Byla P-756-43-14
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kristiana“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A261-1167/2013 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kristiana“ skundą atsakovui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant Trakų rajono savivaldybės administracijai, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Kristiana“ (toliau – ir UAB „Kristiana“) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (I t., b. l. 1–8), prašydamas: 1) panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos (toliau – ir Direkcija) 2012 m. vasario 17 d. raštą Nr. S-(10.7)-95 „Dėl specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų“; 2) įpareigoti Direkciją išduoti pareiškėjui specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo apsaugos reikalavimus ( - ) g. Nr. 1, Trakų m. esančių pastatų, kurių unikalus Nr. ( - ), indeksas 3V2p, ir unikalus Nr. ( - ), indeksas 4V2p, kapitalinio remonto darbams, nenustatant reikalavimo parengti žemės sklypo detalųjį planą.

5Pareiškėjas paaiškino, kad siekia atlikti 1974 m. pastatytų, jam nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių Trakų istorinio nacionalinio parko rekreacinėje zonoje, kapitalinį ir paprastąjį remontą. Nurodymą suremontuoti pastatus davė ir Trakų rajono savivaldybės administracija. Planuojami darbai yra esamo pastatų tūrio ribose, nekeičiant užstatymo ploto, aukštingumo, pastatų paskirties. Pagal galiojančius teisės aktus detaliojo plano, norint vykdyti kapitalinį remontą, nekeičiant privalomų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų, rengti nereikia, tai raštu patvirtino ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Pareiškėjo teigimu, Direkcija nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 patvirtinta Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema, siedama joje įtvirtintą reikalavimą tvarkyti aplinką pagal detaliuosius planus su vėliau įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (toliau – ir Teritorijų planavimo įstatymas), kuriame tokio reikalavimo nėra.

6Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 118–120) prašė bylą nutraukti arba skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą Nr. I-66-189/2010 pagal pareiškėjo skundą, kuriuo šis prašė įpareigoti Direkciją parengti specialiąsias projektavimo sąlygas statinių, esančių ( - ) g. 1, Trakuose, kapitaliniam remontui atlikti. Teismas pareiškėjo skundą atmetė, konstatavęs, kad projektavimo tikslas neatitiko bendrųjų Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo ir tvarkymo principų, o reikalavimas parengti detalųjį planą pagrįstas. Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (toliau – ir LVAT), tačiau vėliau atsisakė nuo apeliacinio skundo, todėl apeliacinis procesas buvo nutrauktas (administracinė byla Nr. A662-163/2011). Atsakovo teigimu, nagrinėjama byla nutrauktina, nes yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 142–143) prašė jį tenkinti.

9Nurodė, kad savivaldybės administracija, vadovaudamasi tuo metu galiojančios Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) redakcijos 20 straipsniu, 2009 m. balandžio 21 d. kreipėsi į Direkciją su prašymu išduoti specialiąsias projektavimo sąlygas. Direkcija 2009 m. gegužės 19 d. raštu informavo, kad sąlygų išduoti negali, nes projektavimo tikslas neatitinka bendrųjų Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo ir tvarkymo principų. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, reikalavimas rengti detalųjį planą yra nepagrįstas, teisinių kliūčių išduoti specialiąsias sąlygas nėra.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 3 d. sprendimu (II t., b. l. 1–6) pareiškėjo skundą patenkino iš dalies: įpareigojo Direkciją parengti ir išduoti pareiškėjui specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo apsaugos reikalavimus ( - ) g. Nr. 1, Trakų m. esančių pastatų, kurių unikalus Nr. ( - ), indeksas 3V2p, ir unikalus Nr. ( - ), indeksas 4V2p, kapitalinio remonto darbams, nenustatant reikalavimo parengti žemės sklypo detalųjį planą. Kitą skundo dalį atmetė.

12Teismas nustatė, kad valstybinį žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), ( - ) g. 1, Trakuose, pareiškėjas valdo pagal 1999 m. sausio 18 d. sudarytą nuomos sutartį (I t., b. l. 25–27, 30–31). Šiame sklype esantys pastatai – buvusi „Žalgirio“ irklavimo bazė – pareiškėjui priklauso nuosavybės teise nuo 1998 m. liepos 28 d. (I t., b. l. 38–43). Žemės sklypas ir vienas iš statinių – viešbutis – įrašyti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. 2009 m. sausio 7 d. pareiškėjas kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją, prašydamas parengti Projektavimo sąlygų sąvadą dėl pastatų, esančių ( - ) g. 1, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kapitalinio remonto (administracinė byla Nr. I-66-189/2010, b. l. 30–31). 2009 m. vasario 5 d. Trakų rajono savivaldybės administracija raštu Nr. AP3-282 kreipėsi į Direkciją, prašydama parengti specialiąsias sąlygas pagal pareiškėjo prašymą (administracinė byla Nr. I-66-189/2010, b. l. 47). Direkcija 2009 m. gegužės 19 d. raštu Nr. S-(10.4)-321 nurodė, kad projektavimo tikslas neatitinka Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo ir tvarkymo principų, todėl specialiosios projektavimo sąlygos neišduodamos (administracinė byla Nr. I-66-189/2010, b. l. 26–28). 2009 m. rugsėjo 7 d. pareiškėjas padavė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydamas įpareigoti Direkciją parengti specialiąsias projektavimo sąlygas statinių, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančių ( - ) g. 1, Trakuose, kapitaliniam remontui (administracinė byla Nr. I-66-189/2010, b. l. 3–10). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. sausio 26 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-66-189/2010 pareiškėjo skundą atmetė (I t., b. l. 123–128). Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, minėtas sprendimas yra įsiteisėjęs.

132011 m. spalio 5 d. pareiškėjas kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, prašydamas paaiškinti, ar būtina rengti detalųjį planą, norint vykdyti kapitalinį remontą (I t., b. l. 100). Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2011 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. (8.4)-2D-14220 paaiškino, kad detaliojo plano rengti nereikia, tai nepriklauso nuo statinio buvimo vietos, specialieji reikalavimai statinio kapitalinio remonto projekto parengimui reikalingi tuo atveju, kai projektu numatoma keisti statinio išorės išvaizdą ar kitas pastato vertingąsias savybes, kai jis yra kultūros paveldo vertybė (I t., b. l. 101–102). Remiantis Kultūros paveldo departamento 2011 m. lapkričio 7 d. raštu Nr. (12.14.V)-2V-1285, pastatai, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), nepatenka į Kultūros vertybių registre registruotą apsaugos zoną (I t., b. l. 103).

142011 m. lapkričio 28 d. Direkcija raštu Nr. 2-459 kreipėsi į pareiškėją, įpareigodama kuo skubiau kapitaliai suremontuoti jam priklausančius ( - ) g. 1 esančius pastatus, remontą pradedant nuo tų pastatų, kurie neįtraukti į kultūros vertybių registrą (I t., b. l. 99). 2012 m. sausio 19 d. pareiškėjas kreipėsi į Direkciją, prašydamas parengti ir išduoti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus pastatų, kurių unikalus Nr. ( - ), indeksas 3V2p, ir unikalus Nr. ( - ), indeksas 4V2p, esančių ( - ) g. 1, Trakuose, kapitalinio remonto darbams. Prašyme nurodė, kad remonto darbai planuojami esamo pastatų tūrio ribose, nekeičiant užstatymo ploto, aukštingumo (I t., b. l. 12–13). Direkcija 2012 m. vasario 17 d. raštu Nr. S-(10.7)-95 informavo pareiškėją, kad jo nurodyta teritorija ir statiniai patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko Rekreacinės zonos rekreacijos įstaigų teritoriją, kurioje pastatai, įrenginiai statomi, aplinka tvarkoma pagal detalius projektus. Nurodė, kad reikalavimą rengti detalųjį planą taip pat pripažino kaip pagrįstą Vilniaus apygardos administracinis teismas įsiteisėjusiu 2010 m. sausio 26 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-66-189/2010. Atsižvelgdama į tai, Direkcija nurodė pareiškėjui parengti detalųjį planą, o sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti Direkcija nustatys ir išduos, gavusi savivaldybės administracijos raštą dėl sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti, specialiuosius reikalavimus – esant detaliajam planui (I t., b. l. 121–122).

15Remiantis Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus skyriaus Architektūros-urbanistikos ekspertų tarybos nuomone, pateikta 2012 m. kovo 22 d. šios tarybos posėdyje, buvusi „Žalgirio“ irklavimo bazė vertintina kaip įdomus ir vertingas sovietmečio architektūros kūrinys, todėl tikslinga inicijuoti komplekso įtraukimo į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (I t., b. l. 148). Šiai išvadai vieningai pritarė visi tarybos nariai (I t., b. l. 149). Remiantis Kultūros paveldo centro 2012 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. (6.3)-2-598, statiniai apžiūrėti, inventorizuoti ir parengtas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas.

16Remdamasis 1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 (redakcija, galiojusi nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2012 m. birželio 5 d.) 22 straipsnio 1 dalimi, kuri reglamentuoja atvejus, kada rengiami detalieji planai, bei 2 dalimi, tuo, kad statiniai, kurių kapitalinį remontą planuojama atlikti, yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2000 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 388, 8 punktu, Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 ir paskelbtos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 212 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo“, 5 pastraipa, kurioje nustatyta, kad parko planavimo schema, kaip valstybinės reikšmės teritorinio planavimo dokumentas, yra pagrindas detaliems planavimo, statybų, rekonstrukcijos projektams rengti, ir kuria remiantis, ginčo teritorija patenka į Rekreacinės zonos įstaigų teritoriją bei numatyta, kad čia pastatai, įrenginiai statomi, aplinka tvarkoma pagal detalius projektus, patvirtintus nustatyta tvarka, Statybos įstatymo 2 straipsnio 20 dalimi, Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826, bei faktinėmis bylos aplinkybėmis, teismas pripažino, jog detalusis planas pagal Teritorijų planavimo įstatymą šiuo atveju nerengtinas. Tai, kad detaliojo plano rengti nereikia, nurodė ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2011 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. (8.4)-2D-14220 (I t., b. l. 101–102), paaiškinusi, kad specialieji reikalavimai statinio kapitalinio remonto projekto parengimui reikalingi tuo atveju, kai projektu numatoma keisti statinio išorės išvaizdą ar kitas pastato vertingąsias savybes, kai jis yra kultūros paveldo vertybė. Ginčo objektas nėra įtrauktas į Kultūros vertybių registre registruotą apsaugos zoną (I t., b. l. 103), šiuo metu dar tik sprendžiamas klausimas dėl pastatų komplekso įtraukimo į šį registrą. Nors atsakovas reikalavimą rengti detalųjį planą grindžia Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos nuostata, jog Rekreacinės zonos teritorijoje pastatai statomi, aplinka tvarkoma pagal detalius projektus, patvirtintus nustatyta tvarka, teismas pažymėjo, kad detaliojo planavimo institutas įtvirtintas Teritorijų planavimo įstatyme, reglamentuojantis detaliųjų planų, bet ne detaliųjų projektų rengimą. Teisės aktai nenustato ir nėra patvirtinta tokių projektų rengimo tvarka. Pažymėtina, kad abi nurodytos sąvokos vartojamos schemoje, kurioje nustatyta, kokiais atvejais rengiami būtent detalieji planai. Taigi, teismas nusprendė, kad tapatinti detalių projektų su detaliais planais nėra pagrindo. Remdamasis administracinių teismų praktikos suformuota pozicija, jog viešojoje teisėje vadovaujamasi principu „draudžiama viskas, kas nėra leista“, teisės ir pareigos įstatymuose įtvirtintose normose nustatomos itin tiksliai ir nesukuriama prielaidų teisės normas aiškinti plečiamai net ir kito teisėkūros subjekto priimtų teisės aktų (LVAT 2010 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-313/2010), teismas vertino, jog nepagrįsta Direkcijos pozicija, siejanti detaliuosius projektus su detaliaisiais planais pagal Teritorijų planavimo įstatymą. Be to, pažymėjo, kad minėtoje schemos nuostatoje nurodoma, kad pagal detaliuosius projektus statomi pastatai, įrenginiai, tvarkoma aplinka. Atsižvelgęs į tai, kad Rekreacinei zonai nustatyto planavimo tikslas yra statyti rekreacijos įstaigas, jų aplinką pritaikyti poilsiavimui, teismas padarė išvadą, jog planavimo veiksmai siejami su naujų statinių statyba ir nesiejami su kapitalinio remonto darbais, kai nekeičiami statinio išorės matmenys. Tai, kad reikalavimas parengti detalųjį planą nagrinėjamu atveju yra perteklinis, atsiliepime nurodė ir Trakų rajono savivaldybės administracija (I t., b. l. 142–143).

17Teismas vertino nepagrįstu atsakovo argumentą, kad nagrinėjama byla yra tapati Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėtai administracinei bylai Nr. I-66-189/2010, kurioje 2010 m. sausio 26 d. priimtas sprendimas yra įsiteisėjęs. Minėtoje byloje buvo sprendžiamas ginčas tarp pareiškėjo ir atsakovių Trakų rajono savivaldybės administracijos bei Direkcijos dėl atsisakymo išduoti specialiąsias projektavimo sąlygas. Pagal tuo metu galiojusią Statybos įstatymo redakciją, specialiąsias projektavimo sąlygas parengdavo ir pateikdavo savivaldybės administracijos direktoriui už saugomos teritorijos apsaugą atsakinga institucija – Direkcija, o savivaldybės administracijos direktorius atitinkamai išduodavo projektavimo sąlygų sąvadą (Statybos įstatymo 20 str., redakcija galiojusi iki 2010 m. spalio 1 d.). Pasikeitus teisiniam reglamentavimui, projektavimo sąlygų sąvado ir specialiųjų projektavimo sąlygų instituto neliko. Dėl to minėta byla nuo nagrinėjamos skiriasi savo faktiniu ir teisiniu pagrindu.

18Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, kad Direkcijos atsisakymas išduoti specialiuosius reikalavimus šiuo atveju yra viršijantis jos kompetencijos ribas, todėl neteisėtas. Esant tokiai faktinei ir teisinei situacijai, atsakovas įpareigotas atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, t. y. Direkcija įpareigota teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir išduoti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 90 str.).

19Pareiškėjo prašomu panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2012 m. vasario 17 d. raštu Nr. S-(10.7)-95 „Dėl specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų“ pareiškėjui nėra nustatomos teisės ar pareigos, yra atsisakoma atlikti veiksmus. Teisės akto priskyrimo administraciniam aktui klausimas yra sprendžiamas ne vien pagal teisės akto pavadinimą, jame nurodytą apskundimo tvarką ar jame vartojamas sąvokas, bet pagal tikrąjį teisės akto turinį, nustatomą pagal administraciniam sprendimui būdingus požymius. Ginčijamame rašte buvo nurodyta informacija dėl atsisakymo atlikti veiksmus, todėl teisme turi būti reiškiamas reikalavimas tik dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

20Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Kristiana“ apeliaciniu skundu (II t., b. l. 22–25) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 3 d. sprendimo dalį, kuria netenkintas skundo reikalavimas panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2012 m. vasario 17 d. raštą Nr. S-(10.7)-95 „Dėl specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų“, ir priimti naują sprendimą – patenkinti pareiškėjo skundą visiškai.

21Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija apeliaciniu skundu (II t., b. l. 11–14) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 3 d. sprendimą ir priimti naują – pareiškėjo skundą atmesti.

22III.

23Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. spalio 30 d. sprendimu (II t., b. l. 53–66) pareiškėjo UAB „Kristiana“ apeliacinį skundą atmetė, o atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos apeliacinį skundą patenkino ir panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 3 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjo UAB „Kristiana“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

24Apeliacinės instancijos teismas sprendime nurodė, kad bylos ginčas yra dėl specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų.

25Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, skundą pateikė dėl teismo sprendimo dalies, kuria buvo atmestas pareiškėjo skundas ir nepatenkintas skundo reikalavimas panaikinti Direkcijos 2012 m. vasario 17 d. raštą Nr. S-(10.7)-95 „Dėl specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų“. Atsakovas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują – pareiškėjo skundą atmesti.

26Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinius skundus ir patikrinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, remdamasi ABTĮ 136 straipsnyje nustatytomis bylos nagrinėjimo ribomis, kad teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą, daro išvadą, jog pareiškėjo apeliacinis skundas atmestinas, atsakovo skundas tenkintinas.

27Pareiškėjas 2012 m. sausio 19 d. pateikė atsakovui prašymą parengti ir išduoti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus pastatų, kurių unikalus Nr. ( - ), indeksas 3V2p, ir unikalus Nr. ( - ), indeksas 4V2p, esančių ( - ) g. 1, Trakuose, kapitalinio remonto darbams (I t., b. l. 12–13). Atsakovas 2012 m. vasario 17 d. raštu Nr. S-(10.7)-95 informavo pareiškėją, kad jo nurodyta teritorija ir statiniai patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko Rekreacinės zonos rekreacijos įstaigų teritoriją, kurioje pastatai, įrenginiai statomi, aplinka tvarkoma pagal detalius projektus ir nustatė reikalavimą parengti prašomiems darbams detalųjį planą (I t., b. l. 9–10).

28Prie pareiškėjo prašymo pateiktas atsakovui statinių kapitalinio remonto projektinių siūlymų aiškinamasis raštas patvirtina, kad pareiškėjo pasirinktas kapitalinis remontas apima ir teritorijos tvarkymą, nekeičiant sklypo plano sprendinių. Tai yra, numatoma atstatyti arba remontuoti sunaikintas dangas, perkloti arba remontuoti lauko inžinierinius tinklus, atstatyti sunaikintus gerbūvio elementus, sutvarkyti ežero pakrantę, demontuoti ir sutvarkyti teritoriją, kurioje šiuo metu yra įrengtas nebefunkcionuojantis viešas tualetas (I t., b. l. 21).

29Teritorijos tvarkymo darbų neapima statinio kapitalinio remonto sąvoka, numatyta Statybos įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje, pagal kurią statinio kapitalinis remontas – statybos rūšis, kurios tikslas – pertvarkyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio ir pan.). Todėl vertintina atskirai, ar pagrįstas prašymas išduoti saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus.

30Pareiškėjo valdomam žemės sklypui yra nustatyta speciali naudojimo sąlyga, taikytina nacionaliniams ir regioniniams parkams (I t., b. l. 25–27). Specialių žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, 135 punktu nustatyta, kad Nacionalinių ir regioninių parkų teritorijose nustatomi bendrieji veiklos apribojimai ir apribojimai pagal šių parkų funkcines (funkcinio prioriteto) zonas. Parkų planavimo schemų kraštovaizdžio (teritorijos) tvarkymo reglamentai juos papildo ir patikslina. Šių Sąlygų 133.1 punktu nustatyta, kad rekreacinėse teritorijose žemės naudotojai privalo rekreacines teritorijas įrengti pagal detalųjį planą, jas prižiūrėti ir tvarkyti, sodinti jose smulkius želdynus rekreacinėms sąlygoms pagerinti, ypač – vandens telkinių apsaugos juostose.

31Teritorija ir joje esantys statiniai yra Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912, Trakų istorinio nacionalinio parko (kompleksinės saugomos teritorijos) rekreacinėje zonoje – rekreacijos įstaigų teritorijoje. Šios teritorijos tikslą, naudojimą ir tvarkymą reglamentuoja Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos skyriaus „Trakų istorinio nacionalinio parko zonos“ III skirsnio „Rekreacinė zona“ 3 punktas, kuriuo nustatyta, kad šioje teritorijoje esantys pastatai, įrenginiai statomi, aplinka tvarkoma pagal detalius projektus, patvirtintus nustatyta tvarka. Šiam ginčui yra aktuali minėtos normos nuostata, kad aplinka tvarkoma pagal detaliuosius projektus, nes pareiškėjas siekia pertvarkyti rekreacinę teritoriją, kurioje yra jo valdomas žemės sklypas.

32Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad detalieji planai gali būti rengiami ir kitais atvejais, kai tai nustato įstatymai ar kiti teisės aktai. Šiuo atveju Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos „Rekreacinė zona“ 3 punkte yra įvardinti detalieji projektai, o Specialiose žemės ir miško naudojimo sąlygose yra nurodomas detalus planas. Teismas, įvertinęs sąvokų nesutapimą bei remdamasis minėto įstatymo nuostata, daro išvadą, jog šio ginčo atveju teritorijos tvarkymo dokumentas turi būti detalus planas.

33Esant šioms aplinkybėms, yra pagrindas pripažinti, kad atsakovas pagal pareiškėjo prašymą ir pateiktus priedus prie prašymo 2012 m. vasario 17 d. raštu Nr. S-(10.7)-95 „Dėl specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų“ nustatė teisėtą ir pagrįstą reikalavimą aplinkos sutvarkymui rengti detalųjį planą.

34Pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo nustatyta priešingai, naikintinas, kadangi teismas neteisingai taikė ir aiškino ginčo santykius reglamentuojančias materialiosios teisės normas (ABTĮ 143 str.). Panaikinus sprendimą, priimtinas naujas sprendimas, kuriuo pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 d. 1 p.).

35IV.

36Pareiškėjas UAB „Kristiana“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2014 m. vasario 1 d. pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A261-1167/2013 (išsiųsta paštu, II t., b. l. 94). Pareiškėjo nuomone, procesas šioje administracinėje byloje atnaujintinas vadovaujantis ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkto (padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas) pagrindu. Pareiškėjas nurodo, kad:

371. Teismas, pažeisdamas esminį administracinės teisės principą – administracinės teisės normos negali būti aiškinamos plečiamai, nepagrįstai išaiškino, kad 2004 m. redakcijos poįstatyminiame teisės akte – Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemoje „Rekreacinė zona“ nurodomas institutas detalusis projektas yra tapatus dar 1995 m. priimtame Teritorijų planavimo įstatyme įtvirtintam teritorijų planavimo dokumentui – detaliajam planui. Teismas šias sąvokas nepagrįstai sutapatino.

382. Teismas, spręsdamas, ar Direkcija pagrįstai teritorijos tvarkymo darbams davė specialųjį reikalavimą – parengti Žemės sklypo detalųjį planą, pažeidė Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 3 punktą, Viešojo administravimo įstatymo 3, 8 straipsniuose įtvirtintus esminius viešojo administravimo principus. Pareiškėjas, pagal Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 3 punktą, prašymu Direkcijos prašė duoti specialiuosius reikalavimus tik Pastatų kapitalinio remonto projekto rengimui. Teismas konstatavo, kad teritorijos tvarkymo darbai į statinio kapitalinio remonto darbų sąvoką nepatenka, todėl neturėjo pagrindo su prašymu pateiktų projektinių siūlymų (vizualizacijos), kurių aiškinamajame rašte nurodytas pareiškėjos noras kažkada sutvarkyti ir teritoriją, vertinti kaip papildomo pareiškėjo prašymo Direkcijai duoti specialiuosius reikalavimus teritorijos tvarkymo darbams. Be to, specialieji reikalavimai duodami pateikus vien tik prašymą konkrečios statybos rūšies statybos darbams, su prašymu jokių jo priedų teikti neprivalu; pats statinio projektas objektyviai kartu su specialiųjų reikalavimų prašymu net negali būti teikiamas – jis ruošiamas tik juos gavus.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40V.

41Prašymas netenkintinas.

42Proceso atnaujinimo institutas – išimtinė ir galutinė įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės procedūra, kurios tikslas yra užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai nepažeidžia įstatymų saugomų asmenų teisių ir interesų, taip pat išvengti galimo neteisėto teismo procesinio sprendimo teisinių pasekmių.

43Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog proceso atnaujinimas nėra pakartotinė bylos peržiūra kasacine tvarka. Griežtai apibrėžtų atnaujinimo pagrindų nustatymas nėra savitikslis, jis būtinas, siekiant apsaugoti teisinių santykių stabilumą, įgyvendinti teisinio saugumo bei teisinės valstybės principus, kadangi, nenustačius griežtų proceso atnaujinimo pagrindų, susidarytų situacija, kai proceso atnaujinimas faktiškai taptų dar viena įprasta bylos nagrinėjimo teisme stadija, o tai prieštarautų Lietuvoje egzistuojančios administracinių teismų sistemos sampratai bei tikslams, sumenkintų galutinio teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) prasmę (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858-177/2010).

44Prašymas atnaujinti procesą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išsiųstas 2014 m. sausio 29 d. (spaudas ant voko, II t., b. l. 94), kadangi procesas administracinėje byloje užbaigtas LVAT 2013 m. spalio 30 d. nutartimi, teisėjų kolegija sprendžia, jog pareiškėjas prašymą padavė nepraleidęs ABTĮ nustatytų terminų.

45Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punktas, kuriuo, kaip proceso atnaujinimo pagrindu pareiškėjas remiasi savo prašyme, numato, jog procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį.

46Šiuo pagrindu procesas atnaujinimas, kai: pirma, nustatomas materialinės teisės normos pažeidimas jas taikant; antra, nustatytas pažeidimas akivaizdus; ir trečia, toks pažeidimas esminis, t. y. galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį. Teisėjų kolegija pažymi, kad aptariamo pagrindo taikymas yra sietinas su pažeidimo akivaizdumu, kas reiškia, kad prašyme atnaujinti procesą šiuo pagrindu turi būti pateikti argumentai, kurie akivaizdžiai parodo, kad bylą nagrinėjęs teismas neteisingai aiškino byloje taikytiną materialinės teisės normą. Pažeidimas laikomas akivaizdžiu, kai proceso atnaujinimo klausimą nagrinėjančiai teisėjų kolegijai nelieka pagrįstų abejonių dėl klaidingo teisės normų aiškinimo ir taikymo (žr., pvz., LVAT 2012 m. sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P602–71/2012). Toks akivaizdumas procesą atnaujinti prašančio asmens turi būti specialiai aptartas ir konkrečiai argumentuotas. Be to, prašydamas atnaujinti procesą šiuo pagrindu, suinteresuotas asmuo turi pateikti jį pagrindžiančius įrodymus, t. y. įrodymus dėl padaryto akivaizdaus esminio materialinės teisės normų pažeidimo, galėjusio nulemti teismo procesinio sprendimo neteisėtumą.

47Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo prašyme atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A261-1167/2013 išdėstytus argumentus, sprendžia, jog tokių akivaizdžių įrodymų, motyvų ar argumentų, kurie vienareikšmiškai paneigtų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A261-1167/2013 padarytas išvadas bei patvirtintų apeliacinės instancijos teismo padarytą esminį pareiškėjo nurodytų materialinės teisės normų pažeidimą, pareiškėjas UAB „Kristiana“ nepateikė. Pareiškėjo argumentai siejami tik su jo paties ginčui taikytinų teisės normų interpretacija.

48Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjo UAB „Kristiana“ prašymas atnaujinti procesą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. A261-1167/2013 netenkinamas.

49Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

50Pareiškėjo UAB „Kristiana“ prašymo netenkinti.

51Proceso administracinėje byloje Nr. A261-1167/2013 neatnaujinti.

52Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Kristiana“ (toliau – ir UAB... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad siekia atlikti 1974 m. pastatytų, jam... 6. Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepime į... 7. Nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija... 9. Nurodė, kad savivaldybės administracija, vadovaudamasi tuo metu galiojančios... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 3 d. sprendimu (II... 12. Teismas nustatė, kad valstybinį žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), (... 13. 2011 m. spalio 5 d. pareiškėjas kreipėsi į Valstybinę teritorijų... 14. 2011 m. lapkričio 28 d. Direkcija raštu Nr. 2-459 kreipėsi į pareiškėją,... 15. Remiantis Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus skyriaus... 16. Remdamasis 1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120... 17. Teismas vertino nepagrįstu atsakovo argumentą, kad nagrinėjama byla yra... 18. Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, kad Direkcijos atsisakymas... 19. Pareiškėjo prašomu panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos... 20. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Kristiana“ apeliaciniu skundu... 21. Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija apeliaciniu skundu (II... 22. III.... 23. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. spalio 30 d. sprendimu... 24. Apeliacinės instancijos teismas sprendime nurodė, kad bylos ginčas yra dėl... 25. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos... 26. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 27. Pareiškėjas 2012 m. sausio 19 d. pateikė atsakovui prašymą parengti ir... 28. Prie pareiškėjo prašymo pateiktas atsakovui statinių kapitalinio remonto... 29. Teritorijos tvarkymo darbų neapima statinio kapitalinio remonto sąvoka,... 30. Pareiškėjo valdomam žemės sklypui yra nustatyta speciali naudojimo sąlyga,... 31. Teritorija ir joje esantys statiniai yra Trakų istorinio nacionalinio parko... 32. Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad detalieji... 33. Esant šioms aplinkybėms, yra pagrindas pripažinti, kad atsakovas pagal... 34. Pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo nustatyta priešingai,... 35. IV.... 36. Pareiškėjas UAB „Kristiana“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 37. 1. Teismas, pažeisdamas esminį administracinės teisės principą –... 38. 2. Teismas, spręsdamas, ar Direkcija pagrįstai teritorijos tvarkymo darbams... 39. Teisėjų kolegija... 40. V.... 41. Prašymas netenkintinas.... 42. Proceso atnaujinimo institutas – išimtinė ir galutinė įsiteisėjusių... 43. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog proceso atnaujinimas nėra... 44. Prašymas atnaujinti procesą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui... 45. Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punktas,... 46. Šiuo pagrindu procesas atnaujinimas, kai: pirma, nustatomas materialinės... 47. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo prašyme atnaujinti procesą... 48. Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjo UAB „Kristiana“ prašymas... 49. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 50. Pareiškėjo UAB „Kristiana“ prašymo netenkinti.... 51. Proceso administracinėje byloje Nr. A261-1167/2013 neatnaujinti.... 52. Nutartis neskundžiama....