Byla 2-171-524/2010
Dėl administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais, sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovės atstovei prokurorei I. V., atsakovams Klaipėdos miesto savivaldybės atstovei R. G., S. Š., jos atstovui adv. O. M., Nacionalinės žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei R. V., tretiesiems asmenims VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovui adv. A. I., Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atstovei E. R., V. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Klaipėdos miesto savivaldybei, M. M. (M. M.), T. M., A. S. (A. S.), O. K. (O. K.), N. F. (N. F.), N. L., V. S., S. Š., tretiesiems asmenims VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, AB SEB bankui, Klaipėdos miesto 6-ojo notarų biuro notarei L. P., Klaipėdos miesto 5-ojo notarų biuro notarei R. K. dėl administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais, sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2ieškovė pateikė ieškinį, kuriame teismo prašė:

 1. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto valdybos 1996-05-30 sprendimo Nr. 275 „Dėl gyvenamųjų patalpų įsirengimo ir butų perplanavimo" 1.6. punktą, kuriuo duotas sutikimas T. M. nuosavybės teise priklausančiame pastate ( - ), parduotuvės patalpas 51,73 kv. m bendrojo naudingo ploto perplanuoti į gyvenamąsias patalpas.
 2. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto mero 1996-09-17 potvarkio Nr. 598 „Dėl parduodamų žemės sklypų duomenų patvirtinimo" su priedu dalį, kuria patvirtinti žemės sklypo ( - ), duomenys.
 3. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos apskrities valdytojo 1996-10-29 įsakymą Nr. 1104 „Dėl žemės sklypų pirkimo prie privačių valdų Klaipėdos mieste" su priedu dėl leidimo pirkti valstybinės žemės sklypą T. M..

34.Pripažinti negaliojančia 1996-10-30 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P21/96-0504, kuria T. M. parduotas 1107 kv. m žemės sklypas, esantis Klaipėdos mieste ( - ). Taikyti restituciją ir grąžinti žemės sklypą Lietuvos valstybei.

45. Pripažinti negaliojančia 1995-10-25 Klaipėdos miesto 6-ąjame notarų biure sudarytą dovanojimo sutartį (registro Nr. 22937), kuria M. M. dovanojo T. M. rąstų parduotuvę su rūsiu, unikalus numeris ( - ), plane žymimą lElm, turinčią 51,73 kv. m bendro naudingo ploto, plytų ūkinį pastatą unikalus numeris ( - ), plane žymimą 2Ilp, metalo garažą, unikalus numeris ( - ), plane žymimą 3Glg, metalo garažą, unikalus numeris ( - ), plane žymimą 4G1 g ir kiemo įrenginius, unikalus numeris ( - ), esančius Klaipėdos miesto, ( - ). Taikyti restituciją ir įpareigoti T. M. grąžinti M. M. dovanotus pastatus. (Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą iki šios dienos yra išlikę: 1) pastatas-parduotuvė, plane pažymėta lElm, unikalus numeris ( - ), 2) pastatas-garažas, plane pažymėtas 4Ilg, unikalus numeris ( - ), 3) kiti statiniai (inžineriniai)-kiemo statiniai, unikalus numeris ( - )).

 1. Pripažinti negaliojančia 1996-11-20 Klaipėdos miesto 7-ąjame notarų biure sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį (registro Nr. 1-11-2511), kuria T. M. pardavė A. S. ir O. K. lygiomis dalimis Klaipėdos mieste, ( - ), žemės sklypą, kurio plotas 0,1107 ha, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus numeris ( - ), su jame esančia rąstų parduotuve su rūsiu, unikalus numeris ( - ), plane žymima lE'm, kurios naudingas plotas 51,73 kv. m, ir ūkiniais pastatais: plytų ūkiniu pastatu, unikalus numeris ( - ), žymimu 2J'p, metalo garažu, unikalus numeris ( - ), žymimu 3G'p, metalo garažu, unikalus numeris ( - ), žymimu 4G‘p ir kiemo įrengimais, unikalus numeris ( - ).Taikyti restituciją ir įpareigoti T. M. grąžinti A. S. ir O. K. lygiomis dalimis 41000 litų.
 2. Pripažinti negaliojančia 1997-02-24 Klaipėdos miesto 7-ąjame notarų biure sudarytą dovanojimo sutartį (registro Nr. 1-2-513), kuria O. K. dovanojo N. F. 553/1107 dalis Klaipėdos m., ( - ), žemės sklypo, kurio plotas 0,1107 ha, kadastrinis Nr. ( - ) unikalus numeris ( - ), ir l/2 dalį šiame žemės sklype esančių rąstų parduotuvės, unikalus numeris ( - ), plane žymima lE'm, kurios naudingas plotas 51,79 kv. m, metalo garažo unikalus numeris ( - ), žymimu 3G'p, ir kiemo įrengimų unikalus numeris ( - ). Taikyti restituciją ir įpareigoti N. F. grąžinti O. K. dovanoto sklypo ir pastatų dalį.
 3. Pripažinti negaliojančia 1998-04-30 Klaipėdos miesto 6-ąjame notarų biure sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį (registro Nr. LP-444), kuria A. S. pardavė N. L. 554/1107 dalis žemės sklypo ( - ), kadastro Nr. ( - ), unikalus numeris ( - ), viso sklypo plotas 0,1107 ha, 1/2 dalį tame žemės sklype esančią vieno aukšto rąstų parduotuvės, unikalus numeris ( - ), plane žymima lE'm, 1/2 dalį garažo, unikalus numeris ( - ), plane žymimo 4Glg, ir tai parduotuvės daliai priklausančius kiemo įrenginius, unikalus numeris ( - ). Taikyti restituciją ir įpareigoti A. S. grąžinti N. L. 15000 litų.
 4. Pripažinti negaliojančia 1998-06-30 Klaipėdos miesto 6-ąjame notarų biure sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį (registro Nr. LP-8576), kuria N. F. pardavė N. L. 553/1107 dalis žemės sklypo, ( - ), kadastro Nr. ( - ), ir tame žemės sklype 1/2 dalį vieno aukšto rąstų gyvenamo namo, plane žymimo lElm, viso namo plotas 51,79 kv. m, unikalus Nr. ( - ), Vi dalį metalinio garažo, plane žymimo 4Glp, unikalus Nr. ( - ), bei tai gyvenamo namo daliai priklausančius kiemo įrenginius unikalus numeris ( - ). Taikyti restituciją ir įpareigoti N. F. grąžinti N. L. 15000 litų.
 1. Pripažinti negaliojančia 2001-03-07 Klaipėdos miesto 5-ąjame notarų biure sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį (registro Nr. R5-24930), kuria N. L. pardavė V. S. ( - ), parduotuvę, plane žymima lE'm, unikalus Nr. ( - ), 51,79 kv. m bendro ploto, kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), garažą, plane žymimą 4Glg, turintį 23 kv.m plotą, ir tuo pačiu adresu esantį žemės sklypą, turintį 0.1107 ha, unikalus Nr. ( - ). Taikyti restitucijąir įpareigoti N. L. grąžinti V. S. 30000 litų.
 2. Pripažinti negaliojančia 2004-10-21 Klaipėdos miesto 5-ąjame notarų biure sudarytą pirkimo pardavimo sutartį (registro Nr. R5-12924), kuria V. S. pardavė S. Š. 0.1107 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) su priklausiniais: pastatu-parduotuve, plane žymima lE'm, unikalus Nr. ( - ), 51,79 kv. m bendro ploto, pastatu - garažu, 23 kv.m ploto, unikalus Nr. ( - ), kitais kiemo statiniais (aikštelė, tvora) unikalus Nr. ( - ), esančiais ( - ). Taikyti restituciją ir įpareigoti V. S. grąžinti S. Š. 60000 litų.
 1. Priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad Klaipėdos miesto privatizavimo komisija 1994-06-21 aukciono protokolo Nr. 21 pagrindu 1994-09-12 išdavė nuosavybės teisės liudijimą AD Nr. 008271, kuriuo patvirtino, kad ( - ), esanti rąstų parduotuvė priklauso M. M., kuris ją padovanojo T. M.. 1996-05-30 Klaipėdos miesto valdybos sprendimo Nr. 275 1.6 punktu leista 51, 73 kv. m bendrojo naudingo ploto parduotuvės patalpas perplanuoti į gyvenamąsias patalpas. 1996-06-06 Tatjana M. K. miesto Žemėtvarkos ir geodezijos tarnybai įteikė prašymą parduoti jai ir ( - ), esantį žemės sklypą. Klaipėdos miesto meras 1996-09-17 potvarkiu Nr. 598 „Dėl parduodamų žemės sklypų duomenų patvirtinimo", patvirtino M. M. parduodamo žemės sklypo ( - ), duomenis – 0,1107 ha ploto, žemės naudojimo paskirtis (funkcija) - individualiam gyvenamajam namui. Klaipėdos miesto mero 1996-09-17 potvarkiu Nr. 598 nustatyta sklypo naudojimo paskirtis — individualiam gyvenamajam namui- su Jūrų uosto direkcija suderinta nebuvo, tokiu būdu pažeisti teisės aktų reikalavimai. 1996-10-30 sudarius valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį Nr. P21/96-0504, buvo nepagrįstai pritaikyti Vyriausybės 1995-07-17 nutarimu Nr. 987 patvirtintos valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos 7.1.1.1 p. ir 11 p., ir tokiu būdu ( - ), žemės sklypui neleistinai buvo nustatytas namų valdos teisinis statusas. Pagal šiuos tvarkos punktus ( - ), žemės sklypas namų valdai galėjo būti parduotas tik tuo atveju, jeigu būtų atitikęs visus namų valdai keliamus reikalavimus. Priimant Klaipėdos miesto valdybos 1996-05-30 sprendimą Nr. 275 „Dėl gyvenamųjų patalpų įsirengimo ir butų perplanavimo", Klaipėdos miesto mero 1996-09-17 potvarkį Nr. 598 „Dėl parduodamų žemės sklypų duomenų patvirtinimo", Klaipėdos apskrities valdytojo 1996-10-29 įsakymą Nr. 1104 „Dėl žemės sklypų pirkimo prie privačių valdų Klaipėdos mieste" iš anksto nesuderinus jų su Jūrų uosto direkcija buvo pažeisti: LR Vyriausybės 1994-05-16 nutarimas Nr. 376, 1995-07-17 nutarimas Nr. 987. Pažeistas LR žemės reformos įstatymas (1991-07-25 Nr. 1-1607), Lietuvos statybos ir urbanistikos ministerijos 1992-12-15 įsakymas Nr. 243, Aplinkos ministro 2001-05-18 įsakymas Nr. 274. 1996-11-20, 1997-02-24, 1998-04-30, 1998-06-30, 2001-03-07, 2004-10-21 buvo sudaryti ginčo objekto nuosavybės perleidimo sandoriai. 2006-03-08 ir 2006-08-25 ginčo objektui nustatyta sutartinė hipoteka. Ieškovės nuomone, neteisėtai įgyto žemės sklypo sandoriai, kuriais buvo disponuojama valstybinės žemės sklypu ( - ), laikytini kaip prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, tai yra pripažintini niekiniais ir negaliojančiais ir remiantis LR CK 1.80 str. 2 d. taikytina restitucija. Pagal teismuose formuojamą praktiką, ankščiau išvardytos žemės sklypo disponavimo sandorių šalys nelaikytinos sąžiningais įgijėjais. Ieškovas prašo atnaujinti senaties terminą kaip praleistą dėl svarbių priežasčių (t. 1 b. l. 3-16).

6Atsakovė S. Š. atsiliepimu prašo ieškinį atmesti, taikyti ieškinio senatį. Nurodo, kad įsigydama turtą ( - ), 2004-10-21 iš V. S. veikė sąžiningai, todėl nėra pagrindo pripažinti sandorį negaliojančiu bei atimti iš jos jai nuosavybės teise priklausantį turtą. Prašo taikyti ieškinio senatį, kadangi, atsakovės teigimu, ieškovas nepateikė įrodymų, kad ieškinio senatis praleista dėl svarbių priežasčių. Nurodo, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl juridinių asmenų nerūpestingumo, todėl nėra pagrindo jo atnaujinti. Nurodo, kad byloje neįmanoma taikyti restitucijos, kadangi restitucijos taikymas pažeistų pagrindinius civilinės teisės principus; teisingumo, protingumo, sąžiningumo. Atsakovė nurodo, kad 1994-05-16 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 376 2.2 punktas negalėjo būti pažeistas, kadangi šis nutarimas nebuvo paskelbtas, todėl negaliojo. Atsižvelgdama į savo išdėstytus motyvus, atsakovė mano, jog ieškiniu siekiama atimti sklypą iš savininkų, nesuteikiant jiems tinkamos kompensacijos. Mano, kad ieškinyje ginamas ne viešasis interesas, o juridinio asmens Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos finansinis interesas (t. 2 b. l. 26-31).

7Atsakovė N. L. atsiliepimu prašo ieškinį atmesti, taikyti ieškinio senatį. Nurodo, kad įsigytą turtą iš A. S. ir N. F., esantį ( - ), valdė beveik 3 metus. Sudarydama sandorius veikė sąžiningai, nepažeidžiant įstatymo. Nurodo, kad ieškinyje nepateikta įrodymų dėl jos nesąžiningo elgesio. Mano, kad ieškinys dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais turi būti atmestas. Be to, atsakovės teigimu, pasibaigė ieškinio senaties terminai. Reikalauja taikyti ieškinio senatį ieškinio reikalavimams (t. 2 b. l. 32-33).

8Atsakovas V. S. atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad žemės sklypą su pastatais, ( - ), nusipirko 2001-03-07 iš N. L.. Įsigytą turtą nuosavybės teise valdė ilgiau nei 3 metus. Nurodo, kad turtą įgijo teisėtai, sudarydamas sandorius veikė sąžiningai ir taikyti restituciją nėra pagrindo. Mano, jog ieškinys turi būti atmestas (t. 2 b. l. 33-34).

9Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybė atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovė praleido vieno mėnesio ieškinio senaties terminą ginčyti individualius teisės aktus. Ieškinio senaties termino pradžia turi būti skaičiuojama nuo 2004-03-19, kai prokuratūroje buvo gauti duomenys dėl žemės sklypų ir kito nekilnojamojo turto juose disponavimo, todėl praleistas ieškinio senaties terminas, o ieškovo aplinkybės nesudaro pakankamo pagrindo jį atnaujinti. Klaipėdos miesto savivaldybės administraciniai aktai negali objektyviai prieštarauti 1994-05-16 LR Vyriausybės nutarimui Nr. 376, nes jis nebuvo paskelbtas. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiais sandorius, tačiau nenurodo konkrečių imperatyvių teisės normų, kurioms turėtų prieštarauti šie sandoriai (t. 2, b. l. 34-37).

10Atsakovas O. K. atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad nebuvo kliūčių sudaryti 1996-11-20 pirkimo-pardavimo sutartį, atsakovas sąžiningai įsigijo minėtą turtą. (t 2. b. l. 79-80).

11Trečiasis asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atsiliepimu su ieškiniu iš esmės sutinka, prašo jį patenkinti (t. 2, b. l. 44-45).

12Trečiasis asmuo atsakovo pusėje AB SEB bankas atsiliepimu prašo netenkinti ieškovo prašymo atnaujinti ieškinio senaties padavimo terminą dėl administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais, taikyti ieškinio senatį ir atmesti ieškinį. Nurodo, kad praleistas senaties terminas. 2004-10-21 pirkimo–pardavimo sutarties tarp V. S. ir S. S. sudarymo dieną hipotekos sandorių sudarymo ir įregistravimo viešame hipotekos registre dienomis nevyko jokie teisiniai ginčai dėl disponavimo ginčo žemės sklypu, nebuvo nustatyti jokie suvaržymai, apribojantys teisę disponuoti ginčo žemės sklypu. Dėl šių aplinkybių S. S. (atitinkamai ir iki jos buvę ginčo žemės sklypo savininkai) yra sąžininga nekilnojamojo turto įgijėja, todėl turtas negali būti išreikalautas iš jį sąžiningai įgijusių trečiųjų asmenų, taigi restitucija negalima. Pripažinus niekiniais sudarytus sandorius būtų pažeisti AB SEB banko kaip sąžiningos kreditorės interesai (t. 2, b. l. 52-54).

13Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atsiliepimu nurodo, kad ieškinio reikalavimai yra pagrįsti ir teisėti, todėl ieškinys turi būti patenkintas. Nurodo, kad parduoti ( - ), esantį 0,1107 ha valstybinės žemės sklypą namų valdai teisinio pagrindo nebuvo, ir todėl 1996-10-30 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis Nr. P 21/96-0504 turi būti pripažinta negaliojančia (t. 2, b. l. 82-87).

14Atsakovė Klaipėdos apskrities viršininko administracija atsiliepimu su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad su ieškovo pateiktais reikalavimais naikinti individualius administracinius teisės aktus nesutinka, kadangi ieškovas yra praleidęs ieškinio senaties terminą. Ieškovo nurodomos priežastys nėra svarbios, dėl kurių ieškinio senaties terminas turėtų būti atnaujintas. Ieškovas prašo pripažinti niekiniais ir negaliojančiais sandorius dėl valstybinės žemės pirkimo -pardavimo, dovanojimo, kadangi jie prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, tačiau ieškinyje nenurodoma konkrečių įstatymo imperatyvių normų, kurioms ginčijami sandoriai prieštarautų, nenurodoma, kuo pasireiškia viešo intereso buvimas, nenurodoma, kaip bus apsaugota viešoji tvarka ir visuomenės interesai, jei ginčijami sandoriai bus pripažinti negaliojančiais (t. 2, b. l. 180-183).

15Ieškovė dubliku prašo ieškinį tenkinti. Nurodė, kad klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis priežastimis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, teismas turi spręsti atsižvelgdamas į ieškinio senaties termino instituto esmę ir paskirtį, į ginčo esmę, ieškovo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus. Ieškovas sutiko su atsakovų argumentu, jog 1994-05-16 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 376 „Dėl rezervinių teritorijų Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui plėsti“ negalioja, nes šis Vyriausybės nutarimas nebuvo paskelbtas įstatymų nustatyta tvarka. Tačiau priimant Klaipėdos miesto valdybos 1996-05-30 sprendimą Nr. 275 „Dėl gyvenamųjų patalpų įsirengimo ir butų perplanavimo", Klaipėdos miesto mero 1996-09-17 potvarkį Nr. 598 „Dėl parduodamų žemės sklypų duomenų patvirtinimo", Klaipėdos apskrities valdytojo 1996-10-29 įsakymą Nr. 1104 „Dėl žemės sklypų pirkimo prie privačių valdų Klaipėdos mieste" buvo pažeisti: LR Vyriausybės 1995-07-17 nutarimas Nr. 987, LR žemės reformos įstatymas (1991-07-25 Nr. 1-1607), Lietuvos statybos ir urbanistikos ministerijos 1992-12-15 įsakymas Nr. 243, Aplinkos ministro 2001-05-18 įsakymas Nr. 274. Ieškovo reikalavimai dėl padarytų teisės aktų pažeidimų negrindžiami vien tik LR Vyriausybės 1994-05-16 nutarimu Nr. 376. Priimti minėti administraciniai teisės aktai sukelia teisines pasekmes ir turi reikšmės ginčijamų sandorių sudarymo teisėtumui, kadangi jie buvo priimti pažeidžiant teisės aktus, o vėliau jų pagrindu leista sudaryti sandorius. Žemės sklypo paskirtis buvo pakeista iš komercinės į namų valdą, vėliau šis sklypas parduotas. Žemės sklypas šiuo atveju negalėjo būti parduotas namų valdai, o turėjo būti vertinamas kaip komercinei ūkinei veiklai skirtas žemės sklypas. Namų valdos teisinis statusas buvo nustatytas neleistinai, nes ( - ), buvo ne namų valda, bet parduotuvė. Teigia, kad šalys sudarydamos ginčo sandarius nebuvo sąžiningos. Pažymi, kad ieškovė kreipėsi į teismą gindama viešąjį interesą (t. 2, b. l. 90-94).

16Klaipėdos miesto savivaldybė tripliku nurodo, kad nėra teisinio pagrindo ginčijamus sandorius pripažinti niekiniais ir negaliojančiais, o kartu ir taikyti restituciją. Nurodė, kad ieškinio reikalavimai, prašymas dėl praleisto termino atnaujinimo nepagrįsti ir pagrindo juos tenkinti nėra. Pabrėžiame, kad ieškovas nenurodė jokių aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios. sutrukdžiusių ieškinį pareikšti įstatymo nustatytu terminu. Ieškovas nenurodė jokių konkrečių teisės aktų normų, kurioms ginčijami administraciniai aktai prieštarauja. Ieškovas ginčydamas sudarytas sutartis nenurodo konkrečių įstatymo imperatyvių normų, kurios joms prieštarauja (t. 2 b. l. 135-137).

17Atsakovė S. Š. tripliku nurodo, kad dublike pateikti argumentai nesuteikia teisinio pagrindo ieškinį tenkinti. Nurodo, kad ieškovas netinkamai taikė normas, reglamentuojančias senaties termino pradžios momentą. Analogiškai taikomas senaties terminas ir reikalavimams dėl civilinių sandorių pripažinimo negaliojančiais. Sudarydamos sandorius šalys buvo sąžiningos. Jų sąžiningumas ieškovo argumentais ir kitomis faktinėmis aplinkybėmis nepaneigtas. Atsakovės nuomone, ieškovė gina ne viešąjį interesą, o privatų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos interesą (t. 2, b. l. 138-140).

18Atsakovė N. L. tripliku nurodo, kad ieškovas netinkamai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas. Sudarydamos ginčijamas sutartys veikė sąžiningai (t. 2, b. l. 141- 142).

19Dėl ieškinio senaties.

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sprendžiant klausimą dėl termino kreiptis į teismą, svarbus momento, nuo kurio turi būti skaičiuojamas šis terminas, nustatymas. Kiekvienu konkrečiu atveju prokurorui reikia surinkti duomenis, kad galėtų padaryti išvadą, ar pažeistas viešasis interesas ir ar reikia jį ginti. Termino pradžia skaičiuojama nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti. Prokuroro kaip ieškovo veiklai renkant tokius duomenis taikomas objektyvusis kriterijus. Tai reiškia, kad prokuroras negali delsti ir privalo veikti jo veiklą reglamentuojančių aktų nustatyta tvarka. Dėl to, sprendžiant dėl ieškinio senaties termino, kiekvienu atveju būtina įvertinti tai, kada tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, ar tai padaryta nepažeidžiant protingo termino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007; 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008). Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, nurodo, kad medžiaga ieškiniui pareikšti pradėta rinkti tik 2008-07-31.

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nors ieškinio senaties institutas, kurio paskirtis – saugoti civilinių teisinių santykių stabilumą, nustatytu ieškinio senaties terminu riboja galimybę ginti pažeistas teises, vis dėlto šio instituto normose įtvirtinta teismo teisė atnaujinti nurodytą terminą, kai teismo pripažįstama, kad šis praleistas dėl svarbios priežasties, kurią nustačius pažeista teisė turi būti ginama (1964 m. CK 90 str. 2 d.; 2000 m. CK 1.131 str. 2 d.). Klausimą dėl senaties termino praleidimo priežasčių svarbos teismas sprendžia atsižvelgdamas į šio instituto esmę ir paskirtį, vertindamas kiekvienos konkrečios bylos reikšmingas aplinkybes, taip pat vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.). Jeigu teismas konstatuoja, jog pareikštu ieškiniu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus, ieškiniui pareikšti sudėtinga per įstatyme nustatytą terminą surinkti reikiamus duomenis, ar buvo kitų aplinkybių, sukliudžiusių laiku kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, ieškinio atmetimas dėl senaties termino pasibaigimo neatitiktų ieškinio senaties instituto paskirties. Tokiu atveju viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą nusveria interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1123/2002; 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007, 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008). Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad, atsižvelgiant į išvardytus kriterijus, ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas turi būti sprendžiamas bylose, kuriose ginamas viešasis interesas, ginčijant galimus neteisėtus aktus, kuriems likus galioti būtų paneigta kito asmens teisė ir iš ne teisės atsirastų teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007). Tiek pažeistų valstybės interesų gynimas, tiek ieškinio senaties instituto, kurio paskirtis – užtikrinti civilinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą, normų taikymas yra viešojo intereso dalys. Taigi nagrinėjamoje byloje susiklosčiusi situacija, kai prokuroras prašo apginti viešąjį interesą, tačiau ieškinys pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą, iš esmės reiškia tai, kad reikia nustatyti, kurį iš dviejų viešųjų interesų šiuo konkrečiu atveju reikėtų ginti prioritetiškai (žr. taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007). Todėl paminėtais motyvais prašymas dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo tenkintinas.

22Ieškinys atmestinas.

23Šalių pateikti įrodymai vertintini pagal teismų praktikoje suformuluotas jų vertinimo taisykles. Teismas, nagrinėdamas konkrečią bylą, turi siekti nustatyti tikrąją tiesą, išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištirdamas ir įvertindamas tos konkrečios bylos faktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje J. G. v. Kauno 8-ojo notarų biuro notarė L. T. ir kt., byla Nr. 3K-295/2006).

24Šios bylos esmė yra ieškovo, ginant viešąjį interesą, įrodinėjamas pirminio dokumento – 1996-05-30 Klaipėdos miesto valdybos sprendimo Nr. 275,,Dėl gyvenamųjų patalpų įsirengimo ir butų perplanavimo‘‘ 1.6 punkto neteisėtumas(t.1, b.l. 123). Šiuo sprendimu T. M. nuosavybės teise priklausančios 51,73 kv. metrų bendrojo naudingo ploto parduotuvės patalpas leista perplanuoti į gyvenamąsias patalpas. Prokurorė įrodinėja, kad toks leidimas buvo neteisėtas, nes jis buvo pagrindas valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi privatizuoti 1107 kv.m žemės sklypą, esantį ( - ). 1996-10-30 pirkimo-pardavimo sutarties 7.1p. nurodyta, jog šis sklypas patenka į Valstybinio jūrų uosto plėtros rezervinę teritoriją, nustatytą Lietuvos Vyriausybės 1994-05-16 nutarimu Nr. 376 (t.1, b.l. 131) ir šis įrašas yra įregistruotas ir visuose vėlesniuose šio sklypo sandoriuose (t.3, b.l.27-28). Todėl byloje analizuotinas paminėto pirminio sandorio teisėtumas pagal jų sudarymo metu galiojančių teisės normų reikalavimus, nes vėlesnių sandorių teisėtumui turi įtakos pirminis ginčo žemės sklypo privatizavimo sandoris ir administraciniai aktai. Ieškovas prašo pripažinti ginčo sandorį negaliojančiu CK1.80 str. pagrindu, nors jo sudarymo metu galiojo 1964 m. CK 47 str. ir 48 str. redakcijos ( Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 9 str. 1d., 4d.). Ginčo sandoris buvo sudarytas galiojant 1964 m. CK 47 str., 48 str., todėl šis pagrindas ir analizuotinas. Pagal šį pagrindą sandorio negaliojimas yra siejamas su jo prieštaravimu įstatymams, t.y. su vienareikšmiškai įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, kuriomis siekiama apsaugoti visos visuomenės interesus, viešąją tvarką. Apie ginčijamo sandorio teisėtumą turi būti sprendžiama laikantis to sandorio sudarymo metu ir jo sudarymo vietoje galiojusių materialinės teisės normų, reglamentavusių sandorio formos bei turinio klausimus bei kitas sandorių galiojimo sąlygas, reikalavimų. Kiekvieno sandorio būtini elementai yra subjektai, jų valia ir jos išreiškimas, sandorio turinys ir forma. Kad sandoris galiotų, įstatymo reikalavimus turi atitikti visi jo elementai. Jeigu bent vienas sandorio elementas neatitinka įstatymo reikalavimų, sandoris laikomas negaliojančiu. Šioje byloje ieškovė pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles privalėjo įrodyti, kad 1996-10-30 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis prieštarauja įstatymų reikalavimams (1964 m. CK 47 str.) ar šis sandoris sudarytas turint žinomai priešingą visuomenės interesams tikslą (1964 m. CK 48 str.), tačiau tokių įrodymų byloje nėra. Sandorio sudarymo metu galiojusi Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 13 str. redakcija, įsigaliojusi 1995-12-20, nustatė, kokia tuo metu buvo neprivatizuojama žemė. Šio įstatymo 13 str.1d. 1p. nustatyta, kad neprivatizuojama buvo uosto žemė. 1996-06-05 įsigaliojusi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 5 str. redakcija pateikė uosto žemės ir jo infrastruktūros sampratą, pagal kurią darytina išvada, kad ginčo žemės sklypas nepateko ir nepatenka į uosto teritoriją ir ginčo dėl to byloje nėra. Todėl ieškovė privalėjo įrodyti, jog ginčo žemės sklypas, kuris viešame registre įregistruotas kaip įrašytas į jūrų uosto plėtros rezervinę teritoriją, negalėjo būti privatizuojamas pagal paminėtos teisės normos visus punktus, kuriuose nebuvo numatyta jūrų uosto plėtros rezervinė žemė kaip neprivatizuojama. Paminėto įstatymo 13 str. 3p. buvo numatyta, kad neprivatizuojama miestų, miestelių ir kaimų bendram naudojimui ir visuomeninei statybai bei rekreacijai naudotina žemė pagal parengtus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patikslintus projektus, tačiau byloje nėra jokių įrodymų dėl šio punkto taikymo, t.y. įrodymų, jog ginčo sklypas negalėjo būti privatizuojamas. Šio įstatymo vykdymą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-11-03 nutarimo Nr. 822 Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos teisinio įregistravimo 5.2 p., 1994-05-16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-05-16 nutarimo Nr. 376 2.2 p.( byloje nustatyta, kad šis nutarimas buvo nepaskelbtas įstatymų nustatyta tvarka) nustatė, kad rezervinių teritorijų naudojimo kitoms miesto reikmėms, nesusijusioms su uosto veikla, klausimus Klaipėdos miesto valdyba derina su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, o jas perduoda uosto reikmėms pagal nustatytąja tvarka parengtus ir suderintos suplanavimo projektus. Tačiau byloje nustatyta, kad ruošiant ginčo administracinius aktus ginčo sandoriui ginčo žemės sklypas pagal detalųjį planą nebuvo perduotas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai. Bylos medžiaga įrodo, kad ginčo sklypas buvo suformuotas pagal 1996-09-05 sprendimu Nr.397 patvirtintą kvartalo tarp ( - ) gatvių užstatymo projektą ( t.3, b.l.56-62). Iš Klaipėdos miesto savivaldybės atstovės R. G. (t.3, b.l. 144 ) paaiškinimo nustatyta, kad ruošiant šį bendrąjį planą Uosto direkcijos sutikimas buvo, tik jis yra neišlikęs, nes buvo rašomi raštai Uosto direkcijai, be to, pagal šį planą 50 metrų nuo ( - )nebuvo priskirta uosto rezervinei teritorijai. Pagal šį projektą ginčo sklypo paskirtis buvo gyvenamoji –visuomeninė, nes kieme yra dar vienas statinys-sandėlis. Pagal tuo metu galiojusias teisės normas pagrindas formuoti žemės sklypus buvo turimų nuosavybės teise pastatų inventorinės bylos. Šiuo atveju namo paskirtis nedaro įtakos sklypo dydžiui. Šis paaiškinimas pagrįstas šio projekto aiškinamuoju raštu (t.3, b.l. 59) bei pastato inventorine byla, iš kurios nustatyta, kad dar 1950 metais pastatui, esančiam ( - ), buvo suformuotas 1156 kv. metrų žemės sklypas ( t.3, b.l.70). Šį pastatą viešame aukcione 1994-09-12 nenurodant jo paskirties įsigijo M. M. ( t.3, b.l. 120), kuris 1995-10-25 dovanų sutartimi padovanojo šį pastatą T. M. kaip parduotuvę (t.3, b.l.122) ir vėliau po pastato paskirties pakeitimo šis pastatas buvo pardavinėjamas kaip parduotuvė(t.3, b.l. 132-140), tačiau byloje nėra įrodymų, jog šio pastato paskirties pakeitimas gali būti vertinamas kaip įrodymas, jog 1996-10-30 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis prieštarauja įstatymų reikalavimams. Visų pirma byloje nustatyta, kad šia sutartimi buvo privatizuotas 1107 kv. m žemės sklypas, t. y. mažesnis, negu buvo suformuotas 1156 kv.m inventorinėje byloje. Tai, kad šis pastatas nuosavybės teise priklausė M. M., ginčo byloje nėra, todėl jeigu būtų privatizuojamas žemės sklypas ne prie gyvenamosios, o kitokios paskirties pastato, tai jo privatizavimas būtų vykdomas ne pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-07-17 nutarimo Nr. 987 7.1.1.1 p., o pagal 7.1.7 p., t. y. priskiriant tiems sklypams tik pastatų pardavimo metu buvusiai tiesioginei pastatų paskirčiai reikalingus žemės plotus, o toks plotas buvo nurodytas dar 1950 m. inventorinėje byloje. Bylos medžiaga įrodo (t.3, b.l. 56), kad ginčo atveju šis žemės sklypas būtų toks pat, koks buvo nurodytas paminėtame 1996-09-05 sprendimu Nr. 397 patvirtintame užstatymo projekte, t. y. 1107 kv. m, todėl byloje įrodyta, kad žemės sklypas būtų privatizuotas tiek pastatui esant gyvenamosios paskirties, tiek kitokios paskirties. Todėl byloje nenustatyta, kad ginčo sandoris prieštarauja įstatymui, t.y. imperatyviam draudimui privatizuoti žemės sklypus uosto rezervinėje ir gretimose teritorijoje.

25Ieškinyje ieškovė nurodo, kad įvykdytas 1996-05-30 Klaipėdos miesto valdybos sprendimo Nr. 275,,Dėl gyvenamųjų patalpų įsirengimo ir butų perplanavimo‘‘ 1.6 punktu patalpų paskirties pakeitimas pažeidė žemės reformos įstatymą, Lietuvos statybos ir urbanistikos ministerijos 1992-12-15 įsakymą Nr.243, Aplinkos ministro 201-05-18 įsakymą Nr. 274 ir kt. teisės aktus, išvardytus ieškinyje (t.1, b.l. 6), tačiau jokių įrodymų šiems pažeidimams įrodyti nepateikė. Šis įsakymas buvo priimtas vadovaujantis tuo metu galiojančiu Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993-12-31 raštu Nr. 1-37-1558 . Iš užstatymo projekto aiškinamojo rašto (t.3, b.l. 60) nustatyta, kad ( - )buvo siūloma namų paskirtis-gyvenamųjų, kitų įrodymų byloje nėra, todėl ieškinio tenkinti sandorio negaliojimo pagrindais nėra pagrindo.

26Ieškovė savo ieškinyje remiasi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės audito išvadomis, kuriose nurodyta, jog dėl pastato paskirties pertvarkymo į gyvenamąją valstybė negavo komercinės ūkinės paskirties žemės sklypo kainos ( t.1, b.l. 108), nes pakeitus pastato paskirtį į gyvenamąjį M. M. turėjo teisę sumokėti už žemę investiciniais čekiais, tačiau dėl šios aplinkybės 1996-10-30 pirkimo-pardavimo sutarties pripažinti negaliojančia nėra pagrindo. Tai yra kitos bylos nagrinėjimo dalykas, kildinamas iš sandorio vykdymo teisinių santykių ar žalos atlyginimo. Šioje byloje nustačius, jog M. M. turėjo teisę privatizuoti ginčo žemės sklypą tiek pastatui buvus komercinės, tiek gyvenamosios paskirties, ginčo sandorių ir administracinių aktų naikinti nėra įstatyme nustatyto pagrindo, nes įrodinėjama audito išvada privatizuoto sklypo kainų skirtumas nėra sandorio negaliojimo pagrindas. Dėl šios aplinkybės ieškovė viešąjį interesą gali ginti kitais civilinių teisių gynimo būdais. Dėl sandorių negaliojimo kasacinio teismo nurodyta, kad sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas, tačiau šis institutas turi ir kitą paskirtį – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, įgytų teisių ilgaamžiškumą ir jų gerbimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje S. V. v. J. Z., bylos Nr. 3K-3-745/2001). Sandorio pripažinimas niekiniu be teisinio pagrindo prieštarautų civilinių teisinių santykių stabilumui ir pažeistų sąžiningų įgijėjų interesus ( CK 4.96 str. 2d.). Šios bylos atsakovė S. Š., iš kurios prašoma paimti nuosavybės teisę į ginčo sklypą, negali būti atsakinga už audito išvadoje nurodytą aplinkybę dėl kainos skirtumo.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

28atnaujinti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai ieškinio senaties terminą.

29Ieškinį atmesti.

30Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. ieškovė pateikė ieškinį, kuriame teismo prašė:
  3. 4.Pripažinti negaliojančia 1996-10-30 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo... 4. 5. Pripažinti negaliojančia 1995-10-25 Klaipėdos miesto 6-ąjame notarų... 5. Nurodė, kad Klaipėdos miesto privatizavimo komisija 1994-06-21 aukciono... 6. Atsakovė S. Š. atsiliepimu prašo ieškinį atmesti, taikyti ieškinio... 7. Atsakovė N. L. atsiliepimu prašo ieškinį atmesti, taikyti ieškinio... 8. Atsakovas V. S. atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad žemės... 9. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybė atsiliepimu prašo ieškinį atmesti.... 10. Atsakovas O. K. atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad nebuvo... 11. Trečiasis asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atsiliepimu... 12. Trečiasis asmuo atsakovo pusėje AB SEB bankas atsiliepimu prašo netenkinti... 13. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atsiliepimu nurodo,... 14. Atsakovė Klaipėdos apskrities viršininko administracija atsiliepimu su... 15. Ieškovė dubliku prašo ieškinį tenkinti. Nurodė, kad klausimą, ar... 16. Klaipėdos miesto savivaldybė tripliku nurodo, kad nėra teisinio pagrindo... 17. Atsakovė S. Š. tripliku nurodo, kad dublike pateikti argumentai nesuteikia... 18. Atsakovė N. L. tripliku nurodo, kad ieškovas netinkamai taikė ieškinio... 19. Dėl ieškinio senaties.... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sprendžiant klausimą dėl... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nors ieškinio... 22. Ieškinys atmestinas.... 23. Šalių pateikti įrodymai vertintini pagal teismų praktikoje suformuluotas... 24. Šios bylos esmė yra ieškovo, ginant viešąjį interesą, įrodinėjamas... 25. Ieškinyje ieškovė nurodo, kad įvykdytas 1996-05-30 Klaipėdos miesto... 26. Ieškovė savo ieškinyje remiasi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 28. atnaujinti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai ieškinio senaties... 29. Ieškinį atmesti.... 30. Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu galima...