53. už darbų etapo – oro vėdinimo įrenginio sumontavimas 035 patalpoje, kurio... 54. 14.2.... 55. už darbų etapo – oro srauto vožtuvų sureguliavimas, valdymas, kurio... 56. 14.3.... 57. už darbų etapo – šilumos atgavimo įrenginio paruošimas... 58. 15.... 59. Atsakovui nesilaikant sutartyje nustatytų terminų, apeliantė 2018 m.... 60. 16.... 61. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, rangovas, atlikęs sutartus darbus,... 62. 17.... 63. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė atsakovei BUAB „Oro parametrai“... 64. 18.... 65. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo... 66. 19.... 67. 2017 m. vasario 10 d. subrangos darbų sutarties Nr. 11999_160272G12 bendrųjų... 68. 20.... 69. Taigi, šalių sutartyje sulygtos netesybos yra suderinta AB „Axis... 70. 21.... 71. Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra... 72. 22.... 73. Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos,... 74. 23.... 75. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad netesybų... 76. 24.... 77. Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 78. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 79. 25.... 80. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 81. 26.... 82. Netenkinus atskirojo skundo, apeliantės patirtos bylinėjimosi išlaidos... 83. 27.... 84. Atsakovė BUAB „Oro parametrai“ pateikė prašymą priteisti iš... 85. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 86. Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.... 87. Priteisti atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Oro...