Byla 2-569/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Pečiulio, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutarties atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. B2-501-340/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ vadovo V. J. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Molesta“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Eicore“, uždarajai akcinei bendrovei „AAA Cathedral Square Hotel“, uždarajai akcinei bendrovei „Betono centras“, uždarajai akcinei bendrovei „PERI“, uždarajai akcinei bendrovei „Dauniškis ir Ko“, uždarajai akcinei bendrovei „SIEMTECHNA“, uždarajai akcinei bendrovei „Kerista“, uždarajai akcinei bendrovei „Salgesta“, uždarajai akcinei bendrovei „Dvilypis“, uždarajai akcinei bendrovei „Lispimeks dangos“, uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų metalas“, uždarajai akcinei bendrovei „Glasma Service“, uždarajai akcinei bendrovei „Fauga“, uždarajai akcinei bendrovei „LEX BONUM“, akcinei bendrovei „DnB Bankas“, uždarajai akcinei bendrovei „Vėsa ir partneriai“, uždarajai akcinei bendrovei „Salgesta“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3UAB „Molesta“ direktorius V. J. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Molesta“ restruktūrizavimo bylą, administratoriumi paskirti UAB „Restrus“.

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 3 d. nutartimi iškėlė UAB „Molesta“ restruktūrizavimo bylą. Nutartis neįsiteisėjusi.

5UAB „Molesta“ direktorius V. J. pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir leisti UAB „Molesta“ vykdyti 2013 m. rugsėjo 5 d. su UAB „BMT Baltic“ sudarytą jungtinės veiklos sutartį, įregistruojant šią sutartį VĮ Registrų centre.

6Nurodė, kad viena iš šiuo metu vykdomų UAB „Molesta“ veiklų yra gyvenamojo namo statybos darbai UAB „Molesta“ priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ). Projektą vykdo su UAB „BMT Baltic“. Su šia įmone 2013 m. rugsėjo 5 d. sudarė jungtinės veiklos sutartį ir sutarė, jog UAB „BMT Baltic“ finansuos statybas. UAB „Molesta“, kaip generalinis rangovas, gaus pelną iš statybų veiklos, o pastačius gyvenamąjį namą žemės sklypas bus parduotas UAB „BMT Baltic“ už kainą, kuri lygi rinkos kainai, padidintai 10 proc. Šalys jau pradėjo vykdyti šią sutartį. Tam, kad UAB „BMT Baltic“ galėtų įteisinti gyvenamojo namo statybas ir gauti atitinkamų institucijų pažymas ir privalomus leidimus, būtinus statyboms, Nekilnojamojo turto registre privalo būti įregistruota UAB „BMT Baltic“ teisė naudoti žemės sklypą. Tokia naudojimosi teisė yra suteikta jungtinės veiklos sutartimi, todėl ši sutartis turi būti įregistruota. Šiuo metu žemės sklypas yra areštuotas, vykdant teismų sprendimus ar nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. ĮRĮ 8 straipsnio 1 dalis numato, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos įmonei draudžiama apsunkinti ar perleisti turtą, būtiną įmonės veiklai vykdyti, išskyrus atvejus, jeigu gautas teismo leidimas. Kol nėra patvirtintas restruktūrizavimo planas, teismas turi teisę nuspręsti, kad įmonė gali apsunkinti ar perleisti turtą, jeigu toks sandoris naudingas įmonei. Netenkinus prašymo, jungtinės veiklos sutarties vykdymas būtų stabdomas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 22 d. nutartimi netenkino prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

9Teismas nurodė, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje galutinis procesinis sprendimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nėra priimtas, todėl restruktūrizavimo proceso teisinės pasekmės negali būti taikomos. Restruktūrizavimo planas nėra patvirtintas. Tai, kad sutarties vykdymas įtrauktas į restruktūrizavimo plano metmenis, nesant įsiteisėjusios teismo nutarties dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nesudaro pagrindo tenkinti ieškovo prašymo. Argumentai, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių UAB „BMT Balic“ gali nutraukti sutartį, taip pat nesudaro pagrindo prašymo tenkinti. Sutartis buvo sudaryta 2013 m. rugsėjo 5 d., t. y., jau prasidėjus restruktūrizavimo bylos iškėlimo procesui, todėl UAB „BMT Baltic“ turėjo būti žinoma, jog dėl pradėto teisminio proceso galimybės vykdyti sutartį gali būti apribotos.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11UAB „Molesta“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti ir leisti UAB „Molesta“ vykdyti 2013 m. rugsėjo 5 d. su UAB „BMT Baltic“ sudarytą jungtinės veiklos sutartį, įregistruojant ją VĮ Registrų centre. Nurodė, kad šių priemonių taikymas būtinas siekiant užtikrinti bendrovės veiklos tęstinumą. Tai, kad dar nėra įsiteisėjusi nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įmonei, nereiškia, jog yra pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas prašymą atmetė formaliais pagrindais. Prašoma leisti įregistruoti sutartis yra restruktūrizavimo plano dalis. Jokie teisės aktai nenumato, kad įmonė negali pradėti įgyvendinti veiklą atkursiančių priemonių iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo. Kartu su prašymu UAB „Molesta“ pateikė įrodymus, kad bendrovė jau pradėjo vykdyti statybos darbus. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, projekto vykdymą gali tekti stabdyti, o UAB „BMT Baltic“ gali inicijuoti jungtinės veiklos sutarties nutraukimą. Tai sukeltų neigiamas pasekmes ne tik įmonei, bet ir jos kreditoriams.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

15Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

16Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje taip pat nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Taigi kiekvienu konkrečiu atveju, teismas, atsižvelgdamas į kilusio ginčo ypatumus, sprendžia, kokių laikinųjų apsaugos priemonių imtis, kad maksimaliai būtų užtikrintas ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas. ĮRĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, gali CPK nustatyta tvarka taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios galioja iki nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos.

17Nagrinėjamoje byloje apeliantas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – leisti vykdyti su UAB „BMT Baltic“ sudarytą jungtinės veiklos sutartį, įregistruojant ją VĮ Registrų centre. Tam, kad UAB „BMT Baltic“ galėtų įteisinti gyvenamojo namo statybas ir gauti atitinkamų institucijų pažymas ir privalomus leidimus, būtinus statyboms, Nekilnojamojo turto registre privalo būti įregistruota UAB „BMT Baltic“ teisė naudoti UAB „Molesta“ priklausantį žemės sklypą.

18Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantas, prašydamas taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones – leisti vykdyti sutartį, įregistruojant ją VĮ Registrų centre, nei pirmosios instancijos teismui, nei atskirajame skunde nenurodė jokių aiškių priežasčių, draudžiančių jam minėtą sutartį įregistruoti ir ją vykdyti. Byloje nėra duomenų, kad apeliantas būtų kreipęsis į VĮ Registrų centrą su prašymu įregistruoti jungtinės veiklos sutartį, o šį įmonė tai padaryti atsisakė. Restruktūrizavimo procese egzistuojantis viešasis interesas nepaneigia civiliniame procese vyraujančių dispozityvumo ir rungimosi principų (CPK 12 ir 13 str.). Be to, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, CPK yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y., kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Apeliantas teisingai nurodė, kad teisės aktai nedraudžia įmonei, kuri siekia, jog jai būtų iškelta restruktūrizavimo byla, pradėti įgyvendinti veiklą atkursiančias priemones, tačiau teismui nepateikta jokių įrodymų, kad įmonei dėl kokių nors priežasčių yra uždrausta vykdyti jungtinės veiklos sutartį ir ją įregistruoti.

19Sutiktina, kad jungtinės veiklos sutarties vykdymas susijęs su UAB „Molesta“ priklausančio nekilnojamojo turto (žemės sklypo) disponavimu. ĮRĮ 8 straipsnio 1 punktas draudimą disponuoti įmonei priklausančiu turtu sieja su nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimu ir toks draudimas galioja iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos. Teismo nutarčiai įsiteisėjus, įmonė galės kreiptis į teismą ir prašyti išduoti atitinkamą leidimą disponuoti turtu anksčiau, nei bus priimta nutartis patvirtinti restruktūrizavimo planą (ĮRĮ 8 str. 1 p., 9 str. 3 d.).

20Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atskirojo skundo argumentai nepaneigė skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties išvadų, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. UAB „Molesta“ direktorius V. J. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti... 4. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 3 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. UAB „Molesta“ direktorius V. J. pateikė prašymą taikyti laikinąsias... 6. Nurodė, kad viena iš šiuo metu vykdomų UAB „Molesta“ veiklų yra... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 22 d. nutartimi netenkino prašymo... 9. Teismas nurodė, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje galutinis procesinis... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. UAB „Molesta“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 16. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 17. Nagrinėjamoje byloje apeliantas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantas, prašydamas taikyti... 19. Sutiktina, kad jungtinės veiklos sutarties vykdymas susijęs su UAB... 20. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog... 21. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 22. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą....