Byla 2S-1983-773/2015
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. T. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R. T. ieškinį atsakovei M. M. dėl nuostolių atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas R. T. Kauno apylinkės teismui pateikė ieškinį, kuriame prašė priteisti iš atsakovės M. M. ieškovo R. T. naudai 2 316,96 Eur avansą ir 1448,10 Eur sutartinių netesybų bei 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas R. T. nurodė, kad šalys 2014 m. gruodžio 2 d. sudarė preliminarią pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas R. T. įsipareigojo nupirkti iš atsakovės M. M., bet kokios paskirties žemės sklypą, į kurį atsakovei bus atkurtos nuosavybės teisės. Ieškovas R. T. pagal minėtos sutarties 4.1. punktą atsakovei M. M. sumokėjo 2316,96 Eur dydžio avansą, o ji įsipareigojo pateikti ieškovui R. T. notariškai patvirtintą įgaliojimą vykdyti visus su nuosavybės teisių atkūrimu susijusius klausimus, be to, preliminarioje sutartyje šalys susitarė dėl 1448,10 Eur dydžio baudos (8 punktas). Kadangi atsakovė M. M. vengia sudaryti pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį, todėl ieškovas prašo priteisti patirtus nuostolius. Taip pat ieškovas R. T. pateikė Kauno apylinkės teismui prašymą savo reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovei M. M. priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis 3765,06 Eur sumai, uždraudžiant lėšas pervesti tretiesiems asmenims, naudoti atsiskaitymams, disponuoti turtu; kadangi duomenys apie atsakovės turtą nežinomi, pavestina surasti ir aprašyti ieškovo pasirinktam antstoliui. Prašyme nurodė, kad atsakovė M. M. elgiasi nesąžiningai, piktybiškai vengia pripažinti, kad ieškovas jai sumokėjo 8000 Lt (2 316,96 Eur) avansą ir atsisako grąžinti šiuos pinigus ieškovui, be to, klaidina teismą teigdama, jog pati sumokėjo ieškovui 4000 Lt. Pažymėjo, kad atsakovė inicijavo taikos sutarties sudarymą ir pati sutiko sumokėti ieškovui 2450 Eur kompensaciją už ieškovo patirtus nuostolius, tačiau vėliau taikos sutartį atsisakė pasirašyti. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio suma yra didelė ir atsakovės vieninteles pajamas sudaro gaunama senatvės pensija, ieškovo vertinimu, yra pakankamas pagrindas manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2015 m. birželio 11 d. nutartimi ieškovo R. T. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad tarp šalių kilęs ginčas yra turtinio pobūdžio ir reikalavimo suma 3 765,06 Eur dydžio, tačiau ieškovas nepateikė įrodymų apie atsakovės turtinę padėtį (jos vardu viešuose registruose registruotą turtą, banko sąskaitose esančias pinigines lėšas, kas mėnesį gaunamas faktines pajamas ir kt.), iš kurių teismas galėtų spręsti, kad pagal atsakovės finansines galimybes ieškinio suma jai, kaip fiziniam asmeniui, yra didelė. Ieškovas taip pat nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė imtųsi nesąžiningų veiksmų suvaržyti turimą turtą ar perleisti jį tretiesiems asmenims, tuo apsunkindama teismo sprendimo vykdymą. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad yra reali grėsmė jo turtiniams interesams palankaus jam sprendimo priėmimo atveju (CPK 178 straipsnis). Teismas pažymėjo, kad ieškovo nurodytos aplinkybės, jog atsakovė vengia su ieškovu gera valia atsiskaityti, yra pagrindas kreiptis į teismą, bet ne pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas R. T. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 11 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo R. T. reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti atsakovei M. M. priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis 3765,06 Eur sumai, uždraudžiant lėšas pervesti tretiesiems asmenims, naudoti atsiskaitymams, disponuoti turtu. Kadangi duomenys apie atsakovės turtą nežinomi, pavesta jį surasti ir aprašyti ieškovo pasirinktam antstoliui. Apeliantas nurodo šiuos argumentus:

91. Pirmosios instancijos teismas nutarties motyvuojamoje dalyje nepagrįstai nurodė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo grindžiamas atsakovės nesąžiningu elgesiu bei vengimu gera valia susitarti ir atsiskaityti su ieškovu, kadangi minėtomis aplinkybėmis buvo grindžiamas ieškinio reikalavimas. Pasak ieškovo, jis prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones remdamasis atsakovės nesąžiningu elgesiu ir melagingais paaiškinimais bylos nagrinėjimo metu, kurie parodo, kad atsakovė piktybiškai vengia atsakomybės ir neigia tarp šalių buvusius ikisutartinius santykius. Nurodė, kad iš ieškinyje pateiktų argumentų ir įrodymų matyti, jog atsakovė savo parašu patvirtino, kad jai buvo sumokėtas 8 000 Lt avansas, tačiau ji siekdama suklaidinti teismą ir nesąžiningais veiksmais praturtėti ieškovo R. T. sąskaita, atsiliepimuose nurodė, kad ieškovui tariamai buvo sumokėti 4 000 Lt. Pažymima, kad atsakovė atsiliepime pateiktų argumentų negrindė jokiais leistinais įrodymais, kas, pasak apelianto, patvirtina atsakovės siekį neteisėtais veiksmais pasisavinti ieškovo sumokėtą 8 000 Lt avansą. Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai minėtas aplinkybes vertino kaip deklaratyvius teiginius dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

102. Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino aplinkybės, jog atsakovė inicijavo taikos sutarties sudarymą, kuria ieškinį pripažino ir sutiko sumokėti ieškovui 2450 Eur kompensaciją už jo patirtus nuostolius, tačiau vėliau pasirašyti taikos sutartį atsisakė. Tokiais veiksmais, pasak ieškovo, atsakovė ne tik nesąžiningai manipuliuoja ieškovo teismine gynyba, bet ir galimai siekia vilkinti teismo procesą tam, kad perleistų savo turtą tretiesiems asmenims. Visos išvardintos aplinkybės leidžia manyti, kad atsakovė siekia išvengti atsakomybės ir gali imtis nesąžiningų veiksmų suvaržyti turimą turtą ar perleisti jį tretiesiems asmenims, o tai lemia, kad egzistuoja reali grėsmė galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

113. Apeliantas nurodė, kad šiuo atveju ne ieškovas, o atsakovė turi pagrįsti, kad ieškinio suma, atsižvelgiant į jos turtinę padėtį jai nėra didelė (CPK 178 straipsnis). Pasak apelianto, atsakovė yra pensininkė, todėl greičiausia jos vienintelės pajamos yra senatvės pensija ir ieškinio suma jai yra didelė. Akcentuoja, jog prašyme nurodydamas, kad jam nėra žinomi duomenys apie atsakovės turtą, kreipėsi į teismą su prašymu pavesti surasti ir aprašyti šiuos duomenis ieškovo pasirinktam antstoliui. Apelianto vertinimu, visiškai nesuprantamas ir nelogiškas pirmosios instancijos teismo motyvas, kad jis turėjo pareigą pateikti duomenis apie atsakovės pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, bei kas mėnesį gaunamas faktines pajamas, nes ieškovui tokie duomenys negali būti suteikti.

12Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmestinas.

15CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šios taisyklės taip pat yra taikomos nagrinėjant atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių (CPK 338 straipsnis). Aptariamu atveju absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirajame skunde nustatytose ribose toliau tikrina skundžiamos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą.

16Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas ieškovo R. T. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo.

17CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra būtina nustatyti dvi sąlygas: 1. ieškovo reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas; 2. nustatyta teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1162-241/2015).

18Nagrinėjamu atveju ieškovas R. T. prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad atsakovė M. M. nesąžiningais veiksmais siekia išvengti prievolės ieškovui, todėl gali imtis nesąžiningų veiksmų nuslėpti ar perleisti savo turtą ir tai, kelia grėsmę galimo teismo sprendimo įvykdymui.

19Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovas R. T. ir atsakovė M. M. 2014 m. gruodžio 2 d. sudarė preliminarią pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė M. M. (pardavėja) įsipareigojo parduoti ieškovui R. T. (pirkėjui), bet kokios paskirties žemės sklypą, į kurį atsakovei bus atkurtos nuosavybės teisės (b. l. 10-11), tačiau pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta. Ieškovo manymu, atsakovė M. M. piktybiškai vengė sudaryti pagrindinę sutartį, todėl jis siekia nuostolių atlyginimo. Sutarties 4.1 punkte ieškovas R. T. patvirtino, kad atsakovei M. M. sumokėjo 2316,96 Eur (8000 Lt) dydžio avansą, o pardavėja patvirtino, kad minėtą pinigų sumą priėmė (sutarties 4.2 punktas).

20Atsakovė M. M. nesutinka su pareikštu ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo ir byloje pateikė savo atsikirtimus, nurodydama, kad iš ieškovo R. T. nėra gavusi preliminarioje sutartyje numatyto avanso (8000 Lt), todėl ginčo preliminarioji sutartis nei vienos šalies nebuvo pradėta vykdyti, be to, ji ieškovui sumokėjo 4000 Lt. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tai, ar atsakovė M. M. elgėsi nesąžiningai nesudarydama pagrindinės sutarties, bus sprendžiama teismui išnagrinėjus bylą iš esmės. Šioje bylos stadijoje, preliminariai įvertinus abiejų šalių procesiniuose dokumentuose išreikštas pozicijas teismui, konstatuoti atsakovės nesąžiningumą nėra pakankamo pagrindo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovo reikalaujama 8000 Lt suma buvo perduota atsakovei, o jos atsikirtimai dėl ieškovui sumokėtų 4000 Lt negali būti laikoma atsakovės nesąžiningumu. Nesutiktina su apeliantu, kad aplinkybė, jog atsakovė galimai inicijavo taikos sutarties sudarymą, kuria ieškinį pripažino ir sutiko sumokėti ieškovui 2450 Eur kompensaciją už ieškovo patirtus nuostolius, tačiau vėliau ją pasirašyti atsisakė, rodo jos nesąžiningumą. Pastebėtina, kad į bylą ieškovo pateikta taikos sutartis nėra šalių pasirašyta, todėl negalima daryti išvados, kad būtent tokį taikos sutarties projektą siūlė atsakovė. Šalys turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 13 straipsnis), todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šalies galimas atsisakymas sudaryti taikos sutartį negali būti laikomas jos nesąžiningu elgesiu ar proceso vilkinimu. Įvertinęs minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovas R. T. neįrodė atsakovės M. M. galimo nesąžiningumo ir aplinkybės, kad ji gali imtis nesąžiningų veiksmų nuslėpti ar perleisti savo turtą. Vien deklaratyvus teiginys, kad atsakovė M. M. tokių veiksmų gali imtis nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 178 straipsnis).

21Apeliantas kaip grėsmę galimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nurodė didelę ieškinio sumą. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai tarp bylos šalių vyksta turtinio pobūdžio ginčas, vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir kt.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Teismas kiekvienu atveju turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgti į konkretaus atsakovo finansines galimybes ir nustatyti, ar tokio atsakovo atžvilgiu ieškinio reikalavimo suma laikytina didele (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-138-186/2015).

22Rungimosi (CPK 12 straipsnis) bei proceso šalių lygiateisiškumo (CPK 17 straipsnis) principai, kuriais grindžiamas visas civilinis procesas, lemia teisinį reglamentavimą ir civilinio proceso ypatumą, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Atitinkamai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą (sprendimo vykdymo apsaugos poreikį, aplinkybių, patvirtinančių grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, egzistavimą) tenka prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikusiam proceso dalyviui. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, jog jis negali pateikti duomenų apie atsakovės M. M. gaunamas pajamas, ar banko sąskaitose esančias pinigines lėšas, tačiau pažymi, kad jam tenka pareiga įrodyti, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

23Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nėra duomenų, jog vienintelės atsakovės M. M. pajamos yra senatvės pensija, atsakovė M. M. gyvena bute, esančiame ( - ), kurį tikėtina valdo nuosavybės teise, atsakovė nesislapsto, nėra duomenų, kad ji yra nesąžininga, todėl šių aplinkybių kontekste ieškinio suma atsakovei M. M. negali būti vertinama kaip didelė, savaime sudaranti teismui pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsižvelgus į ieškinio reikalavimą priteisti iš atsakovės M. M. konkrečią pinigų sumą ir atsakovės atsikirtimus, kad ji yra sumokėjusi ieškovui R. T. tam tikrą pinigų sumą, šioje proceso stadijoje negalima daryti išvados dėl konkrečios ieškinio sumos dydžio ir pakankamo ieškinio pagrįstumo tikėtinumo, ir kartu galimos grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, todėl laikinosios apsaugos priemonės netaikytos pagrįstai (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

24Atsižvelgiant į nurodytus motyvus skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

25Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

26Atskirąjį skundą atmesti.

27Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas R. T. Kauno apylinkės teismui pateikė ieškinį, kuriame prašė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2015 m. birželio 11 d. nutartimi ieškovo R. T.... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas R. T. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 9. 1. Pirmosios instancijos teismas nutarties motyvuojamoje dalyje nepagrįstai... 10. 2. Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino aplinkybės, jog atsakovė... 11. 3. Apeliantas nurodė, kad šiuo atveju ne ieškovas, o atsakovė turi... 12. Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 16. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas... 17. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovas R. T. prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos... 19. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovas R. T. ir atsakovė M. M. 2014 m.... 20. Atsakovė M. M. nesutinka su pareikštu ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo ir... 21. Apeliantas kaip grėsmę galimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nurodė... 22. Rungimosi (CPK 12 straipsnis) bei proceso šalių lygiateisiškumo (CPK 17... 23. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nėra duomenų, jog vienintelės... 24. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus skundžiama pirmosios instancijos teismo... 25. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas... 26. Atskirąjį skundą atmesti.... 27. Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.... 28. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....