Byla eB2-210-440/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinį atsakovei S. V. individualiai įmonei dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šiaulių skyrius kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo S. V. individualiai įmonei (toliau – IĮ), juridinio asmens kodas 303408526, buveinės adresas Šiaulių m., Vytauto g. 219A-13. Nurodė, kad 2018 m. kovo 13 d. duomenimis atsakovė yra skolinga 2 804,31 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų. Nors ieškovas informavo atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei atsakovė nepadengs viso įsiskolinimo, tačiau atsakovė skolos nesumokėjo. Ieškovo manymu, atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

6Iškeltina bankroto byla.

72.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę įmonės kreditorius (kreditoriai). Nagrinėjamu atveju dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei S. V. IĮ kreipėsi jos kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius, t. y. asmuo, kuriam įstatymas suteikia teisę inicijuoti bankroto bylą.

93.

10Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, pagal kurios nuostatas bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi, kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, įstatyme yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

114.

12Teismų praktikoje pripažįstama, kad įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Taip pat sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, būtina išanalizuoti tam reikšmingas bylos aplinkybes: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorių skolų, kokio dydžio šios skolos lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2145-370/2016).

135.

14Šiaulių apygardos teismas 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi įpareigojo atsakovę per 5 darbo dienas nuo nutarties gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą dėl pareikšto reikalavimo bei duomenis reikšmingus vertinant atsakovės finansinę būklę.

156.

16Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka, be to, apie teismo posėdžio datą paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, taigi atsakovė yra tinkamai informuota apie bankroto procesą.

177.

18Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nepateikė jokių duomenų apie savo finansinę būklę, todėl vertindamas įmonės (ne)mokumą teismas remiasi teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis bei valstybinės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centras ir VĮ „Regitra“ pateikta informacija (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

198.

20Ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus pateikti duomenys patvirtino, kad atsakovė skolinga 2 804,31 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija nurodė, kad S. V. IĮ neturi įsiskolinimų valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybių pinigų fondams. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šiuo metu nėra nagrinėjama bylų, kuriose dalyvautų atsakovė S. V. IĮ.

219.

22Atsižvelgiant į byloje esančių duomenų visumą yra pagrindo spręsti, kad atsakovės S. V. IĮ pradelsti įsipareigojimai sudaro 2 804,31 Eur, įmonė neturi turto, darbuotojų, nevykdo ūkinės – komercinės veiklos, todėl yra pagrindo vertinti, kad atsakovė neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriais, negali sumokėti įstatymuose nustatytų mokesčių, nes atsakovės pradelsti įmonės įsipareigojimai (t. y. skolos) viršija pusę į jos turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Remiantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatomis daroma išvada, kad įmonė nevykdo įsipareigojimų ir yra nemoki. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta atsakovei S. V. IĮ keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

2310.

24Remiantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, uždėtinas areštas įmonės nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

2511.

26ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, paskirti įmonės administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Programa administratorius atrenkamas atsitiktine tvarka, įvertinant įmonę apibūdinančius kriterijus bei bankroto administratoriaus paslaugas teikiančių asmenų veiklą apibūdinančius kriterijus. Parinktam asmeniui pasiūloma pateikti sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę. Pateikęs sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę asmuo paskiriamas įmonės administratoriumi, jeigu sutikime – deklaracijoje nenurodomi ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratoriumi.

2712.

28Atsižvelgiant į išdėstytas įstatymo nuostatas, į tai, kad nagrinėjamoje byloje ĮBĮ įstatymo nustatyta tvarka Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa atrinkta bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ultima optio” pateikė sutikimą – deklaraciją administruoti atsakovę S. V. IĮ. Remiantis bylos duomenimis nenustatyta aplinkybių, numatytų ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje, dėl kurių UAB "Ultima optio" negalėtų būti S. V. IĮ administratorė, todėl įmonės bankroto administratore skirtina UAB „Ultima optio", sąrašo eilės Nr. B-JA341.

2913.

30Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu S. V. IĮ valdymo organai įpareigotini per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Jei asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratorei turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas gali skirti jam 2 896 Eur dydžio baudą.

3114.

32Atsižvelgiant į tai, kad baudos skyrimu siekiama skatinti įmonės valdymo organus operatyviai pateikti bankroto procedūrų vykdymui reikšmingus dokumentus, bankroto administratorė privalo pateikti duomenis, patvirtinančius, kad ėmėsi aktyvių veiksmų siekdama išsiaiškinti bankrutuojančios įmonės finansinių dokumentų buvimo vietą ir juos sugrąžinti įmonei, pavyzdžiui, siuntė pranešimus bei bandė nuvykti įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresu ir pan.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsniu, 6 straipsniu, 10 straipsniu ir 11 straipsniu, teismas

Nutarė

34Iškelti bankroto bylą S. V. IĮ, juridinio asmens kodas 303408526, buveinės adresas Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Vytauto g. 219A-13.

35Bankrutuojančios S. V. IĮ bankroto administratore paskirti „Ultima optio“, sąrašo eilės Nr. B-JA341, parinktą naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

36Areštuoti atsakovės S. V. IĮ, juridinio asmens kodas 303408526, nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

37Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą įregistravimo Turto arešto aktų registre momento.

38Uždrausti atsakovei S. V. IĮ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti įmonės turtą.

39Nustatyti terminą S. V. IĮ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

40Pavesti bankroto administratorei atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 4 punkte, 7 dalies 8 punkte, 11 straipsnio 5 dalyje, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

41Įpareigoti bankroto administratorę sužinojus apie iškeltas bylas S. V. IĮ, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš S. V. IĮ, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

42Įpareigoti S. V. IĮ valdymo organus per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

43Pavesti bankroto administratorei sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

44Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos S. V. IĮ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

45Apie iškeltą bankroto bylą pranešti Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (iki reorganizacijos buvęs įstaigos pavadinimas – Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos).

46Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

47Nutartis per 10 dienų nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

48Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai bankroto administratorei, Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV)... 6. Iškeltina bankroto byla.... 7. 2.... 8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau –... 9. 3.... 10. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, pagal... 11. 4.... 12. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įmonės (ne)mokumas nustatomas... 13. 5.... 14. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi įpareigojo... 15. 6.... 16. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 17. 7.... 18. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nepateikė jokių duomenų apie savo... 19. 8.... 20. Ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus pateikti duomenys patvirtino, kad atsakovė... 21. 9.... 22. Atsižvelgiant į byloje esančių duomenų visumą yra pagrindo spręsti, kad... 23. 10.... 24. Remiantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu priėmus nutartį iškelti... 25. 11.... 26. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus nutartį... 27. 12.... 28. Atsižvelgiant į išdėstytas įstatymo nuostatas, į tai, kad nagrinėjamoje... 29. 13.... 30. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu S. V. IĮ valdymo organai... 31. 14.... 32. Atsižvelgiant į tai, kad baudos skyrimu siekiama skatinti įmonės valdymo... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291... 34. Iškelti bankroto bylą S. V. IĮ, juridinio asmens kodas 303408526, buveinės... 35. Bankrutuojančios S. V. IĮ bankroto administratore paskirti „Ultima... 36. Areštuoti atsakovės S. V. IĮ, juridinio asmens kodas 303408526,... 37. Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą... 38. Uždrausti atsakovei S. V. IĮ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 39. Nustatyti terminą S. V. IĮ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti... 40. Pavesti bankroto administratorei atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 41. Įpareigoti bankroto administratorę sužinojus apie iškeltas bylas S. V. IĮ,... 42. Įpareigoti S. V. IĮ valdymo organus per 15 dienų po šios nutarties... 43. Pavesti bankroto administratorei sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 44. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos S. V. IĮ įgyja... 45. Apie iškeltą bankroto bylą pranešti Juridinių asmenų registrui ir Audito,... 46. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 47. Nutartis per 10 dienų nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama... 48. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai bankroto...