Byla e2-138-186/2015
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Resolution advisers LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 6 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Resolution advisers LT“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto gama“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo.

6Ieškovas UAB „Resolution advisers LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto gama“ 462 000 Eur (1 595 193,60 Lt) skolos bei 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas. Ieškinio reikalavimo įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto gama“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises ir lėšas, neviršijant ieškinio sumos. Ieškovas nurodė, kad atsakovo vienintelis vertingas turtas 2013 m. buvo verslo centras „Vilniaus verslo uostas“, po kurio pardavimo atsakovas laisvai disponuoja gautomis lėšomis, kurios gali būti lengvai iššvaistytos. Iš atsakovo 2013 m. balanso matyti, kad jo turto vertė buvo 185 036 298 Lt, įsipareigojimai ir skolos – 179 235 526 Lt; atsakovo nepaskirstyti nuostoliai sudarė 389 143 Lt. Todėl ieškinio sumą ieškovas laikė didele.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 6 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB „Resolution advisers LT“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nustatė, kad pagal atsakovo pateiktą VĮ Registrų centrui 2013 m. gruodžio 31 d. balansą atsakovas valdo didelės vertės ilgalaikį (175 817 958 Lt) ir trumpalaikį (9 218 340 Lt) turtą, kurio vertė siekia 185 036 298 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 10 944 871 Lt; įmonė 2013 m. dirbo pelningai ir gavo 4 547 770 Lt grynojo pelno. Įvertinęs šiuos įrodymus, teismas padarė išvadą, jog ieškinys yra pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė viršija ieškovo reikalavimo dydį, bendrovės turimo turto užtenka galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, todėl nėra teisinio pagrindo atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas pažymėjo, kad ieškovas nepateikė įrodymų ar bent tikėtinų duomenų apie atsakovo siekį paslėpti turtą, slapstymąsi, buveinės pakeitimą ir (ar) panašius veiksmus, iš kurių galima būtų padaryti išvadą, kad atsakovas siekia apsunkinti galimą išieškojimą vykdant teismo sprendimą. Teismas sprendė, kad nepagrįstai pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistos atsakovo teisės ir teisėti interesai.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Ieškovas UAB „Resolution advisers LT“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 6 d. nutartį ir tenkinti ieškovo prašymą taikyti atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto gama“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, lėšų ir turtinių teisių areštą 1 595 193,60 Lt sumai. Ieškovas nurodo tokius atskirojo skundo argumentus:

  1. teismas netinkamai įvertino atsakovo finansinę padėtį, nes neatsižvelgė į tai, kad atsakovas 2014 m. už 61 600 000 Eur (212 690 000 Lt) pardavė vienintelį turtą – verslo centrą „Vilniaus verslo uostas“ bei iš viso turėjo įsipareigojimų kreditoriams už 170 300 000 Lt, kuriuos jis privalėjo įvykdyti pardavęs turtą. Tokiu atveju atsakovo turto, kurį sudaro tik lėšos, vertė po kreditų grąžinimo yra 42 390 000 Lt. Pinigai yra likvidžiausias turtas ir bet kada gali būti akcininkų panaudotas taip, kad atsiskaitymas su ieškovu taps neįmanomas;
  2. teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas buvo įsteigtas vien tam, kad pastatytų ir valdytų verslo centrą „Vilniaus verslo uostas“. Pardavus vienintelį atsakovo turtą, kitas atsakovo akcininkų žingsnis bus bendrovės turto padalinimas.

11Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto gama“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Teigia, kad ieškinys yra preliminariai nepagrįstas, nes tarp bylos šalių sudaryta koordinavimo paslaugų teikimo sutartis jau buvo pasibaigusi tuo metu, kai atsakovas atliko veiksmus, iš kurių ieškovas kildina savo teisę į atlyginimą už paslaugų pagal minėtą sutartį suteikimą. Dėl šios priežasties, o ne dėl vengimo, atsakovas nemoka ieškovui ieškiniu reikalaujamos priteisti sumos. Ieškovas taip pat pateikia nemotyvuotas prielaidas, kodėl laiko atsakovo turtą (lėšas) likvidžiausiu turtu. Šioje situacijoje ieškovo prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės būtų akivaizdžiai neproporcingos.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkinamas.

14CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad prieš sprendžiant procesinį klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, iš pradžių turi būti prima facie (preliminariai) įvertinami ieškinio reikalavimas, faktinis pagrindas ir pateikti įrodymai. Tik tuo atveju, jeigu teismas, preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus, susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus teismo sprendimas galėtų būti priimtas, sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civ. byloje Nr.2-1218/2011, 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-783/2012, 2014 m. spalio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1486/2014 ir kt.).

15Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo priteisti 462 000 Eur (1 595 193,60 Lt) skolą, atsiradusią dėl atsakovo netinkamų pareigų vykdymo pagal tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą paslaugų teikimo sutartį. Iš ieškinio reikalavimo bei faktinio pagrindo matyti, kad ieškinyje įrodinėjama atsakovo sutartinė civilinė atsakomybė (CK 6.245 str. 3 d.) bei kartu su ieškiniu kaip priedai pateikiama pati sutartis, bylos šalių derybų dokumentai ir kt. Byloje nėra duomenų apie tai, kad tarp bylos šalių sudaryta paslaugų teikimo sutartis, iš kurios kildinama atsakovo sutartinė civilinė atsakomybė, būtų įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažinta negaliojančia. Tokio pobūdžio ieškinio reikalavimas, faktinis pagrindas bei jį patvirtinančių įrodymų visetas šioje bylos nagrinėjimo stadijoje vertintini kaip preliminariai (prima facie) pagrįsti bei sudarantys prielaidą spręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės (CPK 144 str. 1 d.). Tuo tarpu atsakovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai, kuriais jis įrodinėja faktą, jog paslaugų teikimo sutartis yra pasibaigusi (nebegalioja), dėl ko ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo atlyginimo už suteiktas paslaugas, vertintini bylos nagrinėjimo iš esmės metu, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144 str. 1 d., 235 str. 1 d.).

16Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.). Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai tarp bylos šalių vyksta turtinio pobūdžio ginčas, vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir kt.). Ši prezumpcija nėra absoliuti. Teismas kiekvienu atveju turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgti į konkretaus atsakovo finansines galimybes ir nustatyti, ar tokio atsakovo atžvilgiu ieškinio reikalavimo suma laikytina didele.

17Nagrinėjamu atveju iš atsakovo pateikto 2013 m. balanso matyti, jog jis turi 185 036 298 Lt dydžio vertės turtą, kurio didžiausia dalis tenka investiciniam turtui (pastatams), įvertintiems 174 944 230 Lt. Atsakovas nepaneigė ieškovo atskirajame skunde nurodytų argumentų, jog šis investicinis turtas (įvardijamas kaip verslo centras „Vilniaus verslo uostas“) 2014 m. buvo parduotas ir šiuo metu atsakovo turtą sudaro tik laisvai disponuojamos piniginės lėšos (CPK 12 str. ir 178 str.). Atsakovas taip pat nepaneigė ieškovo atskirajame skunde nurodytos prielaidos, jog atsakovas buvo įkurtas minėto verslo centro pastatymui ir veiklos, susijusios su verslo centro naudojimo komerciniams tikslams, vykdymui (CPK 12 str. ir 178 str.). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, daro išvadą, kad nors atsakovas ir turi didelės vertės turto, didžiąją dalį šio turto sudaro esamos ar ateityje gautinos lėšos. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą nenurodė, kad jis ketina šias lėšas ir toliau naudoti savo ūkinėje-komercinėje veikloje, ją plėtojant bei gaunant pajamas, nepaisant to, kad atsakovas nebeturi vienintelio investicinio turto, su kuriuo ir buvo susijusi visa jo vykdoma ūkinė-komercinė veikla. Be to, iš atsakovo 2013 m. balanso matyti, kad atsakovo turimi įsipareigojimai kreditoriams bei mokėtinos sumos iš viso sudaro 179 235 652 Lt. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nors skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo metu nebuvo tiesioginių įrodymų apie tai, kad atsakovas ketina perleisti turimas lėšas, nagrinėjamu atveju tai savaime nepaneigia grėsmės, jog atsakovo akcininkai (galimai nebeketindami tęsti atsakovo ūkinės-komercinės veiklos) šių lėšų nepaliks atsakovo balanse, o nuspręs jas panaudoti atsiskaitant su kreditoriais bei perleidžiant kitiems asmenims (akcininkams ir pan.). Nustatytų faktinių aplinkybių visetas, iš kurio matosi, jog atsakovo beveik visas turtas susideda tik iš piniginių lėšų; atsakovo vykdyta veikla buvo susieta su vieninteliu investiciniu turtu (kuris šiuo metu jau yra parduotas trečiajam asmeniui); atsakovo turimų įsiskolinimų kreditoriams dydis yra didelio masto, suponuoja tikėtiną prielaidą, kad ieškinio suma atsakovo atžvilgiu laikytina pakankamai didele bei sudarančia grėsmę, jog atsakovas gali bandyti vengti įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą (CPK 176 str. 1 d.). Šios aplinkybės, esant preliminariai (prima facie) pagrįstam ieškiniui, sudaro savarankišką laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, ką pagrįstai ieškovas ir įrodinėjo atskirajame skunde (CPK 12 str., 144 str. 1 d., 178 str.).

18Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad esant nepaneigtai grėsmei, jog atsakovas nebeketina vykdyti ūkinės-komercinės veiklos ir lėšas galimai perleis tretiesiems asmenims, ieškovo prašytos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės, kurių mastas neviršija ieškinio sumos, nepažeidžia laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo ir proporcingumo principų (CPK 145 str. 2 d.). Be to, atsakovas turi teisę kreiptis į teismą su prašymu užtikrinti galimus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo arba su prašymu pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, pateikiant banko garantiją, įkeičiant pinigines lėšas ir pan. (CPK 146 str., 148 str.).

19Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Resolution advisers LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 6 d. nutarties, nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vadovavosi teisės normomis, apibrėžiančiomis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus, dėl ko nepagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu. Dėl šios priežasties ieškovo atskirasis skundas tenkinamas, skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 6 d. nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinamas, taikant areštą atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto gama“ nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, o jo neradus ar nesant pakankamai – atsakovo lėšoms ir turtinėms teisėms, neviršijant 462 000 Eur dydžio sumos (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

20Ieškovui išaiškinama, kad jis privalo kreiptis į antstolį dėl konkretaus atsakovo turto suradimo ir aprašymo. Ieškovui to nepadarius bei nepatikslinus areštuoto turto duomenų, laikinosios apsaugos priemonės galioja 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos (CPK 147 str. 6-7 d., 302 str., 338 str.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

22panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

23Tenkinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Resolution advisers LT“ (įmonės kodas 302504219, registruotas buveinės adresas Gedimino pr. 20, Vilnius) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

24Areštuoti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto gama“ (įmonės kodas 126346081, registruotas buveinės adresas Lvovo g. 25, Vilnius) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo neradus ar nesant pakankamai – atsakovo lėšas ir turtines teises, neviršijant 462 000 Eur dydžio sumos.

25Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti viešo registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo... 6. Ieškovas UAB „Resolution advisers LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 6 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Ieškovas UAB „Resolution advisers LT“ pateikė atskirąjį skundą,... 11. Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto gama“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas tenkinamas.... 14. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 16. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, laikinųjų apsaugos priemonių... 17. Nagrinėjamu atveju iš atsakovo pateikto 2013 m. balanso matyti, jog jis turi... 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad esant nepaneigtai grėsmei, jog... 19. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Resolution advisers LT“... 20. Ieškovui išaiškinama, kad jis privalo kreiptis į antstolį dėl konkretaus... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 22. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 6 d. nutartį ir klausimą... 23. Tenkinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Resolution advisers LT“... 24. Areštuoti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto... 25. Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti viešo registro tvarkytojui....