Byla 2S-1005-253/2014
Dėl antstolio K. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys „BTA Insurance Company“ SE, AB DNB bankas, AB Šiaulių bankas, AB „Swedbank“, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, VSDFV Šilalės skyrius

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens AB DNB banko atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-03-18 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. S. skundą dėl antstolio K. K. veiksmų, suinteresuoti asmenys „BTA Insurance Company“ SE, AB DNB bankas, AB Šiaulių bankas, AB „Swedbank“, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, VSDFV Šilalės skyrius,

Nustatė

2pareiškėjas skundu dėl antstolio veiksmų prašė pripažinti niekiniais nuo jų priėmimo dienos ir panaikinti dokumentus: 1) 2013-10-03 „Dėl patvarkymo vykdymo išlaidų išieškojimui“ Nr. Sl-68901, 2) 2013-10-03 „Dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo“ Nr. Sl-68903; 3) 2013-10-03 „Dėl patvarkymo areštuoti lėšas“ Nr. Sl-68915; 4) 2013-10-03 „Dėl patvarkymo areštuoti lėšas“ Nr. Sl-68916; 5) 2013-10-03 „Dėl patvarkymo areštuoti lėšas“ Nr. Sl-68918; 6) 2013-10-03 11 val. 10 min. Turto arešto aktą Nr. Sl-68920; 7) 2013-10-03 „Dėl patvarkymo skolos išieškojimo“ Nr. Sl-68938; 8) 2013-10-03 „Dėl patvarkymo skolos išieškojimo“ Nr. Sl-68939; 9) 2013-05-27 „Dėl patvarkymo – skolos išieškojimo“ Nr. Sl-55675; 10) 2013-05-27 „Dėl patvarkymo – dėl vykdymo išlaidų išieškojimo“ Nr. Sl-55661; 11) 2013-05-27 „Dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo“ Nr. Sl-55671. Taip pat prašė pasiruošiant skundą nagrinėti antstolių kontoroje kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimo, ar pas antstolį vykdomojoje byloje esantys antstolio vadinami vykdomieji dokumentai ir Šilalės r. apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje, kurios pagrindu 2013-07-01 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-628-761/2012 dėl 1 753,16 Lt išieškojimo, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos nustatytą valstybinės kalbos statusą.

3Šilutės rajono apylinkės teismas 2014-03-18 nutartimi Nutarė AB DNB, AB Šiaulių banko, AB „SWEDBANK“, Šilutės rajono savivaldybės kultūros centro, VSDFV Šilalės skyriaus nelaikyti suinteresuotais asmenimis šioje byloje; pareiškėjo A. S. reikalavimą dėl 2013-05-27 patvarkymo dėl skolos išieškojimo Nr. Sl-55675, 2013-05-27 patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. Sl-55661, 2013-05-27 vykdymo išlaidų apskaičiavimo Nr. Sl-55671 pripažinimo neteisėtais, palikti nenagrinėtu; likusią A. S. skundo dalį teismas atmetė. Teismas darė išvadą, jog šioje vykdomojoje byloje vykdymo proceso šalys yra – išieškotojas „BTA Insurance Company“ SE ir skolininkas pareiškėjas A. S., kitų asmenų suinteresuotų šio vykdymo procesu, nenustatyta. Teismas pareiškėjo įvardintų trečiųjų asmenų, tai yra suinteresuotų asmenų nelaikė suinteresuotais asmenimis šioje byloje, nes administruodami piniginių lėšų judėjimą pagal antstolio patvarkymą, šie asmenys atlieka techninę funkciją vykdymo procese.

4Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas pateikė atskirąjį skundą. Juo prašo pakeisti 2014-03-18 Šilutės rajono apylinkės teismo nutartį, pašalinant iš jos motyvuojamosios dalies motyvus, kuriais AB DNB banko nesuinteresuotumas bylos baigtimi susietas su A. S. neturėjimu jokių įsiskolinimų bankui bei tai, kad bankas administruoja skolininko piniginių lėšų išieškojimą. Nurodo, kad banko interesai pažeidžiami nurodžius nepagrįstus motyvus. Tarp suinteresuoto asmens ir pareiškėjo vyksta ir kiti teisminiai ginčai (nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-667-299/2014), todėl nutartyje netinkamai kvalifikavus teisinius santykius ar neteisingai nurodžius aplinkybes minėti motyvai tampa prejudiciniais faktais, kurių nereikia įrodinėti kitoje civilinėje byloje. Pažymi, kad atsiliepimu bankas nenurodė, jog „A. S. neturi jiems jokių įsiskolinimų“, o tik tai, kad su banko interesais susijusių patvarkymų (2013-05-27) teisėtumo ir pagrįstumo klausimas jau yra sprendžiamas kitoje civilinėje byloje, o dėl kitų pareiškėjo ginčijamų (2013-10-03) patvarkymų bankas neturi suinteresuotumo ir prašė teismo spręsti skundą savo nuožiūra. Taip pat pažymi, kad bankas ne administruoja lėšų judėjimą, o yra išieškotoju (civilinėje byloje Nr. 2-667-299/2014 ginčijami 2013-05-07 antstolio priimti patvarkymai Nr. S1-55675, S1-55661, S1-55671) antstolio K. K. vykdomoje byloje Nr. 0118/06/00013/1.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą VSDFV Šilalės skyrius mano, kad skunde prašomi pakeisti skundžiamos nutarties motyvai prejudiciniu faktu nelaikytini ir klausimą dėl skundo pagrįstumo palieka spręsti teismo nuožiūra.

6Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

8Apeliantas nurodo, kad skundžiamos nutarties rezoliucinė dalis nepažeidžia banko interesų, tačiau nesutinka su skundžiamos nutarties motyvuojamojoje dalyje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su teisiniu santykiu tarp AB DNB banko ir pareiškėjo. Apelianto nuomone, nutartyje netinkamai kvalifikavus teisinius santykius ar neteisingai nurodžius aplinkybes minėti motyvai tampa prejudiciniais faktais, kurių nereikia įrodinėti kitoje civilinėje byloje. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad apeliacine tvarka gali būti skundžiamas tiek visas sprendimas, tiek jo motyvuojamoji dalis. Prašymas pakeisti teismo sprendimo motyvuojamąją dalį atitinka reikalavimą pakeisti teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-10-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-968/2003). Šis išaiškinimas taikytinas ir nagrinėjant atskiruosius skundus (CPK 338 str.; Lietuvos apeliacinio teismo 2011-10-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2440/2011).

9Šioje byloje pareiškėjas skunde dėl antstolio veiksmų nurodė suinteresuotus asmenis – tarp jų ir AB DNB banką. Pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl proceso šalių nagrinėjamoje byloje. Skundžiamos nutarties aprašomojoje dalyje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepime nurodė, jog pareiškėjas neturi jiems jokių įsiskolinimų, todėl jie nėra suinteresuoti šios bylos baigtimi. Skundžiamos nutarties motyvuojamojoje dalyje taip pat nustatyta, jog „kaip ir pareiškėjo skunde nurodyti asmenys – AB DNB ?...? nurodė, kad šiame vykdymo procese teisinio suinteresuotumo neturi, jie, tai yra AB DNB ?...? administruoja skolininko galimų piniginių lėšų išieškojimą ?...?. ?...? pareiškėjo įvardinti tretieji asmenys, tai yra suinteresuoti asmenys nelaikytini suinteresuotais asmenimis šioje byloje, nes administruodami piniginių lėšų judėjimą pagal antstolio patvarkymą, šie asmenys atlieka techninę funkciją vykdymo procese.“

10Iš 2014-02-13 teisme gauto apelianto AB DNB banko atsiliepimo į pareiškėjo skundą matyti, kad AB DNB bankas nenurodė, jog A. S. neturi bankui jokių įsiskolinimų. Priešingai, atsiliepime pažymėta, kad tik pareiškėjo skundu dėl antstolio veiksmų skundžiami 2013-10-03 antstolio patvarkymai nėra susiję su banko interesais. Tuo tarpu pažymėta, kad klausimas dėl šioje byloje pareiškėjo skundžiamų antstolio 2013-05-27 patvarkymų Nr. S1-55675, S1-55661, S1-55671 teisėtumo ir pagrįstumo jau yra spręstas kitoje civilinėje byloje, kurioje, teismo procesinį sprendimą apskundus apeliacine tvarka, byla perduota iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Iš atskirajame skunde nurodytų aplinkybių ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad tarp AB DNB banko ir pareiškėjo A. S. vyksta teisminis ginčas civilinėje byloje Nr. 2-667-299/2014. Minėtoje byloje AB DNB bankas yra išieškotojas. Skundžiama nutartimi, vadovaujantis CPK 296 str. 1 d. 4 p., pareiškėjo reikalavimas dėl 2013-05-27 patvarkymų Nr. Sl-55675, Nr. Sl-55661, Nr. Sl-55671 pripažinimo neteisėtais paliktas nenagrinėtu. Dalies pareiškėjo skundžiamų patvarkymų teisėtumas ir pagrįstumas nagrinėjamas kitoje civilinėje byloje, dėl to AB DNB banko nesuinteresuotumas nagrinėjamos bylos baigtimi nepagrįstai susietas su pareiškėjo neturėjimu jokių įsiskolinimų apeliantui. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad skundžiamoje nutartyje nepagrįstai motyvuota, jog A. S. neturi AB DNB bankui jokių įsiskolinimų, taip pat nepagrįstai konstatuota, kad apeliantas administruoja piniginių lėšų judėjimą pagal antstolio patvarkymą ir taip atlieka tik techninę funkciją vykdymo procese.

11Įvertinęs bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad yra pagrindas pašalinti iš skundžiamos nutarties aprašomosios ir motyvuojamosios dalies apelianto skundžiamus teismo motyvus, kurie neatitinka bylos medžiagos ir nėra teisingi, skundžiamą nutartį paliekant iš esmės nepakeistą, kadangi, apelianto teigimu, nutarties rezoliucinė dalis nepažeidžia banko interesų (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

13Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-03-18 nutartį palikti iš esmės nepakeistą, pašalinant iš teismo nutarties aprašomosios ir motyvuojamosios dalies motyvus, kuriais AB DNB banko nesuinteresuotumas bylos baigtimi susietas su A. S. neturėjimu jokių įsiskolinimų AB DNB bankui bei tuo, kad AB DNB bankas, administruodamas skolininko piniginių lėšų išieškojimą, atlieka techninę funkciją vykdymo procese.

Proceso dalyviai
Ryšiai