Byla 2-907-877/2013
Dėl antstolės Gaivilės Kunickienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0021/12/00598, suinteresuoti asmenys antstolė Gaivilė Kunickienė, BAB „Gargždų statyba“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Baltic Vega“ skundą dėl antstolės Gaivilės Kunickienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0021/12/00598, suinteresuoti asmenys antstolė Gaivilė Kunickienė, BAB „Gargždų statyba“,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Baltic Vega“ skundu prašo panaikinti antstolės Gaivilės Kunickienės

32012-11-28 patvarkymą areštuoti lėšas ir 2012-11-28 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Skunde nurodyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010-07-02 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1002-370/2010 iš UAB „Baltic Vega“ BAB „Gargždų statyba“ priteista 300697,17 Lt skolos už atliktus darbus ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o UAB „Baltic Vega“ iš BAB „Gargždų statyba“ priteista 367379 Lt nuostolių atlyginimo ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. BAB „Gargždų statyba“ administratorius, žinodamas, kad pagal apeliacinio teismo sprendimą BAB „Gargždų statyba“ yra skolinga UAB „Baltic Vega“, pasielgė nesąžiningai - išsiėmė vykdomąjį raštą ir atidavė antstolei vykdyti. Vykdymo procese antstolė taikė turto areštą, piniginių lėšų areštą, t.y. visiškai neįsigilinusi į situaciją, areštavo visas įmonei priklausančias sąskaitas, tuo užkirsdama kelią vykdyti veiklą, gauti pajamas, atsiskaitinėti su verslo partneriais bei valstybinėmis institucijomis. Šiuo metu UAB „Baltic Vega“ dėl nesąžiningų bankroto administratoriaus veiksmų ir neapdairios antstolės veiklos patiria realius nuostolius, negalėdama disponuoti savo įmonės lėšomis. Areštavus vien tik UAB „Baltic Vega“ nuosavybės teise priklausančius du butus Neringoje, kurių vertė pagal registro duomenis yra 509000 Lt, arešto nereiktų taikyti lėšoms bankų sąskaitose. Be to, pasiskaičiavo sau vykdymo išlaidas net neįsigilinusi į situaciją, kad ne UAB „Baltic Vega“ skolinga BAB „Gargždų statyba“, o BAB „Gargždų statyba“ yra skolinga UAB „Baltic Vega“. Antstolė pareiškėjos atžvilgiu elgiasi neteisėtai, kadangi pareiškėja negali atsiimti savo skolos iš bankrutuojančios įmonės, o antstolė, visiškai neįsigilinus į situaciją, dar didina jų išlaidas prisiskaičiuodama sau 17538 Lt vykdymo išlaidų, kurios negali būti iš jų išieškotos, nes pareiškėja neskolinga BAB „Gargždų statyba“. Vykdomojoje byloje pareiškėja negavo jokio antstolės raginimo įvykdyti sprendimą geruoju, kas privaloma antstoliui pagal CPK 655 str., nebuvo kviesti su skolininku pas antstolę išsiaiškinti dėl sprendimo įvykdymo galimybių, ką numato CPK 654 str. Prašo tenkinti skundą.

4Suinteresuotas asmuo BAB „Gargždų statyba“, atstovaujama administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, nurodydamas, kad antstolės vykdymo procese priimti pareiškėjos skundžiami patvarkymai yra teisėti ir vykdytini.

5Skundas atmestinas.

6Pareiškėja UAB „Baltic Vega“ skundžia ir prašo panaikinti antstolės Gaivilės Kunickienės 2012-11-28 patvarkymą areštuoti lėšas, esančias pareiškėjos sąskaitose Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), taip pat panaikinti 2012-11-28 patvarkymą dėl 17538 Lt vykdymo išlaidų iš pareiškėjos išieškojimo, nurodydama, kad antstolė vykdymo procese areštavusi pareiškėjai nuosavybės teise priklausančius du butus Neringoje, kurių vertė pagal registro duomenis yra 509000 Lt, taip pat taikė pareiškėjos piniginių lėšų sąskaitose AB „Swedbank“ areštą visiškai neįsigilinusi į situaciją, užkirsdama kelią vykdyti veiklą, gauti pajamas, atsiskaitinėti su verslo partneriais bei valstybinėmis institucijomis, UAB „Baltic Vega“ dėl neapdairios antstolės veiklos patiria realius nuostolius, negalėdama disponuoti savo įmonės lėšomis. Be to, antstolė nepagrįstai pasiskaičiavo sau 17538 Lt vykdymo išlaidas net neįsigilinusi į situaciją, kad ne UAB „Baltic Vega“ skolinga BAB „Gargždų statyba“, o BAB „Gargždų statyba“ yra skolinga UAB „Baltic Vega“.

7Iš civilinėje byloje ir vykdomojoje byloje Nr. 0021/12/00598 esančių duomenų matyti, kad Klaipėdos apygardos teismas 2010-07-02 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1002-370/2010 priteisė BAB „Gargždų statyba“ (sprendimo paskelbimo metu RAB „Gargždų statyba“) iš UAB „Baltic Vega“ 300697,17 Lt skolos už atliktus darbus ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2007-05-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat priteisė UAB „Baltic Vega“ iš BAB „Gargždų statyba“ 367379 Lt nuostolių dėl netinkamos kokybės darbų ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2007-10-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (15-17 b.l.), 2010-07-02 sprendimas Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-08 (18-21 b.l.) ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-21 (22-26 b.l.) nutartimis paliktas nepakeistas. Klaipėdos apygardos teismui 2010-10-15 nutartimi iškėlus AB „Gargždų statyba“ bankroto bylą (Civ. byla Nr. B2-2529-460/2010), įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB Klaipėdos administratorių biuras. Teismas pažymi, kad AB „Gargždų statyba“ iškėlus bankroto bylą, remiantis Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. ir kasacinio teismo praktika, jog draudžiama atlikti šalių priešpriešinių prievolių įskaitymą po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, UAB „Baltic Vega“ ir BAB „Gargždų statyba“ negalėjo atlikti tarpusavio skolų įskaitymo taikant įskaitymo institutą (CK 6.130 str., 6.131 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2010). Įsiteisėjus 2010-07-02 sprendimui, Klaipėdos apygardos teismas 2012-03-30 išdavė BAB „Gargždų statyba“ vykdomąjį raštą dėl 300697,17 Lt skolos už atliktus darbus, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2007-05-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 100 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės UAB „Baltic Vega“ išieškotojai BAB „Gargždų statyba“ (48-49 v.b.l.), vykdomasis dokumentas 2012-04-11 priimtas vykdyti antstolės Gaivilės Kunickienės kontoroje antstolei patikrinus ir patvirtinus, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0021/12/00598 (5 v.b.l.). Nors pareiškėja skunde nurodo, kad negavo antstolės raginimo įvykdyti sprendimą geruoju pagal CPK 655 str., ir antstolė neišaiškino jos teisių vykdymo procese, tačiau vykdomojoje byloje esantys duomenys patvirtina, kad antstolės 2012-04-11 patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-2423 ir 2012-04-12 raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-2423 su vykdymo išlaidų apskaičiavimu Nr. 2423 buvo 2012-04-12 išsiųsti pareiškėjai UAB „Baltic Vega“, šie dokumentai pareiškėjos darbuotojai – vyr. fin. V. M. – įteikti 2012-04-16 (5-8 v.b.l.), t.y. pareiškėja buvo tinkamai informuota apie vykdomosios bylos užvedimą pagal 2012-03-30 vykdomąjį rašą, patvarkymais jai buvo išaiškintos skolininkės teisės (pvz. susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga, ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą, apskųsti antstolės veiksmus, reikšti prašymus, nušalinimus ir kt.) ir pareigos (pvz. aktyviai domėtis vykdymo eiga ir kt.). Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad pareiškėja būtų nesutikusi ir skundusi šiuos antstolės patvarkymus. Apie tai, kad pareiškėjai buvo žinoma apie vykdomosios bylos Nr. 0021/12/00598 užvedimą, taip pat patvirtina pareiškėjos UAB „Baltic Vega“ atstovo advokato G. D. 2012-05-30 pranešimas antstolės Gaivilės Kunickienės kontorai dėl vykdomosios bylos sustabdymo (17 v.b.l.), kuriuo buvo prašoma sustabdyti vykdomąją bylą tol, kol civilinė byla Nr. 2-1002-370/2010 bus išnagrinėta kasacine tvarka. Aptartos aplinkybės patvirtina, kad antstolė, gavusi Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-30 išduotą vykdomąjį raštą, turėjo teisinį pagrindą pradėti vykdymo veiksmus (CPK 586 str., 587 str. 1 p.), teisėtai ir pagrįstai priėmusi vykdomąjį dokumentą vykdymui tinkamai informavo UAB „Baltic Vega“ apie vykdomosios bylos užvedimą, išaiškino skolininkei jos teises ir pareigas vykdymo procese.

8Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2012-11-21 nutartimi palikus nepakeistus Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-08 nutartį ir Klaipėdos apygardos teismo 2010-07-02 sprendimą antstolė Gaivilė Kunickienė 2012-11-28 priėmė pareiškėjos skundžiamus patvarkymus: patvarkymą areštuoti lėšas Nr. S-7376 ir patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-7376 (8, 9 b.l.).

9Dėl 2012-11-28 antstolės patvarkymo areštuoti lėšas

10CPK 18 str. nustato, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Priėmus procesinį sprendimą civilinėje byloje, procesas tęsiasi vykdymo stadijoje CPK nustatyta tvarka. Vykdymo proceso paskirtis yra tenkinti teisėtus išieškotojų reikalavimus, susiformavusius įsiteisėjusių teismo sprendimų, kitų institucijų, įgalintų priimti vykdytinus sprendimus, pagrindu, t.y. rezultato, pasiekto išsprendus ginčą ar kilusio iš įstatymo, sutarties ar administracinio akto, realizavimo stadija. Antstolis, atlikdamas jam įstatymo priskirtas funkcijas vykdymo procese, turi vadovautis bendraisiais teisiniais interesų derinimo ir proporcingumo principais, kas reiškia, kad antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str.). CPK 634 str. 2 d. nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Vadovaujantis CPK 624 str. nuostatomis, leidžiančiomis antstoliui taikyti priverstinio vykdymo priemones kuo greičiau ir realiai įvykdyti teismo sprendimą, antstolė 2011-11-28 turto arešto aktu areštavo pareiškėjai nuosavybės teise priklausančius du butus, esančius ( - ), bei įvertinusi reikalavimo sumą, taip pat tai, kad butų vertė bus nustatinėjama eksperto pagalba, šio turto realizavimas gali užtrukti ar likti nerealizuotas ir grąžintas skolininkei (CPK 723 str.), antstolė 2012-11-28 patvarkymu areštavo pareiškėjos pinigines lėšas sąskaitose Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) tiek, kiek reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, t.y. 419068,75 Lt sumai (CPK 677 str. 2 d.). Iš vykdomosios bylos medžiagos ir antstolės 2012-12-13 patvarkymo atsisakyti patenkinti pareiškėjos skundą matyti, kad nuo 2012-11-28 patvarkymo priėmimo dienos iki 2012-12-13 iš areštuotų pareiškėjos sąskaitų į antstolės depozitinę sąskaitą nurašytų lėšų negauta, t.y. aptariamu laikotarpiu pareiškėjos sąskaitose lėšų nebuvo ir jų išieškoti nepavyko. Pareiškėja nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad antstolė areštavo daugiau piniginių lėšų ir, kad ji uždraudė pareiškėjai disponuoti piniginėmis lėšomis, viršijančiomis areštuotą sumą, taip pat nepateikė įrodymų, kad antstolė piniginių lėšų areštu užkirto kelią įmonei vykdyti veiklą, gauti pajamas, atsiskaitinėti su verslo partneriais bei valstybinėmis institucijomis, įmonė dėl antstolės veiksmų patyrė ir patiria realius nuostolius, negalėdama disponuoti savo įmonės lėšomis. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad antstolės patvarkymas dėl piniginių lėšų arešto priimtas nepažeidžiant CPK 689 straipsnyje nustatytos tvarkos, antstolė iš esmės neareštavo daugiau skolininkės piniginių lėšų, negu reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (CPK 677 str. 2 d.), todėl antstolės 2012-11-28 patvarkymas vykdomojoje byloje Nr. 0021/12/00598 areštuoti skolininkės pinigines lėšas vertintinas kaip teisėtas ir pagrįstas antstolės priverstinis procesinio vykdymo veiksmas, siekiant įstatyme numatytomis teisėtomis priemonėmis įvykdyti vykdomąjį dokumentą. Pažymėtina, kad nagrinėjant bylą teisme, antstolė 2013-02-28 pateikė teismui pranešimą, iš kurio matosi, kad iki 2013-02-20 lėšų iš pareiškėjos areštuotų sąskaitų į antstolės depozitinę sąskaitą nebuvo gauta, taip pat antstolė informavo teismą, kad 2013-02-20 panaikino areštą UAB „Baltic Vega“ priklausančioms sąskaitoms AB „Swedbank“, vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 3 p., gavusi administratoriaus pranešimą, jog Kauno apygardos teismas 2013-02-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1356-343/2013 iškėlė restruktūrizavimo bylą UAB „Baltic Vega“, t.y. antstolė pareiškėjos skundžiamą 2012-11-28 patvarkymą areštuoti lėšas panaikino kitu pagrindu, nei skundu prašė pareiškėja.

11Dėl 2012-11-28 antstolės patvarkymo išieškoti vykdymo išlaidas

12Pareiškėja skundžia 2012-11-28 antstolės patvarkymą Nr. S-7376 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, nurodydama, kad vykdymo išlaidos negali būti iš pareiškėjos išieškotos, nes ne pareiškėja yra skolininkė, o BAB „Gargždų statyba“, kuri ir privalo sumokėti antstolės vykdymo išlaidas.

13Iš byloje esančių duomenų matyti, kad antstolė 2012-04-11 priėmė vykdyti Klaipėdos apygardos teismo 2012-03-30 išduotą BAB „Gargždų statyba“ vykdomąjį raštą dėl 300697,17 Lt skolos už atliktus darbus, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2007-05-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 100 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės UAB „Baltic Vega“ išieškotojai BAB „Gargždų statyba“, buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0021/12/00598 (5, 48-49 v.b.l.). Skolininkė iki išieškotojai su vykdomuoju dokumentu kreipiantis į antstolę vykdomojo dokumento gera valia įvykdžiusi nebuvo. Užvedusi vykdomąją bylą, antstolė 2012-04-12 išsiuntė UAB „Baltic Vega“ 2012-04-11 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2012-04-12 raginimą įvykdyti sprendimą su vykdymo išlaidų apskaičiavimu, siūlydama sumokėti 391006,32 Lt skolą ir 1354 Lt vykdymo išlaidų, iš viso 392360,32 Lt, taip pat informuojant skolininkę, kad jei ji neįvykdys raginime nurodytų veiksmų nustatytu terminu ir neapmokės raginime nurodytų vykdymo išlaidų, bus taikomos CPK 624 straipsnyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, susijusius su vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, taip pat – atlygis antstolei už sprendimo vykdymą (7 v.b.l.). Dokumentai UAB „Baltic Vega“ įteikti 2012-04-16 (5-8 v.b.l.). Skolininkė UAB „Baltic Vega“ raginimo įvykdyti sprendimą ir sumokėti vykdymo išlaidas nustatytu terminu neįvykdė, todėl antstolė pagrįstai pradėjo priverstinį sprendimo vykdymą. Teismas pažymi, kad visi vykdymo proceso dalyviai, taigi ne tik antstolė, bet ir skolininkė, išieškotoja, privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos. Be to, visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus. Jeigu kuris nors iš šio proceso dalyvių pažeidžia šiuos reikalavimus, jis pagrįstai gali patirti neigiamus tokio elgesio padarinius. Taigi, jeigu skolininkė įvykdo teismo sprendimą gera valia, per įstatyme, vykdomajame dokumente ar raginime nustatytą terminą, ji neturi mokėti atlyginimo antstoliui. Tačiau jeigu skolininkė nevykdo sprendimo geruoju ir pradedamas priverstinis teismo sprendimo vykdymas, skolininkė turi suvokti, kad priverstinis sprendimo vykdymas sukels jai papildomų neigiamų turtinių padarinių. Teismas daro išvadą, kad antstolė pagrįstai ir teisėtai priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš UAB „Baltic Vega“, todėl naikinti 2012-11-28 antstolės patvarkymo nėra pagrindo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos UAB „Baltic Vega“ skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 513 str.).

14Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 513 str., teismas

Nutarė

15Atmesti pareiškėjos UAB „Baltic Vega“ skundą dėl antstolės Gaivilės Kunickienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0021/12/00598.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai