Byla 2A-1104-275/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Loretos Lipnickienės ir Andžej Maciejevski,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo B. Ž. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimo ir 2012 m. gegužės 21 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui B. Ž. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) įpareigoti atsakovą savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. nugriauti prie žemės sklypo ( - ), pietinės, rytinės ir šiaurinės pusių bei šio sklypo kelio apsaugos zonoje, savavališkai pastatytą atraminę sienutę ir tvoros metalinius stulpus ir sutvarkyti statybvietę; 2) teismo sprendime nurodyti, kad atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę prie minėto žemės sklypo pietinės, rytinės ir šiaurinės pusių bei šio sklypo kelio apsaugos zonoje, savavališkai pastatytą atraminę sienutę ir tvoros metalinius stulpus nugriauti pats, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovo. Nurodė, kad atsakovas, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento, aplink žemės sklypą ant sklypo ribos pastatė atraminę sienutę ir metalinius tvoros stulpus. Atsakovo žemės sklypui pietinėje pusėje yra nustatyta kelio apsaugos zona – 10 m nuo sklypo ribos. Dėl atsakovo vykdomų statybos darbų, ieškovas 2010-09-20 surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-100920-00051, o 2010-09-29 pareikalavo pašalinti savavališkos statybos padarinius bei sutvarkyti statybvietę. Atsakovas reikalavimo neįvykdė. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, taikyti ieškinio senatį. Nurodė, kad atraminė sienutė su metaliniais tvoros stulpais yra pastatyta atsakovui priklausančio sklypo viduje, nepažeidžiant sklypo ribų. Tvora, tiek atraminė sienutė atitinka I grupės nesudėtingiems statiniams taikomus kriterijus. Šalys ieškinio dalyje dėl reikalavimų, susijusių su rytinės ir šiaurinės pusių atramine sienute ir tvora, sudarė 2012-03-05 rašytinę taikos sutartį, kuri 2012-03-29 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi buvo patvirtinta ir dalyje byla buvo nutraukta. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl atsakovo pastatytos žemės sklype atraminės sienutės ir tvoros, atsakovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype pietinėje pusėje.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 24 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino iš dalies. Įpareigojo atsakovą per 6 (šešis) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengti žemės sklypo ( - ) pietinėje pusėje, esančių statinių – atraminės sienutės ir tvoros su metaliniais stulpais - projektinę dokumentaciją ir gauti šių statinių statybą leidžiančius dokumentus. Nustatė, kad atsakovui neįvykdžius įsipareigojimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos leidžiama nugriauti nurodytus statinius atsakovo lėšomis. Priteisė iš atsakovo 159,33 bylinėjimosi išlaidų valstybei.

8Teismas padarė išvadą, kad ieškovas pagrįstai priskyrė atsakovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype pastatytus ginčo objektus – atraminę sienutę ir tvorą, II grupės nesudėtingų statinių grupei bei nustatė šių ginčo objektų savavališkos statybos faktą. Teismas konstatavo, kad atsakovo atraminė sienutė ir tvora su metaliniais stulpais, esanti pietinėje pusėje, buvo pastatyta ant atsakovui priklausančio žemės sklypo ribos, o ne atsakovui priklausančio žemės sklypo viduje. 2010-09-20 Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-100920-00051 atsakovo įstatymo nustatyta tvarka nenuginčytas ir galiojantis, todėl privalomai sukelia atsakovui teisines pasekmes. Teismas atkreipė dėmesį, jog LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 str. 4 d. numato, kad nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Teismas nustatė, kad tikslūs atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribų kadastriniai matavimai buvo atliekami 2008 m., o atsakovo atraminės sienutės ir tvoros ginčo dalies statyba vyko 2010 metų gegužės mėn. Atsakovui priklausančio žemės sklypo ribos bei nustatyti žemės sklypui apribojimai pažymėti detaliajame plane ir suderinti su atitinkamomis valstybės institucijomis dar anksčiau – 2005 metais (Žemės įstatymo 1 str. 16-17, 19-20, 27 p. p., 21 str. 1-2 p. 11-12 p.p.). Teismas nustatė, kad atraminės sienutės aukštis su šlaitu vienoje vietoje yra 1,25 m, kitoje - 1,13 m. Teismas konstatavo, kad atsakovo nurodyti argumentai, kad nėra duomenų apie savininką žemės sklypo, besiribojančio su atsakovui priklausančiu žemės sklypu, Ąžuolų ( - ) neturi nagrinėjamu atveju reikšmės, kadangi atsakovas neginčijo, jog pietinėje pusėje esantis atsakovui priklausantis žemės sklypas ribojasi su keliu, esančiu valstybinėje žemėje (Žemės įstatymo 5 str., 7 str. 1 d. 1 p.).

9Dėl atsakovo reikalavimo taikyti ieškinio senatį.

10Teismas nustatė, kad ieškovui pareikalavus 2010-09-29 iš atsakovo iki 2011-03-29 likviduoti savavališkos statybos padarinius, šių veiksmų iki nustatyto termino atsakovas neatliko, todėl ieškinio senaties terminas dėl savavališkos statybos padarinių likvidavimo prasidėjo tą kiekvieną dieną, kai pažeidimas nepašalinamas. Todėl teismas atsakovo prašymą taikyti ieškinio senatį atmetė kaip nepagrįstą, nes nebuvo pagrindo daryti išvadą, kad ieškovas praleido Statybos Įstatymo 6 d., STR 1.09.06:2010 49.2 p nurodytą terminą kreiptis į teismą.

11Teismas atsižvelgė į teisinį ginčo santykių reglamentavimą, į tai, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiamas dalies atraminės sienutės ir tvoros su metaliniais stulpais tvoros, esančios atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, ( - ), pietinėje pusėje gyvenamojoje vietovėje nugriovimo klausimas, į tai, kad ginčas tarp šalių: ieškovo ir atsakovo dėl analogiško ginčo dalyko, esančio šiaurinėje, rytinėje atsakovo žemės sklypo dalyje yra išspręstas taikiai, į tai, kad teritorija, kurioje yra ginčo objektas nėra priskiriama prie saugomų teritorijų, į ginčo šalių interesų derinimo, teisingumo ir protingumo, sąžiningumo principus, ir padarė išvadą, kad ginčo atraminės sienutės ir tvoros su metaliniais stulpais savavališka statyba nesukėlė itin neigiamų pasekmių aplinkai ar visuomenės interesams, kad šis ginčo objektas besąlygiškai turėtų būti nugriaunamas (CK 1.5 str.).

122012-05-21 papildomu sprendimu nustatė, kad atsakovui neįvykdžius įpareigojimo per 6 mėnesius parengti statinių (atraminės sienutės ir tvoros su metaliniais stulpais) projektinę dokumentaciją, – atsakovas įpareigojamas savo lėšomis per 3 mėnesius nugriauti žemės sklypo ( - ) pietinėje pusėje pastatytą atraminę sienutę ir tvoros metalinius stulpus bei sutvarkyti statybvietę. Nusprendė papildomą sprendimą pagal sprendimo vykdymo eiliškumą laikyti pirmesniu palyginus su teismo 2012-04-24 sprendime nustatytu leidimu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie aplinkos ministerijos nugriauti statinius atsakovo lėšomis.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimą ir 2012 m. gegužės 21 d. papildomą sprendimą ir priimti naują sprendimą - atmesti ieškovo ieškinį ir taikyti ieškinio senatį ieškovo reikalavimams dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo; priteisti iš ieškovo atsakovo naudai pirmojoje ir apeliacinėje instancijose patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

151. Teismas neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir netinkamai vertino pateiktus įrodymus, vadovavosi teisės akto redakcija, kuri ginčo statinių statybos metu negaliojo. Teismas nepagrįstai išimtinai rėmėsi tik 2010-09-20 Savavališkos statybos aktu Nr. SSA-00 100920-00051, nepagrįstai nurodė, kad Savavališkos statybos aktas „privalomai sukelia atsakovui teisines pasekmes“. Tai, kad Savavališkos statybos aktas nėra administracinis teisės aktas, negali būti ginčijamas ir privalomai nesukelia teisinių pasekmių yra konstatavęs Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje.

162. Teismas neteisingai nustatė, kad atsakovo atraminė sienutė ir tvora su metaliniais stulpais, esanti pietinėje pusėje, buvo pastatyta ant atsakovui priklausančio žemės sklypo ribos, o ne atsakovui priklausančio žemės sklypo viduje. UAB „IVNT“ geodezinėje nuotraukoje ir IĮ „APLANAS" nustatytos aplinkybės yra pripažintos tiek ieškovo, tiek atsakovo, todėl neginčytinai byloje įrodyta, kad ginčo statiniai - atraminė sienutė ir tvoros stulpai - buvo statomi ne ant sklypo ribos, o atsakovo sklype.

173. Teismas neteisingai nustatė atraminės sienutės aukštį. Teismas nepagrįstai į atraminės sienutės aukštį įskaičiavo šlaitą. Ieškovo 2010-09-16 Faktinių duomenų patikrinimo aktas buvo surašytas vykdant sklype namo bei tvoros statybas, kai dar nebuvo užbaigti visi statybos darbai, sustumdyti žemės sluoksniai, dėl ko atsirado klaidingi atraminės sienutės matmenys. Ieškovas IĮ „APLANAS“ atestuotos įmonės nustatytų faktinių aplinkybių dėl atraminės sienutės aukščio nepaneigė ir nepateikė jokios kitos atestuotų specialistų schemos.

184. Teismas neteisėtai rėmėsi 2010-07-26 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. Dl-649 pakeista STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ redakcija, kuri įsigaliojo tik 2010-07-26 dieną. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. Dl-420 patvirtiną STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 2004-07-27 redakciją sklypo pietinėje pusėje neturint kaimyninio sklypo rašytinio sutikimo, galima statyti tiek I, tiek II grupės atraminę sienutę savo sklype - prie sklypo ribos. I grupės nesudėtingiems statiniams specialaus statybos leidžiančio dokumento, įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo pritarimo nereikėjo.

195. Negalima sutikti, kad atsakovo pietinėje sklypo pusėje pastatyta atraminė sienutė ir tvoros stulpai kelio apsaugos zonoje be kelio savininko leidimo, yra savavališka statyba. Kelių įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad kelių apsaugos zonose leidžiama statyti statinius ar įrenginius laikantis Statybos įstatymo, atsižvelgiant į kelių plėtros perspektyvą bei saugaus eismo reikalavimus, pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytą tvarką. Kelio savininko leidimas pagal Statybos įstatymą nėra privalomas. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2012-02-29 raštas Nr. A33(l)-1119/7.2 (b.l. 161, 165) patvirtina, kad pagal atsakovo atraminės sienutės ir tvoros statybos metu 2010 m. gegužės - birželį galiojusius statybas reglamentuojančius aktus 2012-01-09 prašyme išvardintiems statiniams (atraminei sienutei ir tvorai iš pietinės pusės, statomos kelio apsaugos zonoje) įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo pritarimai nebuvo privalomi.

206. Ieškovas pažeidė STR 1,09.06:2010 (2010-10-01 redakcija) 36 punktą, nes atsakovas nebuvo tinkamai informuotas apie 2011-04-11 numatomą atlikti statybos patikrinimą dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius. Ieškovas pažeidė STR 1.09.06:2009 (2010-05-25 redakcija) 27 punktą, nes Savavališkos statybos akte nėra įrašyti atsakovo paaiškinimai, taip pat nėra pridėti rašytiniai atsakovo paaiškinimai - 2010-10-14 raštas, į kurį ieškovas iki šios dienos nėra pateikęs jokio atsakymo.

217. Teismas nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą taikyti ieškinio senatį. Atsakovui buvo nustatyta prievolė - pašalinti savavališkos statybos padarinius arba gauti statybą leidžiantį dokumentą iki 2011 m. kovo 29 d. (b.l. 9), tai reikalavimui, kylančiam iš šios prievolės, ieškinio senaties terminas prasideda kitą dieną, t.y. pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Ieškovas ieškinį turėjo pareikšti iki 2011 m. balandžio 29 d.

228. Teismas priėmė papildomą sprendimą, neturėdamas jokio materialinio ir procesinio teisinio pagrindo jam priimti. Negalima sutikti su teismo argumentu, kad nepasisakyta dėl ieškovo reikalavimo įpareigoti atsakovą patį nugriauti savavališką statybą ir sutvarkyti statybvietę. Teismas dėl ieškovo reikalavimo įpareigoti atsakovą patį nugriauti savavališką statybą ir sutvarkyti statybvietę pasisakė ir šį klausimą išsprendė priimdamas vieną iš alternatyvių sprendimų - leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją. Kadangi ieškovas 2012-05-16 pateiktu prašymu dėl klaidos ištaisymo net neprašė priimti papildomo sprendimo ir atnaujinti terminą papildomam sprendimui priimti, todėl toks prašymas turėjo būti grąžintas ir atmestas.

23Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimą ir papildomą sprendimą palikti nepakeistus. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

241. Civilinėje byloje yra pateikta žemės sklypo kad. Nr. ( - ) detaliojo plano pagrindinio brėžinio M 1:500 ištrauka, kurioje Inspekcijos vyriausiojo specialisto yra pažymėtas ginčo statinys ir jo parametrai. Kartu su apeliaciniu skundu atsakovas pateikia pirmosios instancijos teismui neteiktą IĮ „Aplanas“ aiškinamąjį raštą“. Atsakovas nenurodo jokiu aplinkybių, dėl kurių minėto aiškinamojo rašto negalėjo pateikti iki teisino sprendimo priėmimo, ar kad šio įrodymo pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Dėl šios priežasties atsakovo papildomas įrodymas neturėtų būti priimtas. Naujai pateiktas aiškinamasis raštas nepaneigia teismo padarytos išvados, kad būtent atsakovo pateiktoje schemoje susumavus atraminės sienutes aukštį su šlaitu, matyti, kad jos aukštis vienoje vietoje yra 1.25 m, kitoje - 1.13 m. Atsakovas taip pat remiasi jo paties pridėtu atraminės sienutės ir tvoros projektu, kuriame numatytas sienutes aukštis yra 1,0 m, tačiau aukštis nurodomas tik virš žemės paviršiaus. STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi statiniai“ (redakcija, galiojusi savavališkos statybos akto surašymo metu, taip pat redakcija, kuria vadovaujasi atsakovas) buvo numatyta, kad II grupės nesudėtingiems statiniams rengiamas supaprastintas statinio projektas, kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Vėlesnėje statybos techninio reglamento redakcijoje STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ nustatyta, kad, jei atraminė sienutė statoma ant žemės sklypo ribos, būtina gauti gretimo žemės sklypo savininko rašytinį sutikimą. Atsakovo pastatyta atraminė sienutė neatitinka nurodytų reikalavimų. Net ir vadovaujantis skirtingu laikotarpiu galiojusiais teisės aktais, statybą leidžiantis dokumentas ginčo statinio statybos atveju yra privalomas. Atsakovas pažeidė Kelių įstatymo nuostatas, reglamentuojančias veiklą kelio apsaugos zonose. Pažymėtina, kad reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius atsakovui buvo įteiktas, skųstas nebuvo, atsakovas žinojo ir suprato Inspekcijos jam keliamus reikalavimus ir turėjo pareigą juos vykdyti.

252. Laikytina, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas, nes savavališka statyba yra tęstinis teisės pažeidimas, ieškinio senaties terminas kreiptis į teismą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo prasideda tą kiekvieną dieną.

263. Papildomo sprendimo panaikinimo pagrindai nėra pagrįsti. Teismas, priimdamas vieną iš Statybos įstatymo 28 straipsnio dalyje nurodytų sprendimų, savo sprendime taip pat privalo nurodyti, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio l dalies punkte nurodyto asmens lėšomis. Papildomo sprendimo priėmimas niekaip nepablogino atsakovo padėties, labiausia atitiko paties atsakovo interesus (leidžiant jam pačiam, jam patogiomis sąlygomis ir aplinkybėmis ar savo nuožiūra parenkant griovėją), negu suteikiant iškart teisę pačiai Inspekcijai atlikti griovimo darbus.

272013-01-25 apeliantas pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriais palaiko apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus ir nurodo, kad ginčo statinių statybos laikotarpiu galiojo STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų ir laikini) statiniai“ 2004-07-27 redakcija, pagal kurią atraminė sienutė ir tvoros sienutė yra I kategorijos nesudėtingi statiniai ir jokie papildomi leidimai ar dokumentai nebuvo privalomi. Nurodo, kad atraminė sienutė ir tvoros stulpai pastatyti sklypo viduje, o atraminės sienutės aukštis turi būti skaičiuojamas nuo žemės šlaito paviršiaus.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Skundas atmestinas.

30Atsakovas kartu su apeliaciniu skundu teikė naujus įrodymus byloje - IĮ „Aplanas“ inžinieriaus R. F. aiškinamąjį raštą ir padidintą UAB „IVNT“ atliktos sklypo geodezinės kontrolinės nuotraukos M1:500 vaizdą, ieškovas prašo šių įrodymų nepriimti byloje, nurodydamas, kad šiuos įrodymus atsakovas galėjo pateikti anksčiau, jų pateikimo būtinybė neatsirado vėliau. Atsakovas nenurodo argumentų, dėl kurių teismas turėtų priimti šiuos naujus įrodymus byloje, todėl pripažintina, kad nėra pagrindo juos priimti ir vertinti, nagrinėjant atsakovo apeliacinį skundą.

31Paskyrus byloje teismo posėdį, atsakovo atstovė 2013-01-28 pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, tačiau jie nenagrinėtini byloje, nes yra naujais įrodymais, pateiktais po teismo sprendimo priėmimo byloje, nenurodžius būtinybės juos pateikti vėliau.

32Ieškovas reikalavimą įpareigoti atsakovą nugriauti savo lėšomis atraminę sienutę ir tvoros metalinius stulpus, pastatytus prie žemės sklypo ir sklypo kelio apsaugos zonoje, grindė CK 4.103 straipsnio 1 dalies nuostata, jog draudžiama naudotis statiniu, kuris pastatytas savavališkai, bei nuostata, kad statinys pastatytas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, t.y. statyba vykdoma be galiojančio statybą leidžiančio dokumento bei vykdoma kelio apsaugos zonoje. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atraminė sienutė ir tvora su metaliniais stulpais, esanti pietinėje pusėje, buvo pastatyta ant atsakovui priklausančio žemės sklypo ribos ir šį faktą patvirtina ieškovo pateiktas įrodymas byloje - žemės sklypo, esančio ( - ) ( b. l. 17, t. I) ) plane esantis atraminės sienutės atžymėjimas raudona linija, atliktas ieškovo vyr. specialisto A.K. Plaušinio. Atsakovas teigia, kad teismas išimtinai rėmėsi 2010-09-20 Savavališkos statybos aktu, tačiau šis teigimas nepagrįstas, nes išvadą apie tai, kad atsakovas įpareigotinas parengti atraminės sienutės ir tvoros su metaliniais stulpais projektinę dokumentaciją ir gauti šių statinių statybą leidžiančius dokumentus, teismas padarė remdamasis atžymomis atsakovo žemės sklypo plane ( b.l.17, t. I) , 2006-04-04 Specialiosiomis projektavimo sąlygomis statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti ( b.l.49-50, t. I), atsakovui išduotu 2007-06-21 statybos leidimu (b. l. 51-52, t. I). Teismo sprendime nėra nurodyta, kad teismas atmeta atsakovo pateiktus įrodymus – UAB „IVNT“ geodezinę kontrolinę nuotrauką ( b.l.41-42, t. I) ir IĮ „Aplanas“ schemą ( b. l. 166, t. I), tačiau šie įrodymai gali būti įvertinti apeliacinės instancijos teismo. Atsakovas byloje teikė įrodymus, siekdamas įrodyti, kad atraminė sienelė ir tvora yra pastatyti ne ant sklypo ribos, o pačiame atsakovo sklype, todėl tikslinga padaryti išvadą, ar ši aplinkybė yra reikšminga byloje. Tai, kad buvo pripažinta, jog statinys yra savavališka statyba, t.y. vykdyta be galiojančio tokią statybą leidžiančio dokumento, reiškia, kad tiek ant sklypo ribos, tiek sklypo viduje savavališka statyba negali būti vykdoma, todėl tai, kokioje tiksliai vietoje pastatyta sienutė, neturi reikšmės ginčui, kilusiam šioje byloje. Teismas turi įvertinti, ar toks statinys yra savavališka statyba, ar pastatytas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, kuriuos nurodo kaip pažeidimus ieškovas. Tai, kad sienutė pastatyta ant sklypo ribos, o ne sklypo viduje, nenurodyta kaip atsakavo padarytas pažiedimas, statant šią sienutę.

33Dėl savavališkos statybos, atliktos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus

34Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad ginčo statinys buvo pastatytas kelios apsaugos zonoje ( b.l,17, t. I). Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovas pažeidė LR Kelių įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatą, kuria draudžiama kelių apsaugos zonoje dirbti įvairius darbus be kelių savininko leidimo, bei šio įstatymo 2 dalies nuostatą, leidžiančią statyti statinius laikantis Statybos įstatymo, pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytą tvarką ir suderintus projektus. 2006-04-04 Specialiosiomis projektavimo sąlygomis statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti ( b.l.49-50, t. I), atsakovui, kaip statytojui, buvo nustatyti sklypo apželdinimo, aptvėrimo, reljefo tvarkymo principai. Buvo nustatyta, kad sklypas turi būti aptveriamas ažūrine tvora, be cokolio, iki 1,8 m aukščio. Taigi, atsakovas turėtų pateikti byloje argumentus, kad specialiosiose projektavimo sąlygose numatyta sąlyga jam buvo neprivaloma, kad jos nesilaikymas nėra savavališka statyba. Byloje nustatyta, kad atsakovas pastatė atraminę sienelę, t.y. su cokoliu, kad jo statinys nėra ažūrinė tvora. Apeliaciniame skunde nenurodžius argumentų, jog teismas nepagrįstai rėmėsi specialiomis projektavimo sąlygomis, draudžiančiomis statyti atsakovui atraminę sienelę, t.y. nenurodžius argumentų, kodėl turėtų būti atmestas šis esminis įrodymas, pagrindžiantis buvus statybą pažeidžiant duotus įgaliotų institucijų nurodymus statytojui, nėra pagrindo naikinti teismo sprendimą. Statybos procesus kontroliuojančių institucijų nurodymas statytojui yra įsakmus, t.y. nurodymas, kokia turi būti tvora, yra kartu ir draudimu statyti kitokią, nei nurodyta, tvorą. Vien ta aplinkybė, kad buvo pastatyta ne ažūrinė tvora, o betoninė sienelė, leido vertinti statybą kaip vykdytą pažeidžiant statytojui duotus Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vietinio ūkio ir teritorijos planavimo skyriaus nurodymus.

35Atsakovas teikė įrodymus dėl pastatytos atraminės sienelės aukščio, kaip neviršijančio nurodyto specialiosiose projektavimo sąlygose nustatyto 1,8 m aukščio, tačiau nenurodė argumentų, dėl ko į tvoros aukštį neturi būti įskaičiuotas atraminėje sienelėje įmontuotų metalinių stulpų aukštis. Atsakovo teikiami įrodymai dėl atraminė sienelės aukščio nėra reikšmingi byloje dėl to, kad tvoros aukštis ieškovo pagrįstai nurodytas kartu su atraminės sienelės aukščiu ir tvoros metaliniais stulpais ( b.l.8, 11-14, t. I), tai yra vientisas statinys. Kadangi projektavimo sąlygose reikalavimas yra nurodytas visai tvorai, o ne atskiroms jos dalims neviršyti 1,8 m aukščio, darytina išvada, kad šio aukščio neturi viršyti atraminė sienelė kartu su stulpais. Be to, pripažinus, kad vien atraminės sienelės statyba, kokio ji bebūtų aukščio, yra statyba ne ažūrinės tvoros, todėl tikslus tvoros aukščio nustatymas byloje irgi nėra reikšminga aplinkybe.

36Dėl senaties termino

37Teismas pagrįstai pripažino atsakovo daromą pažeidimą tęstiniu ir netenkino atsakovo prašymo dėl ieškininės senaties termino taikymo. CK 4.103 straipsnio 1 dalis numato, kad tuo atveju, kai statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Ieškovas reiškia ieškinį tuo pagrindu, kad atsakovas stato statinį, t.y. vykdo atraminės sienelės ir tvoros statybos darbus ( b.l.4-5, t. I), šio ginčo statyba yra eigoje, bei tuo pačiu nurodoma, kad naudojamasi jau pastatyta tvoros dalimi, todėl vien naudojimasis yra tęstiniu pažeidimu, kurio ieškinio senatis prasideda kiekvieną juo naudojimosi dieną.

38Kiti atsakovo skundo argumentai taip pat pripažintini nepagrįstais, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais ir išvadomis ir jų nekartoja.

39Vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kolegija

Nutarė

40Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio mėn. 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo B.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) įpareigoti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 24 d. sprendimu ieškovo... 8. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas pagrįstai priskyrė atsakovui... 9. Dėl atsakovo reikalavimo taikyti ieškinio senatį.... 10. Teismas nustatė, kad ieškovui pareikalavus 2010-09-29 iš atsakovo iki... 11. Teismas atsižvelgė į teisinį ginčo santykių reglamentavimą, į tai, kad... 12. 2012-05-21 papildomu sprendimu nustatė, kad atsakovui neįvykdžius... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės... 15. 1. Teismas neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir netinkamai vertino... 16. 2. Teismas neteisingai nustatė, kad atsakovo atraminė sienutė ir tvora su... 17. 3. Teismas neteisingai nustatė atraminės sienutės aukštį. Teismas... 18. 4. Teismas neteisėtai rėmėsi 2010-07-26 LR aplinkos ministro įsakymu Nr.... 19. 5. Negalima sutikti, kad atsakovo pietinėje sklypo pusėje pastatyta atraminė... 20. 6. Ieškovas pažeidė STR 1,09.06:2010 (2010-10-01 redakcija) 36 punktą, nes... 21. 7. Teismas nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą taikyti ieškinio senatį.... 22. 8. Teismas priėmė papildomą sprendimą, neturėdamas jokio materialinio ir... 23. Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir Vilniaus... 24. 1. Civilinėje byloje yra pateikta žemės sklypo kad. Nr. ( - ) detaliojo... 25. 2. Laikytina, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas, nes savavališka... 26. 3. Papildomo sprendimo panaikinimo pagrindai nėra pagrįsti. Teismas,... 27. 2013-01-25 apeliantas pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriais palaiko... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Skundas atmestinas.... 30. Atsakovas kartu su apeliaciniu skundu teikė naujus įrodymus byloje - IĮ... 31. Paskyrus byloje teismo posėdį, atsakovo atstovė 2013-01-28 pateikė teismui... 32. Ieškovas reikalavimą įpareigoti atsakovą nugriauti savo lėšomis atraminę... 33. Dėl savavališkos statybos, atliktos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus... 34. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad ginčo statinys buvo pastatytas... 35. Atsakovas teikė įrodymus dėl pastatytos atraminės sienelės aukščio, kaip... 36. Dėl senaties termino ... 37. Teismas pagrįstai pripažino atsakovo daromą pažeidimą tęstiniu ir... 38. Kiti atsakovo skundo argumentai taip pat pripažintini nepagrįstais,... 39. Vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kolegija... 40. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio mėn. 26 d. sprendimą...