Byla 2-13086-1009/2018
Dėl materialinio išlaikymo dydžio pakeitimo, bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu tvarkos nustatymo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita Kazlauskienė, sekretoriaujant Rasai Budreckienei, dalyvaujant ieškovei N. M., ieškovės atstovui advokatui Stanislovui Jankauskui, institucijos, teikiančios išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei R. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. M. ieškinį atsakovui R. S., institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl materialinio išlaikymo dydžio pakeitimo, bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu tvarkos nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama pakeisti 2013-01-24 Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-95-476/2013 iš atsakovo R. S. priteisto išlaikymo nepilnamečiam sūnui dydį ir priteisti sūnui L. M. išlaikymą periodinėmis kas mėnesį mokamomis 200,00 Eur dydžio išmokomis iki sūnaus pilnametystės, nustatyti nepilnamečio sūnaus bendravimo tvarką su skyrium gyvenančiu tėvu.

5Ieškinyje nurodo, kad šiuo metu su trimis nepilnamečiais vaikais gyvena jai asmeninės nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name. Įsiteisėjusiu Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų 2018-03-05 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-403-1009/2018 atsakovo R. S. tėvo valdžia sūnaus L. M. atžvilgiu yra neterminuotai apribota. Su R. S. buvo sudarę žodinį susitarimą, kad jis kiekvienais metais užaugins po kiaulę ir duos sūnui pinigų, kai šis jo paprašys. Toks susitarimas buvo vykdomas iki 2016 metų lapkričio mėnesio, kai L. M. su kitais dviem jos nepilnamečiais vaikais buvo paimti iš šeimos ir apgyvendinti Raseinių vaikų globos namuose. Nuo to laiko, kai sūnus buvo grąžintas į šeimą, t. y. nuo 2018 metų balandžio mėnesio, atsakovas išlaikymo savo nepilnamečiui sūnui neteikia. Nuo 2013-01-24, kai iš atsakovo sūnaus išlaikymui buvo priteistos periodinėmis išmokomis po 200,00 litų (57,92 Eur), praėjo daugiau nei penkeri metai. Savaime suprantama, kad išaugo ir sūnaus poreikiai, keitėsi ekonominė situacija, didėjo kainos, augo infliacija. Tai neišvengiamai didino ir sūnaus išlaikymo išlaidas. Be to, sūnus turi sveikatos problemų, jam yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis. Ši aplinkybė taip pat didina išlaikymo išlaidas. Dėl šių priežasčių yra pagrindas priteistą išlaikymą didinti. Šiuo metu ji niekur nedirba, yra registruota darbo biržoje. Pajamų negauna. Gyvena iš išmokų vaikams, kurios yra 386,66 Eur. Sūnus mokosi ( - ). Apie atsakovo R. S. darbą ir gaunamas pajamas duomenų neturi. Atsakovas yra darbingas, todėl privalo dėti visas pastangas, kad nepilnamečiam sūnui būtų užtikrintos būtinos vaiko vystymosi sąlygos. Vaikų interesai yra pirmesni ir vaikai privalo gauti elementarų išlaikymą iš abiejų tėvų. To nebus galima padaryti, paliekant teismo sprendimu priteistą išlaikymą (b. l. 2-3).

6Ieškovė teismo posėdžio ieškinio dalyje dėl bendravimo tvarkos su skyrium gyvenančiu tėvu nustatymo atsisakė, prašė priteisto išlaikymo dydį padidinti iki 150,00 Eur, o ne 200,00 Eur, kaip nurodė ieškinyje.

7Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta asmeniškai.

8Ieškinys tenkintinas.

9Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

10Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2013-01-24 Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-95-476/2013, buvo nustatyta nepilnamečio L. M. gyvenamoji vieta su jo motina, ieškove N. M., nepilnamečiam sūnui priteistas materialinis išlaikymas iš R. S. periodinėmis išmokomis po 57,92 Eur (200,00 Lt) iki vaiko pilnametystės (b. l. 17). 2018-03-05 Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų sprendimu civilinėje byloje Nr. 2‑403‑1009/2018 buvo neterminuotai apribota tėvo R. S. valdžia nepilnamečio sūnaus L. M. atžvilgiu (b. l. 18-22). 2018-04-20 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu L. M. buvo grąžintas motinai N. M. (b. l. 24). L. M. nuo 2015-04-23 iki 2019-07-22 nustatytas vidutinis neįgalumo lygis (b. l. 8). Šiuo metu L. M. mokosi ( - ), siekia įgyti apdailininko kvalifikaciją (b. l. 9). Ieškovė šiuo metu niekur nedirba (b. l. 14-15), yra registruota darbo biržoje (b. l. 16). Šiuo metu pragyvena iš gaunamų socialinių išmokų (b. l. 13). Teismui duomenų apie atsakovo finansinę padėtį nepateikta.

11Išlaikymo dydžio keitimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.201 straipsnis, kurio 1 dalyje nustatyta, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis, o 2 dalyje numatyta, kad priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms (vaiko liga, sužalojimas, slaugymas ar nuolatinė priežiūra).

12Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad išlaikymo dydžio pakeitimo sąlyga – iš esmės pasikeitusi tėvų turtinė padėtis arba (ir) vaiko poreikiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209-916/2016). Teismas, visų pirma, turi įsitikinti tokios sąlygos (sąlygų) buvimu ir tik tada, atsižvelgdamas į įstatymo nustatytus kriterijus ir suformuluotas tokios kategorijos bylose teismų praktikos nuostatas, spręsti, koks išlaikymo dydis turėtų būti priteisiamas, t. y. laikytinas pakankamu vaiko poreikiams patenkinti. CK 3.192 straipsnio 2 dalyje yra nustatytas proporcingumo kriterijus, kuriuo teismas privalo vadovautis, spręsdamas, kokio dydžio išlaikymas turėtų būti priteisiamas, t. y. išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

13Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad nuo išlaikymo priteisimo momento (2013 m.) pasikeitė ekonominė situacija Lietuvoje, padidėjo maisto produktų kainos, nepilnamečiams vaikams natūraliai augant ir vystantis, padidėjo jiems išlaikyti reikalingų lėšų suma. Po teismo sprendimo priėmimo nepilnametis šalių sūnus iš vaiko tapo paaugliu, liko nepilni metai iki jo pilnametystės, siekia įgyti specialybę, į mokslo įstaigą vyktą į kitą vietovę, todėl teismas daro išvadą, kad nepilnamečiam sūnui iš atsakovo priteisto išlaikymo po 57,92 Eur kas mėnesį net jo būtiniausiems poreikiams patenkinti šiuo metu nepakanka. Teismo nuomone, ieškovės prašomas išlaikymo dydis yra pakankamas protingiems nepilnamečio sūnaus poreikiams patenkinti. Dėl šių aplinkybių teismas laiko, kad ieškovės reikalavimas pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai, iš atsakovo priteistas išlaikymas didintinas iki 150,00 Eur periodinių mėnesinių išmokų kiekvieną mėnesį iki vaiko pilnametystės.

14Ieškovė už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo nuo žyminio mokesčio atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakovui tenkanti žyminio mokesčio dalis sudaro 33,00 Eur (92,08x12mėn.x3proc.= 33,00 Eur). Atsižvelgiant į CPK 85 straipsnio 1 dalies 3 punktą, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 33,00 Eur žyminis mokestis bei 10,16 Eur pašto išlaidų.

15Antrinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei priteisiamos pagal CPK nustatytas taisykles. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas valstybei teismas priteisia savo iniciatyva, gavęs duomenis apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos apskaičiuotas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas (CPK 99 straipsnio 2 dalis). Byloje pateiktos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos pagal pateiktą 2018-10-29 pažymą Nr. (2.19) NTP-7-6522 sudaro 182,00 Eur. Ieškovės reikalavimai patenkinti 100 proc. Duomenų, kad atsakovas būtų atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, iš atsakovo valstybės biudžeto naudai priteistina 100 proc. ieškovei suteiktų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurios sudaro 182,00 Eur (CPK 79 straipsnis, 83 straipsnis, 85 straipsnis, 99 straipsnis).

16Ieškovė ieškinio dalyje dėl bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu tvarkos nustatymo atsisakė Be to, iš 2018-03-05 Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų sprendimo civilinėje byloje Nr. 2‑403‑1009/2018 nustatyta, kad buvo neterminuotai apribota tėvo R. S. valdžia nepilnamečio sūnaus L. M. atžvilgiu (b. l. 18-22).

17Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 1 dalis numato, kad ieškovas turi teisę atsisakyti ieškinio. CPK 140 straipsnio 1 dalis numato, bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Teismas rašytinio proceso tvarka priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą.

18Šiuo atveju ieškovės pateiktas atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui ir šalių interesams, todėl civilinė byla dalyje dėl bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu tvarkos nustatymo nutrauktina (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 4 punktas).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Pakeisti Raseinių rajono apylinkės teismo 2013-01-24 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2‑95‑476/2013 priteisto išlaikymo dydį.

22Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) materialinį išlaikymą nepilnamečiam sūnui L. M., asmens kodas ( - ) periodinėmis, kas mėnesį mokamomis išmokomis po 150,00 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų 00 ct) nuo 2018-09-12 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

23Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) 33,00 Eur (trisdešimt tris eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 10,16 Eur (dešimt eurų 16 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą (išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija, įmokos kodas 5660).

24Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) valstybės naudai, 182,00 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt du eurus 00 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų (sumokant jas į valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

25Sprendimą vykdyti skubiai.

26Kitoje dalyje bylą nutraukti.

27Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. M.... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama pakeisti 2013-01-24... 5. Ieškinyje nurodo, kad šiuo metu su trimis nepilnamečiais vaikais gyvena jai... 6. Ieškovė teismo posėdžio ieškinio dalyje dėl bendravimo tvarkos su skyrium... 7. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko,... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 10. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2013-01-24 Raseinių rajono... 11. Išlaikymo dydžio keitimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio... 12. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad išlaikymo dydžio pakeitimo sąlyga... 13. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad nuo išlaikymo priteisimo momento (2013 m.)... 14. Ieškovė už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo nuo žyminio mokesčio... 15. Antrinės teisinės pagalbos išlaidos valstybei priteisiamos pagal CPK... 16. Ieškovė ieškinio dalyje dėl bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu tvarkos... 17. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 1... 18. Šiuo atveju ieškovės pateiktas atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Pakeisti Raseinių rajono apylinkės teismo 2013-01-24 sprendimu civilinėje... 22. Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) materialinį išlaikymą... 23. Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) 33,00 Eur (trisdešimt tris... 24. Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) valstybės naudai, 182,00 Eur... 25. Sprendimą vykdyti skubiai.... 26. Kitoje dalyje bylą nutraukti.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...