Byla 2-2440/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Čia“ administratoriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, kuria patenkintas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Čia“ administratoriaus skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Čia“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys: akcinė bendrovė DnB NORD bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Vilokta“, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (bylos Nr. 2-5745-656/2011).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4BUAB „Čia“ administratorius pateikė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui skundą, prašydamas pripažinti negaliojančiu BUAB „Čia“ 2010 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo šeštuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo (toliau – ginčijamas nutarimas) ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Ginčijamu nutarimu nustatyta, kad 15 000 Lt suma su mokesčiais skiriama administratoriaus atlyginimui, 15 000 Lt suma su mokesčiais skiriama administravimo išlaidoms nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki įmonės išregistravimo, skiriamas papildomas atlyginimas administratoriui – 2 proc. nuo lėšų, gautų išieškojus skolas iš debitorių ar nuginčijus įmonei žalingus sandorius. Administratoriaus teigimu, 15 000 Lt suma administravimo išlaidoms yra per maža, nes administratorius per septynis mėnesius faktiškai turėjo 16 970 Lt išlaidų, o iki įmonės išregistravimo gali praeiti daug laiko, todėl ši suma yra nelogiška. Administratorius pateikė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, kurią sudaro: 3 800 Lt administratoriaus atlyginimas, 900 Lt buhalterinės išlaidos, 500 Lt pašto ir kanceliarinės išlaidos, 1 800 Lt teisinės paslaugos, 800 Lt transporto išlaidos, o archyvo paslaugos, apsauga ir komunalinės išlaidos – pagal faktą (prie visų išlaidų pridedamas PVM). Visos nurodytos išlaidos yra būtinos, o administratoriaus 3 800 Lt (plius PVM) atlyginimas administratoriui nėra per didelis. Nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki 2010 m. lapkričio 20 d. turto išlaikymo išlaidos sudarė 14 502 Lt sumą, kurią administratorius apmokėjo iš savo lėšų. Ginčijamu nutarimu nustatyta administravimo išlaidų sąmata neatitinka būtinų išlaidų, nepatvirtina teisingo atlyginimo administratoriui už atliktus darbus, neužtikrina kreditorių susirinkimo nutarimų įgyvendinimo. Įvertinus vidutinę bankroto administravimo procedūros trukmę – 21,6 mėn., administratoriaus atlyginimas sudarytų tik 694 Lt per mėnesį. Administratorius ketina ginčyti įmonės ir kreditoriaus UAB „Vilokta“ turto perleidimo sandorį, todėl tarp administratoriaus ir šio kreditoriaus yra konfliktinė situacija.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi administratoriaus skundą patenkino – pripažino negaliojančiu BUAB „Čia“ 2010 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo šeštuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir perdavė klausimą kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo. Teismas nurodė, kad administratorius nepaneigė visų kreditoriaus UAB „Vilokta“ išdėstytų argumentų, jog administratoriaus pateikti laikotarpio nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki 2010 m. lapkričio 20 d. turto administravimo išlaidas patvirtinantys dokumentai 18 422,70 Lt sumai yra nepatikimi įrodymai, ryšio, transporto, ir buhalterinės apskaitos išlaidomis (abejotina suma 7 454,73 Lt) galimai buvo finansuojamos ir kitų administratoriaus administruojamų įmonių administravimo poreikiai. Tačiau teismas, atsižvelgdamas į galimą ilgą bankroto proceso trukmę ir įmonės turto sudėtį, padarė išvadą, kad ginčijamu nutarimu patvirtinta 15 000 Lt administravimo išlaidų suma ir 15 000 Lt administratoriaus atlyginimo suma visam bankroto procesui yra akivaizdžiai per mažos. Teismas pažymėjo, kad kreditorių susirinkime iš naujo svarstant administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo tvirtinimo klausimą, kreditoriai turės galimybę gauti iš administratoriaus konkrečią informaciją, pagrindžiančią sąmatos pagrįstumą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu administratorius prašo pašalinti iš Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutarties motyvą, kad „Administratorius UAB „Admivita“ nepaneigė visų kreditoriaus UAB „Vilokta“ išdėstytų argumentų, kad UAB „Admivita“ pateikti laikotarpio nuo 2010-04-06 iki 2010-11-20 turto administravimo išlaidas patvirtinančius dokumentus 18 422,70 Lt sumai yra nepatikimi įrodymai, išlaidos padidintos ir ryšio, transporto ir buhalterinės apskaitos išlaidomis (abejotina suma 7 454,73 Lt) galimai buvo finansuojami ir kitų UAB „Admivita“ administruojamų įmonių administravimo poreikiai“. Nurodo, kad administravimo išlaidų pagrįstumas nebuvo administratoriaus skundo dalykas, todėl teismas, pasisakydamas dėl tam tikrų išlaidų pagrįstumo, peržengė administratoriaus pareikšto reikalavimo ribas. Teismo motyvas, kad administratoriaus pateikti dokumentai yra nepatikimi įrodymai, yra nepagrįstas, nes teismas nenurodė, kokiu pagrindu yra abejojama šių dokumentų įrodomąja galia ir patikimumu pagrindžiant administratoriaus faktiškai patirtas administravimo išlaidas. Teismo motyvas, kad 7 454,73 Lt suma galimai buvo finansuojamas kitų administratoriaus administruojamų įmonių administravimas, nenustačius jokių tai įrodančių faktinių aplinkybių ir nenurodant, kokia apimtimi ši suma buvo naudojama neva kitų įmonių administravimui, yra nepagrįstas ir žalingas administratoriui, kadangi tokia motyvacija suponuoja išvadą, kad visa nurodyta suma yra abejotina, todėl BUAB „Čia“ kreditorių susirinkimui iš naujo sprendžiant administravimo išlaidos sąmatos tvirtinimo klausimą, minėtas teismo argumentas neabejotinai bus panaudotas, siekiant nepatvirtinti ryšio, transporto ir buhalterinių išlaidų sumos. Laikotarpis, per kurį susitarė analizuojama išlaidų suma, yra daugiau kaip 7 mėnesiai, todėl vieno mėnesio vidutinė išlaidų suma yra atitinkamai: ryšio paslaugų – 154,59 Lt, transporto – 420,58 Lt, buhalterinės apskaitos – 489,80 Lt. Administratoriaus nuomone, tai yra protingi išlaidų dydžiai, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad dalis šios sumos buvo panaudota kitų įmonių administravimui.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo AB DnB NORD bankas prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad apeliacinis procesas dėl atskirajame skunde keliamų reikalavimų yra apskritai negalimas. Teismas visiškai patenkino administratoriaus skundą – panaikino ginčijamą nutarimą ir įpareigojo kreditorių susirinkimą šį klausimą svarstyti iš naujo. Administratorius tokio teismo sprendimo neginčija, o skundžia teismo nutarties motyvuojamosios dalies teiginius, prašydamas pašalinti skundžiamos nutartis motyvą. Nagrinėjamu atveju skundžiami teiginiai nesukūrė jokio prejudicinio fakto ir neturi įtakos konkrečioms byloje dalyvaujančių byloje asmenų teisėms ir pareigoms. Apelianto skundžiami teismo teiginiai yra byloje surinktų įrodymų vertinimas ir jie sukuria pasekmes išimtinai civilinėje byloje. Be to, šie teiginiai net nebuvo lemiami argumentai skundžiamos nutarties rezoliucinei daliai priimti. Teismų praktikoje administravimo išlaidų klausimas priskiriamas išimtinai kreditorių susirinkimo (komiteto) kompetencijai, teismas tik patikrina kreditorių priimtų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą, tačiau pats tokių sprendimų nepriima. Net nagrinėjant administratoriaus atskirąjį skundą iš esmės, akivaizdu, kad jis yra nepagrįstas.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir administratoriaus atlyginimo nustatymas yra išimtinė kreditorių susirinkimo kompetencija, todėl teismas pagrįstai priėmė nutartį administratoriaus skundą patenkinti ir perduoti klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo perduoti svarstyti kreditorių susirinkimui iš naujo. Kreditorių susirinkime iš naujo svarstant šį klausimą, kreditoriai turės galimybę iš administratoriaus gauti konkrečią informaciją, paaiškinimus ir dokumentus, pagrindžiančius sąmatos pagrįstumą.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Vilokta“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad kreditorius UAB „Vilokta“ susipažino su visais administratoriaus pateiktais teismui dokumentais ir pateikė savo išsamius rašytinius paaiškinimus, kuriais vadovaudamasis teismas ir padarė išvadą, jog administratorius nepaneigė visų kreditoriaus UAB „Vilokta“ išdėstytų argumentų. Atkreiptinas dėmesys, kad įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Teismas vertino visus byloje patiktus įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą, kad administratorius nepaneigė visų kreditoriaus UAB „Vilokta“ išdėstytų argumentų.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo priimto nutarimo, kuriuo kreditorių susirinkimas nutarė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą. Bankroto administratoriaus teigimu, ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata neatitinka būtinų išlaidų ir nepatvirtina teisingo atlyginimo administratoriui už atliktus darbus.

14Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi administratoriaus skundą dėl ginčijamo nutarimo pripažinimo negaliojančiu patenkino – pripažino negaliojančiu BUAB „Čia“ 2010 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo šeštuoju darbotvarkės klausimų priimtą nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir perdavė šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Nepaisant to, kad skundžiama nutartimi administratoriaus skundas buvo patenkintas, atskirąjį skundą dėl šios nutarties pateikė būtent administratorius. Atskiruoju skundu administratorius prašo iš skundžiamos teismo nutarties pašalinti motyvus, kad administratorius nepaneigė visų kreditoriaus UAB „Vilokta“ išdėstytų argumentų, jog administratoriaus pateikti laikotarpio nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki 2010 m. lapkričio 20 d. turto administravimo išlaidas patvirtinantys dokumentai 18 422,70 Lt sumai yra nepatikimi įrodymai, ryšio, transporto, ir buhalterinės apskaitos išlaidomis (abejotina suma 7 454,73 Lt) galimai buvo finansuojamos ir kitų administratoriaus administruojamų įmonių administravimo poreikiai. Administratorius teigimu, šį teismo motyvą kreditoriai panaudos kreditorių susirinkime iš naujo svarstant klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, o kadangi jis yra nepagrįstas, turi būti pašalintas iš skundžiamos nutarties.

15Tretysis asmuo AB DnB NORD bankas teigia, kad apeliacinis procesas pagal tokį administratoriaus atskirojo skundą reikalavimą yra apskritai negalimas. Teisėjų kolegija nesutinka su šiuo trečiojo asmens teiginiu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad gali būti skundžiamas tiek visas sprendimas, tiek jo motyvuojamoji dalis. Prašymas pakeisti teismo sprendimo motyvuojamąją dalį atitinka reikalavimą pakeisti teismo sprendimą, todėl suformuluotas pagal apeliacinės instancijos teismo teises (CPK 326 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-968/2003). Šis išaiškinimas taikytinas ir nagrinėjant atskiruosius skundus (CPK 338 straipsnis).

16Administratorius pagrįstai nurodo, kad kreditorių susirinkimas, iš naujo nagrinėdamas administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą, atsižvelgs į skundžiamos nutarties motyvus, iš kurių vienas yra nenaudingas administratoriui ir, administratoriaus nuomone, yra nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad administratorius nepaneigė visų kreditoriaus UAB „Vilokta“ išdėstytų argumentų, jog administratoriaus pateikti laikotarpio nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki 2010 m. lapkričio 20 d. turto administravimo išlaidas patvirtinantys dokumentai 18 422,70 Lt sumai yra nepatikimi įrodymai, ryšio, transporto, ir buhalterinės apskaitos išlaidomis (abejotina suma 7 454,73 Lt) galimai buvo finansuojamos ir kitų administratoriaus administruojamų įmonių administravimo poreikiai. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, ši pirmosios instancijos teismo išvada (motyvai) yra neišsami, nes teismas nepasisakė, kokie būtent dokumentai laikytini nepatikimais įrodymais ir kokiu pagrindu jie tokiais laikytini. Pirmosios instancijos teismas, darydamas tokią išvadą, turėjo nustatyti, kokios konkrečiai administravimo išlaidos yra grindžiamos, teismo nuomone, nepatikimais įrodymais, kokios administravimo išlaidos nebuvo susijusios su BUAB „Čia“ administravimu. Nenustatęs šių aplinkybių, pirmosios instancijos teismas, teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįstai padarė minėtą išvadą, t. y. tinkamai nepagrindė šios išvados. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas yra padaręs dar vieną išvadą, kad ginčijamu nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra akivaizdžiai per maža. Būtent šios išvados pagrindu pirmosios instancijos teismas panaikino ginčijamą nutarimą ir perdavė klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo. Šis pirmosios instancijos teismo sprendimas nebuvo apskųstas, todėl laikytina, kad bylos nagrinėjime dalyvaujantys bankrutuojančios įmonės kreditoriai sutinka su administratoriaus skundo išnagrinėjimo teisme rezultatu, t. y. kad kreditorių susirinkimas klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo turės nagrinėti iš naujo.

17Pažymėtina, kad administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir administratoriaus atlyginimo nustatymas yra išimtinė kreditorių susirinkimo kompetencija, o nagrinėjamoje byloje šis klausimas buvo perduotas kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo, todėl administratorius kreditorių susirinkime iš naujo turės pagrįsti administravimo išlaidų dydį ir pateikti faktiškai patirtas administravimo išlaidas patvirtinančius įrodymus. Administratoriaus skundžiama pirmosios instancijos teismo išvada, kuri, teisėjų kolegijos nuomone, yra neišsami, kreditorių susirinkime gali būti neteisinga interpretuojama, todėl šalintina iš Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutarties.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

19Iš dalies pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutarties motyvuojamąją dalį, pašalinant teismo išvadą (motyvą), kad „Administratorius UAB „Admivita“ nepaneigė visų kreditoriaus UAB „Vilokta“ išdėstytų argumentų, kad UAB „Admivita“ pateikti laikotarpio nuo 2010-04-06 iki 2010-11-20 turto administravimo išlaidas patvirtinančius dokumentus 18 422,70 Lt sumai yra nepatikimi įrodymai, išlaidos padidintos ir ryšio, transporto ir buhalterinės apskaitos išlaidomis (abejotina suma 7 454,73 Lt) galimai buvo finansuojami ir kitų UAB „Admivita“ administruojamų įmonių administravimo poreikiai“.

20Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutarties rezoliucinę dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai