Byla 1N-24/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Elena Vainienė, sekretoriaujant Ingai Jurgaitienei, dalyvaujant prokurorui Kęstučiui Bieliauskui, teismo posėdyje išnagrinėjo Šiaulių apygardos prokuratūros skyriaus prokurorės skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutarties, kuria patenkintas kaltinamosios D. J. gynėjo prašymas ir baudžiamoji byla, kurioje D. J. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, F. A. kaltinamas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, R. B. kaltinamas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, juridinis asmuo UAB ( - ) kaltinamas pagal BK 20 straipsnio 2 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnio 2 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį, 20 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį, 20 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, 20 straipsnio 2 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį ir juridinis asmuo B. TŪB ( - ) kaltinamas pagal BK 20 straipsnio 2 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį, 20 straipsnio 2 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį, perduota prokurorui dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 219 straipsnio reikalavimų neatitinkančio kaltinamojo akto surašymo ir nustatytas trijų mėnesių terminas pažeidimams ištaisyti.

2Teisėja, išnagrinėjusi prokurorės skundą,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje:

4D. J. kaltinama tuo, kad ji, organizuodama fiktyvių buhalterinės apskaitos dokumentų įsigijimą, padėjo R. B. bei F. A. pasisavinti jų žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

5ji, veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariu V. B. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiu R. B., 2007 m. vasario mėn. – 2008 m. vasario mėn. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Šiaulių, Vilniaus miestuose, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iš organizuotos grupės nario – V. B. gavo ir R. B., B. TŪB ( - ) direktoriui, perdavė V. B. ir kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų tos pačios organizuotos grupės narių suklastotus dokumentus:

6UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras (toliau tekste – s. f.) ( - ), kasos pajamų orderius ( - ), kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) neva pardavė, o B. TŪB ( - ) iš viso nupirko prekių už 606 786,09 Lt. R. B. perdavė šiuos suklastotus dokumentus B. TŪB ( - ) finansininkams bei nurodė juos įtraukti į B. TŪB ( - ) buhalterinę apskaitą. B. TŪB ( - ) finansininkai šių suklastotų buhalterinės apskaitos dokumentų pagrindu, imituojant atsiskaitymą grynaisiais pinigais su UAB ( - ) už neva B. TŪB ( - ) parduotas prekes, išlaidavo iš įmonės kasos 606 786,09 Lt. R. B. minėtas pinigines lėšas, paimtas iš įmonės kasos, pasiliko sau bei panaudojo ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems asmeniniams poreikiams. Tokiu būdu, 2007 m. vasario mėn. – 2008 m. vasario mėn. laikotarpiu D. J., organizuodama minėtų fiktyvių dokumentų pateikimą R. B., padedant organizuotos grupės nariui V. B. ir kitiems ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems tos pačios organizuotos grupės nariams, padėjo R. B. pasisavinti jo žinioje buvusį didelės vertės B. TŪB ( - ) priklausantį turtą – 606 786 Lt;

7- taip pat ji, veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R. Č., M. V. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiu F. A., 2007 m. kovo mėn. – 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Šiaulių, Vilniaus miestuose, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, iš organizuotos grupės nario – V.B. gavo ir F. A., UAB ( - ) direktoriui, perdavė V. B., R. Č., M. V. suklastotus dokumentus:

8UAB ( - ) PVM s. f. ( - ), lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, statybos darbų sutartį Nr. ( - ), kasos pajamų orderio kvitus ( - ), kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) neva pardavė, o UAB ( - ) iš viso nupirko prekių ir paslaugų už 214 622,09 Lt. F. A. perdavė šiuos suklastotus dokumentus UAB ( - ) finansininkei S. B. bei nurodė juos įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą. UAB ( - ) finansininkė S. B. šių suklastotų buhalterinės apskaitos dokumentų pagrindu, imituojant atsiskaitymą grynaisiais pinigais su UAB ( - ) už neva įmonei UAB ( - ) parduotas prekes, išlaidavo iš įmonės kasos 214 622,09 Lt. F. A. minėtas pinigines lėšas, paimtas iš įmonės kasos, pasiliko sau bei panaudojo ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems asmeniniams poreikiams. Tokiu būdu, 2007 m. kovo mėn. – 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu D. J., organizuodama minėtų fiktyvių dokumentų pateikimą F. A., padedant organizuotos grupės nariams V. B., R. Č., M. V., padėjo F. A. pasisavinti jo žinioje buvusį didelės vertės UAB ( - ) priklausantį turtą – 214 622,09 Lt.

9Tokiu būdu D. J. padėjo R. B. bei F. A. pasisavinti jų žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą – iš viso 821 408,09 Lt, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 str. 6 d. ir 183 str. 2 d.

10Be to, D. J. kaltinama tuo, kad ji laikotarpiu nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2008 m. vasario 25 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, Vilniaus, Šiaulių miestuose, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytose vietose, veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R. Č., M. V. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiais F. A., R.B., E. U. (E. U. yra miręs), veikdama vieninga tyčia, apgaule UAB ( - ), B. TŪB ( - ), UAB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į valstybės biudžetą sumokėti 188 521,88 Lt PVM, o būtent:

11- ji laikotarpyje nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2008 m. vasario 25 d. veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariu V. B. bei organizuotai grupei nepriklausančiu R. B., V. B. pasiūlius pateikti R. B. vadovaujamai B. TŪB ( - ) PVM s. f. su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai B. TŪB ( - ) parduotas prekes bei tokiu būdu sumažinti B. TŪB ( - ) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, R. B. sutiko tokias žinomai suklastotas PVM s. f. iš V. B. per D. J. įsigyti ir įtraukti į B. TŪB ( - ) buhalterinę apskaitą, bei pateikė D. J. B. TŪB ( - ) rekvizitus bei nurodė, kokios prekės turėtų būti nurodytos minėtose PVM s. f., kaip tariamai parduodamos B. TŪB ( - ). D. J. iš R. B. gautus duomenis apie tariamai B. TŪB ( - ) parduotas prekes perdavė V. B., kuri suorganizavo, kad būtų suklastotos UAB ( - ) PVM s. f. ( - ), jose nurodant melagingus duomenis, kad UAB ( - ) neva pardavė, o B. TŪB ( - ) nupirko prekių už 606 786,09 Lt, tame tarpe 92 560,60 Lt PVM. V. B. suklastotus dokumentus perdavė D. J., kuri juos perdavė R. B.. R. B., tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB ( - ) vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB ( - ) prekių B. TŪB ( - ) nepardavė, pasirašė kaip prekes gavęs B. TŪB ( - ) direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė B. TŪB ( - ) finansininkams bei nurodė juos įtraukti į B. TŪB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. B. TŪB ( - ) finansininkai, nežinodami, kad R.B. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės realiai B. TŪB ( - ) parduotos nebuvo ir šios PVM s. f. yra suklastotos, įtraukė jas į B. TŪB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukė į B. TŪB ( - ) PVM deklaracijas už 2007 m. vasario, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., 2008 m. sausio mėn., taip 92 560,60 Lt sumažindami B. TŪB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007-03-26, 2007-05-31, 2007-11-27, 2007-12-21, 2008-01-25, 2008-02-25 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai, darbuotojams. Tokiu būdu D. J., veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nare V. B. bei organizuotai grupei nepriklausančiu R. B., apgaule B. TŪB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 92 560,60 Lt PVM;

12- taip pat ji laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2007 m. lapkričio 23 d. F. A., siekiant sumažinti UAB ( - ) į valstybės biudžetą mokėtiną PVM, kaip UAB ( - ) direktoriui ir atstovui, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų be sandorius pateisinančių dokumentų įsigijus metalų ruošinių bei susitarus su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, kurie nesumokėdami PVM sutiko atlikti UAB ( - ) statybos darbus, susitarė su F. A., kad jam pateiks suklastotas UAB ( - ) vardu išrašytas PVM s. f. su įrašytais žinomai melagingais duomenimis, apie tai, kad minėtus metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas UAB ( - ) perka iš UAB ( - ). F. A., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, pateikė D. J. UAB ( - ) rekvizitus bei duomenis, reikalingus įrašyti į suklastotas PVM s. f., bei kitus dokumentus, o pastaroji UAB ( - ) rekvizitus bei duomenis, reikalingus įrašyti į suklastotus dokumentus, perdavė V. B., kuri duomenis perdavė R. Č.. Pastaroji pagal jai pateiktus UAB ( - ) rekvizitus bei duomenis, reikalingus įrašyti į suklastotus dokumentus, kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB ( - ) PVM s. f.: ( - ), 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, lokalinę sąmatą, statybos darbų sutartį Nr. ( - ), kasos pajamų orderio kvitus (duomenys neskelbtini. R. Č. suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuri nurodė M. V., organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB ( - ), fiktyviam direktoriui, savo, kaip UAB ( - ) direktoriaus, parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V. įvykdžius V. B. reikalavimus, pastarasis žinomai suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuri juos perdavė D. J. D. J., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, iš V. B. gautus suklastotus dokumentus perdavė F. A., kuris, tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB ( - ) vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB ( - ) prekių ir paslaugų UAB ( - ) nepardavė, pasirašė kaip prekes ir paslaugas gavęs UAB ( - ) direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB ( - ) vyr. finansininkei S. B. bei nurodė juos įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. UAB ( - ) vyr. finansininkė S. B., nežinodama, kad F. A. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės ir paslaugos realiai UAB ( - ) parduotos nebuvo, ir šios PVM s. f. yra suklastotos, įtraukė jas į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukė į UAB ( - ) PVM deklaracijas už 2007 m. kovo, birželio, spalio mėn., taip 32 739 Lt sumažindami UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM, bei šias deklaracijas 2007-04-24, 2007-07-24, 2007-11-23 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai, darbuotojams. Tokiu būdu, D. J., veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais – V.B., R. Č., M. V., bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiu F. A., apgaule UAB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 32 739 Lt PVM;

13- taip pat ji laikotarpyje nuo 2007 m. rugpjūčio mėn. iki 2007 m. lapkričio 25 d., veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., M. V. bei organizuotai grupei nepriklausančiu E. U., V. B. pasiūlius pateikti E. U. jo atstovaujamai UAB ( - ) PVM s. f. su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB ( - ) parduotas paslaugas bei tokiu būdu sumažinti UAB ( - ) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, E. U. sutiko tokias žinomai suklastotas PVM s. f. iš V. B. per D. J. įsigyti ir įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, bei pateikė D. J. UAB ( - ) rekvizitus bei nurodė, kokios paslaugos turėtų būti nurodytos minėtose PVM s. f., kaip tariamai parduodamos UAB ( - ). D. J. iš E. U. gautus duomenis apie tariamai UAB ( - ) parduotas paslaugas perdavė V. B., kuri suorganizavo, kad būtų suklastotos UAB ( - ) PVM s. f. ( - ) bei nurodė M.V., organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB ( - ), fiktyviam direktoriui, savo, kaip UAB ( - ) direktoriaus, parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V. įvykdžius V. B. reikalavimus, pastaroji žinomai suklastotus dokumentus perdavė D. J., kuri suklastotus dokumentus perdavė E. U. E. U., tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB ( - ) vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB ( - ) paslaugų UAB ( - ) nepardavė, šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB ( - ) finansininkams bei nurodė juos įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. UAB ( - ) finansininkai, nežinodami, kad E. U. pateiktose PVM s. f. nurodytos paslaugos realiai UAB ( - ) parduotos nebuvo ir šios PVM s. f. yra suklastotos, įtraukė jas į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukė į UAB ( - ) PVM deklaracijas už 2007 m. rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėn., taip 63 222,29 Lt sumažindami UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM, bei šias deklaracijas 2007-09-25, 2007-10-23, 2007-11-25 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai darbuotojams. Tokiu būdu D. J., veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., M. V. bei organizuotai grupei nepriklausančiu E. U., apgaule UAB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 63 222,29 Lt PVM; tokiu būdu D. J., veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., M. V., R. Č. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiais F. A., R. B., E. U., iš viso UAB ( - ), B. TŪB ( - ), UAB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į valstybės biudžetą sumokėti 188 521,89 Lt PVM, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 2 d.

14Be to, D. J. kaltinama tuo, kad ji laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2008 m. rugsėjo 23 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R.Č., M. V. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiu F. A., apgaule UAB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti 27 282 Lt pelno mokesčio, o būtent:

15F. A. siekiant sumažinti UAB ( - ) į valstybės biudžetą mokėtiną pelno mokestį, kaip UAB ( - ) direktoriui ir atstovui, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų be sandorius pateisinančių dokumentų įsigijus metalų ruošinių bei susitarus su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, kurie nesumokėdami PVM sutiko atlikti UAB ( - ) statybos darbus, susitarė su D. J. iš jos įsigyti suklastotas UAB ( - ) vardu išrašytas PVM s. f. su įrašytais žinomai melagingais duomenimis apie tai, kad minėtus metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas UAB ( - ) perka iš UAB ( - ), bei pateikė D. J. UAB ( - ) rekvizitus bei duomenis, reikalingus įrašyti į suklastotas PVM s. f., bei kitus dokumentus. D. J., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, iš F. A. gautus UAB ( - ) rekvizitus bei duomenis, reikalingus įrašyti į suklastotus dokumentus, perdavė V. B., kuri duomenis perdavė R. Č. R. Č. pagal jai pateiktus duomenis kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB ( - ) PVM s. f.: ( - ), 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, lokalinę sąmatą, statybos darbų sutartį Nr. ( - ), kasos pajamų orderio kvitus ( - ). R. Č. suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuri nurodė M.V., organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB ( - ) fiktyviam direktoriui, savo, kaip UAB ( - ) direktoriaus, parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V. įvykdžius V. B. reikalavimus, pastarasis žinomai suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuri juos perdavė D. J. D. J., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, iš V. B. gautus suklastotus dokumentus perdavė F. A., kuris, tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB ( - ) vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB ( - ) prekių ir paslaugų UAB ( - ) nepardavė, pasirašė kaip prekes ir paslaugas gavęs UAB ( - ) direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB ( - ) vyr. finansininkei S. B. bei nurodė jas įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą ir remiantis jais užpildyti UAB ( - ) 2007m. pelno deklaraciją. UAB ( - ) vyr. finansininkė S. B., nežinodama, kad F. A. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės ir paslaugos realiai UAB ( - ) parduotos nebuvo, ir jog UAB ( - ) dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB ( - ) 2007 m. pelno deklaraciją ir nepagrįstai padidino sąnaudas 181 883,13 Lt, tuo sumažindama UAB ( - ) mokėtiną pelną 27 282 Lt bei šią deklaraciją 2008-09-23 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai, darbuotojams. Tokiu būdu D. J. veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R. Č., M. V. bei bendrininkų grupe su organizuotai grupei nepriklausančiu F. A., apgaule UAB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 27 282 Lt pelno mokesčio, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.

16F. A. kaltinamas tuo, kad jis, būdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas UAB ( - ) turtą, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R. Č., M. V. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., 2007 m. kovo mėn. – 2007 m. spalio mėn. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Šiaulių, Vilniaus miestuose, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje iš organizuotos grupės nario V. B., per D. J. už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo V. B., R. Č., M. V. suklastotus dokumentus:

17UAB ( - ) PVM s. f. ( - ), 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, statybos darbų sutartį Nr. ( - ), kasos pajamų orderio kvitus ( - ), kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) neva pardavė, o UAB ( - ) iš viso nupirko prekių ir paslaugų už 214 622,09 Lt. F. A. perdavė šiuos suklastotus dokumentus UAB ( - ) finansininkei S. B. bei nurodė juos įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą. UAB ( - ) finansininkė S. B. šių suklastotų buhalterinės apskaitos dokumentų pagrindu, imituojant atsiskaitymą grynaisiais pinigais su UAB ( - ) už neva įmonei UAB ( - ) parduotas prekes, išlaidavo iš įmonės kasos 214 622,09 Lt. F. A. minėtas pinigines lėšas, paimtas iš įmonės kasos, pasiliko sau bei panaudojo ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems asmeniniams poreikiams. Tokiu būdu, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R. Č., M. V. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės UAB ( - ) priklausantį turtą – 214 622,09 Lt, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 str. 2 d.

18Be to, F. A. kaltinamas tuo, kad jis, būdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2007 m. lapkričio 23 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R. Č., M. V. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., apgaule UAB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 32 739 Lt PVM, o būtent:

19siekdamas sumažinti UAB ( - ) į valstybės biudžetą mokėtiną PVM, kaip UAB ( - ) direktorius ir atstovas, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų be sandorius pateisinančių dokumentų įsigijo metalų ruošinių bei susitarė su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, kurie nesumokėdami PVM sutiko atlikti UAB ( - ) statybos darbus bei susitarė su D. J. iš jos įsigyti suklastotas UAB ( - ) vardu išrašytas PVM s. f. su įrašytais žinomai melagingais duomenimis, apie tai, kad minėtus metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas UAB ( - ) perka iš UAB ( - ), bei pateikė D. J. UAB ( - ) rekvizitus bei duomenis, reikalingus įrašyti į suklastotas PVM s. f. bei kitus dokumentus. D. J., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, iš F. A. gautus UAB ( - ) rekvizitus bei duomenis, reikalingus įrašyti į suklastotus dokumentus, perdavė V. B., kuri duomenis perdavė R. Č., kuri pagal jai pateiktus duomenis kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB ( - ) PVM s. f.: ( - ), 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, statybos darbų sutartį Nr. ( - ), kasos pajamų orderio kvitus ( - ). R. Č. suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuri nurodė M. V., organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB ( - ), fiktyviam direktoriui, savo, kaip UAB ( - ) direktoriaus, parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V. įvykdžius V. B. reikalavimus, pastarasis žinomai suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuri juos perdavė D. J. D. J., toliau tęsdama nusikalstamą veiką, iš V. B. gautus suklastotus dokumentus perdavė F. A., kuris, tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB ( - ) vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB ( - ) prekių ir paslaugų UAB ( - ) nepardavė, pasirašė kaip prekes ir paslaugas gavęs UAB ( - ) direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB ( - ) vyr. finansininkei S. B. bei nurodė juos įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. UAB ( - ) vyr. finansininkė S. B., nežinodama, kad F. A. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės ir paslaugos realiai UAB ( - ) parduotos nebuvo ir šios PVM s. f. yra suklastotos, įtraukė jas į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukė į UAB ( - ) PVM deklaracijas už 2007 m. kovo, birželio, spalio mėn., taip 32 739 Lt sumažindami UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007-04-24, 2007-07-24, 2007-10-23 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai darbuotojams. Tokiu būdu, F. A., veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R. Č., M. V. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., apgaule UAB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą sumokėti 32 739 Lt PVM, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 2 d.

20Be to, F. A. kaltinamas tuo, kad jis, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2007 m. lapkričio 23 d., veikdamas vieninga tyčia, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių r., UAB ( - ) tarnybinėse patalpose, adresu ( - ), būdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), direktoriumi, minėtos įmonės finansininkams įtraukimui į įmonės buhalterinę apskaitą perdavė gautas iš D. J. žinomai suklastotas UAB ( - ) PVM s. f.: ( - ), kuriose nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) parduoda, o UAB ( - ) perka metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas už 214 622,09 Lt, tame tarpe 32739 Lt PVM, ir nurodė UAB ( - ) finansininkams pagal šiuos žinomai suklastotus dokumentus užpildyti 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių UAB ( - ) PVM deklaracijas. UAB ( - ) finansininkai nežinodami, kad minėti dokumentai yra suklastoti, F. A. nurodymu užpildė UAB ( - ) 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių UAB ( - ) PVM deklaracijas, kur į 2007 m. kovo mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“, įrašė 7 805 Lt didesnę PVM sumą, negu UAB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2007 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“, įrašė 5 448 Lt didesnę PVM sumą, negu UAB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2007 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“, įrašė 19 487 Lt didesnę PVM sumą, negu UAB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, tokiu būdu F. A. suklastojo UAB ( - ) 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių PVM deklaracijas. F. A. toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, UAB ( - ) finansininkams nurodė, minėtas suklastotas PVM deklaracijas pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus darbuotojams, kurie nežinodami, kad PVM deklaracijos suklastotos, vykdydami F. A. nurodymą, 2007-04-24, 2007-07-24, 2007-10-23 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai, darbuotojams, tokiu būdu panaudojo suklastotas 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių UAB ( - ) PVM deklaracijas, dėl ko valstybės biudžetui buvo padaryta didelės 32 739 Lt žalos, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 str. 3 d.

21Be to, F. A. kaltinamas tuo, kad jis, būdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2008 m. rugsėjo 23 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R. Č., M. V. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., apgaule UAB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 27 282 Lt pelno mokesčio, o būtent:

22siekdamas sumažinti UAB ( - ) į valstybės biudžetą mokėtiną pelno mokestį, kaip UAB ( - ) direktorius ir atstovas, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų be sandorius pateisinančių dokumentų įsigijo metalų ruošinių bei susitarė su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, kurie nesumokėdami PVM sutiko atlikti UAB ( - ) statybos darbus bei susitarė su D. J. iš jos įsigyti suklastotas UAB ( - ) vardu išrašytas PVM s. f. su įrašytais žinomai melagingais duomenimis, apie tai, kad minėtus metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas UAB ( - ) perka iš UAB ( - ), bei pateikė D. J. UAB ( - ) rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti į suklastotas PVM s. f. bei kitus dokumentus. D. J. toliau tęsdama nusikalstamą veiką iš F. A. gautus UAB ( - ) rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuri duomenis perdavė R. Č., kuri pagal jai pateiktus duomenis kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB ( - ) PVM s. f. : ( - ), 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, lokalinę sąmatą, statybos darbų sutartį Nr. ( - ), kasos pajamų orderio kvitus ( - ). R. Č. suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuri nurodė M.V., organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB ( - ), fiktyviam direktoriui, savo kaip UAB ( - ) direktoriaus, parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V. įvykdžius V. B. reikalavimus, pastarasis žinomai suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuri juos perdavė D. J.. D. J. toliau tęsdama nusikalstamą veiką iš V. B. gautus suklastotus dokumentus perdavė F. A., kuris tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB ( - ) vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB ( - ) prekių ir paslaugų UAB ( - ) nepardavė, pasirašė kaip prekes ir paslaugas gavęs UAB ( - ) direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB ( - ) vyr. finansininkei S. B. bei nurodė jas įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą ir remiantis jais užpildyti UAB ( - ) 2007m. pelno deklaraciją. UAB ( - ) vyr. finansininkė S. B. nežinodama, kad F. A. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės ir paslaugos realiai UAB ( - ) parduotos nebuvo ir jog UAB ( - ) dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB ( - ) 2007 m. pelno deklaraciją ir nepagrįstai padidino sąnaudas 181 883,13 Lt, tuo sumažindamas UAB ( - ) mokėtiną pelną – 27 282 Lt bei šią deklaraciją 2008-09-23 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai darbuotojams. Tokiu būdu, F. A., veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais –V. B., R. Č., M. V. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., apgaule UAB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 27 282 Lt pelno mokesčio, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.

23Be to, F. A. kaltinamas tuo, kad jis, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2008 m. rugsėjo 23 d., veikdamas vieninga tyčia, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių r., UAB ( - ) tarnybinėse patalpose, adresu Plento g. 2G, Kairių mstl., Šiaulių r., būdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), direktoriumi, minėtos įmonės finansininkams įtraukimui į įmonės buhalterinę apskaitą perdavė gautas iš D. J. žinomai suklastotas UAB ( - ) PVM s. f.: ( - ), kuriose nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) parduoda, o UAB ( - ) perka metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas už 214 622,09 Lt, tame tarpe 181883,13 Lt prekių ir paslaugų vertė. UAB ( - ) vyr. finansininkė S. B., nežinodama, kad UAB ( - ) vardu išrašytos PVM s. f. ( - ) yra suklastotos, įtraukė jas į UAB ( - ) 2007 m. metinę pelno mokesčių deklaraciją ir jos skiltyje „Bendras pelnas (nuostoliai)“ nepagrįstai padidino sąnaudas 181 883,13 Lt, tuo sumažindama UAB ( - ) mokėtiną pelną 27 282 Lt, ir 2008-09-23, vykdydama F.A. nurodymą UAB ( - ) 2008 m. metinę pelno mokesčio deklaraciją su joje įrašytais neteisingais duomenimis pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai, darbuotojams, tokiu būdu F. A. suklastojo UAB ( - ) 2007 m. metinę pelno mokesčio deklaraciją, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 str. 1 d.

24Be to, F. A. kaltinamas tuo, kad jis laikotarpyje nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d. apgaulingai tvarkė UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, o būtent:

25jis, būdamas UAB ( - ), įmonės kodas įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalies nuostatą “Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas” būdamas atsakingu už įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d. apgaulingai tvarkė UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, t. y. pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 6 straipsnio 2 dalies nurodymus, kad „į apskaitą privalomą įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu“, 16 str. 1 d. nurodymus, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, nes įmonės tvarkomoje apskaitoje įvertino, 2007 m. kovo mėn., birželio mėn. ir spalio mėn. ūkinių operacijų suvestiniame registre ,,Pirkimo operacijų žurnalas“ įregistravo tarp PVM s. f. ( - ) nurodytų ūkio subjektų (tarp UAB ( - ) ir UAB ( - )) realiai neįvykusias metalo ruošinių ir statybos darbų pirkimo – pardavimo ūkines operacijas PVM sąskaitose faktūrose nurodytai 214 622,09 Lt sumai, tame skaičiuje 181 883,13 Lt prekių ir paslaugų vertė ir 32 738,96 Lt pirkimo PVM. Dėl to, kad UAB ( - ) tvarkomojoje buhalterinėje apskaitoje įvertino tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) realiai neįvykusias prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo ūkines operacijas, pagal UAB ( - ) tvarkomą buhalterinę apskaitą laikotarpiu nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d. negalima iš dalies nustatyti UAB ( - ) turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 str. 1 d.

26R. B. kaltinamas tuo, kad jis, būdamas B. TŪB ( - ), įm. k. ( - ), reg. ( - ), direktoriumi, ir užimamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas B. TŪB ( - ) turtą, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariu V. B. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., 2007 m. vasario mėn. – 2008 m. vasario mėn. laikotarpiu, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Šiaulių, Vilniaus miestuose, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje iš V. B., per D. J. už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo V. B. ir kitų ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų to pačios organizuotos grupės narių suklastotus dokumentus:

27UAB ( - ) PVM s. f. ( - ), prie jų pridedamus kasos pajamų orderius, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) neva pardavė, o B. TŪB ( - ) iš viso nupirko prekių už 606 786,09 Lt. R. B. perdavė šiuos suklastotus dokumentus B. TŪB ( - ) finansininkei bei nurodė juos įtraukti į B. TŪB ( - ) buhalterinę apskaitą. B. TŪB ( - ) finansininkė šių suklastotų buhalterinės apskaitos dokumentų pagrindu, imituojant atsiskaitymą grynaisiais pinigais su UAB ( - ) už neva B. TŪB ( - ) parduotas prekes, išlaidavo iš įmonės kasos 606 786,09 Lt. R. B. minėtas pinigines lėšas, paimtas iš įmonės kasos, pasiliko sau bei panaudojo ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytiems asmeniniams poreikiams. Tokiu būdu, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nare V. B. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., R. B. pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės B. TŪB ( - ) priklausantį turtą – 606 786,09 Lt, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 str. 2 d.

28Be to, R. B. kaltinamas tuo, kad jis, būdamas B. TŪB ( - ), įm. k. ( - ), reg. ( - ), direktoriumi, laikotarpyje nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2008 m. vasario 25 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nare V. B. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., apgaule B. TŪB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 92560,6 Lt PVM, o būtent:

29veikdamas kartu su D. J., organizuotos grupės nariui V. B. pasiūlius, už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti jo vadovaujamai B. TŪB ( - ) PVM s. f. su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai B. TŪB ( - ) parduotas prekes bei tokiu būdu sumažinti B. TŪB ( - ) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, sutiko tokias žinomai suklastotas PVM s. f. iš V.B. per D. J. įsigyti ir įtraukti į B. TŪB ( - ) buhalterinę apskaitą bei pateikė D. J. B. TŪB ( - ) rekvizitus bei nurodė, kokios prekės turėtų būti nurodytos minėtose PVM s. f., kaip tariamai parduodamos B. TŪB ( - ). D. J. iš R. B. gautus duomenis apie tariamai B. TŪB ( - ) parduotas prekes perdavė V. B., kuri suorganizavo, kad būtų suklastotos UAB ( - ) PVM s. f.: ( - ), jose nurodant melagingus duomenis, kad UAB ( - ) neva pardavė, o B. TŪB ( - ) nupirko prekių už 606 786,09 Lt, tame tarpe 92 560,60 Lt PVM. V. B. suklastotus dokumentus perdavė D. J., kuri juos perdavė R. B. R. B. tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB ( - ) vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB ( - ) prekių B. TŪB ( - ) nepardavė, pasirašė kaip prekes gavęs B. TŪB ( - ) direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė B. TŪB ( - ) finansininkei bei nurodė juos įtraukti į B. TŪB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. B. TŪB ( - ) finansininkė nežinodama, kad R. B. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės realiai B. TŪB ( - ) parduotos nebuvo ir šios PVM s. f. yra suklastotos, įtraukė jas į B. TŪB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukė į B. TŪB ( - ) PVM deklaracijas už 2007 m. vasario, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., 2008 m. sausio mėn., taip 92 560,60 Lt sumažindama B. TŪB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007-03-26, 2007-05-31, 2007-11-27, 2007-12-21, 2008-01-25, 2008-02-25 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai darbuotojams. Tokiu būdu R. B., veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nare V. B. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., apgaule B. TŪB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 92 560,60 Lt PVM, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 2 d.

30Be to, R. B. kaltinamas tuo, kad jis, laikotarpyje nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2008 m. vasario 25 d., veikdamas vieninga tyčia, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, B. TŪB ( - ) tarnybinėse patalpose, adresu ( - ), būdamas B. TŪB ( - ), įmonės kodas ( - ), direktoriumi, minėtos įmonės finansininkei įtraukimui į įmonės buhalterinę apskaitą perdavė gautas iš D. J. žinomai suklastotas UAB ( - ) PVM s. f.: ( - ), kuriose nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) parduoda, o B. TŪB ( - ) perka prekes už 606 786,09 Lt, tame tarpe 92 560,60 Lt PVM, ir nurodė B. TŪB ( - ) finansininkei pagal šiuos žinomai suklastotus dokumentus užpildyti 2007 m. vasario, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., 2008 m. sausio mėn. B. TŪB ( - ) PVM deklaracijas. B. TŪB ( - ) finansininkė, nežinodama, kad minėti dokumentai yra suklastoti, R. B. nurodymu užpildė B. TŪB ( - ) 2007 m. vasario, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., 2008 m. sausio mėn. PVM deklaracijas, kur 2007 m. vasario mėnesio PVM deklaracijos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 11 337 Lt didesnę PVM sumą, negu B. TŪB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2007 m. balandžio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 20 160 Lt didesnę PVM sumą, negu B. TŪB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2007 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 23 682 Lt didesnę PVM sumą, negu B. TŪB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2007 m. lapkričio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 19 898 Lt didesnę PVM sumą, negu B. TŪB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2007 m. gruodžio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 15 098 Lt didesnę PVM sumą, negu B. TŪB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2008 m. sausio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 2 386 Lt didesnę PVM sumą, negu B. TŪB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, tokiu būdu R. B. suklastojo B. TŪB ( - ) 2007 m. vasario, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., 2008 m. sausio mėn. PVM deklaracijas. R. B. toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, B. TŪB ( - ) finansininkei nurodė, minėtas suklastotas PVM deklaracijas pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus darbuotojams, kuri nežinodama, kad PVM deklaracijos suklastotos, vykdydama R. B. nurodymą, 2007-03-26, 2007-05-31, 2007-11-27, 2007-12-21, 2008-01-25, 2008-02-25 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai, darbuotojams, tokiu būdu panaudojo suklastotas 2007 m. vasario, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., 2008 m. sausio mėn. B. TŪB ( - ) PVM deklaracijas, dėl ko valstybės biudžetui buvo padaryta didelės 92 560,60 Lt žalos., t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 str. 3 d.

31Be to, R. B. kaltinamas tuo, kad jis, laikotarpyje nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2008 m. kovo 1 d. apgaulingai tvarkė B. TŪB ( - ) buhalterinę apskaitą, o būtent:

32būdamas B. TŪB ( - ), įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), direktoriumi, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalies nuostatą “Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas” būdamas atsakingu už įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, laikotarpyje nuo 2007 m. vasario mėn. 01 d. iki 2008 m. kovo mėn. 01 d. apgaulingai tvarkė B. TŪB ( - ) buhalterinę apskaitą, t.y. pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 13 str. 3 dalies nuostatą – „įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius apskaitos dokumentui privalomus rekvizitus“, pažeisdamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2002-03-05 Nr.LX-751) 64 str. 1 punkto nuostatą – „pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi atitinkamą PVM s. f. Turimoje PVM s. f. ši PVM suma turi būti išskirta, o PVM mokėtojas nurodytas kaip prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. Turima PVM s. f. privalo atitikti visus šio Įstatymo ir kitų jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus (išskyrus reikalavimus dėl rekvizitų: PVM s. f., kurioje nurodytas PVM traukiamas į PVM atskaitą, privalo būti šio (įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 1-16 punktuose nurodyti rekvizitai“, įregistravo tarp PVM s. f. ( - ) nurodytų ūkio subjektų (tarp UAB ( - ) ir B. TŪB ( - )) realiai neįvykusias prekių pirkimo - pardavimo ūkines operacijas. Dėl UAB ( - ) vardu išrašytų PVM s. f. ir kasos pajamų orderių kvitų, kuriais įformintos kitos nei įvykusios ūkinės operacijos 2007 m. vasario mėn. - gruodžio mėn. už 591 148,14 Lt ir 2008 m. sausio mėn. už 15637,95 Lt įtraukimo į B. TŪB ( - ) apskaita, negalima iš dalies nustatyti B. TŪB ( - ) turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 str. 1 d.

33UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), kaltinama tuo, kad ji, atstovaujama direktoriaus F. A., kuris vadovaudamas UAB ( - ) turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus UAB ( - ) vardu bei kontroliuoti jos veiklą, ir kuris, veikdamas UAB ( - ) vardu, jos naudai ir interesais, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2007 m. lapkričio 23 d., ikiteisminio metu tiksliau nenustatytu laiku, Šiaulių mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R. Č., M. V. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., apgaule UAB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 32 739 Lt PVM, o būtent:

34F. A., siekdamas sumažinti UAB ( - ) į valstybės biudžetą mokėtiną PVM, kaip UAB ( - ) direktorius ir atstovas, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų be sandorius pateisinančių dokumentų įsigijo metalų ruošinių bei susitarė su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, kurie nesumokėdami PVM sutiko atlikti UAB ( - ) statybos darbus bei susitarė su D. J. iš jos įsigyti suklastotas UAB ( - ) vardu išrašytas PVM s. f. su įrašytais žinomai melagingais duomenimis, apie tai, kad minėtus metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas UAB ( - ) perka iš UAB ( - ), bei pateikė D. J. UAB ( - ) rekvizitus duomenis reikalingus įrašyti į suklastotas PVM s. f. bei kitus dokumentus. D. J. toliau tęsdama nusikalstamą veiką iš F. A. gautus UAB ( - ) rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuri duomenis perdavė R. Č., kuri pagal jai pateiktus duomenis kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB ( - ) PVM s.f.: ( - ), 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, statybos darbų sutartį Nr. ( - ), kasos pajamų orderio kvitus ( - ). R. Č. suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuri nurodė M. V., organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB ( - ), fiktyviam direktoriui, savo kaip UAB ( - ) direktoriaus, parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V. įvykdžius V. B. reikalavimus, pastarasis žinomai suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuri juos perdavė D. J.. D. J. toliau tęsdama nusikalstamą veiką iš V. B. gautus suklastotus dokumentus perdavė F. A., kuris tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB ( - ) vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB ( - ) prekių ir paslaugų UAB ( - ) nepardavė, pasirašė kaip prekes ir paslaugas gavęs UAB ( - ) direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB ( - ) vyr. finansininkei S. B. bei nurodė juos įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. UAB ( - ) vyr. finansininkė S. B. nežinodama, kad F. A. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės ir paslaugos realiai UAB ( - ) parduotos nebuvo ir šios PVM s. f. yra suklastotos, įtraukė jas į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukė į UAB ( - ) PVM deklaracijas už 2007 m. kovo, birželio, spalio mėn., taip 32 739 Lt sumažindami UAB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007-04-24, 2007-07-24, 2007-10-23 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai darbuotojams. Tokiu būdu, F. A., veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R. Č., M. V. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., apgaule UAB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 32 739 Lt PVM, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 20 str. 2 d. ir 182 str. 2 d.

35Be to, UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), kaltinama tuo, kad ji atstovaujama direktoriaus F. A., kuris vadovaudamas UAB ( - ) turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus UAB ( - ) vardu bei kontroliuoti jos veiklą, ir kuris, veikdamas UAB ( - ) vardu, jos naudai ir interesais, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2007 m. lapkričio 23 d., veikdamas vieninga tyčia, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių r., UAB ( - ) tarnybinėse patalpose, adresu ( - ), būdamas UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), direktoriumi, minėtos įmonės finansininkams įtraukimui į įmonės buhalterinę apskaitą perdavė gautas iš D. J. žinomai suklastotas UAB ( - ) PVM s.f. ( - ), kuriose nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) parduoda, o UAB ( - ) perka metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas už 214 622,09 Lt, tame tarpe 32 739 Lt PVM ir nurodė UAB ( - ) finansininkams pagal šiuos žinomai suklastotus dokumentus užpildyti 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių UAB ( - ) PVM deklaracijas. UAB ( - ) finansininkai nežinodami, kad minėti dokumentai yra suklastoti, F. A. nurodymu užpildė UAB ( - ) 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių UAB ( - ) PVM deklaracijas, kur į 2007 m. kovo mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 7 805 Lt didesnę PVM sumą, negu UAB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2007 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 5 448 Lt didesnę PVM sumą, negu UAB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2007 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 19 487 Lt didesnę PVM sumą, negu UAB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, tokiu būdu F. A. suklastojo UAB ( - ) 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių PVM deklaracijas. F. A. toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, UAB ( - ) finansininkams nurodė, minėtas suklastotas PVM deklaracijas pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus darbuotojams, kurie nežinodami, kad PVM deklaracijos suklastotos vykdydami F. A. nurodymą 2007-04-24, 2007-07-24, 2007-10-23 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai darbuotojams, tokiu būdu panaudojo suklastotas 2007 m. kovo, birželio, spalio mėnesių UAB ( - ) PVM deklaracijas, dėl ko valstybės biudžetui buvo padaryta didelės 32 739 Lt žalos., t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 20 str. 2 d. ir 300 str. 3 d.

36Be to, UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), kaltinama tuo, kad ji, atstovaujama direktoriaus F. A., kuris vadovaudamas UAB ( - ) turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus UAB ( - ) vardu bei kontroliuoti jos veiklą, ir kuris veikdamas UAB ( - ) vardu, jos naudai ir interesais, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2008 m. rugsėjo 23 d., ikiteisminio metu tiksliau nenustatytu laiku, Šiaulių mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R. Č., M. V. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J., apgaule UAB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 27 282 Lt pelno mokesčio, būtent:

37F. A., siekdamas sumažinti UAB ( - ) į valstybės biudžetą mokėtiną pelno mokestį, kaip UAB ( - ) direktorius ir atstovas, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų be sandorius pateisinančių dokumentų įsigijo metalų ruošinių bei susitarė su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, kurie nesumokėdami PVM sutiko atlikti UAB ( - ) statybos darbus bei susitarė su D. J. iš jos įsigyti suklastotas UAB ( - ) vardu išrašytas PVM s. f. su įrašytais žinomai melagingais duomenimis, apie tai, kad minėtus metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas UAB ( - ) perka iš UAB ( - ), bei pateikė D. J. UAB ( - ) rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti į suklastotas PVM s. f. bei kitus dokumentus. D. J. toliau tęsdama nusikalstamą veiką iš F. A. gautus UAB ( - ) rekvizitus bei duomenis reikalingus įrašyti suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuri duomenis perdavė R. Č., kuri pagal jai pateiktus duomenis kompiuterinės technikos pagalba suklastojo UAB ( - ) PVM s.f.: ( - ), 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų aktą, 2007-06-27 atliktų darbų aktą, lokalinę sąmatą, statybos darbų sutartį Nr. ( - ), kasos pajamų orderio kvitus ( - ). R. Č. suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuri nurodė M.V., organizuotos grupės narių faktiškai valdomos ir realiai jokios veiklos nevykdančios UAB ( - ), fiktyviam direktoriui, savo kaip UAB ( - ) direktoriaus, parašais patvirtinti suklastotus dokumentus. M. V. įvykdžius V. B. reikalavimus, pastarasis žinomai suklastotus dokumentus perdavė V. B., kuri juos perdavė D. J. D. J. toliau tęsdama nusikalstamą veiką iš V. B. gautus suklastotus dokumentus perdavė F. A., kuris tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB ( - ) vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB ( - ) prekių ir paslaugų UAB ( - ) nepardavė, pasirašė kaip prekes ir paslaugas gavęs UAB ( - ) direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB ( - ) vyr. finansininkei S. B. bei nurodė jas įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą ir remiantis jais užpildyti UAB ( - ) 2007m. pelno deklaraciją. UAB ( - ) vyr. finansininkė S. B. nežinodama, kad F. A. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės ir paslaugos realiai UAB ( - ) parduotos nebuvo ir jog UAB ( - ) dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB ( - ) 2007 m. pelno deklaraciją ir nepagrįstai padidino sąnaudas 181 883,13 Lt, tuo sumažindamas UAB ( - ) mokėtiną pelną – 27 282 Lt bei šią deklaraciją 2008-09-23 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai darbuotojams. Tokiu būdu, F. A., veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais – D. J., V. B., R. Č., M. V., apgaule UAB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 27 282 Lt pelno mokesčio, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 20 str. 2 d. ir 182 str. 1 d.

38Be to, UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), kaltinama tuo, kad ji, atstovaujama direktoriaus F. A., kuris vadovaudamas UAB ( - ) turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus UAB ( - ) vardu bei kontroliuoti jos veiklą, ir kuris veikdamas UAB ( - ) vardu, jos naudai ir interesais, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2008 m. rugsėjo mėn. 23 d., veikdamas vieninga tyčia, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, Šiaulių raj., UAB ( - ) tarnybinėse patalpose, adresu ( - ), būdamas UAB ( - ) įmonės kodas ( - ), direktoriumi, minėtos įmonės finansininkams įtraukimui į įmonės buhalterinę apskaitą perdavė gautas iš D. J. žinomai suklastotas UAB ( - ) PVM s.f. ( - ), kuriose nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) parduoda, o UAB ( - ) perka metalo ruošinius bei statybos darbų paslaugas už 214 622,09 Lt, tame tarpe 181 883,13 Lt prekių ir paslaugų vertė. UAB ( - ) vyr. finansininkė S. B., nežinodama, kad UAB ( - ) vardu išrašytos PVM s. f. ( - ) yra suklastotos, įtraukė jas į UAB ( - ) 2007 m. metinę pelno mokesčių deklaraciją ir jos skiltyje „Bendras pelnas (nuostoliai)“ nepagrįstai padidino sąnaudas 181 883,13 Lt, tuo sumažindama UAB ( - ) mokėtiną pelną 27 282 Lt ir 2008-09-23 vykdydama F. A. nurodymą UAB ( - ) 2008 m. metinę pelno mokesčio deklaraciją su joje įrašytais neteisingais duomenimis pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai, darbuotojams, tokiu būdu F. A. suklastojo UAB ( - ) 2007 m. metinę pelno mokesčio deklaraciją, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 20 str. 2 d. ir 300 str. 1 d.

39Be to, UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), kaltinama tuo, kad ji, atstovaujama direktoriaus F. A., kuris vadovaudamas UAB ( - ) turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus UAB ( - ) vardu bei kontroliuoti jos veiklą, ir kuris veikdamas UAB ( - ) vardu, jos naudai ir interesais, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d. apgaulingai tvarkė UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, o būtent:

40F. A., būdamas UAB ( - ), įmonės kodas įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalies nuostatą “Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas” būdamas atsakingu už įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. 01 d. iki 2007 m. lapkričio mėn. 30d. apgaulingai tvarkė UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, t.y. pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 6 straipsnio 2 dalies nurodymus, kad „į apskaitą privalomą įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu“, 16 str. 1 d. nurodymus, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, nes įmonės tvarkomoje apskaitoje įvertino, 2007 m. kovo mėn., birželio mėn. ir spalio mėn. ūkinių operacijų suvestiniame registre ,,Pirkimo operacijų žurnalas“ įregistravo tarp PVM s. f. ( - ) nurodytų ūkio subjektų (tarp UAB ( - ) ir UAB ( - )) realiai neįvykusias metalo ruošinių ir statybos darbų pirkimo - pardavimo ūkines operacijas PVM sąskaitose faktūrose nurodytai 214 622,09 Lt sumai, tame skaičiuje 181 883,13 Lt prekių ir paslaugų vertė ir 32 738,96 Lt pirkimo PVM. Dėl to, kad UAB ( - ) tvarkomojoje buhalterinėje apskaitoje įvertino tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) realiai neįvykusias prekių ir paslaugų pirkimo –pardavimo ūkines operacijas, pagal UAB ( - ) tvarkomą buhalterinę apskaitą laikotarpiu nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d. negalima iš dalies nustatyti UAB ( - ) turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 20 str. 2 d. ir 222 str. 1 d.

41B. TŪB ( - ) įmonės kodas ( - ), kaltinama tuo, kad ji, atstovaujama direktoriaus R. B., kuris vadovaudamas B. TŪB ( - ) turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus B. TŪB ( - ) vardu bei kontroliuoti jos veiklą, ir kuris, veikdamas B. TŪB ( - ) vardu, jos naudai ir interesais, laikotarpyje nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2008 m. vasario 25 d., ikiteisminio metu tiksliau nenustatytu laiku, Šiaulių mieste, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nare V. B. bei organizuotai grupei nepriklausančia D. J. apgaule B. TŪB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 92 560,60 Lt PVM, o būtent:

42R. B., veikdamas kartu su D. J., organizuotos grupės nariui V. B. pasiūlius, už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateikti jo vadovaujamai B. TŪB ( - ) PVM s. f. su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai B. TŪB ( - ) parduotas prekes bei tokiu būdu sumažinti B. TŪB ( - ) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, sutiko (R. B.) tokias žinomai suklastotas PVM s. f. iš V. B. per D. J. įsigyti ir įtraukti į B. TŪB ( - ) buhalterinę apskaitą, bei pateikė D. J. B. TŪB ( - ) rekvizitus bei nurodė kokios prekės turėtų būti nurodytos minėtose PVM s. f., kaip tariamai parduodamos B. TŪB ( - ). D. J. iš R. B. gautus duomenis apie tariamai B. TŪB ( - ) parduotas prekes perdavė V. B., kuri suorganizavo, kad būtų suklastotos UAB ( - ) PVM s.f. ( - ) jose nurodant melagingus duomenis, kad UAB ( - ) neva pardavė, o B. TŪB ( - ) nupirko prekių už 606 786,09 Lt, tame tarpe 92 560,60 Lt PVM. V. B. suklastotus dokumentus perdavė D. J., kuri juos perdavė R. B. R. B. tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad UAB ( - ) vardu išrašytuose dokumentuose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes UAB ( - ) prekių B. TŪB ( - ) nepardavė, pasirašė kaip prekes gavęs B. TŪB ( - ) direktorius ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus perdavė B. TŪB ( - ) finansininkei bei nurodė juos įtraukti į B. TŪB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas, kaip pirkimo PVM. B. TŪB ( - ) finansininkė, nežinodama, kad R. B. pateiktose PVM s. f. nurodytos prekės realiai B. TŪB ( - ) parduotos nebuvo ir šios PVM s. f. yra suklastotos, įtraukė jas į B. TŪB ( - ) buhalterinę apskaitą, išskirtas PVM s. f. PVM sumas įtraukė į B. TŪB ( - ) PVM deklaracijas už 2007 m. vasario, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., 2008 m. sausio mėn., taip 92 560,60 Lt sumažindama B. TŪB ( - ) valstybės biudžetui mokėtiną PVM bei šias deklaracijas 2007-03-26, 2007-05-31, 2007-11-27, 2007-12-21, 2008-01-25, 2008-02-25 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai darbuotojams. Tokiu būdu R. B. veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais D. J., V. B. apgaule B. TŪB ( - ) naudai panaikino turtinę prievolę į Lietuvos Respublikos valstybė biudžetą sumokėti 92 560,60 Lt PVM, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 20 str. 2 d. ir 182 str. 2 d.

43Be to, B. TŪB ( - ) įmonės kodas ( - ), kaltinama tuo, kad ji, atstovaujama direktoriaus R. B., kuris vadovaudamas B. TŪB ( - ) turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus B. TŪB ( - ) vardu bei kontroliuoti jos veiklą, ir kuris veikdamas B. TŪB ( - ) vardu, jos naudai ir interesais laikotarpyje nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2008 m. vasario mėn. 25 d., veikdamas vieninga tyčia, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku B. TŪB ( - ) tarnybinėse patalpose, adresu ( - ), būdamas B. TŪB ( - ) įmonės kodas ( - ), direktoriumi, minėtos įmonės finansininkei įtraukimui į įmonės buhalterinę apskaitą perdavė gautas iš D. J. žinomai suklastotas UAB ( - ) PVM s.f. ( - ), kuriose nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) parduoda, o B. TŪB ( - ) perka prekes už 606 786,09 Lt, tame tarpe 92 560,60 Lt PVM ir nurodė B. TŪB ( - ) finansininkei pagal šiuos žinomai suklastotus dokumentus užpildyti 2007 m. vasario, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., 2008 m. sausio mėn. B. TŪB ( - ) PVM deklaracijas. B. TŪB ( - ) finansininkė nežinodama, kad minėti dokumentai yra suklastoti, R. B. nurodymu užpildė B. TŪB ( - ) 2007 m. vasario, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., 2008 m. sausio mėn. PVM deklaracijas, kur 2007 m. vasario mėnesio PVM deklaracijos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 11 337 Lt didesnę PVM sumą, negu B. TŪB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2007 m. balandžio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 20 160 Lt didesnę PVM sumą, negu B. TŪB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2007 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 23 682 Lt didesnę PVM sumą, negu B. TŪB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2007 m. lapkričio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 19 898 Lt didesnę PVM sumą, negu B. TŪB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2007 m. gruodžio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 15 098 Lt didesnę PVM sumą, negu B. TŪB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, užpildė 2008 m. sausio mėnesio PVM deklaraciją ir jos III dalies pirkimo ir (arba) importo PVM 22 eilutėje – „įsigytų prekių ir paslaugų PVM“ įrašė 2 386 Lt didesnę PVM sumą, negu B. TŪB ( - ) realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, tokiu būdu R. B. suklastojo B. TŪB ( - ) 2007 m. vasario, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., 2008 m. sausio mėn. PVM deklaracijas. R. B. toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, B. TŪB ( - ) finansininkei nurodė, minėtas suklastotas PVM deklaracijas pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus darbuotojams, kuri nežinodama, kad PVM deklaracijos suklastotos vykdydama R. B. nurodymą 2007-03-26, 2007-05-31, 2007-11-27, 2007-12-21, 2008-01-25, 2008-02-25 pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai darbuotojams, tokiu būdu panaudojo suklastotas 2007 m. vasario, balandžio, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., 2008 m. sausio mėn. B. TŪB ( - ) PVM deklaracijas, dėl ko valstybės biudžetui buvo padaryta didelės 92 560,60 Lt žalos., t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 20 str. 2 d. ir 300 str. 3 d.

44Be to, B. TŪB ( - ) įmonės kodas ( - ), kaltinama tuo, kad ji, atstovaujama direktoriaus R. B., kuris vadovaudamas B. TŪB ( - )turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus B. TŪB ( - ) vardu bei kontroliuoti jos veiklą, ir kuris veikdamas B. TŪB ( - ) vardu, jos naudai ir interesais laikotarpyje nuo 2007 m.vasario mėn. iki 2008 m. kovo mėn. 01 d. apgaulingai tvarkė B. TŪB ( - ) buhalterinę apskaitą, o būtent:

45R. B., būdamas B. TŪB ( - ), įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), direktoriumi, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalies nuostatą “Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas” būdamas atsakingu už įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, laikotarpyje nuo 2007 m. vasario mėn. 01 d. iki 2008 m. kovo mėn. 01 d. apgaulingai tvarkė B. TŪB ( - ) buhalterinę apskaitą, t. y. pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 13 str. 3 dalies nuostatą – „įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius apskaitos dokumentui privalomus rekvizitus“, pažeisdamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2002-03-05 Nr.LX-751) 64 str. 1 punkto nuostatą – „pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi atitinkamą PVM s. f. Turimoje PVM s. f. ši PVM suma turi būti išskirta, o PVM mokėtojas nurodytas kaip prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. Turima PVM s. f. privalo atitikti visus šio Įstatymo ir kitų jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus (išskyrus reikalavimus dėl rekvizitų: PVM s. f., kurioje nurodytas PVM traukiamas į PVM atskaitą, privalo būti šio (įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 1-16 punktuose nurodyti rekvizitai“, įregistravo tarp PVM s. f. ( - ) nurodytų ūkio subjektų (tarp UAB ( - ) ir B. TŪB ( - )) realiai neįvykusias prekių pirkimo - pardavimo ūkines operacijas. Dėl UAB ( - ) vardu išrašytų PVM s. f. ir kasos pajamų orderių kvitų, kuriais įformintos kitos nei įvykusios ūkinės operacijos 2007 m. vasario mėn. - gruodžio mėn. už 591 148,14 Lt ir 2008 m. sausio mėn. už 15 637,95 Lt įtraukimo į B. TŪB ( - ) apskaita, negalima iš dalies nustatyti B. TŪB ( - ) turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 20 str. 2 d. ir 222 str. 1 d.

46Teisiamojo posėdžio metu kaltinamosios D. J. gynėjas advokatas R. Brilius raštu pateikė prašymą baudžiamąją bylą perduoti prokurorui, nes surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas. Gynėjas prašyme nurodė, jog kaltinamasis aktas neatitinka BPK 219 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl teismas privalo bylą grąžinti prokurorui naujo kaltinamojo akto surašymui, nes kaltinamojo akto turinio trūkumų negalima pašalinti teisme ir jie trukdo iš esmės pradėti bylą nagrinėti teisme. Esminiai kaltinamojo akto turinio trūkumai suvaržo D. J. teisę į gynybą sprendžiant bendrininkavimo teisinį veiksmų kvalifikavimą. Surašant kaltinamąjį aktą nebuvo paisoma BK 24 straipsnio 1 dalies, 25 ir 26 straipsnio nuostatų. Kaltinamajame akte nurodyta, jog D. J. veikė bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V. B., R. Č., M. V., tačiau šiems asmenims nagrinėjamoje byloje kaltinimai nepareikšti, o tai reiškia, kad byloje nėra visų įtariamųjų, kaip to reikalauja BPK 219 straipsnio 2 punktas. Nesant visų įtariamųjų teismas, neperžengdamas BPK 255 straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų, negalės visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylos aplinkybių, susijusių su inkriminuojama bendrininkų grupe, negalės pasisakyti dėl galimai nusikalstamos veikos asmenų, kurie šioje byloje nėra kaltinamieji ir kurių atžvilgiu byla nėra nagrinėjama. Neįvertinus šių asmenų galimai nusikalstamos veikos, nėra galimybių objektyviai bei pilnai įvertinti ir D. J. nusikalstamos veikos. Be to, pateikta kaltinimo formuluotė – bendrininkavimas su minėtais asmenimis, sudaro prielaidas nepagrįstai pasunkinti D.J. teisinę padėtį, nes nusikalstama veika padaryta bendrininkų grupe yra atsakomybę sunkinanti aplinkybė (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Gynėjas taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog nuosprendyje konstatavus, kad D. J. bendrininkavo su V. B., R. Č., M. V. sudaromos prielaidos pažeisti pastarųjų asmenų konstitucinę nekaltumo prezumpciją (7 t. 1-9 b. l.).

47Šiaulių apygardos teismas skundžiama nutartimi patenkino minėtą kaltinamosios D. J. gynėjo prašymą ir baudžiamąją bylą perdavė prokurorui dėl BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkančio kaltinamojo akto surašymo ir nustatė 3 mėnesių terminą pažeidimams ištaisyti.

48Skundžiamoje nutartyje nurodoma, jog V. B., R. Č. ir M. V., kurie šioje byloje kaltinamiesiems suformuluotuose kaltinimuose yra nurodomi kaip nusikalstamų veikų bendrininkai, įtarimai padarius tas pačias nusikalstamas veikas, inkriminuotas atitinkamai D. J., F. A., R. B., UAB ( - ) bei B. TŪB ( - ), nepareikšti ir minėtų asmenų nusikalstamos veikos dar nėra ištirtos. Todėl visiškai neaiškus V. B., R. Č. ir M. V., kurių neapklausus nėra galimybės tinkamai išspręsti perduotų teismui asmenų kaltės klausimo, procesinis statusas šioje byloje.

49Nutartyje taip pat nurodoma, kad byla negali būti išsamiai ir nešališkai išnagrinėta teisme, nes teismas neturi galimybės nustatyti ar paneigti bendrininkų grupės tarp atiduotų teismui kaltinamųjų ir asmenų, dėl kurių ikiteisminis tyrimas atliekamas kitoje byloje, buvimą, kiekvieno asmens, kuris kaltinimuose įvardintas bendrininku, vaidmenį bei kaltę, nes byloje nėra visų įtariamųjų ( BPK 219 straipsnio 2 punktas), kuriems šiuo atveju privalo būti pareikšti įtarimai ir surašytas kaltinamasis aktas, jeigu nusikalstamos veikos padarytos bendrininku grupe ir bendrininkai yra žinomi.

50Teismas, neperžengdamas BPK 255 straipsnio 1 dalies nustatytų ribų, negali pasisakyti dėl galimai nusikalstamas veikas padariusių asmenų, kurie šioje byloje nėra kaltinamieji, kurių nusikalstamos veikos dar nėra ištirtos, ir kurių atžvilgiu byla nėra nagrinėjama, o neįvertinus šių asmenų (V. B., R. Č. ir M. V.) galimai nusikalstamų veikų, nėra galimybių objektyviai bei visapusiškai įvertinti ir perduotų teismui asmenų – D. J., F. A., R. B., juridinių asmenų UAB ( - ) bei B. TŪB ( - ) – padarytų veikų.

51Teismo nuomone, šioje byloje iškilus būtinumui atskirti ikiteisminius tyrimus, jis turėjo būti atskirtas ne tik kaltinamųjų D. J., F. A., R. B., UAB ( - ) bei B. TŪB ( - ) atžvilgiu, o visų asmenų, kuriems inkriminuojamas veikimas bendrininku grupe padarius kaltinamajame akte nurodytas nusikalstamas veikas, atžvilgiu, t. y. ikiteisminis tyrimas turėjo būti atskiriamas ne pagal asmenis, o pagal nusikalstamos veikos epizodus.

52Teismo nuomone, ikiteisminių tyrimų atskyrimas nagrinėjamu atveju yra ne tik nepagrįstas, nelogiškas, bet kartu ir ydingas, nes formuoja klaidingą nuomonę, kad teisme baudžiamosios bylos gali būti nagrinėjamos nesilaikant baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimų, o kaltinamajame akte konstatavus, po to būsimajame teismo nuosprendyje nustačius ir pripažinus D. J. kalta, kad nusikalstamos veikos padarytos bendrininkaujant su V. B., R. Č. ir M. V., būtų sudaromos prielaidos pažeisti pastarųjų asmenų nekaltumo prezumpciją.

53Šiaulių apygardos prokuratūros skyriaus prokurorė skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 vasario 8 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti Šiaulių apygardos teisme.

54Prokurorė mano, jog skundžiama teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta, o baudžiamojoje byloje esantis kaltinamasis aktas atitinka visus BPK 219 straipsnyje nurodytus kaltinamajam aktui keliamus reikalavimus.

55Prokurorės manymu, skundžiamoje nutartyje teismo konstatuotas pažeidimas, kad nei nagrinėjamoje byloje, nei baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-10083-08, iš kurios atskirtas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-9-00035-11, bendrininkavimas neinkriminuotas V. B., R. Č. ir M. V., netrukdo nagrinėti bylą teisme. Kaltinamajame akte yra aiškiai išdėstytos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės, nurodyti tiek kaltinamųjų, tiek bendravykdytojų vaidmenys ir veiksmai, todėl teigti, kad kaltinimas yra su trūkumais, nėra pagrindo. Aplinkybė, jog V. B., R. Č. ir M. V. nėra pareikšti įtarimai dėl bendrininkavimo įvykdžius nusikalstamas veikas kartu su D. J., F. A., R. B., UAB ( - ) bei B. TŪB ( - ), negali turėti lemiamos įtakos sprendžiant pastarųjų kaltės klausimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje 2K-P-9/2009 dėl bendrininkavimo instituto taikymo nurodė, jog bendrininko nenurodymas kaltinime (nenustatytas, žinomas, tačiau pasislėpęs nuo teisėsaugos pareigūnų ir kt.) neeliminuoja jo baudžiamosios atsakomybės, susitarimas su kaltinamuoju vykdyti nusikalstamas veikas bei tyčios turinys turi būti nustatytas iš byloje surinktų įrodymų ir nustatytų faktinių aplinkybių specifikos. Prokurorės nuomone, akivaizdu, jog nagrinėjamoje byloje kaltinamieji D. J., F. A., R. B., UAB ( - ) bei B. TŪB ( - ) be V. B., R. Č. ir M. V. nebūtų įvykdę nusikalstamas veikas, kuriomis yra kaltinami šioje baudžiamojoje byloje, kaltinamajame akte bendrininkai yra įvardinti, todėl apie jų būtinus subjekto požymius - pakaltinamumą ir amžių - galima spręsti iš bylos medžiagos. Be to, kaltinime yra detaliai nurodyti visų nusikalstamose veikose dalyvavusių asmenų vaidmenys ir atlikti veiksmai.

56Prokurorė atkreipia dėmesį į tai, kad šioje bylos nagrinėjimo teisme stadijoje bylą perdavus prokurorui dėl BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkančio kaltinamojo akto surašymo iš esmės situacija nepasikeis, nes skundžiamoje nutartyje teismo nurodyti pažeidimai yra susiję su ikiteisminiu tyrimu, atliekamu baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-10083-08, iš kurios atskirtas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-9-00035-11. Kauno apygardos prokuroro 2011-05-06 priimtas nutarimas atskirti minėtus ikiteisminius tyrimus proceso dalyvių apskųstas nebuvo, jo nepanaikina ir teismo priimta skundžiama nutartis. Be to, prokurorės nuomone, teismas, skundžiama nutartimi nurodydamas prokurorui atlikti procesinius veiksmus ikiteisminiame tyrime Nr. 06-1-10083-08, kuriame tiriamos V. B., R. Č. ir M. V. nusikalstamos veikos, ir atskirti bylas ne pagal asmenis, o pagal nusikalstamas veikas, t. y. kita apimtimi negu tai buvo padaryta 2011-05-06 nutarimu, peržengė BPK 255 straipsnio 1 dalies nustatytas ribas.

57Prokurorė mano, jog skundžiama teismo nutartis buvo priimta ne laiku. Jos manymu, teismas galėjo priimti sprendimą perduoti bylą prokurorui BPK 234 straipsnio 2 dalies tvarka tik išnaudojęs visas procesines priemones bylos nagrinėjimo teisme metu pašalinti ikiteisminio tyrimo metu padarytus galimus pažeidimus. Ši baudžiamoji byla iš esmės nebuvo pradėta nagrinėti teisiamajame posėdyje, jos nagrinėjimas nuo 2011-10-04 pirmojo posėdžio buvo atidedamas dėl įvairių priežasčių. Nuo parengiamojo posėdžio, kurio metu teismas nenustatė kliūčių nagrinėti bylą teisme, nepaaiškėjo jokios naujos aplinkybės, galinčios būti kliūtimi nagrinėti bylą teisme. Todėl skundžiama teismo nutartis galėjo būti priimta tik ištyrus įrodymus, kurie yra surinkti ir perduoti teismui, ir atsižvelgus į proceso dalyvių teisę pateikti papildomus įrodymus (neatmetant galimybės, jog pranešimai apie įtarimus V. B., R. Č. ir M. V. dėl bendrininkavimo ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-1-10083-08 bus pateikti iki bus baigtas šios bylos nagrinėjimas).

58Prokurorės manymu, neteisinga teismo išvada, kad yra neaiški V. B., R. Č. ir M. V. procesinė padėtis. Nors V. B., R. Č. ir M. V. nepareikštas įtarimas būtent dėl bendrininkavimo vykdant veikas kartu su D. J., F. A. R. B., UAB ( - ) bei B. TŪB ( - ), tačiau atsižvelgiant į tai, jog ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 06-1-10083-08 jiems yra įteikti pranešimai apie įtarimus dėl dalyvavimo organizuotoje grupėje vykdant itin didelės apimties nusikalstamas veikas (apie 50 įmonių), turint pagrindo manyti, kad jų nusikalstami veiksmai atskirose veikose susiję, šie asmenys bet kokiu atveju nagrinėjamoje byloje negali būti įspėti dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą, tačiau įgauna liudytojo statusą. Todėl teismo nurodytos aplinkybės negali būti laikomos kliūtimis, trukdančiomis nagrinėti bylą, o apklaustinų asmenų sąrašas, kuriame neprašoma kviesti V. B. ir R. Č., teismo nesaisto, nes jis turi teisę kviesti bei apklausti ir sąraše nenurodytus asmenis.

59Prokurorė nesutina ir su teismo išvada, kad V. B., R. Č. ir M. V. nusikalstamų veikų nurodymas šios bylos kaltinamajame akte bei būsimajame nuosprendyje pažeis jų nekaltumo prezumpciją. Prokurorė teigia, kad tokia teismo išvada prieštarauja teismų praktikai, nurodytai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinės sesijos priimtoje kasacinėje nutartyje 2K-P-9/2009. Prokurorės nuomone, šioje byloje kaltinamajame akte ir būsimajame nuosprendyje konstatavus D. J., F. A., R. B., UAB ( - ) bei B. TŪB ( - ) bendrininkavimą su V. B., R. Č. ir M. V., nei BPK normos, nei proceso dalyvių teisės nepažeidžiamos.

60Teismo posėdyje dalyvavęs prokuroras prašė Šiaulių apygardos prokuratūros skyriaus prokurorės skundą tenkinti.

61Šiaulių apygardos prokuratūros skyriaus prokurorės skundas atmestinas.

62Aukštesniojo teismo nuomone, skundžiama Šiaulių apygardos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, o Šiaulių apygardos prokuratūros skyriaus prokurorės skundo argumentai nepaneigia apygardos teismo išvadų.

63Aukštesnysis teismas pritaria skundžiamoje nutartyje nurodytiems teismo motyvams, kuriais remiantis konstatuota, kad šioje byloje surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas, šio pažeidimo negalima ištaisyti teisme ir jis trukdo nagrinėti bylą.

64Kaltinamasis aktas turi atitikti BPK 219 straipsnyje numatytus reikalavimus. Pagal BPK 219 straipsnio 2 punktą kaltinamajame akte turi būti nurodomi duomenys apie įtariamuosius.

65Kauno apygardos prokuratūros prokuroro 2011 m. liepos 8 d. kaltinamajame akte yra nurodyti duomenys apie įtariamuosius D. J., F. A., R. B. ir juridinius asmenis UAB ( - ) bei B. TŪB ( - ). Tačiau iš minėto kaltinamojo akto turinio matyti, kad kaltinamieji D. J., F. A. ir R. B. kaltinami padarę nusikalstamas veikas veikiant bendrininku grupe su organizuotos grupės nariu V. B., o kaltinamieji D. J. ir F. A. - dar ir su organizuotos grupės nariais R. Č. ir M. V.. Taigi nagrinėjamoje byloje kaltinamieji D. J., F. A. ir R. B. kaltinimai padarę nusikalstamas veikas bendrininkų grupe su V. B., R. Č. bei M. V.. Tačiau byloje duomenų, kad V. B., R. Č. ir M. V. būtų pareikšti įtarimai padarius tas pačias nusikalstamas veikas, kurios yra inkriminuotos atitinkamai D. J., F. A., R. B., UAB ( - ) bei B. TŪB ( - ), nėra. Tokių duomenų nėra ir byloje Nr. 06-1-10083-08, iš kurios buvo atskirta nagrinėjama byla. Esant tokioms aplinkybėms apygardos teismas pagrįstai konstatavo, jog byloje nėra nurodyti visi įtariamieji, kaip to reikalauja BPK 219 straipsnio 2 punktas, kuriems privalo būti pareikšti įtarimai ir surašytas kaltinamasis aktas, todėl byla negali būti išsamiai ir nešališkai išnagrinėta teisme. Tokioje situacijoje nėra galimybės nustatyti ar paneigti bendrininkų grupės buvimą, kiekvieno asmens, kuris kaltinimuose įvardintas bendrininku, vaidmenį bei kaltę. Aukštesnysis teismas šiame kontekste pažymi, kad kaltinamiesiems, remiantis grupės asmenų bendrininkavimo samprata, tokia forma pareikštam kaltinimui, įrodinėjimo dalykui iškeliami labai konkretūs uždaviniai: įrodyti kiekvieno iš bendrininkų grupės asmens funkciją, indėlį į bendrą nusikaltimą, dalyvavimo nusikaltime laipsnį, atskleisti valinį tyčios turinį t. y. kiekvieno bendrininko norą veikti kartu su kitais, siekiant apjungti savo nusikalstamas pastangas bendram nusikalstamam rezultatui. Toks baudžiamojo įstatymo reikalavimas dar labiau akcentuoja bylos duomenų turinio informacinę reikšmę ir jų išsamaus išnagrinėjimo bei tikslaus vertinimo svarbą taikant baudžiamąjį įstatymą (kasacinė nutartis 2K-7-200/2008). Todėl teisinga ir pagrįsta apygardos teismo išvada, jog nesant byloje visų įtariamųjų, teismas negali, neperžengdamas BPK 255 straipsnio 1 dalies nustatytų ribų, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylos aplinkybių, susijusių su inkriminuojama bendrininkų grupe, negali pasisakyti dėl galimai nusikalstamų veikų asmenų, kurie šioje byloje nėra kaltinamieji, kurių nusikalstamos veikos, dar nėra ištirtos, ir kurių atžvilgiu byla nėra nagrinėjama, o neįvertinus šių asmenų (V. B., R. Č. ir M. V.) galimai nusikalstamų veikų, nėra galimybių objektyviai bei visapusiškai įvertinti ir perduotų teismui asmenų – D. J., F. A., R. B., juridinių asmenų UAB ( - ) bei B. TŪB ( - ) – padarytų veikų.

66Prokurorė, nesutikdama su tokia teismo išvada teigia, jog aplinkybė, jog V. B., R. Č. ir M. V. nėra pareikšti įtarimai dėl bendrininkavimo įvykdžius nusikalstamas veikas kartu su D. J., F. A., R. B., UAB ( - ) bei B. TŪB ( - ), negali turėti lemiamos įtakos sprendžiant pastarųjų kaltės klausimą, nes, akivaizdu, jog be V. B., R. Č. ir M. V. kaltinamieji nebūtų įvykdę nusikalstamas veikas, kurių padarymu jie yra kaltinami, o apie bendrininkų būtinus subjekto požymius (pakaltinamumą ir amžių) teismas gali spręsti iš bylos medžiagos. Tokie prokurorės teiginiai yra nepagrįsti ir nepaneigiantys teismo išvadų.

67Prokurorės teiginys, jog akivaizdu, kad be V. B., R. Č. ir M. V. kaltinamieji šioje byloje nebūtų įvykdę nusikalstamas veikas, kurių padarymu jie yra kaltinami, yra tik prokurorės prielaida, nepagrįsta bylos duomenimis. Šiame kontekste aukštesnysis teismas atkreipia dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 40 ,,Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ 3.1.8 punkte nurodytą išaiškinimą, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Prokurorės teiginys, kad teismas apie būtinus subjekto požymius - pakaltinamumą ir amžių - gali spręsti iš bylos medžiagos yra ne tik nepagrįstas, bet ir nelogiškas. Subjektyvieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai yra subjektyvusis asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindas. Baudžiamojoje teisėje kaltė negali būti preziumuojama, ji visada turi būti įrodyta. Todėl spręsti apie asmenų - V. B., R. Č. ir M. V. subjektyviuosius nusikalstamos veikos požymius, nesant duomenų, ar jie padarė konkrečias nusikalstamas veikas, nėra teisinio pagrindo.

68Neteisi prokurorė ir teigdama, kad šioje bylos nagrinėjimo teisme stadijoje bylą perdavus prokurorui iš esmės situacija nepasikeis, nes skundžiamoje nutartyje nurodyti pažeidimai yra susiję su ikiteisminiu tyrimu, atliekamu kitoje baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-10083-08, o skundžiama nutartis nepanaikina Kauno apygardos prokuroro 2011-05-06 nutarimo atskirti ikiteisminius tyrimus. Šiame kontekste aukštesnysis teismas atkreipia dėmesį į tai, kad vadovaujantis BPK 170 straipsnio 4 dalies 1 punktu, prokuroras gali ne tik atskirti tyrimus, bet ir juos sujungti, o Kauno apygardos prokuroro 2011-05-06 priimtą nutarimą atskirti ikiteisminius tyrimus gali panaikinti aukštesnysis prokuroras (BPK 170 straipsnio 5 dalis).

69Taip pat nepagrįstas prokurorės teiginys, jog teismas, skundžiamoje nutartyje nurodydamas, jog ikiteisminius tyrimus reikėjo atskirti ne pagal asmenis, o pagal nusikalstamas veikas, peržengė BPK 255 straipsnio 1 dalies nustatytas ribas. Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad teismas tik išsakė nuomonę ir atkreipė dėmesį į tai, jog siekiant objektyviai ištirti teismui perduotą nagrinėti bylą būtų tikslingą atskirti ikiteisminius tyrimus pagal nusikatamas veikas. Todėl toks teismo teiginys negali būti vertinamas kaip BPK 255 straipsnio 1 dalies pažeidimas.

70Prokurorės teiginiai, kad skundžiama teismo nutartis buvo priimta ne laiku, t. y., kad teismas galėjo priimti sprendimą perduoti bylą prokurorui BPK 234 straipsnio 2 dalies tvarka tik ištyręs įrodymus, kurie yra surinkti ir perduoti teismui, o per tą laiką galbūt būtų pareikšti ir įtarimai V. B., R. Č. ir M. V. dėl bendrininkavimo ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-1-10083-08, yra nepagrįsti bylos duomenimis, yra prielaidų pobūdžio („galbūt būtų pareikšti įtarimai“), o bylos pradėjimas nagrinėti teisme pagal prokuroro pateiktus kaltinimus, o po to jos perdavimas prokurorui, vilkintų bylos nagrinėjimą.

71Prokurorės skunde nurodyti teiginiai, kad V. B., R. Č. ir M. V. nagrinėjamoje byloje negali būti įspėti dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą, tačiau jie įgauna liudytojo statusą, o apklaustinų asmenų sąrašas, kuriame neprašoma kviesti V. B. ir R. Č., teismo nesaisto, nes teismas turi teisę kviesti bei apklausti ir sąraše nenurodytus asmenis, nepaneigia teismo išvadų, kad V. B., R. Č. ir M. V. procesinė padėtis teismui perduotoje nagrinėti byloje nėra aiški. Kaip jau buvo minėta, šiems asmenims analogiški kaltinimai, kaip nagrinėjamoje byloje nurodytiems kaltinamiesiems, nepateikti, tačiau jie yra įvardinti kaltinamųjų bendrininkais, todėl jie neįgyja liudytojo statuso. Tokia dviprasmiška situacija kelia pagrįstų abejonių dėl minėtų asmenų procesinės padėties šioje byloje, o tai, kaip teisingai pažymėjo apygardos teismas, trukdo teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą. Šiame kontekste, aukštesnysis teismas pažymi, kad pagal BPK nuostatas surašyti tinkamo turinio ir formos kaltinamąjį aktą ir perduoti jį teismui kartu su medžiaga, kuri reikalinga priimant sprendimą, yra prokuroro pareiga.

72Neteisingi prokurorės teiginiai, kad V. B., R. Č. ir M. V. nusikalstamų veikų nurodymas šios bylos kaltinamajame akte bei būsimajame nuosprendyje nepažeis jų nekaltumo prezumpcijos, nes tokia praktika suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinės sesijos priimtoje kasacinėje nutartyje 2K-P-9/2009. Aukštesnysis teismas atkreipia dėmesį į tai, kad prokurorės nurodomoje ir cituojamoje Lietuvos Aukščiausiasis Teismo nutartyje 2K-P-9/2009 buvo išspręstas klausimas dėl bendrininkavimo su nenustatytu asmeniu, o nagrinėjamoje byloje kaltinamajame akte yra įvardinti bendrininkavę asmenys, t. y. jie yra žinomi, tačiau jiems įtarimai nepareikšti. Todėl prokurorės net kelis kartus skunde minima Lietuvos Aukščiausiojo teismo plenarinės sesijos nutartis neturi nieko bendro su nagrinėjamoje byloje susiklosčiusia situacija.

73Dėl to, kas išdėstyta, aukštesnysis teismas konstatuoja, jog apygardos teismas, vadovaujantis BPK 254 straipsnio 3 dalimi, nagrinėjimo teisme metu nustatęs, kad surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas, ir tai trukdo nagrinėti bylą, pagrįstai ją perdavė prokurorui. Tenkinti prokurorės skundą jame nurodytais motyvais ir argumentais nėra įstatyminio pagrindo, todėl šis skundas atmetamas.

74Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

75Atmesti Šiaulių apygardos prokuratūros skyriaus prokurorės skundą ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d.nutartį.

76Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Elena... 2. Teisėja, išnagrinėjusi prokurorės skundą,... 3. Šiaulių apygardos teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje:... 4. D. J. kaltinama tuo, kad ji, organizuodama fiktyvių buhalterinės apskaitos... 5. ji, veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariu V. B. bei... 6. UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras (toliau tekste – s. f.) ( - ), kasos... 7. - taip pat ji, veikdama bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais V.... 8. UAB ( - ) PVM s. f. ( - ), lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų darbų... 9. Tokiu būdu D. J. padėjo R. B. bei F. A. pasisavinti jų žinioje buvusį... 10. Be to, D. J. kaltinama tuo, kad ji laikotarpiu nuo 2007 m. vasario mėn. iki... 11. - ji laikotarpyje nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2008 m. vasario 25 d. veikdama... 12. - taip pat ji laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2007 m. lapkričio 23 d.... 13. - taip pat ji laikotarpyje nuo 2007 m. rugpjūčio mėn. iki 2007 m. lapkričio... 14. Be to, D. J. kaltinama tuo, kad ji laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2008... 15. F. A. siekiant sumažinti UAB ( - ) į valstybės biudžetą mokėtiną pelno... 16. F. A. kaltinamas tuo, kad jis, būdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ),... 17. UAB ( - ) PVM s. f. ( - ), 2007-10-24 lokalinę sąmatą, 2007-10-31 atliktų... 18. Be to, F. A. kaltinamas tuo, kad jis, būdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ),... 19. siekdamas sumažinti UAB ( - ) į valstybės biudžetą mokėtiną PVM, kaip... 20. Be to, F. A. kaltinamas tuo, kad jis, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki... 21. Be to, F. A. kaltinamas tuo, kad jis, būdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ),... 22. siekdamas sumažinti UAB ( - ) į valstybės biudžetą mokėtiną pelno... 23. Be to, F. A. kaltinamas tuo, kad jis, laikotarpyje nuo 2007 m. kovo mėn. iki... 24. Be to, F. A. kaltinamas tuo, kad jis laikotarpyje nuo 2007 m. kovo 1 d. iki... 25. jis, būdamas UAB ( - ), įmonės kodas įmonės kodas ( - ), registruotos ( -... 26. R. B. kaltinamas tuo, kad jis, būdamas B. TŪB ( - ), įm. k. ( - ), reg. ( -... 27. UAB ( - ) PVM s. f. ( - ), prie jų pridedamus kasos pajamų orderius, kuriuose... 28. Be to, R. B. kaltinamas tuo, kad jis, būdamas B. TŪB ( - ), įm. k. ( - ),... 29. veikdamas kartu su D. J., organizuotos grupės nariui V. B. pasiūlius, už... 30. Be to, R. B. kaltinamas tuo, kad jis, laikotarpyje nuo 2007 m. vasario mėn.... 31. Be to, R. B. kaltinamas tuo, kad jis, laikotarpyje nuo 2007 m. vasario mėn.... 32. būdamas B. TŪB ( - ), įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), direktoriumi, pagal... 33. UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), kaltinama tuo, kad ji, atstovaujama... 34. F. A., siekdamas sumažinti UAB ( - ) į valstybės biudžetą mokėtiną PVM,... 35. Be to, UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), kaltinama tuo, kad ji atstovaujama... 36. Be to, UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), kaltinama tuo, kad ji, atstovaujama... 37. F. A., siekdamas sumažinti UAB ( - ) į valstybės biudžetą mokėtiną pelno... 38. Be to, UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), kaltinama tuo, kad ji, atstovaujama... 39. Be to, UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), kaltinama tuo, kad ji, atstovaujama... 40. F. A., būdamas UAB ( - ), įmonės kodas įmonės kodas ( - ), registruotos (... 41. B. TŪB ( - ) įmonės kodas ( - ), kaltinama tuo, kad ji, atstovaujama... 42. R. B., veikdamas kartu su D. J., organizuotos grupės nariui V. B. pasiūlius,... 43. Be to, B. TŪB ( - ) įmonės kodas ( - ), kaltinama tuo, kad ji, atstovaujama... 44. Be to, B. TŪB ( - ) įmonės kodas ( - ), kaltinama tuo, kad ji, atstovaujama... 45. R. B., būdamas B. TŪB ( - ), įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), direktoriumi,... 46. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamosios D. J. gynėjas advokatas R. Brilius... 47. Šiaulių apygardos teismas skundžiama nutartimi patenkino minėtą... 48. Skundžiamoje nutartyje nurodoma, jog V. B., R. Č. ir M. V., kurie šioje... 49. Nutartyje taip pat nurodoma, kad byla negali būti išsamiai ir nešališkai... 50. Teismas, neperžengdamas BPK 255 straipsnio 1 dalies nustatytų ribų, negali... 51. Teismo nuomone, šioje byloje iškilus būtinumui atskirti ikiteisminius... 52. Teismo nuomone, ikiteisminių tyrimų atskyrimas nagrinėjamu atveju yra ne tik... 53. Šiaulių apygardos prokuratūros skyriaus prokurorė skundu prašo panaikinti... 54. Prokurorė mano, jog skundžiama teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta, o... 55. Prokurorės manymu, skundžiamoje nutartyje teismo konstatuotas pažeidimas,... 56. Prokurorė atkreipia dėmesį į tai, kad šioje bylos nagrinėjimo teisme... 57. Prokurorė mano, jog skundžiama teismo nutartis buvo priimta ne laiku. Jos... 58. Prokurorės manymu, neteisinga teismo išvada, kad yra neaiški V. B., R. Č.... 59. Prokurorė nesutina ir su teismo išvada, kad V. B., R. Č. ir M. V.... 60. Teismo posėdyje dalyvavęs prokuroras prašė Šiaulių apygardos... 61. Šiaulių apygardos prokuratūros skyriaus prokurorės skundas atmestinas. ... 62. Aukštesniojo teismo nuomone, skundžiama Šiaulių apygardos teismo nutartis... 63. Aukštesnysis teismas pritaria skundžiamoje nutartyje nurodytiems teismo... 64. Kaltinamasis aktas turi atitikti BPK 219 straipsnyje numatytus reikalavimus.... 65. Kauno apygardos prokuratūros prokuroro 2011 m. liepos 8 d. kaltinamajame akte... 66. Prokurorė, nesutikdama su tokia teismo išvada teigia, jog aplinkybė, jog V.... 67. Prokurorės teiginys, jog akivaizdu, kad be V. B., R. Č. ir M. V. kaltinamieji... 68. Neteisi prokurorė ir teigdama, kad šioje bylos nagrinėjimo teisme stadijoje... 69. Taip pat nepagrįstas prokurorės teiginys, jog teismas, skundžiamoje... 70. Prokurorės teiginiai, kad skundžiama teismo nutartis buvo priimta ne laiku,... 71. Prokurorės skunde nurodyti teiginiai, kad V. B., R. Č. ir M. V.... 72. Neteisingi prokurorės teiginiai, kad V. B., R. Č. ir M. V. nusikalstamų... 73. Dėl to, kas išdėstyta, aukštesnysis teismas konstatuoja, jog apygardos... 74. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 442 straipsnio 1 dalies 1... 75. Atmesti Šiaulių apygardos prokuratūros skyriaus prokurorės skundą ir... 76. Nutartis neskundžiama....