Byla 2-1002-370/2010

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė, sekretoriaujant Ievai Mockutei, dalyvaujant ieškovės atstovams Kęstučiui Balčikoniui, advokato padėjėjai Jurgitai Mikučionienei, atsakovės atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės RUAB „Gargždų statyba“ ieškinį atsakovei UAB „Baltic Vega“ dėl įskaitymo ir sutarties pakeitimų pripažinimo negaliojančiais, skolos už atliktus darbus ir netesybų priteisimo bei atsakovės priešieškinį dėl darbų kainos sumažinimo, nepagrįstai sumokėtos sumos grąžinimo, nuostolių priteisimo, atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys UAB „Ribinis būvis“, UAB „Mirigita“, BUAB „Gyvenamųjų ir gamybinių statinių statyba“, AAS „Gjensidige Baltic“ (buvusi ADB „RESO Europa“ ir

Nustatė

2ieškovė patikslintu ieškiniu (t. 5, b. l. 130) teismo prašo: 1) pripažinti negaliojančiu atsakovės 2007-03-08 pareiškimu atliktą 363 514,50 Lt netesybų įskaitymą, 2) priteisti iš atsakovės 664 211,67 Lt skolos, 3) priteisti 45 176,71 Lt delspinigių, 4) pripažinti negaliojančiu šalių 2007-02-15 sudarytą papildomą susitarimą Nr. 2 prie rangos sutarties Nr. 05/3, 5) priteisti iš atsakovės 6 proc. dydžio procesines palūkanas, 6) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas: 11 143,54 Lt žyminio mokesčio ir kitas teismo išlaidas.

3Nurodo, kad pagal šalių 2005-07-21 sudarytą rangos sutartį pagal atsakovės pateiktą techninį projektą atliko užsakovo nurodytus daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 22, Nidoje, rekonstrukcijos darbus. 2006-03-29 šalys pasirašė papildomą susitarimą Nr. 1 prie rangos sutarties, kuriuo nustatė papildomų darbų atlikimą už 19 974,03 Lt sumą, pakeitė darbų pabaigos terminus: statybos darbų – 2006-07-07, o statybos metu pastebėtų defektų šalinimui – 2006-08-07. Šalys 2007-02-15 sudarė papildomą susitarimą Nr. 2, kuriuo nustatė, jog ieškovė įsipareigoja iki

42007-05-31 atlikti fasado ir aplinkos tvarkymo darbus, ieškovė pateikia atsakovei šio susitarimo įvykdymo 300 000 Lt sumos laidavimo raštą, fasado dažymo darbai bus atlikti pagal rangos sutarties patvirtintą lokalinę sąmatą, o aplinkos tvarkymo kainos nurodytos šalių pasirašytoje sąmatoje–specifikacijoje, kuri yra papildomo susitarimo Nr. 2 priedas Nr. 1.

52007-03-08 pareiškimu atsakovė sustabdė savo piniginių prievolių įvykdymą sulaikydama 363 514,50 Lt, t. y. 10 proc. nuo rangos sutarties kainos, pareikšdama, kad tai netesybos už ieškovės įsipareigojimų pabaigti darbus iki 2006-07-07 nevykdymą. Toks įskaitymas yra neteisėtas, nes ieškovė savo sutartinių įsipareigojimų negalėjo laiku atlikti dėl atsakovės kaltės. Buvo atlikti papildomi darbai, nes atsakovė neteisingai nurodė darbų kiekį, be to, atsakovės prašymu buvo atlikta rangos sutartyje ir papildomuose susitarimuose nenumatytų darbų. Papildomi darbai buvo atliekami nuo pat darbų pradžios, bendra jų vertė sudaro 1 153 999,39 Lt. Minėtus darbus atsakovė priėmė pasirašydama atliktų darbų aktus, už 2005 m. rugsėjo–2006 m. lapkričio mėn. laikotarpiu atliktus darbus sumokėjo, o už gruodžio mėnesio atliktų papildomų darbų kainą nepagrįstai įskaitė į netesybas. Be to, atsakovė vėlavo pateikti darbo brėžinius, sprendimus bei leidimus, keitė pateiktą techninį projektą, vėlavo pasirinkti subrangovus ir tiekėjus atskiriems darbams, nebendradarbiavo.

6Per 2006 m. gruodžio mėnesį ieškovė atliko darbų už 781 800,69 Lt, atsakovė darbus priėmė, pasirašė priėmimo–perdavimo aktus, tačiau liko skolinga 363 514,50 Lt, kuriuos neteisėtai įskaitė kaip netesybas. Ieškovė taip pat atliko darbų, kurių atlikimą patvirtinančių aktų atsakovė nepasirašė, nors ieškovė juos atsakovei išsiuntė. Už šiuos darbus atsakovė liko skolinga 300 697,17 Lt. Atsakovė nuolat vėlavo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti su ieškove, todėl iš jos priteistini priskaičiuoti delspinigiai, kurie 2007-04-11 sudaro 45 176,71 Lt.

7Papildomą susitarimą Nr. 2 prie rangos sutarties ieškovė buvo priversta pasirašyti dėl ekonominio spaudimo. Be šio susitarimo atsakovė nesutiko pasirašyti atliktų darbų aktų už 2006 m. gruodžio mėn. Ieškovės finansinė padėtis buvo sunki, o darbų buvo atlikta už 781 800,69 Lt. Pasirašant minėtą susitarimą atsakovė vienašališkai nustatinėjo jo sąlygas: darbų kainas, kurios ieškovei buvo nepalankios ir daug mažesnės už tuo metu galiojusias rinkos kainas, nustatyta sąlyga pateikti darbų vykdymo laidavimą suma, kuri viršijo pačių darbų vertę. Šis susitarimas pripažintinas negaliojančiu CK 1.91 str. 1 d. pagrindu.

8Dėl atsakovės priešieškinio nurodo, kad tarp atsakovės nurodomų nuostolių kalta pati atsakovė, nes ieškovė uždelsė darbus atlikti dėl pačios atsakovės kaltės, atsakovė neįrodė, kad atsakovės akcininko D. I. paskola buvo naudojama to paties objekto rekonstrukcijai, ieškovė nekalta, kad atsakovė patyrė nuostolių dėl ekonominės krizės įtakos nekilnojamojo turto rinkai.

9Atsakovė patikslintu priešieškiniu (t. 6, b. l. 32) teismo prašo: 1) sumažinti atsakovei ieškovės pagal rangos sutartį bei papildomus susitarimus atliktų darbų kainą 367 679 Lt suma ir šią sumą priteisti iš ieškovės kaip nepagrįstai įgytą turtą, 2) iš ieškovės priteisti 829 254 Lt atsakovės patirtų nuostolių dėl praleisto termino, 3) priteisti 180 177,90 Lt nuostolių dėl prievolių neįvykdymo, 4) pripažinti negaliojančiais ieškovės atliktų darbų aktus: 2007 m. sausio mėn. už 208 614,89 Lt, balandžio mėn. už 11 545,31 Lt, rugsėjo mėn. atliktų darbų aktą už vidaus apdailos darbus – 8 201,62 Lt, rugsėjo mėn. aktą už 38 mm storio liejamų grindų įrengimą – 29 226,12 Lt, 2006 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktus už grindų apšiltinimo įrengimą – 7 773,94 Lt ir už linoleumo grindų įrengimą – 35 335,29 Lt, 5) priteisti iš ieškovės 6 proc. dydžio procesines palūkanas, 6) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodo, jog ieškovė netinkamai vykdė pareigą laiku ir kokybiškai atlikti rangos sutartyje numatytus statybos darbus, todėl atsakovė esant nepalankiai nekilnojamojo turto rinkos situacijai negalėjo parduoti rekonstruotų butų ir grąžinti paskolos AB bankui „Hansabankas“, dėl to patyrė tiesioginį 310 002,51 Lt nuostolį dėl bankui nuo 2006-06-01 iki 2007-09-01 sumokėtų palūkanų. Objekto rekonstrukcijai taip pat buvo panaudotos bendrovės akcininko skolintos lėšos, jam palūkanos nuo 2007-06-01 iki 2009-09-01 sudaro 200 952,10 Lt. Atsakovė dėl nurodytų priežasčių papildomai patyrė 318 301,39 Lt nuostolių, bendra nuostolių dėl praleisto sutarties įvykdymo termino suma sudaro 829 254 Lt.

11Atsakovė ne kartą informavo ieškovę apie pastebėtus defektus, tačiau ieškovė nesiėmė jokių veiksmų, kad pastebėti defektai būtų pašalinti. Todėl atsakovė, norėdama gauti objektyvų statybos darbų įvertinimą, užsakė daugiabučio namo, esančio Taikos g. 22, Nidoje, ekspertizę. Ekspertizės metu buvo nustatyti nekokybiškai atlikti darbai, nustatytų defektų šalinimui atsakovei reikės skirti papildomų lėšų, kurių bendra suma pagal žalos įvertinimo aktą yra 446 999 Lt. Ieškovės iniciatyva teismas paskyrė antrąją statybos darbų defektų nustatymo ekspertizę, kurios metu buvo nustatyti defektai, nurodyta, jog jų priežastys yra statybos darbų technologijos nesilaikymas, nekruopščiai atlikti statybos darbai, t. y. iš esmės – rangovo kaltė. Statybos defektų, už kuriuos atsakinga ieškovė, atsakovei pašalinimo darbai kainuos 367 679 Lt, todėl sutarties kaina turi būti sumažinta šia suma. Kadangi už nekokybiškai atliktą darbą ieškovei yra sumokėta, ieškovė yra nepagrįstai praturtėjusi atsakovės sąskaita ir privalo šią pinigų sumą grąžinti.

12Ieškovės reikalavimas sumokėti pagal atsakovės nepasirašytus atliktų darbų aktus yra nepagrįstas. Atsakovė šiuos aktus atsisakė pasirašyti, nes atliktų darbų bei sunaudotų medžiagų kiekiai neatitinka faktiškai atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų kiekių, kokybės reikalavimų ir sutarties. 2006 m. gruodžio mėn. ir 2007 m. rugsėjo mėn. (už 38 mm storio liejamų grindų įrengimą) aktuose užfiksuoti darbai yra atlikti ieškovės iniciatyva ir neatitinka lokalinėje sąmatoje, kuri yra neatskiriama rangos sutarties dalis, nurodyto grindų įrengimo būdo. Lokalinėje sąmatoje ir statybos darbų, įtrauktų į objekto sutartinę kainą, aprašyme nurodyta, kad grindys turi būti parketo lentų ir akmens masės plytelių. Kita dalis darbų, nurodytų minėtuose atliktų darbų aktuose, yra iki 2006 m. pabaigos nustatytų atliktų darbų trūkumų ir defektų šalinimo darbai, kuriuos neatlygintinai turi pašalinti rangovas arba kurių atlikimo fakto, laiko ir kiekio paskirtasis teismo ekspertas nustatyti neturėjo galimybės. Kadangi minėtus aktus atsakovė atsisakė pasirašyti pagrįstai, jie teismo turi būti pripažinti negaliojančiais.

13Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.

14Byloje nustatyta, kad šalys 2005-07-21 sudarė rangos sutartį dėl daugiabučio gyvenamojo namo rekonstrukcijos (t. 1, b. l. 6). Šalys taip pat sudarė papildomus susitarimus prie rangos sutarties 2006-03-29 Nr. 1, kuriuo nustatė papildomų darbų atlikimą, pakeitė darbų pabaigos terminus: statybos darbų – 2006-07-07, o statybos metu pastebėtų defektų šalinimui – 2006-08-07, bei 2007-02-15 Nr. 2, kuriuo nustatė, jog ieškovė įsipareigoja iki 2007-05-31 atlikti fasado ir aplinkos tvarkymo darbus (t. 1, b. l. 47, 48).

15Dėl ieškovės reikalavimų pripažinti negaliojančiu atsakovės atliktą netesybų įskaitymą, priteisti 363 514,50 Lt pagal pasirašytus atliktų darbų aktus, atsakovės reikalavimo priteisti 829 254 Lt atsakovės patirtų nuostolių dėl praleisto termino.

162006 m. gruodžio mėnesį ieškovė atliko darbų už 781 800,69 Lt. Atsakovė atliktus darbus priėmė pasirašydama atliktų darbų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (t. 1, b. l. 73–82, 111), atliktų darbų apimties, kokybės ir vertės neginčijo, tik dalį apmokėjimo, t. y. 363 514,50 Lt, sulaikė 2007-03-08 įskaitydama šią sumą į delspinigius (t. 1, b. l. 112). Ieškovė sąskaitą 781 800,69 Lt išrašė 2006-12-29 (t. 1, b. l. 120), ji pagal rangos sutarties 11.3 punktą turėjo būti apmokėta 2007-01-19. Ieškovės argumentas, kad galutinis statybos darbų pabaigos terminas yra 2007-05-31, atmestinas, nes abiejuose papildomuose susitarimuose aiškiai konkretizuoti papildomi darbai, jų atlikimo terminas bei pagrindinės sutarties sąlygų galiojimas. Pirmo papildomo susitarimo 4 punkte nurodyta, kad keičiamas pagrindinės sutarties 7.2 punkte nustatytas galutinis rangos darbų terminas atidedant jį iki 2006-07-07, o antro papildomo susitarimo 2.1 punkte nustatyta, kad iki 2007-05-31 rangovas įsipareigoja atlikti tik fasado dažymo ir aplinkos tvarkymo darbus bei 4 punkte – kad visos kitos, pagrindinėje rangos sutartyje šalių aptartos nuostatos (susijusios su darbų priėmimo tvarka, šalių atsakomybe ir kitomis sąlygomis, neaptartomis šiame susitarime) yra taikomos šiam susitarimui. Kadangi 2006-03-29 papildomo susitarimo Nr. 1 prie rangos sutarties 4 punktu šalys nustatė galutinę darbų pabaigos datą 2006-07-07, akivaizdu, kad ieškovė darbus atlikti uždelsė beveik šešis mėnesius. Pagal rangos sutarties 15.3 punktą rangovas, sutartu terminu neatlikęs visų nustatytų darbų ir uždelsęs užsakovui perduoti darbus dėl savo ar subrangovų kaltės, įsipareigoja mokėti 0,1 proc. dydžio netesybas nuo sutarties 4.1 punkte nustatytos visos statinio statybos kainos (3 635 145 Lt) už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 proc. sutarties sumos.

17Atmestinas ieškovės argumentas, kad ji uždelsė atlikti darbus dėl atsakovės kaltės, nes ieškovė nuo pat 2005 m. rugsėjo iki 2006 m. gruodžio mėn. privalėjo atlikti didelės apimties papildomų darbų: darbų, kurių faktiškas kiekis buvo didesnis, nei nurodė užsakovas, buvo atlikta už 920 250,44 Lt, taip pat ieškovė atsakovės prašymu atliko 233 748,95 Lt vertės papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į rangos sutartį bei papildomus susitarimus prie jos, o bendra papildomų darbų vertė sudaro 1 153 999,39 Lt. Šis ieškovės argumentas yra neįtikinantis. Dalis papildomų darbų buvo aptarti papildomais susitarimais prie rangos sutarties, dėl jų buvo pakeistas rangos sutartyje nustatytas galutinis statybos darbų užbaigimo terminas (susitarimas Nr. 1), nustatytas atskiras terminas konkretiems papildomiems darbams atlikti (susitarimas Nr. 2). Turint omeny, kad UAB „Gargždų statyba“ yra patyręs statybos rinkos dalyvis, kad dėl 19 947,03 Lt vertės ir 258 193 Lt vertės darbų buvo sudaryti atskiri susitarimai, kuriuose aptartos ir pagrindinės rangos sutarties atskirų sąlygų galiojimas, neįtikina ieškovės teiginys, jog dėl daugiau kaip tris kartus didesnės vertės papildomų darbų terminų atidėjimo ar netesybų netaikymo šalys susitarė žodžiu. Teismą labiau įtikina atsakovės versija, kad ieškovė laiku neatliko numatytų darbų dėl savo kaltės, viena iš priežasčių – darbuotojų trūkumas. Iš pačios ieškovės pateiktos pažymos (t. 1, b. l. 113) matyti, kad ieškovė nuo 2005-07-21 vykdė dar aštuonis stambius užsakymus, liudytojas A. Š., dirbęs UAB „Gargždų statyba“ darbų vykdytoju, patvirtino (t. 6, b. l. 131), kad statyba iki numatytos datos nebuvo baigta ir dėl darbo jėgos trūkumo. Rangos sutarties 1.2 punkte nustatyta, kad statybos darbų atlikimo terminai, gera kokybė sutartų išlaidų statinio statybai neviršijimas bei tikslus statinio projekto įgyvendinimas yra esminiai rangovui keliami reikalavimai. Ieškovė kaip verslininkė prisiimdama papildomus įsipareigojimus turėjo įvertinti, kaip tai paveiks rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą tinkamai ir laiku, elgdamasi protingai privalėjo tinkamai įforminti rašytinėse sutartyse įtvirtintų sąlygų pakeitimus (CK 6.685 str.), suvokti dėl neatidumo galinčias kilti neigiamas pasekmes. Byloje nagrinėjamu atveju ieškovė nepateikė įrodymų, galinčių paneigti rašytiniuose įrodymuose (sutartyse ir papildomuose susitarimuose) nustatytų sąlygų galiojimą.

18Taip pat atmestinas ieškovės argumentas, kad ji uždelsė laiku pabaigti darbus dėl atsakovės įvykdytų rangos sutarties pažeidimų: pavėluoto dokumentacijos perdavimo, dėl darbų sustabdymo nepaskyrus darbų techninį prižiūrėtoją, techninio projekto dalies keitimo, subrangovų neparinkimo, nebendradarbiavimo ir pan. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad dalį dokumentacijos atsakovė ieškovei uždelsė perduoti tik vieną dieną (t. 3, b. l. 101). Dėl techninio prižiūrėtojo nepaskyrimo darbai buvo sustabdyti tik keturiolikai dienų (t. 3, b. l. 105), be to, ši aplinkybė šalių jau buvo įvertinta pratęsiant galutinio statybos darbų baigimo terminą papildomu susitarimu Nr. 1 (susitarimo 4 p.). Apie techninio projekto trūkumus ieškovė atsakovę privalėjo informuoti, nes akivaizdu, kad jį turėjo būti išnagrinėjusi dar iki rangos sutarties pasirašymo, nes pagal jį teikė pasiūlymą ir sudarė lokalinę sąmatą, kurios pagrindu nustatyta sutarties kaina (rangos sutarties 3.2 p.). Visiškai nepagrįsti darbų atlikimo uždelsimo pateisinimai aplinkybe, kad atsakovė nustatytu laiku nepaskyrė subrangovų, nes rangos sutarties 13.2 punktas numato, kad užsakovei nustatytais terminais nepasinaudojus teise paskirti subrangovus už pastarųjų savalaikį paskyrimą atsakingu tampa rangovas. Ieškovės atstovė pripažino, kad dėl statybos darbų terminų uždelsimo yra ieškovės kaltės (t. 6, b. l. 124), atsakovės atstovas pripažino, kad kai kurios faktinės aplinkybės trukdė laikytis terminų, bet ne ilgiau kaip pusantro mėnesio (t. 6, b. l. 126). Taigi bet kokiu atveju ieškovės nurodytos uždelsimo priežastys nepateisina galutinio darbų užbaigimo termino uždelsimo pusę metų, todėl teismas konstatuoja, kad ieškovei 2006-12-29 pateikus sąskaitą apmokėjimui atsakovė turėjo priešpriešinį vienarūšį galiojantį 363 514,50 Lt reikalavimą, kurį teisėtai įskaitė į ieškovės reikalavimą (CK 6.130 str. 1 d., 6.131 str. 1, 2 d.), todėl ieškovės reikalavimai įskaitymą pripažinti negaliojančiu ir įskaitytą sumą priteisti yra atmestini.

19Pagal Lietuvos civilinę teisę bendroji taisyklė yra įskaitinių netesybų taikymas, t. y. baudinių netesybų netaikymas arba jų taikymas tik atskirų rūšių sutartims (CK 6.874 str. 1 d.). Ši CK 6.73 str. 1 dalies nuostata reiškia, kad tais atvejais, kai kreditorius prašo už prievolės netinkamą įvykdymą ir nuostolių, ir netesybų, tai netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą: priteisiamas nuostolių atlyginimas, o jų dydžiu sumažinama netesybų suma. Šis įskaitymo principas įtvirtintas ir CK 6.258 straipsnyje, reglamentuojančiame sutartinę atsakomybę. CK 6.73 str. 1 dalies nuostata dėl netesybų įskaitymo panaikina teisinį pagrindą kreditoriui iš skolininko reikalauti baudinių netesybų, t. y. ir nuostolių, ir netesybų visos sumos tuo pat metu, bet neatima teisės į protingo dydžio sutartines netesybas, joms viršijant byloje įrodytus kreditoriaus nuostolius. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-367/2006, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 26, 2007 m. 1.4 Dėl įskaitinių netesybų, 2007-10-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-304/2007, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 28, 2008 m. 1.3. Dėl sutartinių netesybų). Atsakovė pati pasirinko dėl ieškovės uždelsimo savo pažeistų teisių ir teisėtų interesų apgynimo būdą pasirinkdama sutartines netesybas, todėl nebeturi teisinio pagrindo dėl to paties pažeidimo (termino praleidimo) iš ieškovės dar reikalauti ir realių iki įskaitymo patirtų savo nuostolių atlyginimo ir juo labiau – jau po įskaitymo atsiradusių nuostolių atlyginimo, todėl atsakovės priešieškinio reikalavimas iš ieškovės priteisti dėl uždelsimo patirtų 829 254 Lt nuostolių atlyginimą, į kurį įskaičiuoti nuostoliai tiek iki netesybų įskaitymo, tiek ir po jų, anksčiau išdėstytų motyvų pagrindu yra atmestinas.

20Dėl ieškovės reikalavimo pripažinti negaliojančiu papildomą susitarimą Nr. 2.

21Ieškovė nurodo, kad papildomas susitarimas dėl fasado dažymo ir aplinkos tvarkymo darbų buvo sudarytas dėl ekonominio spaudimo. Reikalavimą grindžia aplinkybėmis, kad jos finansinė padėtis buvo sunki, atsakovė vienašališkai nustatinėjo ieškovei nepalankias darbų kainas, kitas sutarties sąlygas, nepasirašius šio susitarimo, atsakovė nesutiko pasirašyti 2006 m. gruodžio mėnesio atliktų darbų aktų, todėl ieškovė netektų teisės reikalauti iš atsakovės 781 800,69 Lt pagal rangos sutartį.

22Teismas mano, kad ieškovės nurodytos faktinės aplinkybės nesudaro pagrindo sandorį (papildomą susitarimą Nr. 2 prie rangos sutarties) pripažinti negaliojančiu CK 1.91 str. ar kitais įstatyme nustatytais pagrindais. Visų pirma, kaip jau buvo minėta, ieškovė yra patyrusi statybos rinkos dalyvė, tuo pat metu vykdžiusi keletą stambių projektų ir nagrinėjamojoje byloje nelaikytina silpnąja sandorio šalimi. Atsižvelgiant į aplinkybes, kad ginčijamo sandorio vertė buvo tik 258 193 Lt, kai tuo pat metu ieškovė vykdė dar kitus projektus, kurių bendra vertė viršijo 20 milijonų litų (t. 1, b. l. 113), nėra pagrindo išvadai, kad ieškovė tiek buvo ekonomiškai priklausoma nuo atsakovės, kad jai neliko kitos protingumo kriterijus atitinkančios alternatyvos, kaip tik sudaryti ginčijamą sandorį. Ieškovės nurodyta aplinkybė, kad atsakovė nepasirašius sandorio nebūtų pasirašiusi atliktų darbų aktų, neįrodyta, tačiau netgi jai pasitvirtinus, ji savaime nepatvirtintų ekonominio spaudimo fakto CK 1.91 str. prasme. Šalys turėjo besitęsiančius sudėtingus rangos teisinius santykius, tokiu atveju nieko keista, kad šalys sudarydamos papildomą susitarimą atsižvelgdamos ir į kitų iš rangos sutarties atsiradusių santykių kontekstą gali bendrus reikalus išspręsti tarpusavio nuolaidomis – mainais į darbų už mažesnę kainą atlikimą atsakovė atsisakė galimų pretenzijų dėl 2006 m. gruodžio mėn. atliktų darbų, kurių aktus ieškovė prašė pasirašyti. Be to, ieškovė prieštarauja pati sau nurodydama, kad atsakovei nepasirašius atliktų darbų aktų, ieškovė netektų teisės reikalauti jų apmokėjimo – ieškovė taip pat ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 300 697,17 Lt pagal 2006–2007 metų nepasirašytus darbų aktus, argumentuodama, jog vienašališkai pasirašytas aktas iki teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, sukelia jo nepasirašiusiai šaliai tokias pat pasekmes, t. y. sukuria teises ir pareigas, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Išdėstytų argumentų pagrindu atmestinas ieškovės reikalavimas pripažinti papildomą susitarimą Nr. 2 negaliojančiu.

23Dėl atsakovės reikalavimų sumažinti atliktų darbų kainą 367 679 Lt suma ir šią sumą priteisti iš ieškovės.

24Ieškovės atliktų darbų netinkamą kokybę patvirtino atsakovės užsakymu Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2007-06-06 atlikta ekspertizė, pagal kurios išvadą nustatytų defektų šalinimui atsakovei reiktų skirti 446 999 Lt sumą, taip pat teismo pavedimu (t. 5, b. l. 10) Statybos teisės ir ekspertizės paslaugų biuro 2009-02-06 atlikta ekspertizė, pagal kurios išvadą ieškovės nekokybiškai atliktų darbų ištaisymo vertė yra 367 679 Lt. Teismas remdamasis ekspertizių išvadomis laiko atsakovės nuostolius dėl netinkamo darbų atlikimo visiškai įrodytais, todėl atsakovės reikalavimas nuostolių suma sumažinti ieškovės atliktų darbų kainą priteisiant šią sumą iš ieškovės tenkintinas (CK 6.265 str. 2 d., 6.665 str. 1 d. 2 p.).

25Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 300 697,17 Lt pagal nepasirašytus darbų aktus, atsakovės priešieškinio reikalavimo pripažinti šiuos aktus negaliojančiais.

26Atsakovė atsisako pagal nepasirašytus atliktų darbų aktus sumokėti motyvuodama sunaudotų medžiagų kiekių, kokybės reikalavimų neatitikimu, kai kurie darbai atlikti ieškovės iniciatyva, neatitinka lokalinėje sąmatoje numatyto atlikimo būdo (ne iš tų medžiagų) ir pan.

27Teismo nuomone, atsakovė nepateikė pakankamai įrodymų, galinčių paneigti ieškovės reikalavimo pagrįstumą patvirtinančius rašytinius įrodymus. Teismas neturi protingo pagrindo tikėti, kad ieškovė atliko ieškovei nereikalingų darbų savo iniciatyva. Atsakovės nurodytos aplinkybės dėl netinkamos darbų kokybės įvertintos jai priteisiant 367 679 Lt nuostolių atlyginimą. Šių argumentų pagrindu ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 300 697,17 Lt pagal nepasirašytus darbų aktus tenkintinas, o atsakovės reikalavimas pripažinti šiuos aktus negaliojančiais atmestinas (CK 6.687 str., CPK 178 str.).

28Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 45 176,71 Lt delspinigių.

29Byloje buvo nustatyta, kad ieškovė pati pusmetį pradelsė atlikti darbus ir atsakovė pagrįstai sustabdė savo piniginių prievolių įvykdymą (CK 6.46 str. 2 d.), todėl ieškovės reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (CK 6.71 str. 1 d.).

30Dėl atsakovės reikalavimo priteisti iš ieškovės 180 177,90 Lt nuostolių atlyginimo dėl papildomame susitarime Nr. 2 nustatytų prievolių neįvykdymo.

31Ieškovė pagal papildomą susitarimą Nr. 2 savo įsipareigojimų iš dalies neįvykdė, t. y. atliko darbų tik už 35 409,24 Lt (t. 4, b. l. 40, 41). Sutarta fasado ir aplinkos tvarkymo darbų vertė buvo 258 193 Lt, taigi ieškovė neatliko darbų už 222 783,76 Lt. Atsakovė ieškovei šios sumos sumokėjusi nebuvo, darbus baigė atlikti atsakovės samdytas trečiasis asmuo netgi už mažesnę kainą, t. y. 215 587,14 Lt, todėl nėra jokio pagrindo šią sumą priteisti iš ieškovės, nes atsakovė nepagrįstai ieškovės sąskaita praturtėtų (CK 6.237 str.). Be to, atsakovės nuostoliai dėl nepabaigtų darbų įvertinti ekspertizės metu (2009-02-06 ekspertizės akto pusl. 129) ir kompensuojami jai priteisiant 367 679 Lt nuostolių atlyginimą. Išdėstytų motyvų pagrindu atsakovės reikalavimas priteisti 180 177,90 Lt nuostolių dėl prievolių pagal papildomą susitarimą Nr. 2 neįvykdymo atmestinas.

32Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

33Šalims vienai iš kitos priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

34Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

35Abi šalys patyrė panašias išlaidas dėl ekspertizių (atsakovė dėl 2007-06-06, ieškovė dėl 2009-02-06), byloje tiek ieškinys, tiek priešieškinis buvo patenkinti tik iš dalies, šalims priteista panaši suma, todėl šalys paliekamos prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 2 d.).

36Teismo patirtos 257,30 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos iš ieškovės ir atsakovės lygiomis dalimis (CPK 93 str. 1–3 d.).

37Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 str.,

Nutarė

38ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

39Ieškovei RUAB „Gargždų statyba“ iš atsakovės UAB „Baltic Vega“ priteisti 300 697,17 Lt skolos už atliktus darbus ir 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2007-05-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

40Atsakovei UAB „Baltic Vega“ iš ieškovės RUAB „Gargždų statyba“ priteisti 367 379 Lt nuostolių dėl netinkamos kokybės darbų ir 6 proc. dydžio metinės palūkanos už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2007-10-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

41Kitas ieškinio ir priešieškinio dalis atmesti.

42Iš ieškovės RUAB „Gargždų statyba“ ir atsakovės UAB „Baltic Vega“ priteisti po 129 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

43Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė,... 2. ieškovė patikslintu ieškiniu (t. 5, b. l. 130) teismo prašo: 1) pripažinti... 3. Nurodo, kad pagal šalių 2005-07-21 sudarytą rangos sutartį pagal atsakovės... 4. 2007-05-31 atlikti fasado ir aplinkos tvarkymo darbus, ieškovė pateikia... 5. 2007-03-08 pareiškimu atsakovė sustabdė savo piniginių prievolių... 6. Per 2006 m. gruodžio mėnesį ieškovė atliko darbų už 781 800,69 Lt,... 7. Papildomą susitarimą Nr. 2 prie rangos sutarties ieškovė buvo priversta... 8. Dėl atsakovės priešieškinio nurodo, kad tarp atsakovės nurodomų... 9. Atsakovė patikslintu priešieškiniu (t. 6, b. l. 32) teismo prašo: 1)... 10. Nurodo, jog ieškovė netinkamai vykdė pareigą laiku ir kokybiškai atlikti... 11. Atsakovė ne kartą informavo ieškovę apie pastebėtus defektus, tačiau... 12. Ieškovės reikalavimas sumokėti pagal atsakovės nepasirašytus atliktų... 13. Ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.... 14. Byloje nustatyta, kad šalys 2005-07-21 sudarė rangos sutartį dėl... 15. Dėl ieškovės reikalavimų pripažinti... 16. 2006 m. gruodžio mėnesį ieškovė atliko darbų už 781 800,69 Lt. Atsakovė... 17. Atmestinas ieškovės argumentas, kad ji uždelsė atlikti darbus dėl... 18. Taip pat atmestinas ieškovės argumentas, kad ji uždelsė laiku pabaigti... 19. Pagal Lietuvos civilinę teisę bendroji taisyklė yra... 20. Dėl ieškovės reikalavimo pripažinti... 21. Ieškovė nurodo, kad papildomas susitarimas dėl fasado dažymo ir aplinkos... 22. Teismas mano, kad ieškovės nurodytos faktinės aplinkybės nesudaro pagrindo... 23. Dėl atsakovės reikalavimų sumažinti... 24. Ieškovės atliktų darbų netinkamą kokybę patvirtino atsakovės užsakymu... 25. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 300... 26. Atsakovė atsisako pagal nepasirašytus atliktų darbų aktus sumokėti... 27. Teismo nuomone, atsakovė nepateikė pakankamai įrodymų, galinčių paneigti... 28. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 45... 29. Byloje buvo nustatyta, kad ieškovė pati pusmetį pradelsė atlikti darbus ir... 30. Dėl atsakovės reikalavimo priteisti iš... 31. Ieškovė pagal papildomą susitarimą Nr. 2 savo įsipareigojimų iš dalies... 32. Dėl procesinių palūkanų... 33. Šalims vienai iš kitos priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Abi šalys patyrė panašias išlaidas dėl ekspertizių (atsakovė dėl... 36. Teismo patirtos 257,30 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidos... 37. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 str.,... 38. ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 39. Ieškovei RUAB „Gargždų statyba“ iš atsakovės UAB „Baltic Vega“... 40. Atsakovei UAB „Baltic Vega“ iš ieškovės RUAB „Gargždų statyba“... 41. Kitas ieškinio ir priešieškinio dalis atmesti.... 42. Iš ieškovės RUAB „Gargždų statyba“ ir atsakovės UAB „Baltic Vega“... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...