Byla 2A-370-460/2016
Dėl skolos priteisimo, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Detuva“ (apeliantė) apeliacinį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 19 d. galutinio sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Raimondos Andrulienės, Alvydo Žerlausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-803-999/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Jozita“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Detuva“ dėl skolos priteisimo, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Detuva“ (apeliantė) apeliacinį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 19 d. galutinio sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė UAB „Jozita“ ieškiniu 2015-08-27 kreipėsi į Šilalės rajono apylinkės teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka ir prašė priteisti iš atsakovės UAB „Detuva“ 7068,91 € skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Šilalės rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 1 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino visiškai.

5Atsakovė UAB „Detuva“ pateikė prieštaravimus dėl preliminariojo sprendimo ir prašė teismo preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad pripažįsta skolą, tačiau pažymi, jog tarp ieškovės ir jos buvo sudarytas susitarimas dėl sąskaitų apmokėjimo už parduotas prekes atidėjimo ir įsiskolinimo mokėjimo dalimis. Tokį šalių susitarimą ir jo sąlygas įrodo abiejų šalių konkliudentiniai veiksmai, t. y. atsakovė visą laiką dengė skolą dalimis. Ieškovė dėl nesuprantamų priežasčių vienašališkai pakeitė savo poziciją dėl atsiskaitymo dalimis ir kreipėsi į teismą. Atsakovė iki ieškinio pareiškimo teisme dienos nė vieno raginimo sumokėti skolą ar pranešimo dėl kreipimosi į teismą iš ieškovės nebuvo gavusi. Pasak atsakovės, ieškovė teikdama ieškinį teismui piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes ieškovė įgyvendina savo procesines teises tokiu būdu, kuriuo nepagrįstai suvaržo atsakovės turimas teises ir teisėtus interesus, todėl prašė teismo skirti ieškovei 1500 € baudą, pusę baudos priteisiant atsakovei. Rašytiniuose paaiškinimuose papildomai prašė teismui nusprendus priteisti skolą, jos mokėjimą išdėstyti 15 mėnesių laikotarpiui dėl sunkios įmonės finansinės padėties.

6Šilalės rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Šilalės rajono apylinkės teismo 2015 rugsėjo 1 d. preliminarų sprendimą pakeitė. Nusprendė priteisti iš atsakovės UAB „Detuva“ 6410,18 € (šešis tūkstančius keturis šimtus dešimt eurų 18 centų) skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2015-09-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 192 € (vieną šimtą devyniasdešimt du eurus) žyminį mokestį ieškovei UAB „Jozita“;

7priteisė iš atsakovės UAB „Detuva“ valstybei 4,35 € (keturis eurus 35 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Grąžino ieškovei UAB „Jozita“ 20 € (dvidešimt eurų) žyminio mokesčio, sumokėto 2015-08-26 AB „Swedbank“, mokėjimo Nr. 2015/194. Nurodė, jog atsakovė savo pateiktuose prieštaravimuose iš esmės pripažino skolą ir jos dydį, todėl teismas dėl skolos pagrįstumo nepasisakė, nes iš esmės ginčo dėl skolos fakto bei jos dydžio nėra. Teismas nepripažino, jog šalys konkliudentiniais veiksmais sudarė susitarimą dėl sąskaitų apmokėjimo už parduotas prekes atidėjimo ir įsiskolinimo mokėjimo dalimis. Byloje nustatė, kad atsakovė tinkamai ir laiku nevykdė savo pareigos sumokėti jai perduotų prekių kainos pagal pateiktas sąskaitas faktūras per nustatytus terminus, dėl to konstatavo, kad ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas, todėl jį tenkintino, ieškovei iš atsakovės priteisė 6410,18 € skolos. Pažymėjo, kad negalima konstatuoti, jog tai, kad ieškovė kreipėsi į teismą, pažeidė atsakovės teises ir akivaizdžiai piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Konstatavo, kad į bylą nėra pateikta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad teismo sprendimo įvykdymas atsakovei gali sukelti neproporcingai sunkias pasekmes, nenustatė ir jokių kitų išimtinių aplinkybių, dėl kurių būtų tikslinga išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą (CPK 284 str.).

8Apeliantė teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo pakeisti dalį Šilalės rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 19 d. galutinio sprendimo ir skirti apeliantei 4 mėnesių terminą priteistos skolos ir palūkanų sumokėjimui dalimis. Nurodo, jog tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudarytas žodinis susitarimas dėl sąskaitų apmokėjimo už parduotas prekes mokėjimo termino atidėjimo. Teigia, jog tarp šalių 2015-06-30 pasirašytame skolų suderinimo akte buvo sutarta, kad atsakovė skolą mokės dalimis iki 2015 m. pabaigos. Tikina, kad atsakovės finansinė padėtis nėra tokia gera, kad galėtų iš karto sumokėti skolą. Prašo papildomo 4 mėnesių termino, kad ieškovei sumokėtų skolą iki galo.

9Ieškovė pateikė atsiliepimą, juo prašo skundo netenkinti. Nurodo, jog jokių sutarčių dėl mokėjimų atidėjimo už prekes (paslaugas) sudaryta nebuvo.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

12Byloje duomenimis nustatyta, kad šalys 2011 m. kovo 29 d. sudarė Naftos produktų pardavimo ir autoserviso paslaugų teikimo sutartį Nr. 2011 Š/027 (b. l. 44), kuria ieškovė įsipareigojo parduoti visų rūšių kurą, teikti plovyklos, autoserviso paslaugas, atsargines dalis, atlikti automašinų aptarnavimą ir remontą, o atsakovė įsipareigojo už pirktus naftos produktus ir kitas prekes bei paslaugas atsiskaityti kas 15 dienų (1-15 d. ir 16 – mėnesio paskutinė diena) per 5 darbo dienas atsiskaitymo laikotarpiui pasibaigus. 2014 m. birželio – rugsėjo mėnesiais ieškovė pagal PVM sąskaitas faktūras pardavė atsakovei prekes. Šias aplinkybes patvirtina ieškovės į bylą pateiktos šalių sutarties ir ieškovės išrašytų atsakovei PVM sąskaitų faktūrų (2014-06-30 serija JZKK Nr. 14-000157, 3758,44 Lt (1088,52 €) sumai,

132014-07-31 serija JOZŠ Nr. 14-000686, 4338,10 Lt (1256,40 €) sumai, 2014-08-31 serija JZRM Nr. 14-000592, 2274,45 Lt (658,73 €) sumai, 2014-08-31 serija JOZŠ Nr. 14-000798, 9817,47 Lt (2843,34 €) sumai, 2014-09-30 serija JOZŠ Nr. 14-000917, 4219,08 Lt (1221,93 €) sumai) kopijos (b. l. 11–13, 15–16, 44–45). 2015-06-30 tarp šalių pasirašytas Aktas dėl skolų suderinimo, juo šalys patvirtino, kad atsakovės skolos ieškovei likutis 2015-06-30 sudarė 7068,91 € (b. l. 10). Po 2015-06-30 akto dėl skolų suderinimo pasirašymo, atsakovė 2015-08-28 atliko dalinį mokėjimą, t. y. 658,73 € , juo visiškai apmokėjo 2014-08-31 PVM sąskaitą faktūrą serija JZRM Nr. 14-000592.

14Apeliacinėje instancijoje byloje sprendžiamas klausimas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje ginčo dėl skolos dydžio nėra. Atsižvelgiant į tai, kad apylinkės teisme skolos priteisimo pagrindas buvo analizuotas, teisingai taikytos materialinės teisės normos, nėra teisinio pagrindo iš naujo kvestionuoti nustatytų faktų ir išvadų, sprendimo dalis dėl skolos už kurą ir prekes paliktina nepakeista (CPK 178 straipsnis).

16Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos faktine aplinkybes ir tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias teismo sprendimo vykdymo išdėstymą. Pirmiausia, bylos duomenys nesudaro pagrindo pripažinti, jog šalys konkliudentiniais veiksmais sudarė susitarimą dėl sąskaitų apmokėjimo už parduotas prekes atidėjimo ir įsiskolinimo mokėjimo dalimis. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, jog šalys žodiniu susitarimu ir konkliudentiniais veiksmais susitarė dėl skolos mokėjimo dalimis. Priešingai, UAB „Jozita“ 2014-10-25 elektroninis laiškas, adresuotas UAB „Detuva“, 2014-10-24 Griežtas įspėjimas dėl įsiskolinimo patvirtina, jog atsakovė jau ne pirmą kartą raginama atsiskaityti su ieškove. Apylinkės teismas teisingai ir pagrįstai konstatavo, kad atsakovė, remdamasi ieškovės elgesiu, neturėjo pagrindo manyti, jog ieškovė sutiko su skolos mokėjimo atidėjimu (CPK 12, 178, 185 straipsniai).

17Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus dėl 2015-06-30 tarp šalių pasirašytame Akte dėl skolų suderinimo nustatytos skolos mokėjimo dalimis iki 2015 m. pabaigos. Viena vertus, apeliantė deklaratyviai kalba apie ieškovės suteiktas nuolaidas dėl skolos mokėjimo dalimis. Minėtoje sutartyje aiškiai atsakovės patvirtinta, kad skolos likutis 2015-06-30 sudarė 7 068,91 EUR, o akte dėl skolų suderinimo neegzistuoja jokia nuoroda apie tai, kad atsakovei būtų suteiktas laikas iki 2015 m. skolai sumokėti. Kita vertus, jei darant prielaidą, tokia žodinė sąlyga ir būtų, skolos mokėjimo terminas baigėsi, o atsakovė visos skolos ieškovei nesumokėjo (CK 6.63 straipsnio 1, 2 dalys, CPK 12, 178, 185 straipsniai).

18CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ir kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

19Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantės pateikti argumentai dėl teismo sprendimo išdėstymo nepagrįsti. Bylą nagrinėjęs apylinkės teismas, svarstydamas dėl galimybės taikyti CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą galimybę išdėstyti sprendimo vykdymo tvarką, vadovavosi šiuo klausimu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K. v. A. T., bylos Nr. 3K-3-495/2004; 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracija v. E. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-594/2006), vertino, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai. Teisėjų kolegija sprendžia, kad, atsižvelgdamas į tai, jog neigiamų padarinių gali kilti ne tik skolininkui, kai yra vykdomas priimtas teismo sprendimas, bet ir kreditoriui, kai tokio sprendimo vykdymas išdėstomas, apylinkės teismas, siekdamas išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, atsižvelgdamas į skolos dydį, prievolės įvykdymo uždelsimo terminus, pagrįstai atsisakė tenkinti atsakovės prašymą išdėstyti sprendimo vykdymą. Apeliantės papildomai pateikti įrodymai (CPK 314 straipsnis) vėlgi neįrodo realios ir sunkios atsakovės finansinės padėties, nes nepateiktas pagrindinis įmonės finansinis dokumentas – aktualaus laikotarpio įmonės balansas (CPK 12, 178 straipsniai). Įmonės kreditorių ir debitorių sąrašas, ilgalaikio turto sąrašas, kai kurie finansiniai rodikliai neatspindi tikrų ūkinių finansinių rodiklių ir rezultatų. Svarbu ir tai, kad apeliantės pateikta tarp jos ir kredito įstaigos 2015-09-28 sudaryta kredito sutartis irgi neįrodo atsakovės itin sunkios finansinės padėties, suteikiančios teisėtą pagrindą atsakovei taikyti lengvatą – sprendimo išdėstymą. Priešingai, įmonei suteiktas kreditas atspindi stabilią finansinę padėtį, nes visuotinai žinoma (CPK 182 straipsnio 1 punktas), jog kredito įstaigos, prieš suteikdamos kreditą, vertina potencialaus kredito gavėjo finansinę padėtį, ir tik nesant abejonių dėl pajėgumo įvykdyti sutartyje numatytas sąlygas, priima sprendimą kreditą suteikti (CPK 185 straipsnis). Teisėjų kolegija nekonstatuoja pagrindų panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl sprendimo išdėstymo, todėl ji paliktina nepakeista.

20Teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi visas bylai reikšmingas faktines aplinkybes bei teisinius argumentus, konstatuoja, kad spręsdamas bylą pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, visapusiškai išnagrinėjo bylos faktines aplinkybes, teisingai teisiškai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius santykius bei teisingai nurodė jiems taikytinas teisės normas.

21Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano, kad apeliacinių skundų argumentai nesudaro pagrindo pripažinti, jog šią bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pažeidė materialiosios ir procesinės teisės normas, nukrypo nuo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo procesinį sprendimą, konstatuoja, kad jį panaikinti apeliacinių skundų argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 straipsniais,

Nutarė

23Šilalės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 19 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė UAB „Jozita“ ieškiniu 2015-08-27 kreipėsi į Šilalės rajono... 4. Šilalės rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 1 d. preliminariu... 5. Atsakovė UAB „Detuva“ pateikė prieštaravimus dėl preliminariojo... 6. Šilalės rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu... 7. priteisė iš atsakovės UAB „Detuva“ valstybei 4,35 € (keturis eurus 35... 8. Apeliantė teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo pakeisti dalį... 9. Ieškovė pateikė atsiliepimą, juo prašo skundo netenkinti. Nurodo, jog... 10. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 11. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 12. Byloje duomenimis nustatyta, kad šalys 2011 m. kovo 29 d. sudarė Naftos... 13. 2014-07-31 serija JOZŠ Nr. 14-000686, 4338,10 Lt (1256,40 €) sumai,... 14. Apeliacinėje instancijoje byloje sprendžiamas klausimas dėl teismo sprendimo... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje ginčo dėl skolos... 16. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos... 17. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus dėl... 18. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantės pateikti argumentai dėl teismo... 20. Teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi visas bylai reikšmingas... 21. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano,... 22. Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 straipsniais,... 23. Šilalės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 19 d. galutinį...