Byla 1-4-217/2012
Dėl to didelės neturtinės žalos patyrė savivaldybė ir valstybė, o būtent:

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Romaldas Šuliokas, sekretoriaujant Audronei Palaimienei,

2dalyvaujant prokurorui Ričardui Gailevičiui, kaltinamajam Ž. Ž., jo gynėjui advokatui Edvardui Algirdui Žalnerauskui,

3kaltinamajam A. V., jo gynėjui advokatui Georgijui Zavtrakovui,

4kaltinamajam S. M., jo gynėjui advokatui Valdui Rakauskui,

5viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

6Ž. Ž., gim. ( - ) Kaune, a.k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, dirbantis UAB „( - ) direktoriumi, turintis aukštąjį išsilavinimą, gyv( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 2 d. (baudžiamojo įstatymo redakcija galiojusi iki 2011-07-05), LR BK 24 str. 5 d., BK184 str. 1 d.,

7A. V., gim. ( - ) Jonavos r., a.k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, bedarbis, turintis aukštesnįjį išsilavinimą, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 2 d. (baudžiamojo įstatymo redakcija galiojusi iki 2011-07-05), LR BK 24 str. 5 d., BK 184 str. 1 d.,

8S. M., gim. ( - ) Rokiškio r., a.k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, dirbantis UAB „( - )“, statybos vadovu, turintis spec. vidurinį išsilavinimą, gyv. ( - ) neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 184 str. 1 d.

9Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

10Ž. Ž. būdamas valstybės tarnautoju- Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariu bei Jonavos rajono savivaldybės tarybos Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininku (valstybės politiku), piktnaudžiaudamas užimamų pareigų svarba - valdžios atstovo statusu, asmeninėmis pažintimis su A. V., siekdamas turtinės naudos, sukurstė jį ir kitus asmenis padaryti nusikalstamą veiką- piktnaudžiauti ir padėti iššvaistyti svetimą turtą ir taip piktnaudžiaudamas, priešingais tarnybai interesais, turtinę naudą gavo, dėl to didelės neturtinės žalos patyrė savivaldybė ir valstybė, o būtent:

11jis, kaip Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys, dėl tarnybos 2008 metais dalyvavęs savivaldybės tarybos posėdžiuose priimant sprendimus dėl Jonavos miesto „Sąjūdžio aikštės“ rekonstrukcijos darbų finansavimo skyrimo, pasinaudodamas turima tarnybine informacija apie tai, kad „Sąjūdžio aikštės“ rekonstrukcijos darbų rangovas yra UAB „Statva“, o atsakingu už savalaikį ir kokybišką šios aikštes rekonstrukcijos darbų vykdymą bei priežiūrą 2008-08-18 Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra paskirtas Jonavos rajono savivaldybės administracijos Remonto, ūkio ir statybos skyriaus vyr. specialistas A. V., dėl ko turi administracinius įgaliojimus vykdomiems rekonstrukcijos darbams, naudodamasis savo užimamų pareigų svarba bei asmeniniais ryšiais su A. V., taip pat pasinaudodamas asmeniniais ryšiais su UAB „Statva“ darbų vykdytojų S. M., žinodamas, jog S. M. žinioje, statybvietėje yra UAB „Statva“ turtas- rangovas UAB „Statva“ laiko statybines medžiagas aikštės rekonstrukcijai, tinkamas ir reikalingas jo privačios namų valdos statybai (trinkelių klojimo pagrindui paruošti), laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 7 d., 13.37 val. iki 2009 m. balandžio 27 d., 14.25 val., keturis kartus kreipėsi į valstybės tarnautoją A. V. ir, pasinaudojant suteiktais tarnybiniais įgaliojimais, nurodė jam susitarti su S. M., kad šis iš „Sąjūdžio aikštės“ į jo namų valdą organizuotų nemokamą statybinių medžiagų pristatymą jo žinioje esančių ne mažiau, kaip 3840 kg žvyro skaldelės (frakcija 0/16) ir ne mažiau, kaip 5850 kg granito skaldos (frakcija 2-5 m.m.), tai yra, kad S. M. neatlygintinai perleistų jo žinioje esantį svetimą turtą tretiesiems asmenims.

12A. V. sutikus įvykdyti neteisėtą jo (Ž. Ž.) prašymą ir taip sukurstęs jį piktnaudžiauti bei palenkti S. M. iššvaistyti svetimą turtą iki 2009 m. balandžio 7 d. UAB „Statva“ darbų vykdytojui S. M. A. V. davė nurodymą neteisėtai pasinaudoti jam suteiktais įgaliojimais jo žinioje buvusio turto atžvilgiu nefiksuojant dokumentais pakrauti jo žinioje esančios nebenaudotinos, ne mažiau kaip 3840 kg žvyro skaldelės (frakcija 0/16) ir iš statybvietės UAB „Statva“ transportu nuvežti bei šias medžiagas neatlygintinai iškrauti jo gyvenamojo namo kieme, esančiame ( - );

13A. V. sukurstytas, S. M. laikotarpiu tarp 2009 m. balandžio 7 d.. 13.39 val. ir 2009 m. balandžio 9 d., 16.00 val., davė nurodymą UAB „Statva“ darbuotojui R. G. (kuris dėl šios veikos nėra kaltas) Jonavoje, Sąjūdžio aikštėje du kartus po keturis kaušus krautuvu „GEHL 56-40“ pakrauti, o V. P. (kuris dėl šios veikos nėra kaltas) sunkvežimiu „MERCEDES BENZ“, valst. Nr. ( - ), išvežti jo žinioje buvusį svetimą turtą -savivaldybei priklausančios ir nebenaudotinos ne mažiau kaip 3840 kg žvyro skaldelės (frakcija 0/16) ir nurodytu laikotarpiu jis (Ž. Ž.) neatlygintinai priėmė šį svetimą turtą ir taip piktnaudžiavęs gavo turinės naudos, vertos ne mažiau, kaip 99,84 Lt;

14tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą neatlygintinai gauti kitas reikalingas statybines medžiagas, laikotarpiu tarp 2009 m. balandžio 16 d. 8.57 val. ir 2009 m. balandžio 27 d. 14.25 val., tarpininkaujant A. V. (duodant S. M. nurodymus išvežti jo žinioje buvusias kitas statybines medžiagas), pats (Ž. Ž.) kelissyk telefonu skambino S. M. ir davė jam nurodymus pakrauti ne mažiau kaip 5850 kg granito skaldos (frakcija 2-5 m.m.) ir jas neatlygintinai pristatyti į jo gyvenamojo namo kiemą;

15sukurstytas jo ir A. V., 2009-04-17 apie 9.59 val. ir 2009-04-27 apie 16.00 val., S. M. davė nurodymą UAB „Statva“ darbuotojui R. G. (kuris dėl šios veikos nėra kaltas) Jonavoje, Sąjūdžio aikštėje krautuvu „GEHL 56-40“ pakrauti, o V. P. (kuris dėl šios veikos nėra kaltas) sunkvežimiu „MERCEDES BENZ“, valst. Nr. ( - ), ir sunkvežimiu „MERCEDES BENZ“, valst. Nr. ( - ) neatlygintinai išvežti į Ž. Ž. namų valdą ( - ) jo žinioje buvusį svetimą UAB „Statva“ turtą - per abu kartus ne mažiau, kaip 5850 kg granito skaldos (frakcija 2-5 m.m.), kurios bendra vertė ne mažesnė kaip 655,84 Lt. S. M. įvykužius nurodymus, 2009-04-17 ir 2009-04-27 jis (Ž. Ž.) neatlygintinai priėmė šį svetimą turtą ir taip piktnaudžiavęs gavo turtinės naudos, ne mažiau, kaip už 655,84 Lt, tuo padarydamas tokios pat sumos turtinę žalą UAB „Statva“.

16Tokiu būdu Ž. Ž. piktnaudžiaudamas, nesant kyšininkavimo požymių, ir veikdamas kaip nusikaltimo kurstytojas, palenkė A. V. ir S. M. jo asmeniniais interesais daryti nusikalstamą veiką, siekdamas asmeninės naudos, ją gavo ir tuo tyčia grubiai pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekso 4 str. 1 d. numatytus pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo principus, iš jų - pareigas eiti sąžiningai ir laikytis aukščiausių elgesio standartų, vengti situacijų, galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonę, priėmimą; elgtis deramai pagal einamas pareigas, vengti situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengti nesąžiningų pranašumo siekimo būdų; tarnauti valstybei ir visuomenės interesams, vengti tariamų ar tikrų viešųjų ir privačių interesų konfliktų, nenaudoti savo pareigų ar padėties siekdamas daryti įtaką kito asmens sprendimui, kuris galėtų būtų naudingas politikui ar jo artimam asmeniui. Pažeidęs valstybės deklaruojamus teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principus, iškraipęs valstybės institucijos - Jonavos rajono savivaldybės tarybos funkcijas ir veiklos principus, sumenkino Jonavos rajono savivaldybės, kaip valstybės institucijos autoritetą, diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, dėl to turtinės žalos padarė privačiai įmonei bei dėl to didelės neturtinės žalos patyrė juridinis asmuo - Jonavos rajono savivaldybė, tuo pačiu ir Lietuvos Valstybė, Ž. Ž. padarė tęstines nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 228 str. 2 d. (baudžiamojo įstatymo straipsnio redakcija, galiojusi 2011-07-05) ir LR BK 24 str. 5 d., LR BK 184 str. 1 d.

17A. V., būdamas valstybės tarnautoju- dirbdamas Jonavos rajono savivaldybės administracijos Remonto, ūkio ir statybos skyriaus vyriausiuoju specialistu, turėdamas administracinius įgaliojimus - 2008-08-18 Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus R. K. įsakymu Nr. 16B-237 būdamas paskirtas atsakingu už savalaikį ir kokybišką Jonavos miesto „Sąjūdžio aikštės“ rekonstrukcijos darbų vykdymą bei priežiūrą, sukurstytas Ž. Ž. piktnaudžiauti siekiant turtinės naudos, nesant kyšininkavimo požymių, pasinaudojo tarnybine padėtimi priešingais tarnybai interesais, palenkė kitą asmenį daryti nusikaltimą, dėl to didelės neturtinės žalos patyrė Jonavos rajono savivaldybė ir valstybė, o būtent:

18žinodamas, jog Ž. Ž. yra Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys ir šios savivaldybės tarybos Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas, suprasdamas, jog Ž. Ž. naudojasi šių užimamų pareigų svarba, taip pat asmeninių pažinčių su Ž. Ž. pagrindu, tyčia pažeisdamas Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo (1999-07-08 redakcija Nr. VIII-1316) 3 str. 1 d., nustatančią, kad Lietuvos Respublikos valstybės tarnyba grindžiama įstatymų viršenybės, atsakomybės už priimtus sprendimus, principais; 3 str. 2 d. 3 p. nustatančio, kad valstybės tarnautojas, eidamas ar atlikdamas tarnybines pareigas, privalo nesiekti naudos; 3 str. 2 d. 6 p., nustatančio, kad valstybės tarnautojas asmeniškai atsako už savo sprendimus; 3 str. 2 d. 8 p. nustatančio, kad valstybės tarnautojas privalo deramai atlikti savo pareigas; 15 str. 1 d. 4 p., nustatantį reikalavimą tinkamai atlikti savo pareigybines funkcijas; 15 str. 1 d. 5 p., nustatantį reikalavimą nepiktnaudžiauti tarnyba, siekdamas turtinės naudos kitiems asmenims, laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 7 d., 13.37 val. iki 2009 m. balandžio 27 d., 14.25 val., kelių pokalbių telefonu metu gavęs Ž. Ž. prašymus neteisėtai pasinaudoti suteiktais tarnybiniais įgaliojimais rangovo UAB „Statva“ atliekamų „Sąjūdžio aikštės“ rekonstrukcijos darbų priežiūra ir kontrole, per dabų vykdytoją S. M., kurio žinioje rekonstruojamoje aikštėje yra svetimas turtas, organizuoti jam reikalingų privačios namų valdos statybai (trinkelių klojimo pagrindui paruošti) statybinių medžiagų - savivaldybei priklausiančios ir nebenaudotinos, ne mažiau kaip mažiau kaip 3840 kg žvyro skaldelės (frakcija 0/16) ir UAB „Statva“ priklausiančios ne mažiau, kaip 5850 kg granito skaldos (frakcija 2-5 m.m.) neatlygintiną pristatymą į jo namų valdą, šiuos veiksmus atlikti sutiko;

19Dėl Ž. Ž. užimamų pareigų svarbos ir asmeninių pažinčių, jis (A. V.) sutiko viršyti įgaliojimus ir duoti S. M. neteisėtus nurodymus, būtent sukurstyti S. M. iššvaistyti jo žinioje esantį minėtą svetimą turtą, jį neatlygintinai perleidžiant tretiesiems asmenims, būtent jam (Ž. Ž.).

20Sukurstytas piktnaudžiauti ir tokiu būdu siekdamas palenkti ir S. M. daryti nusikalstamą veiką - iššvaistyti jo žinioje buvusį svetimą turtą, jis (A. V.) pasinaudodamas savo įgaliojimais, pats veikdamas kaip nusikaltimo kurstytojas, 2009 m. balandžio mėnesio pradžioje, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, veikdamas kaip savivaldybės skirtas ir atsakingas už. savalaikį ir kokybišką Jonavos miesto „Sąjūdžio aikštės“ rekonstrukcijos darbų vykdymą bei priežiūrą asmuo, UAB „Statva“ darbų vykdytojui S. M. davė nurodymą neteisėtai pasinaudoti ir jam suteiktais įgaliojimais Jonavos rajono savivaldybės bei UAB „Statva“ turto atžvilgiu nefiksuojant dokumentais pakrauti jo žinioje esančios, nebenaudotinos, ne mažiau kaip 3840 kg žvyro skaldelės (frakcija 0/16) ir UAB „Statva“ transportu nuvežti bei šias medžiagas neatlygintinai iškrauti Ž. Ž. gyvenamojo namo kieme, esančiame ( - );

21sukurstęs S. M. daryti nusikalstamą veiką, laikotarpiu tarp 2009 m. balandžio 7 d., 13.39 val. ir 2009 m. balandžio 9 d., 16.00 val., šis (S. M.) davė nurodymus UAB „Statva“ darbuotojui R. G. (kuris dėl šios veikos nėra kaltas) Jonavoje, Sąjūdžio aikštėje pakrauti du kartus po keturis kaušus krautuvu „GEHL 56-40“, o V. P. (kuris dėl šios veikos nėra kaltas) sunkvežimiu „MERCEDES BENZ“, valst. Nr. ( - ), išvežti jo žinioje buvusį svetimą turtą - savivaldybei priklausančios nebenaudotinos, 99,84 Lt vertos, ne mažiau kaip 3840 kg žvyro skaldelės (frakcija 0/16), po ko nurodytu laikotarpiu Ž. Ž. neatlygintinai šį svetimą turtą priėmė;

22toliau vykdydamas Ž. Ž. neteisėtą prašymą, jis (A. V.) laikotarpiu tarp 2009 m. balandžio 16 d. 8.57 val. ir 2009 m. balandžio 27 d. 14. 25 val., naudodamasis tais pačiais įgaliojimais kontroliuoti atliekamus darbus, skambindamas kelissyk telefonu davė nurodymus sukurstytam rangovo UAB „Statva“ darbų vykdytojui S. M. pakrauti ne mažiau kaip 5850 kg granito skaldos (frakcija 2-5 m.m.) ir jas pristatyti į Ž. Ž. gyvenamojo namo kiemą, o kylant šių medžiagų iššvaistymo klausimams, nurodė bendrauti su pačiu kurstytoju Ž. Ž.;

23jo (A. V.) ir Ž. Ž. sukurstytas tęsti nusikalstamą veiką, S. M. 2009-04-17 apie 9.59 val. ir 2009-04-27 apie 16.00 val., davė nurodymą UAB „Statva“ darbuotojui R. G. (kuris dėl šios veikos nėra kaltas) Jonavoje, Sąjūdžio aikštėje krautuvu „GEHL 56-40“ pakrauti, o V. P. (kuris dėl šios veikos nėra kaltas) sunkvežimiu „MERCEDES BENZ“, valst. Nr. ( - ) ir sunkvežimiu „MERCEDES BENZ“, valst. Nr. ( - ) nefiksuojant dokumentais, neatlygintinai išvežti jo žinioje buvusį svetimą UAB „Statva“ turtą- ne mažiau kaip 5850 kg granito skaldos (frakcija 2-5 m.m.), kurios bendra vertė ne mažesnė kaip 655,84 Lt, ir jį neatlygintinai perleisti tretiesiems asmenims - iškraunant Ž. Ž. namų valdoje, po ko nurodytu laikotarpiu Ž. Ž. neatlygintinai šį svetimą turtą priėmė.

24Tokiu būdu valstybės tarnautojas A. V., sukurstytas Ž. Ž., piktnaudžiavo tarnybine padėtimi - viršijo jam suteiktus įgaliojimus duodamas nurodymus S. M. veikti nusikalstamai, panaudodamas savo užimamų pareigų svarbą ir suteiktus įgaliojimus kontroliuoti S. M. darbą, pats davė neteisėtus nurodymus S. M. ir taip sukurstė S. M. iššvaistyti jo žinioje buvusį svetimą turtą. Tokiais savo veiksmais A. V. grubiai pažeidė LR Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 p., 2 p., 3 p., 4 p. numatytus pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo bei padorumo principus, taip pat LR Valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., 3 p., 4 p., 5 p. numatytas pareigūno pareigas - laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, gerbti žmogaus teises ir laisves, nepiktnaudžiauti tarnyba, tarnyba piktnaudžiavo siekdamas turtinės naudos kitam asmeniui, tuo buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, iškraipytos valstybės institucijos - Jonavos rajono savivaldybės funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės tarnautojo vardas, dėl to didelės neturtinės žalos patyrė juridinis asmuo - Jonavos rajono savivaldybė, tuo pačiu ir Lietuvos Valstybė, A. V. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 228 str. 2 d. (baudžiamojo įstatymo straipsnio redakcija, galiojusi iki 2011-07-05) ir 24 str. 5 d., 184 str. 1 d.

25S. M., dirbdamas UAB „Statva“ darbų vadovu, pagal 2006-10-30 darbo sutartį Nr. 2159 privalėdamas organizuoti ir techniškai vadovaujantis, savarankiškai spręsti ir priimti reikalingus sprendimus, atliekant „Sąjūdžio“ aikštės, Jonavos mieste rekonstrukcijos darbus, taip pat būdamas UAB „Statva“ generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas materialiai atsakingu asmeniu už statybines medžiagas, naudojamas rekonstrukcijos darbams atlikti, būdamas sukurstytas kitų asmenų, iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą turtą, o būtent:

262008-08-20 statybos aikštelės perdavimo - priėmimo aktu būdamas iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos, atstovaujamos Remonto, ūkio ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto A. V., priėmęs darbams vykdyti Jonavos „Sąjūdžio“ aikštę, būdamas materialiai atsakingu už saugomas ir naudojamas statybines medžiagas, 2009 m. balandžio mėnesio pradžioje, ikiteisminio tyrimo melu tiksliau nenustatytu laiku, gavęs Jonavos rajono savivaldybės skirto ir atsakingo už savalaikį ir kokybišką Jonavos miesto „Sąjūdžio aikštės“ rekonstrukcijos darbų vykdymą bei priežiūrą savivaldybės administracijos Remonto, ūkio ir statybos skyriaus vyr. specialisto A. V. nurodymą neteisėtai pasinaudoti jam suteiktais įgaliojimais Jonavos rajono savivaldybės bei UAB „Statva“ turto atžvilgiu nefiksuojant dokumentais pakrauti jo žinioje esančios, nebenaudotinos, ne mažiau kaip 3840 kg žvyro skaldelės (frakcija 0/16) ir UAB „Statva“ transportu nuvežti bei šias medžiagas neatlygintinai iškrauti Ž. Ž. gyvenamojo namo kieme, esančiame ( - ), dėl A. V. suteiktų įgaliojimų kontroliuoti jo darbą, sutiko atlikti šiuos neteisėtus veiksmus ir laikotarpiu tarp 2009 m. balandžio 7 d., 13.39 val. ir 2009 m. balandžio 9 d., 16.00 val., davė nurodymus UAB „Statva“ darbuotojui R. G. (kuris dėl šios veikos nėra kaltas) Jonavoje, Sąjūdžio aikštėje pakrauti du kartus po keturis kaušus krautuvu „GEHL 56-40“, o V. P. (kuris dėl šios veikos nėra kaltas) sunkvežimiu „MERCEDES BENZ“, valst. Nr. ( - ), išvežti jo žinioje buvusį svetimą turtą savivaldybei priklausančios nebenaudotinos, 99,84 Lt vertos, ne mažiau kaip 3840 kg žvyro skaldelės (frakcija 0/16), ir šį svetimą turtą nurodytu laikotarpiu neatlygintinai perleido tretiesiems asmenims - nuvežė ir iškrovė Ž. Ž. namų valdoje;

27sukurstytas daryti nusikalstamą veiką, laikotarpiu tarp 2009 m. balandžio 16 d. 8.57 val. ir 2009 m. balandžio 27 d. 14.25 val., pokalbių telefonu metu gavęs A. V. nurodymą papildomai pakrauti jo žinioje buvusios, UAB „Statva“ priklausančios ne mažiau kaip 5850 kg granito skaldos (frakcija 2-5 m.m.) ir jas neatlygintinai pristatyti į Ž. Ž. gyvenamojo namo kiemą, gavęs tokius pat nurodymus ir iš Ž. Ž., dėl A. V. suteiktų įgaliojimų kontroliuoti jo darbą sutiko atlikti šiuos neteisėtus veiksmus;

28dėl to 2009-04-17 apie 9.59 val. ir 2009-04-27 apie 16.00 val., davė nurodymą UAB „Statva“ darbuotojui R. G. (kuris dėl šios veikos nėra kaltas) Jonavoje, Sąjūdžio aikštėje krautuvu „GEHL 56-40“ pakrauti, o V. P. (kuris dėl šios veikos nėra kaltas) sunkvežimiu „MERCEDES BENZ“, valst. Nr. ( - ) ir sunkvežimiu „MERCEDES BENZ“, valst. Nr. ( - ) nefiksuojant dokumentais, neatlygintinai išvežti jo žinioje buvusį svetimą UAB „Statva“ turtą - ne mažiau kaip 5850 kg granito skaldos (frakcija 2-5 m.m.), kurios bendra vertė ne mažesnė kaip 655,84 Lt, ir jį neatlygintinai perleisti tretiesiems asmenims- iškraunant Ž. Ž. namų valdoje, po ko nurodytu laikotarpiu šį svetimą turtą neatlygintinai perleido tretiesiems asmenims- nuvežė ir iškrovė Ž. Ž. namų valdoje, taip padarydamas UAB „Statva“ 655,84 Lt turtinę žalą. Tokiu būdu S. M., būdamas sukurstytas A. V. ir Ž. Ž. daryti nusikalstamą veiką, iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą turtą, tuo padarydamas UAB „Statva“ 655,84 Lt turtinę žalą, S. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 184 str. 1 d.

29Kaltinamasis A. V. pakeitus kaltinimą teisme teisiamajame posėdyje kaltu neprisipažino ir parodė, kad kaltinimai jam yra nepagrįsti. Paaiškino, kad dirbo Jonavos rajono savivaldybėje Remonto, ūkio ir statybos skyriaus vyriausiuoju specialistu. 2008 m. Savivaldybė paskelbė konkursą statybiniams darbams atlikti, kuriuos laimėjo UAB „Statva“, jų atstovai atvažiavo į savivaldybę, buvo supažindintas su visa UAB „Statva“ valdžia, tame tarpe ir su S. M.. Sąjūdžio aikštėje už medžiagų kokybę ir kiekius buvo atsakingas Projektų centras, kuris buvo pasamdytas tikrinti ir žiūrėti atliekamų darbų kokybę, medžiagas ir jų kiekius. Kai techninę priežiūrą atliekančio Projektų centro atstovas pasirašydavo ant aktų, tada jis pagal pirkimų sąmatą patikrindavo atliktų darbų aktus ir pasirašydavo. Pasirašius jam, patikrinęs pasirašydavo skyriaus vedėjas L. K. ir nešdavo direktoriaus pavaduotojui V. Š.. Pasirašius V. Š., aktai būdavo perduodami administracijos direktoriui, kuris dar kartą juos patikrindavo ir grąžindavo buhalterijai, kad būtų sumokami pinigai už atliktus darbus. Pats asmeniškai Ž. Ž. nepažinojo, žinojo, kad jis yra Jonavos rajono savivaldybės Tarybos narys. Iš Ž. Ž. jis jokių prašymų negavo. Jam paskambino V. Š. ir pasakė, kad reikės padėti vienam žmogui, kam nepasakė. Tada jis paskambino S. M. ir paklausė, ar jis galės padėti vienam žmogui, jei reikės. Jis tik paklausė, o ne prašė, S. M. jis prašyti nieko ir negalėjo, nes pats nežinojo ką reikės padėti, be to, UAB „Statva“ jam yra nepavaldi. V. Š. prieš tai bendravo su S. M., jie viską ir sutarė, konkrečiai apie ką jie tarėsi, jis nežino, nes tuose pokalbiuose nedalyvavo. Vieną kartą jam paskambino Ž. Ž. ir paprašė jo padėti suorganizuoti transportą, pats buvo atsakingas už transportą, apie granito atsijas ar žvyrą jie nieko nešnekėjo. Jis mašinos neieškojo, paskambino Ž. Ž. ir pasakė, kad mašinos nėra. Jo telefono numerį Ž. Ž. davė V. Š.. Su P jis visai nebendravo, nes jis nedirba savivaldybėje, mano, kad su juo bendrauti galėjo nebent V. Š.. Prieš tai jo duoti parodymai yra neteisingi, nes su Ž. Ž. jie šnekėjo tik dėl transporto, dėl mašinos, bet ne dėl statybinių medžiagų, ne dėl granito atsijų ar žvyro. S. M. negalėjęs duoti nurodymus, neturėjęs tokios teisės, UAB„Statva“ turi savo direktorių, ir jų darbuotojai klauso savo valdžios. Taip pat su V. P. nebendravęs, ir jokių nurodymų nedavęs, su V. P. jei bendravęs, tai bendravęs V. Š.. Mano, kad atliekant ikiteisminį tyrimą STT tyrėja surašė ką norėjo, nes jis buvo be advokato, jį privertė pasirašyti, buvo pažadėta, kad jeigu jis patvirtins surašytus parodymus, liks nekaltas, todėl duoti parodymai nėra teisingi. Tyrėja jo paklausė, ar tikrai jam skambino, jis pasakė, kad skambino. Vėliau, kai suprato, kad jis yra kaltinamas tuo ko nepadarė, pasisamdė advokatą. Tyrėja jam nepaaiškino, kad advokato dalyvavimas yra būtinas, ji tik pasakė, kad jeigu jis norės, galės advokatą samdytis. Pasitaręs su advokatu, nusprendė nebeduoti parodymų. Jis nei apie žvyrą, nei apie atsijas nieko nežino. Mano, kad žvyro negalima laikyti materialine vertybe, nes jis neužpajamuotas, buvo vežamas į sąvartyną. Duoti parodymai (6 t., b.l. 58-59) neteisingi dėl to, kad buvo kalbama su Ž. Ž. ne dėl granito atsijų, o dėl transporto, dėl mašinos. Kai jam paskambino Ž. Ž., nekilo minčių, kad Ž. Ž. nori pasisavinti ar paimti statybinių medžiagų, manė, kad jis sumokės už gautas medžiagas. Subjektyviai supratęs, kad tas žmogus turi dokumentus ir prašo padėti, kad nereikėtų laukti, jog greičiau gautų medžiagas. Su Ž. Ž. jis kalbėjo tik telefonu, Ž. Ž. ir jo dokumentų nematė.

30Kaltinamasis S. M. pakeitus kaltinimą teisiamajame posėdyje kaltu prisipažino dalinai, ir parodė, kad svetimas turtas jam buvo patikėtas 2008 m. rugpjūčio mėn., kai UAB „Statva“ direktorius pasirašė sutartį su Jonavos rajono savivaldybe. UAB „Statva“ generalinio direktoriaus įsakymu, jis buvo paskirtas atsakingu už objektą, jis pasirašė materialinės atsakomybės sutartį. Remiantis šia sutartimi, jis privalėjo saugoti visas materialines vertybes ir objekte jomis disponuoti. Jis prižiūrėjo medžiagas darbo metu, o nuo 16.00 val. iki 7.00 val. saugojo saugos tarnyba „Ekspol“. V. V. buvo savivaldybės atstovas atsakingas už Sąjūdžio aikštę, jis S. M. perdavęs statybos objektą perdavimo aktu, su juo bendradarbiavęs, spręsdavę iškilusias problemas. Į jį dėl žvyro, skaldos išvežimo 2009 m. balandžio mėn. kreipėsi A. V. ir pasakė, kad vienam žmogui reikia padėti, reikia dviejų mašinų minėtų medžiagų. Su Ž. Ž. jis susipažino, kai šis grąžino atsijas, prieš tai yra kalbėję vieną kartą telefonu dėl žvyro ar dėl skaldos. Ž. Ž. telefono numerį jam davė A. V., sakė, kai atvažiuos mašina ,kad pakrauti ko reikės . Kai atvažiavo mašina, pats paskambinęs Ž. Ž. paklausti ko jam reikia pakrauti,žvyro ar skaldelės. Ko Ž. Ž. paprašė, to pakrovė,davė nurodymą krautuvo „Bobcat“ vairuotojui R. G. pakrauti į atvykusią mašiną žvyro ar atsijų, buvo išvežtos dvi mašinos žvyro. Teismo metu sužinojo, kad mašiną vairavo V. P.. Žvyrą iš statybvietės jie išvežinėjo į uždaromą sąvartyną.

31Visus iškilusius reikalus spręsdavo su A. V.. V. Š. jam buvo minėjęs, kad jeigu jis turės žvyro iš po senų šaligatvių, jo reikės vienam žmogui, bet po to daugiau V. Š. nebeprašė medžiagų, nesikreipė, V. Š. tuo metu savivaldybėje administracijos direktoriumi nedirbo, pagal V. Š. prašymą niekas neišsivežė medžiagų. Ž. Ž. atliekas gruntą išsivežė savo transportu, mano, kad jokio nuostolio nebuvo padaryta, statybinių medžiagų niekas nevogė, nes jo tik prašė, o pats medžiagas davė. Jei nebūtų A. V. prašymo, nieko nebūtų įvykę. Duodamas nurodymus pakrauti medžiagas ir jas išvežti, dokumentų apmokėjimui neišrašęs, privalėjęs išrašyti važtaraščius ir paskambinti į UAB „Statva“, kad išrašytų apmokėjimui sąskaitą-faktūrą. Vėliau Ž. Ž. dėl atsiskaitymo už atsijas nuvyko į UAB „Statva“, į Uteną, jam apie tai pranešė UAB „Statva“ generalinis direktorius. Nuo atsijų išvežimo iki Ž. Ž. grąžino granito atsijas, praėjo 1,5-2 mėn., būnant savivaldybėje, jam paskambino kitas darbų vadovas ir paprašė atvykti į statybvietę. Atvykus, ten jau buvo Ž. Ž., statybvietėje išpylę Ž. Ž. atvežtą skaldą , pasirašė perdavimo- priėmimo aktą. Ž. Ž. atvežė tokį kiekį skaldos, kokį ir išsivežė, dėl to darbai sustoję nebuvo, papildomai granitų atsijų jie neužsakinėjo.

32Kaltinamasis Ž. Ž. teisiamajame posėdyje pakeitus kaltinimą kaltu neprisipažino ir parodė, kad jokios materialinės žalos savivaldybei padaryta nebuvo. Nors kaltinime nurodyta, kad žala buvo padaryta UAB „Statva“, tačiau jokios žalos nebuvo padaryta. UAB „Statva“ nė karto nesikreipė į policiją dėl statybinių medžiagų vagystės, žvyras niekur nėra apskaitytas, nepajamuotas, nesertifikuotas. Jam nekilo mintis mokėti už žvyrą, nes tai buvo medžiagos atliekos. Žvyrui transporto vežti neprašė, nes jį buvo radęs pats. Pakeitus kaltinimą, prokuroras jį kaltina iššvaistymu bei kurstymu. Mano, kad kurstymas gali būti, kai pats negali daryti tam tikrų veiksmų, bet įkalbinėji kažką daryti, S. M. neįkalbinėjęs daryti nusikalstamos veikos. A. V. jam buvo visiškai nepavaldus, pats negalėjo daryti įtakos A. V.. Jis A. V. skambino tik vieną kartą, paprašė žvyro, kurį reikėtų pristatyti į ( - ). Su V. Š. jie pažįstami daug metų, draugauja, V. Š. jam patarė sukelti kiemą, naudojant atliekamas medžiagas, taip pat pasakė, kad miesto centre yra renovuojama Sąjūdžio aikštė ir, kad visą seną žvyrą veža į sąvartyną.

33V. Š. yra buvęs ilgametis transporto firmos vadovas, jis dirbo kartu su V. P., Ž. Ž. pasakė, kad pažįsta žmogų, kuris turi savo transportą. Dėl to pats paskambino V. P. ir paprašęs padėti. Su skalda įvyko lygiai tas pats: kieme ant žvyro buvo pilama skalda. Granito atsijų Jonavoje niekas negamina, jas gamina tik Kaune AB „Granitas“. Dėl kelių tonų važiuoti į Kauną, jam neapsimokėjo, juolab, kad įmonė į Jonavą atsijų atsiveždavo didžiulius kiekius. V. Š. pasiūlė paklausti, ar UAB „Statva“ jam atsijų neparduotų vietoje ir pasiūlė bendrauti tiesiogiai su S. M. bei davė jo telefono numerį. Jis paskambino S. M. ir paklausė dėl granito atsijų, S. M. liepė jam atvažiuoti. Jis S. M. pamatė pirmą kartą, kai grąžino statybines medžiagas. Kadangi jo kiemas nedidelis, tai jis atsijas vežėsi nedideliais kiekiais, kad vėliau nereiktų jų vežti atgal, o sumokėti norėjo už konkretų kiekį sunaudotų atsijų. Ž. Ž. iškart nepaprašė, o S. M. ir nepasiūlė išrašyti sąskaitas-faktūras už išvežtas medžiagas. S. M. sutikus, ėmęs ieškoti transporto. A. V. pažinojo iš seniau, matydavo jį savivaldybėje, jam skambino kaip transporto vadybininkas, bet A. V. pasakė, kad transporto neturi. Tada jam šovė mintis paklausti A. V., gal UAB „Statva“ turi transporto ir jis galėtų iš jų samdytis. A. V. jam paskambino ir pasakė, kad nerado transporto. Vėliau jis susitarė su V. P., kad jis nuvyks kitą dieną ir pasikraus statybinių medžiagų. Norėjo atsiskaityti su UAB „Statva“, tačiau STT uždraudus jam išrašinėti bet kokias sąskaitas, jis to padaryti negalėjo, todėl jam teko pirkti medžiagas Kaune iš „Granito“, atvežti jas į Jonavą ir taip atstatyti jam atvežtų medžiagų kiekį. S. M. teigia, kad jis už medžiagas atsiskaitė po 1,5 ar 2 mėn., tačiau medžiagų išvežimas užfiksuotas balandžio 27 d., o medžiagos, pirktos iš AB „Granito“ pristatytos gegužės pabaigoje, ką patvirtina važtaraščiai. Vykdant komercinius santykius yra normalu atsiskaityti per mėnesį laiko, nemano, kad tai buvo uždelstas mokėjimas. Darbų vadovas objekte neišrašinėja sąskaitų-faktūrų, todėl jam teko kreiptis į Uteną, o tai taip pat kažkiek užtruko. Jis įsitikinęs, kad medžiagų buvo grąžinta tiek, kiek jų buvo sunaudota. Kadangi pagal maksimalią kaušo keliamąjį tūrį išvedant tikrą santykinį svorį yra išskaičiuotos menamos tonos, o atvežtos atsijų tonos buvo labai tiksliai pasvertos, ir gaunasi skirtumas. Kad nekiltų abejonių dėl nuobirų, jis dar pravedė 50,00 Lt iki to menamo kiekio. Jo atžvilgiu pakankamai ilgą laiką buvo taikyti įvairūs operatyviniai veiksmai, t.y. sekimas, telefoninių pokalbių klausymasis, kurie buvo sankcionuoti, kai dar nebuvo aplinkybių. Jį sekti pradėjo sausio mėn., bylos faktinės aplinkybės užfiksuotos balandžio mėn., V. Š. savivaldybėje nebedirba nuo vasario mėn. Dėl šio priežasties atsirado baudžiamoji byla, kurioje jis kaltinamas nepagrįstai. Pats 8 metus buvo Tarybos narys, iniciavo ne vieną tyrimą, auditą, užkirto kelią nesąžiningiems dalykams, todėl buvo daug kam neparankus. Sužinojęs kuo yra kaltinamas, į STT vyko su gynėju, nuo pat pradžių tyrėjai davė nuoseklius parodymus, parodymai visiškai nepasikeitė per tris metus. Jo manymu STT veikia neteisėtais metodais, nes S. V. nebuvo išaiškinta teisė turėti gynėją, civilinį ieškinį UAB „Statva“ surašė patys tyrėjai, o generaliniam direktoriui davė tik pasirašyti, jam taip pat buvo neteisėtai nušalintas gynėjas. Prašo remtis jo parodymais duotais teisme, nes, kai davė parodymus ikiteisminio tyrimo metu, jis dėl prokuroro neteisėtų veiksmų buvo be advokato.

34Civilinio ieškovo UAB „Statva“ atstovas statybos direktorius A. P. teisiamajame posėdyje parodė, kad vykstant teismo procesui, paaiškėjo, kad žvyras buvo nelikvidinis, už išvežtą granito skaldą atsiskaityta natūra, dar papildomai buvo atsiskaityta pavedimu, pervedant 50,00 Lt. UAB „Statva“ civilinio ieškinio atsisako, nes civilinis ieškinys yra pilnai patenkintas.

35Liudytojas V. P. teisiamajame posėdyje parodė, kad pažįsta A. V., o kitų kaltinamųjų nepažįsta. Jis dirba Kauno apskrities Jonavos VPGT ugniagesiu gelbėtoju. Jis taip pat pažįsta V. Š., nes šis buvo jo direktorius, kai jie kartu dirbo AB „Versmė“. Taip pat žino, kad V. Š. dirbo Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. 2009 m. balandžio mėn. pradžioje jam paskambino V. Š. ir jo paklausė, ar galėtų nuvežti jo bendradarbiui atliekų iš aikštelės. V. Š. jam nurodė nuvažiuoti į Jonavos miesto Sąjūdžio aikštę ir kreiptis į Stasį. Jam nuvažiavus ir pasiteiravus Stasio, į jo automobilį „Mercedes“ su traktorium BOBCAT įkrovė žvyro. Į jo automobilį telpa 5 tonos, jam buvo įkrauta 3 ar 4 BOBCAT kaušai. Pakrautą žvyrą jis nuvežė į Kauno gatvės galą, Jonavoje ir išpylė prie šlaito laiptų, kur jam nurodė ten dirbantys darbininkai. V. Š. jo telefono numerį davė Ž. Ž.. Ž. Ž. kitą dieną jam paskambino ir paklausė, ar jis galėtų atvežti dar vieną mašiną atliekų. Jis sutiko ir nuvažiavo į Sąjūdžio aikštę, kur jam pakrovė 4 kaušus žvyro. Jis ir vėl nuvežė krovinį į Kauno gatvės galą, Jonavoje, krovinį iškrovė prie kiemo iš gatvės pusės. Tuo metu namuose buvo ir Ž. Ž., tačiau su juo dėl atsiskaitymo nesitarė ir nekalbėjo, nes jo buvo prašęs padėti V. Š.. Ž. Ž. jam tik pažadėjo, kad jei jam reikės, įpils į jo automobilį kuro. 2009 m. balandžio mėn. vidury jam vėl paskambino Ž. Ž. ir paprašė atvežti mašiną atsijų. Kadangi mašina buvo remontuojama, jis sutiko tai padaryti su draugo automobiliu „Mercedes“, kurio talpa yra apie 3 tonas. Kitą dieną nuvykęs į Sąjūdžio aikštę,kur pakrovė smulkaus žvyro, kurį galima pavadinti atsijomis. Atsijas nuvežė ten pat į Kauno gatvės galą ir išpylė, tačiau ten buvo tik darbininkai. Dar kartą Ž. Ž. jis vežė iš karjero, iš viso jam vežė tris ar keturis kartus. Du kartus vežė po 4 BOBCAT kaušus, trečią kartą taip pat vežė 3 ar 4 BOBCAT kaušus, vieno kaušo talpa yra apie 0,5 tonos. Jo mašinos talpa yra apie 5 tonas, tačiau niekada nevežė pilnos mašinos. Pats nežinojo, kad neteisėtai veža atliekas, jokių dokumentų niekas nedavė. Visus kartus į statybos teritoriją įvažiavimas buvo atviras, teritorija buvo aptverta, tačiau vartai buvo atverti, sargo nematė. Dėl atsijų atvežimo pats tiesiogiai bendravo su Ž. Ž., už suteiktas paslaugas jam buvo atlyginta.

36Liudytojas V. C. teisiamajame posėdyje parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta, 2009 m.dirbo Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Ruklos komandoje ugniagesiu gelbėtoju. V. P. buvo jo bendradarbis, 2009 m. balandžio mėn. V. P. paprašė paskolinti sunkvežimį „Mercedes“, v. n. ( - ) registruotą jo vardu, nes V. P. sunkvežimis buvo sugedęs. Jam priklausančio sunkvežimio keliamoji galia yra 4 tonos. V. P. skolinosi jo sunkvežimį vieną kartą dviem dienoms, grąžino jį švarų. V. P. už sunkvežimio skolinimąsi niekaip neatsiskaitė, nes jie yra bendradarbiai.

37Liudytojas V. Š. teisiamajame posėdyje, parodė, kad su Ž. Ž. yra draugai, su A. V.- pažįstami, o S. M. pažįsta. Iki 2009-02-14 dirbo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje administracijos direktoriaus pavaduotoju. Jo pagrindinė darbo veikla buvo vykdyti Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus, mero ir mero pavaduotojo potvarkius ir nurodymus. Pagal savo darbo funkcijas, jis kuravo savivaldybės statybos ir remonto skyrių. A. V. jis pažįsta nuo 1993 m., kai kartu dirbo „Achemoje“, vėliau A. V. dirbo jo vadovaujamoje įmonėje. Su A. V. jų santykiai geri, draugiški. Ž. Ž. vykdė savo kiemo rekonstrukciją. Pats yra specialistas, išmanantis kelių tiesimą, todėl patardavęs Ž. Ž. kaip ką geriau padaryti. Vykdant Ž. Ž. kiemo rekonstrukciją, jam prireikė žvyro. Tuo pačiu metu rekonstruojama Sąjūdžio aikštė, iš kurios buvo išvežinėjamas senas žvyras į sąvartyną. Buvo tartasi kaip panaudoti perteklinį žvyrą, kokias duobes tuo žvyru Jonavoje užpilti. Iškastas žvyras buvo sandėliuotas, tačiau jo niekam neprireikė. Jis pamanė, kad išvežamą žvyrą būtų galima panaudoti, todėl paskambino S. M. ir paprašė pakrauti kelis kaušus seno žvyro. Vėliau Ž. Ž. jo klausė ant kokios dangos dėti trinkeles. Jis patarė paklausti S. M. gal jis gali parduoti atsijų, žinojo, kad jie turi daug nusipirkę atsijų. Su UAB „Statva“ Ž. Ž. neatsiskaitė, nes po savaitės Ž. Ž. jo paklausė, kaip atsiskaityti. Jis atsakė, kad gal reikia nuvažiuoti į Uteną ir sutvarkyti finansinius reikalus. Pats V. P. pažįsta nuo 1992 m., jie ilgai dirbo kartu, todėl paprašė padaryti paslaugą, nes žinojo, kad V. P. turi savo automobilį, V. P. davė Ž. Ž. telefono numerį.

38Liudytojas R. G. teisiamajame posėdyje parodė, kad jis dirbo Jonavoje statybos objekte su mini krautuvu GEHL SL 5640, kurio kaušas yra gamybinis, 0,48 kubo talpos, bet praktiškai nepasiekia tokios kubatūros. S. M. buvo darbų vadovas. 2009 m. S. M. jam liepė pakrauti į mašiną 5 ar 7 tonas žvyro, kuris buvo išimtas iš po plytelių. Žvyro jis krovė du kartus, abu kartus pakrauti jam liepė S. M.. Krovė ir atsijas iš krūvelės, kurios buvo su žemėmis supiltos aikštės kampe. Jų įkrovė gal dvi mašinas, krovė nepilnus kaušus. Pakrauti atsijas jam taip pat liepė jo darbų vadovas S. M.. Kur vežė žvyrą ir atsijas ir ar už juos atsiskaitė, nežino.

39Liudytojas G. Š. teisiamajame posėdyje parodė, kad pažįsta Ž. Ž., pas jį dirbo, atliko gerbūvio darbus. Jis dirbo UAB „Storasis ąžuolas“ trinkelių klojėju. Kai reikėdavo statybinių medžiagų, jomis rūpindavosi Ž. Ž.. Buvo naudojamas žvyras ir granito atsijos, iš kur jas vežė, jis nežino. Kiekių tiksliai nepamena, žvyro buvo atvežta 1 ar 2 mašinos, o kiek granito atsijų, nepamena.

40Ž. Ž., A. V. ir S. M. kaltę patvirtina ir kiti byloje surinkti įrodymai:

412009-05-15 tarnybiniu pranešimu Nr. 9.7-07-12 nustatyta, kad atlikus operatyvinį tyrimą nustatyti nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 228 str.2 d.požymiai, kad Ž. Ž. būdamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariu, Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininku, kelis kartus kreipėsi į Jonavos rajono savivaldybės administracijos Remonto, ūkio ir statybos skyriaus vyr.specialistą A. V. atsakingą už savalaikį ir kokybišką „Sąjūdžio aikštės“rekonstrukcijos darbų vykdymą ir priežiūrą Jonavos mieste su prašymu, kad šis nurodytų rangovams - UAB „Statva“ darbininkams pakrauti jam sunkvežimį granito atsijų, skirtų aikštės grindinio rekonstrukcijai. Užfiksuota, kad du krovininiai sunkvežimiai buvo pakrauti granito atsijomis, kurios buvo pristatytos į Ž. Ž. gyvenamojo namo kiemą adresu ( - ), kur vyksta statybos darbai (I t., b.l.1);

422009-05-15 pranešimu prokurorui apie pradėtą ikiteisminį tyrimą Nr. 4-07-604 nustatyta, kad LR STT Kauno valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 07-1-00112-09 dėl nusikaltimo, numatyto LR BK 228 str. 2 d. požymius (I t.,b.l.2-3);

432009-04-29 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolais nustatyta, kad 2009-01-14 Kauno apygardos prokuratūros teikimu Nr. 02-070 KF, Kauno apygardos teismo 2009-01-14 nutartimi Nr. OS-71 operatyviniai veiksmai buvo taikomi Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus V. Š. atžvilgiu, buvo leista kontroliuoti V. Š. naudojamo telefono Nr. ( - ) elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją,ją fiksuoti, kaupti, daryti įrašus (I t., b.l.4, 6);

442009-04-29 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolais nustatyta, kad 2009-01-14 Kauno apygardos prokuratūros teikimu Nr. 02-069 KF, Kauno apygardos teismo 2009-01-14 nutartimi Nr. OS-70 operatyviniai veiksmai buvo taikomi Jonavos rajono tarybos nario Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. atžvilgiu, buvo leista kontroliuoti Ž. Ž. naudojamo telefono Nr. 8-614-64811 elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuoti, kaupti, daryti įrašus (I t., b.l.8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19);

452009-04-29 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolais nustatyta, kad 2009-04-22 Kauno apygardos prokuratūros teikimu Nr. 02-724 KF, Kauno apygardos teismo 2009-04-22 nutartimi Nr. OS3-752 operatyviniai veiksmai buvo taikomi Jonavos rajono tarybos nario Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. atžvilgiu, buvo leista kontroliuoti Ž. Ž. naudojamo telefono Nr. ( - ) elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuoti, kaupti, daryti įrašus (I t., b.l.20, 21, 22, 23, 24, 25);

462009-04-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu nustatyta, kad 2009-04-17 tarp 9 val. 50 min. ir 9 val. 59 min. LR STT Kauno valdybos operatyvinės veiklos skyriaus Žvalgybos poskyrio vyresnysis specialistas N. D. atliko operatyvinę apžiūrą Jonavos miesto Sąjūdžio aikštėje, kur užfiksuotas į Sąjūdžio aikštės teritoriją įvažiuojantis Mercedes klasės savivartis sunkvežimis, v.n. ( - ). Į jį pakraunama 8 traktoriuko BOBCAT kaušai granito atsijų. Pasikrovęs granito atsijų, sunkvežimis MB, v.n. ( - ), išvažiavo iš Sąjūdžio aikštės (I t., b.l.26-29);

472009-04-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu nustatyta, kad 2009-04-17 tarp 10 val. 02 min. ir 10 val. 06 min. LR STT Kauno valdybos operatyvinės veiklos skyriaus Žvalgybos poskyrio vyresnysis specialistas N. D. atliko operatyvinę apžiūrą Jonavos miesto Veterinarijos gatvėje, kur užfiksuotas į Veterinarijos gatvę atvažiuojantis MB sunkvežimis, v.n. ( - ), ir iš jo išpilamos granito atsijos (I t., b.l.30-34);

482009-04-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu nustatyta, kad 2009-04-27 tarp 14 val. 11 min. ir 14 val. 17 min. LR STT Kauno valdybos operatyvinės veiklos skyriaus Žvalgybos poskyrio vyresnysis specialistas N. D. atliko operatyvinę apžiūrą Jonavos miesto Sąjūdžio aikštėje, kur užfiksuotas į Sąjūdžio aikštės teritoriją įvažiuojantis MB sunkvežimis, v.n. ( - ) Į jį pakraunama 5 traktoriuko BOBCAT kaušai granito atsijų. Pasikrovęs granito atsijų, sunkvežimis išvažiavo iš Sąjūdžio aikštės (I t., b.l.35-39);

492009-04-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu nustatyta, kad 2009-04-27 tarp 14 val. 18 min. ir 14 val. 25 min. LR STT Kauno valdybos operatyvinės veiklos skyriaus Žvalgybos poskyrio vyresnysis specialistas N. D. atliko operatyvinę apžiūrą Jonavos miesto Veterinarijos gatvėje, kur užfiksuotas sunkvežimis MB, v.n. ( - ) užfiksuota, kaip išpilamos granito atsijos (I t., b.l.40-44);

502009-05-20 Ž. Ž. išaiškinta teisė turėti gynėją, gintis pačiam ar per pasirinktą gynėją ar gauti teisinę pagalbą pagal įstatymą nuo sulaikymo ar pirmosios apklausos momento, Ž. Ž. ginė pasirinktas gynėjas adv. A.Žalnerauskas, o A.Žalnerauskui sergant ar sprendžiant klausimą dėl A.Žalnerausko nušalinimo pagal advokatūros 25 str. valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos paskirtas gynėjas A. Š., Ž. Ž. pareikšti įtarimai numatyti LR BK 228 str. 2 d., 178 str. 2 d. (VI t., b.l.2-54); Ž. Ž. parodė žinojęs, jog savivaldybės Sąjūdžio aikštėję vyksta rekonstrukcijos darbai, žinojo, kad A. V. yra statybos darbų ir medžiagų specialistas, todėl kreipęsis į jį kelis kartus dėl rekomendacijos ir pagalbos įsigyti statybinių medžiagų, žvyro ir atsijų, A. V. pasakė, kad ras kur nusipirkti medžiagų, žvyro ir atsijų; A. V. nurodė vairuotoją, kurio tel. Nr. ( - ), susisiekęs su vairuotoju V, V 2009 m. balandžio pradžioje atvežęs keletą mašinų žvyro, su mašina MERCEDES, buvo sutaręs, kad V sumokės Zatyšių karjere už žvyrą, tiek jam atiduos už kurą.

512009 m. balandžio mėn. paskambinęs A. V. ir paklausęs, kur galės nusipirkti atsijų, jis pasakė, kad „Sąjūdžio „aikštėje UAB „Statva“ vykdo trinkelių klojimo darbus, ir į objektą veža atsijas., tada paprašęs jo susitarti dėl galimybės nusipirkti dvi mašinas atsijų, A pasakė, kad paprašys kad „Statva“ atsivežtų papildomą kiekį atsijų, ir Ž. Ž. galės nusipirkti, tačiau privalo susirasti transportą; A. V. neklausęs kokia bus kaina, tačiau prašęs, kad paimtų sąskaitą faktūrą; dar pasakęs, kad paprašys atsijas atvežti V; A po kelių dienų paskambino, kad sekančią dieną V gali atvažiuoti į Sąjūdžio aikštę, ir į jo mašiną pakraus atsijas, o sąskaitą faktūrą perduos Ž. Ž., su V susiskambinęs, ir jis atvežė dvi našinas į gyvenamojo namo kiemą adresu ( - ), ir išpylė kieme ir prie tvoros( t. 6, b.l. 10-12).

522009-05-22 A. V. išaiškinta teisė turėti gynėją, gintis pačiam ar per pasirinktą gynėją ar gauti teisinę pagalbą pagal įstatymą ,reglamentuojančio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, nustatyta tvarka, turėti gynėją nuo sulaikymo ar pirmosios apklausos momento, A. V.; pranešimo apie įtarimą įteikimo metu ir apklausiant įtariamuoju A. V. gynėjo nepageidavo; apklausiant įtariamuoju parodė, kad yra paskirtas Jonavos m. sąjūdžio aikštės rekonstrukcijos darbų prižiūrėtoju; iš V. Š. gavo Ž. Ž. telefono numerį, žinojo, kad Ž. Ž. yra Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys; V. Š. sakė, kad reikia pagalbos, kad reikia Ž. Ž. poro mašinų žvyro; atsakęs, kad pažiūrės, todėl paskambinęs UAB „Statva“ darbų vykdytojui S. M., paklausęs, ar jis gali poros mašinų žvyro, po to pasakęs V. Š., kad viskas sutarta, nežino, kas pakrovė žvyrą ar kas išsivežė; po poros savaičių A. V. paskambinęs Ž. Ž. ir asmeniškai paprašęs poros mašinų atsijų, pripažino paskambinęs S. M. ir paklausęs, ar jis galės pakrauti atsijų, S sakė-pažiūrėsiu, tą pačią dieną pats paskambinęs Ž. Ž., bet jis nekėlė ragelio, po to Ž. Ž. pats perskambino, jam pasakęs, kad Ž. Ž. atvažiuotų kitą dieną apie 10 val., tada sutarę tik dėl vienos mašinos granito atsijų., 2009 m. balandžio mėnesio pabaigoje paskambino Ž. Ž., ir vėl paprašė granito atsijų, pats A. V. perskambinęs S. M., ir davęs jam Ž. Ž. telefoną, pasakęs, kad patys bendrautų, Kai Ž. Ž. kreipėsi telefonu į A. V., dėl žvyro ir granito atsijų, jis neprašė jokių pateisinančių įsigijimo dokumentų, tai yra sąskaitų faktūrų, be to su juo nekalbėję apie jokius atsiskaitymus; pats V. V. jokių pinigų nei UAB „Statva“ darbininkams ar vadovams už žvyrą ir atsijas, kurias į namus parsivežė Ž. Ž., nemokėjęs. Supranta, kad blogai pasielgęs kreipdamasis į UAB „Statva“ darbų vykdytoją S. M. ir jo paprašęs žvyro ir atsijų; kaltu prisipažįsta ir gailisi, mano, kad Ž. Ž. norėjęs pasinaudoti pačiu A. V.( t.6, b.l 55-59), vėliau A. V. pageidaujant jį gynė advokatė D. V., parodymus pakeitė, ir pareiškus įtarimus pagal LR BK 228 str. 2 d., 178 str. 2 d. parodymus duoti atsisakė, kaltu neprisipažino( t.6, b.l. 61-91).

532009-05-26 S. M. išaiškintos įtariamojo teisės, teisė turėt gynėją, pareikštas įtarimas pagal LR BK 178 str. 2 d (V t., b.l.178-180), S. M. apklaustas įtariamuoju kaltu prisipažino, parodė, kad dirba UAB„Statva“ statybos vadovu, A. V. atlieka statybos objektų darbų priežiūrą, tikrina darbo kokybę, ir kad nebūtų viršyti sąmatiniai skaičiavimai, su Ž. Ž. teko bendrauti mob. ryšio telefonu, jo numerį davė A. V., R. G. yra pavaldinys,kartu dirba UAB „Statva“, yra traktoriaus BOBCAT vairuotojas, V. P. nepažįsta; 2009 m. balandžio mėn.pradžioje į statybos objektą atvažiavo V. Š., jis paprašė vieną mašiną žvyro, nesakė kam jam reikia, paminėjo, kad geram jo pažįstamam, nurodęs BOBCAT vairuotojui R. G.,kad jis pakrautų vieną mašiną į atsiustą mašiną, ir pakrovę vieną mašiną apie 3,5 t žvyrojo vertė gali būti apie 120 Lt, , pats matęs, kaip buvo pakrauta viena mašina žvyro, , ar vėliau tas vairuotojas vėl buvo atvažiavęs žvyro, nematė; 2009 m. balandžio mėnesį į S. M. kreipėsi A. V., ir paprašė pakrauti granito atsijų, po poros dienų prisistatęs vairuotojas nuo A. V. pasakė, kad atvyko granito atsijų, R. G. pasakęs, kad pakrautų mašiną granito atsijų ; po poros savaičių vėl paskambino A. V. ir davė vieno asmens, Ž. Ž. telefono numerį, pasakė , kas S. M. paskambintų Ž. Ž. ir susitartų dėl granito atsijų, paskambinus Ž. Ž. paprašė pakrauti mašiną granito atsijų, pats sutikęs, pasakęs, kad pakraus, tada kreipėsi į traktoriaus BOBCAT vairuotoją R. G. pasakęs pakrauti granito atsijų, kiek jų buvo pakrauta nežino, nes nematė. Nei dėl žvyro, nei dėl granito atsijų dėl apmokėjimo niekas nesikreipė ir dėl apmokėjimo su niekuo nesitaręs, jokių sutarčių dėl žvyro ar atsijų perdavimo su niekuo sudaryta nebuvo, jokių PVM sąskaitų faktūrų niekam neišrašęs (V t., b.l.181-182, 187-188, 192, 198, 201-202);

54UAB „Statva“ 2010-01-27 raštu Nr. 01-02 ir 2010-02-09 raštu Nr. 01-02 nustatoma, kad Sąjūdžio aikštėje buvo numatyta atlikti betoninių plytelių dangos ir išardymo ir žemės planiravimo darbus, nereikalingus grunto-žvyro mišinį po planiravimo darbų 3023 m3, išvežti iš statybos teritorijos į užsakovo nurodytą vietą, UAB „Jonavos paslaugos“ sąvartyną (II t., b.l.79), grunto pakrovimo vertė 10,65 Lt/m3 , 2009 m. balandžio mėn. vidutinė vertė 27,98 Lt/ m3( su PVM (II t., b.l.80- 81); UAB “Ukmergės Versmė“ 2010-05-13 raštu Nr. 05/1-4 raštu nustatyta, kad prekiaujamos žvyro produkcijos kainos (II t., b.l.84). 2010-05-13 UAB „Granitas“ raštu Nr. 86 nustatyta, kad 2009 m. balandžio mėn. granitinės skaldos fr. 2-5 mm vienos tonos kaina buvo 119,32 Lt (II t., b.l.85-86).

55Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-05-23 įsakymo Nr. 13B-555 kopiją, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-01-20 įsakymo Nr. 13B-60 kopiją, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-08-18 įsakymo Nr. 16B-237 K kopiją, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-07-01 įsakymo Nr. 16B-209K kopiją nustatoma, kad patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės administracijos Remonto, ūkio ir statybos skyriaus nuostatai, šio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas, A. V. paskirtas atsakingu už savalaikį ir kokybišką darbų vykdymą prižiūrint Sąjūdžio aikštės rekonstrukcijos darbus, A. V. charakterizuojamas teigiamai, kaip atliekantis pareigas tinkamai, darbų dokumentacija veda tvarkingai, atlieka statybos ir darbų priežiūrą, pagarbus , dalykiškas ( t.2, b.l. 99-110).

56Statybos rangos sutartimi Jonavos rajono savivaldybės administracija perdavė rangovui UAB „Statva“ rekonstravimo darbams atlikti“Sąjūdžio“ aikštę, numatė šalių atsakomybę(II t., b.l.99-110,113-199, sudaryta statybos techninės priežiūros sutartis Sąjūdžio aikštės rekonstrukcijos darbų techninei priežiūrai(t.2, b.l. 200-202).

57prie bylos prijungta statybos darbų žurnalų Nr. 1 ir Nr. 2 kopijos, bei Jonavos miesto Sąjūdžio aikštės rekonstrukcijos techninio projekto komplektas ( III t. b.l.1-199, IV t., b.l.1-218);

582009-12-29 Jonavos rajono savivaldybės administracijos raštu Nr. 6B-19-5228 nustatyta, kad Jonavos rajono savivaldybės administracija pateikė dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas (V t., b.l.1-9);

592009-08-24 UAB „Statva“ raštu Nr. 09-06 nustatyta, kad UAB „Statva“ pateikė atliktų darbų kopijas, darbų vadovo S. M. darbo sutarties kopiją bei jo charakteristiką (I t., b.l.53-200; II t., b.l.1-67); 2006-10-30 darbo sutartimi nustatyta, kad minėta neterminuota darbo sutartis sudaryta tarp UAB „Statva“, atstovaujamos direktoriaus J. R., ir S. M. statybos vadovo pareigoms užimti (I t., b.l.55-56). 2009-08-19 UAB „Statva“ charakteristika nustatyta, kad S. M. charakterizuojamas teigiamai , pareigingas, geranoriškas, sprendžia visus statybos darbus ir priima sprendimus (I t., b.l.57).

602009-08-14 Jonavos rajono savivaldybės mero raštu Nr. 6B-02-3125 nustatyta, kad Jonavos rajono savivaldybės meras pateikė sprendimo 2008-12-18 Nr. 1 TS-288 kopiją su priedu, sprendimų dėl rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo kopijas, mero potvarkio kopiją, direktoriaus įsakymų dėl komisijų sudarymo kopijas bei Ž. Ž. charakteristiką; Jonavos rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamentu nustatyta, kad tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas. Naujai išrinktos tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią naujai išrinkta savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios tarybos narys jame prisiekia. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-12 sprendimu dėl rajono savivaldybės komitetų sudarymo Nr. 1 TS-91 ir Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimu dėl rajono savivaldybės komitetų sudarymo Nr. 1 TS-92 nustatyta, kad Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto nariu paskirtas Ž. Ž.. Savivaldybės mero pavaduotojas V. B. Ž. Ž. charakterizuoja teigiamai, nurodo, kad jis savivaldybės taryboje yra vertinamas, jo sprendimai susilaukia kolegų pritarimo ir palaikymo, politikas nevengia asmeninės atsakomybės, buvo išrinktas 2003-2007 matų kadencijai ir 2007 m. išrinktas tarybos nariu. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-06-19 įsakymu dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo nustatyta, kad į viešėjam pirkimui organizuoti „Sąjūdžio aikštės detaliojo plano rengimas“ komisijos sudėtį įeina ir Ž. Ž. (V t., b.l.70); Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-06-02 įsakymu Nr. 13B-594 dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo nustatyta, kad į viešėjam pirkimui organizuoti „Sąjūdžio aikštės rekonstrukcijos darbai“ komisijos sudėtį įeina ir Ž. Ž. (V t., b.l.125); Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-07-30 įsakymu dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo nustatyta, kad į viešajam pirkimui organizuoti „Sąjūdžio aikštės rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros paslaugos“ komisijos sudėtį įeina ir Ž. Ž. (V t., b.l.137); (V t., b.l.10-156);

612009-06-09 UAB „Statva“ raštu Nr. 04-18/484 nustatyta, kad 2009-05-27 S. M. grąžino į statybos objektą 4,88 t. granito atsijų, įmonė civilinio ieškinio nereikš, o su S. M. susitaikė ir prašo jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės (I t., b.l.50-51);

622009-10-19 UAB „Statva“ raštu Nr. 04-07-1204 nustatyta, kad UAB „Statva“ pateikė fizinės objekto apsaugos sutartį Nr. J-136, pagal kurią darbo dienomis objektas buvo saugomas nuo 16 iki 7 val., o per išeigines ištisą parą bei, kad statybinės medžiagos buvo sandėliuojamos objekto teritorijoje, kuri buvo aptverta metaline tvora (II t., b.l.68-73);

632010-05-24 UAB „Statva“ raštu Nr. 04-18/483 nustatyta, kad UAB „Statva“ pateikė 2009-04-06 susitarimo pratęsti saugos sutartį J-136, sudarytą 2009-03-09, neterminuotam laikotarpiui, bei PVM sąskaitų- faktūrų kopijas (II t., b.l.89-95); 2010-05-24 UAB „Statva“ raštu Nr. 04-18/483 taip pat nustatyta, kad 2009-04-01 ir 2009-05-01 bei visomis kitomis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. už objekto apsaugą buvo atsakingas statybos vadovas S. M. (II t., b.l.89);

642009-05-20, 2009-05-25 UAB „Statva“ raštais Nr. 04-18/397 ir Nr. 04-18/424 nustatyta, kad minėta įmonė nuo 2009-01-01 iki 2009-05-20 granito atsijų nei fiziniams, nei juridiniams asmenims nepardavė bei, kad granito atsijas pirko iš UAB „Granitas“ (I t., b.l.45-47);

652010-05-26 tarnybiniu parnešimu nustatyta, kad galimai pavogta yra žvyro (fr. 0/16) 2009-04-07 4 kaušai, t.y. 4x480 kg-1920 kg ir 2009-04-09 4kaušai- 1920 kaušai-1920 kg, viso 8 kaušai: 1920 kg+1920 kg= 3840 kg (3,84 t.), o jo vertė- 3,84 t. x 26,00 Lt= 99,84 Lt bei atsijų (fr. 2/5) 2009-04-17 8 kaušai, t.y. 8 x 450 kg=3600 kg ir 2009-04-27 5 kaušai, t.y. 5 x 450 kg=2250 kg, viso 13 kaušų- 3600 kg + 2250 kg=5850 kg (5,85 t.), o jo vertė – 5,85 t. x 112,11 Lt/t=655,84 Lt (II t., b.l.96-97);

662010-05-13 tarnybiniu pranešimu nustatyta, kad žvyro vežimai iš Sąjūdžio aikštės į Veterinarijos gatvę Jonavoje buvo du: 2009-04-07 ir 2009-04-09, žvyro frakcija- 0,16 bei, kad atsijų vežimai iš Sąjūdžio aikštės į Veterinarijos gatvę Jonavoje buvo du: 2009-04-17 ir 2009-04-27, atsijų frakcija- 2,5 (II t., b.l.82);

672009-10-23 UAB „Statva“ raštu Nr. 04-18/938 nustatyta, kad UAB „Statva“ pateikė Ž. Ž. statybinių medžiagų perdavimo – priėmimo aktą ir krovinio važtaraštį. Iš UAB „Granitas“ 2009-05-27 krovinio važtaraščio serija GRA Nr. 2000057183 nustatyta, kad Ž. Ž. (mokėtojas ir vežėjas) iš Elektrėnų 16, Kaune vežė granitinę skaldą fr.2-5 mm 4,880 t, viso už 692,91 Lt ir pridavė į objektą, priėmė statybos vadovas S. M. (II t., b.l.74-77);

682010-05-13 UAB „Ukmergės versmė“ raštu Nr. 05/1-4 nustatyta, kad 2009 m. balandžio mėn. žvyro atsijos, fr. 0/8, kaina-11,0 Lt už toną, žvyro, fr. 0/32, kaina-11,0 Lt už toną, žvyro skaldelės, fr. 0/16, kaina-36,0 Lt už toną, žvyro skaldos, fr. 0/45, kaina-36,5 Lt už toną (II t., b.l.83-84);

69UAB „Granitas“ 2009 m. balandžio mėnesio granitinės skaldos kainos buvo 119,32 Lt plius PVM vienos tonos (frakcija 2-5 mm, II t., b.l.85- 86).

702010-06-01 UAB „Statva“ generalinis direktorius J. R. oficialiai pateikė civilinį ieškinį Kauno apygardos prokuratūrai dėl 208,59 Lt likusios neatlygintos turtinės žalos priteisimo iš Ž. Ž., pagrobė UAB „Statva" priklausantį turtą - apie 4 tonas žvyro (frakcija 0/16), kurių bendra vertė apie 99,84 Lt ir apie 6 tonas granito atsijų (frakcija 2-5m.m.), kurių bendra vertė apie 655,84 Lt, o tiksliau - apie 755,68 Lt, kurią patyrė UAB "Statva" turtinę žalą 755,68 Lt sumoje; padarytos turtinės žalos dydis įrodytas civilinio ieškovo UAB "Statva" paskaičiavimais ikiteisminiame tyrime (V t., b.l.175); 2010-06-01 nutarimu pripažinti civiliniu ieškovu UAB „Statva“ direktorius J. R. pripažintas civiliniu ieškovu (V t., b.l.176);

71Vertinant byloje surinktus įrodymus, kaltinamųjų Ž. Ž., A. V. ir S. M. kaltės klausimą vertinami ir įrodymai surinkti byloje operatyvinio tyrimo stadijoje. Byloje nustatyta, kad operatyvinio tyrimo veiksmai šioje byloje buvo vykdomi tuomečių Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus V. Š. ir Jonavos rajono tarybos nario ir Jonavos rajono savivaldybės Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. atžvilgiu: buvo leista kontroliuoti V. Š. naudojamo telefono Nr. ( - ) elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuoti, kaupti, daryti įrašus (I t., b.l.4, 6); Ž. Ž. naudojamo telefono Nr. ( - ) elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuoti, kaupti, daryti įrašus (I t., b.l.8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) bei Ž. Ž. naudojamo telefono Nr. 8-614-64811 elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją, ją fiksuoti, kaupti, daryti įrašus (I t., b.l.20, 21, 22, 23, 24, 25). LR Operatyvinės veiklos įstatymo 9 str. 1 d. nurodyta, kad operatyvinis veiksmas atliekamas, kai nusikalstamos veikos požymiai nėra nustatyti, bet turima informacijos apie rengiamą, daromą ar padarytą labai sunkų ar sunkų nusikaltimą arba apie apysunkius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 131 straipsnyje, 145 straipsnio 2 dalyje, 146 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 151 straipsnio 2 dalyje, 162 straipsnyje, 178 straipsnio 2 dalyje, 180 straipsnio 1 dalyje, 181 straipsnio 1 dalyje, 187 straipsnio 2 dalyje, 189 straipsnio 2 dalyje, 1891 straipsnio 1 dalyje, 198 straipsnio 2 dalyje, 213 straipsnio 1 dalyje, 214 ir 215 straipsniuose, 225 straipsnio 1 dalyje, 226 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 227 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 228 straipsnio 1 dalyje, 2281 straipsnyje, 240 straipsnyje, 253 straipsnio 1 dalyje, 256 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 301 straipsnio 2 dalyje, 302 straipsnio 2 dalyje, 307 straipsnio 1 ir 2 dalyse, arba apie nusikaltimą rengiantį, darantį ar padariusį asmenį. Šioje byloje nustatyta, kad operatyvinis tyrimas byloje buvo atliekamas dėl Ž. Ž. ir V. Š. galimų nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos LR BK 228 str. 2 d. Pradėjus ikiteisminį tyrimą Ž. Ž. ir A. V. buvo inkriminuotas nusikaltimo, numatyto LR BK 228 str. 2 d. padarymas (I t., b.l.2). Teisminio nagrinėjimo metu, Ž. Ž. buvo pateikti kaltinimai, numatyti LR BK 228 str., 178 str. 2 d., A. V.- 228 str. 2 d., 178 str. 2 d., S. M.- 178 str. 2 d. (VII t., b.l.25-40). Teisminio nagrinėjimo metu prokurorui pateikus patikslintus kaltinimus, Ž. Ž. kaltinimas pagal LR BK 228 str. 2 d. (baudžiamojo įstatymo straipsnio redakcija, galiojusi iki 2011-07-05) ir 24 str. 5 d., 184 str. 1 d., A. V.- pagal LR BK 228 str. 2 d. (baudžiamojo įstatymo straipsnio redakcija, galiojusi iki 2011-07-05) ir 24 str. 5 d., 184 str. 1 d., S. M.- 184 str. 1 d. Esant tokioms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad operatyvinis tyrimas byloje buvo pradėtas ir atliekamas nepažeidžiant įstatymų reikalavimų.

72Teisminio nagrinėjimo metu byloje taip pat buvo tikrinimas teisinis pagrindas operatyvinių tyrimų veiksmams atlikti. Jonavos rajono apylinkės teismo 2011-02-02 nutartimi (VII t., b.l.113) Kauno apygardos prokuratūra buvo įpareigota iki 2011-02-28 teismui pateikti Kauno apygardos prokuratūros 2009-01-14 teikimą Nr. 02-069 KF, Kauno apygardos teismo 2009-01-14 nutartį Nr.OS-70, Kauno apygardos prokuratūros 2009-04-22 teikimą Nr. 02-724 KF, Kauno apygardos teismo 2009-04-22 nutartį Nr. OS3-752 dėl atliktų operatyvinių tyrimo veiksmų (nuorašus). Teismui buvo pateiktos LR STT Kauno valdybos 2009-01-13 motyvuoto rašto Nr. 3S-07-12 „Dėl teikimo panaudoti technines priemones specialia tvarka“ išrašo kopija, Kauno apygardos prokuratūros pažyma dėl 2009-01-14 teikimo Nr. 02-069 KF Kauno apygardos teismui, Kauno apygardos teismo pažyma dėl 2009-01-14 nutarties Nr. 0S-70 priėmimo, LR STT Kauno valdybos 2009-04-20 motyvuoto rašto Nr. 3S-07-60 „Dėl teikimo panaudoti technines priemones specialia tvarka“ išrašo kopija, Kauno apygardos prokuratūros pažyma dėl 2009-04-22 teikimo Nr. 02-724 KF Kauno apygardos teismui, Kauno apygardos teismo pažyma dėl 2009-04-22 nutarties Nr. 0S3-752 priėmimo, kuriomis buvo sankcionuoti operatyviniai veiksmai (VII t., b.l.139-145). Minėti dokumentai patvirtino atliekamų operatyvinių veiksmų teisėtumą ir pagrįstumą.

73Byloje surinkta slapta operatyvinė informacija buvo išslaptinta, remiantis LR operatyvinės veiklos įstatymo 17 str., surašius operatyvinių veiksmų atlikimo protokolus. Teismo vertinimu, slaptų operatyvinių veiksmų išslaptinimo procedūros nebuvo pažeistos, surinkta operatyvinė informacija pripažįstama įrodymais šioje baudžiamojoje byloje. Teismui vertinant telefoninių pokalbių įrašus, nekyla abejonių, kad nurodytais telefonais naudojosi būtent kaltinime nurodyti asmenys, užfiksuoti operatyvinių veiksmų atlikimo protokoluose-Ž. Ž., A. V., S. M. bei apklausti liudytojai ,to neneigia ir patys kaltinamieji.

74Vertinant užfiksuotus telefoninius pokalbius, darytina vienareikšmiška išvada, kad Ž. Ž. ir A. V. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir Ž. Ž. sukurstė A. V. ir S. M., o A. V. sukurstė S. M. padaryti nusikalstamą veiką.

75Byloje užfiksuota, kad:

762009-04-07 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo V. Š. (Š) ir vairuotojo V. P. (V) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „Š- Žiūrėk tu važiuoji gal kur nors čia šiandien su savo sunkvežimiuku nevažiuoji per miestą; V- Per miestą tai nevažiuoju. Dabar „Achemoj“, kur šiltnamiai išgriauti vamzdžius renku. Š- Kada važiuosi per miestą, čia? V- Ant vakaro. Apie kokią gal penktą valandą. Š- Ne. Man reiktų, kad darbo metu tu važiuotum. Nu rytoj, pavyzdžiui nevažiuosi, čia? V- Rytoj dirbu gaisrinėj, V. Poryt. Š- Poryt, tiktai, ne? V- O ką tu norėjai V? Š- Reiktų biški žvyro, kad atvežtum. Čia tau įmes su „ Bobcatu“. V- Iš kurios vietos maždaug? Š- Iš centro pačio. Iš aikštės. Kur „ Svetainė“, žinai? V- Aha. Ir kur nuvežt? Iki tavo namų? Š- Ne. Iki Kauno gatvės šimto ten. Pas Ž. V- Aha. Š- Kauno gatvės galas. Ten toks ir vežimas. Bet vat nėra mašinų. V- Tai žiūrėk V, ką aš žinau? Iki kelių jie ten dirba? Iki penkių vis tiek, ar ne? Š- Ne, iki penkių nebūna. Jie Utenon anksčiau važiuoja turbūt. Ai iki penkių, puse penkių tiks tada. V- Ai tai gerai. Gal aš tada V ir suspėsiu. Aš va dar valanda laiko prie tų vamzdžių dar pabūsiu, susikrausiu kolai, paskui nuvežu aš juos iki Šveicarijos išsiverčiu ir tada gal aš tau paskambins, Š- Tai, žėk užvažiuok tada į tą aikštę iš kart žinai pro vartelius. V- Jo, jo, jo. Š- Ir S yra objekto vadas čionai. V- S, jo? Š- Nu arba A. Sako S arba A. Jeigu S nebus, tai A yra. Tai čia jie viską žino, ten skambtelk man tada. Aš tau pasakysiu kur išpilt tada? Gerai? V- Gerai. Š- Tvarkoj. Nulis šešiolika. Tavo nedidelė mašinėlė ten kaip tik bus.“ (I t., b.l.4-5);

772009-04-09 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo V. Š. (Š) ir vairuotojo V. P. (V) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „Š - Tai žvyras važiuoja šiandieną? V- Važiuos, važiuos V Va vežu į Juodmeną dabar (n.f.) iš .. Versmės“, Š- Aha. V- Važiuoju krautis. V. Tada grįždamas iš Juodmenos stabteliu centre, ten pas tą kaip jo vardas G? Š- S. S. V- S. Jo. Jisai judesį daro ten. Jo dirba. jo. Š- Nu, jo. Jie dirba. Su ūsais toksai. Jeigu ką. tai skambaliok, jeigu nerasi. V- Jo, jo, jo V. Supratau. Aš duosiu tau žinot. Tai tada nuvežti ten prie šimtinio, namo to? S- Ne. Kur šimtas. Veterinarijos gatvė kyla į viršų ten. žinai. V- Jo. Ir ten kraštinis gal ten toks namas prie stačio kranto? Ten kur stato gražiai? Š- Jo, jo, jo. Ten toks kur ūkinis nugriautas, toks. V- Jo. Supratau. Š- Prie pat linijos ten elektros. V- Prie pat linijos elektros, žinau, žinau. Tai ten atsiremia jau prie kranto. Tai dabar kai aš pasuksiu, V, ten Veterinarijos gatve jis man bus po dešine tas namas, tas paskutinis. Š- Jo po dešine paskutinis į galą važiuok ir išversi ten. V- Aš žinau. Iš Kurmėgalos chebra ten statė tvorą tam žmogui. Š- Jo, jo, jo. Tie kur tvorą ten statė, tie patys. V- Nu, nu. Žinau V. Supratau. Tai ten prie tvoros kažkur ant kelio ir išverst, ane? Š- Yra chebros tenai. Ne. Gal į vidų įvažiuosi galu gal tenai? Ten sakė dirba. Yra ten. Jiems ten reikia. V- Gerai V supratau. Š- Ten tą nulis šešiolika tau pakraus, ten tokio žvyro. V- Jie žino ten kokio pakraus S, turbūt žino, ane? Š- Jo, jo, jo. V- Gerai V, važiuoju į „Versmę“. Va jau atvažiavau betono pasikraunu. Š- Tvarkoj. Davai. V- Ir važiuoju. Ir grįždamas nuvežu ten. Gerai V.“ (I t., b.l.6-7);

782009-04-14 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. (Ž) ir trinkelių klojėjo G. Š. (G) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „... G- Aha. Mes šitą žvyrą išsivežiojom, viską dabar tik tai laukiam dabar viskas vibravimo. Galima biški atsijas atvežinėt. Ž- Aha. Viskas labai gerai. Dabar G tai ten kaip pylė ir vietoj tos mašinos ant asfalto papylė to žvyro, ane? G-Jo. Ž- A ten jis likęs, jau nelikęs? G- Likęs. Ž- Likęs ten ane, tai ką jums išpylė ant kiemo išsilyginot. G- Taip. taip. taip. Ž- O kas tenais tai likę? Ane? G- Jo. Bet ten dar reikės. Ž- Dabar gerai G. Kaip su atsijom daryt? Pavyzdžiui aš rytoj atsivežčiau jas. G- Aha ir šalia žvyro tenai. Čia atsijos ir gale žvyras pavyzdžiui. Ž- Supratau. Kiek dabar tų atsijų? G- Nu tai tokią pačią mašiną. Ž- Tiek kiek veždavo? Tiek kiek žvyro, jo? G- Jo, jo, jo. Tokią pačią mašinytę. Ž- Užteks, jos? G- Turėtų užtekt. Ž- Turėtų užtekt atsijų. Supratau. G- Kitaip stovėsim. Ž-Nu. G- Paskui stovėsim jei nebus atsijų. Ž- Ta prasme su darbais? Ane? G- Taip. taip. taip. Ž-Jo. jo. Supratau. Ne, tai dabar aš taip supratau rytoj paties nebus? G- Ne. man ten egzaminam visokiem ruoštis reikia. Ž- Užsiėmęs? Jo, jo. Ryt jūs nedirbat, o ryt, o šitą o poryt. Tai palauk rytoj trečiadienis. Aš biški išsimušiau iš ritmo jau. O dabar jūs ketvirtadienį būsit? G- Taip. Ž- Ir ketvirtadienį jau pradedat dirbt vėl. G-Jau. jau pradedam. Ž- Tai vienu žodžiu ketvirtadienį iš pačio ryto turi būt tos atsijos? G- Nu būtų labai gerai. Blogiausiu atveju, kad ketvirtadienį iš pačio ryto, kad atvežtų. Ž- Jo, jo. Bet jūs jau vežatės ir vibro plokštę, ane? G- Jo, jo, jo. Ž- Gerai. Atsijos bus per rytojų. G- Gerai, gerai. Ž- Atsijos bus. Nu tai ką? Viskas čia normaliai einasi..“ (I t., b.l.8-9);

792009-04-16 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. (Ž) ir vairuotojo V. P. (V) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „...Ž- Nu vakar nepykit vakare skambinausi vėlokai, gal matėt praleistą. Irgi iš V gavau tokį skambutį. Žėk V, norėjau paprašyti vieną dalyką. Viena mašiną reiktų atsivežt iš centro, atsijų. V- Kokių atsijų? Ė, tokių kur vežam žyrą. tą? Ž- Jo, jo. Tokia, bet ne žvyro. Atsijos, ant ko dedasi trinkės. Ir ten A viską žinos. Ten.. V- Šiandien negaliu, kadangi dirbu gaisrinėj. Ž- Ai. supratau, supratau. V- Visą parą. Tiktai rytoj ryte būsiu laisvas. Ž-M, blemba, niekaip net pusvalandžiui iššokt negalėtum? V- Ne, ne. Negaliu. Rukloj aš dirbu. Dar man kelionė, atvažiuot. Ž- Ne, tai aš su mašina prasilėkčiau. Ten niekaip pusvalandžiui neišlėktum, niekaip? V- Ne, nieko nėra. Mes dviese dirbam. Gaisrininkas ir vairuotojas. Ž- Viskas aišku supratau. V- Ir dabar net neįsivaizduoju ką padaryt. V gal kam kitam dar paskambina, kitam draugui A toksai yra. Ž- Kas toksai? V- A toks, kolega. Ž- Aha. V- Gal jisai ką nors pagelbės tada? V žino, jis. Ž- Jo, jo, jo. V- Nu, A sakyk paklausk, gal jisai šiandien nedirba. Jam rytoj į darbą. Gal jisai ką nors pj jeigu ką. Arba rytoj blogiausiu atveju iš ryto. Ž- Ne, matai man šiandien, nu jo čia blogiausiu. Nes kitas dalykas, kad jie dabar, jie šiandien turi dėt. V- Ai, jie neturi darbo. Ž- Nu jiems grynai šitam paruošta. Vakar su vibro plokšte susitvarkė, šiandien turi pradėt dėt. Aš bandysiu, gal jie vietoj kokią mašinytę turėtų, ką? V- Tai jie ten gal ir turi? Ten vežioja, ten vis tiek. Ž- Paklausiu aš tada. V- Jo, pažiūrėkit, jeigu ką tai rytoj be problemų (I t., b.l.10-11);

802009-04-16 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. (Ž) ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos Remonto, ūkio ir statybos skyriaus vyr. specialisto A. V. (A) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „... Ž- Labai, malonu. A, aš pas tave su labai dideliu, dideliu prašymu, žinai. A- Sakykite, prašau. Ž- Dabar žėk A, vakar aš ten kalbėjausi. V sutaręs, kad iš centro čia iki manęs davežtų atsijų mašinytę. Jau jisai ten pakalbėjo, sakė ten sutaręs, kad prieš dešimt pakrautų, žinai. A- Kas toksai sutaręs? Ž- V. V, nu Š. A- Ai. supratau. Ž- Nu jis vakar biški šnektelėjo su vyrais vietoj, jie sako gerai, atvaryk apie dešimtą valandą, sako mes pakrausim žinai. A- Apie dešimtą valandą pasitarimas. Ten chebros daug bus. Aš nežinau, kaip jie ten prieš dešimt turėjo tartis. Ž- Gal tada nuo pusę dešimt bus tas vyrukas, S, kaip jis. A-Nu. Ž- Tai, žiūrėk A ką aš norėjau paprašyt. Man turėjo tam. svarbiausia jis ten duoda, pakrauna, bet man reikėjo mašinos, o faktiškai aš galvojau, kad galės tas V, žinai toksai su Mersiuku važinėja. A- Nu žinau. Ž- Aš galvojau V, blemba aš dabar su juo kalbu, jisai budi gaisrinėj Rukloj ir niekaip negali, žinai. Ir aš nelabai turiu transporto. Klausyk, o jie ten negalėtų, aš mačiau jie tokį Maz-ą turi. A- Nu tai taip. Taip. Ž- Klausyk, jie su savo neprilėktų patys, jei užsikrautų, Čia? A- Nu tai reikia žiūrėt, nežinau. Reikia tada varyt pas tą S ir šnekėt. Ž-V man sakė, pusė dešimt atvažiuoja tas S. A- Tvarkoj. Aš pasiskambinsiu. Ž- Jo, jeigu galėtų jis pusė dešimt užkrovęs pasiųstų tą Maz-iuką? A- Nu tai Ž, tvarkoj. Ž- Ačiū tau labai A. A- Gerai.“ (I t, b.l.12);

812009-04-16 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. (Ž) ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos Remonto, ūkio ir statybos skyriaus vyr. specialisto A. V. (A) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „... A- Sveiki.. Žiūrėk, neturi jie šiandien mašinos. Tai reikia tartis ant rytojaus, kad V atvažiuotų, nes šiandien nieko nesigauna. Nes jis Maz-o irgi neturi. Ž- Aha. Aš vis tiek A kaip nors bandau ieškot mašinos. Stovi žmonės, nori dėti jas, žinai. A-Nu pasižiūrėk. Jie neturi, išvežę. Sako aš neturiu, jis dabar tik iš Utenos išvažiavo. Ž- Viskas aišku. A- Jisai bus prieš dešimt tiktai čia. Nes jis tiktai iš Utenos išvažiavo. Paklausiau, o jisai sako aš Maz-o neturiu. Ž- Prieš dešimt bus, ane? A- Jo, jo, jo. Ž- Tai jeigu mašina privažiuotų jis ten užkrautų? Duotų komandą? A- Nu tai jo, padarysim. Ž- Tai klausyk, aš bandau dar mašiną žiūrėtis. A- Tai pasižiūrėk. Jis neturi. Ž- Gerai, supratu. Bandau mašinytę dar žiūrėt...“ (I t., b.l.13);

822009-04-16 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. (Ž) ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos Remonto, ūkio ir statybos skyriaus vyr. specialisto A. V. (A) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „...Ž- Nu žinai, per visą dieną taip ir taip nerandu mašinos atsivežt. Dabar du tokie dalykai galimi. Arba gal pas tuos atsirado jau savas Maz-as, ar jie šiandien neturi, nežinai? A- Neturi jie šiandien visiškai, žinok. Ž- Neturės, ane? A- Neturi visiškai. Aš dabar iš tos aikštės ir grįžau. Buvau visą laiką tenai. Ž- Aha. A-Meras buvo, visi ten buvo suėję. Ž- O dabar matai, rytoj nuo aštuonių baigęs darbą V su tuo savo Mersu galėtų vežt. Dabar kelintą galėtų pakraut? Kad ten klausimų nekiltų, žinai. A- Aš tau perskambinsiu. Tuoj susiskambinsiu su jais ir paklausiu. Jie pasirodys, perkalbėsiu su jais ir paskambinsiu tau. Ž- Jo. A, aš tada laukčiau, kad tik pasakytų kelintą V privažiuot, ir tada viskas. Aš sutarčiau kad rytojui atvarytų jisai, gerai? A- Gerai, gerai. Ž- Nu lauksiu aš tada tavo skambučio... (I t. b.l.14);

832009-04-16 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. (Ž) ir vairuotojo V. P. (V) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „... Ž- Nu žiūrėk, dabar tik rytojui. Čia dabar kitaip, nebus. Aš tik laukiu dabar tik A pasakys kelintą galima krautis. Sakiau, jam, kad su V sutaręs nuo aštuonių jau, kaip sakoma mašina bus, žiną va, laukiu tik A, man turėtų pasakyt, kelintą valandą, žinai. Tai aš tau dar paskui paskambins kokios, jis už valandos žinos, žinai. V- Gerai, gerai, gerai. Ž- Kelintą mes galim jau rytoj krautis. Tai tiek to. Šiandien atboj, kaip sakoma, rytojui. V- Šiandien, ką jau čia trys valandos.... (I t., b.l.15);

842009-04-16 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. (Ž) ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos Remonto, ūkio ir statybos skyriaus vyr. specialisto A. V. (A) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „...Ž- Albertai, biški praleidau tavo vieną. A- Nieko, šitą be penkiolikos dešimt. Ž- Be penkiolikos dešimt, kad privažiuotų jau.? A- Jo. Ž- Supratau. Taip ir bus. A- Tvarkoj...“ (I t., b.l.16);

852009-04-16 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. (Ž) ir vairuotojo V. P. (V) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „...Ž- Supratau. Teisingas požiūris, V, aš išsiaiškinau kada reikia būt. V- Nu? Ž- Be penkiolikos dešimt. V- Be penkiolikos dešimt, būt ten? Ž- Aha. V- Supratau, Ž. Ž- Jo. nes sako ten pusei dešimt atvažiuoja tas žmogus. Ir jis ten vietoj duos komandą, kaip sakant užkraut. V- Supratau. Ž- Tai, va. Tai be penkiolikos dešimt, gerai? V- Gerai Ž į tą pačią vietą kaip visada.“ (I t., b.l.17);

862009-04-17 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. (Ž) ir vairuotojo V. P. (V) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „...V- Nu atvažiavau čia, bet lyg tai nieko nesimato, kaip čia? Ž- Nieko nesimato? V-Nu. Ž- Gerai. Tuoj aš perskambinsiu tenais. Kurioj vietoj tu stovi? V- Tai, va atsistojau aikštelėj, kur visada atvažiuoji prie žemių, atsistojau aš čia. Ž- Prie žemių ten ane, kažkur? V- Aha. Nu va kur visada mane jie krauna. Ž- Tuoj tada V paskambinsiu pasižiūrėsiu. V- Nu gerai. Ž- Gerai. (I t., b.l.18);

872009-04-17 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. (Ž) ir vairuotojo V. P. (V) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „..Ž- Dabar A, dabar nežinau nekelia. Gal tu gali iš darbininkų bet ko paklaust, sakyk kur yra S vadovas. V- Aha. Jisai ten v kurse dielo. ane? Ž- Jo jam ir V sakė ir A sakė ir jis ten viską žino. Tai tu sakyk, tai va aš čia atvažiavau atsijų tos mašinytės kur V. V- Ai, supratau, gerai. Ž- Sakyk, kaip V sakė. V- Aha, gerai. Ž- Tai jis ten iš kart. Tu dabar pas bet kokį darbininką kur yra S, paklausk. Jis ten sureguliuos, gerai V- Aha. (I t., b.l.19);

882009-04-27 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. (Ž) ir vairuotojo V. P. (V) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „..Ž- Gal galėtum, žėk tu iš centro čia dar biški tą atsijų mažytę dar atvežti dar? Ten užkraus. Tik privažiuot reiktų. V- Tai gerai Ž. Aš nuvešiu tau žvyriuką. Duosiu tau žinot, nesvarbu kur tu bebūsi. Ten sudiriguosi tą reikalą. Ž- Jo, jo. Aš telefonu atsiliepsiu ir aš viską suderinsiu. V- Gerai Ž. Ž- Tai tu tik privažiuotum ir vsio. V- Tai kai aš būsiu pas jumis tai aš duosiu jums žinot, gerai Ž. Ž- Tai nors ir penkias tonas V, ačiū labai. V- Sakau mažytę mašinėlę paimsiu Ž, kažką reikia paspręst, nes blemba man rytoj į gaisrinę vėl atstoja visa diena, jeigu nieks neatveš tai. Ž- Jeigu gali. Ten kiek reikės pasakysi man....“ (I t., b.l.20);

892009-04-27 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. (Ž) ir vairuotojo V. P. (V) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „..V- Nu Ž aš dabar esu mieste. Ž- Aha. V- Galėčiau privažiuot to žvyriuko za odno čia, jeigu ką? Ž- Atsijų šitų? V- Jo, jo. Atsijų, atsijų, jo, jo, jo. Ž- O tu žvyrą jau nupylei? V- Nenupyliau dar nieko. Nes aš mieste va pakeliui važiavau. Ž- Supratau. V- Dabar jeigu tos atsijos galima būtų paimt, aš pasikraučiau dabar jų. Ž- V, katu pirma priveši? V- Atsijas, atsijas. Ž- Pirma atsijas, tas, ane? V- Ir važiuoju žvyro ten žiūrėt...“ (I t., b.l.21);

902009-04-27 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. (Ž) ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos Remonto, ūkio ir statybos skyriaus vyr. specialisto A. V. (A) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „...Ž- Labas A. A- Laba diena klausom. Ž- Nu dar aš tave biški trukdau. A- Nieko baisaus. Normaliai, čia. Man patinka toks variantas, jo. Ž- Ką taip. A- Reiškias nepamirštat, prisimenat. Tai čia jau gerai. Jau gerai Ž- Supratau. Žiūrėk A. Aš čia su tokiu prašymu. V neprisiskambinu. Tas žvejoja ant beržų ten. Šitą, V privažiavęs ten vietoj. Galėtų kokią saują atsijų įmesti? A- Nu reikia žiūrėt. Kur ten kas yra. Gerai. Ž- Jis prie vietos ten privažiavęs. Jei kas gali kas nors kiek nors atsijų šitų pilkų, gerai? A- Gerai, gerai. Aš tuoj paskambinsiu S. Paklausiu. Ž- Jo. Aš lauksiu tada. Ar man tau paskambint, ar tu man pasuksi? A- Pasuksiu, gerai. Ž- Aha. Ačiū.“ (I t., b.l.22);

912009-04-27 telefoninio pokalbio metu tarp UAB „Statva“ darbuotojo (X) ir buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. (Ž) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „...X- Laba diena. Čia A paskambino, sakė Jum pasukt. Ž- Tai. taip. Malonu. Ž. Žėkit, ten privažiuotų. N šaukštą ar būtų galima? X- Nu tai gi gerai. O kokių šitą jum dabar reikia? Ž- Atsijų. Ant ko klot. Pilkų šitų. X- Ai pilkų šitų. Z- Jo. Ant kurių guldoma. X- Aha. Tai stambesnės. Pas mane šita yra du penki ir nulis du. Bet nulis du labai skysta bus. Tai gerai. Aš pasuksiu šitą, kai atvažiuos mašinytė tegul „Bobcato“ vairuotoją susiranda. Ž -Aha. „Bobcato“ vairuotoją, ane? X- Taip. taip. Ž- Tai jisai šalia yra tas žmogus, su Mersiuku tokiu atvažiavęs, ne, ne jis šiandien ne su Mersu su kito kokia mašina. Bet tai gerai. Susiras „Bobkatą“ kaip vardas klaust? X- R. Ž- R, jo? X- Jo. R. Ž- Gerai. Dėkui. Tai vat tuoj ateis žmogus. X- Gerai, gerai, gerai. Ž- Jis čia vietoj kažkur....“ (I t., b.l.23);

922009-04-27 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. (Ž) ir vairuotojo V. P. (V) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „...Ž- V, viskas gerai. Žiūrėk, tu jeigu gali įvažiuok į teritoriją, ir R vardas Bobcato vairuotojas V- S tai nėra šiandien. Ž- Ne, ne. Dabar va A susiskambino. Bobcato vairuotojas R ir jis pats priveš ir pakraus. V- Ai, supratau. Bu čia kitas yra likęs vietoj S likęs vaikinas, tai sakau aš čia atvažiavau, bet tai reikia, laukiu komandos kažkokios. Ž- Jo. jo. jo. Ne. tai viskas dabar tas skambino. V- Viskas tvarkoj, ane? Ž- Tai tu Bobcato vairuotoją R surask. V- Yra. yra. Aš matau... (I t., b.l.24);

932009-04-27 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario ir Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko Ž. Ž. (Ž) ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos pavaduotojo V. Š. (Š) užfiksuotas pokalbis, būtent kad „..Ž- Šitą dabar jau susitvarkė viskas. Skambinausi norėjau dar biški dėl tų užkrovimo atsijų, žinai. Bet ten ant vietos V buvo jau. Š- Ai, sutvarkė? Ž- Paskui galvoju perklausiu kaip geriau, bet paskui su A viską sutvarkėm. Š- Supratau. Gerai. Gerai. tada. (I t., b.l.25).

94Vertinant telefoninių pokalbių ištraukas, surinktus įrodymus teismas laiko įrodytom bylos aplinkybes, kad Ž. Ž. piktnaudžiaudamas, nesant kyšininkavimo požymių, ir veikdamas kaip nusikaltimo kurstytojas, palenkė A. V. ir S. M. jo asmeniniais interesais daryti nusikalstamą veiką, siekdamas asmeninės naudos, ją gavo ir tuo tyčia grubiai pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekso 4 str. 1 d. numatytus pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo principus, o A. V., sukurstytas Ž. Ž., piktnaudžiavo tarnybine padėtimi - viršijo jam suteiktus įgaliojimus duodamas nurodymus S. M. veikti nusikalstamai, panaudodamas savo užimamų pareigų svarbą ir suteiktus įgaliojimus kontroliuoti S. M. darbą, pats davė neteisėtus nurodymus S. M. ir taip sukurstė S. M. iššvaistyti jo žinioje buvusį svetimą turtą. Iš minėtų telefoninių pokalbių ištraukų tarp V. Š., Ž. Ž., A. V., V. P. ir S. M. nustatyta, kad Ž. Ž. buvo reikalingas žvyras ir granito atsijos, kaltinamasis Ž. Ž. tarėsi dėl neatlygintino statybinių medžiagų pakrovimo ir atgabenimo į jo namų valdą. Aukščiau ištirtais įrodymais nustatyta, kad 2009-04-16 Ž. Ž. kalbėjosi telefonu su A. V. dėl žvyro atvežimo, A. V. nurodė, kad apie 10.00 val. ten bus „pasitarimas ir chebros bus daug“ , t.y. kad bus daug darbininkų ir negerai, kad pakrovimą ir išvežimą matys daug žmonių. Ž. Ž. nurodo, kad neranda transporto ir paprašo A. V., kad gal S. M. įmonės transportu galėtų atvežti statybinių medžiagų. Tos pačios dienos 9 val. A. V. informuoja Ž. Ž., kad įmonė taip pat transporto neturi, kad turės tik apie 10.00 val. Ž. Ž. atsako, kad ieškos transporto ir klausia, ar ten duos komandą pakrauti. A. V. paaiškina, kad duos. 2009-04-16 13.47 val. Ž. Ž. paaiškina A. V., kad transporto nerado ir, kad rytoj V atvyktų su Mercedes mašina bei klausia kuomet galėtų pakrauti, kad nekiltų klausimų. A. V. atsako, kad pasidomės, paklaus ir viskas bus tvarkoje. 2009-04-16 13.51 val. Ž. Ž. skambina V. P. ir paaiškina, kad jis laukia A skambučio, nes jis turi pasakyti kada rytoj galima bus pasikrauti. 2009-04-16 17.05 val. A. V. Ž. Ž. informuoja, kad rytoj 9.45 val. privažiuotų. 2009-04-17 8.04 val. Ž. Ž. paskambino V. P. ir paprašė jo nuvažiuoti pasikrauti, tačiau jis atsakė, kad negali. 9.45 val. V. P. pasako Ž. Ž., kad jis jau prie aikštelės laukia. 9.47 val. Ž. Ž. jį informuoja, jog A nekelia telefono ir paprašo jo paieškoti vadovo S, nes jis viską žinąs. Tai, kad kaltinamieji Ž. Ž. ir A. V. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir Ž. Ž. sukurstė A. V. ir S. M., o A. V. sukurstė S. M. padaryti nusikalstamą veiką, patvirtina ir 2009-04-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolas (I t., b.l.26-29), kuriame užfiksuota, jog 2009-04-17 tarp 9.50 val. ir 9.59 val. į Sąjūdžio aikštės teritoriją įvažiuoja Mercedes klasės savivartis sunkvežimis, v.n. ( - ). Į jį pakraunama 8 traktoriuko BOBCAT kaušai granito atsijų. Pasikrovęs granito atsijų, sunkvežimis MB, v.n. ( - ), išvažiavo iš Sąjūdžio aikštės (I t., b.l.26-29); 2009-04-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu nustatyta, kad 2009-04-17 tarp 10 val. 02 min. ir 10 val. 06 min. Jonavos miesto Veterinarijos gatvėje užfiksuotas į Veterinarijos gatvę atvažiuojantis MB sunkvežimis, v.n. ( - ), ir iš jo išpilamos granito atsijos (I t., b.l.30-34). Po šių veiksmų užfiksavimo, 2009-04-27 11.20 val. V. P., kalbėdamas su Ž. Ž., jam paaiškina, kad jo automobilis sugedęs, bet jis paims draugo mašiną ir atveš 5 tonas žvyro, Ž. Ž. paprašo iš centro atvežti atsijų ir paaiškina, kad jis viską suderins. 14.03 val. Ž. Ž. paskambina V. P. ir paaiškina, kad jis yra mieste ir gali paimti atsijų. 14.05 val. Ž. Ž. skambina V. V. ir sako, kad V. P. yra vietoje, klausia ar jam galėtų pakrauti pilkų atsijų. A. V. atsako, kad jis tuoj paskambins S. M.. 14.09 val. Ž. Ž. paskambina S. M. pasako, kad jam skambino A. V., ir klausia ko jam reikia. Ž. Ž. atsako, kad jam reikia atsijų, S. M. paaiškina kokių frakcijų atsijų turi ir, kad mašinos vairuotojas kreiptųsi į „Bobcat“ vairuotoją R. 14.11 val. Ž. Ž. nurodo V. P. įvažiuoti į statybvietę, susirasti „Bobcat“ vairuotoją R bei paaiškina, kad R viską žino ir pakraus. Po šių pokalbių, 2009-04-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu užfiksuota, kad 2009-04-27 tarp 14 val. 11 min. ir 14 val. 17 min. Jonavos miesto Sąjūdžio aikštėje užfiksuotas į Sąjūdžio aikštės teritoriją įvažiuojantis MB sunkvežimis, v.n. ( - ) Į jį pakraunama 5 traktoriuko BOBCAT kaušai granito atsijų. Pasikrovęs granito atsijų, sunkvežimis išvažiavo iš Sąjūdžio aikštės (I t., b.l.35-39); 2009-04-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu nustatyta, kad 2009-04-27 tarp 14 val. 18 min. ir 14 val. 25 min. Jonavos miesto Veterinarijos gatvėje užfiksuotas sunkvežimis MB, v.n. ( - ) Iš jo išpilamos granito atsijos (I t., b.l.40-44). 2009-04-30 Ž. Ž. kalbėdamas su V. Š., paaiškina, kad klausimus dėl atsijų atvežimo išsprendė su Albertu. Ištirtais įrodymais, jų visuma įrodyta, kad Ž. Ž. dėl žvyro ir atsijų atvežimo į jo namų valdą, kreipėsi ir visus su tuo susijusius klausimus derino su A. V., jų veiksmai buvo suderinti, jie abu davė nurodymus S. M..

95Valstybės tarnyba grindžiama įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, veiklos skaidrumo, viešųjų ir privačių interesų derinimo principais. Šių principų laikymasis valstybės tarnyboje realiai garantuoja žmogaus teisių, laisvių ir teisėtų interesų apsaugą, teisėtumą visuomenės bei valstybės gyvenime, ekonominę gerovę. Todėl labai svarbi funkcija yra pačios valstybės tarnybos apsauga teisinėmis, tarp jų ir baudžiamosiomis priemonėmis nuo kėsinimosi į valstybės tarnybos normalią veiklą. Valstybės tarnybos darbuotojai yra atsakingi už tam tikrų valstybės įstaigų, institucijų funkcijų vykdymą, arba turi teises bei pareigas teikti žmonėms atitinkamas viešąsias paslaugas, tačiau nevykdydami arba netinkamai, nesąžiningai vykdydami savo pareigas ar pasinaudodami tarnybine padėtimi dėl savo interesų, dezorganizuoja, griauna valstybės tarnybos darbą įvairiose srityse, tiesiogiai ar netiesiogiai pažeidžiamos žmonių teisės bei laisvės.

96Baudžiamoji atsakomybė už LR BK 228 str. numatytas nusikalstamas veikas kyla tada, kai valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo: 1) piktnaudžiavo tarnybine padėtimi arba viršijo įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo (LR BK 228 str. 1 d.); 2) padarė BK 228 str. 1 d. numatytą veiką, siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (LR BK 228 str. 2 d.). LR BK 228 str. 2 d. numatyto nusikaltimo sudėties subjektyvusis požymis yra kaltė, kuri turi pasireikšti tiesiogine tyčia. Be to, BK 228 str. 2 d. numatytos nusikalstamos veikos sudėties būtinas subjektyvusis požymis yra tikslas. Siekimas turtinės naudos suprantamas kaip siekimas bet kokios turtinio pobūdžio naudos ne tik sau, bet ir savo šeimos nariams, giminėms ar kitiems asmenims, su kuriais kaltininkas susijęs draugystės, partnerystės ar panašiais ryšiais. Piktnaudžiavimo, numatyto LR BK 228 str., objektyvieji požymiai pasireiškia: 1) pavojinga veika – piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimu; 2) pavojingais padariniais – didelės žalos valstybei, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui kilimu; 3) priežastinio ryšio tarp padarytos veikos ir kilusių padarinių buvimu.

97Nusikalstamų veikų padarymo metu Ž. Ž. dirbo Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariu bei Jonavos rajono savivaldybės tarybos Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininku (valstybės politiku), o A. V. dirbo Jonavos rajono savivaldybės administracijos Remonto, ūkio ir statybos skyriaus vyriausiuoju specialistu. Byloje esantys ir aukščiau aptarti įrodymai patvirtina objektyviuosius ir subjektyviuosius inkriminuotos veikos požymius.

98Ž. Ž. ,A. V. padarė tęstines nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 228 str. 2 d. (baudžiamojo įstatymo straipsnio redakcija, galiojusi iki 2011-07-05) ir 24 str. 5 d., 184 str. 1 d.

99Kaltinamojo Ž. Ž. neprisipažinimas kaltu, jo parodymai, kad jo veiksmai atitiko normalius komercinius santykius, kai už įgytas prekes atsiskaitoma per1 mėnesį , kad jis norėjo atsiskaityti su UAB „Statva“ už statybines medžiagas, kad tai buvo tik uždelstas mokėjimas, tačiau STT uždraudus jam išrašinėti bet kokias sąskaitas, jis to padaryti negalėjo, todėl jam teko pirkti medžiagas Kaune iš AB „Granito“, atvežti jas į Jonavą ir taip atstatyti jam atvežtų medžiagų kiekį, teismas vertina kaip siekimą išvengti baudžiamosios atsakomybės už padarytas nusikalstamas veikas; ištirta įrodymų visuma , S. M. parodymai , ištirti objektyvūs įrodymai- telefoniniai pokalbiai, filmuota vaizdo medžiaga, įrodymų visuma paneigia nurodytas aplinkybe, kad Ž. Ž. iš anksto būtų susitaręs ir pirkęs iš UAB „Statva“ žvyrą ir granito atsijas, jis oficialai į UAB „Statva“ vadovus ar generalinį direktorių dėl medžiagų pirkimo nesikreipė, sąskaitos faktūros nebuvo išrašytos, Ž. Ž. statybines medžiagas grąžino UAB „Statva“ natūra ir pinigais 2009 m gegužės mėn. pabaigoje ,kai sužinojo apie atliekamą ikiteisminį tyrimą.

100LR Baudžiamojo kodekso 228 str.numatytai baudžiamajai atsakomybei atsirasti būtinas požymis yra didelė žala. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs, kad pagrindinis kriterijus, atribojantis piktnaudžiavimą, kaip nusikalstamą veiką, nuo tarnybinio (arba drausminio) nusižengimo, yra didelės žalos požymis. Teismai, taikydami BK 228 straipsnį, pripažįsta žala ne tik turtinio, bet ir kitokio pobūdžio žalą, dėl kurios nukenčia valstybės, tarptautinės viešosios organizacijos, juridinio ar fizinio asmens turtinė padėtis arba (ir) padaromas neigiamas poveikis jų neturtiniams interesams. Turtine žala pripažįstamas turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), negauta nauda ar negautos pajamos, kurios būtų gautos, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų ar neveikimo. Kitokio pobūdžio žala – fizinė, moralinė, organizacinė ar kito neturtinio pobūdžio žala, padaryta teisės ginamoms ir saugomoms nematerialioms vertybėms – asmens sveikatai, garbei, orumui, juridinio asmens reputacijai, valstybės tarnybos autoritetui ir pan. Didelės žalos požymis yra vertinamasis, todėl kiekvienu atveju, taikant BK 228 straipsnį, nustatinėjamas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, t. y. į žalos pobūdį, pažeistų interesų teisinės apsaugos ypatybes, nukentėjusiųjų skaičių, nusikalstamos veikos trukmę, kaltininko einamų pareigų svarbą ir pan. Kitokio, t. y. neturtinio, pobūdžio žala paprastai pripažįstama didele, jeigu ji patiriama dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimo arba piktnaudžiaujant tarnyba dar ir dėl kitos nusikalstamos veikos padarymo. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimas, valstybės tarnybos autoriteto sumenkinimas ar kiti esmingai žalingi padariniai paprastai pripažįstami didele žala ne tik tarnybai ar asmeniui, bet ir valstybei (Teismų praktikos nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams baudžiamosiose bylose (BK 225, 226, 227, 228, 229 straipsniai) apibendrinimo apžvalga 2007-01-04. 29 p.; Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2K-31/2010, kasacinės nutartys Nr. 2K-622/2004, 2K-7-512/2004; 2K-7-638/2005; 2K-108/2009).

101LR BK 24 str. 5 d. numatyta, kad kurstytojas yra asmuo, palenkęs kitą asmenį daryti nusikalstamą veiką. Tai nusikalstamos veikos iniciatorius, nes jis sukelia kitiems asmenims pasiryžimą, norą daryti atitinkamą nusikalstamą veiką. Kurstymo būdai daugiausia priklauso nuo kurstytojo ir kurstamojo charakterio savybių, tarpusavio santykių, todėl yra patys įvairiausi: įtikinėjimai, prašymai, pažadai papirkimas, grasinimai apgaulė, piktnaudžiavimas valdžia, autoritetu ir t.t. Iš visų teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų akivaizdžiai nustatyta, kad kaltinamasis Ž. Ž., veikdamas kaip nusikaltimo kurstytojas, palenkė A. V. ir S. M. jo asmeniniais interesais daryti nusikalstamą veiką, o A. V., sukurstytas Ž. Ž., viršijo jam suteiktus įgaliojimus duodamas nurodymus S. M. veikti nusikalstamai, panaudodamas savo užimamų pareigų svarbą ir suteiktus įgaliojimus kontroliuoti S. M. darbą, pats davė neteisėtus nurodymus S. M. ir taip sukurstė S. M. iššvaistyti jo žinioje buvusį svetimą turtą.

102A. V., būdamas valstybės tarnautoju, dirbdamas Jonavos rajono savivaldybės administracijos Remonto, ūkio ir statybos skyriaus vyriausiuoju specialistu, turėdamas administracinius įgaliojimus- 2008-08-18 Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus R. K. įsakymu Nr. 16B-237 būdamas paskirtas atsakingu už savalaikį ir kokybišką Jonavos miesto „Sąjūdžio aikštės“ rekonstrukcijos darbų vykdymą bei priežiūrą, sukurstytas Ž. Ž. piktnaudžiauti siekiant turtinės naudos, nesant kyšininkavimo požymių, pasinaudojo tarnybine padėtimi priešingais tarnybai interesais, palenkė kitą asmenį daryti nusikaltimą, dėl to didelės neturtinės žalos patyrė Jonavos rajono savivaldybė ir valstybė bei turtinės žalos patyrė UAB „Statva“. O S. M., dirbdamas UAB „Statva“ darbų vadovu, pagal 2006-10-30 darbo sutartį Nr. 2159 privalėdamas organizuoti ir techniškai vadovaujantis, savarankiškai spręsti ir priimti reikalingus sprendimus, atliekant „Sąjūdžio“ aikštės, Jonavos mieste rekonstrukcijos darbus, taip pat būdamas UAB „Statva“ generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas materialiai atsakingu asmeniu už statybines medžiagas, naudojamas rekonstrukcijos darbams atlikti, būdamas sukurstytas Ž. Ž. ir A. V., iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą turtą, tuo padarė turtinės žalos UAB „Statva“. A. V. duoti parodymai teisme , kad pats taręsis su Ž. Ž. tik dėl transporto, tarpininkavęs tarp Ž. Ž. ir S. M. taip pat tik dėl transporto, kad nesitaręs su Ž. Ž. ir S. M. dėl medžiagų( žvyro ir granito atsijų), vertinami kaip neteisingų parodymų davimas siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės už padarytas nusikalstamas veikas; jo kaltė padarius inkriminuotas nusikalstamas veikas pagrįsta įrodymų visuma, telefonninių pokalbių išklotinės, dalinai paties A. V. parodymai duoti ikiteisminiame tyrime neginčijamai rodo, kad A. V. bendrininkavo su Ž. Ž., S. M., būdamas palenktas Ž. Ž., aktyviai davė nurodymus S. M. daryti nusikalstamą veiką, kurstė jį ir palenkė iššvaistyti svetimą turtą, buvusį S. M. žinioje, be to pats būdamas valstybės tarnautojas piktnaudžiavo valstybės tarnyba, nusikalstama veika pagal LB BK 228 str. 2 d. (baudžiamojo įstatymo straipsnio redakcija, galiojusi 2011-07-05) ir LR BK 24 str. 5 d., LR BK 184 str. 1 d. kvalifikuota teisingai, atitinka faktines bylos aplinkybes.

103Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1998-12-22 nutarimo Nr.19 „ Dėl teismų praktikos sukčiavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžiamosiose bylose “14 p. išaiškinta, kad tais atvejais, kai svetimo turto pasisavinimą arba iššvaistymą grupėje iš anksto susitarusių asmenų padaro ir asmenys, kuriems turtas nebuvo patikėtas ir nebuvo jų žinioje, jų veika kvalifikuojama taikant galiojusio BK 18 str. Jeigu asmuo organizavo, kurstė ar padėjo padaryti nusikaltimą, numatytą galiojusio BK 274 ar 275 straipsniuose vienam vykdytojui, jo veika kvalifikuojama atitinkamai pagal galiojusio BK 18 str. 4, 5 ar 6 dalis ir galiojusio BK 274 ar 275 straipsnių pirmąją dalį, jeigu nėra kitų šiuos nusikaltimus kvalifikuojančių požymių.

104Kaltinamojo Ž. Ž. nusikalstamos veikos teisingai kvalifikuotos pagal LR BK 228 str. 2 d. (baudžiamojo įstatymo straipsnio redakcija, galiojusi 2011-07-05) ir LR BK 24 str. 5 d., LR BK 184 str. 1 d., jis būdamas valstybės tarnautoju- Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariu bei Jonavos rajono savivaldybės tarybos Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininku (valstybės politiku), piktnaudžiaudamas užimamų pareigų svarba - valdžios atstovo statusu, asmeninėmis pažintimis su A. V., siekdamas turtinės naudos, sukurstė jį ir kitus asmenis padaryti nusikalstamą veiką,piktnaudžiauti ir padėti iššvaistyti S. M. žinioje esantį svetimą turtą,gavo asmeninės naudos, ir pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekso 4 str. 1 d. numatytus pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo principus, iš jų - pareigas eiti sąžiningai ir laikytis aukščiausių elgesio standartų, vengti situacijų, galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonę, priėmimą; elgtis deramai pagal einamas pareigas, vengti situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengti nesąžiningų pranašumo siekimo būdų; tarnauti valstybei ir visuomenės interesams, vengti tariamų ar tikrų viešųjų ir privačių interesų konfliktų, nenaudoti savo pareigų ar padėties siekdamas daryti įtaką kito asmens sprendimui, kuris galėtų būtų naudingas politikui ar jo artimam asmeniui. Pažeidęs valstybės deklaruojamus teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principus, iškraipęs valstybės institucijos - Jonavos rajono savivaldybės tarybos funkcijas ir veiklos principus, sumenkino Jonavos rajono savivaldybės, kaip valstybės institucijos autoritetą, diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, dėl to turtinės žalos padarė privačiai įmonei bei dėl to didelės neturtinės žalos patyrė juridinis asmuo - Jonavos rajono savivaldybė.

105Kaltinamojo S. M. nusikalstama veika teisingai kvalifikuotos pagal LR BK 184 str. 1 d.

106Apibendrinus teismų praktika ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1998-12-22 nutarimas Nr.19 „ Dėl teismų praktikos sukčiavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžiamosiose bylose “), išaiškinta, kad sukčiavimas, turto pasisavinimas arba iššvaistymas - tai nusikalstamos veikos, kuriomis kaltininkas tyčia, neteisėtai, neatlygintinai užvaldo, pasisavina, iššvaisto svetimą turtą arba įgyja teisę į jį.

107Turto iššvaistymas apibrėžtas kaip nusikalstama veika, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai parduoda, dovanoja ar kitaip perleidžia tretiesiems asmenims. Kaltininkui patikėto ar esančio jo žinioje turto pasisavinimas skiriasi nuo iššvaistymo tuo, kad turtas iššvaistomas jo nepasisavinus, t. y. neužvaldžius bent trumpam laikui. Patikėtas turtas - tai užimamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu teisėtame kaltininko valdyme esantis svetimas turtas, kurio atžvilgiu kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgalinimus; esantis kaltininko žinioje yra toks turtas, kai kaltininkas dėl savo užimamų pareigų turi teisę pavaldiniams, kuriems patikėtas turtas, duoti nurodymus dėl šio turto panaudojimo. Prie tokių asmenų priskirtini įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai ar asmenys, atsakingi už atskiras jų veiklos sritis, tačiau nesantys materialiai atsakingi už tą turtą. Byloje nustatyta, kad kaltinamasis S. M. dirbdamas UAB „Statva“ darbų vadovu, pagal 2006-10-30 darbo sutartį Nr. 2159 privalėdamas organizuoti ir techniškai vadovaujantis, savarankiškai spręsti ir priimti reikalingus sprendimus, atliekant „Sąjūdžio“ aikštės, Jonavos mieste rekonstrukcijos darbus, taip pat būdamas UAB „Statva“ generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas materialiai atsakingu asmeniu už statybines medžiagas, naudojamas rekonstrukcijos darbams atlikti, būdamas sukurstytas Ž. Ž. ir A. V., tęstinais veiksmais iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą turtą, nurodytą kaltinime.

108Iššvaistymas laikomas baigtu nuo svetimo turto pardavimo, padovanojimo ar kitokio perleidimo trečiajam asmeniui momento ,sukčiavimas bei patikėto ar esančio kaltininko žinioje svetimo turto pasisavinimas yra padaromi tik esant kaltininko tiesioginei tyčiai, o iššvaistymas galimas ir esant netiesioginei tyčiai. S. M. tiek ikiteisminiame tyrime, tiek teisme parodė, kad jo žinioje patikėtą svetimą turtą būdamas palenktas A. V. ir S Ž. Ž. neatlygintinai , per kelis kartus iššvaistė, sąskaitų už iššvaistytą turtą neišrašė, be to nebuvo derinti tokie veiksmai su UAB „Statva“ generaliniu direktoriumi J. R., subjektyviai nesupratęs, kad daro nusikalstamas veikas.

109LAT Senatas 1998-12-22 nutarimo 13 p. išaiškino, kai asmuo kelis kartus padaro veiksmus, numatytus galiojusio BK 274 str. arba atitinkamai 275 str., jie vertinami kaip vienas tęstinis nusikaltimas, jeigu kaltininko veikoje yra vieninga tyčia; 16 p. išaiškinta, kad atribojant sukčiavimą, patikėto ar esančio kaltininko žinioje svetimo turto pasisavinimą arba iššvaistymą, numatytus galiojusio BK 274 ir 275 straipsnių pirmosiose dalyse, nuo smulkaus svetimo turto pagrobimo sukčiavimo, pasisavinimo arba iššvaistymo būdais, vadovaujamasi nuostatomis, numatytomis ATPK 50 str., o minėtas veikas (galiojusio BK 274 ir 275 str. 1 d.) atribojant nuo galiojusio BK 274 ir 275 str. 3 dalies, atsižvelgiama tiktai į tiesiogiai užvaldyto, pasisavinto ar iššvaistyto turto vertę, atitinkančią galiojusio BK 280 str. 1 d. nustatytą dydį, atsižvelgiant į MGL, nustatytą nusikaltimo padarymo metu.

110Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamasis įstatymas, griežtinantis bausmę arba kitaip sunkinantis nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį, neturi grįžtamosios galios (LR BK 3 str. 3d.), skiriant bausmę teismas taiko Baudžiamojo įstatymo 228 str. straipsnio redakciją, galiojusią veikos padarymo metu, tai yra iki 2009 m. balandžio 7 d.

111Parinkdamas bausmės rūšį ir dydį kaltinamajam Ž. Ž. teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, nusikalstamų veikų stadijas, kaltininko asmenybę, jo kaip bendrininko dalyvavimą darant nusikalstamas veikas, formą ir rūšį; Ž. Ž. padarė tyčines tęstines baigtas savanaudiškas nusikalstamas veikas, viena apysunkė, kita nesunki, veikos padarytos tiesiogine tyčia, padarytos piktnaudžiaujant užimamomis pareigomis, veikos baigtinės, jis nusikalto pirmą kartą, galiojančių administracinių nuobaudų nėra, dirba UAB „Inceptum“ direktoriumi, Ž. Ž. veikoje nėra nei atsakomybę lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių, vedęs, turi nepilnamečių vaikų, psichikos sveikatos centro psichiatro bei priklausomybės ligų psichiatro aktyvioje priežiūroje neįrašytas, pakaltinamas, atsižvelgiant į jo pagrindinį kurstytojo vaidmenį darant nusikalstamas veikas, siekiant užtikrinti bausmės paskirtį, sulaikyti nuo naujų nusikalstamų veikų darymo, paveikti, kad jis laikytųsi įstatymų bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą(Ž. Ž. šiuo metu nėra išrinktas į Jonavos rajono savivaldybę ir joje nedirba , nėra valstybės tarnautojas, netikslinga skirti teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimą, dėl jo neteisėtų veiksmų padaryta turtinė žala privačiai įmonei ir didelė neturtinė žala juridiniam asmeniui- Jonavos rajono savivaldybei, tuo pačiu valstybei), baustinas BK 228 str. 2 d. numatyta laisvės atėmimo bausme artima bausmių vidurkiui , pagal LR BK 24 str. 5 d.- 184 str. 1 d.baustinas bauda, bausmės bendrintinos esant idealiajai nusikalstamų veikų sutapčiai apėmimo būdu(BK 63 str.1, 5 d.1 p.). Teismas, įvertinęs Ž. Ž. asmenybę, teigiamą charakterizuojančią medžiagą, turi pagrindo manyti, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl bausmės vykdymas, remiantis LR BK 75 str. atidėtinas laisvės atėmimo dalyje, jam skirtini įpareigojimai.

112Skiriant bausmę A. V. atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, nusikalstamų veikų stadijas, kaltininko asmenybę, jo kaip bendrininko dalyvavimą darant nusikalstamas veikas, formą ir rūšį; A. V. padarė tyčines tęstines baigtas nusikalstamas ,viena apysunkė, kita nesunki, veikos padarytos tiesiogine tyčia , nusikalstamas veikas padarė būdamas sukurstytas ir palenktas kito asmens, veikos padarytos piktnaudžiaujant užimamomis pareigomis, veikos baigtinės, jis nusikalto pirmą kartą, galiojančių administracinių nuobaudų nėra, neteistas, nedirba ,nėra nei atsakomybę lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių, vedęs, psichikos sveikatos centro psichiatro bei priklausomybės ligų psichiatro aktyvioje priežiūroje neįrašytas, pakaltinamas, atsižvelgiant į jo kurstytojo vaidmenį darant nusikalstamas veikas,siekiant užtikrinti bausmės paskirtį, sulaikyti nuo naujų nusikalstamų veikų darymo, paveikti, kad jis laikytųsi įstatymų bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, dėl jo neteisėtų veiksmų padaryta turtinė žala privačiai įmonei ir didelė neturtinė žala juridiniam asmeniui- Jonavos rajono savivaldybei, tuo pačiu Valstybei, baustinas BK 228 str. 2 d. numatyta laisvės atėmimo bausme artima bausmių vidurkiui , pagal LR BK 24 str. 5 d.- 184 str. 1 d. baustinas švelnesne bausme bauda, bausmės bendrintinos esant idealiajai nusikalstamų veikų sutapčiai apėmimo būdu(BK 63 str.1, 5 d.1 p.). Teismas, įvertinęs A. V. asmenybę, turi pagrindo manyti, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl bausmės vykdymas, remiantis LR BK 75 str., atidėtinas laisvės atėmimo dalyje, jam skirtini įpareigojimai.

113Subendrinus bausmes bauda nekeičiama ir skiriama kartu su kita bausme( BK 65 str. 2 d.).

114Skiriant bausmę S. M. atsižvelgtina į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę teismas atsižvelgia, kad jis padarė tęstinę baigtinę nesunkią nusikalstamą veiką, veiką pradėti, tęsti ir užbaigti jį kurstė ir palenkė Ž. Ž. ir A. V., veika tyčinė, S. M. veikoje nėra nei atsakomybę lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių, teisiamas pirmą kartą, dirba UAB „Statva“ statybos darbų vadovu, charakterizuojamas teigiamai, neteistas ir administracine tvarka nebaustas, kaip pirmą kartą teisiamas baustinas bauda.

115Teismų praktikoje kaltininko gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos pripažįstamas nuoširdžiu ir laikomas aplinkybe, lengvinančia baudžiamąją atsakomybę, kai kaltininkas laisva valia pripažįsta esmines bylos aplinkybes ikiteisminio tyrimo metu ar teisminio nagrinėjimo metu, kritiškai vertina savo elgesį ir stengiasi sušvelninti tokios veikos padarinius; svarbu, kad kaltininko gailėjimasis įvyko iki nuosprendžio priėmimo, nors kaltinamasis S. M. ikiteisminiame tyrime kaltu prisipažino, pripažino jog atliko veiksmus, aprašytus kaltinamajame akte, teismas tai nelaiko nuoširdžiu gailėjimusi, nes aplinkybės, kurias pripažino S. M., yra užfiksuotos techninėmis priemonėmis. Jis taip pat nedavė išsamių parodymų apie kaltinamųjų Ž. Ž. ir A. V. nusikalstamą įtaką ir veiksmus. Atsižvelgiant į tai, kad S. M. savo kaltės pilnai nepripažino ir dėl savo veiksmų nuoširdžiai nesigaili, nelaikoma, kad pilnai pripažino savo kaltę, nėra LR BK 38 str. 1 d. nustatytų sąlygų visumos, o kartu ir teisinio pagrindo taikyti jam LR BK 38 straipsnio nuostatas.

116Remiantis LR BPK 94 str., nuosprendžiui įsiteisėjus, priimtini atitinkami sprendimai dėl prie bylos prijungtų daiktų ir dokumentų, turinčių reikšmės nusikalstamoms veikoms nagrinėti teisme, o būtent: informacinės laikmenos Nr. CG-3-115-09, Nr. DVD-3-054-09, Nr. DVD-3-055-09, Nr. DVD-3-056-09, Nr. DVD-3-057-09 saugotinos baudžiamojoje byloje visą baudžiamosios bylos saugojimo laiką.

117Teisminio nagrinėjimo metu civilinio ieškovo UAB „Statva“ atstovas statybos direktorius A. P. civilinio ieškinio atsisakė, civilinis ieškinys patenkintas, nuosprendžiu nesprendžiamas.

118Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Proceso Kodekso 297-308 str. teismas

Nutarė

119Ž. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą LR BK 228 str. 2 d. (baudžiamojo įstatymo redakcija, galiojusi iki 2011-07-05) ir nuteisti laisvės atėmimo bausme dvejiem metams septyniems mėnesiams; pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą LR BK 24 str. 5 d.-184 str. 1 d., ir nubausti 40 (keturiasdešimties) MGL penkių tūkstančių dviejų šimtų Lt bauda, vadovaujantis BK 63 str. 5 d. 1 p. bausmes subendrinti apėmimo būdu, subendrinus paskirti du metus septynis mėnesius laisvės atėmimo ir 40 (keturiasdešimties) MGL penkių tūkstančių dviejų šimtų Lt baudą .Vadovaujantis BK 75 str. bausmės vykdymą laisvės atėmimo dalyje Ž. Ž. atidėti 3 (trejiems) metams, paskiriant įpareigojimą bausmės vykdymo atidėjimo laiku be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Išaiškinti nuteistajam, kad jis privalo baudą sumokėti į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos ir pateikti baudos sumokėjimo kvitą teismo raštinei.

120Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės Ž. Ž. nekeisti, paliekant rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomąją priemonę panaikinti.

121A. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą LR BK 228 str. 2 d. (baudžiamojo įstatymo redakcija, galiojusi iki 2011-07-05) ir nuteisti laisvės atėmimo bausme dvejiems metams; pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą LR BK 24 str. 5 d.-184 str. 1 d., ir nubausti 30 (trisdešimties) MGL trijų tūkstančių devynių šimtų Lt bauda, vadovaujantis BK 63 str. 5 d. 1 p. bausmes subendrinti apėmimo būdu, subendrinus paskirti du metus laisvės atėmimo ir 30 (trisdešimties) MGL trijų tūkstančių devynių šimtų Lt baudą. Vadovaujantis BK 75 str. bausmės vykdymą laisvės atėmimo dalyje A. V. atidėti 2 (dvejiems) metams, paskiriant įpareigojimą bausmės vykdymo atidėjimo laiku be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Išaiškinti nuteistajam, kad jis privalo baudą sumokėti į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos ir pateikti baudos sumokėjimo kvitą teismo raštinei.

122Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės A. V. nekeisti, paliekant rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomąją priemonę panaikinti

123S. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 184 str. 1 d. (dėl turto iššvaistymo) ir nubausti 20 (dvidešimties) MGL dviejų tūkstančių šešių šimtų Lt bauda. Išaiškinti nuteistajam, kad jis privalo baudą sumokėti į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos ir pateikti baudos sumokėjimo kvitą teismo raštinei.

124Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės S. M. nekeisti, paliekant rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomąją priemonę panaikinti.

125Informacines laikmenas Nr. CG-3-115-09, Nr. DVD-3-054-09, Nr. DVD-3-055-09, Nr. DVD-3-056-09, Nr. DVD-3-057-09, saugoti su baudžiamąja byla visą baudžiamosios bylos saugojimo laiką.

126Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui apeliacine tvarka per Jonavos rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Romaldas Šuliokas, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant prokurorui Ričardui Gailevičiui, kaltinamajam Ž. Ž., jo... 3. kaltinamajam A. V., jo gynėjui advokatui Georgijui Zavtrakovui,... 4. kaltinamajam S. M., jo gynėjui advokatui Valdui Rakauskui,... 5. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 6. Ž. Ž., gim. ( - ) Kaune, a.k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 7. A. V., gim. ( - ) Jonavos r., a.k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos... 8. S. M., gim. ( - ) Rokiškio r., a.k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos... 9. Teismas, išnagrinėjęs bylą, ... 10. Ž. Ž. būdamas valstybės tarnautoju- Jonavos rajono savivaldybės tarybos... 11. jis, kaip Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys, dėl tarnybos 2008 metais... 12. A. V. sutikus įvykdyti neteisėtą jo (Ž. Ž.) prašymą ir taip sukurstęs... 13. A. V. sukurstytas, S. M. laikotarpiu tarp 2009 m. balandžio 7 d.. 13.39 val.... 14. tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą neatlygintinai gauti... 15. sukurstytas jo ir A. V., 2009-04-17 apie 9.59 val. ir 2009-04-27 apie 16.00... 16. Tokiu būdu Ž. Ž. piktnaudžiaudamas, nesant kyšininkavimo požymių, ir... 17. A. V., būdamas valstybės tarnautoju- dirbdamas Jonavos rajono savivaldybės... 18. žinodamas, jog Ž. Ž. yra Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys ir šios... 19. Dėl Ž. Ž. užimamų pareigų svarbos ir asmeninių pažinčių, jis (A. V.)... 20. Sukurstytas piktnaudžiauti ir tokiu būdu siekdamas palenkti ir S. M. daryti... 21. sukurstęs S. M. daryti nusikalstamą veiką, laikotarpiu tarp 2009 m.... 22. toliau vykdydamas Ž. Ž. neteisėtą prašymą, jis (A. V.) laikotarpiu tarp... 23. jo (A. V.) ir Ž. Ž. sukurstytas tęsti nusikalstamą veiką, S. M. 2009-04-17... 24. Tokiu būdu valstybės tarnautojas A. V., sukurstytas Ž. Ž., piktnaudžiavo... 25. S. M., dirbdamas UAB „Statva“ darbų vadovu, pagal 2006-10-30 darbo... 26. 2008-08-20 statybos aikštelės perdavimo - priėmimo aktu būdamas iš Jonavos... 27. sukurstytas daryti nusikalstamą veiką, laikotarpiu tarp 2009 m. balandžio 16... 28. dėl to 2009-04-17 apie 9.59 val. ir 2009-04-27 apie 16.00 val., davė... 29. Kaltinamasis A. V. pakeitus kaltinimą teisme teisiamajame posėdyje kaltu... 30. Kaltinamasis S. M. pakeitus kaltinimą teisiamajame posėdyje kaltu... 31. Visus iškilusius reikalus spręsdavo su A. V.. V. Š. jam buvo minėjęs, kad... 32. Kaltinamasis Ž. Ž. teisiamajame posėdyje pakeitus kaltinimą kaltu... 33. V. Š. yra buvęs ilgametis transporto firmos vadovas, jis dirbo kartu su V.... 34. Civilinio ieškovo UAB „Statva“ atstovas statybos direktorius A. P.... 35. Liudytojas V. P. teisiamajame posėdyje parodė, kad pažįsta A. V., o kitų... 36. Liudytojas V. C. teisiamajame posėdyje parodė, kad kaltinamųjų nepažįsta,... 37. Liudytojas V. Š. teisiamajame posėdyje, parodė, kad su Ž. Ž. yra draugai,... 38. Liudytojas R. G. teisiamajame posėdyje parodė, kad jis dirbo Jonavoje... 39. Liudytojas G. Š. teisiamajame posėdyje parodė, kad pažįsta Ž. Ž., pas... 40. Ž. Ž., A. V. ir S. M. kaltę patvirtina ir kiti byloje surinkti įrodymai:... 41. 2009-05-15 tarnybiniu pranešimu Nr. 9.7-07-12 nustatyta, kad atlikus... 42. 2009-05-15 pranešimu prokurorui apie pradėtą ikiteisminį tyrimą Nr.... 43. 2009-04-29 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolais nustatyta, kad... 44. 2009-04-29 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolais nustatyta, kad... 45. 2009-04-29 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolais nustatyta, kad... 46. 2009-04-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu nustatyta, kad 2009-04-17... 47. 2009-04-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu nustatyta, kad 2009-04-17... 48. 2009-04-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu nustatyta, kad 2009-04-27... 49. 2009-04-30 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu nustatyta, kad 2009-04-27... 50. 2009-05-20 Ž. Ž. išaiškinta teisė turėti gynėją, gintis pačiam ar per... 51. 2009 m. balandžio mėn. paskambinęs A. V. ir paklausęs, kur galės... 52. 2009-05-22 A. V. išaiškinta teisė turėti gynėją, gintis pačiam ar per... 53. 2009-05-26 S. M. išaiškintos įtariamojo teisės, teisė turėt gynėją,... 54. UAB „Statva“ 2010-01-27 raštu Nr. 01-02 ir 2010-02-09 raštu Nr. 01-02... 55. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-05-23 įsakymo... 56. Statybos rangos sutartimi Jonavos rajono savivaldybės administracija perdavė... 57. prie bylos prijungta statybos darbų žurnalų Nr. 1 ir Nr. 2 kopijos, bei... 58. 2009-12-29 Jonavos rajono savivaldybės administracijos raštu Nr. 6B-19-5228... 59. 2009-08-24 UAB „Statva“ raštu Nr. 09-06 nustatyta, kad UAB „Statva“... 60. 2009-08-14 Jonavos rajono savivaldybės mero raštu Nr. 6B-02-3125 nustatyta,... 61. 2009-06-09 UAB „Statva“ raštu Nr. 04-18/484 nustatyta, kad 2009-05-27 S.... 62. 2009-10-19 UAB „Statva“ raštu Nr. 04-07-1204 nustatyta, kad UAB... 63. 2010-05-24 UAB „Statva“ raštu Nr. 04-18/483 nustatyta, kad UAB... 64. 2009-05-20, 2009-05-25 UAB „Statva“ raštais Nr. 04-18/397 ir Nr. 04-18/424... 65. 2010-05-26 tarnybiniu parnešimu nustatyta, kad galimai pavogta yra žvyro (fr.... 66. 2010-05-13 tarnybiniu pranešimu nustatyta, kad žvyro vežimai iš Sąjūdžio... 67. 2009-10-23 UAB „Statva“ raštu Nr. 04-18/938 nustatyta, kad UAB... 68. 2010-05-13 UAB „Ukmergės versmė“ raštu Nr. 05/1-4 nustatyta, kad 2009 m.... 69. UAB „Granitas“ 2009 m. balandžio mėnesio granitinės skaldos kainos buvo... 70. 2010-06-01 UAB „Statva“ generalinis direktorius J. R. oficialiai pateikė... 71. Vertinant byloje surinktus įrodymus, kaltinamųjų Ž. Ž., A. V. ir S. M.... 72. Teisminio nagrinėjimo metu byloje taip pat buvo tikrinimas teisinis pagrindas... 73. Byloje surinkta slapta operatyvinė informacija buvo išslaptinta, remiantis LR... 74. Vertinant užfiksuotus telefoninius pokalbius, darytina vienareikšmiška... 75. Byloje užfiksuota, kad:... 76. 2009-04-07 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 77. 2009-04-09 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 78. 2009-04-14 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 79. 2009-04-16 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 80. 2009-04-16 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 81. 2009-04-16 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 82. 2009-04-16 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 83. 2009-04-16 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 84. 2009-04-16 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 85. 2009-04-16 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 86. 2009-04-17 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 87. 2009-04-17 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 88. 2009-04-27 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 89. 2009-04-27 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 90. 2009-04-27 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 91. 2009-04-27 telefoninio pokalbio metu tarp UAB „Statva“ darbuotojo (X) ir... 92. 2009-04-27 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 93. 2009-04-27 telefoninio pokalbio metu tarp buvusio Jonavos rajono savivaldybės... 94. Vertinant telefoninių pokalbių ištraukas, surinktus įrodymus teismas laiko... 95. Valstybės tarnyba grindžiama įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo,... 96. Baudžiamoji atsakomybė už LR BK 228 str. numatytas nusikalstamas veikas kyla... 97. Nusikalstamų veikų padarymo metu Ž. Ž. dirbo Jonavos rajono savivaldybės... 98. Ž. Ž. ,A. V. padarė tęstines nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 228 str.... 99. Kaltinamojo Ž. Ž. neprisipažinimas kaltu, jo parodymai, kad jo veiksmai... 100. LR Baudžiamojo kodekso 228 str.numatytai baudžiamajai atsakomybei atsirasti... 101. LR BK 24 str. 5 d. numatyta, kad kurstytojas yra asmuo, palenkęs kitą asmenį... 102. A. V., būdamas valstybės tarnautoju, dirbdamas Jonavos rajono savivaldybės... 103. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1998-12-22 nutarimo Nr.19 „ Dėl... 104. Kaltinamojo Ž. Ž. nusikalstamos veikos teisingai kvalifikuotos pagal LR BK... 105. Kaltinamojo S. M. nusikalstama veika teisingai kvalifikuotos pagal LR BK 184... 106. Apibendrinus teismų praktika ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato... 107. Turto iššvaistymas apibrėžtas kaip nusikalstama veika, kai kaltininkas jam... 108. Iššvaistymas laikomas baigtu nuo svetimo turto pardavimo, padovanojimo ar... 109. LAT Senatas 1998-12-22 nutarimo 13 p. išaiškino, kai asmuo kelis kartus... 110. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamasis įstatymas, griežtinantis bausmę... 111. Parinkdamas bausmės rūšį ir dydį kaltinamajam Ž. Ž. teismas atsižvelgia... 112. Skiriant bausmę A. V. atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų... 113. Subendrinus bausmes bauda nekeičiama ir skiriama kartu su kita bausme( BK 65... 114. Skiriant bausmę S. M. atsižvelgtina į padarytos nusikalstamos veikos... 115. Teismų praktikoje kaltininko gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos... 116. Remiantis LR BPK 94 str., nuosprendžiui įsiteisėjus, priimtini atitinkami... 117. Teisminio nagrinėjimo metu civilinio ieškovo UAB „Statva“ atstovas... 118. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo... 119. Ž. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą LR BK 228... 120. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės Ž. Ž. nekeisti,... 121. A. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą LR BK 228 str.... 122. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės A. V. nekeisti,... 123. S. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 124. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės S. M. nekeisti,... 125. Informacines laikmenas Nr. CG-3-115-09, Nr. DVD-3-054-09, Nr. DVD-3-055-09, Nr.... 126. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...