Byla 2-1343/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Panevėžio ryšių statyba“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas, civilinėje byloje Nr. 2-547-372/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Panevėžio ryšių statyba“ ieškinį atsakovui Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Biržų ranga“, uždarajai akcinei bendrovei „Rotonda“, uždarajai akcinei bendrovei „KRS“, uždarajai akcinei bendrovei „Žemda“, uždarajai akcinei bendrovei „Techsis“, A. Ž. ir Ko uždarajai akcinei bendrovei, akcinei bendrovei „Pakruojo arka“, akcinei bendrovei „Meresta“, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, dėl viešojo konkurso rezultatų.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB ,,Panevėžio ryšių statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vykdant supaprastinto atviro konkurso ,,Pakruojo miesto centro ir Jovarų kaimo vandentiekio tinklų plėtra“ procedūras priimtą sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta atmesti UAB ,,Panevėžio ryšių statyba“ pasiūlymą; pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vykdant supaprastinto atviro konkurso ,,Pakruojo miesto centro ir Jovarų kaimo vandentiekio tinklų plėtra“ procedūras priimtą sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta netenkinti UAB ,,Panevėžio ryšių statyba“ pretenzijos reikalavimų.

5Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gegužės 12 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą. Teismas nurodė, kad ieškovą atstovaujančiam advokatui apie parengiamąjį teismo posėdį pranešta tinkamai (b. 1. 167). Šis asmuo buvo įgaliotas dalyvauti teismo posėdžiuose. Iki teismo posėdžio pradžios ieškovo atstovas nepranešė apie neatvykimo priežastis, nepateikė jokių dokumentų ar prašymų. Teismas padarė išvadą, kad tokiu atveju ieškovas be pateisinamos priežasties neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį. Atsakovo atstovė prašė palikti ieškinį nenagrinėtą. Teismas ieškovo atstovo veiksmus vertino kaip proceso vilkinimą, atsižvelgiant ir į tai, kad vykstančio viešojo konkurso lėšos buvo skirtos iš Europos Sąjungos fondų.

6Ieškovas UAB ,,Panevėžio ryšių statyba“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Pirmosios instancijos teismo teisėja parengiamojo posėdžio laiką šioje byloje paskyrė iš anksto nesuderinusi datos su visais proceso dalyviais, todėl ieškovo atstovas neturėjo galimybės dalyvauti bylos nagrinėjime, nes tą dieną dalyvavo kituose teismo posėdžiuose kituose teismuose, kurių datos buvo suderintos iš anksto. Be to, pasimetė ieškovo atstovui siųstas teismo šaukimas, todėl jis informuoti teismą, jog negalės atvykti į parengiamąjį teismo posėdį neturėjo galimybės.

82. Teismas nepagrįstai paliko ieškinį nenagrinėtą net nebandęs nustatyti byloje tiesą. Teismas, paskirdamas bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje, siekė civilinio proceso tikslų, numatytų CPK 228 straipsnyje, t. y., numatė galimybę sudaryti taikos sutartį, sutaikyti šalis, arba tokiu būdu bus geriau ir išsamiau pasirengta nagrinėti bylą teisme. Teismas šių tikslų atsisakė, tuo pažeisdamas ne tik CPK 228 straipsnio, 230 straipsnio 1 dalies reikalavimus, bet ir ieškovo teisę apginti savo reikalavimus.

93. Ieškinio palikimas nenagrinėtu net nebandžius išsiaiškinti neatvykimo priežasčių ir net nederinus parengiamojo teismo posėdžio datos, duoda pagrindo manyti, jog teisėjo galėjo turtėti išankstinę, galimai šališką nuomonę dėl bylos išnagrinėjimo.

10Atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad ieškovui buvo tinkamai pranešta apie parengiamojo posėdžio laiką ir vietą. Atsakovo atstovas turėjo laiko ir galimybių suderinti bylų nagrinėjimo laiką taip, kad galėtų dalyvauti šios bylos parengiamojo posėdžio nagrinėjime.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (CPK 2 str.). Šis tikslas atspindi tiek privatų (proceso šalių), tiek viešąjį (visos visuomenės) interesą, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Norint pasiekti aptariamą civilinio proceso tikslą, įstatymas teismui ir proceso šalims nustato bendrąją pareigą siekti, kad byla būtų išnagrinėta operatyviai. Bendroji pareiga yra detalizuojama įvairiose įstatymo nuostatose, tame tarpe ir CPK 7 straipsnyje, įpareigojančiame teismą užkirsti kelią proceso vilkinimui, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu, o šalis – sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu.

13CPK 246 straipsnyje reglamentuojamos šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. Jei į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ar jo atstovas, kuriems apie teismo posėdį buvo tinkamai pranešta, ir nėra pagrindo atidėti teismo posėdžio, teismas atsakovo prašymu priima sprendimą už akių, o nesant tokio prašymo, ieškinį palieka nenagrinėtą. Šių asmenų neatvykimas dėl ligos, atostogų, komandiruotės, šalies atstovo užimtumo kitose bylose, kitokio užimtumo ir kitų panašių atvejų paprastai nelaikomi svarbia priežastimi, dėl kurios galėtų būti atidėtas bylos nagrinėjimas (CPK 246 str. 1 d.). Šios nuostatos paaiškinamos minėtais proceso koncentracijos, operatyvumo ir draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principais, taip pat šalių pareiga rūpintis proceso eiga.

14Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovo atstovui apie teismo posėdį buvo pranešta tinkamai, tačiau jis posėdyje nedalyvavo, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Nors ieškovo atstovas nurodė, kad tuo metu dalyvavo kituose teismo posėdžiuose kituose teismuose, tačiau tai pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Be to, kaip minėta, pagal įstatymą šalies atstovo užimtumas kitose bylose paprastai nelaikomas svarbia priežastimi, dėl kurios galėtų būti atidėtas bylos nagrinėjimas. Toks advokato elgesys, neinformavus teismo apie jo užimtumą kitoje byloje iš anksto, po to, kai buvo gautas pranešimas apie teismo posėdžio vietą ir laiką ir neprašant teismo pakeisti teismo posėdžio datą, negali būti vertinamas kaip rūpestingas naudojimasis suteiktomis procesinėmis teisėmis ir rūpinimasis greitu bylos, kurioje jis atstovauja ieškovui, išnagrinėjimu, o taip pat nesiderina su proceso koncentracijos, ekonomiškumo ir kooperacijos principais. Toks atstovo elgesys pažeidžia ir kitų dalyvaujančių byloje šalių interesus. Ieškovas bei jo atstovas – advokatas (profesionalus teisininkas), inicijavę civilinę bylą, turi pareigą aktyviai joje dalyvauti, sekti bylos eigą, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, pranešti teismui apie aplinkybes, dėl kurių negali dalyvauti ir nedalyvaus teismo posėdyje. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovo atstovas, neatvykęs į teismo posėdį, neinformavo teismo apie nedalyvavimą teismo posėdyje, nepateikė neatvykimą į teismo posėdį patvirtinančių priežasčių, todėl pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai ieškinį paliko nenagrinėtą.

15Atmestinas apelianto argumentas, kad teisėja parengiamojo posėdžio laiką šioje byloje turėjo paskirti iš anksto suderinusi datą su visais proceso dalyviais. Sprendimą dėl posėdžio datos skyrimo (pakeitimo) priima teismas, kuris neprivalo datos suderinti su proceso dalyviais. Ieškovo atstovo nurodyti argumentai dėl jam siųsto teismo šaukimo pasimetimo taip pat nelaikytini svarbia priežastimi, dėl kurios pirmosios instancijos teismas privalėjo atidėti bylos nagrinėjimą.

