Byla 2S-1244-614/2015

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutarties, civilinėje byloje pagal ieškovės A. B. ieškinį atsakovui V. B. ir atsakovo V. B. priešieškinį ieškovei A. B., tretiesiems asmenims J. J., O. J., Swedbank AB, A. D., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, institucija teikianti išvadą Vilniaus m. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei ir dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Teismas

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas atsakovo V. B. patikslintas priešieškinis ieškovei A. B., atsakovams J. J., O. J., tretiesiems asmenims Swedbank, AB, A. D., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, institucija teikianti išvadą Vilniaus m. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei ir dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 9 d. nutartimi nustatė atsakovui terminą priešieškinio trūkumams pašalinti. Nurodė, jog santuokos nutraukimo byloje negalima kelti kitų reikalavimų, išskyrus numatytus CPK 385 str. 1 d. Atsakovas vienu iš reikalavimų prašo priteisti jo naudai iš J. J. ir O. J. 48 076 EUR sumokėtą avansą kaip be pagrindo įgytas lėšas. Taip pat prašo priteisti iš J. J. ir O. J. ieškovės A. B. naudai sumokėtą avansą kaip be pagrindo įgytas lėšas. Minėti reikalavimai yra nesusiję su santuokos nutraukimo byla, šiuos reikalavimus atsakovas galėtų reikšti kitoje byloje paduodamas ieškinį. Santuokos nutraukimo byloje, be kitų reikalavimų privaloma padalinti visą santuokoje įgytą turtą. Šiuo konkrečiu atveju, teismas turi išspręsti turtinių teisių padalinimą, kaip priešieškinio reikalavime 13 p. atsakovas ir prašo, bet ne skolų priteisimą iš asmenų (reikalavimo 14-15 p.), santuokos nutraukimo byloje, neturinčių jokių teisių ir pareigų. Todėl šie reikalavimai tikslintini. Teismas mustatė, kad V. B. vardu yra registruotas javų kombainas Claas, valst.Nr. ( - ), kuris įgytas santuokos metu, apie kurio pasidalijimą atsakovas priešieškinyje nepasisako, todėl teismas sprendė, jog ieškovas turi patikslinti reikalavimą dėl šio kilnojamojo turto pasidalijimo.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atsakovas V. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - priimti atsakovo patikslintą priešieškinį. Nurodo, kad atsakovas pradiniame priešieškinyje prašė padalinti turtinę teisę į J. J. ir O. J. Tačiau ieškovė A. B. su šiuo reikalavimu nesutiko ir nurodė, jog apie šią turtinę teisę nieko nežino ir jos į dalintino turto balansą neįtraukė. Todėl atsakovas siekdamas nustatyti turtinio vieneto egzistavimo faktą bei turtą padalinti tarp sutuoktinių, pateikė reikalavimą dėl sumokėtų avansinių lėšų priteisimo iš trečiųjų asmenų, kuriuos į bylą įtraukė atsakovais. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog jis dalins tik turtinę teisę, tačiau nespręs lėšų priteisimo klausimo, su šiuo pirmosios instancijos teismo argumentu atsakovas nesutinka, nes teismas nenagrinėdamas minėtų lėšų priteisimo iš kitų asmenų klausimo negalės ir padalinti turtinės teisės, nes nebus aišku: 1) šio turtinio objekto vertė, 2) jos priklausomumas (t.y. ar tai bendroji jungtinės sutuoktinių nuosavybė ar asmeninė vieno iš sutuoktinių nuosavybė), 3) ar toks turtinis vienetas apskritai egzistuoja, nes dėl to byloje yra kilęs ginčas. Pažymėjo, jog santuokos nutraukimo byloje yra būtina tiksliai nustatyti tiek asmeninės tiek bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise šalims priklausantį turtą, taip pat turto vertę, turto balansą ir išspręsti turto padalijimo klausimus. Santuokos nutraukimo byla ir turto padalijimo klausimai negali būti išnagrinėti neišsprendus sumokėtų avansinių lėšų priteisimo klausimo, o sumokėtų avansinių lėšų priteisimo klausimas – neišsprendus ginčo dėl sutuoktinių turto egzistavimo, jo vertės, pobūdžio ir jų dalių bendroje nuosavybėje.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Vadovaujantis CPK 320 straipsniu, 338 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

10Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovui nustatytas terminas priešieškinio trūkumams pašalinti yra pagrįsta ir teisėta.

11CPK 385 straipsnio 1 dalis nustato, kad priimdamas sprendimą nutraukti santuoką, teismas privalo išspręsti pareikštų reikalavimų dėl vaikų išlaikymo ir jų gyvenamosios vietos nustatymo, vieno sutuoktinio išlaikymo ir turto padalijimo, žalos atlyginimo, jeigu šis reikalavimas pareikštas, klausimą.

12Taigi, santuokos nutraukimo byloje teismas visais atvejais turi išspręsti santuokos nutraukimo padarinius, tarp jų ir padalyti bendrą santuokinį turtą, nes santuokos nutraukimas yra bendrosios jungtinės nuosavybės pabaiga. Padalijamas turi būti tiek turto aktyvas (kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai, pinigai, reikalavimo teisės, kitas materialus ir nematerialus turtas), tiek pasyvas (skoliniai įsipareigojimai kreditoriams). Turto padalijimo tvarka nustatyta CK 3.118 straipsnyje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad šiame straipsnyje nustatyti tam tikri sutuoktinių turto dalijimo tvarkos ypatumai, taikomi tais atvejais, kai sutuoktiniai turi vykdytinų prievolių. Tokiomis aplinkybėmis teismas, spręsdamas reikalavimą padalyti santuokinį turtą, turi laikytis įstatyme nustatytos veiksmų sekos: pirma, sudaryti turto balansą, kuriame turi būti nustatomas bendras sutuoktinių turtas ir kiekvieno iš jų asmeninis turtas; antra, iš bendro sutuoktinių turto pirmiausia turi būti sumokamos (priteisiamos) iš šio turto mokėtinos skolos, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs; trečia, jeigu po balanso sudarymo paaiškėja, kad, priteisus kreditoriams mokėtinas sumas, bendro turto liko, šis padalijamas sutuoktiniams, priešingu atveju pripažįstama, kad sutuoktiniai santuokos nutraukimo byloje dalytino turto neturi; ketvirta, jeigu iš bendro sutuoktinių turto vykdytinų prievolių įvykdymo terminas dar nėra suėjęs ar šios prievolės yra ginčijamos, tai sutuoktinių bendro dalytino turto visuma yra mažinama šių prievolių (skolų) suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. M. v. A. M., B. L., bylos Nr. 3K-3-705/2003; 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K.-S. v. A. S., bylos Nr. 3K-3-275/2007; 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. P. v. V. P., bylos Nr. 3K-3-325/2009; 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. S. B., bylos Nr. 3K-3-686/2013).

13Teisės aktai nenumato, kad skyrybų byloje turėtų būti sprendžiamas sutuoktinių ar vieno iš jų skolininkų prievolių įvykdymo sutuoktinių naudai klausimas. CPK 383 straipsnis nustato, kad bylose, nagrinėjamose šiame skirsnyje nustatyta tvarka, šalys negali kelti kitų reikalavimų, išskyrus numatytus šio Kodekso 385 straipsnio 1 dalyje, taigi, ieškinio dalyką numato imperatyviosios teisės normos.

14Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovo priešieškinyje keliamas reikalavimas priteisti iš J. J. ir O. J. ieškovės ir atsakovo naudai, kaip teigiama, sumokėtą avansą, tiesiogiai nėra susiję su santuokos nutraukimo byla. Teismas turėjo atsisakyti priimti tokį reikalavimą santuokos nutraukimo byloje (CPK 135 straipsnis, 137 straipsnio 2 dalis, 383 straipsnis, 385 straipsnis). Nepagrįsti apelianto argumentai, jog priešingu atveju nebus galima nustatyti sutuoktinių turto balanso. Bylose dėl santuokos nutraukimo ir bendro turto padalijimo procesinę pareigą pateikti informaciją apie dalijamą turtą (kiekį ir vertę) bei reikalavimą padalyti tokį turtą turi sutuoktiniai - ieškovė ir atsakovas (CPK 178 straipsnis, 382 straipsnio 4 punktas). Taigi, įrodymus, kad turtinė teisė egzistuoja, turi pateikti atsakovas. Nagrinėdamas bylą iš esmės, teismas spręs šalių ginčą ir vertins ar turtinės teisė egzistuoja.

15Kiti atskirojo skundo teisiniai argumentai neturi reikšmės teisingam klausimo išnagrinėjimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

16Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta nepažeidžiant procesinės ir materialinės teisės normų, reglamentuojančių ieškinio ir priešieškinio bei trūkumų šalinimo institutą, nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros bei teisėtų interesų, protingumo principų, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai