Byla 2A-764-520/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja),

2kolegijos teisėjai Dalia Kačinskienė, Petras Jaržemskis,

3sekretoriaujant Violetai Kamašinienei,

4dalyvaujant ieškovui N. U. ,

5atsakovo atstovei Justei Žuklijaitei,

6teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo N. U. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. sprendimo civilinėje byloje dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo panaikinimo, nepanaudoto avanso priteisimo bei nepagrįstai priskaičiuoto mokesčio už nesuteiktas paslaugas panaikinimo pagal ieškovo N. U. ieškinį atsakovui UAB „Omnitel“,

Nustatė

8Ieškovas N. U. 2007-02-21 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, ir prašė įpareigoti atsakovą UAB „Omnitel“ panaikinti nepagrįstai priskaičiuotą mokestį už nesuteiktas paslaugas, t.y. 1116,26 Lt (su PVM), už laikotarpį nuo 2006-10-01 iki 2006-12-28; priteisti iš atsakovo 271,21 Lt nepanaudoto avanso ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; panaikinti 2007-02-07 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymą Nr.(36.4)-1V-123. Nurodė, kad su atsakovu 2004-07-13 sudarė sutartį Nr.OM468377 dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo, o nuo 2006-07-05 pagal GSM abonentų prašymą naudojosi atsakovo teikiama mobiliojo interneto paslauga „Omni connect“. Kadangi 2006 m. spalio 15- 18 dienomis vyko į komandiruotę Vengrijoje, 2006-10-13 už atsakovo teikiamos „roaming‘o“ paslaugos įjungimą pervedė atsakovui 500 Lt. Grįžęs iš komandiruotės ir nuvykęs į atsakovo atstovybę atsiimti užstato sužinojo, jog mobiliojo interneto tiekimas jam yra blokuotas, o jis yra skolingas atsakovui daugiau kaip tūkstantį litų. Atsakovo detalioje išklotinėje pateikti duomenys ir jam su „Omni connect“ įranga pateiktoje „Globe Trotter Mobility Manager“ programoje „prisijungimų žurnale“ esantys duomenys nesutapo, t.y. atsakovo išklotinėje nurodyta, jog 2006-10-17 21.57 val. buvo persiųsta 42,77 MB duomenų už 838,62 Lt, nors tą vakarą jis net nebuvo įjungęs interneto. 2006-11-13 jis išsiuntė pretenziją atsakovui, o 2006-12-01, vadovaudamasis Elektroninių ryšių įstatymo 36 str., pateikė prašymą Ryšių reguliavimo tarnybai dėl atsakovo neteisingai apskaičiuoto mokesčio panaikinimo, interneto paslaugos teikimo atnaujinimo bei nepagrįstai nutrauktos interneto paslaugos teikimo kompensavimo. Ryšių reguliavimo tarnyba, remdamasi tik atsakovo pateiktais paaiškinimais, nepagrįstais jokiais įrodymais, 2007-02-07 įsakymu jo prašymo netenkino. Ieškinio reikalavimas panaikinti Ryšių reguliavimo tarnybos įsakymą yra tik išvestinio pobūdžio ir priklauso nuo pagrindinio reikalavimo. Įrodinėjimo pareiga šioje byloje tenka atsakovui, tačiau atsakovas savo teiginių, kad „prisijungimų žurnale“ esantys duomenys gali būti koreguojami, nepagrindžia jokiais objektyviais įrodymais. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad jo naudojama apskaitos programa „Jupiter“ yra patikrinta Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka. Atsakovas pažeidė su juo sudarytą sutartį, nes už laikotarpį nuo 2006-10-01 iki 2006-10-31 reikalavo sumokėti 987,57 Lt (su PVM) už nesuteiktas paslaugas, o jam nesumokėjus, vienašališkai 2006-10-24 sustabdė, o 2006-12-28 nutraukė interneto paslaugos teikimą. Be to, po interneto teikimo paslaugos sustabdymo, už laikotarpį nuo 2006-11-01 iki 2006-12-28 atsakovas už nesuteiktas paslaugas priskaičiavo 126,69 Lt. Kadangi už „roaming‘o“ paslaugos įvedimą, atsakovui sumokėjo 500 Lt, o paslaugų gavo už 228,79 Lt, jam turi būti grąžinta 271,21 Lt.

9Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008 m. kovo 31 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas reikalavimą panaikinti Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymą yra pareiškęs netinkamam atsakovui. Kadangi tinkamo atsakovo, t.y. Ryšių reguliavimo tarnybos, ieškovas nesutiko įtraukti į bylą, teismas atmetė jo reikalavimą panaikinti Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymą, nes priimtas teismo sprendimas turėtų įtakos Ryšių reguliavimo tarnybos teisėms ir pareigoms. Teismas nustatė, kad ieškovas su atsakovu 2004-07-13 sudarė Sutartį, kurios 6.1 p. šalys susitarė, kad už naudojimąsi paslaugomis klientas (ieškovas) apmokės ne vėliau kaip iki sąskaitoje nurodytos datos. 2006-07-05 ieškovui buvo įjungta tarptinklinio ryšio paslauga, suteikianti ieškovui galimybę naudotis mobiliuoju ryšiu būnant užsienyje. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad nuo 2006-10-15 iki 2006-10-18 ieškovas mobiliojo interneto paslauga naudojosi užsienyje, o 2006-10-17 21.57 val. parsisiuntė 44770 KB duomenų už 836,62 Lt (be PVM). Kadangi ieškovas prieš išvykdamas į užsienį pervedė į atsakovo sąskaitą 500 Lt dydžio užstatą už tarptinklinio ryšio paslaugas, šiomis tarptinklinio ryšio paslaugomis naudojosi, tačiau už jas pilnai neatsiskaitė, teismas padarė išvadą, jog atsakovas pagrįstai, vadovaudamasis tarp šalių sudarytos Sutarties 3.6 p. ir 3.7 p., ieškovo abonentui nuo 2006-10-24 apribojo, o nuo 2006-12-28 nutraukė mobiliojo ryšio teikimą. Atsižvelgdamas į tai, kad paslaugų teikimo apribojimas leidžia abonentui skambinti nemokamais telefono ryšio, pagalbos tarnybų telefonais ir priimti nemokamus skambučius, o pagal sutarties 3.6 p. paslaugų apribojimas dėl pavėluoto atsiskaitymo neatleidžia kliento nuo abonentinio ir minimalaus paslaugos mokesčio mokėjimo, teismas konstatavo, kad atsakovas ieškovui pagrįstai išrašė ir išsiuntė apmokėjimui sąskaitas už laikotarpius nuo 2006-11-01 iki 2006-11-30 ir nuo 2006-12-01 iki 2006-12-28.

10Ieškovas N. U. apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir tenkinti patikslintą ieškinį. Nurodo, kad teismo sprendimas neteisėtas ir naikintinas, nes yra priimtas pažeidžiant teisingumo, vartotojų teisės viršenybės, kooperavimosi principus, procesinės ir materialinės teisės normas, yra vienašališkas, neobjektyvus ir pagrįstas neįrodytomis aplinkybėmis. Teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, konstatuodamas, kad ginčijant valstybės institucijos priimtą aktą ir prašant jį panaikinti, ši institucija turi būti įtraukta byloje atsakovu, nes valstybės institucija įtraukiama į bylą atsakovu administraciniame procese dėl viešojo administravimo subjekto akto. Šiuo atveju, Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas yra ne viešojo administravimo subjekto priimtas aktas, o institucijos, išnagrinėjusios ginčą išankstine ne teismo tvarka, sprendimas, todėl teismas nepagrįstai vadovavosi klaidinga Vilniaus apygardos teismo 2007-10-15 nutartimi. Ši institucija nėra susijusi nė su viena iš šalių jokiais materialiniais teisiniais santykiais ir teismo sprendimas neturės jokios įtakos jos teisėms ar pareigoms, todėl į bylą atsakovu ji netrauktina. Reikalavimas panaikinti Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymą yra išvestinis, neatskiriamai susijęs su pagrindiniu reikalavimu. Teismo motyvas, kad „atsakovas ieškovo sąskaitos išklotinei pagrįsti pateikė teismui Vengrijos operatoriaus T-Mobile raštą apie užfiksuotą abonento Nr.(duomenys neskelbtini) duomenų kiekį 2006-10-17“, neatitinka tikrovės, nes tokio rašto byloje nėra, o atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad būtent jis (ieškovas) 2006-10-17 persiuntė atsakovo nurodomus 42,77 MB duomenų. Teismas nepagrįstai atsakovo pateiktus elektroninio susirašinėjimo su Vengrijos mobiliojo ryšio operatoriumi išrašus pripažino oficialiais įrodymais byloje, kadangi juose neužtikrinta teksto apsauga ir nėra galimybės identifikuoti parašą, kaip to reikalauja įstatymai (CK 1.73 str. 2 d., 6.192 str. 2 d., Akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 2 d., 32 str. 7 d., 35 str. 3 d.), todėl šie išrašai neįrodo nei juose nurodytų aplinkybių, nei paties susirašinėjimo fakto. Kadangi oficialaus Vengrijos mobiliojo ryšio operatoriaus raštas nėra pateiktas, tikėtina, jog atsakovo pateikti elektroninio susirašinėjimo laiškai yra sufalsifikuoti. Teismas atsakovo pateiktus įrodymus, patvirtintus tik atsakovo parašu ir antspaudu, vertino kaip turinčius didesnę įrodomąją galią, pripažino jų turinį autentišku, nors tokius maketus paruošti nereikia jokių specialių žinių. Teismo motyvas, kad Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas „patvirtina, kad ieškovas paslaugomis naudojosi ir už jas nesumokėjo“, yra teisiškai nereikšmingas, kadangi įsakymas yra apskųstas teismui, todėl jame nurodyti teiginiai negali būti pripažinti įrodytais. Taip pat dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nereikšmingu pripažintinas ir teismo motyvas, kad atsakovas pateikė rašytinius įrodymus: „susirašinėjimo su tarptinklinio ryšio specialistu elektroniniu paštu kopijas, kurios patvirtina, jog 2006-10-17 tinkle nebuvo problemų ir neįvyko klaidų bei informacijai patvirtinti prideda raštą, susijusį su ieškovo ryšio srautu 2006-10-17“.

11Atsakovas UAB „Omnitel“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2007-10-15 nutartyje konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas 2007-06-04 sprendime pasisakė dėl į bylą neįtraukto asmens, t.y. Ryšių reguliavimo tarnybos, teisių ir pareigų, panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu, perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, todėl teismas pagrįstai vadovavosi šia Vilniaus apygardos teismo nutartimi ir reikalavimą dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo panaikinimo atmetė, kaip pareikštą netinkamam atsakovui. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vadovavosi teisės aktuose įtvirtintų ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimuose pateiktų įrodymų vertinimo taisyklėmis, visapusiškai, išsamiai bei objektyviai ištyrė ir išanalizavo byloje esančius įrodymus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Ieškovas nepagrįstai kaltina atsakovą sufalsifikavus Vengrijos mobiliojo ryšio operatoriaus elektroniniu paštu gautus dokumentus ir pateikia savo parašu patvirtintus dokumentus, kurie neatitinka tikrovės.

12Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

14Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, jog ieškinio reikalavimas dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007-02-07 įsakymo Nr.(36.4)-1V-123 panaikinimo pareikštas netinkamam atsakovui, pagrįstai ir teisėtai netenkino ieškovo N. U. reikalavimų dėl nepanaudoto avanso priteisimo bei mokesčių už atsakovo UAB „Omnitel“ nesuteiktas paslaugas panaikinimo.

15Byloje nustatyta, kad 2004-07-13 ieškovas N. U. ir atsakovas UAB „Omnitel“ sudarė sutartį Nr.OM468377 dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo, pagal kurią UAB „Omnitel“ įsipareigojo teikti N. U. viešąsias judriojo telefono paslaugas už užmokestį, o ieškovas įsipareigojo naudotis teikiamomis paslaugomis ir už jas apmokėti sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties 1.1 p.). Sutarties 6.1 p. buvo susitarta, kad ieškovas atsakovui apmokės už naudojimąsi ryšio paslaugomis pagal atsakovo pateiktas sąskaitas. 2006-07-05 GSM abonentų prašymu Nr.A31555 N. U. priklausančiai SIM kortelei (duomenys neskelbtini), buvo priskirtas mobilaus duomenų perdavimo įrenginys GlobeTrotter 3G&EDGE bei įjungta ir mobiliojo interneto paslauga (T. 1, b.l. 22), o ieškovas N. U. pervedė atsakovui UAB „Omnitel“ 500 Lt avansą už „roaming‘o“ paslaugas (T. 1, b.l. 11). 2006-10-13 ieškovui buvo įjungta tarptinklinio ryšio paslauga, suteikianti galimybę jam naudotis mobiliojo ryšio paslaugomis būnant užsienyje (T. 1, b.l. 13). Pagal atsakovo ieškovui pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą JUP Nr.5049884431 už laikotarpį nuo 2006-10-01 iki 2006-10-31 ieškovas atsakovui yra skolingas 1218,36 Lt (su PVM). Kadangi ieškovas neapmokėjo atsakovo pateiktos sąskaitos, atsakovas 2006-10-24 apribojo, o 2006-12-28 nutraukė ieškovui mobiliojo ryšio paslaugų teikimą. Už laikotarpį nuo 2006-11-01 iki 2006-11-30 pagal PVM sąskaitą – faktūrą JUP Nr.5050677801 ieškovas atsakovui yra skolingas 65,01 Lt (su PVM) (T.1, b.l. 160), o už laikotarpį nuo 2006-12-01 iki 2006-12-28 pagal PVM sąskaitą – faktūrą JUP Nr.5051467032 – 61,68 Lt už minimalų paslaugos mokestį ir interneto prieigos įrengimą (T.1, b.l. 161).

16Pagal bylos duomenis ieškovas 2006 m. spalio 15-18 dienomis buvo komandiruotėje Vengrijoje, kur naudojosi atsakovo teikiama mobiliojo ryšio ir mobiliojo interneto paslauga. Pagal ieškovo pateiktą „GlobeTrotter Mobility Manager“ programos „prisijungimų žurnalą“ ieškovas nuo 2006-10-15 iki 2006-10-18 mobiliojo interneto paslauga būdamas Vengrijoje naudojosi, šią paslaugą teikė Vengrijos operatorius T-Mobile (T. 1, b.l. 8-9). Ieškovo pateikto „prisijungimo žurnalo“ duomenys nesutapo su atsakovo pateiktais duomenimis apie ieškovo naudojimąsi mobiliojo interneto paslaugomis, kai ieškovas buvo Vengrijoje. Ieškovas ginčija atsakovo nurodytą 2006-10-17 21.57 val. duomenų persiuntimo faktą, t.y. neigia, jog 2006-10-17 21.57 val. jis persiuntė 42770 KB duomenų už 838,62 Lt (be PVM), ir dėl to atsisako apmokėti atsakovo pateiktą sąskaitą. Atsakovas, remdamasis jam perduotais Vengrijos operatoriaus duomenimis, nesutiko su ieškovo pareikšta pretenzija dėl minėto fakto. Atsakovas nurodė, kad Vengrijos operatorius T-Mobile užfiksavo abonento (duomenys neskelbtini) duomenų persiuntimą 2006-10-17 21.57 val., ir šis užfiksavimas yra pagrįstas, nes telefonas sistemoje GPRS yra indentifikuojamas pagal unikalų abonento numerį, kuris neleidžia tai pačiai SIM kortelei priskirti kitos kortelės prisijungimų prie interneto per GPRS (T. 1, b. l. 25).

17Ieškovas N. U. , vadovaudamasis Elektroninių ryšių įstatymo 36 str., kreipėsi į Ryšių reguliavimo tarnybą ir prašė, kad UAB „Omnitel“ nedelsiant atnaujintų interneto paslaugos teikimą, perskaičiuotų neteisingai apskaičiuotus mokesčius, t.y. 838,62 Lt (be PVM), kompensuotų nepagrįstai nutrauktą interneto paslaugos teikimą – interneto paslaugą teikiant nemokamai tiek laiko, kiek buvo nepagrįstai nutrauktas jos teikimas (T. 1, b.l. 26-27). 2007-01-08 ieškovas nurodė, jog su UAB „Omnitel“ pateiktais paaiškinimais dėl jam suteiktų tarptinklinio ryšio paslaugų nesutinka ir prašė tenkinti jo 2006-12-01 prašymą (T. 1, b.l. 30). Ryšių reguliavimo tarnybos 2007-02-07 direktoriaus įsakymu Nr. (36.4)-1V-123 ieškovo 2006-12-01 ir 2007-01-08 prašymai netenkinti (T. 1, b.l. 31-33). Ieškovas pradiniu ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašė panaikinti Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. (36.4)-1V-123, atsakovu nurodė UAB „Omnitel“. Ieškovas atsisakė šį reikalavimą reikšti Ryšių reguliavimo tarnybai, nurodydamas, kad Ryšių reguliavimo tarnyba negali būti traukiama į bylą, nes nėra susijusi nė su viena iš šalių jokiais materialiniais teisiniais santykiais ir būsimas teismo sprendimas neturės jokios įtakos jos teisėms ir pareigoms. Tarnyba, kaip ikiteisminė ginčų sprendimo institucija, savarankiško reikalavimo dėl materialinių teisinių santykių tarp ginčo subjektų neturi ir negali turėti. Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimą dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. (36.4)-1V-123 panaikinimo atmetė, nurodydamas, kad šis reikalavimas pareikštas netinkamam atsakovui. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ieškinyje nurodytas aplinkybes, dėl kurių prašoma panaikinti Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą, į šioje byloje priimtą ir įsiteisėjusią Vilniaus apygardos teismo 2007-10-15 nutartį (T. 1, b. l. 139-143), iš esmės sutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada.

18Pagal Elektroninių ryšių įstatymo 36 str. 1 d., iškilus ginčui tarp elektroninių ryšių paslaugų teikėjo ir galutinio paslaugų gavėjo, galutinis paslaugų gavėjas turi teisę kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą, kad ši išankstine ne teismo tvarka išspręstų jo ginčą su elektroninių ryšių paslaugų teikėju, galutinis paslaugų gavėjas taip pat turi teisę kreiptis tiesiogiai į teismą. Šio įstatymo 36 str. 4.d. numato, kad Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimas dėl ginčo per 30 dienų nuo skundžiamo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas bendrosios kompetencijos teismui. Taigi įstatyme numatyta teisė apskųsti priimtą sprendimą ir ieškovas šia teise pasinaudojo. Ieškovas reikalavimą dėl Ryšių reguliavimo tarnybos priimto sprendimo panaikinimo grindžia tuo, kad sprendimas buvo priimtas neatsižvelgus į jo argumentus, paremtas atsakovo paaiškinimais, kurie nepagrįsti įrodymais, t. y. teikia argumentus, kad Ryšių reguliavimo tarnyba netinkamai nagrinėjo jo prašymą. Ieškovo nurodytose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartyse, priimtose civilinėse bylose 3K-3-256/2005, 3K-3-506/2004, nėra nurodyta, kad Ryšių reguliavimo tarnyba netraukiama atsakovu. Iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-04-26 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2006, matyti, jog esant ginčui dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo, priimto iš esmės išsprendus galutinio paslaugų gavėjo kreipimąsi dėl ginčo tarp elektroninių ryšių paslaugų teikėjo ir galutinio paslaugų gavėjo, teisėtumo, Ryšių reguliavimo tarnyba į civilinės bylos nagrinėjimą įtraukiama suinteresuotu asmeniu byloje. Nors šioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje buvo nagrinėjamas ginčas, kilęs tarp ūkio subjektų, tačiau, vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymo 36 str. 4 d., 2 d. nuostata, jog ginčams pagal galutinių paslaugų gavėjų skundus nagrinėti mutatis mutandis taikoma šio įstatymo 28 str. 11 d., 15 d. pripažintina, jog Elektroninių ryšių įstatymo 36 str. 4 d. tvarka apskundus ir nagrinėjant Ryšių reguliavimo tarnybos priimtą sprendimą dėl ginčo pagal galutinių paslaugų gavėjo skundą, teisme, Ryšių reguliavimo tarnyba įtrauktina į bylą.

19Tai, kad pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo reikalavimo dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. (36.4)-1V-123 panaikinimo, nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog byla buvo išnagrinėta neteisingai, nes byloje išspręstas tarp šalių kilęs ginčas, kurį nagrinėjo Ryšių reguliavimo tarnyba. Be to, ieškovas nurodė, kad pagrindinis ieškinio reikalavimas yra ne Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. (36.4)-1V-123 panaikinimas. Įvertinus tarp bylos šalių sudarytos sutarties nuostatas, sutarties pobūdį, byloje šalių pateiktus įrodymus, susijusius su sutarties vykdymu, darytina išvada, kad pagrįstai netenkintas ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovą UAB „Omnitel“ panaikinti nepagrįstai priskaičiuotą mokestį už nesuteiktas paslaugas, t.y. 1116,26 Lt (su PVM), už laikotarpį nuo 2006-10-01 iki 2006-12-28; priteisti iš atsakovo 271,21 Lt nepanaudoto avanso, ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, jog šis ieškovo reikalavimas yra pagrįstas.

20Kaip jau buvo minėta, ieškovui N. U. priklausančiai SIM kortelei Nr. (duomenys neskelbtini) (mobiliojo telefono Nr.(duomenys neskelbtini), IMEI Nr. (duomenys neskelbtini)), buvo priskirtas mobilaus duomenų perdavimo įrenginys GlobeTrotter 3G&EDGE bei įjungta ir mobiliojo interneto paslauga (T. 1, b. l. 22). Sutartyje nenumatyta, kad ieškovas atsakovui turi apmokėti pagal „GlobeTrotter Mobility Manager“ programos „prisijungimų žurnale“ fiksuotus mobiliojo interneto paslaugos duomenis. Pagal atsakovo pateiktus įrodymus šie duomenys gali būti koreguojami (T. 2, b. l. 40-42). Pagal šalių sudarytos Sutarties esmę, atsakovo pateikiamose sąskaitose mokestis apskaičiuojamas pagal paslaugų teikėjo apskaitos sistemos užfiksuotus abonentui suteiktų paslaugų kiekius. Ieškovas nenurodė, kad su atsakovu buvo susitarta dėl kitokios tvarkos. Atsakovas pateikė duomenis, kad GSM sistemoje kiekvienam judriojo ryšio abonentui priskiriamas unikalus tarptautinis judriojo ryšio abonento identifikatorius (IMSI). Apskaitos sistemoje „Jupiter“ nurodyti ieškovą, kaip abonentą, identifikuojantys duomenys. Ieškovas tuo metu, kai 2006-10-17 21.57 val. buvo persiųsti duomenys, buvo Vengrijoje. Šį duomenų persiuntimo faktą, kaip ir kitus faktus, fiksavo Vengrijos operatorius T-Mobile. Atsakovas, pateikdamas ieškovui sąskaitą dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas, rėmėsi šio operatoriaus pateiktais duomenimis. Kilus ginčui, atsakovas 2006-12-19 elektroniniu laišku užklausė R. T. dėl kliento (duomenys neskelbtini) vykdytos sesijos jų tinkle (T. 1, b.l. 98), ir atsakovui 2006-12-28 buvo atsakyta, kad atlikus tyrimą nustatyta, jog minėtą dieną tinkle nebuvo problemų ir neįvyko tinklo klaidų (T. 1, b.l. 99). Taip pat buvo pridėtas Vengrijos operatoriaus T-Mobile užfiksuotas abonento (duomenys neskelbtini) persiųstų duomenų kiekis 2006-10-17 (T. 1, b.l. 100). Atsakovas taip pat pateikė išrašą iš UAB „Omnitel“ ir T-Mobile Hungary Communications Co Ltd. (buvusi Westel Mobil Tavkozlesi Rt.) tarptinklinio ryšio paslaugų sutarties, reglamentuojančios duomenų keitimosi, teikiant GSM ir GPRS paslaugas, tvarką (T. 1, b.l.89-90). Šioje tvarkoje nurodyta informacijos apie sąskaitų pateikimą tvarka: t.y. užbaigus turinio siuntimą, per 36 val. „Westel“ nusiunčia GPRS apmokestinimo duomenis. Jei turinio siuntimas tęsiasi ilgiau nei iki 24 val. 00 min., GPRS apmokestinimo duomenys nusiunčiami praėjus 36 val. po tos pačios dienos 24 val. 00 min. Centrinės Europos laiku (CET). Laiko intervalas, kurį apima pavienis ar dalinis GPRS TAP įrašas, neviršija 24 val.

21Nepripažintini pagrįstais apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi šiais atsakovo pateiktais įrodymais, kad atsakovas nepateikė įrodymų, jog būtent ieškovas 2006-10-17 persiuntė atsakovo nurodomus 42,77 MB duomenų. Nepagrįstai apeliaciniame skunde nurodoma aplinkybė, kad peršasi išvada, jog atsakovo pateikti iš Vengrijos mobiliojo ryšio operatoriaus elektroniniu paštu gauti dokumentai yra atsakovo sufalsifikuoti. Ieškovas, nurodydamas šias aplinkybes, nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima pripažinti, jog atsakovas pateikė sufalsifikuotus dokumentus, jog ieškovas nesinaudojo atsakovo paslaugomis ir nepagrįstai atsakovas reikalauja apmokėti už 2006-10-17 42,77 MB duomenų persiuntimą, panaudojant unikalų ieškovui suteiktą abonento numerį. Tai, kad ieškovas yra vartotojas (silpnesnioji sandorio šalis), neatleidžia ieškovo nuo pareigos teikti teismui įrodymus ir įrodyti aplinkybes, kuriomis jis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu. Pagal CPK 12 str. civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. CPK 178 str. numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti, nurodytos CPK 182 str. Taigi ieškovas šioje byloje taip pat turėjo pareigą teikti įrodymus, pagrindžiančius jo ieškinyje nurodytas aplinkybes, kurios sudaro ieškinio pagrindą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008, nurodyta, kad galiojantys teisės aktai ir teismų praktika patvirtina, jog ginčo (kilusio iš vartojimo sutarties) specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese. Bylą nagrinėjantis teismas turi teisę ir pareigą būti aktyvus ir savo iniciatyva rinkti įrodymus sutarties silpnesniosios šalies gynimo interesais. Prekių ar paslaugų vartotojas turi teisę į prioritetinį teisių gynimą, tačiau tai nereiškia, kad vartotojas yra visiškai atleistas nuo įrodymų teikimo. Pirmosios instancijos teismas įvertino šalių pateiktus įrodymus, kaip tai numato CPK 185 str., todėl daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkami vertino įrodymus ir netinkamai nustatė teisiškai reikšmingas bylai išspręsti aplinkybes, pažeidė ieškovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus, nėra pagrindo.

22Ieškovas apeliacinės instancijos teismui nurodė, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, jog atsakovo apskaitos programa būtų metrologiškai įteisinta ir prižiūrima, kaip to reikalauja Metrologijos įstatymo 9 str. 1 d. 7 p., 10 str., 11 str. 1 d. ir 13 str. Ieškovas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-04-26 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2006, tačiau šioje nutartyje nurodyta, kad pats telekomunikacinio įvykio užfiksavimo faktas pagal minėtas įstatymo nuostatas nėra metrologinės patikros objektas. Šiuo atveju ieškovas ginčija telekomunikacinio įvykio užfiksavimą, o ne duomenų perdavimo apskaitos sistemą. Dėl to, kad atsakovas nepateikė dokumentų, susijusių su metrologine patikra, pirmosios instancijos teismas neturėjo faktinio ir teisinio pagrindo tenkinti ieškovo ieškinio reikalavimų.

23Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių netenkintinas apeliacinis skundas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

24Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

27Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos teisėjai Dalia Kačinskienė, Petras Jaržemskis,... 3. sekretoriaujant Violetai Kamašinienei,... 4. dalyvaujant ieškovui N. U. ,... 5. atsakovo atstovei Justei Žuklijaitei,... 6. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 8. Ieškovas N. U. 2007-02-21 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau... 9. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008 m. kovo 31 d. sprendimu... 10. Ieškovas N. U. apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir... 11. Atsakovas UAB „Omnitel“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo teismo... 12. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 14. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 15. Byloje nustatyta, kad 2004-07-13 ieškovas N. U. ir atsakovas UAB „Omnitel“... 16. Pagal bylos duomenis ieškovas 2006 m. spalio 15-18 dienomis buvo... 17. Ieškovas N. U. , vadovaudamasis Elektroninių ryšių įstatymo 36 str.,... 18. Pagal Elektroninių ryšių įstatymo 36 str. 1 d., iškilus ginčui tarp... 19. Tai, kad pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo reikalavimo dėl... 20. Kaip jau buvo minėta, ieškovui N. U. priklausančiai SIM kortelei Nr.... 21. Nepripažintini pagrįstais apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios... 22. Ieškovas apeliacinės instancijos teismui nurodė, kad atsakovas nepateikė... 23. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių netenkintinas apeliacinis skundas,... 24. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. sprendimą palikti...