Byla 2S-1403-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjos Danutė Kutrienė, Liuda Uckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ir Nacionalinės ekonominės-socialinės tarnybos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. nutarties civilinėje byloje dėl atrankos rezultatų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pripažinimo negaliojančiais pagal ieškovų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ir Nacionalinės ekonominės-socialinės tarnybos ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (byloje trečiaisiais asmenimis dalyvauja Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Asociacija „Investors forum“, Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija, Skubių siuntų gabentojų asociacija, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos darbo federacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos žemės ūkio rūmai, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos vartotojų institutas, Mokslo institucijų asociacija, Lietuvos mokslininkų sąjunga, Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Žinių ekonomikos forumas, Nacionalinė vartotojų konfederacija, Fotoelektronikos technologijų ir verslo organizacija, Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacija, Lietuvos saulės energetikos asociacija, Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų mokslinė draugija, Lietuvos vartotojų asociacija, Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija, Jungtinis demokratinis judėjimas, S. K., G. M., L. L., A. J., R. S., G. M., R. Č., G. G., A. M., J. S., I. P., D. G., R. V., D. K., M. M., I. V., Z. Č., Z. R. R., E. F., V. M., V. R., A. Š., G. R., G. M., L. V.),

Nustatė

2Vilniaus miesto 2-ajame apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl atrankos rezultatų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pripažinimo negaliojančiais pagal ieškovų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ir Nacionalinės ekonominės-socialinės tarnybos ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai. Ieškovai ieškiniu prašo pripažinti 2010-03-24 – 2010-05-26 įvykusios atrankos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius rezultatus negaliojančiais, pripažinti negaliojančiu 2010-05-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“. Taip pat prašė Lietuvos Respublikos Vyriausybei taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti 2010-05-26 Lietuvos Respublikos nutarimo Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“ galiojimą arba kitą Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytą laikinąją priemonę, galinčią užtikrinti teismo sprendimo byloje dėl atrankos rezultatų pripažinimo negaliojančiais įvykdymą. Nurodė, kad atrinkti kandidatai į pareigas skiriami Europos Sąjungos Tarybos sprendimu, nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių, Europos Sąjungos Taryba paskirs Lietuvos Respublikos per Užsienio reikalų ministeriją pristatytus kandidatus, o tokiu atveju, patenkinus ieškinį ir atrankos rezultatus pripažinus negaliojančiais, iškils reali teismo sprendimo įvykdymo problema, nes valstybės pasiūlymai dėl kandidatų Europos Sąjungos Tarybos formaliai nesaisto. Aprašo 48 p. nustatyta, kad Lietuvos Respublikos kandidatai skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto kadencijos laikui, todėl kompetentingo Lietuvos teismo priimtas sprendimas bus neįvykdomas Europos Sąjungos Taryboje. Ši institucija neprivalo tokio sprendimo vykdyti, nes ji nepavaldi Lietuvos teismų jurisdikcijai. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas taps neįmanomas. Pripažinus atrankos rezultatus negaliojančiais ir paskelbus naują konkursą, savo pareigas einantys organizacijų atstovai bus įgiję pranašumą prieš kitus atstovus, kurie dėl neskaidrios ir nesąžiningos atrankos nepagrįstai nebuvo atrinkti, taip pat būtų pažeistas neteisėtai neatrinktų kandidatų teisėtų lūkesčių principas. Neatrinkti kandidatai, įskaitant ir juos, patirtų didelę žalą, t. y. jie negautų pareigų Briuselyje ir visų su tuo susijusių išmokų (dienpinigių) per visus penkerius metus.

3Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2011 m. kovo 9 d. nutartimi ieškovų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ir Nacionalinės ekonominės-socialinės tarnybos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė. Teismas nustatė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010-03-24 priėmė nutarimą Nr. 326 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kad 1957 m. įsteigtas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas yra Europos Sąjungos patariamasis organas, konsultuojantis Europos Sąjungos institucijas, t. y. konsultuojasi rengiant nuomones dėl siūlomų Europos Sąjungos teisės aktų ir nuomones savo iniciatyva temomis, kurias, šio Komiteto manymu, reikėtų svarstyti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010-05-26 nutarimu Nr. 600 pasiūlė Lietuvos Respublikos kandidatus į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius 2010-2015 m. kadencijai, nurodydama konkrečius asmenis. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-26 nutarimo Nr. 600 galiojimą, Lietuvos Respublika ilgą laikotarpį neturėtų savo atstovų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete, todėl, priimant reikšmingus teisės aktus, Lietuvos Respublikos interesams niekas neatstovautų, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešasis interesas, vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., padarė išvadą, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkintinas.

4Ieškovai Nacionalinė ekonominė-socialinė tarnyba ir Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės- taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad jei teismas savalaikiai būtų pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, Lietuvos atstovai į Europos ekonominę ir socialinę tarnybą nebūtų buvę paskirti ir teisėtumo principas nebūtų buvęs pažeistas. Teisėje galioja principas, jog iš neteisės negali atsirasti teisė. Pirmosios instancijos teismui užvilkinus bylą nepagrįstų ir vėliau panaikintų nutarčių pagrindu, Lietuvos atstovai į Europos ekonominę ir socialinę tarnybą buvo paskirti ir taip neva susiformavo viešasis interesas ir todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių tapo netenkintinu. Teismas- savarankiška valdžios grandis, todėl neturi jau iš anksto stengtis „įtikti“ atsakovui- Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas jos nepagrindė, jų motyvų neatmetė ir net nebandė jų paneigti, tačiau virš jų iškėlė viešąjį interesą. Atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones šiuo atveju negali būti pateisinamas viešuoju interesu, nes jų netaikymas iš esmės prilyginamas atsisakymui vykyti teisingumą ir yra nesuderinamas su civilinio proceso tikslais. Viešasis interesas nėra pažeistas ir nesudaro prielaidų pažeisti viešąjį interesą, nes nėra padaryta žala valstybei, visuomenei, asmens teisėms ir jų teisėtiems interesams.

5Atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimą, jog valstybės tarnyboje turi dominuoti viešasis, o ne privatus interesas, kad valstybės tarnyboje turi būti išvengta viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktų, neturi būti sudaroma prielaidų tokiems konfliktams kilti, kad valstybės tarnyboje teikiamomis galimybėmis negali būti pasinaudojama asmeniniam pasipelnymui, kad garantuojant viešąjį interesą, būtina išvengti nepagrįsto ir neteisėto interesų grupių poveikio, darytina išvada, jog teismas pagrįstai atmetė ieškovų prašymą, kuris akivaizdžiai prieštarauja valstybės ir viešajam interesui nenutrūkstamai turėti atstovus Europos ekonomikos ir socialinio reikalų komitete.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai įvertino, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-26 nutarimo Nr. 600 galiojimą, būtų pažeistas viešasis interesas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neužtikrintų tinkamos suinteresuotų asmenų interesų pusiausvyros, t. y. būtų tenkinamas tik ieškovų interesas, tačiau būtų pažeistas viešasis interesas, dėl to galėtų atsirasti žala valstybei.

7Atsakovas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad viešasis interesas yra priklausomas nuo konkrečioje visuomenėje vyraujančių aktualijų, kad kintant aktualijoms, kita ir pats viešasis interesas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto svarstomi klausimai šiuo metu yra labai aktualūs ir svarbūs Lietuvai, todėl šalies atstovų dalyvavimas šioje Europos Sąjungos institucijoje yra būtinas.

8Atsakovas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo, kad besąlygiškai pritaria teismo išvadai, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešasis interesas.

9Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo, kad ieškovų prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu buvo nebeįmanomos pritaikyti, kadangi šių priemonių objektas- Vyriausybės nutarimas ir 2010-03 - 24-2010-05-26 vykusios atrankos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius rezultatai jau yra įgyvendinti. Europos Sąjungos Taryba, atsižvelgdama, į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-26 nutarimą Nr. 600, 2010-09-13 priėmė sprendimą Nr. 2010/570/ES, kuriuo paskirti Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai nuo 2010-09-21 iki 2015-09-20 ir kuris įsigaliojo jo priėmimo dieną. 2011-07-13 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių statutas nenumato galimybės atšaukti komiteto narį, sustabdyti ar panaikinti jo mandatą jį paskyrusios šalies, jos institucijų, įskaitant ir teismų sprendimais ar iniciatyva kitais, ne Komiteto statute, nustatytais pagrindais. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra neįmanomos pritaikyti nuo 2010-09-13. Tiek prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, tiek ieškinio reikalavimai yra netekę tikslingumo. Teismas pagrįstai konstatavo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešasis interesas- Lietuvos Respublikos interesų atstovavimas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete.

10Atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nesutinka su ieškovų atskirajame skunde išdėstytais argumentais, pritaria teismo nutartyje išdėstytiems motyvams.

11Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad Europos Sąjungos Taryba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-26 nutarimą Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“, kuriuo pateikė sąrašą siūlomų Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius 2010-2015 m. kadencijai, patvirtino Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius laikotarpiu nuo 2010-09-21 iki 2015-09-20. Sustabdžius nutarimo galiojimą, Lietuvos Respublika 2010-2015 m. laikotarpiu Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete neturėtų savo atstovų, todėl būtų pažeistas viešasis interesas. Kadangi nariai yra paskirti, todėl ieškovų prašymas sustabdyti nutarimo galiojimą yra netikslingas ir neįmanomas įvykdyti.

12Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

13Vilniaus apygardos teismo 2011-04-08 Civilinių bylų skyriaus pirmininkės A. Urbanavičienės nutartimi civilinė byla Nr. 2S-1403/2011 su ieškovų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ir Nacionalinės ekonominės-socialinės tarnybos atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011-03-09 nutarties perduota teisėjai D. Višinskienei, kuri paskirta kolegijos pranešėja, 2011-04-26 nutartimi civilinei bylai nagrinėti sudaryta kolegija iš teisėjų: D. Višinskienės (pranešėja), L. Uckienės ir A. Barkausko, kolegijos primininke paskirta D. Višinskienė. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2011-04-29 nutartimi Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas įpareigotas iki 2011-05-09 (įskaitytinai) paruošti bylos medžiagą taip, kad būtų galima išnagrinėti atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teisme. Nors Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2011-05-27 nutartimi ieškovų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ir Nacionalinės ekonominės-socialinės tarnybos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011-03-09 nutarties laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau minėtas Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės A. Urbanavičienės nutartis, nagrinėja ieškovų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ir Nacionalinės ekonominės-socialinės tarnybos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011-03-09 nutarties. Vilniaus apygardos teismo l. e. Civilinių bylų skyriaus pareigas teisėjo H. Jaglinskio 2011-06-20 nutartimi, atsižvelgiant į tai, kad kolegijos teisėjui A. Barkauskui suteiktos atostogos, kolegijos narį teisėją A. Barkauską pakeitė teisėja D. Kutriene.

14Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai netenkino prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, konstatavęs, kad sustabdžius Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-26 nutarimo Nr. 600 galiojimą, Lietuvos Respublika ilgą laiko neturėtų savo atstovų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete, dėl ko būtų pažeistas viešasis interesas.

15Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti 2010-03-24 – 2010-05-26 įvykusios atrankos į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius rezultatus negaliojančiais, pripažinti negaliojančiu 2010-05-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“. Taip pat prašė Lietuvos Respublikos Vyriausybei taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti 2010-05-26 Lietuvos Respublikos nutarimo Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“ galiojimą arba kitą Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytą laikinąją priemonę, galinčią užtikrinti teismo sprendimo byloje dėl atrankos rezultatų pripažinimo negaliojančiais įvykdymą. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2011-03-09 nutartimi netenkino ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių, konstatavęs, kad sustabdžius Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-26 nutarimo Nr. 600 galiojimą, Lietuvos Respublika ilgą laiko neturėtų savo atstovų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete, dėl ko būtų pažeistas viešasis interesas.

16Ieškovai savo atskirąjį skundą grindžia tuo, kad jei teismas laiku būtų pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, Lietuvos atstovai į Europos ekonominę ir socialinę tarnybą nebūtų buvę paskirti ir teisėtumo principas nebūtų buvęs pažeistas, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, jos nepagrindė, jų motyvų neatmetė ir net nebandė jų paneigti, tačiau virš jų iškėlė viešąjį interesą, kad atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones šiuo atveju negali būti pateisinamas viešuoju interesu, nes jų netaikymas iš esmės prilyginamas atsisakymui vykdyti teisingumą ir yra nesuderinamas su civilinio proceso tikslais, kad viešasis interesas nebus pažeistas, nes nedaroma žala valstybei, visuomenei, asmens teisėms ir jų teisėtiems interesams. Su šiais ieškovų atskirojo skundo argumentais nesutiktina.

17CPK 144 str. 1 d. numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Taip pat ši teisės norma, įtvirtindama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tai reiškia, kad įstatymas suteikia teismui teisę kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal pareikštą prašymą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada yra susijęs su tam tikrų apribojimų taikymu atsakovui, tačiau šalių lygiateisiškumo principas reikalauja taikant laikinąsias apsaugos priemones laikytis proporcingumo principo, suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui bei turi atitikti siekiamus teisėtus tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Kiekvienu atveju turi būti surasta pusiausvyra tarp būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybės užtikrinimo ir atsakovo teisių apsaugos (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-12-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008). Iš ieškovų pateikto prašymo nėra galimybių padaryti išvados apie šalių interesų pusiausvyros užtikrinimą. Priešingai, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius 2010-05-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“ galiojimą, būtų pažeistas proporcingumo principas, t. y. pagal minėtu nutarimu pateiktą sąrašą siūlomi Lietuvos Respublikos kandidatai į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius laikotarpiu nuo 2010 iki 2015 m. nebūtų paskirti ir Lietuvos Respublika nebūtų atstovaujama Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete, o Komiteto nariai atstovauja įvairiems savo šalių ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams interesams. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos išvada, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešasis interesas. Be to, 2010-09-13 Europos Sąjunga bendrųjų reikalų tarybos posėdyje, patvirtino Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sudėtį (http://www.ukmin.lt/lt/veikla/pran_skelb/kandidatu_atranka/index.php), t. y. Europos Sąjungos Taryba, atsižvelgdama į 2010-05-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 600 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius“ nurodytus siūlomus Lietuvos Respublikos kandidatus į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius 2010–2015 m. kadencijai, paskyrė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius nuo 2010-09-21 (http://memberspage.eesc.europa.eu/Result.aspx?f=2&s=0&o1=0&o2=0&o3=0&inst=CES&co=LT). Taigi skundžiamos nutarties priėmimo dieną Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai jau buvo paskirti eiti pareigas. Ieškovų nurodomos aplinkybės, susijusios su ieškinio priėmimu, t. y. tai, jog jei ieškinys būtų buvęs priimtas iš karto, Lietuvos atstovai į Europos ekonominę ir socialinę tarnybą nebūtų buvę paskirti, nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties.

18Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

19Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337-339 str.,

Nutarė

20Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Vilniaus miesto 2-ajame apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl... 3. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2011 m. kovo 9 d. nutartimi ieškovų... 4. Ieškovai Nacionalinė ekonominė-socialinė tarnyba ir Lietuvos nacionalinė... 5. Atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepimu į... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija atsiliepimu į... 7. Atsakovas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija... 8. Atsakovas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija atsiliepimu į... 9. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepimu į atskirąjį... 10. Atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atsiliepimu į... 11. Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimu į... 12. Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina... 13. Vilniaus apygardos teismo 2011-04-08 Civilinių bylų skyriaus pirmininkės A.... 14. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame... 15. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovai kreipėsi į teismą su... 16. Ieškovai savo atskirąjį skundą grindžia tuo, kad jei teismas laiku būtų... 17. CPK 144 str. 1 d. numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 18. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, konstatuotina, kad pirmosios... 19. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 20. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. nutartį palikti...