Byla 2VP-6159-838/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolė Brigita Tamkevičienė

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Giedrė rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. Z. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolė Brigita Tamkevičienė,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas pareiškėjos, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose ( - ). Nurodo, kad antstolė priėmė patvarkymą dėl pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio turto įkainojimo skiriant nekilnojamo turto ekspertizę, su kuriuo pareiškėja nesutinka. Prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus.

3Prašymas netenkintinas.

4CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuri gali būti taikoma tik tais atvejais, kai yra siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą. Viena iš įstatyme numatytų laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 2 d.), kuri kaip laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikoma ir bylose dėl antstolių veiksmų, tačiau tik tais atvejais, kai teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą (CPK 510 str. 3 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas preliminariai pripažįsta, kad byloje galėtų būti priimtas pareiškėjui palankus procesinis sprendimas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nustačius, kad pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad palankaus procesinio sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

5Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra išimtinai procesinio pobūdžio, skirta būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui užtikrinti, todėl teismas skunde nurodytus argumentus vertina preliminariai, kiek tai būtina sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Tačiau laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose ( - ). Nurodė, kad antstolės Brigitos Tamkevičienės žinioje yra vykdomoji byla ( - ), kurioje yra vykdomas išieškojimas pagal Klaipėdos apygardos teismo įsakymą Nr. L2-11829-777-2007 ir ( - ) – pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-12749-794/2012. Teismas pažymi, jog skundą dėl antstolio veiksmų skundą teikiantis asmuo turi pareikti antstoliui, o skundą kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 510 str. 2 d.) Nėra duomenų, jog antstolei Brigitai Tamkevičienei yra pateiktas skundas dėl antstolės veiksmų, kuriuo nesutinkama su antstolės patvarkymu dėl turto įkainojimo skiriant nekilnojamo turto ekspertizę. Skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per šio Kodekso 512 straipsnyje nustatytą terminą. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia šio Kodekso nustatyta tvarka (CPK 510 str. 2 d.).

7Atsižvelgiant į bylos medžiagą, darytina išvada, kad pareiškėja kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepateikė teismui duomenų, patvirtinančių, jog pareiškėja kreipėsi į antstolę Brigitą Tamkevičienę su skundu dėl antstolės veiksmų.

8Esant nurodytoms aplinkybės, atsižvelgus į tai, kad pareiškėja nepateikė duomenų patvirtinančių, jog pareiškėja kreipėsi į antstolę su skundu dėl antstolės veiksmų, pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas (CPK 144 str. 1 d. 510 str. 2 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

10prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

11Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai