Byla 2-448-340/2015
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui UAB „Būrai“ įgaliotam atstovui M. K., atsakovo atstovui advokato padėjėjui G. R.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „KAILINIAI LT“ ieškinį atsakovui L. V. dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

3ieškovas BUAB „KAILINIAI LT“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, prašė priteisti iš atsakovo L. V. 344 038,04 Lt žalos atlyginimą bei 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, jog žalą sudaro BUAB „KAILINIAI LT“ bankroto byloje patvirtinti ieškovo kreditorių reikalavimai 344 038,04 Lt sumai, kurie susidarė tuo laikotarpiu, kai atsakovas ėjo bendrovės direktoriaus pareigas.

4Ieškovas nurodė, kad UAB „KAILINIAI LT“ Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi iškelta bankroto byla; nutartis įsiteisėjo 2012 m. gruodžio 20 d. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 22 d. nutartimi BUAB „KAILINIAI LT“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įmone. Atsakovas L. V. nuo 2010 m. gegužės 28 d. iki 2012 m. gruodžio 20 d. (teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo BUAB „KAILINIAI LT“ įsiteisėjimo dienos) ėjo UAB „KAILINIAI LT“ direktoriaus pareigas. Žalą sudaro BUAB „KAILINIAI LT“ bankroto byloje patvirtinti ieškovo kreditorių reikalavimai už 344 038,04 Lt sumą, kurie susidarė tuo laikotarpiu, kai atsakovas ėjo ieškovo direktoriaus pareigas. Kreditorinių reikalavimų suma patvirtinta Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 22 d. nutartimi bankroto byloje Nr. B2-1403-567/2013. Atsakovas L. V. savo veiksmais (ir neveikimu) sudarė situaciją, kai įmonė tapo nemoki, nevykdė pareigos elgtis atsargiai ir rūpestingai, buvo nesąžiningas bendrovės ir jos kreditorių atžvilgiu. Tokiais veiksmais atsakovas padarė bendrovei 344 038,04 Lt turtinę žalą, todėl privalo ją atlyginti visiškai. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nevykdė 2012 m. rugsėjo 11 nutartimi nustatytos pareigos perduoti administratoriui visą įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

5Teismo posėdyje ieškovo atstovas M. K. paaiškino, kad bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovas perdavė bankroto administratoriui dalį bendrovės dokumentų. Dokumentai pateikti nepilna apimtimi ir neatskleidžia bendrovės veiklos, nepateikta duomenų apie bendrovės turtėtą turtą; nepateikta nei vieno balanso nuo bendrovės įkūrimo momento. Administratoriaus vertinimu, pagal perduotus dokumentus teikti ieškinį I. Š. nėra pagrindo. Ieškovo atstovas pažymėjo, kad pagal pateiktus dokumentus bendrovės skolos kreditoriams pradėjo formuotis nuo 2011 m. liepos mėn.; 2012 m. kovo 5 d. visas bendrovės turtas - kailiniai buvo areštuotas, užtikrinant vieno iš kreditorių I. Š. reikalavimą, prasidėjo procesai dėl šio turto perdavimo saugotojui. Bankroto administratoriaus nuomone, paaiškėjus, kad bendrovė neturi turto, bendrovės direktoriui kilo pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo.

6Atsakovas atsiliepimo nepateikė; atsakovo pozicija atskleista kituose procesiniuose dokumentuose (pareiškime dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 14 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo, atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 19 d. nutarties). Atsakovas su ieškiniu nesutiko; jis neneigė, kad gavo bankroto administratoriaus reikalavimą pateikti visus reikalingus dokumentus, žadėjo juos pateikti, kada galės, tačiau daugiau bankroto administratorius bendrovės dokumentų nereikalavo, nereikalavo dokumentų net prieš teismo posėdį. Bankroto administratorius pats nesiėmė visų ĮBĮ jam garantuojamų priemonių, kurių pagrindų jis galėjo reikalauti reikalingų dokumentų ir duomenų iš atsakovo, t.y. pats buvo nepakankamai atidus ir apdairus. Ieškinio aplinkybės dėl žalos dydžio, kurį sudaro patvirtinta ieškovo kreditorių reikalavimų suma, grindžiamos tik nuostata, jog ieškovas neturi turto ir kreditorinių reikalavimų skolininkams. Tokia ieškovo pozicija yra nepagrįsta, nes ieškovas turi egzistuojančią reikalavimo teisę į skolininką – I. Š. dėl 391 000 Lt dydžio netesybų, kurias išieškojus būtų padengti visi ieškovo kreditorių finansiniai reikalavimai. Atsakovas nesutinka su kai kuriais kreditoriniais reikalavimais ieškovo bankroto byloje. Atsakovas visiškai nepagrįstu laiko UAB „Infomedia“ 3 025 Lt kreditorinį reikalavimą.

7Teismo posėdžio metu atsakovas L. V. su ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad perdavė visus bendrovės dokumentus bankroto administratoriui, jų tarpe – ir dokumentus, patvirtinančius kreditoriaus I. Š. skolą bendrovei ir kurių pagrindu bankroto administratorius gali priteisti iš I. Š. 391 000 Lt netesybų, kurių pilnai pakaks kreditoriniams reikalavimams padengti. Bendrovės bankrotą lėmė ne jo, kaip bendrovės vadovo, veiksmai ar neveikimas, bet I. Š. sutarties dėl jungtinės veiklos nevykdymas.

8Atsakovo atstovas advokato padėjėjas G. R. su ieškiniu nesutiko. Atstovo nuomone, ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų: balanso nepateikimas nuostolių bendrovei nepadaro, tuo tarpu atsakovas pateikė dokumentus, pagrindžiančius bendrovės teisę į I. Š. perduotą bendrovės turtą – kailinius. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas neleistinai išplėtė pareikšto ieškinio pagrindą, nurodęs, kad atsakovas pažeidė pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo paaiškėjus įmonės nemokumui, kai tuo tarpu ieškinyje ieškovas tokiomis aplinkybėmis nesirėmė.

9Ieškinys tenkinamas

10UAB „KAILINIAI LT“ Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi iškelta bankroto byla; nutartis įsiteisėjo 2012 m. gruodžio 20 d. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 22 d. nutartimi BUAB „KAILINIAI LT“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įmone. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 22 d. nutartimi buvo patvirtinti bendrovės kreditorių reikalavimai bendroje 344 038,04 Lt sumoje bankroto byloje Nr. B2-1403-567/2013.Atsakovas L. V. nuo 2010 m. gegužės 28 d. iki 2012 m. gruodžio 20 d. (teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo BUAB „KAILINIAI LT“ įsiteisėjimo dienos) ėjo UAB „KAILINIAI LT“ direktoriaus pareigas. Atsakovas neperdavė bendrovės turto ir dokumentų nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo numatytą tvarką, dalis dokumentų buvo perduota bankroto administratoriui tik civilinės bylos, iškeltos atsakovui dėl žalos atlyginimo, nagrinėjimo metu, t.y. 2014-12-17 (2 t., b.l. 74-177). Ginčo dėl šių aplinkybių nėra.

11Ieškovas savo reikalavimą grindžia bendrovės vadovo deliktine civiline atsakomybe. CK 246 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Teismas sutinka su ieškovo teiginiais, kad atsakovas yra specialus civilinės atsakomybės subjektas. Iš esmės suformuotoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT CBS išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009 ir kt.). Įmonės administracijos vadovo pareiga atlyginti žalą, pareigų, numatytų CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju numato CK 2.87 straipsnio 7 dalies nuostatos. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio standartą; tam būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį.

12Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų

13Ieškovas nurodė, kad atsakovas savo veiksmais (neveikimu) sukūrė situaciją, kad įmonė tapo nemoki, nevykdė pareigos elgtis atsargiai ir rūpestingai, buvo nesąžiningas UAB „KAILINIAI LT“ ir jos kreditorių atžvilgiu, dėl ko bendrovei ir kreditoriams buvo padaryta 344 038,04 Lt turtinė žala; atsakovas šią žalą privalo atlyginti visiškai.

14Ieškovas nekonkretizavo, kokiais konkrečiais neteisėtais veiksmais (neveikimu) atsakovas sukūrė situaciją, kai bendrovė tapo nemoki. Viešo registro duomenimis, bendrovė buvo įsteigta 2010-06-03, jos vienintelis akcininkas ir vadovas – atsakovas L. V., įstatinis kapitalas – 10 000 Lt, bendrovė neturi savo vardu registruoto nekilnojamojo turto. Nuo įsteigimo momento bendrovė nepateikė juridinių asmenų registro tvarkytojui nei vieno balanso. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo konstatavo, kad atsakovas L. V. neįvykdė teismo nutartimis nustatyto įpareigojimo pateikti teismui ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nustatytų dokumentų. L. V. nepateikė šių dokumentų ir po bankroto bylos iškėlimo, bankroto administratoriui ir teismui reikalaujant. Bylos duomenimis L. V. atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal nusikalstamos veikos, numatytos BK 245 straipsnyje, požymius; 2014-05-09 ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas; L. V. įsipareigojo pristatyti visus UAB „KAILINIAI LT“ dokumentus ir antspaudą bankroto administratoriui (2 t., b.l. 58-59). Šis įsipareigojimas įvykdytas nebuvo: dalis bendrovės dokumentų buvo perduota bankroto administratoriui bylos nagrinėjimo metu 2014-12-17, tačiau pateikti bendrovės buhalterinių dokumentų fragmentai neleidžia įvertinti bendrovės finansinės padėties, neatskleidžia bendrovės vykdytos ūkinės veiklos, pagal juos negalima nustatyti bendrovės turto ir įsipareigojimų dydžio už laikotarpį nuo bendrovės įkūrimo 2010-06-03 iki bankroto bylos iškėlimo 2012-09-11. Atsakovas L. V. aiškino, kad bendrovės verslas patyrė nesėkmę ir bendrovė bankrutavo išimtinai dėl I. Š. veiksmų – įsipareigojimų pagal jungtinės veiklos sutartį nevykdymo. Su tokiu teiginiu negalima sutikti, nes jungtinės veiklos sutartis su I. Š. buvo sudaryta 2012-04-28, tuo tarpu pirmos skolos bendrovės kreditoriams atsirado nuo 2011 m. liepos mėnesio, t.y. bendrovė turėjo finansinių sunkumų nuo šio momento. Byloje nėra jokių duomenų apie įmonės sandorius, kitą ūkinę veiklą nuo jos įkūrimo momento, nėra jokių balansų ar kitokių finansinės atskaitomybės dokumentų, taigi atsakovo teiginys, kad iki jungtinės veiklos sutarties su I. Š. sudarymo bendrovės veikla vyko normalios ūkinės rizikos ribose ir buvo pelninga, atmetamas, kaip neįrodytas ir neįtikinamas.

15Atsakovas buvo bendrovės „KAILINIAI LT“ vadovu nuo jos įkūrimo momento iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus ( ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.).

16Bankrutavusios įmonės ieškinys grindžiamas tuo, kad atsakovas nevykdė pareigos perduoti įmonės turtą bei buhalterinius dokumentus. Teismas pažymi, kad pagal savo teisinę padėtį atsakovas yra atsakingas už įmonės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir įmonės turto išsaugojimą (Buhalterinės apskaitos įstatymo 9, 21 str.). Apelianto argumentas, kad bendrovėje buvo tinkamai tvarkoma buhalterinė apskaita, atmetamas, kaip neįrodytas, nes bylos nagrinėjimo metu kokios nors nuosekliai tvarkomos bendrovės buhalterinės apskaitos pėdsakų nustatyti nepavyko; didžioji dalis atsakovo pateiktų dokumentų yra procesiniai dokumentai atsakovo inicijuotuose procesuose su antstoliu ir kreditoriumi - vekselio turėtoju I. Š. ir bendrovės ūkinės veiklos neatskleidžia. Vertinant įrodymų apie bendrovėje vykdomą buhalterinę apskaitą nebuvimą, teismas daro išvadą, kad atsakovas ne tik neperdavė bendrovės buhalterinių dokumentų administratoriui, bet ir negalėjo jų perduoti, nes bendrovės buhalterinė apskaita nebuvo tvarkoma pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus.

17Atsakovas, būdamas UAB „KAILINIAI LT“ direktoriumi, neužtikrino tinkamo buhalterinės apskaitos vedimo, įmonės dokumentų ir turto išsaugojimo, o iškėlus bendrovei bankroto bylą, nevykdė įstatyme nustatytos pareigos perduoti bankroto administratoriui bendrovei priklausantį turtą bei dokumentus. Šie atsakovo veiksmai sudaro pagrindą konstatuoti vienos iš atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų buvimą (CK 6.246 str. 1 d.).

18Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovas taip pat pažeidė savo pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, paaiškėjus įmonės nemokumui (IBĮ 8 str. 1 d.).

19Teismas nesutinka su atsakovo atstovo atsikirtimu, kad ieškovo atstovas neleistinai išplėtė ieškinio pagrindą. Ieškinys buvo grindžiamas vadovo pareigų pažeidimu, kokiais konkrečiais veiksmais (neveikimu) atsakovas pažeidė bendrovės vadovo pareigas, buvo tikslinama bylos nagrinėjimo metu. Nustatytos bylos aplinkybės patvirtina, kad bendrovė jokio turto (kilnojamojo ar nekilnojamojo) neturėjo nuo jos įkūrimo momento, ūkinė veikla buvo vykdoma skolintomis lėšomis. Kaip jau buvo paminėta, atsiskaitymai su kreditoriais sutriko nuo 2011 m. liepos mėn. Didžiausias įmonės kreditorius MANAKAS FRANKFURT savo 261 858, 01 Lt kreditorinį reikalavimą pagrindžia neatsiskaitymu pagal 2012-02-02 sąskaitą už parduotas prekes (kailinius) (1 t., b.l. 66-68). Taigi po to, kai vienintelis bendrovės turtas – skolintomis lėšomis įgytų kailinių partija 2012-03-05 buvo areštuota kito kreditoriaus – vekselio turėtojo I. Š. naudai ir prasidėjo teisminiai procesai dėl turto saugotojo paskyrimo, bendrovė faktiškai nutraukė ūkinę veiklą ir neteko galimybės atsiskaitinėti su kreditoriais, t.y. tapo nemoki (1 t., b.l. 47-49). Bylos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti bendrovės nemokumą nuo 2012 m. kovo mėn., todėl atsakovas pažeidė savo pareigą sąžiningai pripažinti bendrovės nemokumą ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

20Konstatavus atsakovo neteisėtus veiksmus, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Atsakovas bandė paneigi savo kaltės prezumpcija, paaiškindamas, kad jis neperdavė bendrovės buhalterinių dokumentų ir turto dėl svarbių priežasčių – antstolio veiksmų (turto ir dokumentų arešto); dalis bendrovės dokumentų buvo sulaikyta Valstybinėje mokesčių inspekcijoje patikrinimo metu. Atsakovo argumentai atmetami. Nors atsakovas ir jo atstovai – advokatai (jų byloje pasikeitė net 3) turėjo pakankamai laiko pateikti įrodymus, kad bendrovės buhalteriniai dokumentai buvo perduoti mokesčių inspekcijai patikrinimui ir, jeigu buvo, tai kokie, tokių duomenų (perdavimo aktų) taip ir nebuvo pateikta. Kaip jau buvo paminėta, bendrovė neteikė balansų juridinių asmenų registrui nuo įmonės įsteigimo, taigi mažai tikėtina, kad buhalterinė apskaita bendrovėje apskritai buvo tvarkoma.

21Dėl žalos padarymo ir jos dydžio

22Atsakovas L. V. bylos nagrinėjimo metu neigė žalos padarymo faktą, motyvuodamas, kad bendrovė turi pakankamai turto tam, kad atsiskaitytų su savo kreditoriais. Vienintelis bendrovei priklausęs turtas, kurio pėdsakus pavyko nustatyti – 2012-03-05 aktu antstolio areštuoti kailiniai 510 080 Lt vertės (2 t., b.l.47-49). Bylos duomenimis šie už I. Š. skolintas lėšas įsigyti kailiniai buvo parduoti pagal 2012-04-28 pirkimo – pardavimo sutartį šiam bendrovės kreditoriui už 415 000 Lt; tą pačią dieną tarp atsakovo ir I. Š. buvo pasirašytas reikalavimų įskaitymo aktas, pagal kurį, atlikus priešinių reikalavimų įskaitymą, bendrovės skola kreditoriui I. Š. sumažėjo iki 91 000 Lt (2 t., b.l. 82-86). Taigi atsakovo nurodyti kailiniai nuo 2012 m. balandžio mėn. nebepriklauso bendrovei. Atsakovas su I. Š. 2012-04-28 sudarė jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią šalys įsipareigojo vykdyti bendrą veiklą – prekybą tais pačiais I. Š. priklausančiais kailiniais (2 t., b.l. 76-79). Kaip pripažino pats atsakovas, ši sutartis šalių nebuvo vykdoma, ji negali būti vertinama kaip bankrutuojančiai bendrovei priklausanti turtinė teisė ar kitas likvidus aktyvas. Atsakovas taip pat nurodė, kad pagal jungtinės veiklos sutarties 2.8 punktą bendrovė įgijo teisę reikalauti iš I. Š. 391 000 Lt baudos; ją išreikalavus, visų kreditorių reikalavimai gali būti patenkinti. Teismas pažymi, kad pats atsakovas nebuvo pareiškęs reikalavimo dėl netesybų. Sutarties punktas dėl tam tikros sumos netesybų už sutarties pažeidimą nustatymo negali būti vertinamas kaip turtinė teisė į netesybų sumą. Taigi civilinės bylos nagrinėjimo metu bendrovė jokio turto ar turtinių teisių neturi, viešojo registro duomenimis, nekilnojamojo turto neturi ir neturėjo; taip pat nėra duomenų, ar be paminėtų kailinių, perleistų už skolą, kada nors turėjo kito kilnojamojo turto. Tokios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad kreditoriniai reikalavimai negali būti padengti iš bendrovės turto ar turtinių teisių, t.y. bendrovei padaryta 344 038,04 Lt žala.

23Dėl priežastinio ryšio

24Atsakovo atstovas advokato padėjėjas, atsikirsdamas ieškiniui, nurodė, kad žalos atsiradimas nepriklauso nuo buhalterinių dokumentų pateikimo ar nepateikimo bankrutuojančios bendrovės administratoriui, t.y. tarp žalos ir atsakovo veiksmų nėra priežastinio ryšio. Teismas negali sutikti su atsakovo atstovo argumentais. Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad vien tai, kad balansas nesudarytas, nepatvirtintas, trūksta duomenų jam sudaryti arba turimi duomenys neišsamūs, ne visada sudaro pagrindą išvadai, kad žala yra padaryta, o jos dydis atitinka ankstesniame patvirtintame balanse nurodyto turto vertę (LAT CBS teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2013). Tačiau nagrinėjamos bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą apie ypatingai aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą – visišką buhalterinės apskaitos nebuvimą; kokių nors kitokių, netiesioginių duomenų apie bendrovės ūkinę veiklą ar turimą arba kada nors turėtą turtą taip pat nėra. Atsižvelgiant į bendrovės vadovui keliamus padidintus rūpestingumo, sąžiningumo, atidumo reikalavimus, teismas daro išvadą, kad bendrovei ir kreditoriams padaryta žala buvo tiesioginė itin aplaidaus ir nerūpestingo verslo reikalų (tame tarpe ir buhalterinės apskaitos) tvarkymo pasekmė; t.y. atsakovo jau paminėti neteisėti veiksmai turi tiesioginį priežastinį ryšį su pasekmėmis – žalos atsiradimu.

25Kiti atsakovo procesiniuose dokumentuose pateikti atsikirtimo ieškiniui argumentai atmetami, kaip visiškai nepagrįsti. Atsakovo argumentas, kad bankroto administratorius pats nesiėmė visų ĮBĮ jam garantuojamų priemonių, kurių pagrindų jis galėjo reikalauti reikalingų dokumentų ir duomenų iš atsakovo, t.y. pats buvo nepakankami atidus ir rūpestingas, atmetamas. Byloje nustatyta, kad bankroto administratorius net kreipėsi dėl ikiteisminio tyrimo atsakovui pradėjimo, tačiau nei ikiteisminio tyrimo metu, nei civilinės bylos nagrinėjimo metu dokumentų gauti nepavyko. Taigi bankroto administratorius ir teismas išnaudojo visas ĮBĮ ir civilinio proceso numatytas priemones bankrutuojančios bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentams gauti, bet jų gauti nepavyko.

26Atsakovo nesutikimas su UAB „Infomedia“ 3 025 Lt kreditoriniu reikalavimu neturi reikšmės, nes reikalavimas patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi (1 t., b.l. 19-20).

27Dėl išdėstyto ieškinys tenkinamas, ieškovui iš atsakovo priteisiama 344 038,04 Lt (99 640,30 Eur) žalos atlyginimo.

28Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkinamas iš dalies; ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo pareikštas atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, todėl priteisiama 5 proc. dydžio metinių palūkanų (CK 6.210 str. 2 d., 6.37 str. 2 d.).

29Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str.8 p.). Patenkinus ieškinį 7 880,76 Lt (2 282,43 Eur) žyminio mokesčio priteisiama iš atsakovo valstybei (CPK 96 str. 2 d.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

31ieškinį patenkinti: priteisti ieškovui BUAB „KAILINIAI LT“ (į.k.302518941) iš atsakovo L. V. (a.k( - ) 99 640,30 Eur (devyniasdešimt devynis tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt eurų, 30 euro centų) žalos atlyginimo.

32Priteisti ieškovui BUAB „KAILINIAI LT“ iš atsakovo L. V. 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (99 640,30 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo momento (2013-11-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

33Priteisti valstybei iš atsakovo L. V. 2 282,43 Eur (du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt du eurus, 43 euro centus) žyminio mokesčio.

34Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 3. ieškovas BUAB „KAILINIAI LT“, atstovaujamas bankroto administratoriaus,... 4. Ieškovas nurodė, kad UAB „KAILINIAI LT“ Vilniaus apygardos teismo 2012 m.... 5. Teismo posėdyje ieškovo atstovas M. K. paaiškino, kad bylos nagrinėjimo... 6. Atsakovas atsiliepimo nepateikė; atsakovo pozicija atskleista kituose... 7. Teismo posėdžio metu atsakovas L. V. su ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad... 8. Atsakovo atstovas advokato padėjėjas G. R. su ieškiniu nesutiko. Atstovo... 9. Ieškinys tenkinamas... 10. UAB „KAILINIAI LT“ Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d.... 11. Ieškovas savo reikalavimą grindžia bendrovės vadovo deliktine civiline... 12. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų... 13. Ieškovas nurodė, kad atsakovas savo veiksmais (neveikimu) sukūrė... 14. Ieškovas nekonkretizavo, kokiais konkrečiais neteisėtais veiksmais... 15. Atsakovas buvo bendrovės „KAILINIAI LT“ vadovu nuo jos įkūrimo momento... 16. Bankrutavusios įmonės ieškinys grindžiamas tuo, kad atsakovas nevykdė... 17. Atsakovas, būdamas UAB „KAILINIAI LT“ direktoriumi, neužtikrino tinkamo... 18. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovas taip pat... 19. Teismas nesutinka su atsakovo atstovo atsikirtimu, kad ieškovo atstovas... 20. Konstatavus atsakovo neteisėtus veiksmus, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248... 21. Dėl žalos padarymo ir jos dydžio... 22. Atsakovas L. V. bylos nagrinėjimo metu neigė žalos padarymo faktą,... 23. Dėl priežastinio ryšio... 24. Atsakovo atstovas advokato padėjėjas, atsikirsdamas ieškiniui, nurodė, kad... 25. Kiti atsakovo procesiniuose dokumentuose pateikti atsikirtimo ieškiniui... 26. Atsakovo nesutikimas su UAB „Infomedia“ 3 025 Lt kreditoriniu reikalavimu... 27. Dėl išdėstyto ieškinys tenkinamas, ieškovui iš atsakovo priteisiama 344... 28. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio metinių... 29. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str.8 p.). Patenkinus... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270... 31. ieškinį patenkinti: priteisti ieškovui BUAB „KAILINIAI LT“... 32. Priteisti ieškovui BUAB „KAILINIAI LT“ iš atsakovo L. V. 5 proc. dydžio... 33. Priteisti valstybei iš atsakovo L. V. 2 282,43 Eur (du tūkstančius du... 34. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...