16Teisėjų kolegijos nuomone, vertinant atskirojo skundo pagrįstumą, taip pat būtina įvertinti ne tik nurodytas nedalyvavimo priežastis, bet ir ieškovo atstovo dalyvavimą kituose teismo paskirtuose posėdžiuose bei jo naudojimąsi procesinėmis teisėmis nagrinėjant šią bylą. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškinys teismui paduotas 2009 m. gruodžio 21 d. Ieškovo atstovas, remdamasis tuo, jog jis yra užimtas kitoje byloje, prašė atidėti jau pirmąjį parengiamąjį posėdį, paskirtą 2010 m. vasario 3 d. (b. l. 128). Pirmosios instancijos teismo 2010 m. vasario 26 d. posėdžio metu ieškovo atstovas pareiškė nušalinimą ne tik bylą nagrinėjančiai teisėjai, bet ir visam pirmosios instancijos teismui (b. l. 146-153). Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas 2010 m. balandžio 9 d. nutartimi atmesdamas ieškovo atstovo advokato S. B. pareiškimą dėl Šiaulių apygardos teismo nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo, pažymėjo, kad ieškovo atstovo, kuris yra advokatas, procesiniai prašymai leidžia abejoti, ar tokiu būdu, kuris galimai neatitinka advokatams keliamų etikos reikalavimų, nesiekiama vilkinti bylos nagrinėjimo (b. l. 156-158).

17CPK 7 straipsnio 2 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta bendroji šalių pareiga procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai ir jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu. Civilinio proceso įstatymas orientuoja proceso dalyvius bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau priimtų teisingą sprendimą byloje. Nurodytos įstatymo nuostatos taikytinos ir šalių atstovams. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad ieškovo atstovas, neatvykęs į teismo posėdį, neinformavo teismo apie nedalyvavimo teismo posėdyje priežastis, buvo pasyvus, bei atsižvelgiant į ieškovo atstovo advokato S. B. šioje byloje anksčiau pateiktus procesinius prašymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo atstovas piktnaudžiavo jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, vilkino bylos nagrinėjimą. Tokie ieškovo atstovo advokato veiksmai neatitinka civilinio proceso tikslų (CPK 2 str.), todėl pripažinti piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, dėl ko advokatui S. B. skirtina 2 000 Lt bauda (CPK 95 str. 2 d.).

18Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovo atstovo neatvykimo į teismo posėdį pasekmių klausimą, tinkamai aiškino ir taikė civilinio proceso teisės normas ir klausimą išsprendė teisingai – pagrįstai ieškinį paliko nenagrinėtą.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, CPK 95 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

20Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti advokatui S. B. 2000 Lt (dviejų tūkstančių litų) baudą, kuri turi būti sumokėta į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB ,,Panevėžio ryšių statyba“ kreipėsi į teismą su... 5. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gegužės 12 d. nutartimi ieškinį paliko... 6. Ieškovas UAB ,,Panevėžio ryšių statyba“ atskiruoju skundu prašo... 7. 1. Pirmosios instancijos teismo teisėja parengiamojo posėdžio laiką šioje... 8. 2. Teismas nepagrįstai paliko ieškinį nenagrinėtą net nebandęs nustatyti... 9. 3. Ieškinio palikimas nenagrinėtu net nebandžius išsiaiškinti neatvykimo... 10. Atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 11. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 12. Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp... 13. CPK 246 straipsnyje reglamentuojamos šalių ir jų atstovų neatvykimo į... 14. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovo atstovui apie teismo posėdį... 15. Atmestinas apelianto argumentas, kad teisėja parengiamojo posėdžio laiką... 16. Teisėjų kolegijos nuomone, vertinant atskirojo skundo pagrįstumą, taip pat... 17. CPK 7 straipsnio 2 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta bendroji šalių... 18. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 20. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 12 d. nutartį palikti... 21. Už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti advokatui S. B. 2000 Lt...