Byla 3K-3-282/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Birutės Janavičiūtės ir Zigmo Levickio (pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. Z. kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 21 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. Z. ieškinį atsakovui R. S. dėl testamento pripažinimo iš dalies negaliojančiu. Byloje trečiaisiais asmenimis dalyvauja Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notarė A. K. ir Klaipėdos miesto 13-ojo notarų biuro notarė V. J.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas prašė: 1) pripažinti iš dalies negaliojančiu 1994 m. gruodžio 14 d. B. Z. sudarytą testamentą, patvirtintą Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notarės, kuriuo ji butą, esantį ( - ), paliko savo vaikaičiui R. S.; 2) pripažinti jam nuosavybės teisę į ½ dalį buto ( - ); 3) panaikinti dalį paveldėjimo teisės liudijimo, 2007 m. rugsėjo 18 d. išduoto R. S.; 4) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas teigė, kad atsakovas iš dalies užvaldė ieškovo mirusių tėvų turtą. Tėvams dar būnat gyviems, ieškovas panaudojo savo santaupas ir padėjo tėvams privatizuoti butą ir garažą. Po tėvo mirties ieškovas faktiškai priėmė palikimą, pradėjo jį valdyti, bet nesikreipė į notarą, o rūpinosi paliktu turtu ir motina. Ieškovo tėvas nebuvo parašęs testamento, bet kaip paveldėtojai pagal įstatymą mirusiojo sutuoktinė (ieškovo motina) ir ieškovo brolis dėl paveldėjimo taip pat nesikreipė. Po ieškovo tėvo mirties pablogėjo ieškovo motinos sveikata, bet ieškovo brolis ir sesuo atsisakė padėti ieškovui prižiūrėti motiną. Nuo 2006 m. motina visiškai savimi nebegalėjo pasirūpinti, sunkiai orientuodavosi, jai progresavo Alchaimerio liga, todėl ieškovas ją perkėlė pas save į Kretingą. Mirus ieškovo motinai, ieškovas kreipėsi į 13-ąjį notarų biurą dėl palikimo priėmimo pagal įstatymą, tačiau notarė atsisakė išduoti paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą, nurodydama, kad ieškovo motina buvo sudariusi testamentą ir kad testamentinis įpėdinis palikimą priėmė. Apie sudarytą testamentą ieškovui nebuvo žinoma.

7Ieškovas teigė, kad testatorius testamentu gali palikti tik savo turto dalį (1964 m. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 575 straipsnis), tačiau ieškovo motina, sudarydama testamentą, pareiškė valią dėl viso jos santuokos su ieškovo tėvu metu įgyto buto ( - ). Ieškovas savo veiksmais įrodė, kad po tėvo mirties pradėjo valdyti jo paliktą turtą ir taip per šešių mėnesių terminą pareiškė savo valią ir sutikimą įgyti visas teises į tą turtą (1964 m. CK 587 straipsnis). Ieškovas teigė, kad po tėvo mirties faktiškai pradėjo nuosavybės teise valdyti ½ dalį buto ( - ), rūpinosi šia nuosavybe, darė remontą, mokėjo ir iki šiol moka mokesčius už komunalinius patarnavimus.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008 m. gegužės 7 d. sprendimu ieškinį atmetė; priteisė iš ieškovo atsakovui 2360 Lt bylinėjimosi išlaidų ir į valstybės biudžetą – 16,54 Lt pašto išlaidų.

10Teismas nustatė, kad ieškovo motina B. Z. mirė ( - ). Ieškovo motinai po privatizacijos nuosavybės teise nuo 1992 m. vasario 8 d. priklausė butas ( - ). Klaipėdos miesto 13-ojo notarų biuro notarė mirusiosios vaikaičiui R. S. 2007 m. rugsėjo 18 d. išdavė turto paveldėjimo teisės liudijimą, R. S. palikimą priėmė. Teismas padarė išvadą, kad ginčo turtas buvo B. Z. ir I. Z. bendroji junginė nuosavybė. Jie susituokė 1991 m. gruodžio 18 d. Santuoka nebuvo nutraukta, tačiau I. Z. gyveno atskirame bute ( - ). Šis butas pagal dovanojimo sutartį nuosavybės teise nuo 1993 m. vasario 4 d. įregistruotas ieškovo vardu. I. Z. mirė ( - ).

11Teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovas būtų priėmęs palikimą. Ieškovas nepagrindė teiginių, kad atsakovas negalėjo pagal testamentą paveldėti palikimo ar jį priimti, kad testatorė dėl ligos negalėjo tinkamai išreikšti valios. Teismas padarė išvadą, kad paveldėjimo teisės liudijimas atsakovui buvo išduotas, pateikus notarui visus reikiamus dokumentus, todėl nėra pagrindo notaro veiksmus laikyti neteisėtais.

12Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. sausio 21 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 7 d. sprendimą paliko nepakeistą.

13Teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje neginčijamai nustatyta, kad pagal ginčijamo testamento sudarymo metu galiojusio 1969 m. Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodekso 21 straipsnį ginčo butas, kaip turtas, įgytas sutuoktinių santuokos metu, buvo bendroji jungtinė sutuoktinių I. Z. ir B. Z. nuosavybė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. rugsėjo 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-942/2002 išaiškinta, kad kai testatorius pareiškia valią palikti įpėdiniui visą savo turtą, kuris jam priklausys mirties dieną, reiškia, kad testatorius padaro patvarkymą ir dėl to turto, kurį įgis po testamento surašymo, likimo. ( - ) mirus I. Z., mirusiojo pirmos eilės įpėdiniai pagal įstatymą jo sūnūs V. Z. ir A. S. dėl palikimo priėmimo per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos nepadavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimo apie palikimo priėmimą, kaip nustatyta 1964 m. CK 575 straipsnyje ir 2000 m. CK 5.50 straipsnyje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2008 išaiškinta, kad kiekvienas palikimo priėmimo faktiškai pradėjus turtą valdyti atvejis yra individualus, kad ne kiekvienu atveju kokio nors daikto paėmimas reiškia palikimo priėmimą. Paveldėjimo teisėje ir teismų praktikoje palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, apdovanojimų, relikvijų ir kt. pasidalijimas tarp įpėdinių ir šių daiktų perdavimas vienas kitam. Toks daiktų paėmimas nelaikomas palikimo priėmimu, jeigu įpėdinis nesirūpino palikimu, jo netvarkė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2006).

14Teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovo rūpinimasis sergančia motina savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Kretingos mieste, nėra teisiškai reikšmingas faktas ir nesudarė pagrindo teismui tenkinti ieškinio. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo iš dalies panaikinti notarės 2007 m. rugsėjo 18 d. išduotą paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, kad teismas iki galo ir visapusiškai išaiškino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė materialinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

15III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

16Kasaciniu skundu ieškovas prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

17Kasaciniame skunde teigiama, kad teismai neišsiaiškino ginčo esmės, netinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas. Kasatorius remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 56 ,,Dėl teisės normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, taikymo teismų praktikoje“, kuriame nurodyta, kad jeigu byla susijusi su atitinkamo asmens teisėmis ir pareigomis, teismas šaukia jį dalyvauti byloje kaip suinteresuotą asmenį; kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės; byloje dalyvaujantys asmenys neatleidžiami nuo pareigos nurodyti faktus ir įrodymus, juos rinkti ir pateikti, taip pat tai reiškia teismo pareigą nustatyti ir įtraukti byloje visus ja suinteresuotus asmenis, pasiūlyti byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomus įrodymus, kai yra būtina, išreikalauti tyrimo medžiagą, išvadas, įrodymus ir kt.; teismas neturi apsiriboti vien tik įrodymų išvardijimu, nurodydamas įrodomąją reikšmę privalo išdėstyti jų turinį. Senato nutarime taip pat nustatyta, kad kai palikimą yra priėmę kiti įstatyminiai įpėdiniai, nėra pagrindo atsisakyti nagrinėti prašymą dėl palikimo priėmimo arba palikimo atsiradimo vietos fakto nustatymo.

18Kasaciniame skunde nurodyta, kad teismo išvada, jog I. Z. gyveno bute ( - ), prieštarauja kitai teismo išvadai, jog I. Z. mirė Kretingoje. Teismo sprendime nepagrįstai teigiama, kad B. Z. nuolatinai gyveno bute ( - ), nes prieš mirtį testatorė gyveno pas ieškovą Kretingoje. Teismas netenkino ieškovo prašymo išreikalauti dokumentus iš Kretingos apie B. Z. gyvenamąją vietą, pensijos gavimo vietą, priežiūros ir slaugos vietą. Teismas nesiaiškino, ar po I. Z. mirties jo įstatyminiai įpėdiniai sprendė palikimo priėmimo klausimą. Į bylą nebuvo įtrauktas įstatyminis įpėdinis A. S. Teismas nenurodė motyvų, kodėl padarė išvadą, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovas būtų priėmęs palikimą. Ieškovas, paduodamas apeliacinį skundą, prašė teismo išreikalauti būtinus rašytinius įrodymus iš Kretingos dėl I. Z. ir B. Z. faktinės gyvenamosios ir mirties vietos, paveldimo turto kiekio. Apeliacinės instancijos teismas neįvykdė savo pagrindinės funkcijos patikrinti faktines bylos aplinkybes, o kasacinės instancijos teismas negali tikrinti byloje surinktų faktų, todėl kasacinis teismas pagal CPK 360 straipsnį turėtų grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti, nurodant, kad į bylą turėtų būti įtraukti visi suinteresuoti asmenys, kad teismas turėtų surinkti visus rašytinius įrodymus, kurių ieškovas negalėjo gauti.

19Atsakovo R. S. atsiliepimą į kasacinį skundą teisėjų atrankos kolegija atsisakė priimti.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21Ieškovas V. Z. prašė pripažinti iš dalies negaliojančiais testamentą, paveldėjimo teisės liudijimą ir pripažinti jam nuosavybės teisę į dalį buto, remdamasis tuo, kad ( - ), mirus jo tėvui I. Z, faktiškai pradėjo valdyti paveldimą butą. Taigi nagrinėjamoje byloje iš esmės keliama palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą, teisės problema.

22Dėl civilinių įstatymų normų taikymo laiko atžvilgiu

23Vienas bendrosios teisės principų yra tai, kad įstatymai ir kiti teisės aktai galioja į ateitį ir neturi grįžtamosios galios (lex retro non agit). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1994 m. kovo 16 d. nutarime konstatavo, kad negalima iš asmens reikalauti laikytis taisyklių, kurių jo veiklos metu nebuvo ir todėl jis negalėjo žinoti būsimų reikalavimų. Šios taisyklės esmė yra ta, kad įstatymai, išskyrus kai kurias išimtis, paprastai „negrįžta į praeitį“, t.y. jie netaikomi įvykusiems teisiniams faktams ir teisinėms pasekmėms, kurios atsirado iki naujai priimto norminio akto įsigaliojimo. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 11 d., 2003 m. rugsėjo 30 d., 2007 m. lapkričio 29 d. ir kt. nutarimuose, 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendime konstatavo, kad įstatymai taikomi tiems faktams ir pasekmėms, kurie atsiranda po šių įstatymų įsigaliojimo.

24Šis bendrasis teisės principas yra įtvirtintas ir 2000 m. CK. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 2000 m. liepos 18 d. Civilinio kodekso paveldėjimo teisės normos taikomos paveldėjimo santykiams, kai palikimas atsiranda įsigaliojus šiam kodeksui, t. y. nuo 2001 m. liepos 1 d.

25Dėl 1964 m. CK normų taikymo tuo atveju, kai palikimas atsirado iki 2000 m. CK įsigaliojimo, ne kartą yra pasisakęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. S. G., D. R., bylos Nr. 3K-3-416/2003; 2004 m. sausio 7 d., nutartis, priimta civilinėje byloje S. G. (S. G.) v. K. G., L. G. (L. G.) ir kt., bylos Nr. 3K-3-8/2004 m.; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Ž., A. J. v. Z. T. N., Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. P., Z. R., M. J. ir kt. v. L. M., R. P., Trakų rajono savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-223/2007; 2008 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. O. (S. O) teisių perėmėja – A. O. v. G. O., J. K., D. A. (B.), bylos Nr. 3K-3-210/2008 ir kt.).

26I. Z. mirė ( - ), t. y. iki 2000 m. CK įsigaliojimo, todėl, sprendžiant palikimo priėmimo klausimus, aiškintinos ir taikytinos 1964 m. CK normos, reglamentavusios paveldėjimo santykius.

27Dėl palikimo priėmimo faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą

281964 m. CK 587 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad laikoma, jog įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Pagal šią įstatymo normą palikimą buvo galima priimti dviem būdais. Šioje byloje yra aiškinimo problema dėl įstatyme nustatyto vieno palikimo priėmimo būdo – faktiškai pradedant paveldimą turtą valdyti.

29Dėl palikimo priėmimo faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą būdo ne kartą yra pasisakęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Remdamasi nutartimis, teisėjų kolegija dėl jo ir suformuotos teismų praktikos išsamiai pasisakė 2008 m. lapkričio 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje B. O. S. v. R. S., Šiaulių miesto 1-ojo notarų biuro notarė I. P., Mažeikių rajono 1-osios notarų kontoros notarė R. R., bylos Nr. 3K-3-547/2008. Šioje nutartyje konstatuota, kad „kiekvienu atveju teismui sprendžiant dėl to, ar įpėdinis, paėmęs tam tikrą palikėjo kilnojamąjį daiktą ar kelis daiktus, priėmė palikimą ar ne, turi būti vertinamos konkrečios nagrinėjamos situacijos aplinkybės, konkretaus įpėdinio, paėmusio kilnojamąjį daiktą ar kelis daiktus, elgesys po šio daikto ar daiktų paėmimo, t. y. ar jo elgesį galima vertinti kaip paveldėto turto savininko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis, Nr. 3K-3-86/2007)“. Teisėjų kolegija, remdamasi atitinkamų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių analize taip pat konstatavo, kad „teisės normos, reglamentuojančios palikimo priėmimą faktiniu valdymu, aiškinamos ir taikomos vienodai, t. y. teismai, pripažindami palikimo priėmimą faktiniu valdymu, rėmėsi ne tik vienu faktu, kad įpėdinis paėmė tam tikrus palikėjo kilnojamuosius daiktus, bet vertino įpėdinio elgesį po šių daiktų paėmimo kaip šio turto savininko“ ir kad formuojama teismų praktika šios kategorijos bylose yra vienoda.

30Atsižvelgiant į šiuos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus, darytina išvada, kad 1964 m. CK 587 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nuostatos dėl palikimo priėmimo faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą aiškinimas ir taikymas teismų praktikoje yra suformuotas, o teismų išvados šią teismų praktiką atitinka. Kasaciniame skunde nėra argumentų, kuri būtų pagrindas keisti ar papildyti suformuotą teismų praktiką.

31Dėl palikimo priėmimo fakto įrodytumo

32Ieškovas teigia, kad kaip bendraturtis mokėjo mokesčius už komunalinius patarnavimus, padarė buto einamąjį remontą, dalyvaudavo gyventojų susirinkimuose, įstatė šarvuotas duris. Teismas aiškinosi šias aplinkybes. Ar ieškovas atliko veiksmus, reiškiančius, kad palikimą priėmė faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą, yra faktinių bylos aplinkybių pagrindu atliktas teismo vertinimas.

33Kasaciniame skunde remiamasi tuo, kad teismai neįvertino ir nesurinko visų įrodymų. Dėl įrodymų vertinimo kasacinis teismas yra pasisakęs daugelyje nutarčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje JAV įmonė Autodesk Inc. v. UAB „Arginta“, A. M., bylos Nr. 3K-3-422/06; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, Kauno savivaldybės įmonė „Panemunės butų ūkis“, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. S. ir G. B. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-208/2007; 2008 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybė v. UAB „Supla“, bylos Nr. 3K-3-350/2008; 2008 m. liepos 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. Š., D. Š., S. S. ir kt. v. UAB „Tez tour“, UAB „Travel pub“, UAB „Septynios mylios“, bylos Nr. 3K-3-386/2008; 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K. v. UAB ,,GeoTec–Baltija“, bylos Nr. 3K-3-20/2009 ir kt.).

34Minėta, kad teismų išvados atitinka suformuotą teismų praktiką. Teismai konstatavo, kad po I. Z. mirties bute liko gyventi jos sutuoktinė B. Z., kuri buvo vienintelis asmuo, priėmęs palikimą. Kasaciniame skunde, teigiant, kad palikimą priėmė ir ieškovas, iš esmės keliamas su tuo susijęs CPK nustatytų įrodinėjimo taisyklių taikymo klausimas.

35Įrodymų tyrimas ir vertinimas yra pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų prerogatyva, nes pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu. Kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių. Tai reiškia, kad kasacinis teismas sprendžia teisės klausimus ir nesprendžia fakto klausimų, t. y. pagal savo kompetenciją nesprendžia kitaip dėl žemesnės instancijos teismų nustatytų bylos aplinkybių. Teisėjų kolegija, vertindama kasatoriaus argumentus dėl apeliacinės instancijos teismo padarytų įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimo, daro išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti kasatoriaus nurodytų procesinės teisės normų pažeidimo, nes teismas vertino abiejų šalių pateiktus įrodymus, o tai, kad nebuvo priimtas ieškovui palankus sprendimas, nėra pagrindas pripažinti, jog buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės.

36Kasaciniame skunde nekeliama naujos įrodymų vertinimo problemos, dėl kurios turėtų pasisakyti kasacinis teismas, todėl plačiau dėl įrodinėjimo taisyklių aiškinimo ir taikymo teisėjų kolegija nepasisako.

37Dėl kitų kasacinio skundo argumentų

38Kasaciniame skunde nurodoma, kad teismai nukrypo nuo teismų praktikos, suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. gruodžio 29 d. nutarime Nr. 56 „Dėl teisės normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, taikymo teismų praktikoje“. Pažymėtina, kad Senato nutarimai yra tik metodinė medžiaga, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktika formuojama per kasacine tvarka išnagrinėtose bylose priimtas precedentines nutartis. Pažymėtina, kad šioje byloje nagrinėjamas ne juridinę reikšmę turinčio fakto, nagrinėjamo ypatingosios teisenos tvarka, nustatymas, bet ginčo teisenos tvarka nagrinėjami ieškovo reikalavimai. Šiuo atveju palikimo priėmimo faktas yra įrodomasis faktas, kuris gali būti (nebūti) pagrindas tenkinti ieškinį. Ieškovui šio fakto neįrodžius, teismai galėjo pripažinti neįrodytomis aplinkybes, kuriomis jis remiasi.

39Kasatoriaus argumentas, kad dalyvauti byloje neįtrauktas dar vienas įpėdinis, mirusio palikėjo I. Z. sūnus A. S., neturi reikšmės, nes šio asmens teisių ir pareigų klausimas nebuvo sprendžiamas. Nusprendimas suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. liepos mėn. 3 d. nutartis, priimta civilinėje J. R. v. P. M., A. D., A. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-430/2006; 2008 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai” v. Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus apskrities viršininko administracija, A. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-180/2008; 2008 m. spalio mėn. 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. J. v. Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno rajono savivaldybė, J. B., bylos Nr. 3K-3-462/2008 ir kt.).

40Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nustatytomis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė palikimo priėmimą faktiškai pradedant jį valdyti reglamentuojančias teisės normas, nepažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių ir padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog po tėvo mirties priėmė jo palikimą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kasaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo naikinti ar keisti apskųstą apeliacinės instancijos teismo nutartį.

41Dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteisimo

42Kasacinės instancijos teismas patyrė 40,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Nepatenkinus kasacinio skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš kasatoriaus V. Z. į valstybės biudžetą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

43Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

44Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

45Priteisti iš V. Z. ( - ), 40,25 Lt (keturiasdešimt litų 25 ct) į valstybės biudžetą.

46Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas prašė: 1) pripažinti iš dalies negaliojančiu 1994 m. gruodžio... 6. Ieškovas teigė, kad atsakovas iš dalies užvaldė ieškovo mirusių tėvų... 7. Ieškovas teigė, kad testatorius testamentu gali palikti tik savo turto dalį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo... 9. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008 m. gegužės 7 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas nustatė, kad ieškovo motina B. Z. mirė ( - ). Ieškovo motinai po... 11. Teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovas būtų priėmęs... 12. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m.... 13. Teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje neginčijamai nustatyta, kad pagal... 14. Teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovo rūpinimasis sergančia motina savo... 15. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 16. Kasaciniu skundu ieškovas prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo... 17. Kasaciniame skunde teigiama, kad teismai neišsiaiškino ginčo esmės,... 18. Kasaciniame skunde nurodyta, kad teismo išvada, jog I. Z. gyveno bute ( - ),... 19. Atsakovo R. S. atsiliepimą į kasacinį skundą teisėjų atrankos kolegija... 20. Teisėjų kolegija... 21. Ieškovas V. Z. prašė pripažinti iš dalies negaliojančiais testamentą,... 22. Dėl civilinių įstatymų normų taikymo laiko atžvilgiu... 23. Vienas bendrosios teisės principų yra tai, kad įstatymai ir kiti teisės... 24. Šis bendrasis teisės principas yra įtvirtintas ir 2000 m. CK. Lietuvos... 25. Dėl 1964 m. CK normų taikymo tuo atveju, kai palikimas atsirado iki 2000 m.... 26. I. Z. mirė ( - ), t. y. iki 2000 m. CK įsigaliojimo, todėl, sprendžiant... 27. Dėl palikimo priėmimo faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą... 28. 1964 m. CK 587 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad laikoma, jog įpėdinis... 29. Dėl palikimo priėmimo faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą būdo ne... 30. Atsižvelgiant į šiuos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus,... 31. Dėl palikimo priėmimo fakto įrodytumo... 32. Ieškovas teigia, kad kaip bendraturtis mokėjo mokesčius už komunalinius... 33. Kasaciniame skunde remiamasi tuo, kad teismai neįvertino ir nesurinko visų... 34. Minėta, kad teismų išvados atitinka suformuotą teismų praktiką. Teismai... 35. Įrodymų tyrimas ir vertinimas yra pirmosios ir apeliacinės instancijų... 36. Kasaciniame skunde nekeliama naujos įrodymų vertinimo problemos, dėl kurios... 37. Dėl kitų kasacinio skundo argumentų... 38. Kasaciniame skunde nurodoma, kad teismai nukrypo nuo teismų praktikos,... 39. Kasatoriaus argumentas, kad dalyvauti byloje neįtrauktas dar vienas... 40. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nustatytomis aplinkybėmis... 41. Dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteisimo... 42. Kasacinės instancijos teismas patyrė 40,25 Lt išlaidų, susijusių su... 43. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 44. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009... 45. Priteisti iš V. Z. ( - ), 40,25 Lt (keturiasdešimt litų 25 ct) į valstybės... 46. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...